Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației

Aranjamente, Permutări și Combinări


Studentă:Dascălu Loredana-Elena

Aranjamente

Fie multimea M={a1,a2,a3,….an} , daca M=n.

Luam m elemente oarecare din cele n (0≤m≤n) ale multimii Msi formam diferite multimi ordonate.

Definite!!! Submulţimile ordonate ale mulţimii M, daca M=n, avînd fiecare cîte m
elemente, unde 0 ≤m ≤n, se numesc aranjamente de n elemente luate cîte m.

Numărul de aranjamente de n elemente luate cîte m se notează 𝐴𝑚


𝑛.

Prin definiţie, considerăm că 𝐴0


𝑛 =1
Fie multimea B={0,2,3}.Să se calculeze numărul