Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA DE RADIOELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
CATEDRA SISTEME OPTOELECTRONICE

Lucrare de laborator Nr.1

La disciplina:Electronica digitala

Tema: Funcţiile logice elementare.

A elaborat st.gr.IMTC-161 Efrem M.

A verificat lectorul superior Alexei A.

Chişinău 2018
Scopul lucrării: Studiu elementelor logice elementare. Minimizarea
funcţiilor logice prin metoda transformărilor echivalente, implementarea funcţiilor
logice în baza de elemente logice.

1.1 Ordinea îndeplinirii lucrării

1.1.1 Formarea structurală şi tabelară a elementelor logice.

Toate funcţiile logice se împart în 2 categorii:


 Funcţii logice elementare – sunt funcţii logice ce conţin o singură operaţie logică.
 Funcţii logice compuse – sunt cele a căror valoare de adevăr depinde de valoarea de
adevăr a propoziţiilor simple din care se compun şi de tipul legăturilor logice dintre
acestea.

1.1.2 Reprezentarea schematică a elementelor logice: ŞI, SAU, SAU cu excludere, NU, ŞI-NU,
SAU-NU şi verificarea tabelelor de adevăr.

Nr. FUNCŢIA LOGICĂ


Tabelul de Expresia algebrică Reprezentarea Denumirea
adevăr simbolică
1 x f NU
0 1 yx x1 y Negaţie
1 0

2 x y f ŞI (AND)
x1 Conjuncţie
0 0 0 y = x1x2 x3 …xn y
0 1 0 x2
y = x1∧ x2 ∧ x3
1 0 0
1 1 1
3 ŞI-NU
x y f x1
(NAND)
y
0 0 1 x2
Negarea
0 1 1 y  x1 x2 x3...xn conjuncţiei
1 0 1
1 1 0
4 x y f SAU(OR)
0 0 0 y = x1+x2+…+xn x1
y Disjuncţie
x2
0 1 1 y = x1⋁x2⋁…⋁xn
1 0 1
1 1 1
5 x y f SAU-NU
0 0 1 x1 (NOR)
y
0 1 0 y  x1  x2  ...  xn x2 Negarea
1 0 0 disjuncţiei
1 1 0
6 x y f SAU
0 0 0 x1 y
EXCLUSIV
0 1 1 y  x1  x2  ...  xn x2 (XOR)
1 0 1
1 1 0

1.1.3 Minimizarea funcţiilor prin metoda transformărilor echivalente conform variantelor din
tabelul 1.5.
 
Y  x1  x2  x3  x4  x1  x2  x3  x4 x1  x2  x3  x4 x1  x2  x3  x4 
x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.4 Implementarea circuitului logic al funcţiei minimizate în programa Circuit Maker.


Diagrama Karnaugh:

1.1.5 Se va realiza darea de seamă cu includerea rezultatelor obţinute.


X1 X2 X3 X4 Y
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1

Concluzii:

În această lucrare de laborator am studiat elementele logice elementare.


Dupî care minimizarea funcţiilor logice prin metoda transformărilor echivalente,
implementarea funcţiilor logice în baza de elemente logice. Funția minimizată am
implimentato in circuitul logic în programa CircuitMaker.
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA DE RADIOELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
CATEDRA SISTEME OPTOELECTRONICE

Lucrare de laborator Nr.2

La disciplina:Electronica digitala

Tema: Circuite logice combinaţionale.

A elaborat st.gr.IMTC-161 Efrem M.

A verificat lectorul superior Alexei A.

Chişinău 2018
Scopul lucrării:
Cunoaşterea modului de funcţionare a circuitelor logice combinaţionale şi însuşirea
metodelor de analiză şi sinteză a circuitelor logice combinaţionale.

Ordinea îndeplinirii lucrării:

1. De proiectat un decodificator specializat pentru indicatorul cu şapte segmente ce


decodifică toate combinaţiile codului de intrare, conform variantei din tabelul 2,16

Varianta Ieşirile În baza Numărul de


decodificatorului elementelor intrări ale
logice elementelor
logice
8 inverse SAU, NU 3

Tabelul de adevăr:

Nr. X1 X2 X3 X4 a b c d e f g
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
A 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
b 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
C 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
d 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
E 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
F 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Diagrama Karnaugh pentru a :

După forma conjunctivă:


a1(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +
𝑥4 ) ⇒ ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
De Morgan =𝑥 1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4

Diagrama Karnaugh pentru b :

După forma conjunctivă:


b2(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 ) ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
⇒De Morgan =𝑥 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4
Diagrama Karnaugh pentru c :
După forma conjunctivă:
c(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 ) ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
⇒De Morgan =𝑥 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4

Diagrama Karnaugh pentru d :

După forma conjunctivă:


d(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 ) ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
⇒De Morgan =𝑥 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4

Diagrama Karnaugh pentru e :

După forma conjunctivă:


e(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 )(𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥4 ) ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
⇒De Morgan =𝑥 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥4
Diagrama Karnaugh pentru f :

După forma conjunctivă:


f(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ) ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
⇒De Morgan =𝑥 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

Diagrama Karnaugh pentru g :

După forma conjunctivă:


g(FCN)= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ) ⇒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
⇒De Morgan =𝑥 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

Concluzie: În această lucreare de laborator am făcut cunoaştință modul de


funcţionare a circuitelor logice combinaţionale şi însuşirea metodelor de analiză şi
sinteză a circuitelor logice combinaţionale. Am proiectat un decodificator BCD cu
7 segmente. Pentru aceasta am construit tabelul de adevăr pentru toate cele 7 ieşiri
şi am aflat expresiile formelor minimale prin intermediul diagramelor Karnaugh.
Conform schemei, dispozitivul funcţionează corect de exeplu: combinaţiei “1000”
de la intrare îi corespunde cifra “8” ce apare pe display.