Sunteți pe pagina 1din 1

AMDEC PROIECT (PRODUS) Anexa 1

GRAVITATE (G) – AMDEC PROIECT


EFECT CRITERIU DE APRECIERE A EFICIENŢEI G
Riscant,
Este afectată funcţionarea sigură a piesei/produsului/ vehiculului şi/sau implică neconformitatea în
fără 10
reglementările guvernamentale, fără prevenire.
prevenire
Riscant,
Este afectată funcţionarea sigură a piesei/produsului/ vehiculului şi/sau implică neconformitatea în
cu 9
reglementările guvernamentale, cu prevenire.
prevenire
Foarte
înalt
Piesa/produsul/vehiculul (nu funcţionează) îşi pierde funcţia principală. 8
ÎnaltPiesă/produs/vehicul în stare de funcţionare, la nivel redus al performanţei, client nesatisfăcut. 7
Moderat
Piesă/produs/vehicul în stare de funcţionare, dar articolele care asigură confortul sunt nefuncţionale, client 6
nemulţumit.
Scăzut
Piesă/produs/vehicul în stare de funcţionare, articolele care asigură confortul funcţionează la un nivel redus de 5
performanţă. Câteva din experienţele clientului sunt nesatisfăcătoare.
Foarte Piesă de montaj şi finisare/piese care produc zgomot sunt neconforme. Defect constatat de majoritatea clienţilor
4
scăzut (mai mult de 75% din clienţi).
Piesa de montaj şi finisare/piese care produc zgomot sunt neconforme. Defect constatat în medie clienţilor (50%
Minor 3
din clienţi).
Foarte Piesa de montaj şi finisare/piese care produc zgomot sunt neconforme. Defect constatat de unii clienţi (mai puţin
2
minor de 25% din clienţi).
Nici unul Nici un defect. 1

FRECVENŢA (F) – AMDEC PROIECT


PROBABILITATEA DE DEFECTARE FREVENŢA DE DEFECTARE F
Defectarea este aproape inevitabilă, concept de construcţie ≥100 la 1000 vehicule/piese 10
Foarte mare
neutilizabil, nepotrivit. 50 la 1000 vehicule/piese 9
20 la 1000 vehicule/piese 8
Mare Defectare repetată, construcţie problematică.
10 la 1000 vehicule/piese 7
5 la 1000 vehicule/piese 6
Medie Defectare ocazională, construcţie mai avansată. 2 la 1000 vehicule/piese 5
1 la 1000 vehicule/piese 4
0,5 la 1000 vehicule/piese 3
Mică Defectare rară, construcţie verificată.
0,1 la 1000 vehicule/piese 2
Foarte mică Detectare improbabilă. ≤ 0,010 la 1000 vehicule/piese 1

DEFECTARE (D) – AMDEC PROIECT


PROBABILITATEA DESCOPERIRII MODULUI DE DEFECTARE PRIN CONTROLUL
DESCOPERIRE D
PRODUSULUI
Verificarea proiectului nu va putea sau nu poate detecta cauza potenţială/mecanismul şi modul
Absolut nesigură 10
de detectare următor sau nu există verificarea proiectului.
O şansă foarte îndepărtată, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de
Foarte îndepărtată 9
detectare următor.
O şansă îndepărtată, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de detectare
Îndepărtată 8
următor.
O şansă foarte mică, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de detectare
Foarte mică 7
următor.
O şansă mică, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de detectare
Mică 6
următor.
O şansă moderată, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de detectare
Moderată 5
următor.
O şansă moderată mare, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de
Moderată mare 4
detectare următor.
O şansă mare, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de detectare
Mare 3
următor.
O şansă foarte mare, ca verificarea proiectului să detecteze cauza/mecanismul şi modul de detectare
Foarte mare 2
următor.
Verificarea proiectului va descoperi aproape sigur cauza/mecanismul şi modul de detectare
Foarte sigură 1
următor.
Page 1 / 1