Sunteți pe pagina 1din 3

Astăzi a-nviat Cristos

(Jesus Christ is risen today Alleluia!) preluat din Hymnus book


Text tradus şi adaptat de Adrian-Irinel Aciobăniţei
   
          
            
SOPRANO

1.As - tăzi a_n - vi - at Cris- tos A le lu ia! El e azi tri - um - fă tor


2.Im - nuri la - u - dă şi cânt A le lu ia! Re - ge - lui Cris - tos să_I dăm
3.El din morţi a în - vi - at A le lu ia! Mân- tu - i - re El ne_a dat
4.Să_I cân - tăm lui Dum- ne - zeu A le lu ia! Lau - dă veş - ni - că să_I dăm

ALTO    
                   
1.As - tăzi a_n - vi - at Cris- tos A le lu ia! El e azi tri - um fă - tor
2.Im - nuri la - u - dă şi cânt A le lu ia! Re - ge lui Cris - tos să_I dăm
3.El din morţi a în - vi - at A le lu ia! Mân- tu - i - re El ne_a dat
4.Să_I cân - tăm lui Dum- ne - zeu A le lu ia! Lau - dă veş - ni - că să_I dăm

       
TENOR             
 1.As - tăzi a_n - vi - at Cris- tos A le lu - ia! El e azi tri - um fă - tor
2.Im - nuri la - u - dă şi cânt A le lu - ia! Re - ge - lui Cris - tos săI dăm
3.El din morţi a în - vi - at A le lu - ia! Mân- tu - i - re El ne_a dat
4.Să_I cân - tăm lui Dum- ne - zeu A le lu - ia! Lau - dă - veş - ni - că să_I dăm

    
BASS
                 
   
1.As - tăzi a_n - vi - at Cris- tos A le lu ia! El e azi tri - um - fă tor
2.Im - nuri la - u - dă şi cânt A le lu ia! Re - ge - lui Cris tos să_I dăm
3.El din morţi a în - vi - at A le lu ia! Mân- tu - i - re El ne_a dat
4.Să_I cân - tăm lui Dum- ne - zeu A le lu ia! Lau - dă veş - ni că să:I dăm


                
 
                          


Organ
    
  
                           
            
 
2


9

           
      

    
A le lu ia! Moar - tea el a bi - ru - it A le
A le lu ia! El din morţi a în - vi - at A le
A le lu ia! Re - ge_n cer a - cum El este A le
A le lu ia! El Tre - i - mea cea prea sfântă A le

                  

A le lu ia! Moar - tea el a bi - ru - it A le
A le lu ia! El din morţi a în - vi - at A le
A le lu ia! Re - ge_n cer a cum El este A le
A le lu ia! El Tre i - mea cea prea sfântă A le

                 

 A le lu - ia! Moar - tea El a bi - ru it A le
A le lu - ia! El din morţi a în - vi - at A le
A le lu - ia! Re - ge_n cer a cum El este A le
A le lu - ia! El Tre - i - mea cea prea sfântă A le

               
         
A le lu ia! Moar - tea El a bi - ru - it A le
A le lu ia! El din morţi a în - vi - at A le
A le lu ia! Re - ge_n cer a cum El este A le
A le lu ia! El Tre - i - mea cea prea sfăntă A le

               
        
      

          
          

  
 
       
 
3
14
 
                      

lu ia! Şi pe noi ne_a măn - tu - it A le lu ia!
lu ia! Cu Ta - tăl Sfânt ne_a îm - pă - cat A le lu ia!
lu ia! În ge rii în cor îi cân - tă A le lu ia!
lu ia! Ta tăl Fiu şi Du - hul Sfânt A le lu ia!

                 
      
lu ia! Şi pe noi ne_a măn - tu - it A le lu ia!
lu ia! Cu Ta - tăl sfânt ne_a îm - pă - cat A le lu ia!
lu ia! În ge rii în cor îi cân - tă A le lu ia!
lu ia! Ta tăl Fiu şi Du - hul sfânt A le lu ia!

                  
  
 lu ia! Şi pe noi ne_a mân - tu - it A le lu - ia!
lu ia! Cu Ta - tăl Sfânt ne_a îm - pă - cat A le lu - ia!
lu ia! În ge rii în cor îl cântă A le lu ia!
lu ia! Ta - tăl Fiu şi Du - hul Sfânt A le lu - ia!

       
            
  
lu - ia! Şi pe noi ne_a mân - tu - it A le lu ia!
lu - ia! Cu Ta - tăl Sfânt ne_a îm - pă - cat A le lu ia!
lu - ia! În ge rii în cor îi căntâ A le lu ia!
lu - ia! Ta - tăl Fiu şi Du - hul Sfânt A le lu ia!

                        
       

          
          
          