Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI


Strada Tudor Vladimirescu nr. 4
Tel./fax:0230/562420
e-mail: ctradauti@yahoo.com
Website: www.ctradauti.ro

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2018-2019

Clasa a IX-a
Numele si prenumele elevului:.........................................................................................................
Data susţinerii testului:.....................................................................................................................
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
PARTEA I_________________________________________________________________ (30 de
puncte)
I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, încercuiţi pe foaie, litera corespunzătoare
răspunsului corect : 10puncte
1. Oţelul se obţine prin reducerea conţinutului de carbon din:
a. bauxită b. calcar c. fontă d. cocs
2. La confecţionarea conductorilor electrici se utilizeaza:
a. plumbul b. fierul c.magneziul d. cuprul
3. Refractaritatea este o proprietate specifică:
a. lemnului b. cauciucului c. metalelor d. materialelor plastice
4. Linia punct subţire este utilizată pentru trasarea:
a. axei de simetrie b. liniei de cotă c. conturului piesei d. liniilor ajutătoare
5. Adaosul de prelucrare se indeparteaza prin:
a. indreptare b. pilire c. indoire d. debitare

I.2 Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi bifaţi în căsuţă în dreptul fiecăruia litera A dacă
consideraţi afirmaţia adevărată sau litera F dacă afirmaţia este falsă. 10puncte

1.Sudabilitatea este proprietatea materialelor metalice de a se imbina cu alt metal


sau cu ele prin sudare; aceasta se executa prin topire sau presare.
2. Indreptarea si trasarea sunt operatii de prelucrare a materialelor metalice.
3. Alamele si bronzurile sunt aliaje ale cuprului.
4. Linia deasupra careia se inscrie cota se numeste linie de cota si se traseaza cu
linie continua groasa.
5. Minereul din care se obtine aluminiul este bauxita.

________________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL: MECANICĂ
I.3 . Realizaţi corespondenţa dintre mărimile fizice din coloana A şi unităţile de măsură din
coloana B : 10puncte
A B

1.Lungimea a. Newton
2.Masa b. Joule
3.Intensitatea curentului electric c. Metru pe secunda
4.Forta d. Metru
5.Viteza e. Metru cub
f. Kilogram
g. Amper

PARTEA II________________________________________________________________(60 de
puncte)

II 1. Obiectivul major pe care economia de piata l-a impus in prezent, il constituie ridicarea
nivelului tehnic si calitativ al productiei si produselor. Procesul de fabricaţie cuprinde diferite
procese tehnologice între care există legături funcţionale, procese prin care se realizează
transformarea succesivă a materiei prime sau semifabricatelor în produse finite.
Debitarea, indoirea, pilirea, gaurirea, filetarea sunt operatii de prelucrare a materialelor
metalice . Priviti cu atentie sculele folosite la aceste operatii de prelucrare ilustrate mai jos si
completati tabelul: 30puncte

Nr. Operatii de prelucrare Scule


crt
1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL: MECANICĂ
II.2 Calculati volumul de apa dintr-un rezervor cu lungimea de 1,8 m, lătimea de 100 cm si
înăltimea de 1500 mm. 30 puncte

TEST DE EVALUARE INITIALĂ


Anul scolar 2018-2019
Clasa a IX-a
Domeniul – mecanică
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a
cerintelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin
barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea
punctajului total acordat la 10.

PARTEA I (30 de puncte)

I.1 10 puncte
1. - c 2. - d 3. - c 4. - a 5. - b
Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Orice răspuns incorect este notat cu 0 (zero)

I.2
1-A 2-F 3-A 4-F 5-A
Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Orice răspuns incorect este notat cu 0 (zero)

I.3
1-d 2-f 3-g 4-a 5-c
Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Orice răspuns incorect este notat cu 0 (zero)

PARTEA II________________________________________________________________(60 de
puncte)

II.1. 30 puncte
Nr. Operatii de prelucrare Scule
crt
1. Debitarea foarfece, cleste,ferastrau, dalta
2. Indoirea ciocan
3. Pilirea pila
4. Gaurirea burghiu
5. Filetarea tarod, filiera
Se acordă câte 3 puncte pentru recunoasterea corecta a fiecarei scule (3x9=27puncte).
Se acordă 3 puncte pentru completarea corecta a tabelului.

II.2 30 puncte
________________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL: MECANICĂ
Pentru transformarea în metri a lăţimii şi înălţimii se acordă 10puncte (5x2=10p)
l=100 cm=1 m ; h=1500mm=1,5m
Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 5 puncte V=Lxlxh
Pentru înlocuire în formulă se acordă 10 puncte V=1,8x1x1,5=2,7 m3
Pentru indicarea corectă a unităţii de măsură se acordă 5 puncte

________________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL: MECANICĂ