Sunteți pe pagina 1din 12
`
`
` D ezvoltarea A ptitudinilor, C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale

D.A.C.I.A

C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect
C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect
C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect
C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect

Proiectul

si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect finanţat

Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

`
`
` Denumire solicitant - Asociația Dorna Tismana Titlu proiect - Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri Programul

Denumire solicitant - Asociația Dorna Tismana

Titlu proiect - Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) program finantat de Uniunea Europeană şi
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
(PNDR) program finantat de Uniunea Europeană şi
Guvernul României prin Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
1.
1.
1. Ghid înființare firma: Pașii necesari pentru înființare firma În ghid de înființare firma vei afla

Ghid înființare firma: Pașii necesari pentru înființare firma

În ghid de înființare firma vei afla informații despre următoarele:

Actele necesare înființării firmei;

2. Locurile unde trebuie mers în scopul realizării dosarului de înființare;

3. Bani necesari pentru fiecare pas;

4. Durata pentru dobândirea diferitelor dovezi;

5. Pașii cei mai eficienți pentru realizarea dosarului;

6. Alte sugestii.

eficienți pentru realizarea dosarului; 6. Alte sugestii. Ghid înființare firma: Pașii necesari pentru

Ghid înființare firma: Pașii necesari pentru înființare firma

I. Actele Necesare pentru Înființarea firmei

Primul și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să știi care sunt actele necesare pentru dosarul de înființare firma. Lista cu actele necesare o poți găsi AICI. Pentru a intra în posesia actelor trebuie să mergi mai întâi la Registru Comerțului din orașul tău și să ceri la Biroul de Informații toate declarațiile privind înființarea unui SRL. Dacă nu vrei să mergi, poți să le descarci gratuit de pe site-ul Oficiului National al Registrului Comerțului la secțiunea Formulare -> Înregistrare persoane juridice.

II. Verificarea Disponibilității Denumirii

După ce ai aflat care sunt actele, urmează primul pas de realizat, acela de a rezerva numele viitoarei tale firme. Împreună cu o Cerere de verificare a disponibilității denumirii firmei și a rezervării acesteia completată cu mai multe variante de denumire (din experiență îți spun că trebuie să-ti pregătești cel puțin 5 variante de denumire) și cu taxa plătită pentru această acțiune în valoare de 40 de lei te prezinți la biroul de rezervări de denumiri. Durata de dobândire a Dovezii verificării disponibilității și rezervării firmei este în jur de 2-3 zile. Dovezii verificării disponibilității și rezervării firmei trebuie atașată la dosarul de înființare firma in original.

III. Stabilirea Sediului Social

Un proces pe care îl poți face în paralel cu toți pașii pentru realizarea dosarului de înființare firma. În primul rând, ai nevoie să-ti cauți un sediu social. Aceasta poate fi o casă sau un apartament, personal sau închiriat. Următoarea fază, este trecerea pe numele firmei a sediului social. Acest lucru se poate face cu ajutorul unui contract de închiriere sau a unui contract de comodat (în atașamente ai modele de contracte). Acest contract trebuie realizat între deținătorul imobilului și firma (Denumirea aleasă la Pasul nr.II). Pe lângă acest contract în original, în dosar trebuie completată o Cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și de eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social. Aceasta se obține de la Biroul de

Informații din cadrul Registrului Comerțului și trebuie depusă în variantă originală. Alături de cerere și de contract se plătește o taxă judiciară de 4 lei pentru validarea și înregistrarea contractului de comodat sau de închiriere.

înregistrarea contractului de comodat sau de închirier e. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
înregistrarea contractului de comodat sau de închirier e. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Atenție! În cazul în care sediul social este un apartament, ești nevoit să completezi și
Atenție! În cazul în care sediul social este un apartament, ești nevoit să completezi și

Atenție! În cazul în care sediul social este un apartament, ești nevoit să completezi și o Cerere aprobată de vecinii și administratorul blocului. Trebuie să primești semnături de la toți vecinii din jurul apartamentului tău (de sus, de jos, din stânga și din dreapta imobilului) și a administratorului. Toate aceste Cereri și Declarații privind sediul social trebuie atașate la dosarul de înființare firma în forma originală.

IV. Redactarea Actului Constitutiv

Următorul pas reprezintă redactarea Actului Constitutiv al societății.

Actul Constitutiv trebuie să conțină următoarele informații: datele de identificare a asociatului/asociaților, forma de organizare, denumirea societății primită la pasul nr.I, specificarea sediului social, sediul secundar (în cazul în care există mai multe puncte de lucru), obiectul de activitate principal și activitățile secundare, Capitalul social și cota de participare a asociaților la profit și pierdere, desemnarea administratorului care are un mandat pe o perioadă stabilită de asociați ce poate fi nelimitată sau limitată. Atenție! mare grijă la CAEN-uri deoarece numai pe baza acestor CAEN-uri vei putea realiza venituri.

O listă cu CAEN-uri valabile în 2013 poți găsi AICI. De preferat este să adaugi mai multe CAEN-uri

pentru o eventuală extindere a obiectului de activitate. Capitalul social al unui SRL trebuie să fie de minim 200 lei, divizat în părți sociale cu o valoare nominală de cel puțin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat în parte poate să dețină un număr întreg de părți sociale. Două modele de Acte Constitutive poți găsi AICI sau AICI.

Actul Constitutiv trebuie atașat la dosarul de înființare firma in formă originală.

V. Realizarea Capitalului Social

A venit momentul în care asociatul/asociații trebuie să depună capitalul social. Acesta trebuie să fie de

minim 200 de lei, divizat în părți sociale cu o valoare nominală de cel puțin 10 lei fiecare. Acest proces se poate face la orice bancă. Îți recomand să alegi banca la care dorești pe viitor să ai contul bancar curent. La bancă trebuie mers cu o variantă de act constitutiv pentru a realiza conform acestuia vărsămintele pentru capitalul social. După ce sunt depuși banii pentru capitalul social, vei primi o chitanță ce reprezintă dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv. Aceasta dovadă trebuie depusă în original la dosarul de înființare firma.

VI. Completarea Declarațiilor pe Propria răspundere

Următoarea etapă o reprezintă completarea declarațiilor date pe propria răspundere de către asociați și administratori din care să reiasă că îndeplinesc toate condițiile legale pentru deținerea acestora titluri. Cererile necesare sunt:

Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art.15 ali 1 cu vedere la cunoștința că respectă prevederile legislației;

Declarația privind publicarea în Monitorul Oficial; Anexa 1: Referitor la înregistrarea fiscală;
Declarația privind publicarea în Monitorul Oficial;
Anexa 1: Referitor la înregistrarea fiscală;

Aceste cereri și anexe le puteți cere în primul pas atunci când mergeți pentru prima oară la Registrul Comerțului și trebuie depuse în original la dosarul de înființare firma.

depuse în original la dosarul de înființare firma. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Atenție! Semnătura pe aceste documente se vor realiza în momentul în care se va merge
Atenție! Semnătura pe aceste documente se vor realiza în momentul în care se va merge

Atenție! Semnătura pe aceste documente se vor realiza în momentul în care se va merge la biroul de depunere a dosarului.

în care se va merge la biroul de depunere a dosarului. VII. Alte Documente 1. Specimenul

VII. Alte Documente

1. Specimenul de semnături se obține în primul Pas și

se completează doar de către Administrator/Administratori. Semnătura trebuie

pusă în fața reprezentantului de la biroul de depunere a dosarelor de înființare firme.

2. Copii după Cărțile de Identitate a Asociatului/Asociaților

și completat pe ele Numele și Prenumele, Semnătură și că acestea sunt conform cu originalele. 3. Completarea Cererii de Înregistrare SRL. Se opțiune de la Ghișeul de informații de la Registrul Comerțului.

VIII. Ultimul Pas După colectarea tuturor declarațiilor completate din pașii anteriori și realizării dosarului (dosar cu șină) de înființare firma se merge la ghișeul de depunere a dosarului. După ce îl verifică, va trebui să treceți prin ultima acțiune, aceea de a plăti taxa de înregistra a firmei și a tarifului de publicare în Monitorul Oficial. Costul pentru înregistrare a SRL-ul diferă în funcție de numărul asociaților și anume: SRL cu asociat unic 350 de lei, SRL cu 2 asociați 400 de lei și SRL cu 3 sociaţi – 450 lei. Termenul de eliberare de la data depunerii dosarului este de 3-4 zile.

IX. Alte Informații

După ce vei obține toate actele privind înregistrarea firmei, ești nevoit să realizezi următoarele

activități:

1. Realizarea unei ștampile; (cost: aprox 100 RON în funcție de numărul ștampilelor și de calitatea acestora);

2. Mers la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) pentru a depune Declarația privind înregistrarea fiscală;

3. Mers la bancă pentru a-ti realiza contul curent;

4. Realizarea de modele de facturi și chitanțe speciale pentru firma ta.

X. Programul tău de facturare La final trebuie sa te gândești foarte serios la modul in care vei factura clienților tai. Ca program de facturare eu folosesc facturis.ro (îl poți testa gratuit daca vrei). Este cel mai simplu, complet si util program de facturare. Motivele pentru care eu am ales acest program găsești in acest articol - > Recenzie Facturis.ro: Un program de facturi complet.

XI. Mult SUCCES

Urmează cel mai greu lucru, acela de a găsi clienți și de a realiza profit.
Urmează cel mai greu lucru, acela de a găsi clienți
și de a realiza profit. Aici totul depinde de tine și
de cât de bun ești în activitatea pe care o realizezi.
CE CONTINE DOSARUL? •
CE CONTINE DOSARUL?
CE CONTINE DOSARUL? • Completarea dosarului pentru depunere la Oficiul Registrului Comerțului Cererea de înregistrare

Completarea dosarului pentru depunere la Oficiul Registrului Comerțului

dosarului pentru depunere la Oficiul Registrului Comerțului Cererea de înregistrare (original, formular tipizat se
dosarului pentru depunere la Oficiul Registrului Comerțului Cererea de înregistrare (original, formular tipizat se

Cererea de înregistrare (original, formular tipizat se găsește pe site-ul ONRC)

• Dovada verificării disponibilități si rezervării firmei, original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

• Dovada verificării calității de asociat unic într-o singura societate cu răspundere limitata cu unic asociat ( se realizează din Oficiu de Registrul Comerțului O.R.C. in cadrul termenului de înregistrare)

• Actul constitutiv in original

• Actele de identitate ale asociaților, administratorilor sau după

caz ale cenzorilor persoane fizice (fotocopie certificata olograf de titular)

• Documente care atesta drepturile de folosința asupra sediului (in copie),

înregistrat la administrația financiara in raza căruia se afla sediul social

• Certificatul emis de administrația financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinație

de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obține prin intermediul oficiului registrului comerțului); se obține prin completarea unui formular tipizat al ANAF si aplicarea unui timbre fiscal de 4 lei.

• Avizul asociației de proprietari/locatari, original (daca este cazul)

pentru schimbarea destinației imobilului din locuința in sediu de firma;

• Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor in numerar subscrise de asociați la capitalul social (copii)

• Daca sunt aporturi in natura se depun actele privind proprietatea asupra acestor bunuri / raportul de evaluare pentru SRL asociat unic

• Declarațiile pe proprie răspundere ale asociaților /administratorilor/cenzorilor

(după caz) din care sa rezulte ca îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea calităților respective (original);

Declarațiile pe propria răspundere pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de

avocat în condițiile Legii nr. 51/1995 sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenta din cadrul O.R.C.

• Specimenele de semnătura ale reprezentanților SRL (original). Specimenele de semnătură se depun la oficiul

registrului comerțului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiți prin actul constitutiv și pot fi date în formă autentică la notarul public, în fata directorului ORC care va certifica semnătura;

• Certificatele de cazier fiscal pentru asociați/administrator/cenzori (după caz) . Cazierele se obțin de O.R.C. in cadrul perioadei de înregistrare;

• Declarația-tip pe propria răspundere , după caz poate fi:

-tip pe propria răspundere , după caz poate fi: ➢ Declarația model 1 prin care persoana

Declarația model 1 prin care persoana juridica declara ca nu va începe activitatea declarata pe o perioada de maximum 3 ani;

Declarația model 2 prin care persoana juridica atesta ca îndeplinește condițiile legale de funcționare prevăzute de legislația specială din PSI, domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii Ambele formulare se găsesc pe site-ul www.onrc.ro

muncii Ambele formulare se găsesc pe site -ul www.onrc.ro • Împuternicire speciala (in forma autentica) sau

• Împuternicire speciala (in forma autentica) sau delegație pentru persoana

desemnata sa îndeplinească formalitățile legale (original) daca este cazul

lei. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile O.R.C., precum și cu mandat poștal, ordin de plată etc.

Cum se depune dosarul la Oficiul Registrului Comerțului

Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (cca 500 lei)si timbre fiscale de 4

Tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a

• Personal, de persoana fizica la ghișeul O.R.C.

• Prin împuternicit, in baza unei procuri speciale, acordata

împuternicitului. In acest caz specimenul de semnătura se da in

forma legalizata la un notar public.

Prin transmiterea documentelor prin posta, in acest caz se percepe un tarif separat.

prin posta, in acest caz se percepe un tarif separat. • Proiect finanţat cu fonduri europene
• •
• • Ridicarea documentelor de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului Documentele care ate sta

Ridicarea documentelor de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului Documentele care atesta autorizarea si înregistrarea SRL sunt:

Certificatul de înregistrare a SRL in O.R.C.

Certificat constatator cu valabilitate limitata.

Înregistrarea la Administrația Finanțelor Publice - CUM? In termen de 15 zile de la ridicarea certificatului de înregistrare a SRL de la

O.R.C.se efectuează înregistrarea la Administrația Finanțelor Publice in a cărui raza teritoriala se afla sediul Surprins depunerea următoarelor documente:

• Declarația 070 de înregistrarea a domiciliului si vectorului fiscal;

• Copie de pe Certificatul de înregistrare de la O.R.C Declarația se găsește pe site-ul www.anaf.ro

la O.R.C Declarația se găsește pe site -ul www.anaf.ro CONSTITUIREA UNUI SRL-D / CADRUL JURIDIC DE

CONSTITUIREA UNUI SRL-D / CADRUL JURIDIC DE REGLEMENTARE OUG nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

CONDITII PENTRU DEBUTANTUL CARE SOLICITA INFIINTAREA UNUI SRL-D

• Vârsta intre 18-35 de ani, împliniți cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de

înmatriculare a societății cu răspundere limitată in Registrul Comerțului;

• Nu a mai deținut si nu deține calitatea de acționar, asociat sau membru al organelor de

conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spațiul economic european;

• Înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii nr.

31/1990

CONDITIILE INDEPLINITE DE SOCIETATEA INFIINTATA

Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. Este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcționează pe durată

nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile

2. Se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004,

privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și ale prezentei ordonanțe de urgenta;

3. Este înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci)

debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanți asociați. Condițiile pentru

întreprinzători debutanți asociați. Condițiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociați;

4. Este administrată de asociatul unic, sau de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;

5. Are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de

clasificarea activităților din economia naționala în vigoare (CAEN Rec 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societății următoarele: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, precum și activitățile excluse de normele

europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. CE CONTINE DOSARUL PENTRU UN SRL-D

CE CONTINE DOSARUL PENTRU UN SRL-D

Conținutul dosarului este identic cu cel prezentat pentru un SRL clasic. Singura deosebire este ca la numele

societății se adaugă sintagma “SRL-D”

numele ✓ societății se adaugă sintagma “SRL - D” Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
✓ ✓ Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.: ✓ ➢ Site web A.D.T.
Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.:
➢ Site web A.D.T. www.dornatismana.ro
➢ Pagina web
A.D.T . https://sites.google.com/view/dornatismana
- BLOG-uri A.D.T.:
BLOG-ul A.D.T. blogspot.ro: http://dornatismana.blogspot.com
BLOG-ul A.D.T. wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com
- Social Media A.D.T.:
➢ Grup A.D.T. Facebook www.facebook.com/groups/dornatismana
➢ Pagina web A.D.T. Facebook https://www.facebook.com/ONGADT/
➢ Pagina web A.D.T. LinkedIn https://www.linkedin.com/company/asociatia-dorna-tismana/;
ASOCIATIA DORNA ✓ TISMANA OFERA SERVICII DE INFORMARE SI - CONSILIERE VIZAVI DE OPORTUNITATI PE CARE
TINERII LE POT AVEA ✓ :
Surse de finanțare / fonduri naționale & fonduri ale U.E. StartUp
Guvernul României - Ministerul pentru Mediul de Afaceri prin AIPPIMM
AGENTIA PENTRU ✓ IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU IMM
www.aippimm.ro/categorie/programe/ programul StartUp NATION România
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
PNDR/ FEADR

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

✓ U.E. / Programul Operațional Competitivitate (POC )

U.E. / Programul Operațional Competitivitate (POC)www.fonduri-ue.ro/poc-2014

FSE /POCU Programul Operațional Capital Uman

România StartUp Plus - www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Ai o idee și vrei să vezi dacă poți obține finanțare și în ce condiții?

Dacă răspunsul este DA, atunci ești în secțiunea potrivită,

răspunsul este DA, atunci ești în secțiunea potrivită, secțiunea „ Ghidul ✓ de finanțare” . ✓

secțiunea „Ghidul de finanțare”.

Resurse online Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri:

planuri de afaceri: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ www. p landeafacere.ro/

www.plandeafacere.ro/ Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri

http://ideideafaceri.manager.ro/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri

http://startpentrutine.ro/utile/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri

Platforma PROFESIONALA online SMART StartUp ✓ SITE online SMART StartUp https://sites.google.com/view/smartstartup
Platforma PROFESIONALA online SMART StartUp
SITE online SMART StartUp https://sites.google.com/view/smartstartup
✓ BLOG online SMART StartUp https://smartstartup2020.blogspot.com/
✓ Pagina online SMART StartUp WEB Facebook https://www.facebook.com/SMARTStartUp2020/
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
✓ GRUP online SMART StartUp Facebook https://www.facebook.com/groups/SMARTStartUp2020/
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANA ” A.D.T. A sociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea,
PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANA ” A.D.T. A sociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea,
PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANA ” A.D.T. A sociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea,

PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANAA.D.T.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creșterii nivelului de trai.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.organizează următoarele acțiuni si activități in 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) prin implicarea activa a tinerilor & descoperirea de noi tineri talentați și promovarea acestora către o performanta cat mai înalta, astfel încurajând/asigurând oportunități de afirmare prin sprijinirea implicării active si directe a in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, toate acestea având ca si rezultat:

Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, prin realizarea in mod direct a diferitelor inițiative, acțiuni si activități educaționale, evenimente, diverse campanii de informare in domeniul proiectului etc.

Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura prin intermediul unor viitoare programe/proiecte de tineret, educaționale, culturale de voluntariat/SEV si antreprenoriat/StartUp, derulate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.

, derulate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in cele 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial) sunt următoarele:

Informare (directa si web/online Internet & social media );

Consiliere (directa si web/online Internet & social media );

Formare, capacitare, recrutare (di

recta si web/online e-learning);

Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;

Consultanta (directa si web/online Internet & social media );

(directa si web/online Internet & social media ); Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.
Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T. ➢ Site web A.D.T. www.dornatismana.ro ➢ Grup
Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.
➢ Site web A.D.T. www.dornatismana.ro
➢ Grup A.D.T. Facebook www.facebook.com/groups/dornatismana
➢ Pagina web A.D.T . https://sites.google.com/view/dornatismana
Pagina web A.D.T. Facebook https://www.facebook.com/ONGADT/
○ BLOG-ul A.D.T. blogspot.ro: http://dornatismana.blogspot.com
○ BLOG-ul A.D.T. wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com
➢ Pagina web A.D.T. LinkedIn www.linkedin.com/company/asociatia-dorna-tismana
Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T Asociația “Dorna Tismana” A.D.T . este o organizație
Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T Asociația “Dorna Tismana” A.D.T . este o organizație

Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T

Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T Asociația “Dorna Tismana” A.D.T . este o organizație

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. este o organizație formata exclusiv din tineri, care de 10 ani le oferă acestora cadrul necesar învățării, dezvoltării personale si dobândirii de competente. Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. tine sub umbrela patru comunități/rețele Internet & Social Media proprii A.D.T. online:

Platforma virtuala Business Net@StartUP, I.M.P.A.C.T. v.1. & v.2. - 2014-2020, ‚Pentru Tineri prin Tineri’, care organizează proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a contribui la formarea unor oameni excepționali. Timp de 10 ani, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a contribuit prin organizarea anuala a cel puțin 5 proiecte, la educarea a 500 de persoane resursa, 30 de membri activi si a peste 3000 de beneficiari. Astfel, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a reușit de-a lungul timpului sa contribuie in mod esențial la transformarea potențialului in excepțional in cele patru domenii de interes: antreprenoriat, educație, cultura si tineret, devenind o organizație creatoare de viitor romanesc.

Antreprenoriatul este un contribuitor cheie in dezvoltarea si creșterea economiei oricărei tari. Sistemul educațional din România este în curs de redefinire, infrastructura școlilor lasă de dorit, el nefiind în situația de a putea oferi calificări adaptate la cerințele pieței de muncă. Tinerii au nevoie lângă diploma de bacalaureat sau cea de licență de calificări suplimentare pentru a porni cu șanse reale în căutarea unui loc de muncă sau in realizarea unei afaceri proprii. Educația antreprenoriala si financiară are un rol foarte important în rândul absolvenților de școală sau de facultate, ea asigurând cunoștințe și competențe care îi pot ajuta pe tineri să dezvolte o atitudine antreprenoriala, economică și financiară critică și analitică, astfel ca ei să devină forțe de muncă mai productive, un factor responsabil și de încredere al comunității locale. Inițiativa noastră vine sa răspundă unui defect structural la nivelul resursei umane naționale care se poate diagnostica prin deficitul de leadership antreprenorial; Pornim de la argumentul următor învățământul preuniversitar este centrat cu precădere pe dezvoltarea la elevi a competentelor tehnice individuale; Pe de alta parte realitatea din piața muncii actuale demonstrează ca setul competentelor SOFT skills: dezvoltarea gândirii creative, gândirii critice, dezvoltarea de abilități de public speaking, leadership antreprenorial, negociere, inteligenta emoționala, comunicare si ascultare activa, team worker, gândire strategica si managementul schimbării pe care le deține o persoana face diferența. Principalele cauze sunt lipsa culturii capitaliste si a cunoștințelor legate de mediul antreprenorial, absenta unor cadre informale de dezvoltare si finanțare a StartUp-urilor dar si absenta

unei educării antreprenoriale. Platforma profesionala web StartUp DACIA

asumat misiunea de a contribui la soluționarea acestor cauze, iar proiectul propus răspunde nevoii de a crea un context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si dezvoltându-le competente in educație in mediul antreprenorial, managementul proiectelor / planurilor de afaceri), de altfel prin atragerea instituțiilor de învățământ in parteneriat in cadrul acestui proiect se urmărește conștientizarea lor in asumarea unui rol pro activ vizavi de educația antreprenoriala Platforma profesionala web StartUp DACIA isi propune integrarea noilor tineri resursa viitori antreprenori in comunitatea/rețeaua Internet & Social Media Business StartUP ADT deja existenta, va reuni peste 1000 de membri online, in scopul scopul facilitării contribuției acestora la redefinirea mediului antreprenorial

a
a

Asociației “Dorna Tismana” A.D.T. si-a

a Asociației “Dorna Tismana” A.D.T. si-a Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
a Asociației “Dorna Tismana” A.D.T. si-a Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
` Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
`
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si
Initiativei Antreprenoriale
Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA Pagina web StartUP
Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA Pagina web StartUP DACIA https://sites.google.com/view/webdacia BLOG web
Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA
Pagina web StartUP DACIA https://sites.google.com/view/webdacia
BLOG web StartUP DACIA https://dacia2020.blogspot.com
Pagina web StartUP DACIA Facebook www.facebook.com/Startup-DACIA
GRUP web StartUP DACIA Facebookwww.facebook.com/groups/Startup-DACIA