Sunteți pe pagina 1din 1

COMPONENȚA

portofoliului

1. Activitate 1.1. Exemplu interesant


2. Activitate 1.2.1. Oferta de opționale
3. Activitate 1.2.2.a. Profilul de formare, prezentat părinților
4. Activitate 1.2.2.b. Exemple de activități pentru formarea competențelor specific
5. Activitate 1.3.1.a. Proiectarea demersului didactic
6. Activitate 1.3.1.b. Proiectarea demersului didactic
7. Activitate 1.3.2. Proiectarea unei programe de optional
8. Activitate 2.2.a. O lectură conștientă a programei de CLR/LLR
9. Activitate 2.2.b. O lectură conștientă a programei de MEM/ Matematică
10. Activitate 2.2.c. O lectură conștientă a programei de Științe
11. Activitate 2.2.d. Argumente pentru lectură conștientă a programei școlare
12. Activitate 2.3.a. Practici stereotipe la Muzică și mișcare/ Joc și mișcare
13. Activitate 2.3.b. Clișee didactice la Educație civică
14. Activitate 2.3.c. Clișee didactice la Istorie
15. Activitate 2.3.d. Clișee didactice la Geografie
16. Activitate 2.3.e. Clișee didactice la AVAP
17. Activitate 2.3.f. Clișee didactice la MEM/ Matematică și științe
18. Activitate 2.4.a. Aplicare contextualizată
19. Activitate 2.4.b. Resursă educațională deschisă
20. Activitate 2.5.a. Un exemplu de evaluare a învățării la matematică
21. Activitate 2.5.b. Un exemplu de probă de evaluare a învățării la matematică
22. Activitate 2.6.a. Un exemplu de programă de optional
23. Activitate 2.6.b. O programă de optional
24. Evaluare M2 online. Proiectarea unei unități de învățare
25. Activitate 3.1.1. Dezbatere online
26. Activitate 3.1.2. Analiza, adaptarea și integrarea resurselor suport pentru
activități de învățare
27. Activitate 3.1.3. Dizabilitate – implicații asupra învățării
28. Activitate 3.1.4. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități
29. Evaluare M3 online: Schiță de proiect

Nume și prenume cursant: GODJA NICOLETA MARIANA

Semnătura: ______________________________

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020