Sunteți pe pagina 1din 9

Sumatorul inversor

Expresia tensiunii R R 
vO   v I 1  v I 2 
de iesire ?  R1 R2 

Ce relatie trebuie sa existe intre rezistente


pentru a obtine media aritmetică a tensiunilor R1  R2  2R
de intrare ?
Problema
a) Expresia vO(vi1, vi2) considerand ca
AO lucreaza in regiunea liniara? Ce
aplicatie realizeaza circuitul?
b) Considerand vi1=2V, cum arata
CSTV vO(vi2) a circuitului pentru
vi2[-5V; 5V]? In aceasta situatie
pentru ce interval de valori ale vi2
avem functionare in regiunea activa?
c) Pentru valorile rezistentelor din
figura, cum arata vO(t) pentru
tensiunile din figura alaturata?
d) Dimensionati R1, R2, R3, R4 a.i.
circuitul sa realizeze functia de
sumator inversor vO= -(vi1+ vi2). Cum
trebuie modificat circuitul pentru a
obtine functia de sumator neinversor,
vO= vi1+ vi2? 2/7
Sumatorul
neinversor

 R4  R2 R1 
vO  ? vO  1   vI 1  vI 2 
 R3  R1  R2 R1  R2 

Relatia intre rezistoare pentru vO  vI 1  vI 2


R1  R2 si R3  R4

Uzual: R1  R2  R3  R4
Amplificatorul
diferential

Aplicam suprapunerea efectelor

R4  R2  R2
vO1  1  v I 1 vO 2  vI 2
R3  R4  R1  R1

R4  R2  R2
vO  vO1  vO 2  1  v I 1  vI 2
R3  R4  R1  R1
Cum amplificam vI1-vI2 ?

R4  R2  R2
vO  1  vI 1  vI 2
R3  R4  R1  R1
R4  R  R
1  2   2
R3  R4  R1  R1

R1 R3 R2

R2 R4
vO  v I 1  v I 2 
R1
pentru vI1=vI2 se obţine vO=0
circuitul amplifică doar diferenţa tensiunilor şi
rejectează semnalele de mod comun.
in cazurile practice se utilizeaza R1=R3 şi R2=R4
Exemplificare
De la un senzor se primeste
un semnal variabil vi cu
componenta continua VI =5V.
Dorim sa amplificam doar
partea variabila a semnalului
(cea care contine informatie),
de 10 ori. Ce solutie se poate R4  R2  R2
vO (t )  1  vI (t )  VREF
utiliza ? R3  R4  R1  R1
R4  R2 
1  VI  vi t   VI
R2
vO (t ) 
R3  R4  R1  R1

R4  R2  R2 R4  R2 
1    0 1    10
R3  R4  R1  R1 R3  R4  R1 

R1 R3 R1 R3 1 R1  R3  2,5kΩ vo (t )  10vi (t )
  
R2 R4 R2 R4 10 R2  R4  25kΩ
Amplificator de instrumentatie standard
 rezistenţă mare de intrare
 rejecţie cât mai bună a semnalului de mod comun

AO1 şi AO2:
• rezistenţa de intrare mare
• asigură amplificarea
AO3:
• amplificarea unitară
• trecerea de la două
tensiuni vO1 şi vO2 la o
singură tensiune vO.
• rejecţie suplimentară a
tensiunii de mod comun

 2 R2 
vO  1  v I 1  v I 2 
 R1 
Metoda superpozitiei:

 R2  R2
vO1  1  v I 1  vI 2
 R1  R1
 R2  R2
vO 2  1  v I 2  v I1
 R1  R1

vO  vO1  vO 2 
R
 2 R2 
R
vO  1  v I 1  v I 2 
 R1 
Amplificatoare de instrumentatie (diferentiale)
de precizie, integrate

• AD8221 Analog Devices


Precision Instrumentation Amplifier
Av = 1 + (49.4 kΩ/RG)

• MAX4194, MAX4195, MAX4196, MAX4197


Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail, Precision
Instrumentation Amplifiers Maxim Integrated

• LT1167 Linear Technology