Sunteți pe pagina 1din 10

EVALUARE INIŢIALĂ

GRUPA MARE``Buburuze``
Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii –
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Anul şcolar 2019-2020
COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII ITEMI DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
/
MIJLOC DE
REALIZARE
C1- impartaseste celorlalti trairile sale si “Intamplari din I1- intreaba si raspunde Comportament insusit I 1+I2
reactioneaza adaptativ la contexte sociale vacanta” la intrebarile celor din Comportament in dezvoltare I 1
diferite; convorbire jur;
I2- utilizeaza corect
10. 09. 2019 salutul;
C1 – pronunță relativ (corect) sunetele “Eu spun una tu spui I1- pronunţă clar Comportament însuşit I1+I2
limbii române; multe `` sunetele,; Comportament în dezvoltare I1
C2 –utilizeaza in vorbire propozitii Joc didactic I2- se exprima corect in
simple si dezvoltate; 13.09.2019 scurte propozitii
C1 – pronunță relativ (corect) sunetele ; I1- pronunţă clar Comportament însuşit I1+I3
limbii române; “Cel mai bun recitator” sunetele,; Comportament în dezvoltare I1+I2
C2 - recită parțial sau total o poezie Mofturila de C Buzea I2 – recită parțial o
învățate anterior, cu respecarea intonației, poezie cu respectarea Comportament necesita sprijin I1
pauzei și ritmului impuse de conținutul 17.09. 2019 intonației, pauzei și
textului; ritmului impuse de
conținutul textului;
I3- recită total o poezie
cu respectarea
intonației, pauzei și
ritmului impuse de
conținutul textului
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Bububruze``
Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii –
- DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1- foloseste corect pronumele personal; Fiecare cu numele lui I1- spune numele si Comportament însuşit
C2- ofera detalii despre el si familia lui. convorbire prenumele sau I1+I2
I2- spune numele si Comportament în
20.09.2019 prenumele membrilor dezvoltare I1
familiei
C1 –povesteste un eveniment sau o I1- precizeaza Comportament însuşit
poveste cunoscuta, respectand Sarea in bucate” lect.dupa imagini personajele din povestile I1+I2
succesiunea evenimentelor; ilustrate; Comportament în
C2– pronunță relativ (corect) sunetele 12 pronunță relativ dezvoltare I1
limbii române; 24.09.2019 (corect) sunetele limbii
române;

I1- precizeaza Comportament însuşit


C1 –continua ,povesteste, un eveniment Povesteste mai departe..... personajele din povestile I1+I2
sau o poveste cunoscuta, respectand ilustrate; Comportament în
succesiunea evenimentelor; 26.092019 I2-continua succesiunea dezvoltare I1
C2– pronunță relativ (corect) sunetele evenimentelor
limbii române; 13 pronunță relativ
(corect) sunetele limbii
române;
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze``
Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii- DOMENIUL ŞTIINŢE ( ACTIVITATE MATEMATICĂ)
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1 – grupeaza obiecte care intrunesc un „Grupeaza corect„- exercitii cu I1 –denumește obiectul gasit; Comportament însuşit
anumit criteriu; material individual-recapit. I2–descrie marimea,grosimea I1+I2
C2 – sortează obiectele și denumeste numeratia obiectelor gasite; Comportament în
marimea,grosimea lor; dezvoltare I2
11. 09.2019 Comportament care
necesita sprijin I1

C1- evidentiaza caracteristicileunor „Unde am asezat jucaria....” I1-descrie caracteristicile unor Comportament insusit
obiecte localizate in spatiul inconjurator Pozitii spatiale obiecte din spatiul I1+I2
C2 –foloseste un limbaj matematic 12.09.2019 inconjurator Comportament în
adecvat ; I2 – le așează la locul potrivit dezvoltare I1
în raport cu 2-3 noțiuni date
C1–formeaza grupe de obiecte; „Jucarii mari ,jucarii mici” I1- formeaza grupe de obiecte Comportament însuşit
formeaza grupe dupa marime, I1+I2+I3
I2 –formeaza grupe dupa Comportament în
18.09.2019 culoare dezvoltare I1+ I2
I3 –selecteaza obiectele mari Comportament care
dintr-o grupa de obiecte necesita sprijin I1
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze``
Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii- DOMENIUL ŞTIINŢE ( ACTIVITATE MATEMATICĂ -
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1 –clasifica formele dupa culoare si Sa recunoastem formele I1- denumeste formele Comportament însuşit
marime geometrice (joc didactic) geometrice I1+I2
I2- selecteaza formele dupa Comportament în
19.09.2019 culoare si marime dezvoltare I2

C1 numara in concentrul 1---5 „Numere hazlii joc didactic” I1 –numara corect in Comportament însuşit
C2 – foloseste un limbaj matematic concentrul 1---5 I1+I2
adecvat. 25.09.2019 Comportament în
I2- formeaza grupe ci 1---5 dezvoltare I2
elemente Comportament care
I3 realizeaza corespondenta necesita sprijin I1
cifra cantitate si invers
. C1 –demonstreaza familiarizarea cu „Alege fructele „ I1-denumeste obiectul gasit Comportament însuşit
conceptul de numar formare de grupe dupa criterii I2 desccrie culoarea I1 +I2=I3
C2 -sorteaza obiectele si denumeste obiectelor gasita Comportament în
culoarea lor 26.09.2019 I5-formeaza grupe cu 1-5 dezvoltare I1=I2
elemente Comportament care
necesita sprijin I1
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze”
Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii - DOMENIUL ŞTIINŢE (CUNOAŞTEREA MEDIULUI)
Anul şcolar 2019-2020
COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE
MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1 – identifica locurile vizitate „Amintiri din vacanta” – I1 – descrie locurile vizitate; Comportament însuşit
C2- isi spune corect convorbire I2- isi spune corect I1+I2
numele,prenumele,varta si localitatea de numele,prenumele,varsta si Comportament în
domiciliu; 09.09.2019 localiatea de domiciliu dezvoltare I1

C1 – descrie fructele si legumele precum ”Fructe sau legume recunoaste I1 – descrie fructele si Comportament însuşit
si importanta acestora; pe cele bune” legumele; I1+I2
C2- formuleaza intrebari referitoare I2- denumesc partile Comportament în
partilor componente ale fructelor si 23.09.2019 componente ale fructelor si dezvoltare I1
legumelor; legumelor;;

C1 –descrie semnele principale ale „In ce anuotimp suntem”- joc I1–descrie semnele principale Comportament insusit
anotimpurilor; didactic ale anotimpurilor; I1+I2
C2- identifica elementele specifice
fiecariu anotimp; I2-identifica elementele Comportament în
23.09.2019 specifice fiecariu anotimp dezvoltare I1,
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze``
CAPACITATI SI ATITUDINI IN INVATARE- DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (EDUCAŢIE PLASTICĂ)
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1 – respectă poziţia corectă a corpului I1 – respectă poziţia corectă a Comportament însuşit
faţă de suportul de lucru; ``Autocarul vacantei``-desen corpului faţă de suportul de I1+I2
C2 – utilizează materiale şi instrumente lucru; Comportament în
de lucru; I2 – trasează linii si puncte cu dezvoltare I1
09.09.2019 ajutorul creioanelor colorate.

C1 – picteaza folosind culorile adecvate; Tema plastică: I1 - trasează linii cu ajutorul Comportament însuşit
C2– utilizează instrumente de lucru în Subiectul:”Fructe ” desen instrumentelor puse la I1+I2
exprimarea liberă a gestului grafic ; dispozitie; Comportament în
16.09.2019 dezvoltare I1
I2- deseneaza fructele si
legumele în spațiul dat

C1-reda tema plastica prin tehnica Tema plastica: pata de culoare I1--reda tema plastica prin Comportament insusit-
picturii cu ajutorul pensulei; Subiectul: „Amintiri din tehnica picturii cu ajutorul I1+I2
vacanta” pensulei;
I1 – respectă poziţia corectă a Comportament în
23.09.2019 corpului faţă de suportul de dezvoltare I1
lucru;

EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze``
CAPACITATI SI ATITUDINI IN INVATARE - DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (EDUCAŢIE
MUZICALĂ)
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1- demonstrează simț muzical ritmic, I1 –cântă cu dezinvoltură Comportament însuşit
armonic, prin cîntec „Ce mai știu?” – repetare cântece individual și în grup; I1+I2
C2- asociază mişcări adecvate, cântecelor I2 - asociază mişcări Comportament în
cunoscute (mişcări libere ) 10.09.2019 adecvate, cântecelor dezvoltare I1
cunoscute (mişcări libere )

C1-canta cu dezinvoltura cantecele


preferate; ”Cantece pentru copii /la alegere” I1-canta cu dezinvoltura Comportament însuşit
C2- asociază mişcări adecvate, cântecelor cantecele preferate; I1+I2
cunoscute (mişcări libere ) 17.09.2019 I2 - asociază mişcări Comportament în
adecvate, cântecelor dezvoltare I1
cunoscute
C1- gaseste mijloce noi de exprimare a „ Buna dimineata draga gradinita” I1 -asociază mişcări Comportament insusit
emotiilor prin cantec; 24.09.2019 adecvate cântecelor I1+I2
C2 - asociază mişcări adecvate, cunoscute (mişcări libere ) Comportament în
cântecelor cunoscute (mişcări libere ) I2 – respectă poziţia dezvoltare I1
corectă a corpului în
timpului cântului.;
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE``Buburuze``
DEZVOLTARE SOCIO-EMOTIONALA - DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
(EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE)
Anul şcolar 2019-2020

TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1 – urmează indicațiile acțiunilor în ``Cum ne comportam la gradinita” – I1-oferă jucării colegilor Comportament însuşit
ceea ce privește comportamentul adecvat convorbire pe timpul jocului; I1+I2
în anumite situații; I2 – manifestă Comportament în
C2 – respectă regulile și înțelege efectele comportament civilizat în dezvoltare I1
acestora în planul relațiilor sociale în 11.09.2019 relațiile cu cei din jur;.
contexte familiare

C1 – urmează indicațiile acțiunilor în „Cum ne-am comportat in vacanta”? I1- manifesta dezacordul Comportament insusit
ceea ce privește comportamentul adecvat 19.09.2019 fata de atitudinile I1+I2
în anumite situații; negative de distrugere Comportament in
C2 – respectă regulile și înțelege efectele I2-numeste reguli de dezvoltareI1
acestora în planul relațiilor sociale în comportare
contexte familiare

C1- respecta regulile de igiena personala, „„Fapte bune, fapte rele”-lectura I1- manifesta dezacordul Comportament insusit
de circulatie dupa imagini fata de atitudinile I1+I2
26.09.2019 negative de distrugere Comportament in
C2 – respectă regulile și înțelege efectele I2-identifica dezvoltareI1
acestora în planul relațiilor sociale în comportamentele
contexte familiare pozitive,negative si
efectul acestora
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze``
Capacitati si atitudini si atitudini in invatare - DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
(ACTIVITATE PRACTICĂ)
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE REALIZARE PERFORMANŢĂ
C1 –lipeste diferite materiale pentru a ``Peisajul preferat”- lipire diferite I1 -lipeste diferite Comportament însuşit
realiza tema data; materiale materiale pentru a realiza I1+I2
C2 – manifestă creativitate în activitatea tema data; Comportament în
practică dezvoltare I1
13.09.2019 I2-respecta etapele de
lucru
C3– respectă etapele de lucru „Manute colorate ”- decupare I1 – respectă etapele de Comportament insusit
aledecuparii și lipirii lucru I1+I2
C4 – manifestă creativitate în activitatea I2- utilizează creativ Comportament în
practică materialele puse la dezvoltare I1
20.09.2019 dispoziție

C1- mototolesc hartia apoi s-o lipeasca in „Decoram semaforul” I1- mototolesc hartia Comportament insusit I
spatiul dat pentru a reda tema data; lipire pentru a o lipi in spatiul 1+I2
dat; Comportament în
C4 – manifestă creativitate în activitatea I2- utilizează creativ dezvoltare I1
practică 27.09.2019 materialele puse la
dispoziție
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE ``Buburuze``
Dezvoltarea fizica, a sanatatii si igienei personale - DOMENIUL PSIHOMOTRIC (EDUCAŢIE FIZICĂ)
Anul şcolar 2019-2020

COMPORTAMENTE URMĂRITE TEMA ACTIVITĂŢII / ITEMI DESCRIPTORI DE


MIJLOC DE PERFORMANŢĂ
REALIZARE
C1- răspunde adecvat din punct de vedere „Suntem mici sportivi”-joc I1- pornește și se oprește la Comportament însuşit
motric la o comandă dată; concurs comandă I1+I2
C2 - execută corect alergarea și I2- execută corect acțiunile motrice Comportament în
învățate- alergarea și săritura dezvoltare I1
12.09.2019 Comportament absent
I2

C1- răspunde adecvat din punct de I1 - respectă regulile jocurilor de Comportament însuşit
vedere motric la o comandă dată , ”Un baiat si o fetita merg mişcare sau ale jocurilor sportive în I1+I2
C6- participă la activități fizice variate frumos prin gradinita” – care este implicat; Comportament în
parcurs aplicativ I2- răspunde adecvat din punct de dezvoltareI1
vedere motric la o comandă dată;

19.09.2019
C1- executa corect actiunile invatate „Cursa iepurasilor”-traseu I1- executa corect acttiunile Comportament insusit
mers, alergare; aplicativ, variante de mers, invatate mers, alergare I1+I2
C2- respecta regulile jocului; alergare Comportament in
I2- răspunde adecvat din punct de dezvoltare I1
25.09.2019 vedere motric la o comandă dată;