Sunteți pe pagina 1din 1

Alcanii (cunoscuți și sub denumirea de parafine) sunt hidrocarburi saturate aciclice, fiind alcătuiți

din atomi de carbon și de hidrogen aranjați într-o catenă liniară sau ramificată. Alcanii sunt
considerați ca fiind cei mai simpli compuși organici, deoarece în structura lor se regăsesc
doar legături simple de tipul carbon-hidrogen și carbon-carbon, iar atomii de carbon se află în
starea de hibridizare sp3. Alcanii au formula generală CnH2n+2, iar această clasă de hidrocarburi
începe cu cel mai simplu compus organic, metanul (CH4), pentru care n = 1. Așadar, primul
reprezentat al seriei omoloage este metanul, iar următorii trei termeni ai seriei omoloage
sunt: etanul (C2H6), propanul (C3H8) și butanul (C4H10).

Alcanii sunt adesea priviți ca și compuși de bază în chimia organică, deoarece majoritatea
compușilor organici pot fi priviți ca derivați ai alcanilor, în molecula cărora se grefează
diverse grupe funcționale. Denumirea de grupă alchil, în general simbolizată R, face referire la
acea grupă care provine structural de la catena unui alcan. Alcanii superiori (cei care au catena
formată din mai mult de 17 atomi de carbon) reprezintă o categorie aparte de alcani, întrucât aceștia
sunt compuși solizi în condiții standard de temperatură și presiune.

Alcanii nu sunt foarte reactivi și au o activitate biologică limitată. Principalele surse comerciale
de alcani sunt petrolul și gazele naturale.

S-ar putea să vă placă și