Sunteți pe pagina 1din 4

Relații metrice

1. În ∆ABC, m(  A) = 900, AD  BC, AB = 15 cm, BC = 25 cm. Aflați BD, DC, AD, AC.
Soluții: BD = 9 cm, DC = 16 cm, AD = 12 cm, AC = 20 cm.

BD 9 24
2. În ∆ABC, m(  A) = 900, AD  BC, avem  și AD = cm. Se cer BD, DC, BC, AB, AC.
DC 16 5

BD 9 32 18
Soluție:Din teorema înălțimii și   DC = , BD = , BC = 10, AB = 6, AC = 8.
DC 16 5 5

BD 1
3. În ∆ABC, m(  A) = 900, AD  BC, avem  și BC = a 3 . Aflați BD, DC, AD, AB, AC.
DC 2

BD 1 BD  DC 3 2a 3 a 3
Soluție: Din     DC  , BD  . Aplicând teorema înălțimii și
DC 2 DC 2 3 3
a 6
teorema catetei avem AD  , AB  a, AC  a 2
3

BE
4. În dreptunghiul ABCD, în care AE  BD, E  BD, AC∩BD = {O}, se dă EO = 3 cm și  4 . Se
DE
cere perimetrul dreptunghiului ABCD.

D C
E

A B

BE 3
Soluție: Din  4 avem BE = 4k, DE = k. EO = DO – DE = k  k = 2  DE = 2 cm, BE = 8
DE 2
cm.

Aplicând teorema catetei în ∆ABD avem AD = 2 5 cm, AB = 4 5 cm, PABCD = 12 5 cm

5. În ∆ABC, m(  A) = 900, AD  BC, M este mijlocul lui (BC). Dacă AD = 3 cm și AM = 5 cm, aflați
perimetrul triunghiului ABC.

Soluție: PABC = (10 + 4 10 ) cm

AB 1
6. În ∆ABC, m(  A) = 900, se dă  și AC = 6 5 cm. Aflați AB și BC.
BC 4

AB 1 AB 2 1 AB 2 1 AB 2 1
Soluție: Din       
BC 4 BC 2
16 BC  AB
2 2
15 AC 2
15

AB = 2 3 cm, BC = 8 3 cm

7. În triunghiul ABC, m(  A) = 900, se știe că AB = 3, AC = x + 1 și BC = x + 2. Aflați numărul


natural x.
Soluție: x = 3
8. Determinați lungimile laturilor tuturor triunghiurilor dreptunghice, exprimate prin numere întregi, în
care numărul ce exprimă produsul lungimilor catetelor este egal cu numărul ce exprimă triplul
perimetrului.
Soluție: Fie x, y, z lungimile laturilor. Atunci xy = 3(x + y + z) (1). Aplicând teorema lui Pitagora,
avem
2
 xy 
z = x + y (2). Din (1) și (2)    x  y   x 2  y 2  x2y2 – 6x2y – 6xy2 + 18xy =0 
2 2 2
 3 

x  6  d

 (x – 6)(y – 6) = 18   18 , unde d/18
 y  6  d

 (x,y,z)  {(7,24,25), (8,15,17), (9,12,15), (12,9,15), (15,8,17), (24,7,25)}

9. Fie ABCD un pătrat cu latura AB = 4 cm, E  (BC), F  (CD) astfel încât BE = 1 cm, CF = 0,75cm.
Arătați că AE  EF.

153
Soluție: Aplicând teorema lui Pitagora în ∆ABE, ∆ECF, ∆FDA obținem AE2 = 17, EF2 = , AF2 =
16
425
16
Din reciproca teoremei lui Pitagora avem AE  EF.
10. Fie ABCD dreptunghi cu AB = a, BC = b și punctele M și N mijloacele laturilor (AB), respectiv
(BC). Determinați relația dintre a și b dacă: a) ∆DMN este dreptunghic; b) ∆DMN este isoscel.
Soluție:

a) a = b 2 sau b = a 2 ; b) a = b

11. În ∆ABC cu m(  A) = 900, O este mijlocul lui [BC] și AD  BC. Dacă AD = 3 cm și m(  AOD) =
600, calculați perimetrul și aria ∆ABC .

Soluție: Folosind funcții trigonometrice se calculează AO = 2 cm, BC = 4 cm, AC = 2 cm, AB = 2


3 cm
P = 2(3 + 3 ) cm, A = 2 3 cm2.
4
12. În ∆ABC cu m(  A) = 900, sin B  și perimetrul triunghiului este egal cu 36 cm. Aflați
5
lungimile laturilor triunghiului ABC.
Soluție:
4
Din sin B  și teorema lui Pitagora  AB = 3k, AC = 4k, BC = 5k, k > 0  AB = 9cm, AC = 12
5
cm, BC = 15 cm
4
13. În ∆ABC cu m(  A) = 900, mediana AM = 15 cm și cos B  . Calculați perimetrul triunghiului.
5
Soluție: P = 72 cm
14. În dreptunghiul ABCD, BE  AC, E  (AC), CE = 5 cm, AB = 2BE. Se cer lungimile laturilor
dreptunghiului ABCD.
D C
E

A B

Soluție: AB = 2BE  m(  CAB) = 300, m(  ACB) = 600. În ∆CEB dr. aflăm BC = 10 cm  AB =


10 3 cm
15. În ∆ABC , AB = 6 cm, AC = 4 cm, m(  BAC) = 1200. Calculați lungimea laturii BC și înălțimile
triunghiului ABC.

D B
A

Soluție: CD  AB. În ∆CDA dr. avem m(  CAD) = 600 și aflăm AD = 2 cm, CD = 2 3 cm


Din ∆CDB aflăm BC = 2 19 cm
6 3
AE  BC, BF  AC  AE∙BC = CD∙AB = BF∙AC  AE  , BF  3 3
19
16. În trapezul ABCD, AB║CD, m(  A) = 900, AB = 12 cm, CD = 9 cm, m(  B) = 600. Aflați
diagonalele și perimetrul trapezului.

Soluție: AC = 6 3 cm, BD = 3 19 cm, P = 3(9 + 3 ) cm.


17. În trapezul ABCD, AB║CD, m(  A) = 600, m(  B) = 300, AB = 6 cm, CD = 2 cm. Aflați înălțimea
și perimetrul trapezului.

Soluție: 3 cm și 2(5 + 3 )cm


18. În paralelogramul ABCD cu diagonalele AC = 16 cm, BD = 12 cm și măsura unghiului dintre ele de
600, se cere perimetrul paralelogramului.

D C
E

A B

Soluție: Fie AC∩BD = {O}, AE  BD. În ∆AEO dr. m(  O) = 600  EO = 4 cm, AE = 4 3 cm.
Găsim AD = 2 13 cm, AB = 2 37 cm  P = 4( 13 + 37 )cm
19. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD, AD  DC, AB < CD. a) Arătați că dacă DB este media
geometrică a bazelor, atunci are loc relația: DC2 = DA2 + AB2 + BC2; b) În condițiile punctului a),
știind că DC = 2AB = 2 2 cm, să se calculeze perimetrul trapezului.
A B

D C
E

Soluție:
a) În ∆DAB dr. avem BD2 = AB2 + AD2 (1), dar BD2 = AB∙CD (2). Din (1) și (2) 
AB2 + AD2 = AB∙CD  AD2 = AB(CD – AB)  BE2 = DE∙CE  ∆DBC dr.(reciproca teoremei
înălțimii)  CD2 = BD2 + BC2 = DA2 + AB2 + BC2
b) Avem ∆DBC dreptunghic isoscel  BE = AD = 2 cm, BC = 2 cm  P = 2 + 4 2 cm
20. Fie triunghiul echilateral ABC, punctul M interior triunghiului și proiecțiile sale D, E, F respectiv pe
laturile [BC], [CA], [AB]. Dacă a este lungimea laturii triunghiului, să se arate că BD + CE + AF =
3a
2

B C
D

Soluție: Fie BD = x, CE = y, AF = z
MB2 – MC2 = x2 + MD2 – (a – x)2 – MD2 = x2 – (a – x)2
MC2 – MA2 = y2 – (a – y)2
MA2 – MB2 = z2 – (a – z)2 . Se adună relațiile membru cu membru
3a
0 = x2 + y2 + z2 – (a – x)2 – (a – y)2 – (a – z)2  2a(x + y + z) = 3a2  x + y + z =
2

S-ar putea să vă placă și