Sunteți pe pagina 1din 2

32 Fizica în şcoală

DETERMINAREA CĂLDURII SPECIFICE A UNUI CORP


LUCRARE DE LABORATOR
(CLASA 8-A)
Sergiu CÂRLIG, Oleg CIOBANU, Cornelia CUCIUREANU
LICEUL „PROMETEU”, CHIŞINĂU

Scopul lucrării: determinarea căldurii specifice a unui corp prin metoda calorimetrică

Materiale necesare: calorimetru, corp calorimetric, termometru, apă rece, apă clocotindă,
balanţă.

Note teoretice:
La punerea în contact termic a două corpuri, între acestea are loc un schimb de căldură, corpul
mai cald cedează iar cel mai rece primeşte căldură. Procesul are loc până când temperaturile
corpurilor aflate în contact se egalează, adică se stabileşte starea de echilibru termic. Dacă
schimbul de căldură are loc într-un sistem izolat (calorimetru) atunci pentru corpurile date
avem
Qcedat = Q primit (1)
Considerând că corpul calorimetric cu căldură specifică necunoscută, c1 , are temperatura mai
mare, t1 , iar apa din calorimetru (corpul 2) are temperatura t 2 si căldura specifică c2 şi
temperatura de echilibru este t , atunci
Qcedat = c1m1 (t1 − t ) Q primit = c2 m2 (t − t 2 ) , (2 a, b)
c2 m2 (t − t2 )
Folosind relaţiile (2) şi (1), avem c1 = (3)
m1 (t1 − t )
Erori
Prin măsurare directă se determină temperatura şi masa. Pentru temperatură eroarea de
1
măsurare este egală cu o jumătate din valoarea unei diviziuni. ∆t = div = o
C . Eroarea
2
determinării masei este dată de cea mai mică masă marcată ∆m = kg
∆m ∆m 2∆t 2∆t
ε= + + + , ∆c1 = c1 ⋅ ε (4)
m1 m2 (t − t2 ) (t1 − t )

Modul de lucru
1. Se determină masa corpului calorimetric m1 care se pune în vasul cu apă clocotindă şi unde
se ţine până la realizarea echilibrului termic.
2. Se determină masa apei reci din calorimetru m2 .
3. Se măsoară temperatura apei clocotinde t1 şi temperatura apei din calorimetru t 2 .
4. Se pune corpul calorimetric în calorimetrul cu apă, se aşteptă realizarea echilibrului termic
şi se determină temperatura de echilibru t
5. Se calculează căldura specifică necunoscută c1 şi se estimează erorile relativă şi absolută,
prezentând şi un exemplu de calcule.
6. Se scrie rezultatul final şi se formulează concluzii.

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 6, nr. 1-2, 2008


Fizica în şcoală 33
Tabelul măsurărilor şi determinărilor

m1 , kg m2 , kg t1 , ˚C t 2 , ˚C t , ˚C c1 , J/(kg ˚C) ∆c1 , J/(kg ˚C) ε

Exemple de calcul

Căldura specifică c1 =

Eroarea absolută ∆c1 =

Rezultatul final

c1 = (c1 ± ∆c1 ) = ( ± ) J (kg o C), ε = %

Concluzii

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 6, nr. 1-2, 2008