Sunteți pe pagina 1din 86

PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE

Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică ............................

Raportare pentru anul 2019 ¹ ...........................................

Tabelul nr. 1. Indicatori fizici şi de eficienţă raportați de DSP


Indicatori fizici Indicatori fizici Cheltuiala privind Cheltuiala privind Alte cheltuieli de Cheltuiala privind Cheltuiala Alte cheltuieli de
realizaţi în realizaţi cumulat dozele de vaccin administrarea natura bunurilor dozele de vaccin privind natura bunurilor și
trimestrul de de la începutul consumate vaccinurilor și serviciilor consumate administrarea serviciilor
Nr. raportat anului (lei) (lei) (lei) (lei) vaccinurilor (lei)
Indicatori fizici și de eficiență (lei)
crt.

În trimestrul de raportat Cumulat de la începutul anului

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Număr de vaccinări conform Calendarului național de
1.
vaccinare
2. Număr de vaccinări la grupele populaționale la risc

3. Număr vaccinări (total)

Tabelul nr. 2 Situația detaliată a consumurilor cantitative și valorice pe tipuri de vaccinuri


Nr. doze vaccin Cheltuiala privind Nr.doze vaccin Cheltuiala privind Nr. doze vaccin Cheltuiala privind Nr.doze vaccin Cheltuiala privind
administrate dozele de vaccin pierdute (prin dozele de vaccin administrate dozele de vaccin pierdute (prin dozele de vaccin
administrate (lei) expirare, spargere, pierdute (prin administrate expirare, pierdute (prin
deteriorare sau expirare, spargere, (lei) spargere, expirare, spargere,
sacrificate in deteriorare sau deteriorare sau deteriorare sau
beneficiul vaccinarii) sacrificate in sacrificate in sacrificate in
Nr.
Indicatori fizici și de eficiență beneficiul beneficiul beneficiul vaccinarii
crt.
vaccinarii/lei) vaccinarii) / lei)

In trimestrul de raportat Cumulat de la începutul anului


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vaccinari la vârstele prevăzute în Calendarul național
1. x x x x x x x x
de vaccinare
1.1 Hep B pediatric
1.2 BCG
1.3 DTPa-VPI-Hib-Hep. B
1.4 DTPa - VPI
1.5 RRO
1.6 Pneumococic conjugat
1.7 dT
1.8 DTPa
2. TOTAL I
3. Vaccinari la grupele populaționale la risc x x x x x x x x
3.1 DTPa gravide
3.2 VTA gravide
3.3 ROR focar
3.4 Gripal
3.5 HPV
3.6 altele (specificați)
4. TOTAL II
5. TOTAL I + II
Tabelul nr. 3. Indicatori fizici şi de eficienţă raportați de INSP

Indicatori fizici Indicatori fizici Cheltuiala efectiv Cheltuiala efectiv Cost mediu
Nr. realizați în realizați cumulat realizată în trimestrul realizată cumulat de la realizat pe
Indicatori fizici și de eficiență
crt. trimestrul de de la începutul de raportat începutul anului indicator fizic²
raportat anului (lei) (lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
1. Număr carnete de vaccinări tipărite/an (indicator INSP)
2. Număr de activităţi desfăşurate/an (indicator INSP)

Tabelul nr. 4. Indicatori de rezultat

Număr vaccinări Număr vaccinări


Nr.
Indicatori de rezultat în trimestrul de cumulat de la
crt.
raportat începutul anului

Vaccinari la vârstele prevăzute în Calendarul național


1. x x
de vaccinare
1.1 Hep B pediatric
1.2 BCG
1.3 DTPa-VPI-Hib-Hep. B
1.4 DTPa - VPI
1.5 RRO
1.6 Pneumococic conjugat

1.7 dT
1.8 DTPa

2. Vaccinari la grupele populaționale la risc x x

2.1 DTPa gravide


2.2 VTA gravide
2.3 ROR focar
2.4 Gripal
2.5 HPV
2.6 altele (specificati)

Tabelul nr. 5. Execuţia bugetară


Buget de stat

Nr. Finanţare primită Plăţi efectuate


Titlul bugetar Prevedere Finanţare primită de Plăţi efectuate în
crt. în trimestrul de cumulat de la
bugetară anuală la începutul anului trimestrul de raportat
raportat începutul anului
(lei) (lei) (lei)
(lei) (lei)
Nr. Finanţare primită Plăţi efectuate
Titlul bugetar Prevedere Finanţare primită de Plăţi efectuate în
crt. în trimestrul de cumulat de la
bugetară anuală la începutul anului trimestrul de raportat
raportat începutul anului
(lei) (lei) (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1. Bunuri şi servicii DSP sau INSP, după caz
Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică ³ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică ³ Coordonator programului / subpro

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual
² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi
³ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit UATM, în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 377/2017 privind Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 ş
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
Anexa nr. 1

Cheltuială Cheltuială Cost mediu


efectivă realizată efectivă realizată realizat pe fiecare
în trimestrul de cumulat de la indicator fizic²
raportat începutul anului (lei)
(lei) (lei)

10=4+5+6 11=7+8+9 12=11/3

Nr.doze vaccin Cheltuiala privind Nr.doze vaccin Cheltuiala privind


consumate dozele de vaccin consumate dozele de vaccin
consumate consumate
(lei) (lei)

In trimestrul de raportat Cumulat de la începutul anului


10=2+4 11=3+5 12=6+8 13=7+9

x x x x
x x x x
ogramului ³

şi 2018, cu modificările și completările ulterioare


PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITARE Anexa nr. 2
Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică ............................
Raportare pentru anul 2019 ¹ .........................................

Tabelul nr. 1. Indicatori fizici şi de eficienţă


Indicatori fizici Indicatori fizici Cheltuiala efectivă Cheltuiala efectivă Cost mediu realizat pe
realizaţi în realizaţi cumulat de realizată în realizată cumulat de la fiecare indicator fizic ²
trimestrul de la începutul anului trimestrul de începutul anului (lei)
Nr. raportat raportat aferentă fiecărui
Indicatori fizici și de eficiență
crt. (lei) indicator fizic realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
1 număr activităţi desfăşurate
2 număr de focare depistate, raportate și investigate
3 număr de alerte verificate
4 număr de alerte investigate
5 număr de studii desfașurate

Tabelul nr. 2 .Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Nr. Indicator
Indicatori de rezultat
crt. realizat

0 1 2
Număr cazuri de boală transmisibilă raportate în Registrul
1
Unic de Boli Transmisibile

2 Număr cazuri de boală transmisibilă raportate în statistică

3 Indice de raportare a bolilor transmisibile (3=1/2 X 100)

Tabelul nr. 3. Execuţia bugetară (lei)


Buget de stat
Prevedere Finanţare primită în Finanţare primită Plăţi efectuate în Plăţi efectuate cumulat
bugetară trimestrul de de la începutul trimestrul de raportat de la începutul anului
Nr. anuală raportat anului (lei) (lei)
Titlul bugetar (lei) (lei) (lei)
crt.

1 Bunuri și servicii DSP sau INSP, după caz

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică ³ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică ³ Coordonator programului

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual
² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
³ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit UATM, în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 377/2017 privind Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

cu modificările și completările ulterioare


În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
Coordonator programului / subprogramului ³
aţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018,
PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL INFECȚIEI HIV Anexa nr. 3
I. Unitatea care derulează programul /Direcţia de sănătate publică …………………….
Raportare pentru anul 2019 ¹ ...........................................
Tabelul nr. 1. Indicatori fizici şi de eficienţă
Alte cheltuieli de natura
Cheltuiala aferentă fiecărui inficator
Alte cheltuieli de natura serviciilor conform
fizic realizat (se vor lua în calcul
bunurilor conform Ordinului Ordinului MS nr. 377/2017
cheltuielile cu testele, respectiv Total cheltuială efectivă (lei)
MS 377/2017
medicamentele) Cost mediu
(lei)
Indicatori fizici Indicatori fizici (lei) realizat pe
(lei)
Nr. realizaţi în realizaţi cumulat fiecare
Indicatori fizici și de eficiență
crt. trimestrul de de la începutul indicator
raportat anului fizic ²
Cumulat de În trimestrul Cumulat de Cumulat de (lei)
În trimestrul de Cumulat de la În trimestrul de În trimestrul de
la începutul de raportat la începutul la începutul
raportat începutul anului raportat raportat
anului anului anului

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+6+8 11=5+7+9 12=11/3


1 Număr teste rapide HIV, total
2 Număr teste Elisa HIV 1+2, total
3 Număr consilieri HIV/SIDA
Număr teste Western Blot efectuate pentru
4 confirmare
Număr de persoane la care s-a realizat profilaxia
5 postexpunere
Număr bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratament
6 cu ARV
Număr bolnavi HIV/SIDA beneficiari de profilaxie
7 cu non-ARV-uri
Număr bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic
beneficiari de efectuarea testului de rezistență
8 genotipică la ARV
Tabelul nr. 2. Indicatori fizici detaliați pe categorii de risc și CNP

Nr. crt. Categoria de risc / CNP Teste rapide HIV teste ELISA HIV1+2

0 1 2 3
Total teste, din care: x x
Total teste pozitive x x
1 Gravide testate, din care: x x
Negativ
Pozitiv ³
1.2 gravide testate în maternitate, din care: x x
Negativ
Pozitiv ³
2 Bolnavi ITS testați din care: x x
Negativ
Pozitiv ³
3 Bolnavi TBC testați, din care: x x
Negativ
Pozitiv ³

consumatori de droguri testați, din care:


4 x x
Negativ
Pozitiv ³
5 Testare voluntară, din care: x x
Negativ
Pozitiv ³
Tabelul nr. 2.1 CNP-ul si categoria de risc la testele pozitive
Nr. Teste ELISA HIV Teste Western
CNP Categoria risc⁴ Teste rapide HIV⁵
Crt. 1+2⁵ Blot⁵

Tabelul nr. 3. Indicatori de rezultat

Indicator realizat
Nr. crt. Indicatori de rezultat în perioada de
raportat

Număr gravide testate HIV


Număr total gravide din județ
Procentul gravidelor testate HIV din totalul
1 gravidelor din județ
Număr gravide cu rezultat pozitiv la testare,
beneficiare de profilaxie postexpunere
Număr gravide cu rezultat pozitiv la testare
Procentul gravidelor cu rezultat pozitiv în
screening la care s-a efectuat profilaxia
2 postexpunere
Număr copii născuți din mame HIV pozitive la
care s-a efectuat profilaxia pentru reducerea
TMF
Număr copii născuți din mame HIV pozitive
Procentul copiilor născuți din mame HIV
pozitive la care s-a efectuat profilaxia pentru
3 reducerea TMF
Număr persoane expuse accidental la care s-a
efectuat profilaxia postexpunere
Număr persoane expuse accidental
Procentul persoanelor cu expunere
accidentală la care s-a efectuat profilaxie
postexpunere
Număr bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratament
ARV
Număr bolnavi HIV/SIDA în evidența activă
Procentul bolnavilor HIV/SIDA beneficiari de
tratament ARV din total bolnavi aflați în
5 evidentă activă
Număr bolnavi HIV/SIDA în tratament ARV
beneficiari de profilaxia infecțiilor oportuniste
Număr bolnavi HIV/SIDA în tratament ARV

6
Procentul bolnavilor HIV/SIDA aflați în
tratament ARV beneficiari de profilaxia
6 infecțiilor oportuniste

Numărul bolnavilor HIV/SIDA în eșec terapeutic


beneficiari de testarea rezistenței genotipice

Numărul bolnavilor HIV/SIDA în eșec terapeutic

Procentul bolnavilor HIV/SIDA aflați în eșec


terapeutic beneficiari de testarea rezistenței
7 genotipică

Tabelul nr.4. Execuţia bugetară


Buget de stat

Nr. Finanţare primită Finanţare primită Plăţi efectuate în Plăţi efectuate


Titlul bugetar Prevedere
crt. în trimestrul de de la începutul trimestrul de cumulat de la
bugetară anuală
raportat anului raportat începutul anului
(lei)
(lei) (lei) (lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
Programul național de prevenire,
supraveghere și control al infecției HIV, total,
1 din care:
1.1 Bunuri şi servicii DSP, total, din care:
1.1.1 Prevenirea și supravegherea infecției HIV
1.2 Bunuri şi servicii APL, total, din care:
1.2.1 Prevenirea și supravegherea infecției HIV
Tratamentul și monitorizarea persoanelor cu
1.2.2 infecție HIV/SIDA
1.3 Transferuri, din care:
1.3.1 Prevenirea și supravegherea infecției HIV
Tratamentul și monitorizarea persoanelor cu
1.3.2 infecție HIV/SIDA

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Managerul unităţii sanitare care derulează programul⁶ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare⁶ Coordonatorul PNSCHIV⁶

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică⁷ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică⁷

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual
²
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
³pentru testele pozitive se completeaza CNP si categoria de risc in tabelul 2.1
⁴se completează categoria de risc din care aparține pacientul pozitiv
⁵se completează cu DA sau NU

⁶ Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale de sănătate publică derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi
transmise Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile
ulterioare.

⁷Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017
şi 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
II. Unitatea care derulează programul ................................
Raportare pentru LUNA:......

TABELUL UATM 1 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Cheltuieli cu
medicamente Cheltuieli cu
Nr. total de
Nr. de persoane pentru persoane medicamente pt. Cheltuieli totale
Nr. de persoane infectate HIV/SIDA cărora li s- beneficiari cărora li
cu tratament ARV infectate HIV/SIDA persoane cu medicamente
au eliberat medicamente ARV s-au eliberat
postexpunere cărora li s-au tratament ARV ARV
medicamente ARV
eliberat postexpunere
medicamente ARV

Nr. crt.
C0 C1 C2 C3=C1+C2 C4 C5 C6=C4+C5
1

Tabelul UATM 2 - Tabel nominal cu pacienții care au beneficiat de medicamente din PN HIV

Diagnostic Cod medicament Denumirea


Nr. Luna
CNP¹ specific (cf. nomenclator comerciala a Cantitate în U.T. Valoare în lei
Crt. raportarii
programului ² CNAS) medicamentului

1
2

Tabel UATM 3 Listă cu pacienții a căror schema ARV a fost schimbată

Nr. Motiv schimbare Medicul care a


CNP Luna raportarii
Crt. schema avizat schimbarea

1
2
3

Motive schimbări schemă


Alte motive
Esec terapeutic cu test de rezistenta
Esec terapeutic fara test de rezistenta
Lipsa aderenta
Lipsa medicamente
Noua forma farmaceutica
Reactii adverse
Reactualizare doza

¹ In cazul persoanelor fara CNP se completeaza data nasterii și numărul documentului pe care a fost inregistrata prescierea (reteta, foaie de observație)
² Se completeaza HIV pentru pacienţii în tratament sau PROF pentru persoanele cu profilaxie postexpunere

Raspundem de corectitudinea datelor transmise


Manager, Coordonator PN HIV, Intocmit,
Farmacist,
Director Financiar-Contabil,
OBSERVAȚIE: Tabelele UATM 1 - UATM 3 se raportează lunar de către unitățile care implementează programul direct către UATM
PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL TBC
Unitatea care implementează programul/Direcția de sănătate publică...................................................
Raportare pentru anul 2019 ¹ ...........................................

Tabelul nr. 1. Indicatori fizici şi de eficienţă

Cheltuiala aferentă fiecărui


Cheltuiala aferentă indicator fizic realizat (se vor
Cheltuiala aferentă fiecărui
fiecărui indicator fizic lua în calcul cheltuielile cu
indicator fizic realizat (se
realizat (se vor lua în reactivii şi soluţiile pentru
vor lua în calcul
calcul cheltuielile cu laboratorul de bacteriologie în
cheltuielile cu
Indicatori medicamente) materialele sanitare vederea examenului prin cultura
Indicatori specifice și nespecifice) și teste genetice achiziționate
fizici realizaţi (lei)
Nr. fizici realizaţi (lei) prin licitație centralizată )
Indicatori fizici şi de eficienţă cumulat de
crt. în trimestrul (lei)
la începutul
de raportat
anului

În trimestrul Cumulat de În trimestrul Cumulat de Cumulat de la


În trimestrul de
de raportat la începutul de raportat la începutul începutul
raportat
anului anului anului

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Supraveghere și controlul tuberculozei x x x x x x x x

Numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de


1 x x x x x x
tuberculoză (suspecţi, simptomatici, contacţi, grupuri cu risc crescut de tuberculoză)

Număr de persoane examinate (suspecți, simptomatici, contacți, grupuri cu risc


2 x x
crescut) care au beneficiat de examene radiologice
Număr de persoane examinate (suspecți, simptomatici, contacți, grupuri cu risc
3 crescut) care au beneficiat de ex. bacteriologice BK prin met. conventionala
microscopie si cultura
4 Număr persoane care au beneficiat de testare cutanată la tuberculina ( IDR ) x x
5 Număr persoane care au beneficiat de testare IGRA (QuantiferonTB) x x
Numărul de persoane care au beneficiat de administrarea tratamentului
6 x x
chimioprofilactic³
7 Numărul de anchete epidemiologice efectuate x x
Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză x x x x x x x x
8 Număr de bolnavi TB⁴ care au beneficiat de tratament, total, din care: x x
8.1 Numărul de bolnavi cu tuberculoză cat. I, II, III (regim I, II, III) x x
8.2 Număr de bolnavi cu tratament individualizat, altul decat MDR/XDR x x
8.3 Număr de bolnavi cu TB MDR/XDR tratati x x

Număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea de examene radiologice( 3 examinări


9 x x
radiologice/bolnav TB-DS și 4 examinări radiologice /bolnav TB-M/XDR)
Număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea de examene bacteriologice bK prin
10 metoda convențională microscopie și cultură (se efectuează cel puțin 4 examinări
bacteriologice bK/ bolnav TB-DS și 12 examinări bacteriologice Bk/bolnav TB-M/XDR

Investigatii efectuate : x x
11 Număr de ex. radiologice efectuate x x
Număr de ex. bacteriologice bK efectuate prin met. conventionala microscopie si
12
cultura
13 Număr de antibiograme seria I efectuate
14 Număr de antibiograme seria I & II efectuate
15 Număr de ex. bacteriologice bK efectuate prin met.fenotipice rapide, din care:
15.1 Număr de culturi pe medii lichide efectuate
15.2 Număr de antibiograme în mediu lichid efectuate
16 Număr de teste genotipice efectuate, din care:
16.1 Număr teste genetice pentru identificarea MTB prin met GENEXPERT
16.2 Număr teste genetice pentru identificarea MTB prin met LPA

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat

Indicator Indicator
Nr. realizat în realizat în
Indicatori de rezultat
crt. trimestrul de perioada de
raportat raportat

1 Numărul de cazuri noi și recidive


2 Numărul de bolnavi cu tuberculoză aflați în evidență
Numărul de cazuri noi de tuberculoză pulmonară care au fost vindecate sau au tratament
3
complet
4 Numărul deceselor prin tuberculoză

Tabelul nr. 3. Execuţia bugetară


Buget de stat

Finanţare
Plăţi
Finanţare primită de la Plăţi
Nr. Prevedere efectuate
Titlul bugetar primită în începutul efectuate în
crt. bugetară cumulat de
trimestrul de anului trimestrul
anuală la începutul
raportat de raportat
(lei) anului
(lei) (lei)
(lei)
(lei)
0 1 2 3 4 5 6

1 Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei total, din care:

1.1 Bunuri și servicii DSP, total din care :


1.1.1 Prevenirea, supravegherea si Tratamentul bolnavilor cu TB
1.2 Bunuri și servicii AAPL, total, din care:
1.2.1 Prevenirea, supravegherea si Tratamentul bolnavilor cu TB
1.3 Transferuri
1.3.1 Prevenirea, supravegherea si Tratamentul bolnavilor cu TB
1.3.2 U.A.T.M. - P. N. P. S.C.T.

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Managerul unităţii sanitare care derulează programul⁵ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare⁵

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate


Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică⁶
publică⁶

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual
²Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi
³Se va întocmi lunar o evidență distinctă pe CNP a persoanelor aflate în chimioprofilaxie, care se va raporta trimestrial
⁴Se va întocmi lunar o evidență distinctă a persoanelor aflate în tratament pentru tuberculoză, pe CNP și tip tratament (regim I, II, III, tratament individualizat și tratament MDR/XDR), care se va raporta trimestrial

⁵Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale de sănătate publică derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de
sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Unității de asistență tehnică și management, în
conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii
2017 şi 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

⁶Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului
MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si
completarile ulterioare.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
Anexa nr. 4

Alte cheltuieli de natura


Alte cheltuieli de natura
serviciilor conform
bunurilor conform Total cheltuială efectivă
Ordinului MS 377/2017
Ordinului MS 377/2017 (lei) Cost mediu
(lei) realizat pe
(lei)
fiecare
indicator fizic²

(lei)

În trimestrul Cumulat de În trimestrul Cumulat de


În trimestrul de Cumulat de la
de raportat la începutul de raportat la începutul
raportat începutul anului
anului anului

10 11 12 13 14=4+6+8+10+12 15=5+7+9+11+13 16=15/3


x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
Coordonatorul PNSCT⁵

Coordonator tehnic PNSCT⁶


PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ŞI A REZISTENŢEI MICROBIENE, PRECUM ŞI DE MONITORIZARE A UTILIZĂRII ANTIBIOTICELOR

Unitatea care implementează programul/ Direcția de sănătate publică……………………


Raportare pentru anul 2019 ¹ ……....................

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala efectivă
Indicatori fizici Indicatori fizici Cheltuiala efectivă realizată cumulat de Cost mediu realizat
realizaţi în realizaţi cumulat realizată în trimestrul la începutul anului pe fiecare indicator
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență
trimestrul de de la începutul de raportat aferentă fiecărui fizic ²
raportat anului (lei) inficator fizic realizat (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
INSP
1 număr de acţiuni
număr de cursuri de formare profesională a
2 personalului medical

3 nr.studii prevalență de moment


DSP
număr persoane participante la cursurile de
4 formare

Unitatea sanitară
număr persoane participante la cursurile de
5
formare
număr chestionare raportate in cadrul studiului de
6 prevalenta de moment

Unitatea sentinelă
număr persoane participante la cursurile de
7
formare
număr chestionare raportate in cadrul studiului de
8 prevalență de moment

număr de infecţii asociate asistenței medicale


9
depistate în sistem sentinelă

număr infecții asociate asistenței medicale


10
investigate microbiologic cu laboratorul

număr de tulpini microbiene care determină infecţii


invazive caracterizate din punctul de vedere al
11
rezistenţei la antibiotice, depistate în sistem
sentinelă

Tabel nr. 2. Indicatori fizici și de eficiență care se raportează de unitățile sanitare până la epuizarea stocurilor de bunuri constituite în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnic
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare

Cheltuiala efectivă
Indicatori fizici Indicatori fizici Cheltuiala efectivă realizată cumulat de Cost mediu realizat
realizaţi în realizaţi cumulat realizată în trimestrul la începutul anului pe fiecare indicator
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență
trimestrul de de la începutul de raportat aferentă fiecărui fizic¹
raportat anului (lei) inficator fizic realizat (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3

Unitatea sanitară

număr de beneficiari ai screeningului activ pentru


1 depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc
epidemiologic
Tabelul nr. 3. Indicatori de rezultat

Indicator realizat
Nr. crt. Indicatori de rezultat în perioada de
raportat

Unitatea sanitară
număr infecții asociate asistenței medicale
1
depistate în unitatea sanitară

2 număr cazuri externate din unitatea sanitară

rată de incidență infecții asociate asistenței


3 medicale depistate în unitatea sanitară
(3=1/2x100)
Unitatea sentinelă
număr infecții asociate asistenței medicale
1
depistate în unitatea sanitară sentinelă
număr cazuri externate din unitatea sanitară
2
sentinelă
rata de incidenţă a tipurilor de infecţii asociate
3 asistenței medicale identificate în sistem sentinelă
(3=1/2x100)

număr de tulpini microbiene care determină infecţii


asociate asistenței medicale caracterizate din
4
punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice din
întreaga unitate sanitară

număr de tulpini microbiene care determină infecţii


5 asociate asistenței medicale investigate
microbiologic cu laboratorul

procent de tulpini microbiene care determină


infecţii asociate asistenței medicale caracterizate
6
din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice
din întreaga unitate sanitară(6=4/5x100)

Tabel nr. 4. Execuția bugetară


Nr. crt. Buget de stat

Finanţare primită Plăţi efectuate


Titlul bugetar Prevedere Finanţare primită de Plăţi efectuate în
în trimestrul de cumulat de la
bugetară anuală la începutul anului trimestrul de raportat
raportat începutul anului
(lei) (lei) (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Managerul unităţii sanitare care derulează programul ³ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare ³ Coordonatorul programulu
Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică 4 Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică 4

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual
² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

³ Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale de sănătate publică derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului
transmise Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu m
ulterioare
4
Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programel
publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
Pentru activitățile care se desfășoară pe baza stocurilor existente, raportarea indicatorilor se realizează până la epuizarea stocurilor.
Anexa nr. 5

elor tehnice de realizare a


rogramului ³
.

inisterului Sănătăţii, raportările vor fi


2018, cu modificările și completările

programelor naţionale de sănătate


PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ
Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică................................
Raportare pentru anul 2019 ¹ ………………………………………….

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala
efectivă
Cheltuiala realizată
Indicatori fizici Cost mediu
Indicatori fizici efectivă cumulat de la
realizaţi realizat pe
Nr. realizaţi în realizată în începutul
Indicatori fizici și de eficiență cumulat de la fiecare
crt. trimestrul de trimestrul de anului aferentă
începutul indicator fizic²
raportat raportat fiecărui
anului (lei)
(lei) inficator fizic
realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din
1 mediul de viață³

Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor radiațiilor ionizante


2 pentru starea de sănătate⁴

Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din


3 mediul de muncă⁵

Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc


4
alimentari pentru starea de sănătate și nutriție a populației⁶
5 Număr de intervenții specifice activităților complementare programului⁷

6
Număr de intervenții specifice activităților de management a programului⁸

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual numai de catre INSP)
Nr. Indicator
Indicator de rezultat
crt. realizat

1 Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de


risc din mediul de viata
1.1. Numar rapoarte specifice domeniului 1

2 Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor


ionizante
2.1. Numar rapoarte specifice domeniului 2

3 Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de


risc din mediul de munca
3.1. Numar rapoarte specifice domeniului 3

4 Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de


risc alimentari si de nutritie

4.1. Numar rapoarte specifice domeniului 4


5 Activitati complementare

5.1. Numar de instruiri


5.2. Numar activități de audit în domeniul siguranței alimentului
5.3. Organizarea unei conferinte nationale
5.4. Elaborarea unui raport național pentru sănătate și mediu
5.5. Elaborarea unui raport pentru fiecare registru electronic

5.6. Rapoarte de activitate trimestriale/anuale pentru activitatea de management


a programului
Tabel nr. 2. Execuția bugetară
Buget de stat

Finanţare Finanţare Plăţi efectuate


Nr. Prevedere Plăţi efectuate
Titlul bugetar primită în primită de la cumulat de la
crt. bugetară în trimestrul de
trimestrul de începutul începutul anului
anuală raportat
raportat anului
(lei) (lei)
(lei) (lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii DSP

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Directorul general al unităţii sanitare care derulează programul⁹ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare⁹ Coordonatorul programului⁹

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică¹⁰ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică¹⁰

NOTĂ:
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și annual.

² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
³ Se completează prin însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 12/DSP.
⁴ Se completează prin însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 8/DSP.

⁵ Se completează prin însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 6/DSP.

⁶ Se completează prin însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 12/DSP.
Astfel in cazul unei metodologii indicatorul fizic poate fi egal cu 1 ( unu) în cazul în care s-au desfășurat acțiuni în cadrul acesteia în perioada de raportare, indiferent de numărul lor, sau egal cu 0 (zero) în cazul în care în
trim. de raportat nu s-au derulat acțiuni și/sau nu intră în atribuțiile unității sanitare desfășurarea de acțiuni conform metodologiei. Numărul acțiunilor derulate într-o metodologie și natura acestora se va detaila în
conținutul raportului de activitate.
⁷ Se completează numai la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică - se derulează numai la nivel INSP - se vor completa date referitoare la activitatile complementare mai putin managementul programului.
⁸ Se completează numai la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică - se derulează numai la nivel INSP - se vor completa date referitoare numai la activitatile de management a programului.
⁹ Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare

¹⁰ Semnează raportările pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
La nivelul INSP indicatorii reprezintă suma activităților derulate de toate structurile (național și regionale).
Anexa nr. 6
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SECURITATE TRANSFUZIONALĂ Anexa nr. 7
Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti
Raportare pentru anul 2019 ¹………………………………………….

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala
efectivă
realizată
Cheltuiala
Indicatori fizici cumulat de la
Indicatori fizici efectivă Cost mediu
realizaţi începutul
Nr. realizaţi în realizată în realizat pe fiecare
Indicatori fizici și de eficiență cumulat de la anului
crt. trimestrul de trimestrul de indicator fizic²
începutul aferentă
raportat raportat (lei)
anului fiecărui
(lei)
inficator fizic
realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
1. număr donări/unităţi recoltate şi testate

Tabel nr. 2. Execuția bugetară


Nr. Buget de stat
crt.
Finanţare Finanţare
Prevedere Plăţi efectuate Plăţi efectuate
Titlul bugetar primită în primită de la
bugetară în trimestrul cumulat de la
trimestrul de începutul
anuală de raportat începutul anului
raportat anului
(lei) (lei) (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii DSP

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Managerul unităţii sanitare care derulează programul³ Directorul financiar contabil Coordonatorul programului³
al unităţii sanitare³

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual;
² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

³ Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia;
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A CANCERULUI PRIN SCREENING ORGANIZAT Anexa nr. 8
SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN EFECTUAREA
TESTĂRII BABEŞ-PAPANICOLAOU LA POPULAŢIA FEMININĂ ELIGIBILĂ ÎN REGIM DE SCREENING
POPULAȚIONAL

Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică/Unitatea de asistență tehnică și management ..........

Raportare pentru anul 2019 ¹………………………………………….


Tabel nr. 1. Definirea populației țintă

Nr. crt. Indicator Observații

Data inceperii programului


1.
(luna, an)
2. Populația totală eligibilă

Populația eligibilă rezultată din


3.
catagrafii (pentru rețelele validate)

4. Număr de femei testate în 2016


Număr estimat de femei pentru testare
5.
în 2017

6. Număr de femei testate 2017


NOTĂ: tabelul 1 se raportează către UATM

la nr. crt. 2. dacă există, din sursele CAS sau AAPL, se precizează la rubrica obs. sursa; acolo unde aceste date nu sunt disponibile, nu se vor completa.
la nr. crt. 3. catagrafia furnizat ă de acele rețele validate până în prezent și care au fost cuprinse în estimarea bugetara pentru 2015
la nr. crt. 6. număr total de femei testate, cumulat de la inceputul anului, incluzand trimestrul pentru care se face rapoartarea

Tabel nr. 2. Indicatori fizici

Număr femei care au primit FS1 și


pentru care s-a primit rezultatul, din Număr
care: femei la
Număr cazuri
care s-a Număr frotiuri
testate cu Număr
Număr FS1 rezultat realizat nesatisfăcăto
Nr. crt. Indicatori formular FS1 unități
eliberate pozitiv, cu recoltarea are ce impun
completat în mobile
rezultat rezultat bilet de materialului retestarea
integralitate
negativ pozitiv trimitere celular
cervical

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Indicator realizat în trimestrul de
raportat
1.
1.
Indicator realizat cumulat de la
începutul anului
NOTĂ: tabelul 2 se raportează către UATM col. 1-7 și către DSP col. 2

Tabel nr. 3. Indicatorii fizici detaliați pe tipuri de leziuni

Nr. crt. INDICATOR Total

0 1
Frotiuri cervicale prelucrate pe grupe
1
de vârstă

Frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri


2
de leziuni și grupe de vârstă:
NEGATIV PENTRU LEZIUNI
A. INTRAEPITELIALE SAU
MALIGNITATE

B. POZITIV
1. Infecții ²:
1.1. Tricomonas
1.2. Candida
1.3. Gardnerella vaginalis
1.4. Actinomyces
1.5. Virusuri herpes simplex
1.6. Altele

2. Modificări celulare non-neoplazice ²:

2.1. Inflamatorii
2.2. Post radioterapie / chimioterapie

2.3. La purtătoare de sterilet

2.4. Celule endometriale la femei > 40 ani

2.5. Celule glandulare post-histerectomie

2.6. Atrofie
2.7. Alte
ANOMALII ALE CELULELOR
3.
EPITELIALE SCUAMOASE
3.1. ASC-US
3.2. ASC-H
3.3. LSIL
3.4. LSIL cu atipii HPV
3.5. HSIL
3.6. HSIL cu suspiciune de invazie
3.7. carcinom scuamos
ANOMALII ALE CELULELOR
4.
EPITELIALE GLANDULARE

4.1. AGC endocervicale NOS

4.2. AGC endometriale NOS

4.3. AGC NOS


AGC endocervicale în favoarea
4.4.
neoplaziei

4.5. AGC glandulare în favoarea neoplaziei

4.6. Adenocarcinom in situ

4.7. Adenocarcinom

4.7.1 endocervical

4.7.2 endometrial

4.7.3 NOS

4.7.4 extrauterin

5. ALTE NEOPLAZII:
TOTAL TEST SCREENING POZITIV
6. RECOMANDĂRI ²:
6.1. Repetare pentru:
6.1.1 deficiență de recoltare
6.1.2 după tratament

6.1.3 conform protocolului în cazul


rezultatului pozitiv
6.2. biopsie
6.3. colposcopie
6.4. chiuretaj endocervical
6.5. chiuretaj endometrial
6.6. testare HPV

6.7. repetare de rutină dacă leziunea este


negativă
NOTĂ: tabelul 3 se raportează către UATM

Tabel nr. 4. Execuția bugetară (lei)


Buget de stat
Plăţi
Finanţare Finanţare Plăţi
Prevedere efectuate
Nr. crt. Titlul bugetar primită în primită de la efectuate în
bugetară cumulat de la
trimestrul de începutul trimestrul
anuală începutul
raportat anului de raportat
(lei) anului
(lei) (lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri
NOTĂ: tabelul 4 se raportează către DSP sau UATM INSP, după caz.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Managerul unităţii sanitare care derulează programul³ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare³ Coordonatorul programului³

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică⁴ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică⁴

NOTĂ:
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual;
² Se completează opțional;
³ Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia;
⁴ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Unității nationale de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.
377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞI PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ Anexa nr. 9
Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică..............
Raportare pentru anul 2019 ¹ ...........................................

Tabel nr. 1 Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala Cheltuiala efectivă Cost mediu


Indicatori
Indicatori fizici efectivă realizată cumulat de la realizat pe
fizici realizaţi
Nr. realizaţi în realizată în începutul anului fiecare
Indicatori fizici și de eficiență cumulat de
crt. trimestrul de trimestrul de aferentă fiecărui indicator fizic²
la începutul
raportat raportat inficator fizic realizat
anului
(lei) (lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
Număr de chestionare aplicate medicilor de familie instruiţi pentru depistarea
1
depresiei și suicidului X X X
Raport de evaluare a intervențiilor realizate de medicii de familie care au
2
beneficiat de instruire în domeniul prevenirii depresiei și suicidului X X X
3 Număr bolnavi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare
Număr copii şi adolescenţi incluşi în programul pentru prevenirea apariţiei
4
tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescent
Număr de copii și adolescenți instruiți în cadrul programului de instruire pentru
5 dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor și adolescenților în vederea
prevenirii tulburărilor anxioase și depresive
Program de instruire a parinților în vederea dezvoltării abilităților sociale și
6
emoționale ale copiilor X X X
Număr persoane instruite în cadrul programului de instruire a părinților în
7
vederea dezvoltării abilităților sociale și emoționale ale copiilor X
Număr de chestionare aplicate medicilor de familie instruiţi în domeniul prevenirii
7
consumului de alcool X X X
Raport de evaluare a intervențiilor realizate de medicii de familie instruiți în
8
domeniul prevenirii consumului de alcool X X X

Număr persoane instuite în cadrul programului de instruire a consilierilor școlari,


educatorilor, învățătorilor, asistenților sociali, asistenților medicali și medicilor de
medicină școlară în vederea depistării și intervenției precoce în cazul tulburărilor
9
de spectru autist și a orientării cptre specialiști în sănătate mintală precum și
dezvoltarea abilității pentru un management adecvat al comportamentelor
problematice ale acestor persoane

Număr persoane informate în cadrul campaniei de conștientizare cu privire la


10
importanța screening-ului

11 Număr persoane instruite în cadrul programului de instruire a părinţilor şi


familiilor persoanelor cu TSA

12 Număr persoane informate în cadrul campaniei de conştientizare cu privire la


importanţa screeningului

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Nr.
Indicatori de rezultat Indicator realizat
crt.
0 1 2
1 Numărul bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupațională
Numărul bolnavilor internaţi în structurile de psihiatrie care desfășoară activități
2
de terapie ocupațională.
Ponderea bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupațională din totalul
3 bolnavilor internați în structurile de psihiatrie care implementează activitățile
programului ⁴(3=1/2 X 100)

Tabel nr. 2 - Execuția bugetară

Buget de stat

Finanţare Finanţare
Nr. Plăţi efectuate
Titlul bugetar Prevedere bugetară primită în primită de la Plăţi efectuate în
crt. cumulat de la
anuală trimestrul de începutul trimestrul de raportat
începutul anului
(lei) raportat anului (lei)
(lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Managerul unităţii sanitare care derulează programul⁴ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare⁴ Coordonatorul pro

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică ⁵ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică ⁵

NOTĂ:
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual;
² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi;
³ Indicatorii de rezultata prevăzuţi la nr. crt. 6 se raportează de unităţile care derulează programul.

⁴Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările
transmise Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu m
și completările ulterioare.
⁵ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programe
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
.
programului ⁴

rile vor fi
u modificările

amelor
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ Anexa nr. 10
3.1 Subprogramul de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană .

Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică………………………


Raportare pentru anul 2019 ¹ ………………………………….

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala efectivă Cost mediu


Indicatori Cheltuiala
realizată cumulat de realizat pe
Indicatori fizici efectivă
la începutul anului fiecare
fizici realizaţi realizaţi realizată în
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență aferentă fiecărui indicator
în trimestrul cumulat de trimestrul
inficator fizic fizic²
de raportat la începutul de raportat
realizat
anului (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
număr de donatori vii testaţi
1.1
imunologic şi virusologie
număr de receptori testaţi imunologic
1.2
şi virusologic

număr de testări compatibilitate cross-


1.3
match

număr de diagnosticări morţi


cerebrale şi menţinere în condiţii
1.4
fiziologice a donatorilor-cadavru
(inclusiv testare)

1.5 număr de acţiuni de coordonare

număr estimat de transplanturi ce


1.6
urmează a fi efectuate, pe tipuri:

1.6.1 transplant hepatic

1.6.2 transplant renal

1.6.3 transplant de cord

transplant pancreatic şi transplant de


1.6.4
celule pancreatice

1.6.5 transplant pulmonar

1.6.6 transplant de CSH

1.6.6.1 număr de proceduri de autotransplant

1.6.6.2 număr de proceduri de allotransplant

1.6.7 transplant os şi tendon

1.6.8 transplant piele


1.6.9 transplant de cornee

1.6.10 transplant de cord-pulmon

număr de consultaţii evaluare


1.7 periodică a pacienţilor care au
beneficiat de transplant

1.7.1 transplant renal

1.7.2 transplant hepatic

1.7.3 transplant cord

1.7.4 transplant pulmonar

autotransplant sau allotransplant de


1.7.5
CSH
număr de consultaţii postdonare a
1.8
donatorului de CSH
Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Indicator
realizat în
Nr. crt. Indicatori de rezultat
perioada de
raportat

0 1
2
procent de bolnavi care au beneficiat
1 de transplant recuperaţi
(1.1/1.2*100) ³

număr de bolnavi care au fost


1.1
recuperați

număr de bolnavi care au beneficiat


1.2
de transplant

Tabel nr. 3. Execuția bugetară ( lei)


Buget de stat

Plăţi
Finanţare Finanţare
Prevedere Plăţi efectuate în efectuate
Nr. crt. Titlul bugetar primită în primită de la
bugetară trimestrul de cumulat de
trimestrul începutul
anuală raportat la începutul
de raportat anului
(lei) (lei) anului
(lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri
Răspundem de realitatea şi de exactitatea datelor
raportate.

Manager unitate sanitară care derulează programul ⁴ Director- financiar contabil ⁴ Coordonator program ⁴
Director executiv al direcției de sănătate publică ⁵ Director executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică ⁵

NOTĂ
1
Raportarea se întocmește trimestrial și anual

2
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
³ Se raportează pentru fiecare tip de transplant

⁴Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în
subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare
⁵ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ Anexa nr.11
3.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică………………………


Raportare pentru anul 2019 ¹ ………………………………….

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala
efectivă
realizată
Indicatori Cheltuiala cumulat de Cost mediu
Indicatori fizici efectivă la începutul realizat pe
fizici realizaţi realizaţi realizată în anului fiecare
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență
în trimestrul cumulat de trimestrul aferentă indicator
de raportat la începutul de raportat fiecărui fizic²
anului (lei) inficator (lei)
fizic
realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
1 RNDVCSH

1.1 număr de donatori străini pentru care se solicită testări extinse

1.2 număr de probe de sânge pentru testare de verificare donatori străini

1.3 număr de probe de sânge pentru testare de verificare donatori români

1.4 număr de grefe CSH de la donatori străini

1.5 număr de grefe CSH de la donatori români

1.6 număr de DLI de la donator CSH străin

1.7 număr de DLI de la donator CSH român

număr de campanii de promovare a donării CSH și activităţi IEC, derulate


1.8
la nivel naţional

1.9 număr de cursuri de instruire organizate de RNDVCSH

1.10 număr de donatori CSH înscrişi şi confirmaţi de RNDVCSH

număr de donatori CSH testaţi HLA la rezoluție înaltă în laboratoare


1.11
acreditate internațional
număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi prin utilizarea kitului de raclaj
1.12
bucal

2 Centrele donatorilor de CSH

2.1 număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi

număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi prin recoltarea de probe de


2.1.1
sânge
număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi prin utilizarea kitului de raclaj
2.1.2
bucal
număr de donatori CSH în evidenţă pentru care se solicită probă de
2.2
sânge pentru testare de verificare
număr de donatori CSH selectaţi pentru donare, consiliaţi şi evaluaţi
2.3
medical

2.4 număr de evenimente de promovare a donării CSH

3 Laboratoare testare
număr de donatori CSH (care nu sunt și donatori de sânge) testaţi pentru
3.1
MTS la înscrierea în RNDVCSH

3.2 număr de donatori CSH testaţi pentru CMV la înscrierea în RNDVCSH

număr de donatori CSH testaţi predonare pentru grup sanguin AOB şi Rh,
3.3
CMV și MTS
3.4 număr de donatori CSH testaţi HLA la înscrierea în RNDVCSH
3.5 număr de donatori CSH testaţi HLA extins
3.6 număr de donatori CSH şi pacienţi testaţi HLA pentru verificare
4 Centre de prelevare
număr de rapoarte de evaluare medicală predonare a donatorilor CSH
4.1
români neînrudiți
număr de rapoarte de monitorizare periodică postdonare a donatorilor
4.2
CSH români neînrudiți
număr de planuri de prelevare CSH de la donatori CSH români neînrudiți
4.3
pentru pacienţi români
5 Centre de transplant de CSH
5.1 număr de evaluări compatibilitate pacient/donator CSH neînrudit
5.2 număr de planuri de transplant de CSH de la donator CSH neînrudit
5.3 număr de planuri pentru procedura DLI de la donator CSH neînrudit
număr de rapoarte de monitorizare periodică post-transplant a pacienților
5.4
cu allotransplant de la donator CSH neînrudit

Tabelul nr.2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Indicator
Nr. crt. Indicatori de rezultat
realizat în
perioada de
raportat
0 1 2
1 Indicatori de rezultat pentru RNDVCSH

1.1 număr de potenţiali donatori de CSH înscrişi în RNDVCSH

procentul donatorilor CSH înscrişi în RNDVCSH şi confirmaţi în scris din


1.2
totalul donatorilor CSH înscrişi în RNDVCSH (1.2.1/1.2.2*100)

1.2.1 număr de donatori CSH înscriși în RNDVCSH și confirmați în scris

1.2.2 număr de donatori CSH înscriși în RNDVCSH

număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH compatibil în


1.3
registrul local
număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH compatibil în
1.4
registre internaţionale
număr de persoane informate în cadrul evenimentelor de promovare a
1.5
donării de CSH
procentul donatorilor CSH testaţi HLA din total donatori înscrişi în
1.6
RNDVCSH ( 1.6.1/1.6.2*100):

1.6.1 număr de donatori CSH testați HLA

1.6.2 număr de donatori CSH înscriși în RNDVCSH

2 Indicatori de rezultat pentru centre ale donatorilor de CSH

2.1 procentul donatorilor de sânge din total donatori CSH (2.1.1/2.1.2*100)

2.1.1 număr de donatori de sânge

2.1.2 număr de donatori CSH

număr de persoane informate în cadrul evenimentelor de promovare a


2.2
donării de CSH

3 Indicatori de rezultat pentru laboratoare testare

procentul donatorilor CSH testaţi HLA extins din totalul donatorilor CSH
3.1
testaţi HLA la înscrierea în RNDVCSH ( 3.1.1/3.1.2*100)

3.1.1 număr de donatori CSH testați HLA extins

3.1.2 număr de donatori CSH testați HLA la înscrierea în RNDVCSH

4 Indicatori de rezultat pentru centrele de prelevare de CSH

4.1 număr de grefe CSH prelevate de la donatori CSH din RNDVCSH

4.2 număr de DLI prelevate de la donatori CSH din RNDVCSH

4.3 număr de donatori CSH monitorizaţi postdonare

5
Indicatori de rezultat pentru centrele de transplant de CSH

procentul pacienţilor care au indicaţie de transplant de CSH de la donator


5.1 neînrudit pentru care s-a identificat donator compatibil CSH
(5.1.1/5.1.2*100)
5.1.1 număr de pacienți pentru care s-a identificat donator compatibil

5.1.2 număr de pacienți care au indicație de transplant de CSH de la donator


neînrudit

5.2 procentul pacienţilor transplantaţi din total pacienţi pentru care s-au
identificat donatori neînrudiţi de CSH compatibili ( 5.2.1/5.2.2*100):
5.2.1 număr de pacienți transplantați CSH

5.2.2 număr de pacienți pentru care s-a identificat donator neînrudit de CSH
compatibil
5.3 număr de transplanturi de la donator CSH neînrudit
5.4 număr de proceduri DLI de la donator CSH neînrudit:
5.5
număr de pacienţi monitorizaţi posttransplant de la donator CSH neînrudit

Tabel nr. 3. Execuția bugetară ( lei)


Buget de stat

Plăţi Plăţi
Finanţare Finanţare
Prevedere efectuate în efectuate
Nr. crt. Titlul bugetar primită în primită de
bugetară trimestrul cumulat de
trimestrul la începutul
anuală de raportat la începutul
de raportat anului
(lei) anului
(lei) (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri
Răspundem de realitatea şi de exactitatea datelor raportate.

Manager unitate sanitară care derulează programul 3 Director- financiar contabil 3

Director executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică 4


Director executiv al direcției de sănătate publică 4

NOTĂ

1
Raportarea se întocmește trimestrial și anual
2
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
3
Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică.
Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu
prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu
modificările și completărilr ulterioare.

4
Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului
MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și
completărilr ulterioare.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ Anexa nr. 12
3.3 Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

Unitatea care implementează programul /Direcția de sănătate publică……………….


Raportare pentru anul 2019 ¹ ...........................................

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala
efectivă
Cheltuiala realizată Cost mediu
Indicatori
Indicatori efectivă cumulat de la realizat pe
fizici realizaţi
Nr. fizici realizaţi realizată în începutul fiecare
Indicatori fizici și de eficiență cumulat de la
crt. în trimestrul trimestrul anului aferentă indicator
începutul
de raportat de raportat fiecărui fizic²
anului
(lei) inficator fizic (lei)
realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
număr de cupluri infertile beneficiare de
1
proceduri FIV/ET

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Nr. Indicator
Indicatori de rezultat realizat în
crt.
perioada de
raportat
0 1 2
rata de succes a procedurilor de FIV/ET
1
( 1.1/1.2 *100)

număr de sarcini confirmate la 6 săptămâni


1.1 de la realizarea activităţii de inseminarea
ovocitelor pentru fertilizare spontană

1.2 număr de proceduri de FIV/ET realizate

Tabel nr. 3. Execuția bugetară (lei)

Buget de stat

Plăţi
Finanţare Finanţare
Nr. Prevedere Plăţi efectuate efectuate
Titlul bugetar primită în primită de la
crt. bugetară în trimestrul de cumulat de
trimestrul de începutul
anuală raportat la începutul
raportat anului
(lei) (lei) anului
(lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri
Răspundem de realitatea şi de exactitatea datelor raportate

Manager unitate sanitară care derulează programul 3


Director- financiar contabil 3 Coordonator program 3

Director executiv al direcției de sănătate publică 4 Director executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică 4

NOTĂ
1
Raportarea se întocmește trimestrial și annual.
2
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

³Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare
aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
⁴ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Agenției Naționale de Programe de Sănătate , în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completările ulterioare.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE A STATUSULUI VITAMINEI D PRIN DETERMINAREA NIVELULUI SERIC AL Anexa nr. 13
25-OH VITAMINEI D LA PERSOANELE DIN GRUPELE DE RISC

Unitatea care implementează programul /Direcția de sănătate publică………………


Raportare pentru anul 2019 ¹ ...........................................

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala efectivă realizată


Indicatori Cheltuiala efectivă
Indicatori fizici cumulat de la începutul Cost mediu realizat pe
Nr. fizici realizaţi realizată în
Indicatori fizici și de eficiență realizaţi cumulat de anului aferentă fiecărui fiecare indicator fizic²
crt. în trimestrul trimestrul de
la începutul anului inficator fizic realizat (lei)
de raportat raportat (lei)
(lei)

1
0 2 3 4 5 6=5/3
Numar de pacienti la care s-a realizat determinarea
1.
nivelului seric al 25-OH vitaminei D

Tabel nr.2 Indicatori de rezultat (se raporteaza anual)

Nr. Indicator
Indicatori de rezultat realizat în
crt.
perioada de
raportat
0 1 2
ponderea pacientilor cu nivel suboptimal al 25-OH
1 vitaminei D din totalul pacientilor la care s-a realizat
determinarea acestui marker( 1.1*100/1.2 )

1.1 număr pacienti cu nivel suboptimal al 25-OH vitaminei D

număr pacienti testați prin determinarea nivelului seric al


1.2
25-OH vitaminei D

Tabel nr. 3. Execuția bugetară (lei)

Buget de stat

Nr.
Titlul bugetar
crt.
Prevedere Finanţare primită în
Finanţare primită de
bugetară trimestrul de Plăţi efectuate în trimestrul Plăţi efectuate cumulat de la
la începutul anului
anuală raportat de raportat (lei) începutul anului (lei)
(lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi de exactitatea datelor raportate

Manager unitate sanitară care derulează programul 3 Director- financiar contabil 3 Coordonator program 3
Director executiv al direcției de sănătate publică 4 Director executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică 4

NOTĂ

1
Raportarea se întocmește trimestrial și annual.
2
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

3
Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Agenției Naționale de
Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

4
Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru
anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT DIETETIC PENTRU BOLI RARE Anexa nr. 14

Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică………………………


Raportare pentru anul 2019 ¹ ………………………………….

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala
efectivă
realizată
Indicatori Cheltuiala Cost mediu
cumulat de
Indicatori fizici efectivă realizat pe
la începutul
Nr. fizici realizaţi realizaţi realizată în fiecare
Indicatori fizici și de eficiență anului
crt. în trimestrul cumulat de trimestrul indicator
aferentă
de raportat la începutul de raportat fizic²
fiecărui
anului (lei) (lei)
inficator
fizic realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3

1 număr de bolnavi adulți cu fenilcetonurie

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Indicator
Nr. realizat în
Indicatori de rezultat
crt. perioada de
raportat

0 1 2

ponderea bolnavilor adulţi cu


1 fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului
dietetic (1.1/1.2*100)

număr de bolnavi adulți cu fenilcetonurie


1.1
beneficiari ai tratamentului dietetic

număr de bolnavi adulți cu fenilcetonurie


1.2
aflați în evidență

Tabel nr. 3. Execuția bugetară (lei)


Nr. Buget de stat
crt.

Finanţare Plăţi
Finanţare Plăţi
Prevedere primită în efectuate
Titlul bugetar primită de la efectuate în
bugetară trimestrul cumulat de
începutul trimestrul
anuală de raportat la începutul
anului de raportat
(lei) anului
(lei) (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi de exactitatea datelor raportate

Manager unitate sanitară care derulează programul 3 Director- financiar contabil 3 Coordonator program 3
Director executiv al direcției de sănătate publică 4 Director executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică 4

NOTĂ
1
Raportarea se întocmește trimestrial și annual.
2
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

3
Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului
Sănătăţii, raportările vor fi transmise Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare.
4
Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL REGISTRELOR NAŢIONALE Anexa nr. 15
REGISTRUL REGIONAL DE CANCER
.
Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică……………………….

Raportare pentru anul 2019 ¹ ………………………………….


Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cost mediu
Indicatori Cheltuiala
realizat pe
Indicatori fizici fizici efectivă Cheltuiala efectivă realizată
fiecare
Nr. realizaţi în realizaţi realizată în cumulat de la începutul
Indicatori fizici și de eficiență indicator
crt. trimestrul de cumulat de trimestrul anului aferentă fiecărui
fizic²
raportat la începutul de raportat inficator fizic realizat (lei)
anului (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
număr de fişe ONC colectate şi
1
înregistrate în baza de date

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

Indicator
Nr. realizat în
Indicatori de rezultat
crt. perioada de
raportat
0 1 2

elaborarea unui raport anual al


1 registrelor de boli cronice
naţionale sau regionale

Tabel nr. 3. Execuția bugetară (lei)

Buget de stat

Plăţi
Finanţare Finanţare
Nr. Prevedere efectuate
Titlul bugetar primită în primită de la
crt. bugetară Plăţi efectuate în trimestrul cumulat de
trimestrul începutul
anuală de raportat (lei) la începutul
de raportat anului
(lei) anului
(lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii AAPL
1.1.2 Bunuri și servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi de exactitatea datelor raportate

Manager unitate sanitară care derulează programul 3 Director- financiar contabil 3

Director executiv al direcției de sănătate publică 4 Director executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică 4

NOTĂ
1
Raportarea se întocmește trimestrial și
annual.
2
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
3
Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătă
raportările vor fi transmise Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare

⁴Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Agenției Naționale de Programe de Sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realiza
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
.
Coordonator program 3

e în subordinea Ministerului Sănătăţii,


melor naţionale de sănătate publică pentru

obarea Normelor tehnice de realizare a


PROGRAMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL REGISTRELOR NAŢIONALE Anexa nr. 16
REGISTRUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT
Institutul Național de Sănătate Publică
Raportare pentru anul 2019 ¹ ………………………………………….

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficiență

Cheltuiala
efectivă
realizată
Cheltuiala
Indicatori fizici cumulat de la Cost mediu
Indicatori fizici efectivă
realizaţi începutul realizat pe
realizaţi în realizată în
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență cumulat de la anului fiecare
trimestrul de trimestrul de
începutul aferentă indicator fizic²
raportat raportat
anului fiecărui (lei)
(lei)
inficator fizic
realizat
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
1 Număr de înregistrări bolnavi cu diabet zaharat

Tabel nr. 2. Execuția bugetară (lei)

Buget de stat

Finanţare Finanţare
Prevedere Plăţi efectuate Plăţi efectuate
Nr. crt. Titlul bugetar primită în primită de la
bugetară în trimestrul cumulat de la
trimestrul de începutul
anuală de raportat începutul anului
raportat anului
(lei) (lei) (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6
1 Total, din care:
1.1 Bunuri și servicii, din care :
1.1.1 Bunuri și servicii DSP

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Directorul general Directorul financiar contabil al Coordonatorul programului


unităţii sanitare

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual;

² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
Anexa nr. 17
Unitatea care implementează programul /Direcţia de sănătate publică ……………………. .
Raportare pentru anul 2019 ¹.........................................:

Tabelul nr. 1. Indicatori fizici şi de eficienţă

Cheltuiala
Cheltuiala
efectivă
Indicatori fizici efectivă Cost mediu
Indicatori fizici realizată
realizaţi cumulat realizată în realizat pe fiecare
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență realizaţi în trimestrul cumulat de la
de la începutul trimestrul de indicator fizic²
de raportat începutul anului
anului raportat (lei)
(lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/4
A Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului x x x x x
1
Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de
lapte matern prin administrare de lapte praf
x x x x x
1.1 Număr de copii beneficiari
2 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere x x x x x
2.1 Număr de copii beneficiari
3
Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal,
confirmarea diagnosticul de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluției bolii
x x x x x
3.1 Număr de nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la
fenilcetonurie
3.2 Număr de nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la
hipotiroidism congenital
3.3 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea testelor pentru confirmarea diagnosticului
de fenilcetonurie
3.4 Număr de copii confirmați cu diagnosticul de fenilcetonurie (CNP unic)
3.5 Număr de copii în tratament dietetic care au beneficiat de efectuarea testelor pentru
monitorizarea evoluției fenilcetonuriei (CNP unic)
4
Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism

x x x x x
4.1
Număr de copii cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului dietetic

4.2 Număr de copii cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute de metabolism beneficiari ai
tratamentului dietetic
5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți x x x x x
5.1 Număr nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului auditiv
6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening
neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii x x x x x
6.1 Număr de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de efectuarea screening-ului retinopatiei
de prematuritate prin oftalmoscopie indirectă
6.2 Număr de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de tratamentul retinopatiei de
prematuritate prin fotocoagulare laser
6.3 Număr de de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de monitorizarea evoluției bolii prin
oftalmoscopie indirectă (CNP unic) x x x
6.4 Număr de consultaţii medicale prin oftalmoscopie indirectă pentru monitorizare (copii cu
retinopatie de prematuritate trataţi, copii cu risc de retinopatie)
7 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi
monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil x x x x x
7.1 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor
funcţionale pentru astm bronşic
7.2 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor
funcţionale pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie
7.3 Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari de dietă
specifică
7.4 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor
funcţionale pentru mucoviscidoză
7.5
Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză
7.6 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice pentru
imunodeficienţe primare umorale
7.7 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice pentru
diagnosticul de hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii
8 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a
x x x x x
manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil
8.1 Număr de copii investigaţi cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată
8.2 număr de copii trataţi cu dietă cetogenă
9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor x x x x x
9.1 Număr întâlniri regionale
9.2 Număr raport privind analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor
B Subprogramul de sănătate a femeii x x x x x
1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare
familială x x x x x
1.1 număr raport privind sănătatea reproducerii, tipărit şi multiplicat
1.2
Număr de utilizatori activi de contraceptive și dispozitive medicale, beneficiari ai intervenţiei

2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi


eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză x x x x x
2.1 Număr de carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, tipărite şi
multiplicate (raportare INSMC)
2.2 Număr întâlniri regionale (raportare INMSC)
3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal x x x x x
3.1 Număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic pentru diagnostic postnatal
(sângele periferic)
3.2 Număr de beneficiari de testare FISH postnatal
3.3 Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN
3.4 număr de beneficiari de testare genetică moleculară prenatală (Real-Time PCR, Array-
CGH, secvenţiere ADN)
3.5 număr de beneficiare de secvenţiere ADN fetal liber circulant în sângele matern
3.6 număr de beneficiari de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR,
MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN)
4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh x x x x x
4.1 Număr de femei Rh negative beneficiare de administrarea imunoglobulinei umane anti D

Tabelul nr. 2 Indicatori de rezultat (se raportează anual)


Nr. crt. Indicator de rezultat Indicator realizat
A. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului
1 Numărul copiilor cu vârsta 0-12 luni care beneficiază de lapte praf
2 Numărul copiilor cu vârsta 0-12 luni din judeţ
Ponderea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 luni beneficiari de administrarea de
3
lapte praf (3=1/2 X 100)
4 Numărul beneficiarilor intervenţiei privind profilaxia malnutriţiei

Numărul copiilor cu greutate mică la naștere sub 2.500 g sau cu greutate de până la 3.000
5
g până la vârsta de 3 luni internaţi în unitatea sanitară

Ponderea beneficiarilor intervenţiei din totalul copiilor cu greutate mică la naştere


6 sub 2.500 g sau cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni internaţi în
unităţile sanitare care derulează intervenţia(6=4/5 X 100)
Numărul nou născuţilor beneficiari de screening pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism în
7
centrul regional
8 Numărul total de nou născuţi din județ afiliat unui centru regional
Rata de acoperire prin screening la fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital a nou
9
născuţilor pe centru regional(9=7/8 X 100)
10 Numărul nou născuţilor depistaţi şi confirmaţi cu fenilcetonurie
11 Numărul nou născuţilor testaţi pentru fenilcetonurie

12 Ponderea nou născuților depistaţi şi confirmaţi cu fenilcetonurie (12=10/11 X 100)

13 Numărul nou născuţilor depistaţi cu hipotiroidism congenital

14 Număr nou născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital

15 Ponderea nou născuților depistaţi cu hipotiroidism congenital (15=13/14 X 100)


Numărul copiilor cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului
16
dietetic din evidenţa spitalelor care implementează intervenţia
Numărul copiilor cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie din evidenţa spitalelor care
17
implementează intervenţia (CNP unic)
Ponderea copiilor cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie şi indicaţie pentru
18 tratament dietetic din evidenţa spitalelor care implementează intervenţia care
primesc dieta (18=16/17x100)
Numărul copiilor cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute de metabolism beneficiari ai
19
tratamentului dietetic din evidenţa spitalelor care derulează intervenţia
Numărul copiilor cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute de metabolism din evidenţa
20
spitalelor care derulează intervenţia (CNP unic)
Ponderea copiilor cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute şi indicaţie pentru
21 tratament dietetic din evidenţa spitalelor care implementează intervenţia care
primesc dieta (21=19/20 X 100)
Numărul nou născuţilor beneficiari de screening auditiv în unităţile sanitare în care se
22
implementează intervenţia

23 Numărul total de nou născuţi în unităţile sanitare în care se implementează intervenţia

Rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuţilor în unităţile sanitare în care


24
se implementează intervenţia (24=22/23 X 100)

25 Număr prematuri depistaţi pozitiv la screening auditiv în unităţile incluse în intervenţie

Ponderea prematurilor depistaţi pozitiv din totalul prematurilor testaţi (26=25/22 X


26
100)
Numărul prematurilor eligibili beneficiari de screening neonatal pentru depistarea
27
retinopatiei in unităţile sanitare incluse în intervenţie sau afiliate acestora
Numărul prematurilor eligibili pentru screening neonatal pentru depistarea retinopatiei in
28
unităţile sanitare incluse în intervenţie sau afiliate acestora
Rata de acoperire prin screening neonatal pentru depistarea retinopatiei a
29 prematurilor eligibili din unităţile sanitare incluse în intervenţie sau afiliate
acestora(29=27/28 X 100)
30 Numărul prematurilor care beneficiază de monitorizare
Numărul prematurilor eligibili beneficiari de screening neonatal pentru depistarea
31
retinopatiei

Ponderea prematurilor care beneficiază de monitorizare din totalul prematurilor


32
incluşi în screening neonatal pentru depistarea retinopatiei (32=30/31 X 100)

33 Numărul prematurilor depistaţii cu retinopatie


Ponderea prematurilor cu retinopatie din totalul prematurilor monitorizaţi (34=33/30 X
34
100)
35 Numărul prematurilor care beneficiază de laser terapie
36 Numărul prematurilor care beneficiază de monitorizare
Ponderea prematurilor care beneficiază de laser terapie din totalul prematurilor
37
monitorizaţi( 37=35/36 X 100)
38 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului bronşic
39 Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de astm bronşic

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului bronşic din totalul
40
copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de astm bronşic (40=38/39 X 100)
41 Numărul copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce al astmului bronsic

42 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului bronşic

Pondrea copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce al astmului bronşic din totalul


43
copiilor testaţi pentru astm bronşic (43=41/42 X 100)

Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de


44
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiuni generatoare de


45
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de


malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din totalul copiilor care se prezintă cu
46
prezumpție clinică de afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree
cronică (46=44/45 X 100)
Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de
47
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

Numărul copiilor testaţi pentru diagnosticul precoce de afecţiuni generatoare de


48
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare


49 de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din totalul copiilor testaţi cu afecţiuni
generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică (49=47/48 X 100)

Numărul copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică care


50
beneficiază de produse nutriționale în ambulatoriu și spital

Numărul copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică care au


51
beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu şi / sau spital

Ponderea copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din


52 unitățile sanitare care implementează intervenţia care beneficiază de produse
nutriționale în ambulatoriu și spital (52=50/51X 100)

53 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei


54 Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de mucoviscidoză

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei din totalul


55
copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de mucoviscidoză (55=53/54 X 100)
56 Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei
57 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei din


58
totalul copiilor testaţi pentru mucoviscidoză (58=56/57 X 100)

Numărul copiilor cu mucoviscidoză diagnosticați care beneficiază de tratament și susţinere


59
nutrițională pe durata spitalizării
60 Numărul copiilor cu mucoviscidoză spitalizaţi
Ponderea copiilor cu mucoviscidoză diagnosticați care beneficiază de tratament și
61
susţinere nutrițională pe durata spitalizării (61=59/60 X 100)

62 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei primare umorale

63 Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de imunodeficienţe primare umorale

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei primare


64 umorale din totalul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de imunodeficienţe
primare umorale (64=62/63 X 100)

65 Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei primare umorale

66 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei primare umorale

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei primare


67 umorale din totalul copiilor testaţi pentru imunodeficienţe primare umorale (67=65/66
X 100)
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de hepatită
68
cronică
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiuni generatoare de hepatită
69
cronică

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de


70 hepatită cronică din totalul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de
afecţiuni generatoare de hepatită cronică (70=68/69 X 100)

Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de


71
hepatită cronică
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de hepatită
72
cronică
Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare
73 de hepatită cronică din totalul copiilor testaţi pentru afecţiuni generatoare de
hepatită cronică (73=71/72 X 100)
Numărul copiilor cu manifestări paroxistice sau epilepsie care au beneficiat de efectuarea
74
investigaţiilor paraclinice (video-EEG, EEG somn, EEG de lungă durată)
Numărul copiilor care se prezintă cu manifestări paroxistice sau epilepsie în unitățile incluse
75
în program
Ponderea copiilor beneficiari ai investigațiilor paraclinice prevăzute în cadrul
76 intervenției din totalul copiilor care se prezintă în unitățile incluse în program cu
manifestări paroxistice sau epilepsie (76=74/75x100)
77 Numărul copiilor trataţi cu dietă cetogenă
Numărul copiilor diagnosticaţi cu epilepsie rezistentă sau cu status epileptic refractar la
78
tratamentul cu medicamente anticonvulsivante.
ponderea copiilor care beneficiază de dietă cetogenă din totalul copiilor cu epilepsie
79 rezistentă la tratament sau status epileptic refractar confirmaţi, cu indicaţie pentru
dietă cetogenă (79=77/78)
B. SUBPROGRAMUL DE SĂNĂTATE A FEMEII
Număr carnete ale gravidelor distribuite la beneficiari femeia gravida ( medici de familie:
1
stoc la sfârsitul anului + intrări)
2 Număr carnete ale gravidelor distribuite de DSP (stoc la sfârsitul anului + intrări)
Ponderea carnetelor gravidelor distribuite la beneficiari din totalul carnetelor
3
distribuite în sistemul de sănătate (6=4/5 X 100)
4 Numărul subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal
Numărul subiecţilor investigaţi prin teste genetice în perioada prenatală (include toate
5
tipurile de testări dar cu CNP unic)

6 Rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal (9=7/8 X 100)

7 Numărul subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal


Numărul subiecţilor investigaţi prin teste genetice în perioada postnatală (include toate
8
tipurile de testări dar cu CNP unic)
Rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal (12=10/11 X
9
100)
Numărul gravidelor Rh negative care beneficiază de administrarea imunoglobulinei umane
10
anti D
11 Numărul gravidelor Rh negative aflate în evidenţa unităţilor sanitare (externate)
Ponderea gravidelor Rh-negative care au beneficiat de administrarea imunoglobulinei
12
umane anti D conform ghidului clinic (15=13/14 X 100)

Tabelul nr. 3. Execuţia bugetară (lei)

Finanţare
Finanţare Plăţi efectuate în Plăţi efectuate
Nr. crt. Titlul bugetar Prevedere bugetară primită în
primită de la trimestrul de cumulat de la
anuală trimestrul de
începutul anului raportat începutul anului
(lei) raportat
(lei) (lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6
Programul național de sănătate a femeii și copilului, total, din care:
Bunuri și servicii DSP
Bunuri și servicii AAPL

Transferuri

Bunuri şi servicii DSP, total, din care:

1 Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului


1.1
Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte
matern prin administrare de lapte praf

1.2
Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere

1.3 Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal,


confirmarea diagnosticul de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluției bolii
1.4 Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism
1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți
1.6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening
neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii
1.7 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi
monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil
1.8 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a
manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil
1.9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor
2
Subprogramul de sănătate a femeii

2.1
Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare familială

2.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei
serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză
2.3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal
2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Bunuri şi servicii AAPL total, din care:
1 Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului total, din care:
1.1 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte
matern prin administrare de lapte praf
1.2 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere
1.3 Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal,
confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii
1.4 Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism
1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născut
1.6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening
neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluţiei bolii
1.7 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi
monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil
1.8 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a
manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil
1.9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor
2 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care:
2.1
Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare familială

2.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei
serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză
2.3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal
2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Transferuri total, din care:
1 Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului total, din care:
1.1 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte
matern prin administrare de lapte praf
1.2 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere
1.3 Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal,
confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii
1.4 Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism
1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născut
1.6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening
neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluţiei bolii
1.7 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi
monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil
1.8 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a
manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil
1.9
Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor

2 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care:


2.1
Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare familială

2.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei
serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză
2.3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal
2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Managerul unităţii sanitare care derulează programul³ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare³
Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică ⁴ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică ⁴

NOTĂ: .

¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual

² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

³ Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale de sănătate publică derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în
subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare.
⁴ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE Anexa nr. 18
Unitatea care implementează programul/Direcţia de sănătate publică
Raportare pentru anul 2019¹ ………………………………………….

Tabelul nr. 1. Indicatori fizici şi de eficienţă

Cheltuiala Cheltuiala efectivă


Indicatori Cost mediu
Indicatori efectivă realizată cumulat
fizici realizat pe
fizici realizată în de la începutul
realizaţi fiecare
Nr. crt. Indicatori fizici și de eficiență realizaţi în trimestrul anului aferentă
cumulat de indicator fizic²
trimestrul de raportat fiecărui indicator
la începutul
de raportat fizic realizat
anului (lei)
(lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6=5/3
SUBPROGRAMUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI
A EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE x x x x x
1 Interventii pentru un stil de viata sanatos x x x x x

Campanii IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene


1.1
conform calendarului priorităţilor nationale:
x x x x x
1.1.1 Număr de campanii IEC desfasurate

1.2 Interventii IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale


x x x x x
1.2.1 Număr de interventii IEC desfasurate

interventii IEC pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de


1.3 acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi
adolescenţi -sustenabilitate RO 19 04
x x x x x

Numar de școli și gradinițe care utilizeaza ghidul de intervenție pentru


1.3.1 alimentație sănatoasă și activitate fizică în gradinițe și școli
( sustenabilitate 19 04)

1.3.2 Număr de interventii IEC pentru stil de viață sănătos la copii și


adolescenți
Interventii IEC pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri
1.4
vulnerabile x x x x x
1.4.1 Număr de interventii IEC in comunitati vulnerabile
1.5 Interventii IEC pentru reducerea consumului de alcool x x x x x

1.5.1 Numar de centre AlcoInfo infiintate la nivelul unitatilor sanitare cu paturi

1.6 Activitati de complementare x x x x x


1.6.1 Numar activitati coordonare³
2. Evaluarea starii de sanatate x x x x x
2.1 Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor x x x x x
2.1.1. Numar interventii pentru monitorizarea sanatatii copiilor
2.1.2. Numar scoli si gradinite evaluate
2.2 Evaluarea starii de sanatate a populatiei generale x x x x x
2.2.1 Numar activitati monitorizare stare de sanatate grupuri vulnerabile
SUBPROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI
B x x x x x
DE TUTUN
1 Număr de campanii naţionale IEC
Număr total de persoane care au apelat gratuit linia telefonică "Tel Verde
2
- STOP FUMAT"
3 Nmăr total de persoane care au accesat informaţii în mediul virtual
Număr total de persoane care au beneficiat de tratament medicamentos
4
în vederea renunţării la fumat
Tabel nr.2 Indicatori de rezultat
Indicator
Nr. crt. Indicator de rezultat
realizat

SUBPROGRAMUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE


A
PENTRU SĂNĂTATE

Campanii IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene


1.1
conform calendarului priorităţilor nationale: x
1.1.1 Număr de beneficiari campanii IEC din calendarul national
1.1.2 Număr de parteneri campanii IEC din calendarul national

1.2 Interventii IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale


x
1.2.1 Număr de beneficiari campanii IEC prioritati locale
1.2.2 Număr de parteneri campanii IEC prioritati locale

Interventii IEC pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de


1.3 acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi
adolescenţi -sustenabilitate RO 19 04
x
Numar de beneficiari din școli și grădinițe care utilizează ghidul de
1.3.1 intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică in gradinițe și
școli ( sustenabilitate 19 04)

1.3.2 Număr de beneficari intervenții IEC pentru stil de viață sănătos (Altele de
cât cele din 19 04)
Interventii IEC pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri
1.4
vulnerabile x
1.4.1 Număr de beneficiari interventii IEC in comunitati vulnerabile
1.5 Interventii IEC pentru reducerea consumului de alcool x
1.5.1 Numar de beneficiari interventii AlcolInfo³
1.5.2 Numar de interventii AlcolInfo/beneficiar ³
1.5.3 Numar de specialisti AlcoInfo instruiti ³
1.6 Activitati complementare x
1.6.1 Numar Rapoarte implementare PN in DSP-uri ³
2.1 Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor x
2.1.1. Numar Rapoarte anuale privind sanatatea copiilor si tinerilor³
2.2 Evaluarea starii de sanatate a populatiei generale x
2.2.1 Numar Rapoarte anuale privind starea de sanatate a populatiei³
2.2.2. Numar Rapoarte locale privind starea de sanatate a populatiei
SUBPROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI
B x
DE TUTUN
Cresterea număr de persoane care apeleaza gratuit linia telefonică "Tel
1.
Verde - STOP FUMAT" fata de anul precedent⁴
Cresterea numărului de persoane care acceseaza informatiile in mediul
2.
virtual fata de anul precedent ⁴

Cresterea numărului de persoane care au beneficiat de tratament


3.
medicamentos în vederea renunţării la fumat fata de anul precedent⁴
4. Număr persoane care renunta la fumat dupa primirea terapiei specifice⁵

5. Numar persoane care au primit terapie specifica⁵


Procentul de persoane care renunta la fumat dupa primirea terapiei
6.
specifice⁵

Cresterea procentului de persoane care renunta la fumat dupa primirea


7.
terapiei specifice⁴

Cresterea calitatii vietii persoanelor care au beneficiat de tratament, pe


8.
baza autoevaluarii pacientului la finalizarea tratamentului⁴ si ⁵

Tabelul nr. 3 Execuţia bugetară (lei)


Buget de stat

Finanţare
Finanţare Plăţi efectuate
Nr. Prevedere primită în Plăţi efectuate în
Titlul bugetar primită de la cumulat de la
crt. bugetară trimestrul trimestrul de
începutul începutul
anuală de raportat raportat
anului anului
(lei) (lei)
(lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3 4 5 6
Programul național de promovare a sănătății și educație pentru
1 sănătate, total, din care:

1.1 Bunuri și servicii DSP


1.2 Transferuri
Subprogramul de evaluare a si promovare a sanatatii si educatie
A
pentru sanatate
1 Bunuri și servicii DSP
B Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun
1 Transferuri

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Managerul unităţii sanitare care derulează programul⁶ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare⁶ Coordonatorul programului⁶
Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate
Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică⁷
publică⁷

NOTĂ
¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual
²Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi
³Raportarea se competeaza doar de catre INSP
⁴indicatorii de rezultat prevazuti la sectiunea B nr.ctr.1,2,3,7 si 8 se raporteaza de UATM
⁵indicatorii de rezultat prevazuti la sectiunea B nr.ctr. 4,5,6 si 8 se raporteaza de unitatile care deruleaza programul

⁶Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale de sănătate publică derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subor
Sănătăţii, raportările vor fi transmise Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de să
pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare

⁷Semnează raportările centralizate, pe care le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.377/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
rogramului⁶
re aflate în subordinea Ministerului
r naţionale de sănătate publică