Sunteți pe pagina 1din 1

TUASAERTEGHNiK

->))x(a-
aar\e tttt

POMPASUBMERSIBILAPENTRUAPE CURATE
wTx2460-75
PREZf,NTARE PRODUS
WTX 2460-75esteo pompSsubmersibil5din inox, cu surub,cu tipl5 etansaxeavandmotorul in
baie de ulei. esteo pompd submersibilddin inox, cu sruub,cu tdpla etantareavandmotorul in baie de
ulei. AceastepompAse litreaza cu tabloude comanddqi controlce cuprindecondensatot de pomire.
proteclietemicd, $i cablude alimentare
de 15m.
CARACTERISTICITEHNICE:
- tensiuneade alimentare VnPh 23OY/5OHz+s%
- puterema\ima absorbitAPI w 950
- puterenominalaP2 w 500
- indltime maximdrefulatd m80
- debit maxim refulat mc,4r 2.4
- temperatuamaximaa lichidului vehicuiat 'c 40
- clasade izolaiie B
- graduldeFoteclie IP 58
- serviciucontinuuS1;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
- motorin baiede ulei;
- diametrulexterior100mm (4");
- diametrulorificiuluiderefularel'a
- etansarecu gamitua mecanicA;
- catcasamotot:inox;
- materialulcorpului de refulare:bronz;
- numir maximdeporniripe ora:30 pomiri/ori;

PERFORMANTtr

8.3 16.6 25 33.3 40


0.5 1 1.5 2 2.4
natimemanometrica
lrnl 80 69 24 5

-APLICATII
- aceastapompa poate fi utilizata pentru transferul apei curate din pulud forate sau rezervoareJ
pentmmici sistemedeirigatii gi alimentareacu apda locuintelor.
Pompapoatefi utilizati ca atate saupoatefi parte componentAa unui grul hidrofor (saucu un alt
tip de automatizare).
ATENTItr
- Respectali diarnetrulinterioral levilorconformindicaliilorfabricantului
(1" petraseulderefulare)
- Nu lisali niciodatdpompasA functioneze{AI5api I

cARANTItr:24LUNI persoanefizice
l2 LUNI persoane juridice
Servicein garanlieqi post-garanlieasiguratin CENTRE SERVICEAUTORIZATE .