Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educatiei,Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Disciplina: Fizica

Tema: Corpul absolut negru

Elaborat Lazari Vasile EN-0117


Profesor Deliu Elena

Chisinau 2019
1.Corp absolut negru
Un corp absolut negru (numit și corp negru) este în fizică un model pentru sistemele
radiante de energie electromagnetică. Necesitatea intoducerii acestui concept a apărut
în studiul proceselor de interacțiune a radiației cu materia (emisia și absorbția
radiațiilor).
Prin definiție, un corp absolut negru este un corp care absoarbe integral radiația , fără
să reflecte sau să transmită nicio fracțiune din energia radiației incidente. El însă
poate emite radiație. Spectrul electromagnetic al radiației emise de corpul negru
depinde numai de temperatura sa absolută. Conceptul a fost creat de către fizicianul
german Kirchhoff în anul 1860.Etimologia termenului sugerează faptul că un
asemenea corp va apare „negru” (sau „absolut negru”) fiindcă nici o rază de lumină
nu va fi reflectată de pe suprafața lui. Cercetările teoretice asupra interacțiunii
corpului negru cu radiațiile electromagnetice, culminând în descrierea completă a
distribuției energetice în spectrul radiației corpului negru de către Max Planck(1900),
au condus la ideea cuantificării schimbului de energie între radiație și materie, ceea ce
a constituit fundamentul dezvoltării ulterioare a mecanicii cuantice.

Gustav Robert Kirchhoff Max Planck


Ce este corpul absolut negru?
Corpul absolut negru este acel obiect, ideal, care absoarbe toată radiaţia
electromagnetică venită în contact cu suprafaţa sa, indiferent de lungimea de undă a
acesteia. Puterea de absorbţie a undelor electromagnetice este maximă în cazul
acestui corp pentru toate frecvenţele undelor electromagnetice incidente. Este
un absorbant perfect de radiaţie electromagnetică.

Radiaţia incidentă este absorbită după reflexii repetate în interiorul cavităţii