Sunteți pe pagina 1din 14

Diagrame logice in analizele de fiabilitate

Curs Fiabilitate

octombrie 2019

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 1 / 14


Cuprins

1 Cuprins

2 Notatii pentru operatorii logici

3 Relatii logice utile

4 Diagrame Karnaugh

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 2 / 14


Notatii pentru operatorii logici

Alte notatii utilizate pentru operatorii logici

SAU/OR : +̇; ∪
SI /AND : ?; ∩
NU/NOT :!;¯

Cel putin k din n; k@n; k/n

1 : True

0 : False

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 3 / 14


Relatii logice utile

Relatii logice utile

x +̇1 = 1
x +̇0 = x
x ?1=x
x ?0=0
x +̇y = x +̇!x ? y = y +̇!y ? x
!(x ? y ) =!x +̇!y
!(x +̇y ) =!x?!y
x +̇x ? y = (x ? 1)+̇(x ? y ) = x ? (1+̇y ) = x

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 4 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrame Karnaugh

Reguli:
- grupurile trebuie sa contina 1
- putem grupa 1,2,4,..,2n celule
- fiecare grup trebuie sa fie cat mai extins cu putinta
Exemplu:
Pentru n = 4 variabile
P logice, fie functia
ϕ(a, b, c, d) = (0, 4, 6, 7, 8, 9, 15).
Sa se minimize aceasta functie.
Exemple notatii:
15 = 1 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20
152 = (1, 1, 1, 1) → abcd
9 = 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20
92 = (1, 0, 0, 1) → a!b!cd

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 5 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrame Karnaugh - simulare

Fie sase evenimente aleatorii independente si echiprobabile A,B,C,D,E,F


(p=0.9).
Fie evenimentul
E 1 =!A?(B +̇!E )?(B +̇!F )?(!C +̇!D +̇!E )?(!C +̇!F )?(C +̇E +̇F )?(!D +̇!F )
Gasiti probabilitatea de aparitie a evenimentului E 1.
Fie
H = (B +̇!E ) ? (B +̇!F ) ? (!C +̇!D +̇!E ) ? (!C +̇!F ) ? (C +̇E +̇F ) ? (!D +̇!F )
Intrucat evenimentele sunt independente in sensul probabilist, rezulta:
P(E 1) = P(!A) · P(H) = (1 − p) · P(H)

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 6 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - constructie H

Vom construi K-map care corespunde evenimentului H:


BCD
000 001 011 010 110 111 101 100 H
EF
00

01

11

10

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 7 / 14


Diagrame Karnaugh

Factorizare in constructie H

H = (B +̇!E ) ? (B +̇!F ) ? (!C +̇!D +̇!E ) ? (!C +̇!F ) ? (C +̇E +̇F ) ? (!D +̇!F )
respectiv
!H =!BE +̇!BF +̇CDE +̇CF +̇!C !E !F +̇DF
Cazul E = 0;F = 0 ⇒ HE =0;F =0 = 1 ? 1 ? 1 ? 1 ? C ? 1 = C
Cazul E = 0;F = 1 ⇒ HE =0;F =1 = 1 ? B ? 1?!C ? 1?!D = B!C !D
Cazul E = 1;F = 0 ⇒
HE =1;F =0 = B ? 1 ? (!C +̇!D) ? 1 ? 1 ? 1 = B!C +̇BC !D
Cazul E = 1;F = 1 ⇒ HE =1;F =1 = B ? B?!C ?!C ? 1?!D = B!C !D

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 8 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - H

HE =0;F =0 = C ⇒ linia 1 oriunde C = 1


BCD
000 001 011 010 110 111 101 100 H
EF
00 * * 1 1 1 1 * *

01 * * * * * * * *

11 * * * * * * * *

10 * * * * * * * *

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 9 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - H

HE =0;F =1 = B!C !D ⇒ linia 2 si coloana 100


BCD
000 001 011 010 110 111 101 100 H
EF
00 * * * * * * * *

01 * * * * * * * 1

11 * * * * * * * *

10 * * * * * * * *

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 10 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - H

HE =1;F =0 = B!C +̇BC !D ⇒ linia 4 si col.110; 101; 100


BCD
000 001 011 010 110 111 101 100 H
EF
00 * * * * * * * *

01 * * * * * * * *

11 * * * * * * * *

10 * * * * 1 * 1 1

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 11 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - H

HE =1;F =1 = B!C !D ⇒ linia 3 si col.100


BCD
000 001 011 010 110 111 101 100 H
EF
00 * * * * * * * *

01 * * * * * * * *

11 * * * * * * * 1

10 * * * * * * * *

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 12 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - Final H

BCD
000 001 011 010 110 111 101 100 H
EF
00 0 0 1 1 1 1 0 0

01 0 0 0 0 0 0 0 1

11 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 0 1 0 1 1

H1 =!E !FC (prima linie)


H2 = E !FBC !D (ultima linie; col. 5)
H3 = E !FB!C (ultima linie; col. 7+8)
H4 = B!C !DF (linii 2+3; col. 8)

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 13 / 14


Diagrame Karnaugh

Diagrama Karnaugh - P(H)

P(H) = pq 2 + p 3 q 2 + 2p 2 q 2
respectiv
P(E 1) = p(!A) · P(H) = pq 3 + p 3 q 3 + 2p 2 q 3
cu q = 1 − p
P(E 1) = pq 3 (1 + p)2
respectiv
P(E 1) = p − p 2 − 2p 3 + 2p 4 + p 5 − p 6

Curs Fiabilitate Diagrame logice in analizele de fiabilitate octombrie 2019 14 / 14