Sunteți pe pagina 1din 21

Precizie şi rapiditate

cu echipamentele Bosch
de geometrie a roţilor

1
Pentru toate autoturismele şi autovehiculele
comerciale uşoare: Sistemele de reglare a geometriei
roţilor de la Bosch

FWA 4630 – Noua generaţie de sisteme de reglare a geometriei roţilor


FWA 43xx – Sistem de reglare a geometriei roţilor cu 6 camere digitale cu senzori CCD
– Modele cu transmisie a datelor prin cablu sau transmisie radio
– Modele cu traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei
FWA 44xx – Sistem de reglare a geometriei roţilor cu 8 camere digitale cu senzori CCD
– Modele cu transmisie a datelor prin cablu sau transmisie radio
– Modele cu traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei

2
Noul sistem de reglare a geometriei roţilor:
Simplu, precis şi rapid

Nivel ridicat de eficienţă:


timp foarte scurt de setare
a plăcilor şi senzorilor de
măsurare pentru efectuarea
unor măsurători precise

În cadrul service-urilor auto independente şi Prezentarea noului dispozitiv FWA 4630


în centrele de service pentru pneuri, reglarea Noul sistem de reglare a geometriei roţilor FWA 4630 de
geometriei roţilor este oferită adesea ca un la Bosch se caracterizează printr-un timp scurt de setare,
serviciu de fidelizare a clienţilor. În multe cazuri, utilizare simplă şi rezultate obţinute rapid.
schimbarea pneurilor reprezintă ocazia perfectă
pentru a realiza şi reglarea geometriei roţilor.  Conduceţi autovehiculul pe platformă!
Această operaţiune poate fi realizată simultan cu Operaţiunea indispensabilă de compensare a bătăii
înlocuirea pneurilor, fără costuri suplimentare. jantei poate fi efectuată acum cu un nivel ridicat
Reglarea şi lucrările de reparaţii rezultate în de precizie şi extrem de rapid. După procedura de
urma reglării geometriei roţilor asigură un profit setare, trebuie doar să conduceţi autovehiculul în
suplimentar service-ului auto. poziţia corectă. Ridicarea autovehiculului nu mai este
necesară. Şi nici operaţiunea dificilă şi periculoasă de
Sisteme de reglare a geometriei roţilor de la Bosch împingere a autovehiculului pe platformă.
Gama FWA oferă sistemul perfect de analiză a  Măsuraţi!
geometriei roţilor pentru orice service auto. Cu O nouă dimensiune în materie de reglare a geometriei
tehnologie 3D sau CCD, acesta îndeplineşte cele mai roţilor. Modelul FWA 4630 reprezintă o nouă generaţie
exigente cerinţe ale producătorilor auto. Caracterul de tehnologie pentru reglarea geometriei roţilor şi
reproductibil al rezultatelor sporeşte fiabilitatea acestei oferă tot ce şi-ar putea dori un service auto modern:
tehnologii de măsurare. Ilustraţiile practice care explică măsurarea rapidă şi precisă a unghiului de convergenţă
procedura de setare îi ajută pe tehnicieni. Aparatul şi de cădere a roţilor, a axei geometrice de rulare, a
este uşor de utilizat, garantând efectuarea rapidă şi unghiului de decalaj roată punte şi, datorită camerei
profesionistă a reglării geometriei roţilor. Dispozitivele digitale CCD cu unghi de 20°, a unghiului de fugă a
compacte pot fi integrate în orice spaţiu de lucru. Gama roţilor şi a unghiului pivoţilor.
extinsă de accesorii asigură compatibilitatea cu orice  Sunteţi gata!
autovehicul. În doar şapte minute! În cel mai scurt timp posibil şi cu
ajutorul diverselor programe de măsurare, service-urile
Versiuni CCD diferite pentru utilizarea în service-ul auto auto dispun de toate informaţiile referitoare la şasiu,
Sistemele de reglare a geometriei roţilor de la Bosch precum şi de rezultate ce pot fi tipărite, necesare pentru
sunt disponibile în diverse versiuni: puteţi alege dintr-o o discuţie competentă cu clientul.
gamă variată de modele, începând cu unitatea de bază
FWA 4310 cu şase senzori CCD şi transmitere a datelor
prin cablu până la modelul cel mai performant FWA 4435
cu opt senzori CCD, transmisie radio şi senzor pentru
compensarea bătăii jantei.

3
Destinat utilizării zilnice în service-ul auto:
FWA 4630 – robust şi sigur

Capacele capetelor de măsurare ale senzorilor fabricate din EPP Utilizare simplă: nu este necesară ridicarea autovehiculului în
(polipropilenă extrudată)
timpul procedurii de măsurare

FWA 4630: Avantaje Competenţă şi precizie


Compensarea bătăii jantei asigură un grad înalt de
Timp de setare redus considerabil precizie chiar de la început. Măsurătorile sunt efectuate
Poziţionarea simplă a plăcilor de măsurare cu ajutorul tehnologiei de măsurare 3D, utilizându-se
uşoare şi a capetelor de măsurare ale senzorilor două camere digitale CCD de înaltă precizie pentru
reduce semnificativ timpul de lucru. fiecare roată. Sistemul de referinţă integrat, precum şi
pendulul de măsurare a unghiului de cădere a roţilor
Măsurători rapide şi precizie înaltă şi a înclinării integrat în fiecărui cap de măsurare al
Compensare rapidă şi extrem de precisă a bătăii senzorului permit obţinerea unor rezultate fiabile, care
jantei pentru toate roţile simultan, fără a fi pot fi reproduse, fără a mai fi nevoie de o calibrare
necesară ridicarea autovehiculului. complicată, care poate cauza erori. Datorită sistemului
de referinţă, nu este necesară nici măcar fixarea
Competenţe bazate pe tehnologia precisă de capetelor de măsurare ale senzorilor dispozitivului FWA
măsurare 4630 pe o platformă de ridicare.
Tehnologia unică de măsurare 3D a sistemului
FWA 4630 permite efectuarea automată a unor Sistem complet mobil
măsurători de înaltă precizie. Caracterul Platformele de ridicare proiectate pentru reglarea
reproductibil al rezultatelor asigură un nivel geometriei roţilor nu trebuie să fie prevăzute decât cu
ridicat de fiabilitate şi competenţă chiar şi în suporturile speciale pentru senzori. Astfel, sistemul
cazul repetării măsurătorilor. FWA 4630 poate fi utilizat pentru mai multe platforme
de ridicare din service-ul auto, dacă este nevoie. Este
Proiectat pentru utilizarea zilnică în condiţii ideal pentru utilizarea cu o groapa de geometrie,
dificile în cadrul service-ului auto plasand senzorii langa autovehicul, intre axe. Sistemul
Designul robust şi ergonomic al dispozitivului utilizează o forţă gravitaţională ca referinţă pentru a
asigură utilizarea practică a acestuia în cadrul asigura rezultate corecte.
operaţiunilor zilnice desfăşurate de service-ul
auto, până în cele mai mici detalii.

4
Sistem de referinţă exclusivist:
Detectare automată a poziţiei

Nu este nevoie de dispozitive electronice montate pe roată

Robust, sigur şi mobil pentru utilizarea în cadrul


service-ului auto
Cantitate mare de informaţii şi utilizare simplă

 Designul ergonomic, robust şi rezistent la şocuri cu


Baza de date
carcasă dură din plastic (fabricată din polipropilenă include 35.000
extrudată) asigură protecţia optimă a tehnicienilor de autovehicule.
de service, a autovehiculului şi a tehnologiei de Aceasta
măsurare. poate fi extinsă de
 Rezistent la acţiunea uleiurilor şi carburanţilor către utilizator cu
 Capetele de măsurare sensibile ale senzorilor sunt date specifice
înlocuite cu plăci simple de măsurare. Nu mai este pentru autovehicule
nevoie de dispozitive electronice montate pe roată. individuale.
 Pendulul de măsurare a unghiului de cădere a roţilor
Actualizările regulate (disponibile opţional) permit
şi a înclinării integrat în fiecare cap de senzor asigură integrarea rapidă a noilor modele. Programele
o referinţă absolută pentru forţa gravitaţională şi, extinse de asistenţă cu privire la modul de setare
în consecinţă, reproducerea ulterioară a valorilor sprijină tehnicianul în timpul procedurii de reglare a
măsurate. geometriei roţilor.
 Sistemul unic de referinţă integrat permite utilizarea Interfaţa grafică intuitivă şi uşor de utilizat se bazează
mobilă a capului de măsurare al senzorului. pe principalele funcţii ale sistemului Windows.
 Nu ocupă mult spaţiu Utilizatorul poate alege între verificarea de rutină ale
valorilor de intrare şi ieşire, măsurarea rapidă fără
FWA 4650 - geometrie 3D wireless pentru service-urile calcularea abaterii unghiului de fugă al roţilor sau
auto măsurarea aleatorie în vederea testării anumitor valori
individuale.
Datorită conexiunii wireless si Bluetooth , service-urile
auto pot efectua geometria roţilor folosind propriul calcu-
lator, laptop, tableta sau DCU 130.
Cabinetul cu PC este opţional, modelul FWA 4650 oferind
mai mult spaţiu și mobilitate.

5
Bază de date şi accesorii:
Actualizate, practice şi cuprinzătoare

Asamblare simplă – plăcile trebuie să fie poziţionate o singură dată Cap de măsurare senzor cu cameră digitală CCD

Unul pentru toţi


Cu ajutorul accesoriilor corecte, acum puteţi utiliza un Volum de livrare
singur sistem de reglare a geometriei roţilor pentru a Capete de măsurare pentru senzori (2 bucăţi),
efectua măsurători pe toate modelele de autoturisme şi comutator, butuc, aparat de control, cărucior, monitor
autovehicule comerciale uşoare. Chiar şi plăcile standard de 19”, PC disponibil în mai multe limbi, imprimantă,
de măsurare sunt compatibile cu toate autovehiculele cu program, specificaţii (autoturisme şi furgoane), cheie
un ampatament de până la 340 cm. Cu ajutorul plăcilor de dongle (USB), licenţe, plăci standard (4 bucăţi),
dimensiuni mai mari pentru partea din spate (disponibile dispozitiv de blocare a volanului, dispozitiv de blocare a
opţional), puteţi măsura autovehicule cu ampatamente de pedalei de frână
până la 430 cm.
Cod de comandă
Setul de cabluri potrivit pentru fiecare staţie de testare FWA 4630 1 690 700 002
În funcţie de staţia de testare utilizată, dispozitivul FWA
Greutate şi dimensiuni
4630 este prevăzut opţional cu trei seturi de cabluri.
Acestea pot fi montate pe elevatoare tip foarfecă, Cărucior cu cap de măsurare pentru senzor 1.520 x 1.180 x 770 mm
elevatoare cu patru coloane sau platforme de ridicare. Cărucior fără cap de măsurare pentru senzor 1.520 x 880 x 770 mm
Cap de măsurare pentru senzor 150 x 370 x 650 mm
Faceţi loc pentru reglarea geometriei roţilor Greutate cap de măsurare pentru senzor aprox. 9,3 kg
Gama extinsă de elemente de fixare pe elevator Greutate totală a căruciorului aprox. 110 kg
(accesorii speciale) asigură o montare extrem de FWA 4630: Avantaje
precisă. Atunci când efectuaţi comanda pentru
elementele de montare, vă rugăm să specificaţi Tensiune de intrare 110 la 240 V c.a. (10 A)
producătorul, tipul şi modelul elevatorului pe care îl Frecvenţă de intrare 50 - 60 Hz
utilizaţi. Putere 0,5 kW

Perfecţiune în cele mai mici


detalii
În funcţie de proprietăţile
platformei de ridicare:
elemente de montare a
capetelor de măsurare ale
senzorilor pentru aproape
orice tip de platformă.

6
Acurateţe şi repetabilitate de +/- 2 minute cu tehnologia wireless 3D Versiunea FWA 4650 S5 cu monitor de 27”, calculator şi imprimantă
cu 12 camere digitale de la Bosch

FWA 4650 – Echipament inovator pentru geometria FWA 4650: Avantaje pe scurt
roţilor . Măsurare eficientă şi rapidă în trei etape:
 Proiectat pentru utilizarea zilnică în cadrul
 Conduceţi autovehiculul pe platformă service-ului auto
Operaţiunea indispensabilă de compensare a bătăii Design-ul robust şi mobil economiseşte mult spaţiu,
jantei poate fi efectuată acum cu un nivel ridicat asigurând utilizarea practică în cadrul operaţiunilor
zilnice desfăşurate de service-ul auto, până în cele
de precizie şi extrem de rapid. După procedura de
mai mici detalii.
setare, trebuie doar să conduceţi autovehiculul în
poziţia corectă. Ridicarea autovehiculului nu mai  Funcţionare flexibilă cu ajutorul tabletei sau
este necesară. Operaţiunea dificilă şi periculoasă a notebook-ului – cu ajutorul Windows XP şi
Windows 7
de împingere a autovehiculului pe platformă este un Astfel, poate fi utilizat un calculator al service-ului
lucru de domeniul trecutului. auto sau un DCU 130 de la Bosch.

 Măsuraţi  Măsurători rapide combinate cu precizia înaltă


Măsurarea rapidă şi precisă a unghiului de Măsurare rapidă şi extrem de precisă a bătăii jantei
pentru toate roţile simultan.
convergenţă şi de cădere a roţilor, a axei geometrice
de rulare, a unghiului de decalaj roată punte,a  Timp de setare redus considerabil
unghiului de fugă a roţilor şi a unghiului pivoţilor. Poziţionarea simplă a plăcilor de măsurare uşoare
şi a capetelor de măsurare ale senzorilor cu
 Sunteţi gata ajutorul clemei de prindere Multi-Fit sau a clemei
magnetice economiseşte timp preţios!
În cel mai scurt timp posibil şi cu ajutorul diverșilor
indicatori de măsurare, service-urile auto dispun de  Uşurinţă mare pentru utilizator
toate informaţiile şi de rezultatele măsurătorii pe Cu integrarea unei tablete mobile valorile de
măsurare sunt întotdeauna în câmpul de vizualizare
tableta, calculatorul sau notebook-ul lor.
al tehnicianului, chiar şi atunci când stă sub vehicul
şi execută reglări.
Caseta de măsurare 3D radio/Bluetooth poate fi
 Tehnologie de măsurare exactă
poziţionată şi instalată cu uşurinţă conform preferinţei
Tehnologia unică de măsurare 3D cu 12 camere
service-ului auto, de ex. pe lifturi. Cablajul casetei şi digitale permite măsurători de înaltă precizie. Cea
al capetelor de măsurare ale senzorilor 3D permite o mai mare reproductibilitate a rezultatelor
alimentare permanentă şi stabilă cu energie electrică. garantează fiabilitatea şi competenţa chiar şi în
Datele sunt transmise simultan de la casetă la cazul măsurărilor repetate.
calculator, tabletă sau notebook.
7
Precis şi compact: sistemul de reglare a geometriei
roţilor cu senzori CCD pentru autoturisme şi autovehicule
comerciale (44xx/43xx)

Sisteme de reglare a geometriei roţilor de la Bosch

Sistemele de reglare a geometriei roţilor cu Prezentare generală a sistemelor de reglare a


senzori CCD de la Bosch: precizie maximă pentru geometriei roţilor cu senzori CCD de la Bosch
o manevrabilitate sigură şi confort în timpul
conducerii Precizie înaltă şi posibilitate de măsurare a unui
Şasiurile sunt dezvoltate în permanenţă. În fiecare număr mare de valori ale unghiurilor
an, autovehicule noi sunt lansate pe piaţă cu un  Măsurare precisă cu valori de toleranţă extrem de
mici datorită senzorilor CCD de ultimă generaţie
nivel sporit de siguranţă şi de confort în timpul
 Cameră digitală CCD cu unghi de 20° pentru
conducerii şi care necesită o reglare extrem de
facilitarea măsurării unghiului de fugă al roţilor
precisă a geometriei roţilor. Măsurarea unor
astfel de autovehicule depinde, pe de-o parte, de Software şi bază de date cu specificaţii
utilizarea unor echipamente adecvate şi, pe de altă  Software flexibil şi uşor de utilizat
parte, de informaţiile puse permanent la dispoziţia  Bază de date cu peste 35.000 de autovehicule de la
utilizatorului în vederea asistării acestuia. Noua peste 50 de producători, care poate fi actualizată
generaţie de sisteme de reglare a geometriei roţilor periodic
de la Bosch îndeplinește întotdeauna ambele cerinţe,  Numeroase imagini şi desene explicative care
oferind soluţia adecvată în orice situaţie. permit corectarea imediată şi fiabilă a poziţiilor
necorespunzătoare
Tehnologie cu camere digitale
Utilizarea camerelor digitale CCD (Charge Coupled Mobilitate şi dimensiuni compacte
Device) cu unghi de 20° accelerează procesul de  Computerul de comandă, monitorul TFT, imprimanta
color, toate capetele de măsurare pentru senzori şi
măsurare a unghiului de fugă a roţilor şi puteţi
principalele accesorii sunt furnizate într-un cărucior
utiliza platouri rotative mecanice pentru aproape robust şi practic.
orice marcă de autovehicul. Utilizarea platourilor
rotative electronice este necesară numai în cazul în
care producătorul autovehiculului solicită calcularea
unghiului maxim de bracaj. Toate sistemele de
reglare a geometriei roţilor din noua generaţie
furnizate de Bosch îndeplinesc această cerinţă şi
oferă posibilitatea conectării platourilor rotative
electronice. În plus, capacitatea camerei permite
măsurarea autovehiculelor cu un ampatament
maximum de 6,5 m, inclusiv a autoutilitarelor.

software clar și simplu de folosit

8
Precis şi compact: sistem de reglare a geometriei
roţilor cu senzori CCD pentru autoturisme şi
autovehicule comerciale

Setare rapidă şi măsurători simple prin transmisie radio de date şi Capete de măsurare pentru senzori cu protecţie din cauciuc
telecomandă

Valori măsurate şi precizia de măsurare Volumul de livrare pentru versiunea de bază


Sistemele cu opt senzori CCD permit realizarea unei Cărucior, computer, monitor TFT, imprimantă color cu
măsurări de 360°, de jur împrejurul autovehiculului. jet de cerneală, senzor de măsurare, cablu de legătură,
Acestea permit şi măsurarea completă a punţii spate, cleme universale MultiQuick, un set de platouri rotative
în timp ce sistemul efectuează o verificare automată. În mecanice, dispozitiv de blocare a volanului, dispozitiv de
funcţie de versiunea de echipare, sunt măsurate valori apăsare a pedalei de frână şi pachet software standard
precum unghiul de convergenţă (parţial şi total), unghiul cu specificaţiile aferente.
relativ de convergenţă, diferenţa de convergenţă, unghiul
de cădere, de fugă şi unghiul pivoţilor, unghiul de decalaj Volumul de livrare pentru versiunea S1
roată punte, diferenţa de ampatament, offset-ul lateral, Cărucior, computer, monitor TFT, imprimantă color cu
diferenţa de ecartament şi offset-ul punţii, toate aceste jet de cerneală, senzor de măsurare, cablu de legătură,
valori oferind utilizatorului posibilitatea de a regla corect dispozitiv de blocare a volanului, dispozitiv de apăsare
geometria roţilor. Sistemul este caracterizat printr-o a pedalei de frână şi pachet software standard cu
acurateţe a măsurării de până la 2’. specificaţiile aferente.

Versiunea de bază şi versiunea S1:


Sistemul FWA potrivit pentru fiecare service auto
Versiunile de bază ale gamei FWA 4xxx au fost
proiectate ca sisteme complete pentru service-urile
auto independente pentru a permite testarea celor mai
multe tipuri de autovehicule folosind doar echipamentul
standard furnizat. De aceea, în volumul de livrare al
versiunii de bază sunt incluse platouri rotative mecanice
şi cleme universale MultiQuick. Aceste componente nu
sunt incluse în versiunea S1 destinată service-urilor auto
care doresc să-şi proiecteze propriile sisteme. Dacă sunt
necesare, acestea pot fi comandate separat.

9
FWA 4450 și FWA 4455 – soluţia economică:
extrem de precisă şi compactă

Funcţionare flexibilă prin intermediul transmisiei de date cu Bluetooth Patru capete de măsurare ale senzorilor şi fişe de alimentare – soluţia
la tabletă economică

FWA 4450 și FWA 4455: Acces economic la geometria FWA 4450 / FWA 4455: Avantaje pe scurt
roţilor
Geometria roţilor cu ajutorul tabletei ca urmare  Cerinţe minore de investiţie şi pentru spaţiu
a transmisiei radio şi conexiunii Bluetooth este Domeniul de utilizare compact al livrării oferă un
concepută pentru utilizarea calculatoarelor, laptop- randament economic superior. Prin integrarea
tabletei şi instalarea flexibilă a fişelor de alimentare
urilor sau tabletelor clienţilor. Acest fapt reprezintă un
cerinţele de spaţiu sunt minore.
acces economic la geometria roţilor pentru service-ul
auto.  Funcţionare flexibilă cu ajutorul tabletei sau
Utilizarea camerelor digitale moderne CCD cu unghi a notebook-ului – cu ajutorul Windows XP şi
de 20° accelerează măsurătorile solicitate pentru Windows 7
Astfel, poate fi utilizat un calculator al service-ului
reglarea profesională a şasiului. Astfel, este obţinută o
auto sau un DCU 130 de la Bosch.
acurateţe a măsurării de +/- 2 minute.
 Cea mai mare acurateţe de măsurare de +/- 2
minute datorită tehnologiei cu senzori CCD bine
concepută.

 Tehnologia camerei digitale CCD cu unghi de 20°


pentru măsurarea simplificată a unghiului de fugă a
roţilor

 Uşurinţă mare pentru utilizator


Cu integrarea unei tablete mobile valorile de
măsurare sunt întotdeauna în câmpul de vizualizare
al tehnicianului, chiar şi atunci când stă sub vehicul
şi execută reglări.

Câmp de măsurare de precizie de 360° în jurul vehiculului


cu ajutorul monitorizării permanente a sistemului.

10
Pendule de măsurare a unghiului de cădere a roţilor fin ajustate şi +/- 2 minute de acurateţe şi la măsurări repetate
integrate şi măsurarea unghiului de fugă a roţilor cu un unghi de bracaj
de 20°
Fişele de alimentare pot fi poziţionate şi instalate cu Capacitatea camerelor permite măsurarea
uşurinţă conform preferinţei service-ului auto. Astfel, autovehiculelor cu un ampatament maximum de
sunt generate soluţii de stocare cu economisirea spaţiului 6,5 m. Sistemele cu opt senzori permit realizarea
pentru capetele de măsurare ale senzorilor. unei măsurări de 360°. Acestea permit şi măsurarea
Recomandările de instalare pentru montarea casetei de completă a punţii spate, în timp ce sistemul efectuează
măsurare şi a fişelor de alimentare în service-ul auto sunt o verificare internă automată. Prin conectarea
prezentate în manualul pentru punere în funcţiune. platourilor rotative electronice se realizează o
calculare a unghiului maxim de bracaj.

Instalare flexibilă

Recomandările de instalare cu economisirea spaţiului pentru montarea casetei de


măsurare şi a fişelor de alimentare în service-ul auto sunt prezentate în manualul de
punere în funcţiune.

1 Cap de măsurare faţă stânga


2 Cap măsurare faţă dreapta
3 Cap măsurare spate stânga
4 Cap măsurare spate dreapta
5 Sursă de alimentare pentru fişele de alimentare
6 Caseta de măsurare IP54
7 Placă de instalare

11
Geometria roţilor:
clemele de prindere şi specificaţiile calculatorului

Clemă de prindere roţi universală Multi-Fit: fixare multiplă în orice Clemă magnetică: fixată în câteva secunde direct pe prezonul roţii
poziţie

Clema de prindere Multi-Fit Clema magnetică


Clema de prindere Multi-Fit este soluţia rapidă şi uşoară Cu ajutorul clemei magnetice inovatoare pentru FWA
de a fixa capetele sau obiectele de măsurare de roţi sau 46XX panourile de măsurare pot fi fixate direct pe
de jantă (standard în setul de livrare FWA 4650). prezonul roţii în câteva secunde (standard în setul de
Fixarea poate fi realizată cu patru gheare la toate jantele livrare FWA 4650 S5). Fixarea fără deteriorare este
standard. Un limitator de strângere evită deteriorarea aplicabilă tuturor prezoanelor roţii ce oferă o suprafaţă
jantei sau a pneului. plană suficientă pentru magneţi.
Clema de prindere Multi-Fit (dimensiunea de prindere Clema magnetică poate fi adaptată rapid la dimensiuni
de 13-22”) poate fi combinată cu extinderile Multi-Fit de diferite ale jantei cu ajutorul reglării centrale.
28”, ghearele de prindere pentru camioane Multi-Fit şi Suplimentar, sunt disponibile adaptări speciale pentru
ghearele de prindere speciale Multi-Fit (RFT, soft-line) jante speciale (soft-line).

Specificaţiile calculatorului pentru dispozitivele FWA


Specificaţiile pentru calculatorul, notebook-ul sau tableta service-ului auto FWA 4650 FWA 445X

CPU Procesor DualCore (sau mai Procesor DualCore (sau mai


bun) cu 2,4 GHz per Core; Intel bun) cu 2,4 GHz per Core; Intel
Celeron (recomandat) sau AMD Celeron (recomandat) sau AMD
RAM minim 2 GB minim 2 GB
Hard disc 64 GB sau mai mult 64 GB sau mai mult
FWA 4650 are nevoie de aprox. FWA 445X are nevoie de aprox.
15 GB 15 GB
Drive optic (doar pentru instalare) DVD DVD
Port COM 1x 1x
Port USB 2.0 Minim 3 (Dongle, stick Minim 2 (Dongle, stick
Bluetooth, stick wlan) Bluetooth)
Sistem de operare XP Professional, POSReady XP Professional, POSReady
(Microsoft Windows) 2009 încorporat, Windows 7 2009 încorporat, Windows 7
Professional / Ultimate (32/64 Professional / Ultimate (32/64
biţi), POSReady 7 încorporat biţi), POSReady 7 încorporat
(32/64 biţi) (32/64 biţi)

DCU 130 de la Bosch este configurat pentru utilizare zilnică în service-ul auto al FWA 4650 şi FWA 445X.
12
Reglarea geometriei roţilor:
dispozitive CCD: versiuni şi date tehnice
Tipuri de echipamente în versiunea de bază
Denumire Cod de comandă Descriere

FWA 4427 1 690 320 009 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz1 şi traductor rotaţie pentru compensarea
bătăii jantei
FWA 4435 1 690 320 006 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz şi traductor rotaţie pentru compensarea
bătăii jantei
FWA 4432* 1 690 320 008 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz1
FWA 4430 1 690 320 005 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz
FWA 4415 1 690 320 003 8 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor şi traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei
FWA 4410 1 690 320 002 8 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor
FWA 4332* 1 690 320 007 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz (*)
FWA 4335 1 690 320 077 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz, traductor rotaţie pentru compensarea
bătăii jantei
FWA 4330 1 690 320 004 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz
FWA 4310 1 690 320 001 6 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor

(*) Numai pentru ţările în care frecvenţa de 433 MHz nu este admisă

Tipuri de echipamente in versiunea S12

Denumire Cod de comandă Descriere

FWA 4437 S1* 1 690 320 027 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz1 şi traductor rotaţie pentru compensarea
bătăii jantei
FWA 4435 S1 1 690 320 024 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz şi traductor rotaţie pentru compensarea
bătăii jantei
FWA 4432 S1* 1 690 320 026 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz1
FWA 4430 S1 1 690 320 023 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz
FWA 4415 S1 1 690 320 021 8 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor şi traductor rotaţie pentru compensarea bătăii
jantei
FWA 4410 S1 1 690 320 020 8 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor
FWA 4332 S1* 1 690 320 025 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz1
FWA 4330 S1 1 690 320 022 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz
FWA 4310 S1 1 690 320 019 6 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor

1
Numai pentru ţările în care frecvenţa de 433 MHz nu este admisă
2
Volumul de livrare a versiunii S1 nu include cleme universale MultiQuick şi nici platouri rotative mecanice

Date tehnice FWA 44xx / 43xx şi versiunile S1

Tensiune 110 – 240 V


Frecvenţă 50 / 60 Hz
Putere 500 W
Dimensiuni ale căruciorului, inclusiv monitorul color (l x A x Î) 870 x 780 x 1.600 mm
Greutate 103 kg
platou rotativ mecanic (nu pentru versiunile S1)
Dimensiuni (l x A x Î) 370 x 350 x 50 mm
Capacitate portantă 900 kg
Greutate 11,5 kg

13
Geometria roţilor:
Versiuni şi date tehnice
Dispozitiv FWA 4650 S5 FWA 4650 S3 FWA 4650 S1 FWA 4450 S1 FWA 4455 S1
Capete de măsurare ale senzorilor CCD – – – 4 4
Senzori CCD 4 4 4 8 8
Decodor bătaie jantă CCD – – – – •
Capete de măsurare ale senzorilor 3D 2 2 2 – –
Cameră digitală stereo 3D 8 8 8 – –
Casetă de măsurare CCD radio / Bluetooth – – – • •
Casetă de măsurare 3D radio / Bluetooth
• • • – –
Pachet software FWA
• • • • •
Bază de date referinţă FWA
• • • • •
Fişe de alimentare pentru capete de măsurare – – – • •
ale senzorilor CCD
Adaptor Bluetooth-USB
• • • • •
Adaptor Wlan-USB
• • • – –
Set cablu CCD (rezervă) – – – • •
Set cablu 3D
• • • – –
Blocare frână
• • • optional optional
Blocare volan
• • • optional optional
Clemă de prindere roată Multi-Fit (inclusiv
gheare)
• • • optional optional

Gheare speciale Multi-Fit


• • • optional optional
Platou rotativ mecanic din aluminiu
• • • optional optional
Bară de umplutură din plastic (pentru platoul
rotativ din aluminiu)
• • • optional optional

Plăci ţintă 3D
• • • – –
Adaptoare elevator (pentru elevator foarfecă
• • • – –
sau cu coloane)
Clemă magnetică
• optional optional – –
Cărucior cu calculator/imprimantă
• • – – –
Monitor 27" 19" – – –
Capac de protecţie contra pătrunderii prafului
pentru cărucior
• optional optional optional optional

Date tehnice FWA 4650 FWA 445X

Frecvenţa de transmisie a datelor 2,4 GHz sau 5 GHz 433 MHz


Greutate şi dimensiuni
Cap de măsurare pentru senzor (Î x L x l) 150 x 370 x 650 mm 300 x 760 x 200 mm
Greutate cap de măsurare pentru senzor 9,4 kg 5,8 kg
Cărucior cu cap de măsurare pentru senzor (FWA 4650 S5) (Î x L x l) 1.520 x 1.180 x 770 mm
Cărucior fără cap de măsurare pentru senzor (FWA 4650 S5) (Î x L x l) 1.520 x 880 x 770 mm
Greutate totală a căruciorului (FWA 4650 S5) aprox. 110 kg
Unitate de alimentare
Tensiune de intrare 110 la 240 V c.a. (10 A) 110 la 240 V c.a. (10 A)
Frecvenţă de intrare 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Putere 500 W 500 W

Software prietenos cu utilizatorul cu bază de date extensivă cu referinţe


Baza de date pentru aparatul de verificat geometria roţilor FWA care include
mai mult de 30.000 de vehicule de la 130 de producători de maşini.
Prin actualizări periodice (opţional/DVD sau online), cele mai recente date
sunt întotdeauna disponibile.

14
Reglarea geometriei roţilor:
Accesorii speciale
Imagine Descrierea accesoriilor speciale Cod de comandă FWA 43xx/44xx FWA 46xx

Nou: Clemă de prindere rapidă


Multi-Quick
1 bucată
1 690 501 250

Telecomandă cu emiţător
şi receptor
1 bucată
1 690 321 003

Înclinometru Romess (pentru


introducerea manuală a datelor)
1 bucată
1 693 770 002

Bară de presare pentru convergenţa


roţilor autovehiculelor Mercedes-Benz
1 bucată

1 693 600 001

Bolţuri de distanţiere pentru clemele


Multi-Quick pentru Mercedes-Benz
şi BMW
set de 5 bucăţi pentru o clemă
1 690 401 019

Adaptor pentru clemele Multi-Quick


pentru jante Porsche
1 bucată

1 690 402 005

Saci de încărcare
20 kg 1 693 740 003
10 kg 1 693 740 002
5 kg 1 693 740 001

15
Reglarea geometriei roţilor:
Accesorii speciale
Imagine Descrierea accesoriilor speciale Cod de comandă FWA 43xx/44xx FWA 46xx

Sculă VAG pentru reglarea


suspensiei faţă cu 4 braţe
1 bucată

Clemă universală
pentru jante de până la 21”
1 bucată
1 690 311 089

Protecţie din cauciuc pentru


platou rotativ
1 bucată
1 690 402 001

Placă glisantă scurtă


1 bucată

1 690 401 003

Placă glisantă lungă


1 bucată

1 690 401 004

Rampe pentru platourile rotative şi


plăcile glisante
2 bucăţi

1 690 401 008

Cleşti pentru cleme îmbrăcaţi în


plastic pentru jantele din aluminiu
4 bucăţi for a universal clamp

1 690 311 003

16
Reglarea geometriei roţilor:
Accesorii speciale
Imagine Descrierea accesoriilor speciale Cod de comandă FWA 43xx/44xx FWA 46xx

Platou rotativ mecanic standard


din aluminiu
1 bucată
1 690 501 001

Platou rotativ electronic de înaltă


precizie din aluminiu
1 bucată
1 690 401 013

Platou rotativ electronic cu cablu


de conectare
1 bucată

1 690 321 018

Braţ de extensie pentru cleme cu


prindere rapidă (până la 23”) şi
cleme Multi-Quick (până la 26”)
set de 12 bucăţi
1 690 401 032

Manşoane din aluminiu îmbrăcate în


plastic pentru cleme Multi-Quick
set de 12 bucăţi

1 690 401 010

Dispozitiv de calibrare
1 bucată

1 690 401 056

17
Reglarea geometriei roţilor:
Accesorii speciale
Imagine Descrierea accesoriilor speciale Cod de comandă FWA 43xx/44xx FWA 46xx

Adaptor spoiler de înaltă precizie


1 bucată

1 690 401 014

Adaptor spoiler - 50 mm
1 bucată

1 690 401 005

Adaptor spoiler - 100 mm


1 bucată

1 690 121 001

Inserţie pentru FWA 4630 pentru


compensarea înălţimii
set de 1 bucată 1 690 702 082

Suport treaptă pentru FWA 4630


set de 2 bucăţi
1 690 701 045

Cărucior de depozitare
pentru FWA 4630
pentru suporturi de roată / plăci
1 bucată 1 690 701 041

Cârlig de perete pentru FWA 4630


pentru suporturi de roată / plăci
1 bucată 1 690 701 040

18
Reglarea geometriei roţilor:
Accesorii speciale
Imagine Descrierea accesoriilor speciale Cod de comandă FWA 43xx/44xx FWA 46xx

Placă de măsurare pentru


ampatament lung pentru FWA 4630
set de 2
1 690 701 032

Rampă pentru autoturisme pentru


FWA 4630
1 bucată
1 690 701 052

Alte accesorii speciale pentru FWA 4630


Accesorii speciale Cod de comandă
Suporturi de roată (clemă universală, set de 4 bucăţi) 1 690 311 010
Set de cabluri pentru platformă 1 690 701 028
Set de cabluri pentru elevator cu patru coloane 1 690 701 029
Set de cabluri pentru elevator tip foarfecă 1 690 701 030
Tastatura în limba engleză 1 690 323 018
Picior pivotant lung pentru adaptorul elevatorului (set de 2 bucăţi pentru un elevator) 1 690 701 020
Picior pivotant scurt pentru adaptorul elevatorului (set de 2 bucăţi pentru un elevator) 1 690 701 047

19
Echipamente eficiente pentru verificarea și
reglarea trenului de rulare
Echipamente
dejantat roţi

Echipamente
echilibrat roţi

Sistem de reglare
Testarea frânelor a geometriei roţilor
BSA FWA

Toţi specialiştii ştiu că timpul este un factor Standuri de frânare


esenţial în cazul operaţiunilor de service. Deoarece autovehiculele echipate cu tracţiune integrală
Soluţia pentru un atelier de service este şi/sau cu noile sisteme de frânare electronice sunt din
realizarea unor intervenţii rapide şi eficiente ce în ce mai întâlnite, atelierele auto sunt puse în faţa
şi îndeplinirea tuturor exigenţelor clienţilor. unor noi provocări.
În ambele cazuri, atelierul de service trebuie
Standurile de testare din gamele BSA 43xx şi BSA 44xx
să dispună de echipamentele tehnice
corespunzătoare. Bosch furnizează astfel vă ajută să obţineţi în mod automat, în câteva minute,
o gamă completă de echipamente pentru valori exacte ale testului de frânare la vehiculele cu
verificarea şi reglarea trenului de rulare ecartament de la 2,2m până la 2,8m având în acest
reprezentată prin echipamente de service roţi, fel posibilitatea de a testa şi camioane uşoare cu roţi
standuri de frânare şi echipamente de analiza jumelate. Defectele ascunse, cum ar fi etriere blocate,
geometriei direcţiei. discuri de frână ori tamburi deformaţi sau uzaţi
neuniform, nu au nicio şansă să fie scăpate din vedere.
Echipamente de service roţi
Service-ul pentru toate tipurile de roţi pentru
autoturisme, autovehicule comerciale uşoare şi Sisteme de reglare a geometriei roţilor
motociclete este încă un domeniu profitabil pentru Gama FWA oferă sistemul perfect de analiză a geometriei
atelierele de service. Alegerea unei soluţii de service roţilor pentru orice service auto. Cu tehnologie 3D sau
pentru pneuri este o decizie importantă. CCD, acesta îndeplineşte cele mai exigente cerinţe ale
Bosch furnizează tehnologie de service pentru pneuri producătorilor auto. Sistemele de reglare a geometriei
destinată atelierelor de service sub forma unei game
roţilor de la Bosch sunt disponibile în diverse versiuni:
extinse de dispozitive de ultimă generaţie de schimbare
puteţi alege dintr-o gamă variată de modele, începând
a pneurilor şi de echilibrare a roţilor. În funcţie de
strategia individuală în materie de service roţi, fiecare cu unitatea de bază FWA 4310 cu şase senzori CCD şi
companie va putea găsi în această gamă tehnologia transmitere a datelor prin cablu până la modelul cel mai
optimă pentru o eficienţă sporită şi o manevrare uşoară performant FWA 4630 cu tehnologie 3D.
şi confortabilă.

20
Bosch: pentru un service
auto perfect adaptat la
cerinţele viitorului
De peste 125 de ani, tehnologiile Bosch asigură un nivel ridicat de
fiabilitate a autovehiculelor şi menţinerea mobilităţii oamenilor, sporind în
acelaşi timp siguranţa şi liniştea acestora în timpul deplasării.

Divizia Automotive Aftermarket din cadrul Bosch oferă service-urilor auto


şi comercianţilor en-gros de piese auto şi echipamente de service o gamă
variată de produse neegalată la nivel mondial:

 Diagnoză eficientă
 Echipamente inovatoare pentru service-urile auto
 Cea mai cuprinzătoare gamă de piese de schimb la nivel mondial
 Concepte pentru service-uri auto
 Cursuri extinse de instruire
 Consultanţă focalizată în materie de vânzări şi marketing
 Un serviciu competent de asistenţă tehnică

De la piese până la programare, organizare şi rezultate, soluţiile noastre


sunt completate de servicii suplimentare pentru a ne asigura că nevoile
dumneavoastră vor fi satisfăcute, ajutându-vă să atingeţi potenţialul
maxim.

Recomandare pentru atelierele de service: Componente ale sistemului de frânare


Un service profesionist pentru pneuri trebuie să includă întotdeauna o furnizate de Bosch pentru vehicule
verificare a frânelor. Bosch oferă o gamă vastă de frâne, de asemenea comerciale uşoare
pentru transportere. De la 100 la 0 km/h în doar câteva
secunde. Este singura alternativă
Diagnoză şi piese de schimb: le găsiţi doar la Bosch care vă garantează un nivel optim de
siguranţă şi o calitate superioară. Prin
urmare, sistemele de frânare Bosch
îndeplinesc toate exigenţele clienţilor şi
oferă calitate fără compromisuri.

Robert Bosch SRL


Departamentul Echipamente şi Piese Auto
Str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1
013937 - Bucureşti

www.bosch.ro
04.2014

21