Sunteți pe pagina 1din 4

Info Săptămânal

Suceava
Filadelfia
iubește-ți aproapele
NR. 420 13 - 19 octombrie 2019

Cuvântul pentru azi


La noi la Filadelfia, pentru azi 13 septembrie, acesta înseamnă Psalmul 50.
Psalmii nu sunt trecuți în agendă ca umplutură ci dimpotrivă ca un exercițiu care are
drept scop motivarea noastră ca Biserică pentru a ne contura mai mult lauda noastră
la adresa lui Dumnezeu. Citiți cu atenție și mai ales la timp se va cunoaște o creștere
clară în ceea ce privește raportarea noastră la Cel care cu adevărat merită din partea
noastră recunoștința supremă. Spun la timp pentru că dacă nu citim Psalmul aferent
zilei respective sau după caz Psalmii, ne aglomerăm, și avem tendința de fușărire ceea
ce nu ajută ci doar înăbușe glasul ferm al conștiinței noastre. Respectarea ritmului impus
de agendă elimină pericolul dozei mărite care nu permite asimilarea corespunzătoare a
textului biblic.

Psalmul 50 este cel în care apare formularea SELAH tradusă în Cornilescu prin:
oprire. Cuvântul apare de 74 de ori în Biblia ebraică iar de 71 de ori apare în Psalmi. În acest
Psalm îndemnul la oprire probabil că are o semnificație pe care noi nu o putem percepe
în realitatea sa tehnico-utilă. Nu avem azi nicio idee cum sunau aceste cântece. Ceea ce
însă pe noi ne afectează pozitiv deși nu știm linia melodică este textul care surprinde
aspecte foarte bine bolduite cu privire la Dumnezeul lui Israel. Oprirea de după versetul
6 se dovedește necesară pentru că urmează după afirmații foarte puternice privitoare
la autoritatea lui Dumnezeu. După versetul 6 și oprirea care înseamnă contemplare
urmează un mesaj la care trebuie să luăm aminte. Poporul lui Dumnezeu din acea vreme,
a lui Asaf, a pierdut din vedere că Dumnezeu nu este asemenea oamenilor pe care îi
putem păcăli printr-o atitudine care are grijă doar de aspectele exterioare. Dumnezeu
este STRĂLUCITOR ÎN SFINȚENIA SA și aceasta face ca starea noastră să fie cu adevărat
jalnică. Starea noastră nu trebuie însă să rămână astfel. Trebuie să avem atitudinea
potrivită față de Dumnezeu și evident față de noi. Noi trebuie să decidem. Citește ultimul
verset din Psalmul 50 și apoi acționează conform versetului 15 tot din acest Psalm.

El, Dumnezeu răspunde, doar dacă este chemat. Ce vei face?


1
Filadelfia a găzduit conferința națională a profesorilor de religie
Sâmbătă, 12 octombrie 2019, Filadelfia a găzduit Conferința Națională a
profesorilor de religie penticostală cu tema „OPTIMIZAREA PREDĂRII DISCIPLINEI
RELIGIE PENTICOSTALĂ”.
Pastorul Ioan Bădeliță, coordonator al departamentului de învățământ în Cultul
Penticostal, a deschis conferința printr-un cuvânt motivator de a semăna sămânța bună a
Cuvântului lui Dumnezeu într-un pământ care nu este semănat, inimile copiilor. Totodată
a încurajat profesorii de religie să facă tot ce depinde de ei pentru a organiza ora de
religie în cadrul școlilor unde învață copiii, fiind generația deschizătorilor de drumuri.
Aceste cuvinte au fost atât de necesare în contextul în care chiar în orașul
Suceava se fac demersuri pentru acoperirea tuturor școlilor cu profesori desemnați de
Cultul Creștin Penticostal pentru predarea orelor de religie. În acest sens, ne rugăm
pentru fratele Ionuț Roșioru ca Dumnezeu să-i dea biruință.
La conferință a
participat fratele Gheorghe
Cătană, consilier pe probleme
de învățământ în Cultul Creștin
Penticostal din România,
care a adus numeroase
clarificări asupra problemelor
întâmpinate în zona noastră.
I-au fost adresate multe
întrebări, iar din experiența
acumulată până acum a oferit
îndrumare și sfaturi practice.
Pastorul Liviu Axinte,
președintele Comunității
Regionale Penticostale
Suceava, a transmis
importanța calității unui profesor de părinte spiritual și ideea dezvoltării, prin ancorarea
în realitate și având un impact asupra localităților și bisericilor. Președintele Comunității
a oferit un timp semnificativ pentru a lua act de problemele din teren cu care se
confruntă fiecare profesor și a demarat proceduri pentru câștigarea drepturilor pe baza
legislației în vigoare.

2
3
Gândurile Tinerilor
Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie
descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie,
sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să
aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos
2Petru 1:5, 6, 7

„De mult timp mă măcina întrebarea: „Cum


îl iubești pe Dumnezeu?”, în afara faptului de a
asculta de poruncile Lui... Am înțeles dar, că până
la iubirea Lui este un adevarat proces. Nu poți
începe să-L iubești deodată.
Prima dată trebuie să ai credință (credința
că există ceea ce vrei să iubești cu adevărat), apoi
virtutea (să fii om...!). Se cere apoi cunoștință (să
știi placul celui iubit, voia, interesul), înfrânare
(înfrânarea poftelor, păcatelor ce ar putea produce
gelozia celuilalt, întristarea), răbdarea (așteaptă să
se așeze întrebările personale, că vor veni încet și
răspunsurile - ori de la sine, ori de la celălalt).
În cele din urmă este necesară evlavia
(pasiunea ce arde în tine, dorindu-ți tot mai mult
prezența celuilalt), dragostea celor din jur și... în
final adevărata Dragoste de Dumnezeu.

Credință. Virtute. Cunoștință. Înfrânare. Răbdare. Evlavie. Dragoste față de ceilalți.”

Petru Lionte

Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile


Tale pentru mine:
nimeni nu se poate asemăna cu Tine.
Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez,
dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc.
Ps. 40:5

Duminică Biserica Penticostală Filadelfia Suceava


09:00 - Întâlnirea Bisericii Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava
18:00 - Întâlnirea Bisericii e-mail: infofilasv@gmail.com
Miercuri www.filadelfiasv.ro
19:00 - Seară de Rugăciune
4