Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA

Facultatea de Istorie și Științe Politice


Relații Internaționale în Sec. XIX-XXI. Istorie și Diplomație

Scrisoare de recomandare

Domnişoara Țepordei Maria, înscrisă la masterat în anul I la Universitatea Ovidius din


Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Politice, mi-a fost studentă, în primul semestru al
anului I în 2018, la disciplinele Teorii ale relațiilor internaționale și studiilor de securitate și
Regimuri totalitare în secolul XX, pe care le predau în cadrul instutuţiei mai sus menţionate.

Pe parcursul colaborării noastre, domnişoara Țepordei Maria s-a remarcat prin


perseverenţă, ambiţie şi capacitatea de a analiza şi sintetiza conceptele prezentate în cadrul
cursurilor.

Sunt convins că această studentă va reuşi cu succes să facă față la toate provocările.
Această convingere personală este susţinută de gradul ridicat de implicare în desfăşurarea
seminariilor, de gândirea în perspectivă, abilitatea de a formula idei fundamentate şi
argumentate ştiinţific, de diplomaţia de care a dat dovadă în relaţiile cu colegii şi cu cadrele
didactice precum şi de atitudinea constructivă pe care aceasta o aplică în interacţiunea cu
ceilalţi.

Este o persoană energică, motivată, dornică de a-şi îmbogăţi cunoştiinţele şi de a-şi


dezvolta personalitatea multi-lateral şi gândirea creativă. Încurajează valorile morale şi etice
ale societăţii necesare unei bune colaborări pe termen lung cu personale provenite din medii
culturale şi organizaţionale variate.

A fost o plăcere pentru mine, ca profesor, să lucrez cu o astfel de studentă şi cred cu


tărie că Programul de Stagii ONU pentru persoane din Grupuri Subreprezentate îi va oferi
cunoştiinţele si experienţa necesară dezvoltării unei cariere de succes în contextul unei
societăţi bazate pe informaţii.

În calitate de profesor al Universității Ovidius din Constanța o recomand pe


domnişoara Țepordei Maria pentru acest program, deoarece abilităţile pe care le deţine vor
reprezenta un punct forte pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Cu respect,
22. 05. 2019 Prof.univ.dr. Marian Cojoc