Sunteți pe pagina 1din 3

Interfața aplicației Delphi 10 Seattle

1 – Bara de titlu: conține numele programului (Delphi 10 Seattle) și numele proiectului curent
(Project1)
2 – Bara meniului principal, cu următoarele elemente:
File – conține comenzi pentru gestiunea fișierelor care compun proiectul, precum și comanda
Exit, prin care se poate părăsi sistemul Delphi.
Edit - conţine comenzi utilizate la editarea textelor şi a componentelor.
Search – conţine comenzi pentru căutarea şi înlocuirea diferitelor elemente în fereastra de editare
de cod.
View – conţine comenzi pentru accesarea diferitelor părţi ale proiectului, afişarea codului sursă al
programului principal, afişarea şi ascunderea diferitelor părţi ale mediului.
Refactor - …
Project – conţine comenzi pentru compilarea şi verificarea sintactică a proiectului.
Run - conţine comenzi pentru lansarea în execuţie şi depanarea proiectului.
Component – conţine comenzi pentru accesarea bibliotecii de componente a sistemului, precum şi
comenzi pentru instalarea unei componente noi, cumpărată sau elaborată de utilizator.
Component - …
Tools – conţine comenzi pentru lansarea în execuţie a diferitelor programe auxiliare, cum
este Database Desktop specializat în crearea bazelor de date; tot în acest meniu se găseşte şi
comanda Options prin care se poate configura mediul de programare Delphi.
Window - …
Help - conţine comenzi prin care se poate obţine asistenţã soft.
3 – Bara de unelte, care este afișată în colțul stânga sus al ecranului și ușurează accesul la unele
comenzi mai des utilizate.
View Unit
View Form
Toggle Form/Unit Cuplare între forma curentă și fișierul unitate
corespunzător formei.
Hide Non-visual components
New items
Open
Save
Save All Salvează proiectul actual.
Open Project Deschide un proiect existent.
Add file to project Adăugarea unui fișier la proiect.
Remove file from project
Run without debugging Compilarea și lansarea în execuție a aplicației fără
depanare.
Run Compilarea și lansarea în execuție a aplicației pe pași.
Pause Pauză temporară în execuția programului.
Program reset
Trace into Execuția în regimul pas cu pas al programului (inclusiv
instrucțiunile cuprinse în subprograme).
Step over Execuția în regimul pas cu pas al programului.
Subprogramele apelate sunt executate într-un singur pas.
Run until return

4 – Paleta de componente. În cadrul acesteia componentele sunt organizate pe pagini după


utilitatea lor.
5 – Inspectorul de obiecte (Object Inspector). Se găsește plasat în partea stângă a ecranului. Este
o fereastră formată din două pagini: pagina de proprietăți (Properties), pagina de evenimente
(Events) și un derulator care conține o listă cu toate componentele utilizate în proiectul curent.
Obs.: La crearea unui nou proiect, singura componenta în proiect este forma (Form1).
6 – Fereastra principală - Form. Plasată în mijlocul ecranului, sub forma unei ferestre a cărei
arie este acoperită de un caroiaj de puncte. În această zonă se aduc, cu ajutorul mouse-ului,
componentele de care este nevoie în proiect:
- Se face click pe pagina de componente dorite,
- Se face click pe componenta dorită,
- Se face click pe forma în zona în care dorim să plasăm componenta respectivă.
Eliminarea unei componente nedorite de pe forma se face activarea acesteia și apăsarea tastei
Delete.
Obs.: O componenta este activă atunci când conținutul inspectorului de obiecte se referă la ea.
Activarea unei componente se face prin efectuarea unui click pe componenta dorită (de pe
forma) sau prin selectarea ei folosind bara derulantă din inspectorul de obiecte.
7 – Fereastra de editare de cod (Unit). Aceasta în momentul inițial, se găsește în spatele
ferestrei formei și în ea se atașează codul corespunzător tratării diferitor evenimente. Aducerea
ferestrei de editare în față sau readucerea formei principale în față se realizează prin
apăsarea tastei F12. La crearea unui nou proiect editorul de cod conține textul sursă aferent
unității principale. Numele fișierului unității principale este Unit1.pas.