Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerio de Educacion

Nómina de Cheques
Institución / Área Subsecretaria de Educacion - SECREDUC Region XV
Transaccional
Cuenta Bancaria de Banco Estado - 01009000263
Origen
Moneda Nacional
Medio de Pago Cheque Automático Tipo de Emisión Agregado
Nº Folio Nómina 651163 Fecha y Hora de 06 Noviembre 2019 - 11:51
Impresión / Giro
Usuario Impresor / fmoreno0901
Girador

Detalle Cheques
Documento a Pagar
Monto
ID Monto Detalle (CLP)
Principal Nº Cheque Nº Serie Tipo Documento Nº Documento
Tesorería (CLP)
Boleta Exenta
12828588 42.768
Electrónica
Boleta Exenta
76.215.634-2 - 12828589 22.552
Electrónica
AGUAS DEL 20422430 8306 SEA 292.349
Boleta Exenta
ALTIPLANO S.A. 12829094 211.067
Electrónica
Boleta Exenta
12830401 15.962
Electrónica
Boleta Exenta
76.411.321-7 - 238230670 186.287
Electrónica
COMPAÑIA
Boleta Exenta
GENERAL DE 20428090 8307 SEA 238321221 109.206 296.500
Electrónica
ELECTRICIDAD
Factura Afecta
S.A. 1715807 1.007
Electrónica
Total 588.849