Sunteți pe pagina 1din 16

5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.

com

Înv. Moisă Monica


Șc. gimnazială Luna

Diverse fișe de atenție


1. Privește cu atenție pima pereche, observă logica, apoi
completează a doua pereche alegând din oferta de mai os!

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 1/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 2/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

". #tabilește legătura logică după model!

$. #tabilește ordinea %n funcție de %nălțime! 

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 3/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

4. Completează fiecare careu astfel încât să nu lipsească nici un element


nici pe orizontală nici pe verticală:

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 4/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

&. 'ăsește după model dumul pe această hartă, respectând 


cerința. (olosește culori diferite)

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 5/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

*. 'ăsește fragmentul potrivit care lipsește!

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 6/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

+. #tabilește drumul fiecărui animal trasândul cu câte o


culoare distinctă!

vacă oaie cal rață găină

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 7/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

8. Câte figure geometrice sunt din fiecare. Scrie numărul lor pe linia
punctată:

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 8/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 9/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

9. Stabilește legăura logică dintre obiectele din imagine:


Realizează perecile folosind literele

....................................................................................................................................

!". Stabilește fragmentul


  lipsă (E)

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 10/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

!!. Stabilește fiecare persona# și umbra lui:

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 11/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

1". #tabilește fiecare persona văzut din față și din spate!

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 12/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

1$. -aie cu un  elemental care nuși are locul %n șir!

!4. Stabilește cine cu cine vorbește:

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 13/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

!$. Câte elemente sunt din fiecare%

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 14/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

!&. Colorează toate păpușelele pe care le găsești în desen:

!'. Stabilește legăttura între urme și cei care le lasă:

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 15/16
5/25/2018 DiverseFisedeAtentie-slidepdf.com

!8. (ăsește cele !" diferențe:

http://slidepdf.com/reader/full/diverse-fise-de-atentie 16/16