Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PĂRINŢI

1.Numele şi prenumele elevului _________________________________________


2.Data naşterii ___________________
3.Locul naşterii _________________________
4.Adresa ____________________________________________________________________________
5.Telefon acasă ____________________

Mama Tata
Numele şi prenumele
Profesia
Ocupatia
Nivel studii (şcoala generală
/şcoala profesională /liceal
/universitar / postuniversitar)
Loc de muncă

Telefon mobil
Adresa de e-mail

6.Structura şi componenţa familiei:


a)tipul de familie
□ normală □tatăl/ mama / decedat ( anul)..................
□părinţi despărţiţi ( când)............................
□în curs de divorţ □părinţi vitregi / care dintre ei..........
Părinţi plecaţi la muncă în străinătate DA / NU / unde...................
□alte situaţii...........................................................................................

7.Persoane autorizate să preia copilul de la şcoală :

8.Copilul este alergic la .....


9.Probleme medicale speciale ale copilului

10.Copilul ARE / NU ARE rău de maşina (incercuiţi varianta corectă).


11.Religia copilului
12. Preferă să vorbească mai mult cu a) mama, b) tata, c) bunicul, d) bunica e) fraţii, f) prietenii
13. Rezistă la oboseală? Da/Nu
14. Îi trece repede supărarea ? Da/Nu
15. Îşi îngrijeşte îmbrăcămintea, obiectele personale, caietele? Da/Nu
16. Este ascultător în general? Da/Nu
17. Este serviabil? Da/Nu
18. Îşi împrumută lucrurile? Da/Nu
19. Îi place a) să stea singur b) să stea între prieteni, colegi .
20. Subliniaţi (scrieti) expresiile care i s-ar potrivi cel mai bine: în mişcare, se face remarcat, se
intimidează repede, închis în sine, visător, combativ, rece, copilăros, nepăsător, serios, autoritar, personal,
descurcareţ, politicos, liniştit, neliniştit, indiferent, tăcut, morocănos, afectuos, ambiţios ………………….
…………………………………………………………………………..……………………………………
21.Caracterizaţi atitudinea copilului faţă de:
Părinţi - cuviincios-ascultător : ÎNTOTDEAUNA UNEORI NICIODATĂ
Fraţi-surori/prieteni - ÎNŢELEGĂTOR INDIFERENT DOMINANT
22. Cine se ocupă mai mult de creşterea şi educarea copilului? (tata, mama, bunica, fraţii)........................
23.Câte ore, în medie, petrece copilul într-o zi în faţa televizorului:? ......ore
24.Există un computer în casă ? DA NU
25.Câte ore, în medie, petrece copilul într-o zi in faţa computerului? ......ore
26. Ce sarcini îndeplineşte acasă?
27. Aţi pregătit copilului dumneavoastră un birou (o masă) pentru a putea să-şi facă temele în condiţii
adecvate ?
38.Ce aşteptaţi de la învăţătoarea copilului ? Cum vreţi să se comporte învăţătoarea cu copilul
dumneavoastră ?

39. Sunteţi în sala de clasă în care va învăţa copilul dumneavoastră patru ani, ce credeţi că mai trebuie să
faceţi dumneavoastră, părinţii?

40.În cadrul şcolii, cel mai important pentru dumneavoastră este (scrieţi în paranteze numărul de ordine al
importanţei acordate) : a) acumularea de informaţii ( ) b) dezvoltarea fizică armonioasă( ) c) formarea
unei personalitaţi deosebite ( ) d) obţinerea de rezultate excelente la competiţiile şcolare ( ) e)
formarea de priceperi/deprinderi/competenţe ( ) f) cultivarea aptitudinilor ( )