Sunteți pe pagina 1din 3

Intrebări rapide be bazăla pentru Optica Aplcata

1. Ce este distanţa focală obiect 𝑓. (Distanţa focală obiect este distanţa de la planul principal
obiect la focarul obiect)

2. Ce este distanţa focală imagine𝑓′. (Distanţa focală imafine este distanţa de la planul
principal imagine la focarul imagine)

3. Ce este abscisa focarului obiect 𝑠 . (Abscisa focarului obiect este distanţa de la primul
dioptru al sistemului optic la focarul obiect)

4. Ce este abscisa focarului imagine 𝑠′ . (Abscisa focarului imagine este distanţa de la


ultimul dioptru al sistemului optic la focarul imagine)

5. Ce este abscisa planului principal obiec 𝑠 . (Abscisa planului principal obiect este
deistanţa de la primul dioptru al sistemului optic la planul principal obiect)

6. Ce este abscisa planului principal imagine 𝑠′ . (Abscisa planului principal imagine


este distanţa de la ultimul dioptru al sistemului optic la planul principal imagine)

7. Ce este focerul obiect 𝐹. (Focarul obiect este imaginea punctului de la infinit din spaţiul
imagine)

8. Ce este focarul imagine 𝐹′. (Focarul imagine este imaginea punctului de la infinit din spaţiul
obiect)

9. Ce propietate au planele principale. (Planele principle au propietatea ca mărirea


transversală este egală cu +1)

10. Ce propietate au planele nodale. (Planele nodale au propietatea ca mărirea unghiulară este
egală cu +1)

11. Ce este abscisa planului principal obiect 𝑧 . (Abscisa punctului nodal obiect este z
= -distanţa focală imagine)

12. Ce este abscisa planului principal imagine 𝑧′ . (Abscisa punctului nodal imagine
este z = -distanţa focală imagine)

13. Ce este abscisa punctului nodal obiect 𝑧 . (Abscisa punctului nodal obiect este z =
-distanţa focală imagine)

14. Ce este abscisa punctului nodal imagine 𝑧′ . (Abscisa punctului nodal obiect este
z´ = -distanţa focală obiect)

15. Ce este pupila de intrare. (Pupila de intrare este imaginea diafragmei de deschidere dată de
sistemul optic dinaintea diafragmei de deschidere)

16. Ce este pupila de ieşire. (Pupila de ieşire este imaginea diafragmei de deschidere dată de
sistemul optic de după diafragmei de deschidere)

17. Ce este diafragma de deschidere. (Diafragma de deschidere este diafragma a cărei


imagine se vede din punctul obiect sub unghiul cel mai mic)

1
18. Ce este lucarna de intrare. (Lucarna de intrare este imaginea diafragmei de câmp dată de
sistemul optic din faţa acesteia)

19. Ce este lucarna de ieşire. (Lucarna de ieşire este imaginea diavragmei de câmp dată de
sistemul optic di spatele acesteia)

20. Ce este diafragma de camp. (Diafragma de câmp dste diafragma a cărei imagine se vede
din centrul pupilei de intrare sub unghiul cel mai mic)

21. Ce reprezintă aberaţia frontului de undă W. (Aberaţia frontului de undă reprezinta


distanţa de la sfera de referinţă la frontul de undă în lungul razei la care ne referim)

22. Ce este puterea unui sistem optic 𝜑. (Puterea unui sistem optic este legătura care se face
între distanţele focale)

23. Ce e Spot-Diagrama. (Spot-Diagrama reprezintă un grafic obţinut din mulţimea de puncte


care rezultă din intersecţia rezelor unui fascicul de raze optice cu planul imagine)

24. Ce este aberaţia transversală. (Aberaţia transversală este distanţa din planul imagine dintre
locul unde raza optică la care ne referim inţeapă planul imagine si punctul unde raza pupilară principală
înţeapă acelaşi plan imagine)

25. Ce este aberaţia unghiulară. (Aberaţia unghiulară reprezintă diferenţa dintre unghiul
direcţiei făcută de raza emergentă la care ne referim şi unghiul direcţiei razei pupilare principale)

26. Ce este funcţia optică de transfer FOT. (Funcţia optică de transfer reprezintă mărimea
complexă care face legătura dintre rezoluţia sistemului optic şi frecvenţa spaţială)

27. Ce reprezintă distributia iluminării punctului imagine. (Distribuţia iluminării


punctului imagine este funcţia care simulează principiul Huygens-Fresnel)

28. Ce sunt metodele de optimizare. (Metodele de optimizare sunt metode matematice care
modifică parametrii constructivi ai sistemului optic, selectaţi de utilizator, cu care se atinge un minim
pentru aberaţiile sistemului optic selectate pentru optimizare)

29. Care este ideea funcţionării metodei numerelor aleatoare. (O iteraţie a acestei
metode presupune modificarea aleatoare a parametrilor constructivi, ai sistemului optic selectaţi
pentru optimizare, şi evaluarea funcşiei de merit. Se repetă iteraţia până când se atinge o valoare
minimă a funcţiei de merit sau după consumarea unui numar de reluri iterative)

30. Care este ideea de funcţionare a metodei celor mai mici pătrate
amortizate. (Metoda este o perfecşionarea metodei matematice a celor mai mici patrate prin
introducerea factorului de amortizare care menţine în domeniul de liniaritate a modificării parametrilor
supuşi optimizării )

2
3