Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA:a VII-a
Școala Gimnazială Tormac
PROFESOR: Vidoni Lavinia
OBIECTUL: Limba si literatura romana
SUBIECTUL: Termenii științifici. Limbajul popular. Variație regională a limbii
TIPUL LECTIEI: de însușire de noi cunoștințe

COMPETENŢE SPECIFICE
4.4, 4.5, 5.2

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- să recunoască termenii științifici ;
O2- să identifice predicatele verbale şi să precizeze părţile de vorbire prin care se exprimă;
O3- să diferențieze termenii științifici de termenii uzuali;
O4- să caute în dicționar definițiile cuvintelor necunoascute;
O5- să recunoască termenii populari
O6- să diferențeze limbajul popular de limba standard;

STRATEGIA DIDACTICA:
a) a)Metode si procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, , învăţarea prin descoperire,
munca pe grupe.
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea individuală, frontală combinată
cu activitatea pe grupe.
c) Mijloace didactice: fişe de lucru, , caietul, manualul.
d) Resurse: - capacităţile normale de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 2 ore.

SCENARIUL DIDACTIC

I.MOMENTUL ORGANIZATORIC
-Se asigura un climat favorabil desfasurarii lectiei si materialele necesare pentru o buna desfasurare a
activitatii; elevii isi pregatesc cele necesare orei de limba romana.

II. VERIFICAREA TEMEI


-Se verifica tema pentru acasa si se fac aprecieri asupra modului in care au rezolvat-o.

III. CAPTAREA ATENTIEI


-Se solicită elevilor să spună cate două cuvinte care aparțin următoarelor domenii: matematică,
biologie, chimie.
IV. ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVELOR
-Elevii sunt anuntati ca vor discuta despre termenii științifici și despre limbajul popular.
-Profesorul scrie la tabla titlul lectiei iar elevii il noteaza in caiete.

V. PREZENTAREA CONTINUTULUI INVATARII


- Profesorul prezintă elevilor trei texte scurte din diferite domenii ( geografie, limba romană,
matematică) și solicită elvilor să numească domeniile științei în care se încadrează fiecare enunț.
- Pornind de la ideile enunțate mai sus, se definesc termenii științifici.
- Profesorul imparte elevilor o fisă de lucru pe care aceștia o vor rezolva în pereche.
- Profesorul scrie pe tablă cuvintele: harbuz, draniță, lubeniță, pită, golumb. Solicită, apoi elevilor, să
precizeze sensul cuvintelor date, ajutându-se de dicționar la nevoie.
- Se definește limbajul regional.
-Profesorul citește elevilor un fragment din ”Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, iar elevii vor
trebui să selecteze din textul dat expresiile din limba vorbită.

VI. OBTINEREA PERFORMANTEI SI ASIGURAREA TRANSFERULUI

Elevii vor trebuie să scrie o compunere cu titlul ”Balul științelor” în care personajele să fie termeni
științifici alese din diferite domenii.

VII.TEMA PENTRU ACASA


-Se scrie pe tabla tema pentru acasa, iar elevii o vor nota pe caiete.
-Se dau explicatiile necesare pentru a inlatura eventualele nelamuriri legate de cerinta exercitiului.