Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Textul epic în versuri , S4-S6


Nr. de ore alocate: 11

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare
specifice Timp Materiale Forme de
(nr. ore) didactice organizare

Genul epic 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei 1 Grila de evaluare Activitate Observarea
Balada populară 3.2. grile 03.02 a lecturii frontală sistematică
„Mioriţa” 2.1. Discuţii asupra evaluării lecturii Manual Activitate Aprecierea
Lectura aprofundată a 4.1. Exerciţii de vocabular Fişe de lucru individuală răspunsurilor
textului suport selectat. Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului epic în
textul studiat
Caracteristici ale genului
Exerciţii de identificare a modurilor de expunere
epic. Moduri de expunere

Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de caracterizare a 1 Manual Activitate Observarea
textului suport selectat. 3.1. personajelor 04.02 Fişe de lucru frontală sistematică
Personaje. Modalităţi de 3.2. Redactarea caracterizării unui personaj din balada populară Activitate Aprecierea
caracterizare a personajelor 4.1. studiată individuală răspunsurilor

Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor baladei populare 1 Manual Activitate Observarea
textului suport selectat. 3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor speciei 05.02 Fişe de lucru frontală sistematică
Caracteristici ale literaturii 4.1. Redactarea de text pentru motivarea apartenenţei la specie a Activitate Aprecierea
populare. Caracteristici ale textului studiat individuală răspunsurilor
speciei

Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor de prozodie 1 Manual Activitate Observarea
textului suport selectat. 3.2. Exerciţii de interpretare a expresivităţii textului studiat 07.02 Fişe de lucru frontală sistematică
Versificaţia. Figuri de stil. Exerciţii de identificare a alegoriei Auxiliare Activitate Aprecierea
Alegoria Exerciţii de identificare a valorilor etice şi culturale ale didactice individuală răspunsurilor
textului studiat
Complementul direct 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la 1 Manualul Activitate Observarea
(actualizare) 4.2. complementul direct 10.02 Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a complementului direct exprimat Auxiliare Activitate Aprecierea
prin diverse părţi de vorbire didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a complementului direct
Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire
cu funcţia sintactică de complement direct
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare CD în texte date 1 Manualul Activitate Observarea
completivă directă 4.2. Exerciţii de identificare a elementelor regente ale 11.02 Fişe de lucru frontală sistematică
subordonatei completive directe Auxiliare Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a CD didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul indirect 2.3. Exerciţii de identificare a complementului indirect exprimat Manualul Activitate Observarea
4.2. prin diverse părţi de vorbire 1 Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de analiză a complementului indirect 12.02 Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire individuală răspunsurilor
cu funcţia sintactică de complement indirect

Propoziţia subordonată 2.3 Exerciţii de identificare a subordonatei completive indirecte Manualul Activitate Observarea
completivă indirectă 4.2 în texte date 1 Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor regente ale 14.02 Activitate Aprecierea
subordonatei completive indirecte individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a subordonatei completive
indirecte
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul 2.3 Exerciţii de identificare a subordonatelor completive Manualul Activitate Observarea
direct/indirect şi 4.2 necircumstanţiale 1 Fişe de lucru frontală sistematică
propoziţiile subordonate Exerciţii de integrare în context a subordonatelor completive 17.02 Auxiliare Activitate Aprecierea
completivă directă şi necircumstanţiale didactice individuală răspunsurilor
indirectă consolidare Exerciţii de contragere şi de expansiune
Monologul: text 1.1 Exerciţii de identificare a particularităţilor monologului 1 Manual Activitate Observarea
informativ 1.2 informativ 18.02 Fişe de lucru frontală sistematică
2.1 Exerciţii de alcătuire de monolog informativ pe o temă dată Auxiliare Activitate pe Aprecierea
2.2 didactice grupe răspunsurilor
2.3
Evaluare 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea fişelor
3.2. în această unitate 19.02 individuală de evaluare
4.1.
4.2.