Sunteți pe pagina 1din 4

Amenti

Sălile din Amenti sunt o şcoală, o poartă stelară şi un vortex


cosmic de energie care se află exact în centrul Pământului în planul
astral. În sălile din Amenti se află o mare varietate de Maeştri Înălţaţi
şi fiinţe de energie care predau şi susţin Maeştri Înălţaţi în devenire
care s-au calificat pentru pregătirea în Sălile din Amenti. Amenti este
de asemenea vortexul energetic suprem al acestei planete care o susţine
puternic, o ridică şi o repară din toate punctele de vedere. Studenţilor
din Amenti li se predă cele mai mari mistere ale spaţiului, timpului,
alchimiei şi a celor 9 dimensiuni. O fiinţă umană neînălţată nu ar putea
intra în Sălile din Amenti fără a fi distrus de frecvenţa mult mai înaltă
a vibraţiei. Deci, numai oamenii cei mai înălţaţi pot intra în Sălile din
Amenti care serveşte şi ca instrument perfect de auto-reglare (care nu
este un accident) iar asemenea instrumente există peste tot, în toate
lumile, timpurile, planurile şi dimensiunile Omniversului lui Dumnezeu.
Adânc în inima Pământului se află Sălile din Amenti, dedesubtul
insulelor Atlantidei scufundate, Sălile morţii şi ale vieţii, scăldate în
focul TOTULUI infinit.
Cu mult timp în urmă, pierdut în spaţiul timpului, Copii Luminii
au privit lumea. I-au văzut pe copii omului în sclavie, legaţi de forţa
care venea de dincolo. Ştiau că doar eliberându-se din sclavie oamenii
vor putea vreodată să se ridice de la Pământ la Soare. Au coborât şi au
creat trupuri asemănătoare celui ale omului arătând ca ei. Maeştrii
Totului le-a spus după ce au luat această formă: „Noi suntem cei făcuţi
din praf stelar, împărtăşind viaţa din Totul infinit; trăind în lume ca şi
copii ai omului şi totuşi altfel decât copiii omului. ”
Apoi din sălaşul lor, din adâncul scoarţei Pământului, au creat
prin puterea lor spaţii măreţe, separate de cele ale copiilor omului. Le-
au înconjurat cu forţe şi putere, protejându-le de rău, Sălilor morţii.
Apoi au plasat lângă alte spaţii, pline cu viaţă şi lumină de sus. Au
construit atunci Sălile din Amenti, astfel încât să poată rămâne pentru
eternitate acolo, trăind cu lumină până când eternitatea se va sfârşi.
Erau acolo 32 dintre copii, fii ai Luminii care au venit printre
oameni, căutând să îi elibereze din sclavia întunericului pe cei care erau
înlănţuiţi de forţa de dincolo.
Adânc în Sălile vieţii crescu o floare, luminând, extinzându-se și
împingând înapoi noaptea. Așezată în centru, o rază cu putere mare,
dătătoare de viață, de lumină și care umple cu putere tot ceea ce se află
în preajma ei. În jurul ei au plasat 32 de tronuri, pentru fiecare Copil al
Luminii, astfel încât să fie umpluți cu radianța/lumina ei, cu viață de la
Lumina eternă. Apoi perioadă după perioadă ei și-au așezat primele
lor trupuri create pentru a putea fi umplute cu spiritul vieții. 100 de ani

1
din fiecare 1000 de ani scurși trebuia ca Lumina dătătoare de viață să
le lumineze corpurile. Fulgerând, trezind Spiritul vieții.

Acolo, în cerc, eon după eon, stau Marii Maeștrii, trăind o viață
necunoscută oamenilor. Acolo, în Sălile vieții ei stau întinși și adormiți;
sufletul lor curge liber prin corpurile oamenilor. Perioadă după
perioadă, în timp ce corpurile lor dorm ei se încarnează în corpurile
oamenilor. Predau și ghidează în sus și înainte, din întuneric spre
lumină. Acolo, în Sălile vieții, pline cu înțelepciunea lor, necunoscută
rasei omului, locuiesc pentru totdeauna dedesubtul focului răcoros al
vieții, Copii Luminii. Vin perioade când se trezesc, vin din adâncurile
luminii printre oameni, ei infiniți printre oameni finiți.
Cel care prin dezvoltarea sa a ieșit din întuneric, s-a ridicat din
noapte în lumină și s-a eliberat de Sălile din Amenti, de Floarea
Luminii și Vieții. Atunci el, ghidat de cunoaștere și înțelepciune, trece
de oameni și devine Maestru al Vieții. Apoi el poate locui ca unul cu
Maeștrii, eliberat de legăturile întunericului nopții.
Împreună cu strălucirea florii, stau 7 Lorzi din spațiu timp de
deasupra noastră, ajutând și ghidând prin înțelepciunea infinită, calea
copiilor oamenilor prin timp. Puternici și ciudați, învăluiți de puterea
lor, tăcuți, atotștiutori, ei atrag forța vieții, fiecare diferit și totuși una
cu copiii oamenilor. Întotdeauna diferiți și totuși una cu Copiii Luminii.
Gardieni și păzitori ai forței sclaviei omului, pregătiți să elibereze
atunci când lumina a fost atinsă. Primul și cel mai puternic, domnește
Vălul Prezenței, Lordul Lorzilor, 9 infinit, peste ceilalți din fiecare ciclul
cosmic, cântărind și urmărind progresul omului. Sub el domnesc Lorzii
Ciclurilor; trei, patru, cinci, sașe, șapte și opt fiecare cu misiunea lui, cu
puterile lui, ghidând și direcționând destinul omului. Acolo stau ei,
puternici și viguroși, eliberați de timp și spațiu. Ei Frați mai mari ai
copiilor oamenilor, nu fac parte din această lume și totuși sunt înrudiți
cu ea. Judecă și cântăresc, și cu înțelepciunea lor urmăresc creșterea
Luminii printre oameni.
Acolo, în fața lor, am fost condus de Locuitor și am văzut cum se
unește cu UNUL de deasupra. Apoi de la EL a venit o voce spunând
”Mare artă ești tu Toth printre copiii omului. De acum ești liber de
Sălile din Amenti, Maestru al vieții printre copiii omului. Din această zi,
nu vei mai gusta moartea decât dacă dorești, vei bea din Viață până la
sfârșitul eternității, care este a ta pentru a lua. De azi înainte Moartea
moartea vine la chemarea ta. Poți să rămâi aici sau să pleci, după cum
îți este dorința, ești liber de Amenti Fiu al omului.”
Copil al Luminii care a crescut printre oameni, ia cu tine, orice
formă a Vieții dorești. Alegeți munca deoarece orice suflet trebuie să
lucreze, pentru că niciodată nu ești liber de calea Luminii. Ai făcut un

2
pas pe lungul drum în sus iar acum muntele Luminii este infinit. Fiecare
pas pe care îl faci face ca muntele să crească; toate progresele tale
măresc scopul.
Întotdeauna apropierea ta de înțelepciunea infinită, te va
îndepărta de scop. Acum ești liber de Sălile din Amenti să mergi
împreună cu Lorzii lumii, unul și același în scop, lucrând împreună,
aducători ai Luminii printre copiii omului”.
Apoi, de pe tronul lui, unul dintre Maeștri, m-a luat de mână și
m-a dus mai departe, prin toate Sălile tărâmului adânc ascuns. M-a
condus prin Sălile din Amenti și mi-a arătat mistere necunoscute
omului. Printr-un pasaj întunecat, în jos, el m-a condus în Sala în care
se află Moartea cea neagră. În fața mea, un spațiu vast, se afla marea
Sală, plină de întuneric și totuși plină de Lumină.
Înaintea mea a apărut un mare tron întunecat pe care stătea
învăluită o siluetă a nopții. Acea mare siluetă era mai întunecată decât
întunericul, întunecată de o întunecime ce nu aparținea nopții. Ne-am
oprit în fața lui, iar Maestrul, rostind Cuvântul vieții, a spus: Oh,
Maestru al întunericului, ghid al căii din viață în viață, îți aduc înainte
pe Fiul dimineții. Nu îl atinge niciodată cu puterea nopții. Nu îi chema
niciodată flacăra în întunericul nopții. Vede-l și recunoaște-l ca unul
dintre frații noștri, ridicat din întuneric în Lumină. Eliberează-i flacăra
din sclavie, din întunericul nopții”.
Odată cu ridicarea mâinii siluetei, a apărut o flacără care
devenea din ce în ce mai strălucitoare și mai clară. A ridicat rapid
perdeaua întunericului, luminând Sala de întunericul nopții. Apoi, din
vălul nopții, a crescut în spațiul mare din fața mea, flacără cu flacără.
Nenumărate milioane de flăcări au sărit în fața mea, unele strălucind
la florile focului. Altele abia pâlpâiau, plutind obosite în noapte. Altele
s-au stins rapid; altele au crescut dintr-o scânteie de lumină. Fiecare
dintre ele era înconjurată de vălurile sale de întuneric și totuși
strălucind cu o lumină ce nu poate fi stinsă niciodată. Veneau și plecau
ca licuricii primăvara, pline cu Lumină și Viață.
Apoi a vorbit o voce, care a spus: ”Aceste lumini sunt suflete
printre oameni, care cresc și pier, există întotdeauna, transformându-
se dar trăind totuși, prin moarte spre viață. Atunci când înfloresc și
ajung la sfârșitul creșterii lor în viață, îmi trimit repede vălurile
întunericului, care le protejează și le schimbă în noua formă de viață.
Urcă constant prin timp, cresc, se extind în altă flacără, luminează
întunericul cu o putere mai mare, stinse și totuși nestinse de vălurile
nopții. Așa crește întotdeauna sufletului omului, stins și totuși nestins
de întunericul nopții”.
Eu, Moartea, vin dar nu rămân deoarece viață este eternă în tot;
sunt doar un obstacol în cale, ușor de cucerit de către lumina infinită.

3
Trezește-te flacără ce arzi permanent în interior, luminează și
cucerește vălul nopții.” Apoi, în mijlocul flăcărilor, în întuneric, a
crescut una care a alungat noaptea, strălucind, extinzându-se, mereu
luminoasă, până când nu a mai fost decât lumină. Apoi a vorbit Ghidul
meu, vocea maestrului: ”Uită-te la propriul suflet cum crește în lumină,
eliberat acum de Lordul nopții”.
Apoi m-a condus prin multe spații mărețe, pline cu misterele
Copiilor Luminii; mistere pe care omul nu le va cunoaște până ce nu va
deveni și el Fiu al Luminii. Înapoi, El m-a condus în Lumina sălii
Luminii. Atunci am îngenuncheat în fața Marilor Maeștri, Lorzi ai
Totului, ai ciclurilor de deasupra.
El a vorbit cu cuvinte foarte puternice: ”Tu te-ai eliberat de Sălile
din Amenti. Alege ce vrei să lucrezi printre copiii oamenilor”.
Apoi am vorbit eu: ”O, mare maestru dă-mi voie să fiu învățător
pentru oameni, să îi conduc înainte și în sus până când și ei devin
lumini printre oameni; eliberați de vălul nopții care îi înconjoară,
strălucind cu o lumină care luminează printre oameni”.
Apoi vocea mi-a vorbit: ”Așa să fie dacă asta îți este dorința. Așa
să fie. Ești stăpânul destinului tău, liber să iei sau să refuzi, după
dorință. Totuși ia puterea, ia înțelepciunea. Strălucește ca o lumină
printre copiii omului”.
Apoi Locuitorul m-a condus în sus. Am locuit din nou printre
copiii omului, predând și arătând ceva din înțelepciunea mea; Fiu al
Luminii, un foc printre oameni.
Acum merg din nou pe calea descendentă, căutând lumina în
întunecimea nopții. Subliniază și păstrează povestea mea ca ghid
printre copiii omului.
http://www.apocatastasis.net/OccultLibrary/Emerald-
Tablets/Emerald-Tablets-02-The-Hall-Of-Amenti-Hermes-
Trismegistus.html
http://www.apocatastasis.net/index.html