Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE:_____________ DATA:_______

TEST DE EVALUARE
NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 31

1. Completează:

Z U Z U Z U Z U Z U Z U
1 2 1 5 2 0
2. Colorează numerele pare. 3. Colorează numerele impare.

4. Ordonează crescător, apoi descrescător următoarele numere: 23, 16, 4, 30, 19, 10, 2, 27, 9.

5. Scrie vecinii numerelor:

16 24 29

6. Colorează cu roşu petalele pe care sunt scrise numere mai mari şi cu albastru petalele pe care sunt scrise
numere mai mici faţă de cele din mijlocul fiecărei flori:

23 11 28
21 4 17
12 20 29 10 8 15
17 5 14
8 11 9 14 16 13
7. Descompune numerele date în zeci și unități sau compune numerele din zecile și unitățile date:
18
2 10
2 21 23 20 0 31 20 29
2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 cu numerele 6 respectând
6 care lipsesc, 6 6 6 6 6
8. Continuă șirul regula de numărare:
8 1 0 3

3 0 2 5

0 3

9. Unește etichetele cu părțile plantelor:

RĂDĂCINĂ

TULPINĂ

TRUNCHI

FRUNZE

COROANĂ

FLORI

Dacă ai terminat unește punctele și colorează:


COMPETENTE SPECIFICE:
1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Compe- Itemul Calificativul
tența
Foarte bine Bine Suficient

1.1 Reprezintă pe numărători numerele date, sau scrie 5-6 situații 3-4 situații 1-2 situații
numărul reprezentat pe numărătoare
1.2 Coloreaza numerele pare 13- 15 8- 12 numere 4- 7 numere
Coloreaza numerele impare numere 8- 12 numere 4- 7 numere
Scrie vecinii numerelor date 13- 15 3- 4 vecini 2 vecini
Coloreaza numerele mai mari decat cele date numere 5- 7 numere 3- 4 numere
Colorează numerele mai mici decât cele date 5- 6 vecini 5- 7 numere 3- 4 numere
8- 9 numere
8- 9 numere
1. 3 Ordoneaza crescător și descrescător numerele date Ordonează Ordonează Ordonează
numerele numerele, cu doar
corect, atat mici greșeli crescător sau
crescător cât descrescător
și
descrescător
Completează șirul de numere cu cele care lipsesc Completează Completează Completează
corect cele corect două corect un șir
trei șiruri șiruri
3.1 Unește etichetele cu părțile plantelor din imagini 8- 9 situații 5- 7 situații 2- 4 situații

S-ar putea să vă placă și