Sunteți pe pagina 1din 98

Colegiul Național „I. L.

C a r a g i a l e”, București

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

BACALAUREAT
GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE

Pentru uz intern

ISBN 978-973-0-24295-9

BUCUREȘTI
2017
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Colegiul Național „I. L. C a r a g i a l e”, București

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

BACALAUREAT
GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE

 Pentru uz intern

ISBN 978-973-0-24295-9

BUCUREȘTI
2017

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

2
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Redactare și tehnoredactare: Ioan Mărculeţ

IOAN MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei –
studiu geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011, publicată în
2013) și profesor gradul I la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, București – este autor sau coautor
la 50 cărți și broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți școlare, caiete
etc.). A publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie,
climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică, geografie
culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și peste 150 de articole de
popularizare și cu caracter școlar.
A coordonat numeroase volume şcolare, unele fiind premiate: volumele Jurnal geografic,
I-III, 1998-2000, au obținut premiul Reviste speciale (geografie) la faza pe București a Concursului
național al revistelor școlare (2000) și Premiul I la Concursul Reviste școlare, în cadrul Etapei
Naționale, 2000; volumul Însemnări geografice, 2002, a obținut Premiul al II-lea – Reviste
științifice, la Concursul de Reviste școlare, din mai 2002.
În cadrul Colegiului Național „I. L. Caragiale” a coordonat lucrările:
♦ Mic dicţionar geografic şcolar (2012);
♦ Dicționarul ariilor naturale protejate din România (2012);
♦ Dicționarul așezărilor urbane din România (2013);
♦ Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie (2014);
♦ Mic dicționar geografic școlar cu superlative și singularităţi, Vol. I, Geografie fizică (2014);
♦ Statele Americii de Sud. Mică enciclopedie (2015);
♦ Oraşele României. Mic dicţionar geografic şcolar (2015);
♦ Statele Americii de Nord şi Centrale. Mică enciclopedie (2016);
♦ Geografi români. Mică enciclopedie biografică (2016);
♦ Comunitatea Statelor Independente. O mică enciclopedie a statelor (2016);
♦ Judeţele României, Vol. I., Caracteristici fizico-geografice (2017).

Pentru pregătirea elevilor din instituție în scopul promovării examenului de bacalaureat la


disciplina Geografie, a realizat volumul: 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de
bacalaureat (2014) şi Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de
bacalaureat (2015).

ISBN 978-973-0-24295-9

Reproducerea parțială sau integrală, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, cum ar fi
transpunerea în format electronic sau audio, scanarea, xeroxarea, punerea la dispoziția publică,
inclusiv prin internet sau prin rețele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe
dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informațiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum
și alte fapte similare săvârșite fără permisiunea scrisă a autorului reprezintă o încălcare a legislației
cu privire la protecția proprietății intelectuale și se pedepsesc în conformitate cu legislația în vigoare.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

3
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

CUPRINS

Notă ....................................................................................................................................................5

Fişe de lucru ......................................................................................................................................6


Europa: peninsule, insule, mări ....................................................................................................................7
Europa: unităţile de relief ..............................................................................................................................8
Relieful României ............................................................................................................................................9
Europa: regionarea climatică .......................................................................................................................10
Regionarea climatică a României ................................................................................................................11
Europa: reţeaua hidrografică .......................................................................................................................12
Reţeaua hidrografică a României ................................................................................................................13
Europa: vegetaţia ...........................................................................................................................................14
Vegetaţia României .......................................................................................................................................15
Europa: resursele naturale ...........................................................................................................................16
Resursele naturale ale României .................................................................................................................17
Statele Europei ...............................................................................................................................................18
Judeţele României .........................................................................................................................................19
Oraşele capitală din Europa .........................................................................................................................20
Oraşele României ..........................................................................................................................................21
Europa: activităţi economice ........................................................................................................................22
Industria României ........................................................................................................................................23
Statele Uniunii Europene .............................................................................................................................24

Teste..................................................................................................................................................25
Testul 1 ............................................................................................................................................................26
Testul 2 ............................................................................................................................................................29
Testul 3 ............................................................................................................................................................32
Testul 4 ............................................................................................................................................................35
Testul 5 ............................................................................................................................................................38
Testul 6 ...........................................................................................................................................................41
Testul 7 ............................................................................................................................................................44
Testul 8 ............................................................................................................................................................47
Testul 9 ............................................................................................................................................................50
Testul 10 ..........................................................................................................................................................53
Testul 11 ..........................................................................................................................................................56
Testul 12 ..........................................................................................................................................................59
Testul 13 ..........................................................................................................................................................62
Testul 14 ..........................................................................................................................................................65
Testul 15 ..........................................................................................................................................................68
Testul 16 ..........................................................................................................................................................71
Testul 17 ..........................................................................................................................................................74
Testul 18 ..........................................................................................................................................................77
Testul 19 ..........................................................................................................................................................80
Testul 20 ..........................................................................................................................................................83
Testul 21 ..........................................................................................................................................................86
Testul 22 ..........................................................................................................................................................89
Testul 23 ..........................................................................................................................................................92
Testul 24 ..........................................................................................................................................................95

Bibliografie selectivă ......................................................................................................................98


 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

4
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

NOTĂ

Prezenta lucrare, Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste*, este


destinată elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat la disciplina
Geografie.
Rezolvarea fișelor și testelor se poate face individual de către elevi, iar verificarea
răspunsurilor se poate realiza pe baza conţinuturilor din manualele şcolare alternative,
aprobate de ministerul de resort, pentru clasa a XII-a**, ori împreună cu profesorul de la
clasă, în orele alocate familiarizării elevilor cu exigenţele acestui examen.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ

* Volumul de faţă, Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, reprezintă o îmbunătăţire calitativă
şi o completare a lucrărilor 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat
(2014) şi Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2015).
** Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C., Geografie. Manual pentru clasa a

XII-a, Edit. ALL, Bucureşti, 2007.


Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela, Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2011.
Mândruţ O., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Ed. Corint,
Bucureşti, 2007.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a,
Edit. Humanitas, Bucureşti, 2007.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A., Geografie. Europa-România-Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

5
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

FIŞE DE LUCRU

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

6
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: PENINSULE, INSULE, MĂRI


Harta de mai jos (Europa: peninsule, insule, mări) se referă la subiectele A, B și C.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelele de mai jos:


a) numele peninsulelor marcate, pe hartă, cu litere de la A la I;
A. B. C.
D. E. F.
G. H. I.

b) numele insulelor marcate, pe hartă, cu litere de la a la j;


a. b. c. d.
e. f. g. h.
i. j.

c) numele mărilor marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 16.


1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.

B. Utilizând atlasul geografic, marcați, pe hartă, cu  Golful Biscaya, cu  Golful Botnic și cu 


Golful Finic.
C. Utilizând atlasul geografic, trasați, pe hartă, cu săgeți roșii (→) curenții oceanici ai Atlanticului de
Nord, Norvegiei și Irming (calzi) și cu săgeți albastre (→), Curentul Canarelor (rece).

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

7
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: UNITĂŢILE DE RELIEF


Harta de mai jos (Europa: unități de relief) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelele și pe liniile de mai jos:


a) numele unităților montane marcate, pe hartă, cu litere de la A la L;
A. B. C.
D. E. F.
G. H. I.
J. K. L.

b) numele unităților de podiș marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 7;


1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.

c) numele orogenezelor în care au fost înălțate unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele și
numerele A, B, C, D, F, I, J, 1 și 5.
A. B. C.
D. F. I.
J. 1. 5.

c) numele insulelor și peninsulei, de pe hartă, în care se găsesc vulcani activi: _____________________________


______________________________________________________________________________________________________________________
B. Utilizând atlasul geografic, marcați, în căsuțele de pe hartă, cu  Bazinul Parizian, cu 
Câmpia Est-Europeană, cu  Câmpia Londrei, cu  Câmpia Nord-Europeană, cu  Câmpia
Padului și cu  Câmpia Panonică.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

8
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: RELIEFUL ROMÂNIEI


Harta (Relieful României) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele subunităților de
relief marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 18.
Nr. Subunitate de relief Nr. Subunitate de relief
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18

B. Precizați limitele următoarelor unități și subunități de relief: Câmpia Transilvaniei, Grupa Bucegi,
Podișul Mehedinți, Sectorul Central al Câmpiei Române, Subcarpații Getici și Subcarpații Moldovei.

C. Precizați subunitățile/subdiviziunile de relief ale:


a) Carpaților Meridionali: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Carpaților Occidentali: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Podișului Moldovei: ________________________________________________________________________________________
d) Podișului Transilvaniei: ___________________________________________________________________________________
e) Subcarpaților: _____________________________________________________________________________________________ .
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

9
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: REGIONAREA CLIMATICĂ

I. Harta de mai jos (Europa: regionarea climatică) se referă la subiectele A și B.

A. Precizați tipurile de
climă din: Câmpia Nord-
Europeană, Câmpia
Panonică, Câmpia
Precaspică, Insula Cipru,
Insula Islanda, Insula Marea
Britanie, Insula Sardinia,
Masivul Central Francez,
Peninsula Crimeea,
Peninsula Kola, Peninsula
Pelopones, Podișul Central
Rus, Podișul Meseta,
Podișul Nistrului și Podișul
Prebalcanic.

B. Marcați pe harta
alăturată cu numere, de la 1
la 8, următoarele unități
montane: Munții Alpi (1),
Alpii/Munții Dinarici (2),
Cordiliera Betică (3), Munții
Balcani (4), Munții Carpați (5), Munții Caucaz (6), Munții/Alpii Scandinaviei (7) și Munții Ural (8).

II. Diagrama de mai jos (Regimul temperaturilor medii lunare la Barcelona și Kiev) se
referă la subiectele C, D, E și F.
C. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea
maximă și valoarea minimă a temperaturilor medii
lunare și lunile în care se înregistrează.

D. Calculați, pentru fiecare localitate, amplitudinea


termică.

E. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de climă


redat de regimul temperaturilor.
F. Precizați, pentru fiecare localitate, câte un factor care influențează regimul temperaturilor.
III. Diagrama de mai jos (Regimul precipitațiilor medii lunare la Cardiff și Volgograd) se
referă la subiectele G, H, I și J.
G. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea
maximă și valoarea minimă a precipitațiilor medii
lunare și lunile în care se înregistrează.

H. Precizați, pentru fiecare localitate, anotimpul în


care cad cele mai mari cantități de precipitații.

I. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de climă


redat de regimul precipitațiilor.
J. Precizați, pentru fiecare localitate, câte un factor care influențează regimul precipitațiilor.

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

10
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: REGIONAREA CLIMATICĂ A ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România. Regionarea climatică) se referă la subiectele A, B și C.

A. Precizați influențele climatice care se resimt în următoarele unități și subunități de relief: Carpații
Maramureșului și ai Bucovinei, Câmpia Bărăganului, Câmpia de Vest, Câmpia Transilvaniei, Delta
Dunării, Dealurile de Vest, Podișul Bârladului, Podișul Dobrogei de Sud, Grupa Retezat-Godeanu, Munții
Apuseni, Munții Banatului, Podișul Mehedinți, Podișul Someșan, Podișul Sucevei și Subcarpații Moldovei.

B. Scrieți în dreptul orașelor de mai jos influențele climatice care se află situate.
Alexandria ____________________________________________ Iași _____________________________________________________
Alba Iulia ______________________________________________ Oradea ________________________________________________
Bistriţa ________________________________________________ Ploiești ________________________________________________
Brașov _________________________________________________ Reșiţa __________________________________________________
Călărași _______________________________________________ Satu Mare _____________________________________________
Cluj-Napoca ___________________________________________ Sibiu ___________________________________________________
Constanţa _____________________________________________ Slatina _________________________________________________
Craiova ________________________________________________ Timișoara _____________________________________________
Deva ___________________________________________________ Vaslui __________________________________________________
Galaţi __________________________________________________ Zalău __________________________________________________

C. Precizați tipurile de influențe climatice din regiunile geografice străbătute de râurile Bistriţa, Buzău,
Ialomiţa, Jiu, Mureș, Olt, Prut, Someș, Suceava și Timiș, de la izvoare până la gurile de vărsare.

D. Explicați și exemplificați importanța influențelor climatice asupra regimurilor de scurgere ale


râurilor și activităților agricole din România.

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

11
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

I. Harta de mai jos (Europa: rețeaua hidrografică) se referă la subiectele A, B, C și D.

A. Cu ajutorul atlasului
geografic, identificați și
scrieţi în caiet numele apelor
curgătoare marcate, pe
hartă, cu numere de la 1 la
22.

B. Utilizând atlasul geografic,


scrieți în caiet oceanul și
mările în care se varsă apele
curgătoare marcate, pe hartă
cu numerele: 1, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20
și 22.

C. Cu ajutorul manualului și
atlasului geografic, stabiliți și
scrieți în caiet tipurile de
guri de vărsare ale apelor
curgătoare marcate, pe
hartă, cu numerele: 3, 5, 9, 8,
13, 15, 19, 20, 21 și 22.

D. Utilizând atlasul geografic, scrieți în caiet câte două unități de relief străbătute de fluviile marcate,
pe hartă, cu numerele: 2, 8, 11, 13, 19 și 21.

II. Graficele de mai jos (A. Lungimile unor fluvii din Europa și B. Debitele unor fluvii din
Europa) se referă la subiectele E, F și G.

E. Precizați lungimile și
debitele fluviilor: Don, Dunărea,
Nipru, Rhin (Rin) și Volga.

F. Explicați următoarele
situații:
a) fluviul Rhin, deși se
poziționează pe locul șapte ca
lungime, ocupă locul cinci ca
debit;
b) fluviul Ural, deși se
poziționează pe locul trei ca
lungime, ocupă locul opt ca
debit;
c) fluviul Peciora, deși se
poziționează pe locul șase ca
lungime, ocupă locul trei ca
debit.

G. Precizați doi factori care


influențează debitele fluviilor:
Don, Dunărea și Volga.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

12
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: REŢEAUA HIDROGRAFICĂ A ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România. Rțeaua hidrografică*) se referă la subiectele A, B, C, D și E.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și precizați numele râurilor marcate, pe hartă, cu numere
de la 1 la 15.

B. Scrieți în dreptul orașelor de mai jos apele curgătoare pe care se află situate.
Alexandria ____________________________________________ Piatra Neamț _________________________________________
Călărași _______________________________________________ Reșiţa __________________________________________________
Cluj-Napoca ___________________________________________ Sibiu ___________________________________________________
Craiova ________________________________________________ Suceava _______________________________________________
Iași _____________________________________________________ Vaslui __________________________________________________

C. Precizați pentru grupele râurilor de nord-vest și vest, sud și est câte cinci ape curgătoare.
D. Precizați pentru râurile Mureș, Olt și Siret câte trei afluenți.
E. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și precizați subunitățile de relief din care izvorăsc râurile:
Argeș, Bârlad, Bârzava, Bega, Casimcea, Crișul Alb, Gilort, Ialomiţa, Moldova, Motru, Mureș, Olt, Olteț,
Sebeș, Someșul Mare, Someșul Mic, Suceava, Târnava Mare, Trotuș, și Vedea.

F. Explicați importanța economică a apelor curgătoare pentru România.

*Pentru realizarea sa a fost utilizată ca bază harta România – reţeaua hidrografică, autor prof. dr. Cristina Ghiță, din lucrarea
Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), 2013, p. 164.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

13
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: VEGETAŢIA

I. Harta de mai jos (Europa: vegetaţia) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul hărţii
alăturate, scrieţi în caiet
tipurile de vegetație din:
Câmpia Nord-Europeană,
Câmpia Precaspică,
Câmpia Londrei, Câmpina
Panonică, Câmpina
Andaluziei, jumătatea
nordică a Câmpiei Est-
Europeană, Depresiunea
Colinară a Transilvania,
Masivul Șistos Renan,
Insula Cipru, Insula
Sicilia, Insula Irlanda,
Insula Islanda, Peninsula
Peloponez, Peninsula
Scandinavia, Peninsula
Iutlanda și Peninsula
Italică.

B. Marcați pe harta
alăturată, de la 1 la 7,
munții: Scandinavicei (1),
Munții Ural (2), Munții
Caucaz (3), Munții
Carpați (4), Munții
Balcani (5), Munții Pirinei
(6) şi Pindului (7).

II. Precizaţi câte un factor care să justifice formarea următoarelor tipuri de vegetaţie:
tundră, pădure de conifere, pădure de foioase, stepă, maquis.
III. Scrieţi în dreptul tipurilor de vegetaţie de mai jos, tipurile sau clasele de soluri
caracteristice.
tundră  pădure de conifere 
pădure de foioase  stepă 
vegetaţie subtropicală 

IV. În coloana A sunt numele unor tipuri de vegetaţie, iar în coloana B, numele unor
state. Stabiliţi corespondenţa dintre tipurile de vegetaţie şi state.
A B
____a. frigana 1. Franța
____b. landă 2. Grecia
____c. maquis 3. Islanda
____d. tomillares 4. Marea Britanie
____e. tundră 5. România
6. Spania

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

14
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: VEGETAŢIA ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România. Harta vegetaţiei) se referă la subiectul A.

A. În funcție de tipul vegetației, completați în tabelul de mai jos coloana reprezentând subunitățile de
relief*.
Nr. Zonă/etaj Altitudine S u b u n i t ă ț i d e r e l i e f
crt.

1 Stepă sub 150 m

2 Silvostepă 100-200 m

Pădure de
3 150-500 m
stejari

Pădure de
4 500-1.200 m
fag

Pădure de 1.200-
5
conifere 1.800 m

Păjiște
6 peste 1.800 m
alpină

B. Explicați:
a) marea varietate a tipurilor de vegetație de pe teritoriul României;
b) lipsa pajiștilor alpine din Munții Banatului.

C. Precizați:
a) doi factori care au determinat prezența stepei în Podișul Dobrogei de Sud și în Câmpia
Bărăganului;
b) doi factori care au determinat prezența pădurilor de conifere în Carpații Românești;
c) două modalități de valorificare a vegetației din Carpații Meridionali.

*Subdiviziune a unei unități de relief. Exemple: Câmpia Olteniei, Câmpia Moldovei, Podișul Târnavelor, Grupa Retezat-
Godeanu ș.a.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

15
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: RESURSELE NATURALE

I. Harta de mai jos (Europa: resursele litosferei) se referă la subiectele A și B.


A. Utilizând harta
alăturată, scrieţi
numele statelor care
deţin rezerve
semnificative de:
cărbuni, petrol, gaze
naturale, minereu de
fier, minereuri
neferoase, sare şi
marmură.

B. Marcaţi cu , pe
harta alăturată, statele
bogate în ape
geotermale: Italia şi
Islanda.

II. Explicaţi:
a) prezenţa unor
cantităţi semnificative
de ape geotermale în
Italia şi Islanda;
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

b) importanţa resurselor naturale pentru economia Europei; ____________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________

c) importanţa solurilor pentru statele Europei.


______________________________________________________________________________________________________________________

III. Precizaţi:
a) o modalitate de valorificare a tundrei; ___________________________________________________________________

b) patru modalităţi de valorificare a apelor curgătoare; ___________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________

c) statele din Europa cu centrale mareomotrice. ___________________________________________________________

IV. În coloana A sunt numele unor zăcăminte de minereu de fier, iar în coloana B, numele
unor state. Stabiliţi corespondenţa dintre zăcămintele de minereu de fier şi state.
A B
____a. Landres-Nancy 1. Belarus
____b. Kiruna 2. Franța
____c. Krivoi Rog 3. Rusia
____d. Kursk 4. Suedia
5. Ucraina
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

16
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: RESURSELE NATURALE ALE ROMÂNIEI


I. Harta de mai jos (România – resursele litosferei) se referă la subiectele A și B.
A. Utilizând harta
alăturată, scrieţi
numele statelor
unităţilor de relief
în care se găsesc
rezerve de:
a) petrol: ....................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
b) gaze asociate: .....
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
c) gaz metan: ............
..........................................
d) huilă: .......................................................................................................................................................................................................................
e) lignit: .......................................................................................................................................................................................................................
f) minereu de fier: .................................................................................................................................................................................................
g) minereuri complexe: ......................................................................................................................................................................................
h) bauxită: .................................................................................................................................................................................................................
i) minereuri auro-argintifere: .........................................................................................................................................................................
î) sare: ..........................................................................................................................................................................................................................
j) granit: ......................................................................................................................................................................................................................
k) calcar: .....................................................................................................................................................................................................................
l) marmură: ..............................................................................................................................................................................................................
m) ape minerale: ....................................................................................................................................................................................................
n) ape termale: ........................................................................................................................................................................................................

B. Încercuiţi, pe harta de mai sus, cu contur albastru, „aureola mofetică”.


II. Precizaţi:
a) regiunea geografică din România în care potenţialul eolian este cel mai bine dezvoltat;
.....................................................................................................................................................................................................................
b) unităţile de relief în care sunt prezente păşuni alpine şi modul de valorificare al acestora;
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
c) regiunile geografice în care predomină cernoziomurile.
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

III. Explicaţi potenţialul hidroenergetic mai ridicat al apelor curgătoare din Carpaţii
Meridionali. ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

17
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: STATELE EUROPEI


Harta de mai jos (Statele Europei) se referă la subiectele A, B, C, D și E.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele statelor marcate, pe
hartă, cu numere de la 1 la 30.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
B. Utilizând atlasul geografic, identificați și precizați pentru statele marcate, pe hartă, cu literele 2, 7,
11, 14, 15, 16, 20, 26, 27 și 28 toate țările vecine.
C. Extrageţi de pe hartă și scrieți în ordine alfabetică țările a căror teritorii sunt situate în cea mai mare
parte în insule și peninsule. Se au în vedere doar statele marcate, pe hartă, cu numere.
D. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și marcați pe hartă cu litere, de la A la J, următoarele
state: Albania (A), Andorra (B), Belgia (C), Danemarca (D), Letonia (E), Luxemburg (F), Macedonia (G),
San Marino (H), Slovacia (I) și Slovenia (J).
E. Utilizând atlasul geografic, identificați și precizați numele statelor (enclave) care perforează
teritoriul Italiei.

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

18
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: JUDEŢELE ROMÂNIEI


Harta (România – județele) se referă la subiectele A B și C.

A. Cu ajutorul
atlasului geogra-
fic și a
manualului șco-
lar, completați
căsuțele din
tabelul de mai
jos, care
reprezintă nu-
mele județelor
marcate, pe
hartă, cu numere.

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39 40.
41.

B. Analizați harta de mai sus și precizați:


a) câte două subunități de relief aflate total sau parțial pe teritoriile județelor marcate, pe hartă, cu
numerele: 1, 2, 3, 6, 8, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 38 și 40;
b) influențele climatice resimțite pe teritoriile județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 2, 7, 11, 12,
13, 14, 17, 19, 24, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39 și 41;
c) câte două ape curgătoare care străbat teritoriile județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 1, 5, 9,
10, 13, 24, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 37 și 40;
d) numele orașelor reședință ale județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 3, 5, 11, 15, 16, 17, 20,
21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 36 și 41.

C. Explicați:
a) prezența stepei în județele marcate, pe hartă, cu numerele 14 și 23;
b) densitatea ridicată a populației în județele marcate, pe hartă, cu numerele 24, 25 și 31;
c) densitatea redusă a populației în județele marcate, pe hartă, cu numerele 27 și 38.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

19
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: ORAŞELE CAPITALĂ DIN EUROPA


Harta de mai jos (Europa) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele orașelor-capitală
marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 30.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
B. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și marcați pe hartă cu litere, de la A la J, următoarele
orașe-capitală: Madrid (A), Moscova (B), Paris (C), Roma (D), Sarajevo (E), Skopje (F), Tirana (G),
Vaduz (H), Valletta (I) și Varșovia (J).

C. Se dau orașele-capitală: Belgrad, Berlin, București, Chișinău, Ljubljana, Lisabona, Londra, Madrid,
Minsk, Oslo, Paris, Praga, Reykjavik, Roma, Sofia, Stockholm, Varșovia și Viena. Utilizând atlasul
geografic și manualul școlar, precizați: a) orașele-capitală ale statelor de origine germanică, b) orașele-
capitală ale statelor de origine romanică/latină și c) orașele-capitală ale statelor de origine slavă.
a) __________________________________________________________________________________________________________________;
b) __________________________________________________________________________________________________________________;
c) __________________________________________________________________________________________________________________.

D. Utilizând atlasul geografic, identificați și precizați orașele-capitală din Europa în care se găsesc
porturi maritime.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

20
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: ORAŞELE ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România. Orașele reședinţă de judeţ*) se referă la subiectele A, B și C.

A. Pe prima coloană din


tabelul de mai jos (nr. oraș)
sunt redate, cu numere,
orașele de pe hartă. Utilizând
atlasul geografic școlar,
completați rubricile din
coloanele libere din tabel (oraș
și judeţ), care reprezintă
numele orașului și județului al
cărui reședință este.

Nr. Oraș Județ Nr. Oraș Județ


oraș oraș
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40
B. Marcați pe hartă, cu literele A, B, C și D, poziția geografică a orașelor Bârlad (A), Hunedoare (B),
Mediaș (C) și Roman (D).
C. Ordonați:
a) de la nord la sud, orașele: Arad, Bistrița, Cluj-Napoca, Giurgiu, Satu Mare, Slobozia, Târgu Jiu și
Vaslui;
b) de le est la vest, orașele: Alba Iulia, Alexandria, Brașov, Galați, Iași, Ploiești, Reșița, Slatina,
Timișoara și Tulcea.

* Instituțiile reprezentative ale județului Ilfov se găsesc în Municipiul București.


 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

21
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: EUROPA: ACTIVITĂŢI ECONOMICE


I. Referitor la agricultura Europei, precizaţi:
a) trei specii de plante cultivate pe suprafeţe întinse în Europa Sudică; _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
b) principala activitate agricolă caracteristică extremităţii nordice a Europei; __________________________
c) doi factori care au determinat cultivarea cerealelor în Europa de Est. ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

II. Extrageţi numele regiunilor


industriale de pe harta
alăturată (Europa: regiuni
industriale) şi scrieţi, în dreptul
lor, statele în care se găsesc.

III. Precizaţi câte doi factori


care au contribuit la
dezvoltarea regiunilor
industriale Anglia Centrală (a)
şi Ruhr-Rin (b).
a).............................................................
..................................................................
..................................................................
b).............................................................
..................................................................
..................................................................

IV. Scrieţi (marcaţi), pe


harta alăturată (Europa),
elemente caracteristice
transporturilor şi
turismului:
a) canale: Kiel, Corint şi
Dunăre-Main-Rin (marcate
cu linie albastră);
b) porturile: Anvers,
Barcelona, Belgrad,
Bratislava, Budapesta,
Duisburg, Gdansk, Genova,
Hamburg, Kiev, Köln, Le
Havre, Londra, Lyon, Malaga,
Marsilia, Napoli, Odessa,
Pireu, Rotterdam, Ruse,
Sankt Petersburg, Varna,
Viena şi Volgograd (marcate
cu );
c) centrele turistice:
Atena, Berlin, Londra,
Madrid, Milano, Moscova,
Paris, Praga, Roma, Varşovia
şi Viena (marcate cu ).

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

22
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: INDUSTRIA ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România – industria) se referă la subiectele A și B.

A. Analizați harta de mai sus și precizați centrele (orașele) cu:


a) industrie siderurgică: _____________________________________________________________________________________;
b) industrie metalurgică: ____________________________________________________________________________________;
c) industrie constructoare de mașini: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
d) termocentrale: _____________________________________________________________________________________________;
e) rafinărie de petrol: ________________________________________________________________________________________;
f) industrie chimică: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
g) industrie a materialelor de construcții: __________________________________________________________________;
h) industria lemnului: ________________________________________________________________________________________.

B. Precizați, de pe harta de mai sus, apele curgătoare pe care au fost construite hidrocentrale: __________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

C. Precizați doi factori care au determinat amplasarea unei atomocentrale la Cernavodă.


_____________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________.

D. Explicați:
a) numărul mare de termocentrale existente în regiunile de exploatare a cărbunilor și în marile
orașe;
b) numărul mare de hidrocentrale amplasate în Carpații Meridionali.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

23
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Fişa de lucru: STATELE UNIUNII EUROPENE


Harta de mai jos (Statele Uniunii Europene) se referă la subiectele A și B.

A. Completați căsuțele din tabelul de mai jos, care reprezintă numele statelor membre ale Uniunii
Europene marcate, pe hartă, cu numere.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28.

B. Cu ajutorul manualului școlar, scrieți pe fișa de lucru:


a) numerele care corespund, pe hartă, statelor fondatoare ale Uniunii Europene;
R:___________________________________________________________________________________________________________________
b) numerele care corespund, pe hartă, statelor care au aderat la Uniunea Europeană în anii 2004 și
2007;
R:___________________________________________________________________________________________________________________
c) numerele care corespund, pe hartă, statelor membre ale Uniunii Europene foste socialiste ori
care s-au desprins din state foste socialiste.
R:___________________________________________________________________________________________________________________

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

24
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTE

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

25
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 1
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este situat aproape de gura de vărsare a fluviului ...
2. La Golful Finic are ieşire oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Lacul Balaton este situat pe teritoriul statului a cărei oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Poldere se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I
2. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
3. Ţărmuri cu riass se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. I d. J
4. Câmpie întinsă formată prin colmatarea unui golf se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. G c. H d. I
5. Cea mai mare insulă a statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Baleare b. Corsica c. Creta d. Sardinia
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera F şi clima din statul marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. importanţa economică a Rinului pentru Europa Centrală;
b. importanţa estuarului Tamisei pentru oraşul Londra.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

26
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
orașe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi D;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Din estul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B se exploatează ...
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Teleormanul este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munţi vechi şi foarte erodaţi, alcătuiți din granit, se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. C d. H
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se găseşte oraşul:
a. Alexandria b. Craiova c. Giurgiu d. Slobozia
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se găseşte pe teritoriul judeţelor:
a. Alba şi Braşov b. Alba şi Sălaj c. Bistriţa-Năsăud şi Cluj d. Bistriţa-Năsăud şi Sibiu
4. Unitatea de relief cu câmpii de subsidenţă este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G
5. Se află în regiunea cu influenţe climatice de ariditate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. necesitatea irigațiilor în Podişul Dobrogei de Sud;
b. densitatea mică a populației în județul Caraş-Severin.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

27
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valori ale produsului intern
brut pe locuitor (PIB/loc.) – exprimate în dolari SUA ($), la nivelul anului 2012 – din unele state membre ale
Uniunii Europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele primelor două state cu cele mai ridicate valori ale PIB/loc.;
2. numele statului cu cel mai scăzut PIB/loc. și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. numele celui mai nou stat care a aderat la Uniunea Europeană și valoarea PIB/loc. din acesta;
2. două regiuni industriale din statul cu valoarea PIB/loc. de 35.300$;
3. două regiuni turistice din statul cu valoarea PIB/loc. de 29.800$;
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Peninsula Scandinavia, precizând:
1. două mări care o încadrează;
2. o unitate de relief şi un tip de climă de pe teritoriul său;
3. două tipuri de lacuri;
4. două popoare majoritare care locuiesc aici;
5. două oraşe-capitală.
10 puncte
D. Precizați trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Balcanică şi mediul natural din Insula Marea Britanie.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale mediului: relief, climă, hidrografie,
vegetaţie şi soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.

6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea formelor de turism practicate în Europa;
2. prezența pădurilor de conifere în Europa.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

28
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 2
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Balcani sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Ghețari continentali se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul european cu ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă cu litera:
a. B b. C c. D d. E
2. Fluviul Dunărea străbate de la nord la sud statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
3. Este capitala statului Danemarca orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 6 d. 10
4. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
5. Ţara europeană cu vulcani activi este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. prezența lacurilor glaciare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H;
b. prezența vulcanilor activi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 5.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

29
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţă a judeţului ...
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 izvorăşte din Grupa ...
3. Râul Olteț străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Circuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F
2. Orașul situat pe râul Bahlui este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12
3. Râul Trotuș este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 5 d. 6
4. Lacul Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G
5. Orașul situat în câmpie este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. prezența lagunelor și limanurilor fluvio-maritime în estul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera B;
2. prezența crovurilor în unitatea marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

30
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă numărul locuitorilor din unele
aglomeraţii urbane europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Numărul locuitorilor şi numele celei mai mari aglomeraţii urbane.
2. Numărul locuitorilor şi numele celei mai mici aglomeraţii urbane.
4 puncte
B. 1. Scrieţi pe foaia de examen, în ordine crescătoare, cele mai mici patru aglomeraţii urbane.
2. Precizaţi aglomeraţiile urbane cu populaţie între patru şi şase milioane locuitori.
3. Numiţi forma de relief şi tipul de climă în care se găseşte aglomeraţia Londra.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două ape curgătoare;
3. un tip de climă;
4. două tipuri de țărmuri;
5. două resurse naturale ale subsolului.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt redate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei în Europa.

INTERVAL DE TIMP RATA NATALITĂŢII (‰) RATA MORTALITĂŢII


(‰)
1985-1990 13,8 10,6
1995-2000 10,4 11,3
2005-2010 10,2 11,6
Calculaţi:
1. bilanţul natural pentru intervalul 1985-1990;
2. bilanţul natural pentru intervalul 1995-2000;
3. diferenţa de bilanţ natural dintre intervalele 1985-1990 şi 2005-2010.
6 puncte
E. Explicaţi:
1. natalitatea redusă în unele state din Europa de Vest;
2. valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

31
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 3
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 are ieșire la Golful ...
2. Pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu literele F și G se găsesc Munții ...
3. Lacurile Ladoga și Onega se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
2. Stepa este caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. I d. J
3. Fluviul Rin are gura de vărsare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. I
4. Se află sub influența unui curent oceanic cald coastele statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
5. Munții cei mai înalți se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima din partea sudică
a statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. lipsa estuarelor la țărmurile Albaniei și Bulgariei;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

32
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. prezența în Marea Neagră a două straturi de apă cu proprietăți diferite.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. La poalele Munților Poiana Ruscăi se găsește orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Este reședința județului Gorj orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Apa curgătoare afluent al râului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul care străbate o regiune cu intensă subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reședința județului:
a. Bacău b. Botoșani c. Neamț d. Suceava
3. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. B și G c. C și E d. C și G
4. Cute diapire cu sare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H
5. Cea mai veche subunitate de relief din România se găsește în cadrul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera
G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri
de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri
genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Referitor la peisajul din Câmpia Română, prezentați:
1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o caracteristică a vegetației;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

33
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4. o caracteristică a așezărilor rurale.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia temperaturii medii
lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
2. Valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturilor medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice anuale;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic Peninsula Iberică, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice acestei peninsule;
3. două ape curgătoare;
4. două tipuri de vegetație;
5. un tip de sol.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos se referă la populaţia Franței între anii 2002 şi 2014.
Numărul locuitorilor în anul 2002 Numărul locuitorilor în 2014
59.765.983 64.641.279
1. Calculați cu cât a crescut numărul locuitorilor din Franța între anii 2002 şi 2014.
2. Prezentați o cauză a creșterii numărului de locuitori în Franța.
3. Precizați numele unei regiuni din Franţa cu densitate mare de populaţie.
6 puncte
E. Explicați:
1. intensa degradare a solurilor din sudul Europei;
2. prezența asociațiilor vegetale de tip maquis și frigana în sudul Europei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

34
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 4
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C şi E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-
capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aglomerația urbană Ruhr-Rin se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Munții Penini se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Fluviile Peciora și Dvina de Nord străbat teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviile care se varsă în nordul și în vestul satului marcat, pe hartă, cu litera J formează la gurile de vărsare:
a. delte b. estuare c. fiorduri d. limanuri
2. O importantă populație musulmană (circa 40% din totalul locuitorilor) se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală
este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 9 d. 10
3. Statele care aparțin lumii slave au capitalele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 2 și 9 b. 3 și 8 c. 7 și 8 d. 9 și 10
4. Între statele cu producții importante de gaze naturale se detașează cel marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. G c. H d. J
5. Energia mareelor este valorificată de statele marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și E b. D și J c. D și F d. F și J
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Scandinaviei (Alpii Scandinavici) și relieful Munților Pirinei.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

35
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizaţi:
a. doi factori care au determinat densitatea redusă a populației în statul marcat, pe hartă, cu litera H;
b. doi factori care au determinat densitatea ridicată a populației în jumătatea sudică a statului marcat, pe hartă, cu litera D.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Grindul Letea se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul afluent al Siretului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Unitatea de relief în care se înregistrează cele mai scăzute temperaturi medii multianuale este marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. E d. G
2. Limita nordică a unității de relief marcate, pe hartă, cu litera D este valea râului numit:
a. Bistrița b. Moldova c. Siret d. Suceava
3. Crovuri și găvane se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H
4. Râurile care străbat regiunea climatică cu influențe oceanice sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 3 b. 1 și 6 c. 2 și 3 d. 3 și 5
5. Cele mai reduse cantități medii anuale de precipitații cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

36
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Referitor la peisajul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B, prezentați:


1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o apă curgătoare;
4. un tip sau clasă de sol.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valorile produsului intern brut
pe locuitor (PIB/loc.), exprimate în dolari SUA, la nivelul anului 2008.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a PIB/loc. și numele statului în care se înregistrează acesta.
2. Valoarea minimă a PIB/loc. și numele statului în care se înregistrează acesta.
4 puncte
B. Alegeți câte un argument, care explică cel mai bine, valoarea PIB/loc. pentru Franța, Malta și Slovacia, dintre:
1. economie dezvoltată;
2. economie în tranziție;
3. număr mare de locuitori;
4. turism dezvoltat.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ucraina, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. două resurse ale subsolului;
5. două regiuni industriale.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt reprezentate ratele natalității și mortalității populației din Albania și Italia.
ŢARA Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰)
ALBANIA 15,0 6,0
ITALIA 9,5 9,8
1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al Albaniei și Italiei.
2. Calculați diferența de natalitate și mortalitate din cele două state.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale sporului natural din Albania și Italia.
6 puncte
E. Precizați:
a. două argumente care să explice valoarea negativă a bilanțului migratoriu din țările din estul și sud-estul Europei;
b. două resurse energetice alternative.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

37
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 5
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala care are ieșire la cinci mări prin intermediul canalelor este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Peste 60.000 de lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula curge pe teritoriul satului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. J
2. Delta Padului se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. J
3. Țărmuri cu riass se găsesc în nord-vestul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. H d. J
4. Câmpia Andaluziei este situată în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
5. Statul care aparține grupului de popoare slave are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Scandinavă și mediul natural din Peninsula Balcanică.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. densitatea redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă;
b. influența Curentului Norvegiei asupra climei din Norvegia.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

38
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele judeţelor în care se găsesc orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Siret străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1 este afluent direct al râului ...
3. Râul care străbate Depresiunea Giurgeului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul Lotru străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F
2. Numeroase lacuri în crovuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H
3. Din bauxită se extrage alumină în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
4. Canal navigabil și aeroport se găsesc pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. G
5. Râul afluent direct al Mureșului este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A şi activitățile
economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea resurselor
naturale, agricultură, industrie, transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două cauze ale densității reduse a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F;
b. două cauze ale mobilității teritoriale a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

39
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă evoluția debitului mediu
lunar al râului Argeș în Subcarpații Getici.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a debitului lunar, precum și luna în care se produce.
2. Valoarea minimă a debitului lunar, precum și luna în care se produce.
4 puncte
B. Precizați:
1. În câte luni debitul mediu are valori mai mari de 17 m3/s.
2. Valorile debitelor medii din lunile aprilie și iulie.
3. O cauză a diferenței de debit între lunile extreme.
6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere fizico-geografic, Bulgaria, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. două ape curgătoare;
4. două tipuri de vegetație;
5. un tip sau clasă de sol.
10 puncte
D. Se dau statele: Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Suedia și Ucraina. Scrieți pe foaia de examen:
1. câte o resursă de subsol reprezentativă pentru Germania și Suedia;
2. peninsulele în care se află situate Italia și Norvegia;
3. câte o mare la care au ieșire Olanda și Ucraina.
6 puncte
E. Precizați:
1. două consecințe pozitive ale globalizării asupra Europei;
2. două consecințe negative ale globalizării asupra Europei.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

40
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 6
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Bazinul carbonifer Silezia se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Polderele sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. San Marino se găsește în interiorul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieșire la Marea:
a. Adriatică b. Egee c. Ionică d. Tireniană
2. Insula Corsica aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H
3. Zăcământul de minereu de fier Kiruna se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. H d. J
4. Statul cu ieșire la Golful Biscaya este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H
5. O importantă centrală mareomotrică se află în statul, este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. E
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din Ungaria și clima din Irlanda.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. importanța resurselor naturale pentru statele Europei;
b. importanța energiei electrice pentru statele Europei.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

41
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. O parte din teritoriul județului Dolj se află situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Este limită între Podișul Mehedinți și Subcarpații Getici râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Dune de nisip se găsesc pe teritoriile unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. C și E d. E și G
2. Podgorii viticole importante se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și G c. C și H d. D și E
3. Subunitățile de relief care aparțin Dealurilor de Vest sunt marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și D b. A și F c. D și G d. D și F
4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A este străbătută de râul:
a. Barcău b. Mureș c. Someș d. Târnava Mică
5. Vegetația de silvostepă este specifică unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. C și G d. D și G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două caracteristici ale reliefului unității traversate de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1;
b. două activități economice desfășurate în unitatea de relief traversată de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

42
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă populația unor state din Uniunea
Europeană, în anul 2012.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Numele statului cu cea mai numeroasă populație, al celui cu cea mai mică populație și valorile acestora.
2. Diferența între numărul locuitorilor din Franța și Ungaria.
4 puncte
B. Scrieți câte un factor care explică diferențele de număr de locuitori dintre:
1. Franța și Germania.
2. Polonia și Portugalia.
3. Olanda și Ungaria.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ungaria, precizând:
1. două țări vecine membre UE;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare, altele decât Dunărea;
4. un nume și un tip de lac;
5. un tip de vegetație;
6. o concentrare industrială.
10 puncte
D. Uniunea Europeană este o uniune economică, socială și politică alcătuită din 28 de state. Precizați:
1. două state considerate membre fondatoare organizației economice care a precedat Uniunea Europeană;
2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004;
3. două state din Uniunea Europeană, membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, cu ieșire la Marea
Mânecii
6 puncte
E. Precizați:
1. două resurse energetice alternative;
2. două avantaje ale creșterii producției de hidroenergie în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

43
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 7
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pirinei se află în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. În Peninsula Iutlanda se află statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I s-a desprins, în 1991, din țara numită ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Religia musulmană este predominantă în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 6 c. 8 d. 9
2. Râul Pad străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E
3. Statul care aparține lumii romanice (latine) este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. I
4. Statul cu ieșire la Marea Tireniană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Statul în care este prezentă vegetația de silvostepă este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. I d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul marcat, pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte
E. Explicaţi:
a. prezența unui important port specializat pe transportul minereului de fier la Narvik;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

44
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. importanţa economică a estuarelor.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunitatea de relief aparținând orogenezei hercinice se găsește în cadrul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
2. Cea mai mare cuestă din România se găsește în nordul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Câmpii de subsidență se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Lacul Vidra se găsește pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
2. Râul intern canalizat este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
3. Cute diapire se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H
4. Unitatea de relief aflată sub influența foehnului este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H
5. Întinse podgorii și livezi se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. B și H c. D și G d. F și G
10 puncte
D. Precizaţi o deosebire și două asemănări între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirea și asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. prezența lacurilor sărate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele G și H;
b. prezența lacurilor artificiale și termale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

45
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă evoluția precipitațiilor medii
lunare la stația meteorologică București-Băneasa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Luna în care se înregistrează valori ale precipitațiilor de 70 mm.
a. august b. iulie c. mai d. iunie
2. Anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor.
a. iarna b. toamna c. primăvara d. vara
3. Valoarea precipitațiilor medii multianuale este cuprinsă între:
a. 500 și 550 mm b. 550 și 600 mm c. 600 și 650 mm d. 600-700 mm
6 puncte
C. Scrieți pe foaia de examen, pentru Grecia, membru al Uniunii Europene, următoarele elemente:
1. două unități de relief;
2. două mari insule componente;
3. un tip de climă și un tip de vegetație;
4. două orașe-porturi;
5. două plante cultivate pe suprafețe întinse.
10 puncte
D. Reprezentarea grafică de mai jos redă lungimea sectoarelor cursului Dunării.

Precizați:
1. Lungimea sectoarelor cuprinse între: a) izvoare și Poarta Devin și b) între Poarta Devin și Baziaș.
2. Diferența de lungime între: a) Sectorul alpin și Sectorul panonic și b) între Sectorul alpin și Sectorul Pontic.
3. Precizați doi afluenți ai fluviului din Sectorul panonic.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța geostrategică și geopolitică a României ca parte a Uniunii Europene;
2. importanța Uniunii Europene pentru România.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

46
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 8
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Fluviul Garonne străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Cordiliera Betică se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Prin orașele-capitală marcat, pe hartă, cu numerele 3 și 8 curge fluviul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Aparţin statului marcat, pe hartă, cu numărul B, insulele:
a. Azore și Baleare b. Baleare și Canare c. Baleare și Madeira d. Canare și Madeira
2. Cele mai reduse temperaturi medii anuale se înregistrează în orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 6 c. 9 d. 10
3. Masivul (Podișul) Șistos Renan se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
4. Aparține statului marcat, pe hartă, cu litera J, Peninsula:
a. Bretagne b. Cornwall c. Kola d. Pelopones
5. Aparține doar orogenezei alpine relieful statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Scandinaviei și relieful Munților Dinarici.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Caracterizați clima mediteraneană din Europa precizând:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

47
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. doi factori genetici;


b. temperaturile medii ale celor două luni extreme.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief în care cad cele mai reduse cantități de precipitații este marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Râul care se varsă într-o unitate lacustră este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Pe teritoriul județului Galați curge râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. A fost numit, în antichitate, Apulum orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
2. O parte din unitatea de relie marcată, pe hartă, cu litera C aparține județelor:
a. Buzău și Ialomița b. Covasna și Neamț c. Covasna și Vrancea d. Vaslui și Vrancea
3. Orașul reședință al județului Dolj este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
4. Mari termocentrale care funcționează pe bază de lignit se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F
5. Unitatea de relief care are în compunere măguri alcătuite din roci dure este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității marcate, pe
hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. prezența iazurilor și heleșteielor în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele F și G;
b. importanța economică a lacurilor antropice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

48
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă precipitațiile medii multianuale la
o stație meteorologică din Europa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează valori ale precipitațiilor de peste 50 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor;
3. valoarea precipitațiilor medii multianuale.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Franța, având în vedere:
1. numele a două orogeneze care au contribuit la formarea reliefului;
2. numele unei unități de relief pentru fiecare orogeneză;
3. numele a două fluvii care au la vărsare estuare;
4. numele a două regiuni industriale, altele decât cea din zona capitalei;
5. numele a două porturi marine.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din nordul Franței și mediul fizico-geografic din
sudul Franței.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. prezența industriei siderurgice pe teritoriul Ucrainei;
2. slaba industrializare a Republicii Moldova.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

49
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 9
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Numărul cu care este marcat, pe hartă, orașului-capitală situat pe o insulă poziționată între două peninsule ...
2. Zăcământul Krivoi Rog se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul a cărui capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 1 s-a desprins în anii ’90 din ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Canalul Kiel se află pe teritoriul statului mart, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. J
2. În sudul statului marcat, pe hartă, cu litera B bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăț c. Mistral d. Sirocco
3. Țara situată la granița dintre statele marcate, pe hartă, cu literele B și C are teritoriul în Munții:
a. Alpi b. Carpați c. Pirinei d. Ural
4. Marmură de calitate se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. G d. J
5. Are ieșire la Marea Azov statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 8 d. 9
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Pirinei și relieful Munților Ural.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

50
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a) prezența tundrei în Europa și o activitate economică ce decurge din existenţa acesteia;


b) necesitatea reducerii consumului energetic de cărbuni.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul care traversează Munții Apuseni este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Combinat pentru producerea aluminiului se găsește în orașul este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 are izvoarele într-o regiune aparținând orogenezei ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Lacul Stânca-Costești a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
2. Rafinărie de petrol se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
3. Reședința județului Hunedoara este orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 12
4. Pășuni alpine se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
5. Râul care curge printr-o regiune cu influențe climatice scandinavo-baltice este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 5 d. 6
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Mării Negre pentru România;
b. prezența terenurilor degradate în regiunile de deal și podiș din România.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

51
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia temperaturii medii
lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al amplitudinii termice și valoarea acesteia;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic Germania, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. trei ape curgătoare;
4. un tip de vegetație;
5. un tip de sol.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA SUPRAFAŢA (km2) POPULAŢIA (mil. loc.) Produsul Intern Brut (USD/loc.)
ELVEȚIA 41.200 7,7 65.200
FRANȚA 543.900 65 44.600
ISLANDA 103.000 0,32 52.400
1. Calculați valoarea densității populației din în Elveția și Franța.
2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Franța și PIB/loc. din Islanda.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Elveția și Islanda.
6 puncte
E.
1. Explicați importanța canalelor Kiel și Main-Dunăre pentru Germania.
2. Precizați doi factori care au dus la dezvoltarea regiunii industriale Ruhr-Rin.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

52
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 10
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Curentul Canarelor influențează clima statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 este situat pe fluviul ...
3. Delta fluviului Volga este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munții înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. H
2. Munții Ural se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
3. Lacurile Albano, Bolsena și Geneva se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. D și J c. G și E d. H și C
4. Zăcământul de minereu de fier Kursk se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
5. Câmpia Nord-Europeană se găsește pe teritoriul statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful Câmpiei
Padului.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

53
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizați regimul de scurgere al fluviului Volga și doi factori care îl generează.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Apele curgătoare Sebeș și Strei se varsă în râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Buzău este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Podgoriile Panciu și Odobești se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râurile care curg printr-o regiune climatică cu influențe de ariditate sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 2 b. 3 și 5 c. 3 și 6 d. 5 și 4
2. Silvostepa este caracteristică unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
3. Combinat metalurgic se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
4. Lacuri pe masive de sare se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. D și E d. G și H
5. Reședințele județelor Maramureș și Hunedoara sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 7 și 8 b. 8 și 9 c. 9 și 10 d. 10 și 11
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. ponderea mare a populației de origine maghiară în vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera G;
b. prezența pășunilor alpine în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și F.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

54
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă debitele (m3/s) medii anuale
ale unor fluvii din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. fluviul cu cel mai redus debit și valoarea acestuia;
2. fluviul cu cel mai ridicat și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele tipurilor regimurilor de scurgere ale fluviilor Dunărea și Nipru;
2. numele a două unități de relief de pe care își adună apele fluviul cu debitul de 1.460 m3/s;
3. numele tipurilor de climă care influențează regimul de scurgere al fluviului Ron.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Austria, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. două ape curgătoare și un lac;
3. un tip de vegetație;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. două forme de turism.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la stațiile meteorologice
din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. medii -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp. medie
A lunare (oC) anuală 9,6
Precip. medii 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 767
Temp. medii 12,3 12,5 14,0 16,1 19,4 23,0 25,8 25,9 23,8 19,9 16,1 13,4 Temp. medie
B lunare (oC) anuală 18,5
Precip. medii 82,7 76,4 70,5 62,2 48,6 36,9 15,6 31,3 54,4 108,2 104,2 77,5 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 768,5
1. Calculați valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru fiecare dintre cele două orașe.
2. Precizați care este orașul A și care este orașul B dintre următoarele: Kiev, Monaco și Oslo.
3. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera A.
4. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Austria;
2. două condiții impuse aderării la Uniunea Europeană statelor din fostul spațiu socialist.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

55
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 11
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul insular situat în Marea Mediterană este marcat, pe hartă, cu litera ...
2. O parte din Munții Carpați se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Insula Șerpilor aparține statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Viticultura este mai bine dezvoltată în statul cu capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 10
2. Relief cu altitudini mai mici de 0 m se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. J
3. Sectorul central al cursului Dunării începe pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H
4. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera B curg fluviile:
a. Dunărea și Rhônul b. Elba și Oderul c. Oderul și Vistula d. Rinul și Rhônul
5. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 se găsesc lacurile:
a. Albano și Nemi b. Balaton și Boden c. Ladoga și Onega d. Ohrid și Prespa
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful Câmpiei Panonice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Mării Mediterane pentru economia statelor din sudul Europei;
b) lipsa pădurilor în Câmpia Precaspică (Mării Caspice).
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

56
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul Arad este situat pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele A și F sunt separate de valea râului numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul care curge printr-o regiune climatică cu influențe de tranziție este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6
2. Râul care se varsă direct în Dunăre este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 6
3. Culmile montane sunt orientate nord-vest – sud-est în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. G
4. Apele carbogazoase care aparțin „aureolei mofetice“ se găsesc în subsolul unității de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. D d. H
5. O importantă cetate medievală a fost construită de către coloniștii germani în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două avantaje aduse de către Dunăre orașului marcat, pe hartă, cu numărul 8;
b. doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera H.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

57
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă ratele mortalității infantile (‰)
în unele state ale Europei.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele statului cu cea mai redusă rată a mortalității infantile și valoarea acestuia;
2. numele statului cu cea mai ridicată rată a mortalității infantile și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele a două state cu rata mortalității infantile cuprinsă între 2 și 3,5‰;
2. doi factori care au determinat rata mortalității infantile din Albania;
3. doi factori care au determinat rata mortalității infantile din Belgia.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Italia, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. două ape curgătoare și un lac;
3. un tip de vegetație;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. două forme de turism.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
STATUL Populația urbană (%) Rata natalității (‰) Rata mortalității (‰)
ANDORRA 89,3 10,0 3,2
MALTA 79,5 18,0 10,0
SAN MARINO 94,1 9,7 7,4
1. Precizați ponderea populației rurale pentru Andorra și Malta.
2. Calculați bilanțul natural (sporul natural) pentru Andorra și San Marino.
3. Precizați doi factori care influențează bilanțul natural (sporul natural) în Andorra.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Franța;
2. doi factori care să explice structura populației active din Albania: 44,5% în sectorul primar, 15,5% în sectorul secundar
și 40% în sectorul terțiar.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

58
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 12
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Peninsula Kola se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. Munții situați în statul marcat, pe hartă, cu litera D au fost înălțați în orogeneza ...
3. Alpii Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munți înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. H d. I
2. Exploatează ţiţei din Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. H d. I
3. Sunt prezenți ghețari montani pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 6 d. 8
4. Țărmuri cu canale și cu insule (dalmatine) se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă,
numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 8
5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Caucaz și relieful Munților Pirinei.
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

59
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. prezența vulcanilor activi și a ghețarilor în Insula Islanda;


b. importanţa economică a apelor geotermale.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – C şi E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunități de relief aparținând orogenezelor caledoniană și hercinică se găsesc pe teritoriul unității de relief marcată,
pe hartă, cu litera ...
2. Județul Gorj este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Traversează o regiune cu domuri, râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Numeroase lacuri hidroenergetice au fost amenajate pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6
2. Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G
3. Râul Călmățui străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. H
4. Ape termale valorificate economic se găsesc în regiunea orașului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
5. Crovuri și relief carstic se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei și relieful Carpaților
Curburii.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

60
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. debitele reduse ale râurilor care străbat unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C;
b. prezența terenurilor degradate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia temperaturii medii
lunare la Moscova.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în
care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în
care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este
prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi sistemul de transporturi din UE, menționând:
1. un stat în care funcționează TGV-ul;
2. statele legate de Eurotunel;
3. două porturi la Marea Neagră;
4. câte un port fluvial de pe Rhone, Rin și Dunăre;
5. câte un oraș cu mare aeroport din Marea Britanie și Olanda.
10 puncte
D. Se dă graficul
alăturat (Sectoarele
Dunării). Precizați:
a. lungimea Dunării
pe teritoriul Serbiei
(exclusiv sectorul de
graniţă);
b. lungimea Dunării
pe teritoriul statului în
care se află izvorul
său;
c. lungimea fluviului în
sectorul de graniţă
dintre ţările România
şi Bulgaria;
d. doi afluenţi din sectorul românesc (exclusiv sectoarele de graniţă);
e. braţul Deltei Dunării aparţinând sectorului România-Ucraina.
6 puncte
E.
1. Explicați prezența fiordurilor la țărmurile Norvegiei.
2. Precizați doi factori care au dus la formarea Deltei Dunării.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

61
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 13
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Cambrieni se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situat pe fluviul ...
3. Delta Tibrului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcani activi se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H
2. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. H
3. Lacul Ness este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G
4. Țărmuri cu lagune și delte se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, literele:
a. A și F b. C și D c. F și J d. I și C
5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful Munților Carpați și relieful Munților Caucaz.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a) regimul de scurgere al fluviului Tamisa și explicați importanța sa economică;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

62
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b) două efecte negative ale degradării terenurilor.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul Alba Iulia este situat în valea râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Botoșani este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Munții Măcin și Podișul Casimcei se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 curge printr-o regiune climatică cu influențe:
a. de ariditate b. de tranziție c. oceanice d. submediteraneene
2. Cernoziomurile sunt caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
3. Se află într-o depresiune submontană subcarpatică orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 11 d. 12
4. Austrul bate în vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
5. Grindurile sunt specifice unității de relief marcate, pe hartă, litera:
a. A b. C c. F d. G
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. prezența lacurilor glaciare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G;
b. prezența etajelor de vegetație în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

63
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia temperaturii medii
lunare la Berlin.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. luna în care se înregistrează cea mai ridicată temperatură minimă și valoarea acesteia;
2. luna în care se înregistrează cea mai scăzută temperatură maximă și valoarea acesteia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice a lunii iulie;
2. valoarea amplitudinii termice a lunii ianuarie;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezent acest tip de climă, altul decât Germania.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând:
1. două țări vecine;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. trei orașe;
5. o activitate economică dominantă.
10 puncte
D. Se dă graficul alăturat: Evoluţia numerică a populaţiei României
1. preciaţi anul în care România a înregistrat cel
mai mare număr de locuitori și valoarea sa;
2. preciaţi anul în care România a înregistrat cel
mai mic număr de locuitori și valoarea sa;
3. precizați un factor care a determinat
creșterea numerică a populației României
între anii 1948 și 1990;
4. precizați o cauză care a determinat scăderea
numerică a populației României după anul
1990.

6 puncte
E. Explicați
1. importanța transportului feroviar;
2. importanța resurselor naturale pentru statele Uniunii Europene
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

64
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 14
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Rila se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Regiunea industrială Silezia Superioară este situată pe teritoriului statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Vulcanul Hekla este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
2. Orașul cu port situat într-un estuar este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 7 c. 8 d. 10
3. Bazinul Vienei se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 5
4. Vântul Sirocco bate în sudul statului marcat, pe hartă, litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Țărmuri cu riass, fiorduri și estuare se găsesc în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 8 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Balcani.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Canalului Dunăre-Main pentru Europa Centrală;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

65
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b) importanța canalelor fluviale pentru Moscova.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nord-estul unității marcate, pe hartă, cu litera C se găsește unitatea numită ...
2. Lacu Roșu se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reședința județului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent direct al Dunării este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11
2. Domuri cu gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H
3. Ape termale se găsesc în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G
4. Orașul situat în sudul Câmpiei Moldovei este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
5. Orașul situat pe râul Bârzava este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) ponderea mare a industriei lemnului în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

66
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b) debitele reduse ale râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia precipitațiilor medii
lunare la Lisabona.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari cantități de precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse cantități de precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează valori ale precipitațiilor mai mici de 20 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă redat de grafic și un factor genetic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Portugalia, precizând:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă și un factor genetic;
3. două ape curgătoare;
4. două regiuni industriale;
5. două culturi agricole.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la stațiile meteorologice
din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. medii -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp. medie
A lunare (oC) anuală 9,6
Precip. medii 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 767
Temp. medii -3,0 -2,3 1,7 8,2 14,0 17,6 19,3 18,3 14,0 8,2 2,9 -0,5 Temp. medie
B lunare (oC) anuală 8,2
Precip. medii 22 26 25 34 45 63 74 64 43 38 39 33 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 507
Precizaţi:
a. valorile amplitudinilor termice medii lunare pentru centru cele două oraşe;
b. care este oraşul A şi care este oraşul B dintre: Budapesta, Dublin, Moscova şi Varşovia;
c. tipul de climă specific oraşului marcat, în tabel, cu litera A;
d. tipul de climă specific oraşului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Uniunii Europene pentru statele Europei.
b) importanța estuarelor pentru statele Uniunii Europene și exemplificați.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

67
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 15
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Patrulaterul Ceh se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Râurile Prut și Nistru curg pe teritoriul statului a cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Cultura trandafirului este bine dezvoltată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul care exploatează petrol din platforma continentală a Mării Nordului este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I
2. Câmpia Tracică Superioară se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
3. Porturile Varna și Burgas se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera H aparține din punct de vedere etno-lingvistic lumii:
a. germanice b. fino-ugrice c. romanice d. slave
5. Capul Roca se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Nord-Europene și relieful Câmpiei Padului.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța reliefului pentru practicile agricole din Uniunea Europeană;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

68
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b) importanța politică și economică a orașului Viena.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nordul unității marcate, pe hartă, cu litera A se găsește unitatea numită ...
2. Străbate Subcarpații Getici și Podișul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reședința județului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent al Argeșului este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
2. Depresiunea Maramureșului este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
3. Apele curgătoare Lotru și Sebeș izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F
4. Unitățile de relief cu altitudini mai reduse de 500 m sunt marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și G b. B și E c. C și F d. F și G
5. Râul Vedea străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. H
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera F și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera
G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța dezvoltării turismului pentru România;
b) importanța Munților Carpați pentru România.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

69
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă precipitațiile medii multianuale la
o stație meteorologică din Europa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai scăzute precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai ridicate precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. luna în care se înregistrează valori ale precipitațiilor între 40 și 50 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă căruia îi este caracteristic regimul precipitațiilor.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Ucraina, având în vedere:
1. numele a două state vecine;
2. numele a două unități de relief;
3. numele unei peninsule și a unui port maritim;
4. numele a două orașe, altele decât capitala;
5. numele a două zăcăminte cu minereu de fier.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din nordul Spaniei și mediul fizico-geografic din
sudul Spaniei.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța mareelor pentru economia Europei;
2. consecințele îmbătrânirii demografice în statele Uniunii Europene.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

70
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 16
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Clima orașului marcat, pe hartă, cu numărul 2 este influențată de Curentul ...
2. Curentul Canarelor influențează clima din regiunea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Statul peninsular a cărui capitală este situată pe o insulă este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu literele G și J au în comun ieșirea la:
a. Golful Biscaya b. Golful Botnic c. Golful Finic d. Golful Gdansk
2. Statele marcate, pe hartă, cu A, D și I au în comun:
a. desprinderea din b. Dunărea c. limba latină d. Munții Carpați
U.R.S.S.
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera J se găsesc zăcămintele de minereu de fier:
a. Gällivare și Kiruna b. Gällivare și Kursk c. Kiruna și Kursk d. Krivoi-Rog și KursK
4. Statul slav cu religia predominant catolică are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 7 c. 8 d. 9
5. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 7 c. 8 d. 9
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul marcat, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. prezența lacurilor glaciare în nordul Poloniei;

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

71
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. importanţa turismului pentru statele Europei.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 4 se găsește orașul reședință de județ numit ...
2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ...
3. Râul care străbate un lanț de munți vulcanici este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Din depresiunea intramontană situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se exploatează:
a. gaze asociate b. huilă c. lignit d. petrol
2. Orașul situat într-o regiune de subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12
3. Cel mai vechi combinat siderurgic din România a fost construit în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H
4. Unitatea de relief cu depresiuni intracolinare este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G
5. Valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă:
a. Grupa Bucegi de Grupa b. Grupa Bucegi de Grupa c. Carpații Moldo-Transilvani d. Subcarpații Curburii de
Făgăraș Sudică a Carpaților Orientali de Grupa Sudică a Carpaților Subcarpații Getici
Orientali
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

72
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizați: a. doi factori naturali care au determinat cultivarea viţei-de-vie pe suprafețe întinse în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera A;
b. doi factori naturali care justifică precipitațiile reduse din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia temperaturii medii
lunare la o stație meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudini termice;
2. numele orașului cu o astfel de evoluție a temperaturilor dintre: Amsterdam, Lisabona și Varșovia;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând:


1. două mări la care are ieșire;
2. o unitate de relief înălțată în orogeneza hercinică și una înălțată în orogeneza alpină;
3. două fluvii care se varsă prin estuare;
4. două regiuni/concentrări industriale;
5. două oraşe-porturi maritime.
10 puncte
D. Analizați diagrama de mai jos (Lungimile unor râuri din România) și precizați:
a. lungimea celui mai lung râu şi numele său;
b. două unităţi de relief străbătute de râul cu
lungimea de 350 km;
c. câte un afluent mai important pentru râurile cu
lungimi de 275 şi 417 km.
6 puncte

E. Precizați:
a. două surse de energie alternativă prezente în Europa Sudică;
b. două țări care valorifică aceste tipuri de energie.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

73
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 17
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pădurea Neagră se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Munții din estul statului marcat, pe hartă, cu litera D se numesc ...
3. Fluviul Nipru străbate teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munții Alpi se găsesc pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și G c. D și I d. D și G
2. Fluviile Rhin (Rin) și Oder curg pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. G
3. Cele mai întinse lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H
4. Fluviul care curge pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 străbate:
a. Câmpia Mării Negre b. Câmpia Nord-Europeană c. Câmpia Padului d. Câmpia Panonică
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se întinde și pe teritoriul:
a. Câmpia Est-Europeană b. Câmpia Nord-Europeană c. Câmpia Padului d. Câmpia Panonică
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi mediul natural din statul marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: relief, climă, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. influența climei asupra agriculturii variate din Europa;
b. rolul reliefului în varietatea climatică a Europei.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

74
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Climă cu influențe pontice se găsește pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
3. Este reședința județului Mehedinți orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Apele termale sunt utilizate pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H
2. S-au format importante limanuri fluviatile în bazinul hidrografic al râului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
3. Au izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F râurile:
a. Bega și Cerna b. Cerna şi Motru c. Gilort şi Jiu d. Jiu şi Sebeș
4. Străbat câmpii de subsidență râurile marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 2 b. 1 și 5 c. 1 și 6 d. 2 și 3
5. Influențe climatice submediteraneene se găsesc în regiunea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Dunării pentru România;
b. importanța Mării Negre pentru România.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

75
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă lungimea subsectoarelor
Dunării pe teritoriul României.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. lungimea celui mai întins subsector și numele acestuia;
2. lungimea celui mai scurt subsector și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. limitele în care se încadrează subsectorul numit Bălțile Dunării;
2. două unități de relief străbătute ori mărginite de subsectorul numit Dunărea maritimă;
3. doi afluenți pe care îi primește Dunărea în subsectorul numit Bălțile Dunării.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Italia, precizând:


1. un stat situat în interiorul său;
2. două insule mari;
3. două unități de relief;
4. un tip de climă;
5. două ape curgătoare;
6. două centre turistice.
10 puncte
D. Precizați trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Scandinavia şi mediul natural din Peninsula Balcanică.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale mediului: relief, climă, hidrografie,
vegetaţie şi soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea formelor de turism din Peninsula Italică;
2. prezența ghețarilor în Munții Alpi și în Munții Pirinei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

76
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 18
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Regiunea industrială Donbass este situată pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. O parte din Munții Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 este străbătut de fluviul numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se învecinează cu:
a. Albania b. Bosnia și Herțegovina c. Macedonia d. România
2. Insulele Madeira aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. E b. H c. I d. J
3. Importante zăcăminte de gaze naturale se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J
4. Statul cu ieșire la Marea Azov are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
5. Statul de origine latină, cu populația majoritară de confesiune ortodoxă, este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A și clima statului marcat, pe
hartă, cu litera J.
Nota 1: Asemănărea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. a. Explicaţi influența Curentului Irming asupra climei statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 6.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

77
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Precizați numele unui stat, dintre cele marcate, pe hartă, cu litere, pe teritoriul căruia bate vântul numit Bora.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește ...
2. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul care străbate Câmpia Timișului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:
a. Alba Iulia b. Mediaș c. Sibiu d. Turda
2. Din regiunea orașului marcat, pe hartă, cu numărul 12 se exploatează:
a. antracit b. cărbune brun c. huilă d. lignit
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are altitudinea maximă cuprinsă între:
a. 300-700 m b. 700-1.000 m c. 1.000-1.300 m d. 1.300-1.600 m
4. Lacuri pe masive de sare (antroposaline) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H
5. Apele geotermale sunt valorificate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera D și clima unității marcate, pe
hartă, cu litera G.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două resurse de subsol exploatate din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

78
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. câte o ramură industrială pentru fiecare resursă de subsol precizată la punctul anterior.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia temperaturii medii
lunare la două stații meteorologice din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare la Murmansk, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare la Iraklion, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizați:
1. amplitudinea termică la Murmansk și la Iraklion;
2. climatele redate de graficul temperaturilor medii lunare pentru Murmansk și Iraklion;
3. doi factori care determină diferențele de temperatură între Murmansk și Iraklion.
6 puncte
C. Pentru Serbia, precizați:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. o resursă de subsol;
5. două plante cultivate pe suprafețe întinse;
6. două orașe-porturi.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Nr. crt. Unitate/subunitate de relief Temperatura medie anuală (oC)
1 Câmpia Română 10-11
2 Câmpia de Vest 9-11
3 Dealurile de Vest 8-10
4 Podișul Getic 9-10
5 Grupa Parâng -2...6
1. Precizați unitatea de relief cu cele mai ridicate temperaturi medii anuale și valorile sale.
2. Precizați două influențele climatice resimțite pe teritoriul Câmpiei de Vest
3. Precizați o cauză care să justifice temperaturile medii anuale mai scăzute din Grupa Parâng.
4. Dealurile de Vest și Podișul Getic au altitudini relativ asemănătoare. Explicați diferența de temperatură dintre cele
două unități de relief.
6 puncte
E. 1. Explicați tendința de înlocuire a cărbunilor din procesul de producere a energiei electrice și înlocuirea lor cu resurse
energetice alternative.
2. Precizați două argumente în favoarea dezvoltării transporturilor feroviare din Europa.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

79
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 19
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai veche republică (din 1263) este statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Principatul Liechtenstein este situate în estul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul în care se află o parte din Alpii Dinarici este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul republică prezidențială, cu populația majoritară de origine slavă este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H
2. O importantă populație de origine celtică se găsește în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. I
3. Cele mai reduse altitudini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
4. Statul în care predomină pădurea de conifer este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. F
5. Lacul Boden (Constanța) este situat la granița Germaniei cu statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. H d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Alpi şi relieful Munților Ural.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

80
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. amplitudinea termică relativ redusă a aerului din nord-vestul Franței;


b. suprafețele relative reduse cu vegetație naturală din vestul continentului.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul situat într-o regiune cu exploatări de gaz metan este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. O parte din teritoriile județelor Botoșani și Suceava se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul Ialomița are izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Lacurile Cefa și Dracșani se găsesc situate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și E c. D și G d. F și G
2. Numeroase lacuri natural se găsesc în regiunea geografică traversată de unitatea hidrografică marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
3. Influențele climatic de ariditate și scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. G
4. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și D au în comun:
a. apartenența la bazinul b. densitatea mare a c. dominanța vegetației de d. rocile sedimentare
Dunării populației pe interfluvii silvostepă aşezate sub formă de cute
5. Orașul situat într-o unitate de relief cu structură tabulară este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

81
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați:
a. numărul redus al lacurilor naturale din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
b. necesitatea îndiguirii râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă lungimea unor fluvii din
Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea lungimii celui mai mare fluviu și numele acestuia;
2. valoarea lungimii celui mai mic fluviu și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele fluviilor cu lungimi cuprinse între 2.000 și 2.500 km;
2. tipurile regimurilor de scurgere ale fluviilor Dunărea și Ural;
3. numele a două orașe cu peste 100.000 locuitori situate pe Rin.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ucraina, precizând:


1. două mări la care are ieșire;
2. două unități de relief;
3. tipul de climă dominant;
4. două ape curgătoare;
5. o resursă natural și o regiunile de exploatare;
6. un port fluvial.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din Austria și mediul fizico-geografic Republica
Moldova.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. ponderea mare a hidroenergiei în Suedia și a celei nucleare în Lituania;
2. valorificarea destul de redusă a resurselor energetic alternative în Uniunea Europeană.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

82
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 20
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Se află pe Dorsala Medio-Atlantică statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Peninsula Kola se află în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Munții Sudeți au cea mai mare întindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu litera A și D au în comun:
a. Câmpia Panonică b. Dunărea c. Lacul Fertö/Neusiedler d. Munții Alpi
2. Portul Algeciras se găsește pe în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H
3. Stațiunea Karlovy Vary se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 5 c. 9 d. 10
4. Forma de guvernământ a statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 este:
a. monarhie constituțională b. monarhie parlamentară c. republică parlamentară d. republică prezidențială
5. Religia protestantă este majoritară în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. I c. H d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei de Vest (Atlantice) şi clima Europei de Sud (Mediteraneene).
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două argumente care să explice accesul Bratislavei și Belgradului la mările Neagră și Nordului;
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

83
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. două cauze care au contribuit la creșterea numărului populației din Europa de Vest în cea de-a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cel mai mare debit înregistrează artera hidrografică marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. Străbate o regiune cu numeroase crovuri și lacuri sărate râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Termocentrala Turceni se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Cetatea Sarmizegetusa se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H
2. Aparține perioadei moderne, orașul marcat pe hartă cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12
3. Unitățile marcate, pe hartă, cu literele A și G au în comun:
a. influența climatică b. râul Barcău c. Vânturile de Vest d. vegetația de silvostepă
scandinavo-baltică
4. Petrol se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. C și E c. E și G d. G și H
5. Peisajul alpin este caracteristic unității marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera
C şi activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea
resurselor naturale, agricultură, industrie, transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Menționați pentru România:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

84
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. două modalități prin care să se reducă emigrația;


b. două măsuri destinate diminuării inundațiilor.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă cantitățile medii anuale de
precipitații în câteva orașe din România.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. cantitatea cea mai mare de precipitații și orașul în care se înregistrează;
2. cantitatea cea mai redusă de precipitații și orașul în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. două cauze ale cantităților reduse de precipitații din Constanța;
2. doi factori care determină cantitățile mai ridicate de precipitații din Oradea comparativ cu cele din București;
3. diferența de precipitații între orașele din Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Serbia, precizând:


1. două țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă.
10 puncte
D. Datele din tabelul de mai jos se referă a structura populației ocupate pe grupe de vârstă și principalele activități ale
economiei ale unei țări devenită membră a Uniunii Europene după anul 2000.
RATA DE OCUPARE PE VÂRSTE ȘI ACTIVITĂȚI
Grupa de vârstă Total țară (%) Agricultură (%) Industrie (%)
15-24 ani 11,4 11,5 10,9
25-49 ani 64,5 43,7 77,9
Peste 50 ani 24,1 44,8 11,2
Precizați:
1. grupa de vârstă cu cea mai scăzută rată de ocupare și o explicație pentru această situație;
2. grupa de vârstă cu cea mai ridicată rată de ocupare în agricultură și o explicație pentru această situație;
4. grupa de vârstă cu cea mai ridicată rată de ocupare în industrie și o explicație pentru această situație.
6 puncte
E. 1. Explicați importanța economică a fiordurilor pentru statele Europei;
2. Prezentați două cauze care au determinat degradarea terenurilor din mediul temperat-continental al Europei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

85
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 21
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Zăcământul de minereu de fier Kiruna se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai recent stat intrat în Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Liechtenstein este situat în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Țărmuri cu insule și canale se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. I
2. Fluviul Sena străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. F
3. Statul care nu este membru al Uniunii Europene este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
4. Statul care face parte din grupul fondatorilor Comunității Economice a Cărbunelui și Oțelului este marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. E c. F d. G
5. Statele marcate, pe hartă, cu C și F au în comun:
a. clima, preponderent b. desprinderea din c. Munții Carpați d. originea etno-lingvistică
temperată de tranziție Uniunea Sovietică
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 6 şi clima statului a cărui
capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 7.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

86
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. a. Explicați importanța polderelor pentru statul marcat, pe hartă, cu litera A.


b. Precizați doi factori care fac ca pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 6 să se
găsească ghețari și vulcani activi.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief care are ca limitată la sud-vest valea Moldovei este marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Unitatea de relief care face parte din Podișul Transilvaniei este marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă Subcarpații Getici de ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Exploatări mai mari de petrol se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. B și H d. E și G
2. Lipsa pădurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu E este cauzată de:
a. condițiile climatice b. defrișări c. desțeleniri d. relieful neted
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 izvorăște din:
a. Carpații Curburii b. Depresiunea Brașovului c. Grupa Bucegi d. Subcarpații Curburii
4. Pe teritoriul județului a cărui reședință este orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se găsesc:
a. importante comunități b. păduri de foioase și c. sectoare ale Carpaților d. sectoare ale râurilor
maghiare și sârbești silvostepă Curburii și ale Buzău și Olt
Subcarpaților Curburii
5. Orașul reședință a județului Mehedinți este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și cele două deosebiri vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

87
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. a. Precizați doi factori care influențează debitul râului marcat, pe hartă, cu numărul 3;
b. Explicați importanța economică a elementului hidrografic marcat, pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă regimul temperaturilor medii
lunare în cinci orașe din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare la Marsilia, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturilor medii lunare la Murmansk, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizați:
1. valoarile amplitudinilor termice anuale la Liverpool și Volgograd;
2. doi factori naturali care influențează clima la Liverpool;
3. tipurile de climă redate de climogramele de la Poznan și Marsilia.
6 puncte
C. Caracterizaţi geografic Franța, menționând:
1. două state vecine cu teritorii foarte reduse;
2. două ape curgătoare utilizate în transporturile fluviale;
3. un port fluvial și unul la Marea Mânecii;
4. două resurse ale subsolului;
5. două culturi agricole reprezentative.
10 puncte
D. Graficul de mai jos redă producția de energie electrică pe locuitor în mai multe state din Europa.
Precizați:
1. numele statului cu cea mai mare producție de energie
electrică pe locuitor și valoarea acesteia;
2. două tipuri de centrale utilizate în generarea energiei
electrice de către statele ale căror producții nu depășesc
5.000 kwh/loc.;
3. două avantaje determinate de utilizarea hidroenergiei
în Austria și Elveția.

6 puncte
E. 1. Precizați două resurse energetice alternative valorificate în statele din Europa Sudică.
2. Explicați faptul că sistemele de transporturi din Europa de Vest sunt mai performante comparativ cu cele din Europa
de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

88
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 22
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numește ...
2. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 curge râul numit ...
3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera D clima este ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Portul Gdansk, din statul marcat, pe hartă, cu litera F, este specializat pe transportul:
a. cărbunilor b. lemnului c. minereului de fier d. petrolului
2. Statul Monaco este mărginit la nord de granița statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. I d. J
3. Este mare producător de stejar de plută statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. J
4. Fluviul Garonne străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. J
5. Statele marcate, pe hartă, cu literele A și E au în comun:
a. climă temperat-oceanică b. Golful Botnic c. Marea Norvegiei d. vegetația de tundră
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Caucaz.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și cele două deosebiri vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E.
a. Explicați importanța canalelor fluviale pentru Europa.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

89
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Precizați doi factori care au contribuit la dezvoltarea ariei urbane Ruhr-Rin.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Dâmbovița mărginește la vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Subsectorul/sectorul Dunării situat în sudul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numește ...
3. Cea mai apropiată reședință de județ situată pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 5, în aval de orașul marcat, pe
hartă, cu numărul 7, se numește ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Cei mai cunoscuți vulcani noroioși (Pâclele Mari și Pâclele Mici) din țară se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H
2. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și H au în comun:
a. bazinul Bistriței b. lacuri pe masive de sare c. modul de formare, prin d. pădurile de foioase
încrețire
3. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 3 au în comun:
a. confluențe în câmpii b. izvoarele în regiuni c. străbat arii cu păduri de d. străbat etaje climatice
montane foioase de câmpie
4. Cantități mai mari de petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
5. Orașul antic Callatis a fost întemeiat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității de relief marcată, pe hartă, cu litera C şi clima unității de relief marcată, pe
hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Explicați prezența dunelor de nisip în nord-vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera A:
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

90
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Precizați doi factori care determină precipitații mai reduse și temperaturi ușor mai ridicate în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera H.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă valorile debitelor medii anuale ale
unor ape curgătoare din România.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a debitului, precum și râul pe care se produce.
2. Valoarea minimă a debitului, precum și râul pe care se produce.
4 puncte
B. Precizați:
1. numele celor două ape curgătoare (redate pe grafic) care aparțin bazinului hidrografic Siret;
2. numele unităților de relief din care izvorăsc râurile Sebeș și Nera.
3. doi factori care au determinat debitul râului Casimcea.
6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere fizico-geografic, Spania, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. două ape curgătoare autohtone;
4. două tipuri de vegetație;
5. două orașe-porturi la Marea Mediterană.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos redă temperaturile medii lunare înregistrate la patru stații meteorologice din Carpații Românești.
Stația meteorologică
(altitudinea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Brașov (534 m) -4,4 -2,6 2,4 8,4 13,3 16,4 17,8 17,3 13,3 8,0 2,7 -2,1
Reșița (226 m) -0,9 1,1 5,8 10,0 15,3 17,7 19,8 19,5 16,0 10,9 4,6 1,7
Sighetu Marmației -3,6 -1,2 3,5 9,5 14,6 17,5 18,8 18,2 14,0 8,9 3,8 -1,3
(275 m)
Vârful Omu (2.504 m) -10,3 -10,6 -8,3 -4,1 0,5 3,6 5,4 5,5 2,7 -0,6 -5,1 -8,6
1. Calculați temperaturile medii anuale înregistrate la Sighetu Marmației și Vârful Omu.
2. Calculați amplitudinile termice de la Brașov și Vârful Omu.
3. Precizați doi factori care determină diferențele termice înregistrate la Brașov și Reșița.
6 puncte
E. Precizați:
1. două obiective ale Uniunii Europene;
2. doi factori care influențează sporul natural (bilanțul natural) în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

91
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 23
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se află în unitatea de relief numită ...
2. Polderele sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Marea Albă mărginește statul marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este:
a. Luxembourg b. San Marino c. Vaduz d. Vilnius
2. Insulele Canare aparțin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H
3. Orașul Cernăuți se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
4. Populația protestantă este dominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. H d. J
5. Ocupă, în cadrul țării, o poziție aproximativ centrală, orașul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima Portugaliei şi clima Bulgariei.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E.
a. Precizați, pentru Italia, două resurse energetice alternative.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

92
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Explicaţi cantitățile reduse de precipitații din partea centrală a Spaniei.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – C și E]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Limita sudică a unității marcate, pe hartă, cu numărul E este râul numit ...
2. Depresiunile de tip golf sunt caracteristice unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
3. Județul Sălaj se întinde în cadrul unității marcate, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Amonte de orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 începe sectorul/subsectorul Dunării numit:
a. Bălțile Dunării b. Defileul Dunării c. Dunărea Maritimă d. Lunca Dunării
2. Sfinxul și Babele se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, pe hartă cu litera:
a. C b. E c. F d. G
3. Un combinat siderurgic se găsește pe teritoriul județului a cărui reședință este orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11
4. Lacul Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 5
5. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele E și G au în comun:
a. bazinul Mureșului b. lacurile de origine c. masivitatea reliefului d. solurile de tip
vulcanică cernoziomuri
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Podișului Mehedinți şi relieful Podișului Târnavelor.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri
de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri
genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Precizați două cauze care au influențat mobilitatea teritorială internă în România.
b. Explicați densitatea mică a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

93
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă numărul locuitorilor din unele
orașe europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașului cu cei mai numeroși locuitori și valoarea acestora;
2. numele orașelor cu populația cuprinsă între 2.000.000 și 3.000.000 locuitori.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele orașelor-porturi cu ieșire la Marea Nordului;
2. două funcții caracteristice orașelor cu populație predominant latină, cu populație de până la 3.000.000 locuitori;
3. numele orașelor care aparțin unor state cu originile etno-lingvistice altele decât latina, germana și slava.
6 puncte
C. Caracterizaţi Serbia, precizând:
1. doi vecini;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă;
5. două orașe-porturi.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA Temperatura medie a Temperatura medie a aerului Precipitațiile medii anuale (mm)
aerului în luna ianuarie în luna iulie (ToC)
(T C)
o

UNGARIA -5,1 21,1 710


UCRAINA -7,2 23,5 530
1. Precizați valorile amplitudinilor termice pentru cele două țări.
2. Calculați diferența dintre cantitățile de precipitații medii anuale din Ucraina și Ungaria.
3. Precizați doi factori care determină această diferență de precipitații.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța hidroenergiei în sistemul energetic al Europei;
2. producțiile agricole mult mai mari din Europa de Vest, comparativ cu cele din Europa de Est.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

94
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 24
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi oraşe-capitală,
cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F și G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Matra sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Râul Ebro curge prin statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Regiunea industrială Silezia se găseşte în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul european cu numeroase lacuri glaciare este marcat, pe hartă cu litera:
a. A b. C c. G d. H
2. Gheţari continentali (calote glaciare) se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. G d. H
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera D bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăţ c. Mistral d. Sirocco
4. Aeroportul Heathrow se găseşte în oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
5. Munţii Rodopi se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale,
precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
a. doi factori care influenţează mobilitatea naturală a populaţiei în Europa;
b. doi factori care au contribuit la formarea reliefului glaciar în Europa.
4 puncte
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

95
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere,
râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţă a judeţului ...
2. Teritoriul judeţului Braşov se întinde în cadrul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul Gilort se varsă în apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Lacuri glaciare şi pe masive de sare (antropo-saline) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este situat în regiunea cu influenţe climatice:
a. de ariditate b. de tranziţie c. oceanice d. scandinavo-baltice
3. Podgoriile Odobeşti şi Panciu se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H
4. Minereuri auroargintifere se găsesc în unitățile de relief marcată, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. A și C c. A și D d. A și E
5. Bazinul carbonifer Rovinari-Motru se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. 1. Precizaţi doi factori care ar putea face din Câmpia Bărăganului o importantă regiune turistică;
2. Explicaţi importanţa dezvoltării turismului în România.
4 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

96
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea, A și B, prezintă evoluţia temperaturilor şi a
precipitaţiilor medii lunare la staţia meteorologică din Palma de Mallorca.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Referitor la reprezentarea grafică, precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice anuale;
2. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
3. tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând:
1. marea la care are ieşire;
2. o unitate de relief;
3. un tip de climă;
4. o apă curgătoare;
5. două resurse naturale;
6. o cultură agricolă tradiţională;
7. două oraşe cu funcţie portuară;
8. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabelul:

STATUL Populaţia totală Producţia de energie


electrică (mld. kwh)
Franţa 62.752.000 71,6
Norvegia 4.516.000 120,0
Suedia 9.016.000 69,5
1. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave.
2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite de Franţa.
3. Precizaţi doi factori care au făcut ca apele curgătore din Suedia să aibă potenţialul hidroenergetic ridicat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE;
2. două activităţi de servicii care pot creşte valoarea PIB-ului în Bulgaria.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

97
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C. (2007): Geografie.
Manual pentru clasa a XII-a, Edit. ALL, Bucureşti.
2. Dragomirescu Ş., Săgeată R. (2011): Statele lumii contemporane, Edit. Corint, Bucureşti.
3. Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela (2008): Geografie. Europa - România - Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti.
4. Marin I., Luchian N. (1996): Geografia fizică a României şi geografia fizică a Europei, Facultatea de
Geografie, Bucureşti.
5. Matei H.C., Neguţ S., Nicolae I. (2008): Enciclopedia statelor lumii, ediția a XI-a, Edit. Meronia,
Bucureşti.
6. Mărculeţ I. (2008): Aspecte geografice privind resursele naturale din Europa şi România, Învățătorii
noștri, vol. IV, Bucureşti.
7. Mărculeţ I. (2014): 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul
Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-15801-4, Bucureşti.
8. Mărculeţ I. (2015): Geografia României. Caiet cu fișe de lucru pentru clasa a VIII-a, Școala Gimnazială
Discovery, ISBN 978-973-0-18369-6, Voluntari.
9. Mărculeț I. (2015): Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat,
Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-18579-9, Bucureşti.
10. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind clima Europei şi a României, Liceul – prezent
și viitor, vol. V, Bucureşti.
11. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind hidrografia Europei şi a României, Liceul –
prezent şi viitor, vol. V, Bucureşti.
12. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2008): Aspecte privind învelişul
biopedologic al Europei şi României, Învățătorii noștri, vol. IV, Bucureşti.
13. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2009): Aspecte privind relieful Europei,
Liceul – prezent și viitor, vol. VI, Bucureşti.
14. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2010): Aspecte privind relieful derivat al
României, Liceul – prezent şi viitor, vol. VII, Bucureşti.
15. Mărculeţ I., Herda Elena, Mărculeţ V., Chiriac M., Neagu R.M. (2011): Geografie şi istorie. Ghid de
pregătire pentru examenul de bacalaureat (teste), Edit. Akademos Art, Bucureşti.
16. Mărculeţ I. (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Ghiță Cristina, Grofu
Anduța, Raica A., Sas I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2013):
Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), Edit. Meronia, Bucureşti.
17. Mărculeț I. (coord.), Mărculeț Cătălina, Bogiu F. C., Enăchescu M.-T., Di Pucchio Stefania,
Dobranici Ioana-Cristina, Găină F., Ilie V. F., Scarlatache Miruna Ana-Maria (2014): Statele Uniunii
Europene. Mică enciclopedie, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-16211-0, Bucureşti.
18. Mărculeț I., Ghiță Cristina (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Grofu
Anduța, Raica A., Sas I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2014):
Geografie. Bacalaureat 2015. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale. Sinteze
și teste cu rezolvări, Edit. Erc Press, Bucureşti.
19. Mândruț O. (2007): Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale, Edit.
Corint, Bucureşti.
20. Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al. (2007): Geografie. Manual pentru
clasa a XII-a, Edit. Humanitas, Bucureşti.
21. Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A. (2008): Geografie. Europa -
România - Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


BACALAUREAT. GEOGRAFIE. FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE
ISBN 978-973-0-24295-9
Bucureşti, 2017
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

98

S-ar putea să vă placă și