Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare obiecte de inventar achizitionate pe

factura cu discount 100%. Cum facem


inregistrarile contabile?
O societate comerciala primeste obiecte de inventar (cani si facturi) de la un furnizor.
Pe factura se mentioneaza 1. produsul x la 10 lei, produsul y la 20 lei si la randul 2
discount -30 lei, valoarea facturii fiind zero. Vom vedea cum se poate inregistra
in contabilitate aceasta factura.

1) Conform art. 12 alin. (2) din Legea 82/1991 a contabilitatii - republicata - cu


modificarile si completarile ulterioare - se precizeaza "Contabilitatea stocurilor se tine
cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale."

2) La sectiunea (D) "Metodele de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor" din


Normele Metodologice din 27 noiembrie 2008 de intocmire si utilizare a
documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 3512/2008, date in aplicarea art.
12 din legea contabilitatii, sunt prezentate metodele privind evaluarea si evidenta
stocurilor incontabilitate. Conform acestei sectiuni, metodele de tinere a evidentei
stocurilor sunt: operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica. Din instructiunile
de utilizare a acestor metode, prezentate la punctele urmatoare, reiese faptul ca
stocurile, in contabilitate, trebuie evaluate, la o anumita valoare, la un anumit pret, chiar
daca, in gestiuni, evidenta stocurilor se tine doar cantitativ (cum ar fi metoda operativ-
contabila).

3) la punctul 49 alin. (1) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009,
care face parte din sectiunea 8.1. Reguli generale de evaluare, se prevede:
"(1) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, de regula, pe
baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se
foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele
reglementari."

Din textele legale citate retinem ca toate elementele, inclusiv stocurile, pentru a fi
prezentate in situatiile financiare, trebuie evaluate, respectiv trebuie sa li se atribuie o
anumita valoare.

In principiu, elemente de stoc se evalueaza, asa cum este prevazut la punctul 49 din
reglementari, la cost de achizitie sau la cost de productie.
Dar ce facem cu stocurile al caror cost de achizitie este zero, ca urmare a intrarii pe baza unei
facturi cu valoare zero, care contine o reducere de 100%?

Regimul contabil al reducerilor acordate pe aceeasi factura de achizitie a bunurilor este


prezentat tot in Reglementarile contabile, la punctul 51 alin. (3):
"(3) Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in
sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor."

Doar ca aceasta prevedere se refera la situatia in care, ca urmare a aplicarii unei reduceri,
direct pefactura de achizitie, rezulta un pret al produsului respectiv mai mic decat costul normal
de achizitie, fara a se face referire la situatia cand, in urma aplicarii reducerii comerciale, costul
de achizitie al produsului este zero.

Revenim la punctul 49 alin. (1) din Reglementari, care, in teza a doua, specifica faptul ca pot
exista cazuri cand, pentru evaluarea elementelor din situatiile financiare (elementelor de stoc),
nu se foloseste costul de achizitie sau de productie.

In acest sens, avem punctul 50 din reglementari, care furnizeaza informatii privind modalitatea
de evaluare si inregistrare in contabilitate a bunurilor la momentul intrarii lor in unitate:

"(1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la


valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la
capitalul social;
d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie
costului de achizitie.

(2) Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre
parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o
evaluare efectuata, de regula, de profesionisti calificati in evaluare.

In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a
activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte
metode utilizate, de regula, de catre profesionisti in evaluare."

Din temeiul legal prezentat se retine faptul ca bunurile intrate cu titlu gratuit se evalueaza la
valoare justa (litera d). Putem considera, desi nu este mentionat explicit, ca bunurile intrate pe
baza unei facturi cu valoare zero, care contine o reducere de 100%, sint intrate cu titlu gratuit.
Asadar, se pune problema evaluarii acestora pentru a fi inregistrate in contabilitate, deoarece
nu pot fi inregistrate cu valoare zero.

Valoarea justa la care se evalueaza bunurile intrate in mod gratuit reprezinta valoarea, pretul de
piata al bunului respectiv sau al unui bun similar, care poate fi schimbat de bunavoie intre parti
independente aflate in cunostinta de cauza.

Daca nu ar fi fost reducerea evidentiata pe factura, la ce pret s-ar fi schimbat bunul intre cele
doua parti? La pretul anterior aplicarii reducerii, adica la pretul pe care l-ati fi achitat daca nu era
mentionata reducerea.

La functiunea contului 303 din aceleasi reglementari contabile aprobate prin OMFP 3055/2009,
se arata ca acest cont se debiteaza, printre altele, prin creditul contului 758 cu valoarea la pret
de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ... primite cu titlu gratuit .. .

Fata de cele prezentate, apreciem urmatoarele:

- bunurile intrate gratuit, pe factura respectiva, vor fi evaluate la o valoare justa;


- valoarea justa este determinata pe baza pretului din factura, inainte de aplicarea reducerii.

Inregistrari in contabilitate:

- factura in sine nu se inregistreaza in contabilitate, avand valoare zero, iar discountul evidentiat
pe factura nu se inregistreaza separat;
- inregistrarea in contabilitate si in gestiune a obiectelor de inventar la valoarea justa (la pretul
de achizitie dinaintea aplicarii reducerii), pe baza de NIR intocmit de societate, in care, la pret
de achizitie pentru fiecare dintre cele doua produse, se va trece pretul de 10 lei si de 20 lei:

303 = 7588 - cantitatea din produsul X cu pretul de 10 lei


303 = 7588 - cantitatea din produsul Y cu pretul de 20 lei.

- darea in consum a acestora, pe baza bonului de consum:

603 = 303 - cantitate produs X la pret de 10 lei


603 = 303 - cantitate produs Y la pret de 20 lei.

Baza legala:
- OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Raspuns oferit de specialistii www.portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 19 Decembrie 2013


http://contabilul.manager.ro/a/10983/evaluare-obiecte-de-inventar-achizitionate-pe-
factura-cu-discount-100-cum-facem-inregistrarile-contabile.html