Sunteți pe pagina 1din 1

CLAUZE OBLIGATORII

Conditii Generale:
Cap. 1 Domeniu de aplicare;
Cap. 2 Definitii;
Cap. 5 Interpretare si ierarhie;
Cap. 7 Conditii financiare;
Cap. 10 Cesiunea contractului si subcontractarea;
Cap. 12 Obligatiile contractantului
Cap. 13 Responsabilitatea contractantului
Cap. 15 Penalitati
Cap. 16 Suspendare, denuntare si reziliere
Cap. 18 Obligaţii în sistemul de drept al muncii, de siguranţă şi sănătate la locul de muncă;
Cap. 19 Garanţia de buna-executie;
Cap. 21 Proprietatea industrială şi intelectuală;
Cap. 22 Confidenţialitate;
Cap. 23 Prelucrarea datelor personale;
Cap. 24 Protecţia mediului;
Cap. 26 Pactul mondial;
Cap. 27 Reguli de conduită etică

Anexa Romania:
Cap. 1 Domeniul de aplicare;
Cap. 2 Definiţii;
Cap. 6 Clauze contractuale legate de preţ;
Cap. 8 Modificări ale clauzelor contractuale;
Cap. 9 Subcontractarea;
Cap. 10 Cesiunea;
Cap. 11 Clauze legate de incetarea anticipata/rezilierea contractului/ac
Cap. 12 Incetarea anticipată a contractului la apariţia unor circumstanţe neprevăzute;
Cap. 13 Incetarea anticipată ordinară a contractului;
Cap. 14 Incetarea in cazuri speciale de insolventa
Cap. 16 Garantia de buna executie a contractului
Cap. 17 Obligaţiile contractantului în materie de sănătate şi siguranţă la locul de muncă;
Cap. 18 Penalităţi pentru nerespectarea regulilor de siguranţă şi sănătate în muncă; art. 20 protecţia
datelor personale;
Cap. 21 Clauze etice;
Anexele (Atasamentele).

Conditii particulare LUCRARI (toate 3 CP):


Cap. 1 Definiţii
Cap. 6 Standarde
Cap. 7 Autorizaţii şi avize
Cap. 9 Perioada de garanţie acordată lucrărilor
Cap. 10 Modalităţi de plată
Cap. 11 Protecţia patrimoniului cultural naţional
Cap. 12 Drepturi de proprietate intelectuală
Cap. 13 Caracterul confidenţial al contractului/ac
Cap. 16 Clauze etice
Cap. III Clauze legate de securitate şi sănătate în muncă
Cap. V Clauze legate de protecţia mediului şi managementul calităţii
Cap. VI Clauze de penalităţi, daune-interese
Cap VII Clauze legate de încetarea anticipată/rezilierea contractului/ac
Anexele

LUCRARI:

Contract inchis
Cap. 1 Obiectul contractului
Cap. 3 Documentele contractului
Cap. 4 Garantia de buna executie
Cap. 6 Drepturile si obligatiile partilor