Sunteți pe pagina 1din 1

Tribunalul Iasi

Sectia Civila
Dosar: 500/99/2018
Termen 21.06.2018

Domnule Preşedinte,

Subscrisa GS Meret TIR SRL, cu sediul sediul în Tomesti, strada Stupinelor,


nr. 15, nr. cadastral 13301, Judetul Iasi, având codul fiscal RO 31262290,
numărul de înmatriculare în registrul comerţului J22/346/21.02.2013,
reprezentata prin Grecu Ion avand calitatea de administrator, in calitate de parat,
va solicit sa incuviintati
Acordarea unui termen

Intrucat delegatul nostru, Florin Diaconu, se afla in imposibilitatea de a se


prezenta la termenul din data de 21.06.2018 din motive medicale.

Anexam prezentei adeverinta medicala.

Data Semnătura,
20.06.2018

Domnului Preşedinte al Tribunalului Iasi