Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

Facultatea de Farmacie

SEMNĂTURA ŞI

ȘTAMPILA FARMACIEI

FIŞĂ DE EVALUARE A STUDENTULUI

STUDENT ANUL , Programul de studiu FARMACIE


NUME ŞI PRENUME: ____________________________________________
PERIOADA STAGIULUI PRACTIC: 2 săptămâni, 60 de ore
PARTENERUL DE PRACTICA: _____________________________________
TELEFON_______________
ADRESĂ ____________________________________________________________
ÎNDRUMĂTOR DE PRACTICĂ (TUTORE): _______________________________

APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI COMPORTAMENTUL STUDENTULUI


CALIFICATIV1)
ACTIVITATE
NS S B FB Observaţii
Frecvenţă
Conştiinciozitate
eliberare
PARTICIPARE LA
simţ practic
ACTIVITATILE DIN
FARMACIE utilizarea programului de
gestiune
Dobândirea competențelor profesionale
Responsabilitate în rezolvarea sarcinilor
Aptitudini profesionale
Comportamentul faţă de personalul farmaciei
Mod de prezentare şi ţinută

1)
NS = nesatisfăcător; S = satisfăcător; B = bine; FB = foarte bine;
2)
se va bifa printr-un „x” în căsuţa corespunzătoare.
*Se va completa doar acolo unde este cazul, conform programei analitice

Adresa UTM: Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti, România


Web: www.utm.ro | Email: farmacie@univ.utm.ro | Tel: 021.316.16.46 - 021.325.21.64 - 021.311.22.97 - 0372.710.961 - 0372.710.962
Fax: 021.311.22 97 - 021.316.16.462

S-ar putea să vă placă și