Sunteți pe pagina 1din 12
`
`
` D ezvoltarea A ptitudinilor, C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale

D.A.C.I.A

C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect
C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect
C ompetentelor si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect

Proiectul

si I nitiativei A ntreprenoriale D.A.C.I.A Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri Proiect finanţat

Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Denumire solicitant - Asociația Dorna Tismana Titlu proiect - Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri ` Programul
Denumire solicitant - Asociația Dorna Tismana Titlu proiect - Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri ` Programul

Denumire solicitant - Asociația Dorna Tismana

Titlu proiect - Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri

` Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) program finantat de Uniunea Europeană
`
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
(PNDR) program finantat de Uniunea Europeană şi
Guvernul României prin Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Ce este marketingul ? Un întreprinzător aflat la început de drum trebuie să conștientizeze că,
Ce este marketingul ? Un întreprinzător aflat la început de drum trebuie să conștientizeze că, din momentul începerii
afacerii sale, clienții săi vor trebui să reprezinte centrul preocupărilor sale. Într-adevăr, nici o afacere nu poate supraviețui
fără clienți - ei reprezintă principala sursă de finanțare a activităților organizației - orice afacere va exista atâta timp cât vor
exista clienți. Astfel, Marketingul este procesul de management responsabil pentru anticiparea, identificarea și
satisfacerea necesităților clientului, în mod profitabil. Acest deziderat de satisfacere a clienților este însăși rațiunea de
existență a afacerii. Iar aceasta trebuie realizată mod profitabil - altfel nu mai este vorba de o afacere, ci de o acțiune,
instituție caritabilă. Activitatea de marketing este o activitate importantă, reprezentând o investiție în dezvoltarea viitoare
a afacerii. Dacă în prima fază, a începutului, ne vom stabili probabil singuri strategia de marketing, după ce trecem de
greutățile startului trebuie să avem în vedere a apela la un profesionist, la un consultant în management.

Care sunt cele mai la îndemână instrumente de marketing ? În cadrul activității de marketing, cel mai uzual se constată combinarea a 4 politici principale:

Politica de produs Politica de promovare Politica de preț și condiții de preț Politica de distribuție

Politica de produs Cea mai importantă idee a politicii de produs este orientarea către client. Produsul trebuie astfel conceput încât să

satisfacă cât mai bine necesitățile clientului. Înainte de a concepe orice produs este esențial să știm dacă există o cerere pentru acest produs. Apoi, este important să aflăm dacă produsul respectă cerințele existente din punct de vedere tehnic, al siguranței în exploatare sau cerințele legale. Tehnicile cele mai utilizate în cadrul politici de produs sunt:

- analiza ciclului de viață al produsului

- analiza gamei de produse

- marca / numele produsului

- ambalarea produsului

Politica de promovare Este totalitatea acelor acțiuni prin care mesajele noastre, referitoare la propriul produs, sunt transmise pieței țintă Denumirea firmei ca element al politicii de promovare „Totul începe cu numele firmei". Numele firmei este prima informație pe care potențialul nostru client o aude despre firma noastră. Pentru ca această primă impresie să fie și una favorabilă, numele firmei trebuie ales cu grijă și cu mult discernământ. Unele recomandări pot fi avute în vedere:

Utilizarea unor expresii străine poate constitui uneori un dezavantaj, prin dificultățile de pronunțare a numelui firmei mai ales în cazul comunicării prin telefon

Numele firmei trebuie să fie pe cât posibil concis, sugestiv, ușor de ținut minte și mai ales original

Este important să alegem un nume cu identitate proprie, ușor de scris sau pronunțat în limba română dar și ușor de scris și pronunțat în limbi străine - dacă anticipăm că vom avea relații de afaceri cu străinii. În acest sens este bine de evitat prezența diacriticelor în nume - caractere dificil de citit sau scris pentru un străin

Totodată, este bine să știm că legea societăților comerciale face anumite precizări referitoare la numele firmei: de exemplu în cazul societăților cu răspundere limitată numele trebuie să conțină o referire directă la obiectul de activitate al firmei

Este bine să alegem 2 sau 3 variante de nume, pentru a avea o rezervă în caz că numele ales de noi este deja înmatriculat sau rezervat la Registrul Comerțului Politica de comunicare începe cu numele firmei, cu numele produselor, cu tot ce înseamnă identitate grafică a firmei (logo, hârtie cu antet, cărți de vizită, oferte ale firmei) și continuă cu materialele de prezentare a firmei și cu modul de ambalare al produselor. Desigur, în funcție de posibilitățile financiare ale firmei pot fi realizate și diverse materiale de reclamă sau obiecte promoționale. Totodată, participarea la târguri, seminare sau prezentări, implicarea în diferite manifestări științifice, de cercetare sau chiar sponsorizarea unor acțiuni cu caracter cultural, social, sportiv, etc pot constitui modalități subtile dar deseori foarte eficiente de comunicare cu piața țintă. Ce este important de reținut este că mesajul conținut de materialele de promovare trebuie să sugereze (mai subtil sau mai explicit) clientului utilitatea produsului / serviciului Dvs. și, poate și mai important, prin ce vă diferențiați Dvs. fată de concurență.

prin ce vă diferențiați Dvs. fată de concurență. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
prin ce vă diferențiați Dvs. fată de concurență. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Prețul în funcție de costuri
Prețul în funcție de costuri
Prețul în funcție de costuri Politica de preț și de condiții de plată Există trei mari
Prețul în funcție de costuri Politica de preț și de condiții de plată Există trei mari

Politica de preț și de condiții de plată

Există trei mari categorii de metode de stabilire a prețului unui produs:

În funcție de costuri: există mai multe metode de a calcula costul unui produs sau global, a unei game de produse. Peste acest cost se adaugă o marjă de profit și acesta este prețul pieței.

Prețul în funcție de cerere

O altă metodă este de a fixa prețul produsului la o valoare pe care eu consider că piața (cererea) o va accepta. Evident lucrul acesta necesită o bună cunoaștere a pieței și a prețurilor acceptabile pentru diferitele segmente ale pieței. Aceasta nu înseamnă neapărat că prețul trebuie să fie mic - comercianții de produse de lux stabilesc preturi mari pentru că se adresează unei piețe care este dispusă (și chiar vrea) să plătească preturi foarte mari, aceste preturi dându-le clienților sentimentul că au achiziționat produse de foarte bună calitate, la care nu oricine are acces (accesul fiind restricționat prin prețul prohibitiv).O altă strategie de fixare a prețului care are la bază comportamentul psihologic al cererii este cea în care preturile se stabilesc de genul 199.000 lei, dând psihologic senzația că prețul se încadrează într-o categorie de preturi sub 200.000 lei , În cazul nostru. O altă strategie psihologică este și cea în care un discount de 20% este prezentat sub forma: la patru produse cumpărate primiți unul gratuit !

Prețul în funcție de concurență

Categoric că este important să ținem seama și de acțiunile concurenței. Astfel, putem aborda preturi similare sau ușor mai mari ca ale concurenței (știm deja că pe acestea piața le acceptă) și să comunicăm pieței avantajele competitive ale produsului nostru. Putem totodată, mai ales în fazele de început ale afacerii, să oferim reduceri semnificative (mai mici cu 30% decât concurența) pentru a atrage cote de piață. Este recomandabil ca acest lucru să se realizeze însă numai pentru perioade limitate, pentru a nu periclita echilibru financiar al firmei și pentru a nu da pieței percepția că produsul nostru este „ieftin" și deci probabil slab calitativ și cu utilitate redusă.

Condițiile de preț

Acestea reprezintă o altă latură fundamentală a politici de preț. Un termen de plată îndelungat poate echivala cu un reducere semnificativă, pentru că numerarul costă. Și la Dvs. în organizație, lipsa numerarului la un moment dat poate necesitata apelarea la un credit pe termen scurt, operație care diminuează categoric profitul. Pot fi imaginate diferite modalități de plată care pot stimula piața să apeleze la produsele/serviciile noastre.

stimula piața să apeleze la produsele/serviciile noastre. Politica de distribuție Reprezintă locul și modalitatea

Politica de distribuție

Reprezintă locul și modalitatea fizică prin care produsul este vândut, de exemplu prin vânzare directă, prin comerțul en-gros sau prin comerțul en-detail. Specificul produsului, respectiv bun de larg consum, bun de investiții, serviciu, etc. determină foarte mult alegerea canalului de distribuție. De exemplu, bunurile de larg consum cu diferențiere redusă se pretează comerțului en-gros; pe măsură ce specializarea bunurilor crește ne vom îndrepta către comerțul en-detail iar când produsul este extrem de specializat clientului (de exemplu un soft dedicat, sau un produs de consultanță în management sau o poliță de asigurări) atunci canalul de distribuție este de cele mai multe ori vânzarea directă. O astfel de modalitate este valabilă la produsele sau serviciile personalizate, cum este cazul bunurilor industriale destinate investițiilor de exemplu.

Recomandări pentru IMM în faza de înființare a unei firme

alegeți-vă un produs, o activitate pe care o stăpâniți perfect din punct de

vedere tehnic începeți o activitate numai după ce aveți câțiva clienți siguri

pentru produsul / serviciul Dvs. și anticipați că mai există și alți clienți potențiali

Concepeți-vă produsele / serviciile după necesitățile anticipate ale clientului sau

încercați să identificați clienți pentru produsele / serviciile în care dețineți avantaje competitive

Alegeți-vă numele firmei cu atenție

Investiți puțin timp într-o imagine grafică a firmei Dvs.

Alegeți-vă mijloace de promovare specifice activității Dvs.

Aveți în vedere toate cele trei politici de preț la stabilirea prețului

Atenție la condițiile de plată - un bun management al numerarului înseamnă maximizarea cumpărărilor pe credit și minimizarea vânzărilor pe credit

•

Condițiile de plată pot fi o pârghie pentru atragerea unor clienți strategici

pot fi o pârghie pentru atragerea unor clienți strategici Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Planificare strategică
Planificare strategică
Planificare strategică Planificarea strategică de marketing - Nu se poate vorbi de planificare strategică de marketing

Planificarea strategică de marketing

- Nu se poate vorbi de planificare strategică de marketing fără să se facă referiri la planificarea strategică a organizației:

mediu

misiune

obiective

strategii

a organizației: mediu misiune obiective strategii planul de portofoliu planul strategic al organizației

planul de portofoliu

mediu misiune obiective strategii planul de portofoliu planul strategic al organizației Misiunea organizației
mediu misiune obiective strategii planul de portofoliu planul strategic al organizației Misiunea organizației

planul strategic al organizației

planul de portofoliu planul strategic al organizației Misiunea organizației Misiunea organizației se
planul de portofoliu planul strategic al organizației Misiunea organizației Misiunea organizației se
planul de portofoliu planul strategic al organizației Misiunea organizației Misiunea organizației se

Misiunea organizației Misiunea organizației se stabilește având în vedere:

- istoria organizației

- mediul organizației

- componentele distinctive ale organizației și răspunde la întrebări ca:

Care este profesiunea (menirea, afacerea) noastră? Care este afacerea în care dorim să intrăm? Misiunea trebuie:

- să se concentreze pe piețe și nu pe produse

- să fie realizabilă

- să fie motivațională

- să fie specifică

- să indice o direcție

Obiectivele de marketing:

- să indice o direcție Obiectivele de marketing: A. Cu referire la piață B. Cu referire

A.

Cu referire la piață

B.

Cu referire la alte elemente

Cerințe în cadrul elaborării obiectivelor de marketing:

- Să fie integrabile și să se armonizeze cu mulțimea

obiectivelor companiei (analiza conflictelor între obiective) Să fie capabile să motiveze personalul

- Să fie măsurabile

- Să fie formulate într-o manieră operațională

- Să fie realizabile

Strategii specifice de marketing

-

Segmentarea

-

Poziționarea

-

Elemente strategice ale mixului de marketing

Exemplu

Elemente strategice ale mixului de marketing Exemplu I. Obiectiv organizaţional / Profitabilitate – ROI

I. Obiectiv organizaţional / Profitabilitate – ROI anual de cel puțin 15% înainte de taxe

II. Strategii organizaționale - a - penetrarea pieței sau

III. Obiective de marketing

– dezvoltarea pieței

sau III. Obiective de marketing – dezvoltarea pieței Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
a b IV. Strategii de marketing
a
b
IV. Strategii de marketing
a b IV. Strategii de marketing – Creșterea ratei de cumpărare pentru consumatorii actuali cu 7%

– Creșterea ratei de cumpărare pentru consumatorii actuali cu 7%

– Creșterea cotei de piață la 8% prin atragerea de noi segmente de piață pentru produsele existente

a – Îmbunătățirea poziției existente pentru consumatorii actuali (repoziționare, mix de marketing)

b – Intrarea pe noi segmente de piață cu produsele existente (identificarea segmentelor, poziționarea, mix de marketing)

Pași în proiectarea și punerea în practică a unui concept de marketing

- Diagnoza de marketing

Se efectuează întâi diagnoza firmei tale, iar apoi diagnoza mediului social, politic și economic în care firma își desfășoară activitatea. În cadrul diagnozei se adună toate datele, se analizează dar nu se dau soluții.

Pentru companie se analizează:

dar nu se dau soluții. Pentru companie se analizează: - domeniil e de activitate din trecut,

- domeniile de activitate din trecut, din prezent și din viitor;

- câmpurile tehnologice aferente domeniilor de activitate;

- domeniile de inovare;

- aprecierea tendințelor pentru tehnologii și domenii de activitate;

- portofoliul domeniilor de activitate;

- obiective și strategii ale firmei în trecut, prezent și viitor;

- acțiunile economico-financiare întreprinse în trecut, prezent și viitor;

- factori de succes din trecut și prezent; șanse și risc pentru viitor;

- resursele umane implicate în activitățile din trecut, prezent și viitor;

- managementul trecut, prezent și viitor.

Pentru mediul politic, social și economic în care firma își desfășoară activitatea se analizează:

- conjunctura politica din trecut, prezent și viitor precum și influenta acesteia asupra activității firmei și asupra piețelor în care aceasta își desfășoară activitatea;

- piața și segmentarea acesteia în trecut, prezent și viitor; evoluția socială a fiecărui segment de piață;

- concurența: obiective și strategii, domenii de activitate, tehnologii aferente fiecărui domeniu de activitate, acțiuni economico-financiare, factorii de succes, piețele de desfacere și segmentarea acestora, puncte tari și puncte slabe ale firmei în raport cu concurența.

Analiza Swot (puncte tari și puncte slabe, oportunități și riscuri)

- Stabilirea obiectivelor și strategiilor

Analiza datelor prelucrate în cadrul diagnozei și corelarea lor: Se corelează obiectivele și strategiile firmei cu portofoliul de afaceri, cu poziția firmei în raport cu concurența, cu evoluția politică, economică și socială

a mediului, cu resursele viitoare ale firmei, astfel încât să se stabilească domeniile de activitate pentru viitor, piețele de desfacere viitoare, strategiile de marketing pentru fiecare domeniu de activitate și/sau piața de desfacere.

Segmentarea pieței și poziționarea în segmentele de piață.

Bugetul de marketing.

în segmentele de piață. • Bugetul de marketing. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
- Planul de marketing - - -
- Planul de marketing
-
-
-
- Planul de marketing - - - Identificarea oportunităților de marketing Selectarea piețelor țintă Poziționarea
- Planul de marketing - - - Identificarea oportunităților de marketing Selectarea piețelor țintă Poziționarea

Identificarea oportunităților de marketing

Selectarea piețelor țintă

Poziționarea produsului

- Stabilirea obiectivelor cantitative

- Dezvoltarea mix-ului de marketing

Elaborarea planului de marketing începe cu proiectarea organizatorică și de personal necesară pentru realizarea obiectivelor și strategiilor. Proiectarea planului de marketing se concretizează în proiectarea mixului de marketing.

Mixul de marketing este orientarea activității de marketing a companiei în funcție de resursele interne și de condițiile de piață, prin combinarea într-un tot unitar, coerent, sub forma unor programe a elementelor:

- produs,

- preț,

- plasare - distribuție,

- promovare.

Poziția și ordinea de importantă a celor patru elemente ale mixului de marketing depind de strategia de marketing adoptată. Proiectarea mix-ului de marketing nu este un proces secvențial, ci este un proces iterativ. Stabilirea variabilelor pentru cele patru elemente: produs, preț, promovare și plasare, este un proces dificil care se realizează în mai multe iterații.

proces dificil care se realizează în mai multe iterații. - Produsul va răspunde la întrebarea: ce

- Produsul va răspunde la întrebarea: ce vindem?

- Prețul va răspunde la întrebarea cu ce preț?

- Plasarea - Distribuția va răspunde la întrebarea unde?

- Promovarea va răspunde la întrebarea cum?

Conținutul generic al unui plan de marketing

1. Sumar prezentarea pe scurt a planului propus

2. Situația curentă prezentarea macromediului, competiției, consumatorilor, firmei

3. Analiza constrângerilor și oportunităților, punctelor tari și punctelor slabe

4.

Obiectivele

5.

Strategiile de marketing

6.

Acțiunile programului

7.

Prezentarea rezultatelor financiare ale aplicării planului

8.

Controlul / cum va fi monitorizat planul de marketing

- Punerea în practică a planului și controlul planului de marketing

- defalcarea pe termene, responsabilități

- ordonarea și derularea activităților

- măsurarea modului de îndeplinire a obiectivelor

- marketing audit și control

- adaptarea măsurilor la schimbări:

- insatisfacția consumatorului

- produse de substituție competiție în creștere

- produse de substituție competiție în creștere ✓ Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
- produse de substituție competiție în creștere ✓ Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
- produse de substituție competiție în creștere ✓ Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
✓ ✓ Platforma ✓ PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.: ➢ Site web A.D.T.
Platforma ✓ PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.:
Site web
A.D.T. www.dornatismana.ro
Pagina web
A.D.T . https://sites.google.com/view/dornatismana
- BLOG-uri A.D.T.:
○ BLOG-ul A.D.T. blogspot.ro: http://dornatismana.blogspot.com
BLOG-ul A.D.T. wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com
- Social Media A.D.T.:
Grup A.D.T. Facebook www.facebook.com/groups/dornatismana
ASOCIATIA DORNA TISMANA OFERA SERVICII DE INFORMARE SI - CONSILIERE VIZAVI DE OPORTUNITATI PE CARE
Pagina web A.D.T. Facebook
https://www.facebook.com/ONGADT/
TINERII LE POT AVEA ✓ :
Surse de finanțare / fonduri naționale & fonduri ale U.E. StartUp
Pagina web A.D.T. LinkedIn https://www.linkedin.com/company/asociatia-dorna-tismana/;
Guvernul României ✓ - Ministerul pentru Mediul de Afaceri prin AIPPIMM
AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU IMM
www.aippimm.ro/categorie/programe/ programul StartUp NATION România
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
PNDR/ FEADR
Submăsura 6.2 - Sprijin ✓ pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
s://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
U.E. / Programul Operațional ✓ Competitivitate (POC)www.fonduri-ue.ro/poc-2014
FSE /POCU Programul Operațional Capital Uman
✓ România StartUp Plus - www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
Ai o idee și vrei să ✓ vezi dacă poți obține finanțare și în ce
Ai o idee și vrei să ✓ vezi dacă poți obține finanțare și în ce condiții?
Dacă răspunsul este DA, atunci ești în secțiunea potrivită,
secțiunea „Ghidul de finanțare”.
www.fonduri-structurale.ro/ghid-finantare
www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-finantezi-o-afacere/sursele-de-finantare-ale-afacerilor/
Resurse online Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri:
www.plandeafacere.ro/ Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri
http://pafaceri.ro/plan-de-afaceri/plan-de-afaceri-exemple/ ✓ Model plan afaceri
http://ideideafaceri.manager.ro/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
https://startupprojects.ro/category/idei-de-afaceri-start-up-nation-2018/
https://startupprojects.ro/portofoliu/ ✓ Model plan afaceri
https://antreprenorinromania.ro/10-idei-de-afaceri-usor-de-invatat-inteles-si-implementat-pentru-tinerii-absolventi/
http://startpentrutine.ro/utile/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
http://repatriot.ro/category/resurse/idei-de-afaceri/ Model plan afaceri
Platforma PROFESIONALA online SMART StartUp ✓ SITE online SMART StartUp https://sites.google.com/view/smartstartup ✓
Platforma PROFESIONALA online SMART StartUp
✓ SITE online SMART StartUp https://sites.google.com/view/smartstartup
✓ BLOG online SMART StartUp https://smartstartup2020.blogspot.com/
✓ Pagina online SMART StartUp WEB Facebook https://www.facebook.com/SMARTStartUp2020/
✓ GRUP online SMART StartUp Facebook https://www.facebook.com/groups/SMARTStartUp2020/

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANA ” A.D.T. A sociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea,
PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANA ” A.D.T. A sociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea,
PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANA ” A.D.T. A sociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea,

PREZENTARE ASOCIAȚIA “DORNA TISMANAA.D.T.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creșterii nivelului de trai.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.organizează următoarele acțiuni si activități in 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) prin implicarea activa a tinerilor & descoperirea de noi tineri talentați și promovarea acestora către o performanta cat mai înalta, astfel încurajând/asigurând oportunități de afirmare prin sprijinirea implicării active si directe a in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, toate acestea având ca si rezultat:

Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, prin realizarea in mod direct a diferitelor inițiative, acțiuni si activități educaționale, evenimente, diverse campanii de informare in domeniul proiectului etc.

Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura prin intermediul unor viitoare programe/proiecte de tineret, educaționale, culturale de voluntariat/SEV si antreprenoriat/StartUp, derulate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.

, derulate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in cele 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial) sunt următoarele:

Informare (directa si web/online Internet & social media );

Consiliere (directa si web/online Internet & social media );

Formare, capacitare, recrutare (di

recta si web/online e-learning);

Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;

Consultanta (directa si web/online Internet & social media );

(directa si web/online Internet & social media ); Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.
Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T. ➢ Site web A.D.T. www.dornatismana.ro ➢ Grup
Platforma PROFESIONALA WEB Asociația DORNA TISMANA - A.D.T.
➢ Site web A.D.T. www.dornatismana.ro
➢ Grup A.D.T. Facebook www.facebook.com/groups/dornatismana
➢ Pagina web A.D.T . https://sites.google.com/view/dornatismana
Pagina web A.D.T. Facebook https://www.facebook.com/ONGADT/
○ BLOG-ul A.D.T. blogspot.ro: http://dornatismana.blogspot.com
○ BLOG-ul A.D.T. wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com
➢ Pagina web A.D.T. LinkedIn www.linkedin.com/company/asociatia-dorna-tismana
Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T Asociația “Dorna Tismana” A.D.T . este o organizație
Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T Asociația “Dorna Tismana” A.D.T . este o organizație

Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T

Scurtă prezentare Asociația “Dorna Tismana” A.D.T Asociația “Dorna Tismana” A.D.T . este o organizație

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. este o organizație formata exclusiv din tineri, care de 10 ani le oferă acestora cadrul necesar învățării, dezvoltării personale si dobândirii de competente. Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. tine sub umbrela patru comunități/rețele Internet & Social Media proprii A.D.T. online:

Platforma virtuala Business Net@StartUP, I.M.P.A.C.T. v.1. & v.2. - 2014-2020, ‚Pentru Tineri prin Tineri’, care organizează proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a contribui la formarea unor oameni excepționali. Timp de 10 ani, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a contribuit prin organizarea anuala a cel puțin 5 proiecte, la educarea a 500 de persoane resursa, 30 de membri activi si a peste 3000 de beneficiari. Astfel, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a reușit de-a lungul timpului sa contribuie in mod esențial la transformarea potențialului in excepțional in cele patru domenii de interes: antreprenoriat, educație, cultura si tineret, devenind o organizație creatoare de viitor romanesc.

Antreprenoriatul este un contribuitor cheie in dezvoltarea si creșterea economiei oricărei tari. Sistemul educațional din România este în curs de redefinire, infrastructura școlilor lasă de dorit, el nefiind în situația de a putea oferi calificări adaptate la cerințele pieței de muncă. Tinerii au nevoie lângă diploma de bacalaureat sau cea de licență de calificări suplimentare pentru a porni cu șanse reale în căutarea unui loc de muncă sau in realizarea unei afaceri proprii. Educația antreprenoriala si financiară are un rol foarte important în rândul absolvenților de școală sau de facultate, ea asigurând cunoștințe și competențe care îi pot ajuta pe tineri să dezvolte o atitudine antreprenoriala, economică și financiară critică și analitică, astfel ca ei să devină forțe de muncă mai productive, un factor responsabil și de încredere al comunității locale. Inițiativa noastră vine sa răspundă unui defect structural la nivelul resursei umane naționale care se poate diagnostica prin deficitul de leadership antreprenorial; Pornim de la argumentul următor învățământul preuniversitar este centrat cu precădere pe dezvoltarea la elevi a competentelor tehnice individuale; Pe de alta parte realitatea din piața muncii actuale demonstrează ca setul competentelor SOFT skills: dezvoltarea gândirii creative, gândirii critice, dezvoltarea de abilități de public speaking, leadership antreprenorial, negociere, inteligenta emoționala, comunicare si ascultare activa, team worker, gândire strategica si managementul schimbării pe care le deține o persoana face diferența. Principalele cauze sunt lipsa culturii capitaliste si a cunoștințelor legate de mediul antreprenorial, absenta unor cadre informale de dezvoltare si finanțare a StartUp-urilor dar si absenta

unei educării antreprenoriale. Platforma profesionala web StartUp DACIA

asumat misiunea de a contribui la soluționarea acestor cauze, iar proiectul propus răspunde nevoii de a crea un context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si dezvoltându-le competente in educație in mediul antreprenorial, managementul proiectelor / planurilor de afaceri), de altfel prin atragerea instituțiilor de învățământ in parteneriat in cadrul acestui proiect se urmărește conștientizarea lor in asumarea unui rol pro activ vizavi de educația antreprenoriala Platforma profesionala web StartUp DACIA isi propune integrarea noilor tineri resursa viitori antreprenori in comunitatea/rețeaua Internet & Social Media Business StartUP ADT deja existenta, va reuni peste 1000 de membri online, in scopul scopul facilitării contribuției acestora la redefinirea mediului antreprenorial

a
a

Asociației “Dorna Tismana” A.D.T. si-a

a Asociației “Dorna Tismana” A.D.T. si-a Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
a Asociației “Dorna Tismana” A.D.T. si-a Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
` Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
`
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si
Initiativei Antreprenoriale
Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA Pagina web StartUP
Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA Pagina web StartUP DACIA https://sites.google.com/view/webdacia BLOG web
Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA
Pagina web StartUP DACIA https://sites.google.com/view/webdacia
BLOG web StartUP DACIA https://dacia2020.blogspot.com
Pagina web StartUP DACIA Facebook www.facebook.com/Startup-DACIA
GRUP web StartUP DACIA Facebookwww.facebook.com/groups/Startup-DACIA