Sunteți pe pagina 1din 110

CLASA A II-A

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ -Planificare anuală


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Număr de ore: 6 ore/ săptămână (5 ore+1 oră lectură)
Nr. Săptă Tema Con ținuturile Nr.
crt. mâna ore
1. I ROADE 1. Fişă de lucru – exerciţii recapitulative 5+1
BOGATE 2. Fişă de lucru – exerciţii recapitulative
3. Fişă de lucru - exerciții recapitulative
4. Evaluare iniţială
5. Lectură: Puișorii de Emil Gârleanu
2 II TOAMNA 1. Alfabetul limbii române – literele mari şi mici de mână 5+1
DARNICĂ 2. Sunetele limbii române - vocale şi consoane
3. Prezentarea proprie, prezentarea unei persoane
4. Grupurile de litere ce, ci – actualizare
5. Grupurile de litere ge, gi – actualizare
6. Lectură: Balada unui greier mic de George Topîrceanu
3 III LUMEA 1. Cartea, prietena copiilor – actualizare 5+1
PLANTELOR 2. Cuprinsul unei cărţi
3. Elemente de politeţe verbală: salutul, formularea unei cereri
4. Grupurile de litere che, chi – actualizare
5. Grupurile de litere ghe, ghi – actualizare
6. Lectură: Furtuna de George Topîrceanu
4 IV POVESTEA 1. Intonarea propoziţiei, punctul, semnul întrebării – actualizare 5+1
PLANTELOR 2. Cererea şi oferirea unor informaţii
3. Semnul exclamării – intonarea propoziţiilor exclamative
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Ce te legeni? de Mihai Eminescu
5 V PLANTELE 1. Textul literar 5+1
DIN JURUL 2. Organizarea textului
NOSTRU 3. Componentele comunicării dialogite
4. Lectură: Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu
6 VI LUMEA 1. Linia de dialog – iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog 5+1
NECUVÂNTĂT 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b
OARELOR sau p
3. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
4. Lectură: Iepurele şi broasca ţestoasă după Lev Tolstoi
7 VII POVESTEA 1. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ie, ea, ia 5+1
ANIMALELOR 2. Exerciţii recapitulative
3. Lectură: Cămila şi girafa
8 VIII ANIMALELE 1. Două puncte 5+1
DIN JURUL 2. Virgula
NOSTRU 3. Textul literar narativ – titlul, autorul, textul
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Motanul cu zurgălăi de Lev Tolstoi
9 IX LUMEA 1. Cuvântul – despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând 5+1
APELOR 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin oa, ua, uă
3. Recunoaşterea personajelor
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Mărinimie de Emil Gârleanu
10 X STELUŢE DE 1. Formularea de întrebări şi răspunsuri (I) 5+1
GHEAŢĂ 2. Povestirea orală a unui text narativ
3. Punctuaţia – actualizare (I)
4. Lectură: Iarna pe uliţă de George Coșbuc
11 XI CĂLĂTORIA 1. Textul literar liric – strofa, versul 5+1
APEI 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â, î
3. Scrierea cuvintelor care conţin ie, ea, ia, ua, oa, uă – actualizare
53
CLASA A II-A

4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru


5. Lectură: Iarna pe uliţă de George Coșbuc
12 XII ŢINUTURI 1. Aşezarea textului scris de mână în pagină – copierea, transcrierea 5+1
ÎNDEPĂRTATE 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x
3. Identificarea unui obiect, a unei persoane, a unui loc
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Pinul singuratic după Alexandru Mitru
13 XIII REGATUL DE 1. Felicitarea 5+1
GHEA ȚĂ - 2. Exerciţii recapitulative
MAGIA 3. Lectură: Șezătoare literară
SĂRBĂTORIL
OR DE IARNĂ
14 XIV MEDII DE 1. Textul literar – actualizare 5+1
VIA ȚĂ 2. Scrierea funcţională – biletul de informare
3. Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Zăpada şi ghiocelul-legendă
15 XV MĂNÂNC 1. Scrierea imaginativă – alcătuirea unor texte după imagini(I) 5+1
SĂNĂTOS, 2. Alineatul
CRESC 3. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele â, î, x – actualizare
SĂNĂTOS! 4. Lectură: Povestea unui om leneş de Ion Creangă
16 XVI UN MEDIU 1. Exerciţii recapitulative – sunet, silabă, cuvânt 5+1
CURAT, UN 2. Exerciţii recapitulative – propoziţia
CORP 3. Exerciţii recapitulative – textul
SĂNĂTOS! 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Povestea unui om leneş de Ion Creangă
17 XVII ÎN PRAG DE 1. Exerciţii recapitulative 5+1
VACANŢĂ 2. Evaluare sumativă
3. Lectură: Evaluare - Bunica de Ştefan Octavian Iosif
18 XVIII SĂ FIM 1. Poezii despre universul copilăriei 5+1
SĂNĂTOŞI! 2. Formularea de întrebări şi răspunsuri (II)
3. Exprimarea corectă
4. Lectură: Negustorul de mandarine
19 XIX TERRA, 1. Scrierea imaginativă – Alcătuirea unor texte după benzi desenate (I) 5+1
PLANETA 2. Alcătuirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
ALBASTRĂ 3. Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o
4. Lectură: Vrăjitorul din Oz de Frank Baum
20 XX BUN VENIT, 1. Scrierea imaginativă - Alcătuirea unor texte după un șir de întrebări(I) 5+1
PRIMĂVARĂ! 2. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o/ dintr-un
3. Cuvinte cu înțeles asemănător
4. Exerciții aplicative - fișă de lucru
5. Lectură: Vestitorii primăverii de George Coşbuc
21 XXI CĂLĂTORIND 1. Povestirea orală după imagini 5+1
PRIN ȚARĂ - 2. Scrierea corectă a cuvintelor sau/ s-au
CÂMPIILE 3. Cuvinte cu înţeles opus
4. Exerciţii recapitulative - fişă de lucru
5. Lectură: Vestitorii primăverii de George Coşbuc
22 XXII CĂLĂTORIND 1. Povestirea orală după benzi desenate 5+1
PRIN ȚARĂ - 2. Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/
DEALURILE s-au – actualizare
3. Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
5. Lectură: Prinţesa şi bobul de mazăre de H. Ch. Andersen
23 XXIII CĂLĂTORIND 1. Povestirea orală după un şir de întrebări 5+1
PRIN ŢARĂ – 2. Scrierea corectă a cuvintelor sa/ s-a
MUNŢII 3. Alcătuirea unor texte după imagini (II

54
CLASA A II-A

4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru


5. Lectură: Prinţesa şi bobul de mazăre de H. Ch. Andersen
24 XXIV PRINTRE 1. Alcătuirea unor texte după benzi desenate (II) 5+1
STELE 2. Punctuaţia – actualizare
3. Lectură: De ce nu se întâlnesc soarele şi luna
25 XXV ZIUA ŞI 1. Alcătuirea unor texte după un şir de întrebări (II) 5+1
. NOAPTEA 2. Exerciţii aplicative – Fişă de lucru
3. Lectură: De ce nu se întâlnesc soarele şi luna
26 XXVI SĂRBĂTORIM 1. Despărţirea textului în fragmente 5+1
PAŞTELE 2. Înţelegerea mesajului unui text
3. Scrierea corectă a cuvintelor sau/ s-au, sa/ s-a – actualizare
4. Lectură: La Paști de George Coșbuc
27 XXVII SIMFONIA 1. Scrierea funcţională – Biletul de solicitare 5+1
FLORILOR 2. Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane
3. Elemente care pot împiedica o comunicare
4. Exerciţii aplicative – Fişă de lucru
5. Lectură: Trandafirul de Emil Gârleanu
28 XXVIII HARNICI CA 1. Desprinderea învăţăturii unui text 5+1
ALBINELE 2. Scrierea funcţională – Biletul de mulţumire
3. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale duble
4. Poveşti îndrăgite – jocuri de rol
5. Lectură: Ce miros au meseriile de Gianni Rodari
29 XXIX PARTENERI 1. Cartea, ziarul sau revista clasei 5+1
CU 2. Textul nonliterar/ informativ
ELECTRICITA 3. Să ne exprimăm corect!
TEA 4. Dezvoltarea unor enunţuri simple.
5. Lectură: Ce miros au meseriile de Gianni Rodari
30 XXX LUMEA 1. Afişul 5+1
SUNETELOR 2. Exprimarea părerii proprii
3. Reguli de comunicare eficientă
4. Micul scriitor
5. Lectură: Soldăţelul de plumb de H. Ch. Andersen
31 XXXI BUN VENIT, 1. Personaje preferate 5+1
VARĂ! 2. Exerciții recapitulative
3. Exerciții recapitulative
4. Exerciții recapitulative
5. Exerciții recapitulative
6. Lectură: Soldăţelul de plumb de H. Ch. Andersen
32 XXXII IATĂ CE ŞTIM! 1. Exerciţii recapitulative 5+1
2. Exerciţii recapitulative
3. Exerciţii recapitulative
4. Exerciţii recapitulative
5. Lectură: Ce e mai uşor? de V. Oseeva
33 XXXIII ADUNĂM 1. Exerciții recapitulative 5+1
ROADELE 2. Exerciții recapitulative
3. Exerciții recapitulative
4. Exerciții recapitulative
5. Test de evaluare finală
6. Lectură: Evaluare - Evocări despre învăţătorul Ion Creangă de Jean
Bart
34 XXXIV VINE 1. Unde îți vei petrece vacanța mare? 5+1
VACAN ȚA 2. Pagină de jurnal (jurnal de lectură)
MARE! 3. Jocuri distractive
4. Lectură: Șezătoare literară
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI -Planificare anuală
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
55
CLASA A II-A

Număr de ore: 5 ore/săptămână


Nr. Săptă TEMA Con ținuturi Nr.
crt. mâna ore
1. I ROADE Evaluare iniţială 5
BOGATE
2. II TOAMNA 1. Caracteristicile anotimpului toamna - Numerele naturale de la 0 la 100 5
DARNICĂ (formare, citire, scriere)
Recapitulare 2.Caracteristicile anotimpului toamna - Numerele naturale de la 0 la 100
(comparare,ordonare)
3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la100
4. Aflarea termenului necunoscut
5. Probleme
3. III LUMEA 1. Reproducerea (înmulţirea) plantelor cu ajutorul insectelor - Numerele 5
PLANTELOR naturale de la 0 la 1000 (formare, citire, sciere)
2. Reproducerea (înmulţirea) plantelor cu ajutorul vântului - Numerele
naturale de la 0 la 1000 (formare, citire, sciere)
3. Reproducerea (înmulţirea) plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000
(formare, citire, sciere)
4. Creşterea plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000 (formare, citire,
sciere)
5. Creşterea plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000 (formare, citire,
sciere)
4. IV POVESTEA 1. Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000 5
PLANTELOR (comparare, ordonare)
2. Nevoi de bază ale plantelor (lumina) - Numerele naturale de la 0 la 1000
(comparare, ordonare)
3. Nevoi de bază ale plantelor (apa) - Numerele naturale de la 0 la 1000
(comparare, ordonare)
4. Nevoi de bază ale plantelor (căldura) - Numerele naturale de la 0 la
1000 (comparare, ordonare)
5. Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000
(comparare, ordonare)
5. V PLANTELE 1.Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000 (numere 5
DIN JURUL pare,numere impare)
NOSTRU 2.Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000
(estimare/rotunjire)
3.Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000
(estimare/rotunjire)
4.Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000
(recapitulare)
5.Nevoi de bază ale plantelor - Numerele naturale de la 0 la 1000
(evaluare)
6. VI LUMEA 1. Reproducerea (înmulţirea) animalelor - Adunarea numerelor naturale de 5
NECUVÂNTĂ- la 0 la 1000, fără trecere peste ordin
TOARELOR 2. Reproducerea (înmulţirea) animalelor - Scăderea numerelor naturale de
la 0 la 1000, fără trecere peste ordin
3. Reproducerea (înmulţirea) animalelor - Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 0 la 1000, fără trecere peste ordin
4. Creşterea animalelor - Aflarea termenului necunoscut
5. Creşterea animalelor - Probleme
7. VII POVESTEA 1. Nevoi de bază ale animalelor - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 5
ANIMALELOR 1000, cu trecere peste ordinul unităţilor
2. Nevoi de bază ale animalelor domestice - Adunarea numerelor naturale
de la 0 la 1000, cu trecere peste ordinul unităţilor
3. Nevoi de bază ale animalelor sălbatice - Adunarea numerelor naturale
de la 0 la 1000, cu trecere peste ordinul zecilor

56
CLASA A II-A

4. Nevoi de bază ale animalelor domestice - Adunarea numerelor naturale


de la 0 la 1000, cu trecere peste ordinul zecilor
5. Nevoi de bază ale animalelor sălbatice - Adunarea numerelor naturale
de la 0 la 1000, cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor
8. VIII ANIMALELE 1. Nevoi de bază ale animalelor - Scăderea numerelor naturale de la 0 la 5
DIN JURUL 1000, cu trecere peste ordinul unităţilor
NOSTRU 2. Nevoi de bază ale animalelor - Scăderea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul unităţilor
3. Nevoi de bază ale animalelor - Scăderea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul zecilor
4. Nevoi de bază ale animalelor - Scăderea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul zecilor
5. Nevoi de bază ale animalelor - Scăderea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor
9. IX LUMEA 1. Balta - Aflarea termenului necunoscut 5
APELOR 2. Iazul - Aflarea termenului necunoscut
3. Lacul - Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000
(recapitulare)
4. Recapitulare
5. Evaluare
10. X STELUŢE DE 1. Caracteristicile anotimpului iarna - Înmulţirea numerelor naturale în 5
GHEAŢĂ concentrul 0 -100, folosind adunarea repetată de termeni egali
2. Caracteristicile anotimpului iarna - Înmulţirea numerelor naturale în
concentrul 0 -100, folosind adunarea repetată de termeni egali
3. Caracteristicile anotimpului iarna - Înmulţirea când unul dintre factori
este 2
4. Caracteristicile anotimpului iarna - Înmulţirea când unul dintre factori
este 2
5. Caracteristicile anotimpului iarna - Înmulţirea când unul dintre factori
este 3
11. XI CĂLĂTORIA 1. Delta Dunării - Înmulţirea când unul dintre factori este 3 5
APEI 2. Delta Dunării - Înmulţirea când unul dintre factori este 4
3. Marea Neagră - Înmulţirea când unul dintre factori este 4
4. Marea Neagră - Înmulţirea când unul dintre factori este 5
5. Pădurea - Înmulţirea când unul dintre factori este 5
12. XII ŢINUTURI 1. Pădurea - Înmulţirea când unul dintre factori este 1 sau 0 5
ÎNDEPĂRTATE 2. Deşertul - Înmulţirea când unul dintre factori este 6
3. Deşertul - Înmulţirea când unul dintre factori este 6
4. Polul Nord - Înmulţirea când unul dintre factori este 7, 8 sau 9
5. Polul Nord - Înmulţirea când unul dintre factori este 7, 8 sau 9
13. XIII REGATUL DE 1. Polul Sud - Înmulţirea când unul dintre factori este 10 5
GHEAŢĂ 2. Polul Sud - Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 -100 (exerciţii
şi probleme)
3. Polul Nord şi Polul Sud - Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0
-100 (exerciţii şi probleme)
4. Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 -100 (exerciţii şi probleme)
14. XIV MEDII DE 1.Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 -1000 (exerciţii şi probleme) 5
VIAŢĂ 2.Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 -1000 (recapitulare)
3.Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 -1000 (evaluare)
15. XV MĂNÂNC 1. Dieta - Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 -100, folosind 5
SĂNĂTOS – scăderea repetată de termeni egali
CRESC 2. Dieta - Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 -100, folosind
SĂNĂTOS scăderea repetată de termeni egali
3. Dieta - Legătura dintre înmulţire şi împărţire . Proba înmulţirii.Proba
împărţirii
4. Exerciţiul fizic - Legătura dintre înmulţire şi împărţire. Proba

57
CLASA A II-A

înmulţirii.Proba împărţirii
16. XVI UN MEDIU 1. Igiena personală - Împărţirea la 2 5
CURAT – UN 2. Igiena personală - Împărţirea la 2
CORP 3. Igiena locuinţei - Împărţirea la 3
SĂNĂTOS 4. Igiena clasei - Împărţirea la 3
5. Împărţirea la 4
17. XVII ÎN PRAG DE 1. Împărţirea la 4 5
VACANŢĂ 2. Împărţirea la 5
3. Împărţirea la 5
4. Recapitulare
5. Evaluare
18. XVIII SĂ FIM 1. Boli provocate de virusuri - Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 5
SĂNĂTOŞI 2. Boli provocate de virusuri (prevenţie) - Împărţirea la 6. Împărţirea la 7
3. Boli provocate de virusuri (prevenţie) - Împărţirea la 8. Împărţirea la 9
4. Boli provocate de virusuri (tratare) - Împărţirea la 8. Împărţirea la 9
19. XIX PLANETA 1. Pământul (uscat) - Cazuri speciale de împărţire 5
ALBASTRĂ 2. Pământul (apă) - Aflarea unui număr necunoscut
(TERRA) 3. Pământul (atmosferă) - Aflarea unui număr necunoscut
4. Pământul (uscat, apă, atmosferă) - Probleme
20. XX BUN VENIT, 1. Caracteristicile anotimpului primăvara - Ordinea efectuării operaţiilor 5
PRIMĂVARĂ! 2. Caracteristicile anotimpului primăvara - Ordinea efectuării operaţiilor
3. Caracteristicile anotimpului primăvara - Ordinea efectuării operaţiilor
4. Caracteristicile anotimpului primăvara - Ordinea efectuării operaţiilor
21. XXI CĂLĂTORIND 1. Câmpia - Recapitulare - Exerciţii şi probleme 5
PRIN ŢARĂ 2. Câmpia - Exerciţii şi probleme
3. Câmpia - Exerciţii şi probleme
4. Evaluare
22. XXII CĂLĂTORIND 1. Dealurile - Fracţii (jumătate/doime) 5
PRIN ŢARĂ 2. Dealurile - Fracţii (jumătate/doime)
3. Dealurile - Fracţii (sfert/pătrime)
4. Dealurile - Fracţii (sfert/pătrime)
23. XXIII CĂLĂTORIND 1. Munţii - Fracţii echivalente 5
PRIN ŢARĂ 2. Munţii - Fracţii echivalente
3. Munţii - Exerciţii şi probleme
4. Evaluare
24. XXIV PRINTRE 1. Planetele Sistemului Solar - Figuri geometrice (triunghiul) 5
STELE 2. Planetele Sistemului Solar - Figuri geometrice (triunghiul)
3. Planetele Sistemului Solar - Figuri geometrice (pătratul)
4. Planetele Sistemului Solar - Figuri geometrice (pătratul)
25. XXV ZIUA ŞI 1.Ciclul zi-noapte - Figuri geometrice (dreptunghiul) 5
NOAPTEA 2.Ciclul zi-noapte - Figuri geometrice (dreptunghiul)
3.Ciclul zi-noapte - Figuri geometrice (cercul,semicercul)
4.Ciclul zi-noapte - Figuri geometrice (axe de simetrie)
26. XXVI SĂRBĂTORIM 1.Forţe exercitate de magneţi - Corpuri geometrice (cubul) 5
PAŞTELE 2.Forţe exercitate de magneţi - Corpuri geometrice (cuboidul)
3.Forţe exercitate de magneţi - Corpuri geometrice (cilindrul)
4.Forţe exercitate de magneţi - Corpuri geometrice (conul)
5.Forţe exercitate de magneţi - Corpuri geometrice (sfera)
27. XXVII MĂSURĂM, 1.Lungimea - metrul (m), centimetrul (cm), milimetrul (mm) 5
APOI AFLĂM! 2.Lungimea - metrul (m), centimetrul (cm), milimetrul (mm)
3.Lungimea - metrul (m), centimetrul (cm), milimetrul (mm)
4.Instrumente de măsură
28. XXVII HARNICI CA 1.Organizarea şi reprezentarea datelor 5
I ALBINA 2.Organizarea şi reprezentarea datelor
3.Organizarea şi reprezentarea datelor
29. XXIX PARTENERI 1.Corpuri şi materiale care conduc electricitatea - Capacitatea: litrul (l), 5
58
CLASA A II-A

CU mililitrul (ml)
ELECTRICITA- 2.Corpuri şi materiale care conduc electricitatea - Capacitatea: litrul (l),
TEA mililitrul (ml)
3.Corpuri şi materiale care conduc electricitatea - Masa: kilogramul (kg),
gramul (g)
4.Corpuri şi materiale care conduc electricitatea - Masa: kilogramul (kg),
gramul (g)
30. XXX LUMEA 1.Intensitatea şi tăria sunetelor - Timpul (ora) 5
SUNETELOR 2.Intensitatea şi tăria sunetelor - Timpul (ziua)
3.Intensitatea şi tăria sunetelor - Timpul (anotimpurile)
4.Intensitatea şi tăria sunetelor - Timpul (exerciţii şi probleme)
31. XXXI BUN VENIT, 1.Caracteristicile anotimpului vara - Banii (leul) 5
VARĂ! 2.Caracteristicile anotimpului vara - Banii (leul)
3.Caracteristicile anotimpului vara - Banii (euro)
4.Caracteristicile anotimpului vara - Banii (euro)
32. XXXII IATĂ CE ŞTIU! Recapitulare finală 5

33. XXXII ADUNĂM Evaluare finală 5


I ROADELE
34. XXXI VINE 5
V VACANŢA
MARE!

DEZVOLTARE PERSONALĂ -Planificare anuală

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Număr de ore: 1 oră/săptămână
Nr. Săptă Tema Con ținuturile Nr.
crt. mâna ore
1 I AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Eu şi ceilalţi 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE
CEILALŢI
2 II AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Cum arată oamenii-Asemănări și deosebiri 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE dintre sine și ceilalți după criteriul aspect
CEILALŢI fizic
3 III AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Noi ... fetele şi băieţii-Asemănări și 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE deosebiri dintre sine și ceilalți după criteriul
CEILALŢI gen
4 IV AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Frumuseţea vârstelor- Asemănări și 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE deosebiri dintre sine și ceilalți după criteriul
CEILALŢI vârstă
5 V AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Cum ne îmbrăcăm?-Asemănări și deosebiri 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE dintre sine și ceilalți după criteriul tip de
CEILALŢI vestimentație
6 VI AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Fiecare este unic -Diversitate. Fiecare este 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE unic
CEILALŢI
7 VII AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE Suntem diferiţi-Diversitate. Diferențe 1
POZITIVĂ FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE individuale
CEILALŢI
8 VIII RECAPITULARE Iată ce am învăţat! 1
9 IX RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU Cum folosim timpul? 1
10 X RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU Cum îmi planific activităţile? -Program zilnic 1
de lucru
11 XI RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU Am timp şi de joacă!Alternanța 1
59
CLASA A II-A

efort/relaxare (timp de lucru/ timp liber)


12 XII RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU Învăţ organizat-Importanța timpului în 1
învățare

13 XIII RECAPITULARE Iată ce am învăţat! 1


14 XIV COMUNICARE ŞCOLARĂ EFICIENTĂ Te privesc, te înţeleg! Elemente de 1
ascultare activă – contactul vizual
15 XV COMUNICARE ŞCOLARĂ EFICIENTĂ Mesajul corpului-Elemente de ascultare 1
activă – postura
16 XVI COMUNICARE ŞCOLARĂ EFICIENTĂ Ascultarea activă – vocea (intonația, 1
accentul)
17 XVII RECAPITULARE Iată ce am învăţat!
18 XVIII TRĂIRE ȘI MANIFESTARE Starea de bine-Emoții de bază - bucuria 1
EMO ȚIONALĂ
19 XIX TRĂIRE ȘI MANIFESTARE Bucuria alungă tristeţea-Emoții de bază – 1
EMO ȚIONALĂ tristețea
20 XX TRĂIRE ȘI MANIFESTARE Nu te împrieteni cu frica!-Emoții de bază - 1
EMO ȚIONALĂ frica
21 XXI TRĂIRE ȘI MANIFESTARE Păstrează-ţi calmul!-Emoții de bază - furia 1
EMO ȚIONALĂ
22 XXII RECAPITULARE Iată ce am învăţat!
23 XXIII INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI Ştiu să-mi fac prieteni-Abilități necesare în 1
OBIECTE FAMILIARE relațiile cu ceilalți
24 XXIV INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI Îmi pasă de ceilalţi. Respecă şi vei fi 1
OBIECTE FAMILIARE respectat!-Comportamente acceptate în
relațiile cu ceilalți. Respectul în relațiile cu
ceilalți
25 XXV RECAPITULARE Iată ce am învăţat! 1
26 XXVI ABILITĂ ȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂ ȚARE Ce mă ajută să învăţ-Condițiile învățării: 1
factori favorizanți/ resurse (instrumente,
persoane, contexte)
27 XXVII ABILITĂ ȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂ ȚARE Uneori am nevoie de ajutor-Condițiile 1
învățării: factori de stres/ obstacole
(instrumente, persoane, contexte)
28 XXVIII RECAPITULARE Iată ce am învăţat!
29 XXIX IGIENA PERSONALĂ Sunt curat şi îngrijit-Norme de igienă în 1
contexte variate
30 XXX IGIENA PERSONALĂ Doresc să-mi fie bine-Importanța normelor 1
de igienă pentru sănătate, învățare și
relațiile cu ceilalți
31 XXXI RECAPITULARE Iată ce am învăţat!
32 XXXII EXPLORAREA MESERIILOR Vreau să devin...La ce folosesc meseriile? 1
33 XXXIII EXPLORAREA MESERIILOR Ce pot face două mâini dibace. Fiecare la 1
locul potrivit- Utilitatea socială a meseriilor –
produse realizate. Utilitatea socială a
meseriilor – beneficii pentru sine și pentru
comunitate
34 XXXIV RECAPITULARE Iată ce am învăţat! 1

LIMBA ENGLEZĂ -Planificare anuală


Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Număr de ore: 1 oră/săptămână Întocmit: Prof. Maria-Magdalena Nicolescu
60
CLASA A II-A

Nr. Week Topic Vocabulary Structures hours/


crt. week
1 I Hello! How are you Cities, countries Conţinuturi 1
today?
2 II Meet my friend! Sports and activities Hello! 1
How are you today?
I’m happy.
Where are you from?I’m from Romania.
3 III Autumn Poster hobbies This is my friend ,Polly. 1
Do you like sports?
Yes,I do.
What sport do you like?
I like tennis.
What does Tom like?
Tom likes football.
4 IV Who is it? Appearance, adjectives, What do I like? 1
clothes What does my friend like?
5 V Trick or Treat? Halloween This is Emma. 1
items,adjectives Who is it?
Who has got curly hair?
She has got straight hair.
6 VI Where are you? Rooms, furniture, The pumpkin is big. 1
Where is it? prepositions
7 VII Autumn Poster Halloween items I’m in the living room. 1
My dog is under my chair.
Where’s the bird?
8 VIII This is my town Prepositions, Trick or Treat! 1
town items
9 IX Where is your Instructions, There is a shop opposite the school. 1
house? prepositions Is there a theatre between the school and
the restaurant?
10 X Autumn Poster Town items Where is your house? 1
Go along the street.
11 XI What’s the time? Time,numbers My town 1
12 XII I get up at seven Time,daily routine What’s the time? 1
o’clock It’s four o’clock.
13 XIII Here comes Santa! Christmas items 1
14 XIV The seasons Seasons, The leaves are yellow. 1
irregular plurals It’s autumn.
15 XV What is the Weather, seasons, What is the weather like? 1
weather like? rhyming words It’s rainy.
What’s the weather like in summer?
It’s hot.
16 XVI Winter Poster Weather, seasons, What is the weather like in summer? 1
clothes What do you wear in summer?
17 XVII Evaluation 1
18 XVIII Evaluation 1
19 XIX I have got a big Adjectives, features, 1
umbrella toys, body parts,clothes
20 XX On holiday Ways of transport, I have got a doll. 1
clothes, It’s a dirty doll.
Who has got a ball?
Dan has got a ball.
It’s a green big ball.
21 XXI Winter Poster Names, hobbies I go on holiday by plane. 1
61
CLASA A II-A

She goes on holiday by car.


She doesn’t go train.
22 XXII On the swing Park items My class 1
23 XXIII Can you ride a Can-ability There is a lake in the park. 1
bike? Sports and activities Is there a lake in the park?
Yes,there is.
24 XXIV Surprise birthday Party I can ride a bike. 1
party items,numbers,giving Can you ride a bike?
commands Yes ,I can.No ,I can’t.
25 XXV Spring Poster Party items Hide! 1
Surprise!
How old are you?
How old is Ann?
She’s eight.
26 XXVI Where do they Animal habitats, Mother’s Day 1
live? prepositions
27 XXVII Easter Bunny Holidays, Cows live on the farm. 1
prepositions Where do crocodils live?
They live in the river.There are camels in
the desert.
28 XXVII Let’s play! Rhyming words, riddles, Where are the Easter Eggs? 1
I odd words The red egg is under the tree.
29 XXIX Spring Poster Where you go and rhymes with pool is … 1
school.
The bee drinks tea.
30 XXX I am an actor sunflower Can you help me? 1
Thank you!
31 XXXI Letter to a Letter, penfriend, Post, Dear Mary, 1
penfriend postman, countries, Bye,
activities, sports
32 XXXII What can you do in revision 1
English?
33 XXXII Evaluation 2
I
XXXI
V

LIMBA FRANCEZĂ – Planificare anuală


Întocmit: prof. Cristina Voican, Cristina Bolbose, Adina Lipan
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Unité Semain Leçon Communication Lexique heur
e es/
sem
aine
1. I Bonjour! Que fais- Donner et demander des Je suis….. j’ai ….ans. je suis de …. 1
tu aujourd’hui? informations personnelles.
Parler de soi.
2. II Mon ami Présenter quelqu’un Mon ami(e) s’appelle….. il /elle a …ans. 1
Parler de son ami Il/elle est de …. Il/elle aime ….
3. III Atelier de travail 1 Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
correspondante !
4. IV C’est qui? Identifier des personnes. Il/elle a les cheveux …., les yeux ….etc. 1
Faire le portrait physique.
5. V Où es-tu? où est- Donner des informations Mon chien est sur/ sous la table, mon 1
62
CLASA A II-A

il ? où est-elle? spatiales. Les prépositions de chat est sur/ sous la chaise etc.
lieu.
6. VI Ma ville Reconnaitre les édifices de la C’est ma ville. Dans ma ville il y a une 1
ville. S’orienter en ville. école, un supermarché, un cinéma, une
Demander/ donner des poste etc.
informations.
7. VII Où habites-tu? Demander et donner des Où habites-tu? j’habite …. 1
informations sur À droite/à gauche, derrière, devant …
l’environnement.
8. VIII Atelier de travail 2 Identifier des mots connus Trouve les mots pour compléter et colle 1
Ecrire une invitation une maison! Dessine et colorie des
masques!
9. IX Quelle heure est-il? Demander/donner l’heure. Quelle heure est-il? il est …… 1
10. X Mon programme Demander/donner des À quelle heure tu prends le petit 1
informations sur son déjeuner? À quelle heure tu vas à
programme l’école? ……
11. XI Les saisons Identifier et donner les Les saisons de l’année, il fait chaud, il 1
saisons de l’année fait froid, j’aime l’été, ma saison préférée
est …
12. XII Atelier de travail 3 Identifier des mots connus Trouve l’étiquette correspondante et les 1
Ecrire une lettre au Père Noël mots pour compléter la lettre! Dessine
ton cadeau préféré!
13. XIII Je sais lire Identifier la règle: on ne lit pas Retiens! lis le dialogue. Trouve des mots 1
le «e» final. Lire des mots avec «e» final
connus
14. XIV Atelier de travail 4 Identifier des mots connus Mots croisés 1
Ecrire des mots avec «e» final
15. XV J’ai un grand Identifier des objets. Décrire Voilà un parapluie. J’ai un grand/ petit 1
parapluie des objets. parapluie. Tu as un grand/ petit
Avoir – personnes du singulier parapluie. Il a un grand/ petit parapluie.
C’est un grand ballon bleu….
16. XVI En vacances Demander/ Donner des Pour aller en vacances, je prends le 1
informations sur ses vacances bus/le train/l’avion ….
17. XVII Atelier de travail 5 Identifier et écrire des mots Trouve et écris le mot correspondant! 1
connus
18. XVIII Joue avec moi! Demander et donner des Je fais du piano, je fais du vélo, je joue 1
informations personnelles. dans le parc, etc.
19. XIX Tu peux faire du Identifier et nommer les jeux Je peux faire du tennis, je peux faire du 1
vélo? préférés. vélo etc.
20. XX Joyeux Parler de soi. Faire des vœux. Joyeux anniversaire! c’est mon gâteau 1
anniversaire! d’anniversaire, etc.
21. XXI Atelier de travail 6 Identifier et écrire des mots Trouve et écris le mot correspondant! 1
connus
22. XXII Où vivent les Identifier et nommer les Le lion vit dans la forêt/ la vache vit à la 1
animaux animaux et leur habitat. ferme/ le poisson vit dans la rivière etc.
23. XXIII Joyeuses Pâques! Faire des vœux. Joyeuses Pâques! On mange des œufs. 1
Demander/donner des La nuit de Pâques on va à l’église…
informations sur le jour de
Pâques.
24. XXIV Les jours de la Identifier les jours de la Les jours de la semaine 1
semaine semaine
25. XXV Atelier de travail 7 Identifier et écrire les jours de Trouve et écris le mot correspondant! 1
la semaine
26. XXVI Les métiers Identifier les métiers Les métiers: professeur, facteur, policier, 1
médecin, institutrice, pompier, docteur,
boulanger, chauffeur, cuisinier.
63
CLASA A II-A

27. XXVI Atelier de travail 8 Identifier et écrire les métiers Trouve l’étiquette correspondante; écris 1
I le mot correspondant!
28. XXVI L’école Identifier des mots familiers; Lexique de l’école: le pupitre, le plumier, 1
II l’univers de l’école la classe, etc.
29. XXIX Je sais lire Identifier la règle: «ai» > [e]. Retiens! lis le dialogue. Trouve des mots 1
Lire des mots connus avec « ai»
30. XXX Un jeu pour toi! Sensibilisation aux sons Trouve les mots qui riment! Trouve les 1
spécifiques du français mots cachés!
31. XXXI Atelier de travail 9 Identifier des mots connus Trouve les images correspondantes! 1
32. XXXI Je suis un petit Réciter des poésies, dire une Culture et civilisation française: fable de 1
I acteur devinette. La Fontaine: La cigale et la fourmi.
Devinette.
33. XXXI Une lettre à mon Donner/ demander des Je suis Monique. J’ai 7 ans. J’aime 1
II ami informations personnelles. nager…
Écrire une lettre.
34. XXXI Tu es fort en Donner des informations Je peux; chanter une chanson en 1
V français? personnelles sur ses activités français, dire les couleurs, dire les
préférées. quatre saisons de l’année…

LIMBA GERMANĂ- Planificare anuală


Întocmit: prof. Loredana Elena Istrate Anghel și Cristina Fu șcel
Nr. Săp Unităţi de Conţinuturi Vocabular Nr.
crt. tă invăţare ore
mâna
1. I Guten Tag !Wie geht Fragen und eigenen Information Ich heiße….. Ich bin ….Jahre alt. Ich 1
es dir heute? geben. komme aus ….
2. II Mein Freund Sich vorstellen. Vorstellen sein Mein Freund heißt….. Er ist…..Jahre alt. 1
Freund. Er kommt aus …. Er mag….
3. III Arbeitszeit 1 Identifizieren die unbekannten Finde die Bilder und klebe Sie ein! 1
Wörter
4. IV Wer ist? Identifizieren die anderen. Er hat …….Haar, ……….Augen 1
Bezeichnen das physisch Porträt
5. V Wo ist er ? Wo ist Platz Präpositionen. Mein Hund ist auf/unter dem Tisch. 1
sie? Wo bist du? Meine Katze ist auf/unter dem Stuhl
6. VI Meiner Stadt In die Stadt. Sich orientieren. Das ist meine Stadt . In meiner Stadt 1
Fragen und Information geben gibt es eine Schule, ein Kino, ein
Postamt etc.
7. VII Wo wohnst du? Fragen und Information geben Wo wohnst du ? ich wohne in …. 1
Links/ rechts / gegenüber
8. VIII Arbeitszeit 2 Identifizieren die unbekannten Finde die Bilder und klebe Sie ein! 1
Wörter. Eine Invitation schreiben
9. IX Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist…….Uhr Wie spät ist es? Es ist…….Uhr 1

10. X Meinem Programm Fragen und Information geben Um wieviel Uhr gingst du in die Schule? 1

11. XI Die Jahreszeiten Fragen und Informationnen Die Jahreszeiten/ es ist kalt/es ist warm/ 1
geben. regnet esich mag der Sommer
12. XII Arbeitszeit 3 Identifizieren die unbekannten Finde die Bilder und klebe Sie ein! 1
Wörter. Ein Brief für
Weihnachtsmann schreiben.

13. XIII Ich kann lesen Die Regeln erkennen. Lesen Lies den Dialog! 1

14. XIV Arbeitszeit 4 Identifizieren die unbekannten Kreuzworträtsel 1


Wörter. Kreuzworträtsel

64
CLASA A II-A

15. XV Ich habe ein Identifizieren die Objekten. Das ist einen Regenschirm. Er ist groß / 1
Regenschirm beschreiben rot/ klein
16. XVI Die Ferien Fragen und Information geben In die Ferien 1

17. XVII Arbeitszeit 5 Identifizieren die Wörter Finde und schreibe die Wörter 1

18. XVIII Wir spielen Fragen und Information geben Sport machen 1
zusammen
19. XIX Kannst du mit dem Fragen und antworten Ich spiele Tennis, ich gehe mit dem 1
Fahrrd gehen? Fahrrad
20. XX Es ist mein Glückwunsch! Alles Gute zum Geburtstag. 1
Geburtstag!
21. XXI Arbeitszeit 6 Identifizieren die Wörter Finde und schreibe die Wörter 1

22. XXII Die Tiere Identifizieren die Tiere Der Löwe, der Bär, die Haustiere/ die 1
Wildtiere
23. XXIII Frohe Ostern Es ist Osternzeit. Frohe Ostern 1

24. XXIV Die Wochentage Die Wochentage Die Wochentage 1

25. XXV Arbeitszeit 7 Identifizieren die Wochentage Finde und schreibe die Wörter 1

26. XXVI Die Handwerke Identifizieren die Handwerke Lehrer, Polizist, Arzt, Feuerwehrmann, 1
Fahrer
27. XXVII Arbeitszeit 8 Identifizieren die Wörter Finde die Bilder und klebe Sie ein! 1

28. XXVII Die Schule Die Schule Die Schulsachen 1


I
29. XXIX Ich kann lesen Die Regeln erkennen. Lesen Lies den Dialog 1

30. XXX Spielen spielen Lerne die Reime. Welche Wörter reimen 1

31. XXXI Arbeitszeit 9 Identifizieren die Wörter Finde die Bilder ! 1

32. XXXII Ich bin Künstler Lerne die Reime, Rätsel Rätsel 1

33. XXXII Brief für meinem Ein Brief schreiben Ich bin Peter. Ich bin7 Jahre alt. Ich bin 1
I Freund Schüler
34. XXXI Sprichst du gut Fragen und Information geben Ich kann singen, lesen, spielen 1
V Deutsch?
Évaluation 2 Evaluatuion Wiederholungen

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE –Planificare anuală


Aria curriculară: Arte/Tehnologii
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Nr. Săptă- Tema Conținuturile Nr.
crt. mâna ore
1 I ROADE BOGATE - 1. Îmi amintesc... 2
EVALUARE INIŢIALĂ 2. Îmi amintesc...
2 II TOAMNA DARNICĂ 1.Toamna (repetiţie, desen) 2
2.Coroniţa roadelor (decupare, lipire, îndoire)
3 III LUMEA PLANTELOR 1.Viaţa unei frunze (haşurare, repetiţie) 2
2.Crizantema (tăiere, lipire, pensulaţie)
4 IV POVESTEA PLANTELOR 1.Ghiveciul fermecat (lipire) 2
2.Arborele curcubeu (linia modulată, pensulaţie)
5 V PLANTELE DIN JURUL 1.Nuferi (modelare, presare, pensulaţie) 2
NOSTRU 2.Toamna în pădure (colaj – presare, pensulaţie,
65
CLASA A II-A

lipire)
6 VI LUMEA 1.Mama şi puiul (decupare, lipire) 2
NECUVÂNTĂTOARELOR 2.Copiii din crâng – scenă din poveste (pensulaţie)
7 VII POVESTEA ANIMALELOR 1.Iepurele (tangram) 2
2.Animalul preferat (desen)
8 VIII ANIMALELE DIN JURUL 1.Documentar despre animale (vizionare, desen) 2
NOSTRU 2.Curcanul ( tăiere, lipire)

9 IX LUMEA APELOR 1.Pe lac (decupare, lipire, modelare, rupere, tăiere, 2


incizie, origami)
10 X STELU ȚE DE GHEA ȚĂ 1.Omul de zăpadă (decupare, pensulaţie, lipire) 2
2.Ninge, ninge neîncetat (decupare, pensulaţie,
lipire)
11 XI CĂLĂTORIA APEI 1.La patinoar (decupare-colaj, tăiere, îndoire, lipire) 2
2.Vieţuitoarele mării (pensulaţie)
12 XII ŢINUTURI ÎNDEPĂRTATE 1.În deşert (colaj – pensulaţie, lipire) 2
2.Ursul polar (decupare, pensulaţie, lipire)
13 XIII REGATUL DE GHEAŢĂ 1.Ghirlanda (înșirare) 2
2.Moș Crăciun (pensulaţie, decupare, lipire)
14 XIV MEDII DE VIAŢĂ 1.Felicitare pentru Moş Crăciun (decupare, 2
ştampilare, lipire, pensulaţie)
2.Scrisoare către Moş Crăciun (caligrafie, decupare,
şnuruire)
15 XV MĂNÂNC SĂNĂTOS 1.Chipul meu (pensulaţie, decupare, lipire) 2
CRESC SĂNĂTOS 2.Piramida alimentelor (desen)
16 XVI UN MEDIU CURAT 1.Coşul de gunoi (decupare, pensulaţie, lipire) 2
UN CORP SĂNĂTOS 2.Camera mea (desenare, colorare)
17 XVII ÎN PRAG DE VACANŢĂ 1.Tablou de iarnă (pictură, fotografie, desen, 2
grafică)
2.Colaj
18 XVIII SĂ FIM SĂNĂTOŞI 1.Batista (2 ore) ( cusut) 2
19 XIX PLANETA ALBASTRĂ (TERRA) 1.Pământul (mototolire, rupere,lipire) 2
2.Prietenii Pământului (decupare, conturare)
20 XX BUN VENI, PRIMĂVARĂ! 1.Primăvara (colaj- pensulaţie, lipire, pulverizare) 2
2.Felicitare pentru mama (decupare, pensulaţie, îndoire)
21 XXI CĂLĂTORINDPRIN ŢARĂ 1.Umbreluţe zburătoare (amprentare, pensulaţie) 2
2. Câmpia (pensulaţie, stilizare)
22 XXII CĂLĂTORIND PRIN ŢARĂ 1.Trenuleţul (decupare, pensulaţie, lipire) 2
2.Dealul (desen, stilizare, repetiţie)
23 XXIII CĂLĂTORIND PRIN ŢARĂ 1.Războiul de ţesut 2
2.Covoraşul de la munte (ţesut cu benzi din material
textil)
24 XXIV PRINTRE STELE 1.Planetele (pensulaţie, cusut) 2
2.Racheta (decupare, tăiere, lipire, conturare)
25 XXV ZIUA ŞI NOAPTEA 1.Cer înstelat (pensulație) 2
2.O zi însorită (pensulaţie, decupare, lipire)
26 XXVI SĂRBĂTORIM PAŞTELE 1.Coşuleţul (împletire) 2
2.Oul de Paşte (decupare, lipire)
27 XXVII SIMFONIA FLORILOR 1.Păpuşa (tăiere) 2
2.Cordonul păpuşii (croşetat)
28 XXVIII HARNICI CA ALBINELE 1.Joc – paharul de prins albina (modelare, 2
ansamblare)
2.Jocul preferat (pensulaţie)
29 XXIX PARTENERI CUELECTRICITATEA 1.Vaza(2 ore) (pensulaţie) 2
30 XXX LUMEA SUNETELOR 1.Canarul (tăiere, asamblare, îndoire) 2

66
CLASA A II-A

2.Colivia (tăiere, lipire)


31 XXXI BINE AI VENIT, VARĂ! 1.Vara (pensulaţie) 2
2.Invitaţia (decupare, tăiere, lipire, caligrafie,
pensulaţie)
32 XXXII IATĂ CE ŞTIM! 1.Costumul meu pentru carnaval(2 ore)(tăiere, 2
pliere, asamblare)
33 XXXIII ADUNĂM ROADELE 1.Unde-mi voi petrece vacanţa? Evaluare (desen, 2
pensulație)
2.Bucuriile verii. Evaluare (colaj)
34 XXXIV VINE VACANŢA MARE! 1.Ariciul – suport de creioane (2 ore) 2
(modelare, incizie, presare, pensulaţie)

MUZICĂ ȘI MI ȘCARE - Planificare anuală


Aria curriculară: Educa ție fizică, sport si sănătate/ Arte
Număr de ore: 2 ore/ săptămână
Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr.
crt. mâna ore
1. I ROADE BOGATE 1. Cântece cunoscute de la clasa I 2
2. Jocuri muzicale cunoscute de la clasa I
2 II TOAMNA DARNICĂ 1. Cântarea vocală 2
Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual- Tonul
- Semnalul de început -Sincronizarea
Cântec: În clasă
2. Cântarea vocală
Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual- Tonul
- Semnalul de început -Sincronizarea
Cântec: În clasă
3 III LUMEA PLANTELOR 1. Timbrul 2
Sunete din mediul înconjurător
Cântec: Muzica din natură
2. Timbrul
Sunete din mediul înconjurător
Cântec: Muzica din natură
4 IV POVESTEA PLANTELOR 1. Timbrul 2
Sunete muzicale vocale
Cântec: Pe baltă
2. Timbrul
Sunete muzicale vocale
Cântec: Pe baltă
5 V PLANTELE DIN JURUL 1. Timbrul 2
NOSTRU Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)
Cântec:Toba și pianul
2. Timbrul
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)
Cântec:Toba și pianul
6 VI LUMEA 1. Melodia 2
NECUVÂNTĂTOARELOR Sunete înalte/ joase
Cântec: Bondarul
2. Melodia
Sunete înalte/ joase
Cântec: Bondarul
7 VII POVESTEA 1. Melodia 2
ANIMALELOR Mersul melodiei
Cântec: Mierla
2. Melodia

67
CLASA A II-A

Mersul melodiei
Cântec: Mierla
8 VIII ANIMALELE DIN JURUL 1. Melodia 2
NOSTRU Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
Cântec: Cățelușul Azorel
2. Melodia
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
Cântec: Cățelușul Azorel
9 IX LUMEA APELOR 1. Recapitulare 2
Cântec: Ursul cărturar
2. Recapitulare
Cântec: Ursul cărturar
10 X STELUŢE DE GHEAŢĂ 1. Mişcare pe muzică 2
Pasul cadențat/ Marșul
Cântec: La defilare
2. Mişcare pe muzică
Pasul cadențat/ Marșul
Cântec: La defilare
11 XI CĂLĂTORIA APEI 1. Jucării muzicale 2
Orchestra de jucării
2. Genuri muzicale: folclorul copiilor
Cântec: Acul
12 XII ŢINUTURI 1. Genuri muzicale: colinde 2
ÎNDEPĂRTATE Cântec: O, ce veste minunată!
2. Audi ție : Astăzi s-a născut Hristos
13 XIII REGATUL DE GHEAȚĂ - 1.Genuri muzicale: Cântece de iarnă 2
MAGIA SĂRBĂTORILOR Cântec: Iarna veselă
DE IARNĂ 2. Genuri muzicale: Cântece de iarnă
Audiție: O, brad frumos!
14 XIV MEDII DE VIAȚĂ 1.Tempoul ( lent/ rapid) 2
Cântec: Copiii și omul de zăpadă
2. Tempoul ( lent/ rapid)
Cântec: Copiii și omul de zăpadă
15 XV MĂNÂNC SĂNĂTOS, Recapitulare 2
CRESC SĂNĂTOS!
16 XVI UN MEDIU CURAT, UN Evaluare 2
CORP SĂNĂTOS! Audiție: Pisicuța
17 XVII ÎN PRAG DE VACANŢĂ Joc muzical: Pe baltă 2
Audi ție: Cântece de iarnă și colinde
18 XVIII SĂ FIM SĂNĂTOŞI! 1.Mişcare pe muzică 2
Mișcări sugerate de ritm
Cântec:Cucul
2.Mişcare pe muzică
Mișcări sugerate de ritm
Cântec:Cucul
19 XIX TERRA, PLANETA 1.Mişcare pe muzică 2
ALBASTRĂ Mișcări sugerate de text
Cântec: Săniuța mea
2.Mişcare pe muzică
Mișcări sugerate de text
Cântec: Săniuța mea
20 XX BUN VENIT, 1. Ritmul 2
PRIMĂVARĂ! -Sunete lungi/ scurte
Cântec: Sfârșitul iernii
2. Ritmul
-Sunete lungi/ scurte

68
CLASA A II-A

Cântec: Sfârșitul iernii


21 XXI CĂLĂTORIND PRIN 1. Ritmul 2
ȚARĂ - CÂMPIILE Marcarea structurilor ritmice- Cântec: Trai bun
2. Ritmul
Mi șcarea pe muzică- Dirijatul intuitiv
Cântec: Trai bun
22 XXII CĂLĂTORIND PRIN 1. Improviza ția ritmică spontană 2
ȚARĂ – DEALURILE Audi ție- Ghiocelul
2.Percuția corporală-Cântec: Ghiocelul
23 XXIII CĂLĂTORIND PRIN 1. Jocuri muzicale 2
ŢARĂ – MUNŢII Floarea mea
2. Jocuri muzicale
Pe baltă, Floarea mea
24 XXIV PRINTRE STELE 1.Interpretarea 2
Nuanțe-tare, mediu, încet
Doamna florilor
2.Interpretarea
Nuanțe-tare, mediu, încet
Doamna florilor
25. XXV ZIUA ŞI NOAPTEA 1. Interpretarea 2
Cântec vesel/ trist
Toba și pianul/ Lecție pentru pui
2. Audi ție : Cavalerul căluțului de lemn
26 XXVI SĂRBĂTORIM PAŞTELE 1. Interpretarea 2
Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog,
grupe alternative)
Cântec: Masă bună
2. Interpretarea
Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog,
grupe alternative)
Cântec: Masă bună
27 XXVII SIMFONIA FLORILOR 1.Cântarea cu acompaniament instrumental 2
Cântec: Vine mai
2. Cântarea cu acompaniament instrumental
Cântec: Vine mai
28 XXVIII HARNICI CA ALBINELE 1.Jucării muzicale din material natural-confecționare 2
2. Audi ție: Zum, zum, zum
29 XXIX PARTENERI CU 1.Cântarea cu acompaniament de jucării muzicale 2
ELECTRICITATEA realizate de copii
Cântec: Piticii
Cântec: Ariciul
2.Cântarea cu acompaniament de jucării muzicale
realizate de copii
Cântec: Piticii
Cântec: Ariciul
30 XXX LUMEA SUNETELOR 1.Dans tematic 2
Lacul lebedelor-fragment P.I. Ceaikovski
2.Dans tematic
Lacul lebedelor-fragment P.I. Ceaikovski
31 XXXI BUN VENIT, VARĂ! 1. Dans popular 2
Hora
2. Dans popular
Hora
32 XXXII IATĂ CE ŞTIM! Recapitulare 2
33 XXXIII ADUNĂM ROADELE Evaluare 2
Jocuri
69
CLASA A II-A

34 XXXIV VINE VACANȚA MARE! Jocuri muzicale 2

70
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Planificare integrată pe unităţi de conţinut

Săpt Tema Disci Domeniul Conţinuturile Com Activităţi de învăţare Nr. Resurse
ă plina pe ore
mâna tenţe
I ROADE CLR Comunicare 1. Fişă de lucru – 1.1 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
BOGATE orală exerciţii 1.2 - formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, recapitulative 1.3 înţelegerii unui mesaj oral povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Fişă de lucru – 1.4 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) exerciţii 2.1 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură recapitulative 2.2 - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Fişă de lucru - 2.3 preferat, activităţile preferate/ desfăşurate etc. b.procedurale :
redactare exerciții 2.4 - formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de recapitulative 3.1 mod de comportament etc. munca independentă, munca în
construcţie a 4. Evaluare iniţială - selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului echipă,problematizarea,
comunicării 5. Lectură: unui text audiat - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la jocul, învăţarea prin descoperire
Puișorii de Emil întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat c.forme de organizare :
Gârleanu - identificarea personajelor dintr-un text audiat activitate frontală, activitate
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul individuală (proba orală şi scrisă)
audiat
- repovestirea unor poveşti citite sau audiate
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare
a unui cuvânt, a unei idei)
- fişă de lucru
EVALUAR MEM Numere Evalu 5 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
E Ştiinţele vieţii a de evaluare
INIŢIALĂ rea b.procedurale :
comp conversaţia, explicaţia, exerciţiul
eten c.forme de organizare a
ţelor colectivului:
dobân activitate frontală, activitate
dite în individuală (proba orală şi scrisă)
clasa I

53
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

EVALUAR DP AUTOCUN Eu şi ceilalţi 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
E INIŢIALĂ OAŞTERE diferitelor forme de comunicare rechizite
ŞI - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă b. procedurale:
ATITUDINE (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora copiii
îşi atribuie o conversaţia euristică, exerciţiul,
POZITIVĂ muncă independentă,
însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de
FAŢĂ DE ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii problematizarea, simularea, joc de
SINE ŞI împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, interpretarea în rol, joc didactic
FAŢĂ DE manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a c. forme de organizare a
CEILALŢI amprentelor personale etc.) colectivului:
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru activitate frontală, activitate
manual” individuală.
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa
reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine
şi acestea
ROADE AVAP Desen 1. Îmi amintesc... 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
BOGATE - Pictură 2. Îmi amintesc... 1.2 utilizate; abilităţi practice, creioane colorate,
EVALUAR Confecţii şi 2.2 - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă; foarfecă, lipici, hârtie glasată, hârtie
E INIŢIALĂ jucării 2.3 explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; creponată, resturi de materiale textile,
Colaj 2.4 - realizarea colajului- exersarea utilizării corecte a instrumentelor acuarele, pensulă, e.t.c.
de lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, camera video, b. procedurale: conversaţia,
acul etc; explicaţia, exerciţiul.
- exersarea modului de îngrijire / păstrare instrumentelor şi c. forme de organizare a
materialelor de lucru; colectivului: activitate frontală,
- exersarea muşchilor ai mâinii. activitate individuală.
ROADE MM Cântarea 1. Cântece 1.4 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici - colectiv 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
BOGATE vocală cunoscute de la 2.1 - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat laptop
clasa I intuitiv b. procedurale: conversația,
2. Jocuri explicația, demonstrația, exercițiul,
jocul
muzicale
c. forme de organizare a
cunoscute de la colectivului: frontală, individuală,pe
clasa I grup, evaluare orală

54
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

II TOAMNA CLR Comunicare 1. Alfabetul limbii 1.1 - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
DARNICĂ orală române – literele 1.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, mari şi mici de 1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe - stabilirea poziţiei unui sunet în povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, mână 1.4 silabă/ cuvânt - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea ghicitori,planşe:formule specifice în
interacţiune) 2. Sunetele limbii 2.1 unei silabe/ unui sunet situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură române - vocale 2.2 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul prezentare, solicitare
Scriere/ şi consoane 2.3 textului audiat, dintr-o pereche/ serie de variante date b.procedurale :
redactare 3. Prezentarea 2.4 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de proprie, 3.1 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu munca independentă, munca în
construcţie a prezentarea unei ce scop?” etc.) echipă,problematizarea,
comunicării persoane - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre jocul, învăţarea prin descoperire
4. Grupurile de activităţile preferate etc., folosind enunţuri - jocuri de rol c.forme de organizare :
litere ce, ci – - povestirea unor vise, poveşti etc. activitate frontală, activitate
actualizare - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu individuală (proba orală şi scrisă)
5. Grupurile de voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
litere ge, gi – etc.)
actualizare - memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
6. Lectură:
Balada unui
greier mic de
George
Topîrceanu

55
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

TOAMNA MEM Numere 1. Caracteristicile 1.1 - completarea de şiruri de numere mai mici decât 1000 sau de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
DARNICĂ Ştiinţele vieţii anotimpului 1.2 obiecte ordonate, respectând reguli precizate; planşe
Ştiinţele toamna - 1.4 - completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de b.procedurale:
Pământului Numerele 1.6 obiecte/simboluri/numere; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
naturale de la 0 la 3.1 - identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii; c.forme de organizare a
100 (formare, 5.2 - verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme; colectivului:
citire, scriere) 6.2 - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale activitate frontală, activitate
2. Caracteristicile lunilor anului; individuală (proba orală)
anotimpului - planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup
toamna - pe o perioadă determinată de timp;
Numerele - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de
naturale de la 0 la poziţionare;
100 (comparare, - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;
ordonare) - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise
3. Adunarea şi în cuvinte;
scăderea - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu
numerelor reprezentarea lor prin desen;
naturale de la 0 la - identificarea ordinelor şi claselor;
100 - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
4. Aflarea - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în
termenului ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor
necunoscut intervalului (de la ...până la)
5. Probleme - reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme
geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre
îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/
zecilor/sutelor);
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii;
- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere
date;
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi
numerele mai mari decât 395 şi mai mici decât 405”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de
comparare a două numere mai mici decât 1000;
- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.)
cu sau fără suport intuitiv;
- compunerea 56 şi descompunerea numerelor în concentrul 0 –
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

AUTOCUN DP AUTOCUN Cum arată 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
OAŞTERE OAŞTERE oamenii- reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine rechizite
ŞI ŞI Asemănări și şi acestea b. procedurale: conversaţia
ATITUDIN ATITUDINE deosebiri dintre - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi euristică, exerciţiul, muncă
E deosebirilor dintre sine şi ceilalţi independentă, problematizarea,
POZITIVĂ sine și ceilalți
POZITIVĂ simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE FAŢĂ DE după criteriul c. forme de organizare a
SINE ŞI SINE ŞI aspect fizic colectivului: activitate frontală,
FAŢĂ DE FAŢĂ DE activitate individuală.
CEILALŢI CEILALŢI

TOAMNA AVAP Desen 1.Toamna 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
DARNICĂ (repetiţie, desen) 1.2 - jocuri de asociere formă-culoare; şi abilităţi practice, şablon, foarfecă,
Colaj 2.Coroniţa 2.1 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor lipici, creioane colorate, carioca,
roadelor 2.2 ce au suferit deformări minore, e.t.c; markere, planşe cu imagini din curtea
(decupare, lipire, 2.3 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu şcolii, clasă.
îndoire) (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, b. procedurale: conversaţia,
confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; exerciţiul, problematizarea.
- realizarea colajului. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
TOAMNA MM Cântarea Cântarea 1.4 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici - colectiv 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
DARNICĂ vocală vocală 2.1 - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, laptop
Cântarea în urmând o mişcare egală jos-sus; b. procedurale: conversația,
colectiv, în - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren (exemplu: În explicația, demonstrația, exercițiul,
poiană***, Floarea mea***) jocul
grupuri mici şi
Cântec: În clasă c. forme de organizare a
individual- Tonul colectivului: frontală, individuală,pe
- Semnalul de grup
început
-Sincronizarea

III LUMEA CLR Comunicare 1. Cartea, 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
PLANTE- orală prietena copiilor – 1.2 tema şi mesajul textului audiat de evaluare, planșe cu imagini din
LOR (ascultare, actualizare 1.3 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Cuprinsul unei 1.4 audiat ghicitori,planşe:formule specifice în
interacţiune) cărţi 2.1 - folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni/ expresii situaţii concrete:invitaţie, urare,
57
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Citire/ lectură 3. Elemente de 2.2 din mesajele orale în care contextul nu a oferit sensul noţiunilor prezentare, solicitare
Scriere/ politeţe verbală: 2.3 - vizitarea unor librării/ biblioteci şi observarea organizării spaţiului/ b.procedurale :
redactare salutul, 2.4 standurilor de carte conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de formularea unei 3.1 - identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare munca independentă, munca în
construcţie a cereri 3.3 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date echipă,problematizarea,
comunicării 4. Grupurile de 3.4 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de jocul, învăţarea prin descoperire
litere che, chi – imagini şi după un şir de întrebări a. c.forme de organizare :
actualizare - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de activitate frontală, activitate
5. Grupurile de dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi individuală (proba orală şi scrisă)
litere ghe, ghi – citeşte”)
actualizare - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
6. Lectură: - decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), a
Furtuna de simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în pliante/ reclame/
George reviste pentru copii etc.
Topîrceanu
III LUMEA MEM Numere 1. Reproducerea 1.1 - realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
PLANTE- Ştiinţele vieţii (înmulţirea) 1.2 nivelul clasei; planşe, atlas botanic
LOR plantelor cu 1.4 - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de b.procedurale: conversaţia,
ajutorul 1.6 poziţionare; explicaţia, exerciţiul
insectelor– 3.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000; c.forme de organizare a
Numerele 4.2 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise colectivului:
naturale de la 0 la în cuvinte; activitate frontală, activitate
1000 (formare, - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu individuală
citire, sciere) reprezentarea lor prin desen; probă orală
2. Reproducerea - identificarea ordinelor şi claselor;
(înmulţirea) - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
plantelor cu - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine
ajutorul vântului – crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului
Numerele (de la ...până la)
naturale de la 0 la - reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme
1000 (formare, geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)
citire, sciere) - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre
3. Reproducerea îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/
(înmulţirea) zecilor/sutelor);
plantelor – - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii;
Numerele - aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale de la 0 la date;
1000 (formare, - identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;
58
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

citire, sciere) - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;


4. Creşterea - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi
plantelor – numerele mai mari decât 395 şi mai mici decât 405”);
Numerele - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de
naturale de la 0 la comparare a două numere mai mici decât 1000;
1000 (formare, - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.)
citire, sciere) cu sau fără suport intuitiv;
5. Creşterea - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 –
plantelor – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;
Numerele - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea
naturale de la 0 la numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În parcare
1000 (formare, etc.);
citire, sciere) - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
III AUTOCUN DP AUTOCUN Noi ... fetele şi 1.1 - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
OAŞTERE OAŞTERE băieţii- (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora copiii rechizite
ŞI ŞI Asemănări și îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de ceilalţi; b. procedurale: : conversaţia
ATITUDIN ATITUDINE deosebiri dintre obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în euristică, exerciţiul, muncă
E forme diferite, colorarea unui obiect, interpretarea în manieră independentă, problematizarea,
POZITIVĂ sine și ceilalți
POZITIVĂ proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE FAŢĂ DE după criteriul amprentelor personale etc.) c. forme de organizare a
SINE ŞI SINE ŞI gen colectivului: activitate frontală,
FAŢĂ DE FAŢĂ DE activitate individuală.
CEILALŢI CEILALŢI

59
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

LUMEA AVAP Desen 1.Viaţa unei 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
PLANTE- frunze (haşurare, 1.2 - asociere formă-culoare; şi abilităţi practice, şablon , foarfecă,
LOR Pictură repetiţie) 1.3 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, acuarele, pensule, lipici, castravete,
2.Crizantema 2.1 culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; discutarea mesajului şi cartof, beţe de chibrituri.
Colaj (tăiere, lipire, 2.2 a impresiilor; b. procedurale: conversaţia,
pensulaţie) 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor explicaţia, demonstraţia, observaţia,
ce au suferit deformări minore, etc; exerciţiul, problematizarea.
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu c. forme de organizare a
(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, colectivului: activitate frontală,
confecţii, foto-video); activitate individuală.
- realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
- realizarea colajului.
LUMEA MM Elemente de Timbrul 1.1 - jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
PLANTE- limbaj muzical Sunete din 2.1 - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor laptop
LOR mediul 3.1 (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) b. procedurale: conversația,
înconjurător - marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, explicația, demonstrația, exercițiul,
cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau jocul
folosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, c. forme de organizare a
intensităţi diferite colectivului: frontală, individuală,pe
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din grup, evaluare orală
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime)
Cântec: Muzica din natură
IV POVESTE CLR Comunicare 1. Intonarea 1.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
A PLANTE- orală propoziţiei, 1.2 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. de evaluare, planșe cu imagini din
LOR (ascultare, punctul, semnul 1.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, întrebării – 1.4 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ghicitori,planşe:formule specifice în
interacţiune) actualizare 2.1 ce scop?” etc.) situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Cererea şi 2.2 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o prezentare, solicitare
Scriere/ oferirea unor 2.3 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. - b.procedurale :
redactare informaţii 2.4 oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 3. Semnul 3.1 activităţile preferate etc., folosind enunţuri - jocuri de rol - munca independentă, munca în
construcţie a exclamării – 3.3 reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a echipă,problematizarea,
comunicării intonarea 3.4 accentului, în funcţie de scopul comunicării jocul, învăţarea prin descoperire
propoziţiilor - fişă de lucru c.forme de organizare :
exclamative - recitarea unor poezii pe teme familiare activitate frontală, activitate
4. Exerciţii individuală (proba orală şi scrisă)
aplicative – fişă
60
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

de lucru
5. Lectură: Ce te
legeni? de Mihai
Eminescu
IV POVESTE MEM Numere 1. Nevoi de bază 1.2 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
A PLANTE- Ştiinţele vieţii ale plantelor - 1.3 unele sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în planşe, atlas botanic
LOR Numerele 1.6 corespondenţă; b.procedurale:
naturale de la 0 la 3.1 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, conversaţia, explicaţia, exerciţiul
1000 (comparare, 4.2 >, =; c.forme de organizare a
ordonare) - compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci colectivului:
2. Nevoi de bază când acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, cu activitate frontală, activitate
ale plantelor ajutorul numărătorii de poziţionare; individuală (proba orală)
(lumina) - - aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere
Numerele date;
naturale de la 0 la - identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;
1000 (comparare, - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi
ordonare) numerele mai mari decât 395 şi mai mici decât 405”);
3. Nevoi de bază - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de
ale plantelor comparare a două numere mai mici decât 1000;
(apa)- Numerele - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
naturale de la 0 la de trei cifre prin compararea acestora două câte două;
1000 (comparare, - identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii
ordonare) precizate;
4. Nevoi de bază - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a
ale plantelor două numere mai mici decât 1000 şi scrierea relaţiei;
(căldura)- - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi
Numerele ordin;
naturale de la 0 la - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
1000 (comparare, umane, a plantelor şi animalelor;
ordonare) - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
5. Nevoi de bază plantelor;
ale plantelor - - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
Numerele medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
naturale de la 0 la - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
1000 (comparare, cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
ordonare) recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
61
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de


obiecte/simboluri/numere;
IV AUTOCUN DP AUTOCUN Frumuseţea 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
OAŞTERE OAŞTERE vârstelor- cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din experienţa rechizite
ŞI ŞI Asemănări și elevilor b. procedurale: conversaţia
ATITUDIN ATITUDINE deosebiri dintre - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi euristică, exerciţiul, muncă
E (hobby-uri, interese comune, activităţi preferate etc.) independentă, problematizarea,
POZITIVĂ sine și ceilalți
POZITIVĂ - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE FAŢĂ DE după criteriul facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi c. forme de organizare a
SINE ŞI SINE ŞI vârstă păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis colectivului: activitate frontală,
FAŢĂ DE FAŢĂ DE activitate individuală.
CEILALŢI CEILALŢI
POVESTE AVAP Pictură 1.Ghiveciul 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
A PLANTE- fermecat (lipire) 2.1 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor şi abilităţi practice, şablon, frunze,
LOR Colaj 2.Arborele 2.3 ce au suferit deformări minore, etc; petale, seminţe, lipici, , acuarele,
curcubeu (linia - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu pensule, foarfecă.
modulată, (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, b. procedurale: conversaţia,
pensulaţie) confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- realizarea colajului; exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
IV POVESTE MM Elemente de Timbrul 1.1 -- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
A PLANTE- limbaj muzical Sunete muzicale 1.4 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) laptop
LOR vocale 2.1 însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor b. procedurale: conversația,
2.3 muzicale explicația, demonstrația, exercițiul,
3.4 - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat jocul
intuitiv c. forme de organizare a
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din colectivului: frontală, individuală,pe
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj grup, evaluare orală
muzical (intensitate, durată, înălţime)
audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a
intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu
mişcări sugestive ale braţelor
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând)
62
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor


muzicale
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat
intuitiv
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
Cântec: Pe baltă
V PLANTELE CLR Comunicare 1. Textul literar 1.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat - precizarea locului 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
DIN orală 2. Organizarea 1.2 şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat de evaluare, planșe cu imagini din
JURUL (ascultare, textului 1.3 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale povești, imagini cu diverse obiecte,
NOSTRU vorbire, 3. Componentele 1.4 acţiunii textului audiat ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) comunicării 2.1 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură dialogite 2.2 - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la prezentare, solicitare
Scriere/ 4.Lectură: 2.3 început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. b.procedurale :
redactare Somnoroase 2.4 - recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de păsărele de Mihai 3.1 lor sau după prezentarea acţiunilor acestora munca independentă, munca în
construcţie a Eminescu 3.3 - participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes echipă,problematizarea,
comunicării 4.1 (timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea jocul, învăţarea prin descoperire
produselor activităţii şcolare etc.) c.forme de organizare :
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes activitate frontală, activitate
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi individuală (proba orală şi scrisă)
informaţii/ lămuriri în legătură cu un aspect/ o problemă din spaţiul
familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin
în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral
- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii
- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin
compararea cu un model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
V PLANTELE MEM Numere 1. Nevoi de bază 1.2 - estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
DIN Ştiinţele vieţii ale plantelor - 1.3 obiecte/reprezentări simbolice/numere; de evaluare, atlas botanic, planşe
JURUL Numerele 1.6 - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat; b.procedurale:
NOSTRU naturale de la 0 la 3.1 - aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un conversaţia, explicaţia, exerciţiul
1000 (numere 4.2 obiect/ serviciu, vârsta unor arbori/ animale; c.forme de organizare a
pare, numere - rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat; colectivului:
impare) - estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului; activitate frontală, activitate
2. Nevoi de bază - scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele individuală (proba orală şi scrisă)
63
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

ale plantelor - intervalului;


Numerele - identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între numere
naturale de la 0 la date;
1000 - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
(estimare/rotunjire plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
) - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
3. Nevoi de bază umane, a plantelor şi animalelor;
ale plantelor - - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
Numerele plantelor;
naturale de la 0 la - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
1000 medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
(estimare/rotunjire - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
) cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
4. Nevoi de bază recunoaşterii adaptărilor la mediu;
ale plantelor - - gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
Numerele adaptările la mediu etc;
naturale de la 0 la - completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
1000 obiecte/simboluri/numere;
(recapitulare)
5. Nevoi de bază
ale plantelor -
Numerele
naturale de la 0 la
1000 (evaluare)
V AUTOCUN DP AUTOCUNO Cum ne 2.3 - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
OAŞTERE AŞTERE ŞI îmbrăcăm?- (hobby-uri, interese comune, activităţi preferate etc.) rechizite
ŞI ATITUDINE Asemănări și - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor b. procedurale: conversaţia
ATITUDIN POZITIVĂ deosebiri dintre facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi euristică, exerciţiul, muncă
E FAŢĂ DE sine și ceilalți păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis independentă, problematizarea,
POZITIVĂ SINE ŞI după criteriul tip simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE FAŢĂ DE de vestimentație c. forme de organizare a
SINE ŞI CEILALŢI colectivului: activitate frontală,
FAŢĂ DE activitate individuală, activitate în grup
CEILALŢI
PLANTELE AVAP Modelaj 1.Nuferi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
DIN (modelare, 1.3 utilizate; şi abilităţi practice, şablon , hârtie
JURUL Colaj presare, 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul colorată, lipici, acuarele, pensule,
NOSTRU pensulaţie) 2.4 cunoscut; plastilină, planşetă.
64
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Pictură 2.Toamna în - realizarea colajului; b. procedurale: conversaţia,


pădure (colaj – - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
presare, - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi exerciţiul, problematizarea.
pensulaţie, lipire) materialelor de lucru; c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
V PLANTELE MM Elemente de Timbrul 1.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
DIN limbaj Sunete muzicale 1.2 - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) laptop
JURUL muzical instrumentale 1.3 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) b. procedurale: conversația,
NOSTRU (toba, pianul, 3.1 însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor explicația, demonstrația, exercițiul,
muzicale jocul
vioara)
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat c. forme de organizare a
intuitiv colectivului: frontală, individuală,pe
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din grup, evaluare orală
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime)
Cântec:Toba și pianul
VI LUMEA CLR Comunicare 1. Linia de dialog 1.1 - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
NECUVÂN orală – iniţierea, 1.2 corespunzătoare unui anumit context de evaluare, planșe cu imagini din
TĂTOARE (ascultare, menţinerea şi 1.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute povești, imagini cu diverse obiecte,
LOR vorbire, încheierea unui 1.4 în vis, călătorii în lumi imaginare ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) dialog 2.1 - identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Scrierea 2.2 acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri prezentare, solicitare
Scriere/ corectă a 2.3 de grup b.procedurale :
redactare cuvintelor care 2.4 - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de conţin consoana 3.1 respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte munca independentă, munca în
construcţie a m înainte de b 3.3 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe echipă,problematizarea,
comunicării sau p 4.1 teme cunoscute jocul, învăţarea prin descoperire
3. Exerciţii - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi c.forme de organizare :
aplicative – fişă individuale sau comune activitate frontală, activitate
de lucru - fişă de lucru individuală (proba orală şi scrisă
4. Lectură:
Iepurele şi
broasca ţestoasă
după Lev Tolstoi
VI LUMEA MEM Numere 1. Reproducerea 1.4 - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
NECUVÂN Ştiinţele vieţii (înmulţirea) 1.5 cu sau fără suport intuitiv; planşe, atlas zoologic

65
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- animalelor - 1.6 - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – b.procedurale:


TĂTOARE- Adunarea 3.1 1000, folosind obiecte, desene şi numere; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
LOR numerelor 4.2 - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea c.forme de organizare a
naturale de la 0 la 5.2 numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În parcare colectivului:
1000, fără trecere etc.); activitate frontală, activitate
peste ordin - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, individuală (proba orală)
2. Reproducerea fără trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;
(înmulţirea) - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate,
animalelor - element neutru), fără precizarea terminologiei;
Scăderea - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără
numerelor trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a
naturale de la 0 la unităţilor, zecilor şi sutelor;
1000, fără trecere - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de
peste ordin elemente;
3. Reproducerea - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente
(înmulţirea) dintr-o mulţime dată;
animalelor - - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei
Adunarea şi mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;
scăderea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme
numerelor practice;
naturale de la 0 la - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
1000, fără trecere ordin/ de ordine diferite;
peste ordin - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba
4. Creşterea adunării/scăderii sau prin încercării;
animalelor - - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea
Aflarea termenului numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care
necunoscut sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.;
5. Creşterea - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
animalelor - plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
Probleme - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu;
66
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme


- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat,
a primit, s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
AUTOCU- DP AUTOCUNO Fiecare este unic 2.3 - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
NOAŞTER AŞTERE ŞI -Diversitate. - elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al rechizite
E ŞI ATITUDINE Fiecare este unic copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) b. procedurale: conversaţia
ATITUDIN POZITIVĂ - crearea unor mesaje de mulţumire adresate colegilor/ prietenilor euristică, exerciţiul, muncă
VI E FAŢĂ DE independentă, problematizarea,
POZITIVĂ SINE ŞI simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE FAŢĂ DE c. forme de organizare a
SINE ŞI CEILALŢI colectivului: activitate frontală,
FAŢĂ DE activitate individuală, activitate în grup
CEILALŢI
LUMEA AVAP Pictură 1.Mama şi puiul 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
NECUVÂN (decupare, lipire) 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon, fire textile,
- Colaj 2.Copiii din crâng 2.1 cunoscut; foarfecă, lipici, boabe de piper,
TĂTOARE- – scenă din 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor acuarele, pensule.
LOR poveste ce au suferit deformări minore etc; b. procedurale: conversaţia,
(pensulaţie) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie explicaţia, demonstraţia, observaţia,
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, exerciţiul, problematizarea.
construcţii, confecţii, foto-video); c. forme de organizare a
-realizarea colajului. colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
LUMEA MM Elemente de Melodia 1.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
NECUVÂN limbaj Sunete înalte/ 1.3 - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) laptop
- muzical joase 2.1 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) b. procedurale: conversația,
TĂTOARE- însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor explicația, demonstrația, exercițiul,
LOR muzicale jocul
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat c. forme de organizare a
intuitiv colectivului: frontală, individuală,pe
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din grup, evaluare orală
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
67
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

muzical (intensitate, durată, înălţime)


Cântec: Bondarul
VII POVESTE CLR Comunicare 1. Scrierea 1.1 - despărţirea cuvintelor în silabe 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
A orală corectă a 1.2 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt de evaluare, planșe cu imagini din
ANIMALE- (ascultare, cuvintelor care 1.3 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ povești, imagini cu diverse obiecte,
LOR vorbire, conţin ie, ea, ia 1.4 unui sunet ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 2. Exerciţii 2.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură recapitulative 2.2 sunete, sunet iniţial, sunet final etc. prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Lectură: 2.3 - citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste b.procedurale :
redactare Cămila şi girafa 2.4 electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 3.1 - căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă - munca independentă, munca în
construcţie a 3.3 jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau echipă,problematizarea,
comunicării 4.1 simboluri jocul, învăţarea prin descoperire
- prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup c.forme de organizare :activitate
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, frontală, activitate individuală (proba
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte orală şi scrisă )
VII POVESTE MEM Numere 1. Nevoi de bază 1.4 - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
A Ştiinţele vieţii ale animalelor - 1.5 cu sau fără suport intuitiv; atlas zoologic
ANIMALE- Adunarea 1.6 - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – b.procedurale:
LOR numerelor 3.1 1000, folosind obiecte, desene şi numere; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
naturale de la 0 la 4.2 - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea c.forme de organizare a
1000, cu trecere 5.2 numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În parcare colectivului:
peste ordinul etc.); activitate frontală, activitate
unităţilor - efectuarea de adunări cu numere mai mici decât 1000, cu trecere individuală (proba orală)
2. Nevoi de bază peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;
ale animalelor - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate,
domestice- element neutru), fără precizarea terminologiei;
Adunarea - identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date
numerelor elementele primei mulţimi şi regula de corespondenţă;
naturale de la 0 la - identificarea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip:
1000, cu trecere 62→68; 63→69; 64→70
peste ordinul - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, trecere peste ordin,
unităţilor respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor;
3. Nevoi de bază - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de
ale animalelor elemente;
sălbatice- - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente
Adunarea dintr-o mulţime dată;
68
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

numerelor - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei


naturale de la 0 la mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;
1000, cu trecere - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme
peste ordinul practice;
zecilor - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
4. Nevoi de bază ordin/ de ordine diferite;
ale animalelor - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea
domestice- numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care
Adunarea sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.;
numerelor - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
naturale de la 0 la plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
1000, cu trecere - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
peste ordinul umane, a plantelor şi animalelor;
zecilor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
5. Nevoi de bază plantelor;
ale animalelor - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
sălbatice - medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
Adunarea - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
numerelor cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
naturale de la 0 la recunoaşterii adaptărilor la mediu;
1000, cu trecere - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
peste ordinul - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat,
unităţilor şi al a primit, s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc)
zecilor - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/ exerciţii/
formule;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/
simboluri/ numere;
VII AUTOCU DP AUTOCUNO Suntem diferiţi- 1.1 - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
NOAŞTER AŞTERE ŞI Diversitate. (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora copiii rechizite
E ŞI ATITUDINE Diferențe îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de b. procedurale: conversaţia
ATITUDIN POZITIVĂ individuale ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii euristică, exerciţiul, muncă
E FAŢĂ DE împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, interpretarea în independentă, problematizarea,
POZITIVĂ SINE ŞI manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE FAŢĂ DE amprentelor personale etc.) c. forme de organizare a
69
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

SINE ŞI CEILALŢI colectivului: activitate frontală,


FAŢĂ DE activitate individuală, activitate în grup
CEILALŢI
POVESTE AVAP Desen 1.Iepurele 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
A Confecţii şi (tangram) 2.1 -ralizarea lucrării tangram; şi abilităţi practice,şablon
ANIMALE- jucării 2.Animalul 2.2 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu b. procedurale: conversaţia,
LOR preferat (desen) 2.3 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
confecţii, foto-video); exerciţiul, problematizare acuarele,
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; pensule, rolă de hârtie, foarfecă,
-realizarea desenului. carioca, cretă rotundă
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
VII POVESTE MM Elemente de Melodia 1.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
A limbaj muzical Mersul melodiei 1.2 - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) laptop
ANIMALE 2.1 - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor b. procedurale: conversația,
LOR 2.2 (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) explicația, demonstrația, exercițiul,
3.1 - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, jocul
urmând o mişcare egală jos-sus; c. forme de organizare a
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; colectivului: frontală, individuală,pe
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică grup, evaluare orală
Cântec: Mierla
VIII ANIMALEL CLR Comunicare 1. Două puncte 1.1 - alcătuirea unor popoziţii prin care se formulează o solicitare, o 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
E DIN orală 2. Virgula 1.2 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. de evaluare, planșe cu imagini din
JURUL (ascultare, 3. Textul literar 1.3 - reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a povești, imagini cu diverse obiecte,
NOSTRU vorbire, narativ – titlul, 1.4 accentului, în funcţie de scopul comunicării ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) autorul, textul 2.1 - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 4. Exerciţii 2.2 bibliotecă” etc., cu respectarea normelor de adresare civilizată - prezentare, solicitare
Scriere/ aplicative – fişă 2.3 prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă b.procedurale :
redactare de lucru 2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 5. Lectură: 3.1 eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea ideii) munca independentă, munca în
construcţie a Motanul cu 3.3 - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, echipă,problematizarea,
comunicării zurgălăi de Lev 4.1 enunţuri, texte scurte etc. jocul, învăţarea prin descoperire
Tolstoi - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text b. c.forme de organizare :
- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje ale activitate frontală, activitate
textelor citite de elevi individuală (proba orală şi scrisă )
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie

70
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet


(tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre
litere şi cuvinte - realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe
teme familiare, după modele date
- fişă de lucru
VIII ANIMALEL MEM Numere 1. Nevoi de bază 1.4 - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
E DIN Ştiinţele vieţii ale animalelor - 1.5 cu sau fără suport intuitiv; planşe, atlas zoologic
JURUL Scăderea 1.6 - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – b.procedurale:
NOSTRU numerelor 3.1 1000, folosind obiecte, desene şi numere; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
naturale de la 0 la 4.2 - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea c.forme de organizare a
1000, cu trecere 5.2 numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În parcare colectivului:
peste ordinul etc.); activitate frontală, activitate
unităţilor - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, individuală (proba orală)
2. Nevoi de bază cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;
ale animalelor - - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate,
Scăderea element neutru), fără precizarea terminologiei;
numerelor - identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date
naturale de la 0 la elementele primei mulţimi şi regula de corespondenţă;
1000, cu trecere - identificarea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip:
peste ordinul 62→68; 63→69; 64→70
unităţilor - rezolvarea scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin,
3. Nevoi de bază respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor;
ale animalelor - - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de
Scăderea elemente;
numerelor - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente
naturale de la 0 la dintr-o mulţime dată;
1000, cu trecere - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei
peste ordinul mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;
zecilor - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme
4. Nevoi de bază practice;
ale animalelor - - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
Scăderea ordin/ de ordine diferite;
numerelor - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
naturale de la 0 la plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
1000, cu trecere - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
peste ordinul umane, a plantelor şi animalelor;
zecilor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
5. Nevoi de bază plantelor;
71
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

ale animalelor - - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor


Scăderea medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
numerelor - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
naturale de la 0 la cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
1000, cu trecere recunoaşterii adaptărilor la mediu;
peste ordinul - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
unităţilor şi al reprezentări simbolice;
zecilor - crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/ exerciţii/
formule;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
VIII AUTOCU DP RECAPITUL Iată ce am 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
NOAŞTER ARE învăţat! reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine rechizite
E ŞI şi acestea b. procedurale: conversaţia
ATITUDIN - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi euristică, exerciţiul, muncă
E deosebirilor dintre sine şi ceilalţi independentă, problematizarea,
POZITIVĂ simularea, joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE c. forme de organizare a
SINE ŞI colectivului: activitate frontală,
FAŢĂ DE activitate individuală, activitate în
CEILALŢI grup/ pe perechi
ANIMALE- AVAP Foto-video 1.Documentar 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
LE DIN despre animale 1.3 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu şi abilităţi practice, şablon, acuarele,
JURUL (vizionare, desen) 2.2 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, pensule, cleşte de rufe din lemn,
NOSTRU Confecţii şi 2.Curcanul 2.3 confecţii, foto-video); foarfecă.
jucării ( tăiere, lipire) - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul b. procedurale: conversaţia,
cunoscut; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- realizarea jucăriilor. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
VIII ANIMALEL MM Melodia 1.1 mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu - 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
E DIN Legătura dintre 2.2 cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) laptop
JURUL text şi melodie 3.3 - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor b. procedurale: conversația,
NOSTRU (strofa şi - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, explicația, demonstrația, exercițiul,
urmând o mişcare egală jos-sus; jocul
72
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

refrenul) - stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; c. forme de organizare a
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică colectivului: frontală, individuală,pe
- interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren grup, evaluare orală
-Cântec: Că țelu șul Azorel
IX LUMEA CLR Comunicare 1. Cuvântul – 1.1 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
APELOR orală despărţirea 1.2 - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, cuvintelor în 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, silabe la capăt de 1.4 - formarea unor cuvinte din silabe date ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) rând 2.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Scrierea 2.2 terminologie) prezentare, solicitare
Scriere/ corectă a 2.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” b.procedurale :
redactare cuvintelor care 2.4 - despărţirea cuvintelor în silabe conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de conţin oa, ua, uă 3.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de munca independentă, munca în
construcţie a 3. Recunoaşterea 3.3 sunete, sunet iniţial, sunet final etc. echipă,problematizarea,
comunicării personajelor 4.1 - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 jocul, învăţarea prin descoperire
4. Exerciţii cuvinte c.forme de organizare :
aplicative – fişă - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ activitate frontală, activitate
de lucru eliminarea unor cuvinte individuală (proba orală şi scrisă)
5. Lectură: - schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba
Mărinimie de Emil mesajul transmis
Gârleanu - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”,
„ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, „Propoziţia
crescătoare” etc.
- identificarea personajelor dintr-un text audiat - precizarea locului
şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul
audiat
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un
mod de comportament etc.
- dramatizări
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste
electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- fişă de lucru
IX LUMEA MEM Numere 1. Balta - Aflarea 1.6 - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
APELOR Ştiinţele vieţii termenului 3.1 adunării/scăderii sau prin încercării; de evaluare, atlas botanic, atlas
necunoscut 3.2 - investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial zoologic, planşe
2. Iazul - Aflarea 4.2 (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a identifica plantele şi b.procedurale:
73
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

termenului 5.2 animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la conversaţia, explicaţia, exerciţiul
necunoscut mediu; c.forme de organizare a
3. Lacul - - efectuarea de drumeţii în scopul de a observa medii de viaţă colectivului:
Adunarea şi naturale; activitate frontală, activitate
scăderea - identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor individuală (proba orală şi scrisă)
numerelor de viaţă explorate;
naturale de la 0 la - exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite
1000 atitudini şi comportamente observate în mediile de viaţă explorate;
(recapitulare) - realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie
4. Recapitulare respectate în pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;
5. Evaluare - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/ exerciţii/
formule;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/
simboluri/numere;
IX RUTINE ŞI DP RUTINE ŞI Cum folosim 3.1 - crearea unui orar zilnic personalizat 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
SARCINI SARCINI DE timpul? - enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” rechizite
DE LUCRU LUCRU - analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic b. procedurale: : conversaţia
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei euristică, exerciţiul, muncă
independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
IX LUMEA AVAP Colaj 1.Pe lac 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
APELOR (decupare, lipire, 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon, creioane
Desen modelare, rupere, 2.2 cunoscut; colorate, carioca, markere, creion,
tăiere, incizie, 2.3 -folosirea liniei cu scop decorativ; stilou, , acuarele, pensule, foarfece,
Pictură origami) 2.5 - realizarea colajului; băţ frigărui.
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea.
74
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.

LUMEA MM Cântare Recapitulare 1.3 – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
APELOR vocală 3.3 înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu mişcări sugestive laptop
ale braţelor b. procedurale: conversația,
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” explicația, demonstrația, exercițiul,
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite jocul
- interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, c. forme de organizare a
urmând o mişcare egală jos-sus; colectivului: frontală, individuală,pe
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a grup, evaluare orală
înălţimilor sunetelor musicale (jetoane – ca simboluri
convenţionale de structurare a melodiilor simple)
Cântec: Ursul cărturar
X STELUŢE CLR Comunicare 1. Formularea de 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
DE orală întrebări şi 1.2 tema şi mesajul textului audiat - alegerea răspunsurilor corecte la de evaluare, planșe cu imagini din
GHEAŢĂ (ascultare, răspunsuri (I) 1.3 întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Povestirea 1.4 variante date ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) orală a unui text 2.1 - selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură narativ 2.2 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Punctuaţia – 2.3 - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi b.procedurale :
redactare actualizare (I) 2.4 individuale sau comune conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 4. Lectură: Iarna 3.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie munca independentă, munca în
construcţie a pe uliţă de 3.3 tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet echipă,problematizarea,
comunicării George Coșbuc 4.1 (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre jocul, învăţarea prin descoperire
litere şi cuvinte c.forme de organizare :
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu activitate frontală, activitate
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) individuală (proba orală şi scrisă)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
X STELUŢE MEM Numere 1. Caracteristicile 1.5 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
DE Ştiinţele anotimpului iarna 1.6 elemente; planşe
GHEAŢĂ Pământului -Înmulţirea 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
numerelor 6.2 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
naturale în 5.2 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme c.forme de organizare a
concentrul 0 -100, practice; colectivului:
folosind adunarea - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate activitate frontală, activitate
repetată de sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; individuală
75
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

termeni egali - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, (probă orală)
2. Caracteristicile asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
anotimpului iarna - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni
– Înmulţirea egali;
numerelor - jocuri de tip LOTO cu numere;
naturale în - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
concentrul 0 -100, ordin/ de ordine diferite;
folosind adunarea - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/
repetată de câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”;
termeni egali - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
3. Caracteristicile dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
anotimpului iarna operaţii;
-Înmulţirea când - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale
unul dintre factori lunilor anului;
este 2 - identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a
4. Caracteristicile copilului;
anotimpului iarna - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care
- Înmulţirea când acesta are loc;
unul dintre factori - completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu
este 2 evenimente care au importanţă pentru copii/ activităţi extraşcolare;
5. Caracteristicile - prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea
anotimpului iarna acestora;
-Înmulţirea când - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
unul dintre factori reprezentări simbolice;
este 3 - crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/ exerciţii/
formule;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
X RUTINE ŞI DP RUTINE ŞI Cum îmi planific 3.1 - iniţierea unei agende în care să fie precizat programul zilnic 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
SARCINI SARCINI DE activităţile? - enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” rechizite
DE LUCRU LUCRU -Program zilnic de b. procedurale: : conversaţia
lucru euristică, exerciţiul, muncă
independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
76
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

activitate individuală, activitate în


grup/ pe perechi
STELU ȚE AVAP Pictură 1.Omul de zăpadă 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate ; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
DE (decupare, 2.4 -participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate; şi abilităţi practice, şablon, creioane
GHEA ȚĂ pensulaţie, lipire) 2.5 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; colorate, foarfecă, lipici.
2.Ninge, ninge - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi b. procedurale: conversaţia,
Colaj neîncetat materialelor de lucru. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
(decupare, exerciţiul, problematizarea.
pensulaţie, lipire) c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
X STELUŢE MM Mişcare pe 1.3 - joc pentru diferenţierea în cântecele simple a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
DE muzică Mişcare pe 2.2 duratelor şi a înălţimilor sunetelor muzicale laptop
GHEAŢĂ muzică 3.3 (jetoane – ca simboluri convenţionale de b. procedurale: conversația,
Pasul cadențat/ structurare a melodiilor simple) explicația, demonstrația, exercițiul,
Marșul - marşul – pas egal pe muzică jocul
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la c. forme de organizare a
alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau colectivului: frontală, individuală,pe
tempo grup, evaluare orală
- desenarea unui personaj din cântec
Cântec: La defilare
XI CĂLĂTO- CLR Comunicare 1. Textul literar 1.1 - prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
RIA APEI orală liric – strofa, 1.2 - memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, versul 1.3 - autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Scrierea 1.4 - formarea unor cuvinte din silabe date - formarea unor cuvinte prin ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) corectă a 2.1 derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie) situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură cuvintelor care 2.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” prezentare, solicitare
Scriere/ conţin literele â, î 2.3 - despărţirea cuvintelor în silabe - stabilirea poziţiei unui sunet în b.procedurale :
redactare 3. Scrierea 2.4 silabă/ cuvânt conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de cuvintelor care 3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ munca independentă, munca în
construcţie a conţin ie, ea, ia, 3.3 unui sunet echipă,problematizarea,
comunicării ua, oa, uă – 4.1 - repovestirea unor poveşti citite sau audiate jocul, învăţarea prin descoperire
actualizare 4.2 - concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc. c.forme de organizare :
4. Exerciţii - jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise activitate frontală, activitate
aplicative – fişă - crearea şi completarea unor rebusuri individuală (proba orală şi scrisă
de lucru - fişă de lucru
5. Lectură: Iarna
77
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

pe uliţă de
George Coșbuc
XI CĂLĂTO- MEM Numere 1. Delta Dunării 1.5 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
RIA APEI Ştiinţele vieţii -Înmulţirea când 1.6 elemente; de evaluare
unul dintre factori 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
este 3 4.2 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
2. Delta Dunării 5.2 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme atlas botanic, atlas zoologic
-Înmulţirea când practice; c.forme de organizare a
unul dintre factori - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate colectivului:
este 4 sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; activitate frontală, activitate
3. Marea Neagră - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, individuală
-Înmulţirea când asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei; (probă orală)
unul dintre factori - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni
este 4 egali;
4. Marea Neagră - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
-Înmulţirea când - jocuri de tip LOTO cu numere;
unul dintre factori - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
este 5 ordin/ de ordine diferite;
5. Pădurea - - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
Înmulţirea când plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
unul dintre factori - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
este 5 umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/ exerciţii/
formule;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;

78
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

XI RUTINE ŞI DP RUTINE ŞI Am timp şi de 3.1 - analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
SARCINI SARCINI DE joacă!Alternanța - investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei rechizite
DE LUCRU LUCRU efort/relaxare b. procedurale: : conversaţia
(timp de lucru/ euristică, exerciţiul, muncă
timp liber) independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
XI CĂLĂTO- AVAP Pictură 1.La patinoar 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
RIA APEI (decupare-colaj, 2.1 Uilizate; şi abilităţi practice, borcan de sticlă,
tăiere, îndoire, 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor acuarele, pensule, adeziv cu sclipici,
lipire) ce au suferit deformări minore hârtie creponată, cutie de carton,
Colaj 2.Vieţuitoarele etc.; hârtie colorată, ziar, reviste, seminţe,
mării (pensulaţie) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu mărgele, scoici
(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, b. procedurale: conversaţia,
confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
-realizarea colajulu ; exerciţiul, problematizarea.
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XI CĂLĂTO- MM Cântare 1. Jucării 1.1 - marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
RIA APEI instrumentală muzicale 2.3 cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau laptop
Elemente de Orchestra de folosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, b. procedurale: conversația,
limbaj jucării intensităţi diferite explicația, demonstrația, exercițiul,
muzical - utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării jocul
2. Genuri
muzicale simple (exemplu: şiragul de nuci, castanieta) c. forme de organizare a
muzicale: - alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste colectivului: frontală, individuală,pe
folclorul copiilor jucării grup, evaluare orală
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de
copii
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu
percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii
egali
- Cântec: Acul

79
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

XII ŢINUTURI CLR Comunicare 1. Aşezarea 1.1 - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
ÎNDEPĂR- orală textului scris de 1.2 respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte de evaluare, planșe cu imagini din
TATE (ascultare, mână în pagină – 1.3 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, copierea, 1.4 cunoscute ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) transcrierea 2.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Scrierea 2.2 individuale sau comune prezentare, solicitare
Scriere/ corectă a 2.3 - scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie b.procedurale :
redactare cuvintelor care 2.4 tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de conţin litera x 3.1 (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre munca independentă, munca în
construcţie a 3. Identificarea 3.3 litere şi cuvinte echipă,problematizarea,
comunicării unui obiect, a unei 4.1 - realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe teme familiare, jocul, învăţarea prin descoperire
persoane, a unui 4.2 după modele date c.forme de organizare :
loc - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor activitate frontală, activitate
4. Exerciţii - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte individuală (proba orală şi scrisă)
aplicative – fişă - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
de lucru - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de
5. Lectură: Pinul sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
singuratic după - identificarea personajelor dintr-un text audiat - precizarea locului
Alexandru Mitru şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul
audiat
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/
care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera
de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este
să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau
într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie) - activităţi
care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/ texte scurte
- fişă de lucru
XII ŢINUTURI MEM Numere 1. Pădurea 1.5 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
ÎNDEPĂR- Ştiinţele vieţii -Înmulţirea când 1.6 elemente; planşe, atlas botanic, atlas zoologic
TATE unul dintre factori 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
este 1 sau 0 4.2 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Deşertul 5.2 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme c.forme de organizare a
-Înmulţirea când practice; colectivului:
unul dintre factori - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate activitate frontală, activitate
80
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

este 6 sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; individuală (proba orală)


3. Deşertul - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
-Înmulţirea când asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
unul dintre factori - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni
este 6 egali;
4. Polul Nord - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
-Înmulţirea când - jocuri de tip LOTO cu numere;
unul dintre factori - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
este 7, 8 sau 9 ordin/ de ordine diferite;
5. Polul Nord - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
-Înmulţirea când plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
unul dintre factori - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
este 7, 8 sau 9 umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XII RUTINE ŞI DP RUTINE ŞI Învăţ organizat- 3.1 - plasarea unor simboluri pentru activităţile 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
SARCINI SARCINI DE Importanța programului zilnic în funcţie de succesiune, rechizite
DE LUCRU LUCRU timpului în frecvenţă, dificultate, durată b. procedurale: conversatia
învățare - completarea unor texte lacunare „Eu învăţ mai bine… “, “Cel mai euristică, exerciţiul, muncă
uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să învăţ despre …” Pentru a memora independentă, problematizarea,
81
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

mai uşor am nevoie de …”, “ Pentru a învăţa, prefer să folosesc simularea, joc de rol, joc didactic
următoarele obiecte…” c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
XII ŢINUTURI AVAP Colaj 1.În deşert (colaj 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
ÎNDEPĂR- – pensulaţie, 1.3 utilizate; şi abilităţi practice, cerneală albastră,
TATE Pictură lipire) 2.2 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii pic, hârtie alba, hârtie argintie, hârtie
2.Ursul polar 2.5 sau în sculptură; aurie.
Confecţii şi (decupare, - realizarea jucăriilor; b. procedurale: conversaţia,
jucării pensulaţie, lipire) -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
ŢINUTURI MM Elemente de 1. Genuri 1.1 - Melodia 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
ÎNDEPĂRT limbaj musical muzicale: 2.1 – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a laptop
ATE Melodia colinde 2.3 înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu mişcări sugestive b. procedurale: conversația,
2. Audi ție ale braţelor explicația, demonstrația, exercițiul,
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” jocul
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite c. forme de organizare a
- interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, colectivului: frontală, individuală,pe
urmând o mişcare egală jos-sus; grup, evaluare orală
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a
înălţimilor sunetelor musicale (jetoane – ca simboluri
convenţionale de structurare a melodiilor simple)
Cântec: O, ce veste minunată!
Audi ție : Astăzi s-a născut Hristos
XIII REGATUL CLR Comunicare 1. Felicitarea 1.1 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
DE orală 2. Exerciţii 1.2 alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) de evaluare, planșe cu imagini din
GHEAȚĂ - (ascultare, recapitulative 1.3 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text povești, imagini cu diverse obiecte,
MAGIA vorbire, 3. Lectură: 1.4 - scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu ghicitori,planşe-formule specifice în
SĂRBĂTO interacţiune) Șezătoare literară 2.1 respectarea convenţiilor situaţii concrete:invitaţie, urare,
RILOR DE Citire/ lectură 2.2 - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 prezentare, solicitare
IARNĂ Scriere/ 2.3 Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse b.procedurale :
redactare 2.4 instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 3.1 - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în munca independentă, munca în

82
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

construcţie a 3.3 activitatea zilnică echipă,problematizarea,


comunicării 4.1 - marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor jocul, învăţarea prin descoperire
4.2 definiţii, motouri, formule, mesaje, anunţuri importante etc., cu c. c.forme de organizare :
scopul de a le pune în evidenţă activitate frontală, activitate
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme individuală (proba orală şi scrisă)
familiare/ care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera
de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
XIII REGATUL MEM Numere 1. Polul Sud - 1.5 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
DE Ştiinţele vieţii Înmulţirea când 1.6 elemente; planşe, atlas botanic, atlas zoologic
GHEAŢĂ unul dintre factori 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
este 10 4.2 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Polul Sud - 5.2 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme c.forme de organizare a
Înmulţirea practice; colectivului:
numerelor - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate activitate frontală, activitate
naturale în sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; individuală (proba orală)
concentrul 0 -100 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
(exerciţii şi asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
probleme) - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni
3. Polul Nord şi egali;
Polul Sud - - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
Înmulţirea - jocuri de tip LOTO cu numere;
numerelor - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
naturale în ordin/ de ordine diferite; - identificarea şi explicarea unor
concentrul 0 -100 schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor şi a omului,
(exerciţii şi ca urmare a ciclului zi-noapte;
probleme) - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
4. Înmulţirea umane, a plantelor şi animalelor;
numerelor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
naturale în plantelor;
concentrul 0 -100 - realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor
(exerciţii şi medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ;
probleme) - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
83
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se


schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XIII COMUNIC DP RECAPITUL Iată ce am 2.2 - vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea expresiilor 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
ARE ARE învăţat! corporale, faciale, verbale simple, care indică ascultarea activă rechizite
ŞCOLARĂ - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, b. procedurale: conversatia
EFICIENT cadre didactice) a unor modalităţi simple de ascultare activă: euristică, exerciţiul, muncă
Ă contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc. independentă, problematizarea,
- completarea cu elemente grafice specifice ascultării active a unor simularea, joc de rol, joc didactic
personaje umane care exprimă interes în comunicare c. forme de organizare a
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu colectivului: activitate frontală,
ascultă activ activitate individuală, activitate în
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa grup/ pe perechi
cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală, la magazin, la film
etc.)
REGATUL AVAP Colaj 1.Ghirlanda 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
DE (înșirare) 1.3 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii abilităţi practice, şablon, hârtie
GHEAŢĂ Pictură 2.Moș Crăciun 2.3 sau în sculptură; creponată roşie, verde şi galbenă,
(pensulaţie, 2.4 -realizarea colajului; lipici, acuarele, pensule, , carioca.
Confecţii şi decupare, lipire) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; b. procedurale: conversaţia,
jucării - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi explicaţia, demonstraţia, observaţia,
materialelor de lucru. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XIII REGATUL MM Elemente de 1.Genuri 1.4 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici - colectiv 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
DE limbaj muzicale:Cânte 2.1 - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren laptop
GHEAȚĂ - muzical ce de iarnă 3.4 - discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor b. procedurale: conversația,
MAGIA 2. Genuri - Cântec: Iarna veselă explicația, demonstrația, exercițiul,
SĂRBĂTO Audi ție: O, brad frumos! jocul
muzicale:Cânte
RILOR DE c. forme de organizare a
IARNĂ ce de iarnă colectivului: frontală, individuală,pe
84
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

grup, evaluare orală

XIV MEDII DE CLR Comunicare 1. Textul literar – 1.1 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
VIAȚĂ orală actualizare 1.2 alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2. Scrierea 1.3 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, funcţională – 1.4 - scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) biletul de 2.1 respectarea convenţiilor situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură informare 2.2 - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Introducerea 2.3 Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse b.procedurale :
redactare cuvintelor noi în 2.4 instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de vocabularul 3.1 - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în munca independentă, munca în
construcţie a propriu 3.3 activitatea zilnică echipă,problematizarea,
comunicării 4. Exerciţii 4.1 - marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor jocul, învăţarea prin descoperire
aplicative – fişă 4.2 definiţii, motouri, formule, mesaje, anunţuri importante etc., cu d. c.forme de organizare :
de lucru scopul de a le pune în evidenţă activitate frontală, activitate
5. Lectură: - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme individuală (proba orală şi scrisă)
Zăpada şi familiare/ care prezintă interes
ghiocelul-legendă - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera
de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni/ expresii
din mesajele orale în care contextul nu a oferit sensul noţiunilor
- vizitarea unor librării/ biblioteci şi observarea organizării
spaţiului/ standurilor de carte
- fişă de lucru
XIV MEDII DE MEM Numere 1.Înmulţirea 1.5 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
VIAŢĂ Ştiinţele vieţii numerelor 1.6 elemente; de evaluare, planşe
naturale în 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
concentrul 0 5.2 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
-1000 (exerciţii şi - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme c.forme de organizare a
probleme) practice; colectivului:
2.Înmulţirea - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate activitate frontală, activitate
numerelor sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; individuală (proba orală şi scrisă)
naturale în - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
concentrul 0 asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
-1000 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni
(recapitulare) egali;
3.Înmulţirea - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
85
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

numerelor - jocuri de tip LOTO cu numere;


naturale în - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
concentrul 0 ordin/ de ordine diferite; - formularea şi rezolvarea unor probleme
-1000 (evaluare) pornind de la o tematică dată/de la numere date/de la
verbe/expresii care sugerează operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
COMUNIC DP COMUNICA Te privesc, te 2.2 - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
ARE RE înţeleg! Elemente cadre didactice) a unor modalităţi simple de ascultare activă: rechizite
ŞCOLARĂ ŞCOLARĂ de ascultare contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc. b. procedurale: conversaţia
EFICIENT EFICIENTĂ activă – contactul - observarea, în jocuri de rol create de colegi, a elementelor euristică, exerciţiul, muncă
Ă vizual specifice ascultării active independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
XIV MEDII DE AVAP Desen 1.Felicitare pentru 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
VIAŢĂ Moş Crăciun 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul abilităţi practice, şablon, foarfecă,
(decupare, 2.2 cunoscut; lipici, băţ frigărui, fotografie cu chipul
Pictură ştampilare, lipire, 2.4 -realizarea felicitarii ; tău, fire textile de culoare verde.
pensulaţie) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; b. procedurale: conversaţia,
Confecţii şi 2.Scrisoare către - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi explicaţia, demonstraţia, observaţia,
jucării Moş Crăciun materialelor de lucru exerciţiul, problematizarea.
(caligrafie, c. forme de organizare a
decupare, colectivului: activitate frontală,
şnuruire) activitate individuală.
XIV MEDII DE MM Elemente de Tempoul(lent/ 1.1 oc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie de 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
VIAȚĂ limbaj rapid) 3.2 nunanţă sau tempo laptopul,
muzical - desenarea unui personaj din cântec b. procedurale: conversația,
- dans liber, cu obiect portabil explicația, demonstrația, exercițiul,
86
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică jocul


audiată c. forme de organizare a
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe colectivului: frontală, individuală,pe
cântec grup, evaluare orală
Cântec: Copiii și omul de zăpadă
XV MĂNÂNC CLR Comunicare 1. Scrierea 1.1 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
SĂNĂTOS, orală imaginativă – 1.2 - construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau de evaluare, planșe cu imagini din
CRESC (ascultare, alcătuirea unor 1.3 a unui şir de imagini povești, imagini cu diverse obiecte,
SĂNĂTOS! vorbire, texte după 1.4 - dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) imagini(I) 2.1 - recitarea unor poezii pe teme familiare - combinarea unor situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Alineatul 2.2 propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora formarea prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Scrierea 2.3 textului b.procedurale :
redactare corectă a 2.4 - povestirea unor vise, poveşti etc. conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de cuvintelor care 3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de munca independentă, munca în
construcţie a conțin literele â, î, 3.3 dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi echipă,problematizarea,
comunicării x – actualizare 4.1 citeşte”) jocul, învăţarea prin descoperire
4. Lectură: 4.2 - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text e. c.forme de organizare :
Povestea unui om - despărţirea cuvintelor în silabe activitate frontală, activitate
leneş de Ion - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt individuală (proba orală şi scrisă)
Creangă - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/
unui sunet
XV MĂNÂNC MEM Numere 1. Dieta - 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
SĂNĂTOS Ştiinţele vieţii Împărţirea 1.6 dintr-o mulţime dată; planşe
– CRESC numerelor 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
SĂNĂTOS naturale în 4.1 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
concentrul 0 -100, 4.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe c.forme de organizare a
folosind scăderea 5.2 de termeni egali; colectivului:
repetată de - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi activitate frontală, activitate
termeni egali repetate sau recurgând la înmulţire; individuală (proba orală)
2. Dieta - - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
Împărţirea - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
numerelor ordin/ de ordine diferite;
naturale în - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de
concentrul 0 -100, termeni egali;
folosind scăderea - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
repetată de - jocuri de tip LOTO cu numere;
termeni egali - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
3. Dieta - ordin/ de ordine diferite; - realizarea unui plan pentru micşorarea
87
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Legătura dintre şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni;


înmulţire şi - realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate
împărţire . Proba prin indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.;
înmulţirii.Proba - alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de
împărţirii menţinere a stării de sănătate- / - realizarea unor jocuri de rol ”La
4. Exerciţiul fizic - doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli
Legătura dintre frecvente;
înmulţire şi - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a
împărţire. Proba celor din jur;
înmulţirii.Proba - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
împărţirii dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XV DP COMUNICA Mesajul corpului- 2.2 - vizionarea unor secvenţe de film pentru 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
RE Elemente de identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale simple, care rechizite
ŞCOLARĂ ascultare activă – indică ascultarea activă b. procedurale: conversaţia
EFICIENTĂ postura - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, euristică, exerciţiul, muncă
colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de independentă, problematizarea,
ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc. simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XV MĂNÂNC AVAP Desen 1.Chipul meu 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
SĂNĂTOS (pensulaţie, 2.1 - realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu); abilităţi practice, şablon, acuarele,
CRESC Pictură decupare, lipire) 2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor pensule, foarfece, lipici, pahar de
SĂNĂTOS 2.Piramida 2.5 ce au suferit deformări minore, etc; unică folosinţă, lingură de lemn,
Colaj alimentelor - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu material textil, fire textile, ac, aţă,
(desen) (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, foarfece, carioca.
confecţii, foto-video); b. procedurale: conversaţia,
- realizarea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale lumii; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
88
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. exerciţiul, problematizarea.


c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MĂNÂNC MM Mişcare pe 1.1 - organizarea unui joc de mişcare, utilizân onomatopeele din 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
SĂNĂTOS, muzică Recapitulare 3.1 cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj laptop
CRESC 3.2 muzical (intensitate, durată, înălţime) b. procedurale: conversația,
SĂNĂTOS! 3.4 - stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; explicația, demonstrația, exercițiul,
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică jocul
- marşul – pas egal pe muzică c. forme de organizare a
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie colectivului: frontală, individuală,pe
de nunanţă sau tempo grup, evaluare orală
- desenarea unui personaj din cântec
- dans liber, cu obiect portabil
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică
audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe
cântec
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un
dans liber pe linii melodice proprii, simple
XVI UN MEDIU CLR Comunicare 1. Exerciţii 1.1 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
CURAT, orală recapitulative – 1.2 - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte de evaluare, planșe cu imagini din
UN CORP (ascultare, sunet, silabă, 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date povești, imagini cu diverse obiecte,
SĂNĂTOS! vorbire, cuvânt 1.4 - formarea unor cuvinte din silabe date ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 2. Exerciţii 2.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură recapitulative – 2.2 terminologie) - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” prezentare, solicitare
Scriere/ propoziţia 2.3 - despărţirea cuvintelor în silabe b.procedurale :
redactare 3. Exerciţii 2.4 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de recapitulative – 3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ munca independentă, munca în
construcţie a textul 3.3 unui sunet echipă,problematizarea,
comunicării 4. Exerciţii 4.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o jocul, învăţarea prin descoperire
aplicative – fişă 4.2 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. f. c.forme de organizare :
de lucru - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, activitate frontală, activitate
5. Lectură: despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri individuală (proba orală şi scrisă)
Povestea unui om - jocuri de rol
leneş de Ion - reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a
Creangă accentului, în funcţie de scopul comunicării
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor detalii ale
89
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

mesajului transmis
- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date
- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date
- participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes
(timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi
informaţii/ lămuriri în legătură cu un aspect/ o problemă din spaţiul
familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin
în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări
petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/
care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera
de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
- fişă de lucru
XVI UN MEDIU MEM Numere 1. Igiena 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
CURAT – Ştiinţele vieţii personală - 1.6 dintr-o mulţime dată; planşe
UN CORP Împărţirea la 2 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
SĂNĂTOS 2. Igiena 4.1 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
personală - 4.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe c.forme de organizare a
Împărţirea la 2 5.2 de termeni egali; colectivului:
3. Igiena locuinţei - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi activitate frontală, activitate
-Împărţirea la 3 repetate sau recurgând la înmulţire; individuală (proba orală)
4. Igiena clasei - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
-Împărţirea la 3 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
5. Împărţirea la 4 ordin/ de ordine diferite;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de
termeni egali;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- jocuri de tip LOTO cu numere;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
90
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

ordin/ de ordine diferite; - realizarea unui plan pentru micşorarea


şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate
prin indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de
menţinere a stării de sănătate; - - realizarea unor jocuri de rol ”La
doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli
frecvente;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a
celor din jur;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XVI DP COMUNICA Ascultarea activă 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
RE – vocea (intonația, 2.2 diferitelor forme de comunicare rechizite
ŞCOLARĂ accentul) 2.3 - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu b. procedurale: : conversaţia
EFICIENTĂ 3.1 ascultă activ euristică, exerciţiul, muncă
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa independentă, problematizarea,
cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală, la magazin, la film simularea, joc de rol, joc didactic
etc.) c. forme de organizare a
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie colectivului: activitate frontală,
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al activitate individuală, activitate în
copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) grup/ pe perechi
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
colegilor/prietenilor
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei

91
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

XVI UN MEDIU AVAP Colaj 1.Coşul de gunoi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
CURAT (decupare, 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon,
UN CORP Pictură pensulaţie, lipire) 2.3 cunoscut; acuarele,pensule, foarfecă, lipici,
SĂNĂTOS 2.Camera mea -realizarea colajului. creioane colorate, carioca, markere.
Desen (desenare, colorare) b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XVI UN MEDIU MM Mişcare pe Evaluare 2.2 interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
CURAT, muzică Audi ție: 3.2 urmând o mişcare egală jos-sus; laptop
UN CORP Pisicu ța - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren b. procedurale: conversația,
SĂNĂTOS! - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu explicația, demonstrația, exercițiul,
percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii jocul
egali c. forme de organizare a
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; colectivului: frontală, individuală,pe
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică grup, evaluare orală
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şiaprecierea lor
Audi ție: Pisicu ța
XVII ÎN PRAG CLR Comunicare 1. Exerciţii 1.1 - participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
DE orală recapitulative 1.2 (timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea de evaluare, planșe cu imagini din
VACANŢĂ (ascultare, 2. Evaluare 1.3 produselor activităţii şcolare etc.) povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, sumativă 1.4 - formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 3. Lectură: 2.1 - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură Evaluare - Bunica 2.2 informaţii/ lămuriri în legătură cu un aspect/ o problemă din spaţiul prezentare, solicitare
Scriere/ de Ştefan 2.3 familiar b.procedurale :
redactare Octavian Iosif 2.4 - formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 3.1 în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral munca independentă, munca în
construcţie a 3.3 - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, echipă,problematizarea,
comunicării 3.4 corespunzătoare unui anumit context jocul, învăţarea prin descoperire
4.1 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări c.forme de organizare :
4.2 petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare activitate frontală, activitate
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ individuală (proba orală şi scrisă)
care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera
de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
- Evaluare sumativă
92
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

XVII ÎN PRAG MEM Numere 1. Împărţirea la 4 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
DE Ştiinţele vieţii 2. Împărţirea la 5 1.6 dintr-o mulţime dată; de evaluare, planşe
VACANŢĂ 3. Împărţirea la 5 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
4. Recapitulare 4.1 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
5. Evaluare 4.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe c.forme de organizare a
5.2 de termeni egali; colectivului:
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi activitate frontală, activitate
repetate sau recurgând la înmulţire; individuală (proba scrisă)
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de
termeni egali;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- jocuri de tip LOTO cu numere;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite;
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire
cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate
prin indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de
menţinere a stării de sănătate; - - realizarea unor jocuri de rol ”La
doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli
frecvente;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a
celor din jur;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
93
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

obiecte/simboluri/numere;

XVI RECAPITU DP RECAPITUL Iată ce am 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
I LARE ARE învăţat! 2.2 diferitelor forme de comunicare rechizite
-EVALUAR 2.3 - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu b. procedurale: conversaţia
E 3.1 ascultă activ euristică, exerciţiul, muncă
SUMATIVĂ - fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa independentă, problematizarea,
cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală, la magazin, la film simularea, joc de rol, joc didactic
etc.) c. forme de organizare a
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie colectivului: activitate frontală,
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al activitate individuală (probă orală și
copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) scrisă).
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
colegilor/prietenilor
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei
XVI ÎN PRAG AVAP Colaj 1.Tablou de iarnă 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
I DE (pictură, 2.2 utilizate; şi abilităţi practice, şablon, foarfecă,
VACANŢĂ Pictură fotografie, desen, 2.3 -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; lipici, creioane colorate, hârtie alba.
grafică) 2.4 -folosirea liniei cu scop decorativ; b. procedurale: conversaţia,
Desen 2.Colaj -exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
-exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi exerciţiul, problematizarea.
Foto-film materialelor de lucru. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
ÎN PRAG MM Cântarea Joc muzical 2.1 - dans liber, cu obiect portabil 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
DE vocală 2.2 - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică laptop
VACANŢĂ Mișcarea pe 3.1 audiată b. procedurale: conversația,
muzică 3.4 - desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe explicația, demonstrația, exercițiul,
cântec jocul
-Joc muzical: Pe baltă c. forme de organizare a
colectivului: frontală, individuală,pe
grup, evaluare orală
XVIII SĂ FIM CLR Comunicare 1. Poezii despre 1.1 - prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
SĂNĂTOŞI orală universul 1.2 - memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori de evaluare, planșe cu imagini din
! (ascultare, copilăriei 1.3 - autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Formularea de 1.4 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit ghicitori,planşe-formule specifice în
94
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

interacţiune) întrebări şi 2.1 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură răspunsuri (II) 2.2 - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Exprimarea 2.3 text citit b.procedurale :
redactare corectă 2.4 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 4. Lectură: 3.3 text citit munca independentă, munca în
construcţie a Negustorul de 4.1 - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea echipă,problematizarea,
comunicării mandarine asigurării/ menţinerii atenţiei interlocutorului (contact vizual, jocul, învăţarea prin descoperire
expresie facială, claritate în exprimare, ton) c.forme de organizare :
- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii activitate frontală, activitate
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi - jocuri de individuală (proba orală şi scrisă)
recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date
- prezentarea unor lucrări personale
- repovestirea unor poveşti citite sau audiate
- concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc.
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite
XVIII SĂ FIM MEM Numere 1. Boli provocate 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
SĂNĂTOŞI Ştiinţele vieţii de virusuri 1.6 dintr-o mulţime dată; planşe
-Împărţirea la 6. 3.1 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei b.procedurale:
Împărţirea la 7 4.1 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Boli provocate 4.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe c.forme de organizare a
de virusuri 5.2 de termeni egali; colectivului:
(prevenţie) - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi activitate frontală, activitate
-Împărţirea la 6. repetate sau recurgând la înmulţire; individuală (proba orală)
Împărţirea la 7 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
3. Boli provocate - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
de virusuri ordin/ de ordine diferite;
(prevenţie) - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de
-Împărţirea la 8. termeni egali;
Împărţirea la 9 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
4. Boli provocate - jocuri de tip LOTO cu numere;
de virusuri - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
(tratare) ordin/ de ordine diferite; - investigarea cauzelor posibile pentru
-Împărţirea la 8. anumite boli (ex. gripa); - realizarea unui plan pentru micşorarea
Împărţirea la 9 şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate
prin indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de
menţinere a stării de sănătate; - realizarea unor jocuri de rol ”La
95
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli


frecvente;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a
celor din jur;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire
cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate
prin indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de
menţinere a stării de sănătate; - - realizarea unor jocuri de rol ”La
doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli
frecvente;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a
celor din jur;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XVII TRĂIRE ȘI DP TRĂIRE ȘI Starea de bine- 2.1 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
I MANIFEST MANIFESTA Emoții de bază - cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, rechizite
ARE RE bucuria fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) b. procedurale: conversaţia
EMOȚION EMO ȚIONAL - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite euristică, exerciţiul, muncă
ALĂ Ă stări emoţionale: desene, cântece, modelaje din lut şi plastilină, independentă, problematizarea,
roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc. simularea, joc de rol, joc didactic
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru c. forme de organizare a
exersarea exprimării emoţiilor în situaţii variate colectivului: activitate frontală,
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi activitate individuală (probă orală și
comportamente scrisă).
XVI SĂ FIM AVAP Confecţii şi 1.Batista(2 ore) 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
II SĂNĂTOŞI jucării (cusut) 2.1 utilizate; şi abilităţi practice, şablon, acuarele,
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor pensule, plastilină, planşetă.
2.4 ce au suferit deformări minore b. procedurale: conversaţia,
96
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu explicaţia, demonstraţia, observaţia,


(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, exerciţiul, problematizarea.
confecţii, foto-video); c. forme de organizare a
-realizarea jocului; colectivului: activitate frontală,
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; activitate individuală.
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru;
SĂ FIM MM Mişcare pe Mişcare pe 2.1 - selectarea şi organizarea unor sunete pentru 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
SĂNĂTOŞI muzică muzică 2.2 crearea unei idei muzicale proprii; laptop
! Mișcări sugerate 3.4 - gruparea unor mişcări sau sunete astfel b. procedurale: conversația,
de ritm încât să genereze un dans liber pe linii explicația, demonstrația, exercițiul,
melodice proprii, simple jocul
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi c. forme de organizare a
aprecierea lor colectivului: frontală, individuală,pe
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) grup, evaluare orală
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat
intuitiv
Cântec:Cucul
XIX TERRA, CLR Comunicare 1. Scrierea 1.1 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
PLANETA orală imaginativă – 1.2 în vis, călătorii în lumi imaginare de evaluare, planșe cu imagini din
ALBASTR (ascultare, Alcătuirea unor 1.3 - identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea povești, imagini cu diverse obiecte,
Ă vorbire, texte după benzi 1.4 caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) desenate (I) 2.1 cadrul unor jocuri de grup situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Alcătuirea 2.2 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de prezentare, solicitare
Scriere/ cuvintelor, 2.3 imagini şi după un şir de întrebări b.procedurale :
redactare enunţurilor, 2.4 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de textelor scurte 3.3 unui fruct, a unei flori etc. munca independentă, munca în
construcţie a 3. Scrierea 4.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără echipă,problematizarea,
comunicării corectă a terminologie) - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” jocul, învăţarea prin descoperire
cuvintelor într- - despărţirea cuvintelor în silabe g. c.forme de organizare :
un/ într-o - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt activitate frontală, activitate
4. Lectură: - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ individuală (proba orală şi scrisă)
Vrăjitorul din Oz unui sunet
de Frank Baum - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după
indicii date
XIX PLANETA MEM Numere 1. Pământul 1.5 - realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
ALBASTR Ştiinţele (uscat) - Cazuri 1.6 scufundarea unui pahar înclinat într-un vas cu apă; realizarea unei glob, planşe

97
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Ă (TERRA) Pământului speciale de 3.1 morişti, arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de b.procedurale:
împărţire 4.1 la întrebarea ”Cum putem vedea aerul?”; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Pământul (apă) 4.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe c.forme de organizare a
- Aflarea unui de termeni egali; colectivului:
număr - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi activitate frontală, activitate
necunoscut repetate sau recurgând la înmulţire; individuală (proba orală)
3. Pământul - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
(atmosferă) - - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
Aflarea unui ordin/ de ordine diferite;
număr - realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea
necunoscut aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării unei lumânări la
4. Pământul poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);
(uscat, apă, - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba
atmosferă) - adunării/scăderii sau prin încercării;
Probleme - gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
TRĂIRE ȘI DP TRĂIRE ȘI Bucuria alungă 2.1 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
MANIFEST MANIFESTA tristeţea-Emoții de cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, rechizite
ARE RE bază – tristețea fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) b. procedurale: conversaţia
EMOȚION EMO ȚIONAL - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite euristică, exerciţiul, muncă
ALĂ Ă stări emoţionale: desene, cântece, modelaje din lut şi plastilină, independentă, problematizarea,
roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc. simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
XIX PLANETA AVAP Colaj 1.Pământul 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
ALBASTR (mototolire, 1.3 utilizate; şi abilităţi practice,şablon, foarfecă,
Ă (TERRA) Confecţii şi rupere,lipire) 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul lipici, paie pentru băuturi răcoritoare,
jucării 2.Prietenii cunoscut; fire de papiotă.
Pământului -ralizarea jocului. b. procedurale: conversaţia,
(decupare, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
conturare) exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
98
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

TERRA, MM Mişcare pe 2.2 - selectarea şi organizarea unor sunete pentru 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
PLANETA Mişcare pe muzică 3.4 crearea unei idei muzicale proprii; laptop
ALBASTR muzică Mișcări sugerate - gruparea unor mişcări sau sunete astfel b. procedurale: conversația,
XIX Ă de text încât să genereze un dans liber pe linii melodice proprii, simple explicația, demonstrația, exercițiul,
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor jocul
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei c. forme de organizare a
muzicale proprii; colectivului: frontală, individuală,pe
Cântec: Săniu ța mea grup, evaluare orală
XX BUN CLR Comunicare 1. Scrierea 1.1 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
VENIT, orală imaginativă - 1.2 în vis, călătorii în lumi imaginare de evaluare, planșe cu imagini din
PRIMĂVA- (ascultare, Alcătuirea unor 1.3 - identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea povești, imagini cu diverse obiecte,
RĂ! vorbire, texte după un șir 1.4 caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) de întrebări (I) 2.1 cadrul unor jocuri de grup situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 2. Scrierea 2.2 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de prezentare, solicitare
Scriere/ corectă a 2.3 imagini şi după un şir de întrebări b.procedurale :
redactare cuvintelor dintr-o/ 3.1 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de dintr-un 3.2 unui fruct, a unei flori etc. munca independentă, munca în
construcţie a 3. Cuvinte cu 3.3 - cuvinte cu înțeles asemănător echipă,problematizarea,
comunicării înțeles 4.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără jocul, învăţarea prin descoperire
asemănător terminologie) h. c.forme de organizare :
4. Exerciții - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” activitate frontală, activitate
aplicative - fișă de - despărţirea cuvintelor în silabe individuală (proba orală şi scrisă)
lucru - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
5. Lectură: - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/
Vestitorii unui sunet
primăverii de - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după
George Coşbuc indicii date
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
- autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
- realizarea unor minicărţi pe teme de interes comun sau personal
XX BUN MEM Numere 1. Caracteristicile 1.4 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
VENIT, Ştiinţele anotimpului 1.5 ordin/ de ordine diferite; planşe
PRIMĂVA- Pământului primăvara - 1.6 - rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea b.procedurale:
RĂ! Ordinea efectuării 3.1 operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv conversaţia, explicaţia, exerciţiul
operaţiilor 5.2 de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100; c.forme de organizare a
2. Caracteristicile 6.2 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi colectivului:
anotimpului ordin/ de ordine diferite; activitate frontală, activitate
primăvara - - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale individuală (proba orală)
99
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Ordinea efectuării lunilor anului;


operaţiilor - identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a
3. Caracteristicile copilului;
anotimpului - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care
primăvara - acesta are loc;
Ordinea efectuării - completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu
operaţiilor evenimente care au importanţă pentru copii/ activităţi extraşcolare;
4. Caracteristicile - prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea
anotimpului acestora;
primăvara - - completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
Ordinea efectuării obiecte/simboluri/numere;
operaţiilor
TRĂIRE ȘI DP TRĂIRE ȘI Nu te împrieteni 2.1 - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
MANIFEST MANIFESTA cu frica!-Emoții de exersarea exprimării emoţiilor în situaţii variate rechizite
ARE RE bază - frica - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente b. procedurale: conversaţia
EMOȚION EMO ȚIONAL euristică, exerciţiul, muncă
ALĂ Ă independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
XX BUN AVAP Colaj 1.Primăvara (colaj- 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
VENIT, pensulaţie, lipire, 1.3 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii şi abilităţi practice, şablon, foarfecă,
PRIMĂVAR Pictură pulverizare) 2.3 sau în sculptură; lipici, , coli galbene, potocalii şi roşii.
Ă! 2.Felicitare pentru 2.5 - realizarea colajului; b. procedurale: conversaţia,
mama (decupare, - participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
pensulaţie, îndoire) exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
BUN MM Elemente de Ritmul 1.1 - marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
VENIT, limbaj -Sunete lungi/ 1.2 cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau laptop
PRIMĂVAR muzical scurte 1.3 folosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, b. procedurale: conversația,
Ă! 3.1 intensităţi diferite explicația, demonstrația, exercițiul,
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a jocul
înălţimilor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri convenţional c. forme de organizare a
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei colectivului: frontală, individuală,pe
100
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

muzicale proprii; grup, evaluare orală


Cântec: Sfâr șitul iernii

XXI CĂLĂTORI CLR Comunicare 1. Povestirea 1.1 - construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
ND PRIN orală orală după imagini 1.2 a unui şir de imagini de evaluare, planșe cu imagini din
ȚARĂ - (ascultare, 2. Scrierea 1.3 - dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori povești, imagini cu diverse obiecte,
CÂMPIILE vorbire, corectă a 1.4 elementari: şi, atunci, însă, deoarece, dacă, atunci etc. ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) cuvintelor sau/ s- 2.1 - formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură au 2.2 - cuvinte cu înțeles opus prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Cuvinte cu 2.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără b.procedurale :
redactare înţeles opus 3.1 terminologie) conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 4. Exerciţii 3.2 - despărţirea cuvintelor în silabe munca independentă, munca în
construcţie a recapitulative - 3.3 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt echipă,problematizarea,
comunicării fişă de lucru 4.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ jocul, învăţarea prin descoperire
5. Lectură: unui sunet c.forme de organizare :
Vestitorii - fişă de lucru activitate frontală, activitate
primăverii de - memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori individuală (proba orală şi scrisă)
George Coşbuc - autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
XXI CĂLĂTO- MEM Numere 1. Câmpia - 1.4 - recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
RIND PRIN Ştiinţele Recapitulare - 1.6 prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de de evaluare, planşe
ŢARĂ Pământului Exerciţii şi 3.1 viaţă; b.procedurale:
probleme 5.1 - realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Câmpia - 5.2 cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei; c.forme de organizare a
Exerciţii şi - compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel colectivului:
probleme încât să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief activitate frontală, activitate
3. Câmpia - şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea; individuală (proba orală şi scrisă)
Exerciţii şi - selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief
probleme (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini date;
4. Evaluare - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat,
a primit, s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100;
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără

101
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a


unităţilor, zecilor şi sutelor;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXI TRĂIRE ȘI DP TRĂIRE ȘI Păstrează-ţi 2.1 - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
MANIFEST MANIFESTA calmul!-Emoții de - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în rechizite
ARE RE bază - furia mod sănătos a emoţiilor b. procedurale: conversaţia
EMOȚION EMO ȚIONAL - scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au euristică, exerciţiul, muncă
ALĂ Ă simţit în diverse situaţii independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
CĂLĂTO- AVAP Colaj 1.Umbreluţe 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
RIND zburătoare 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon, foarfecă,
PRIN Pictură (amprentare, 2.3 cunoscut; lipici, fire textile de diferite culori,
ŢARĂ pensulaţie) 2.4 -realizarea obiectelor; carioci, markere, rolă de hârtie.
Confecţii şi 2. Câmpia - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; b. procedurale: conversaţia,
jucării (pensulaţie, - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi explicaţia, demonstraţia, observaţia,
stilizare) materialelor de lucru. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXI CĂLĂTO- MM Elemente de 1. Ritmul 1.1 - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
RIND PRIN limbaj Marcarea 2.3 intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu laptop
ȚARĂ - muzical structurilor mişcări sugestive ale braţelor b. procedurale: conversația,
CÂMPIILE Mișcarea pe ritmice - jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” explicația, demonstrația, exercițiul,
muzică - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite jocul
2. Ritmul
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a c. forme de organizare a
Mi șcarea pe înălţimilor sunetelor musicale (jetoane – ca simboluri colectivului: frontală, individuală,pe
muzică- convenţionale de structurare a melodiilor simple) grup, evaluare orală
Dirijatul intuitiv Cântec: Trai bun
XXII CĂLĂTO- CLR Comunicare 1. Povestirea 1.1 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
RIND PRIN orală orală după benzi 1.2 imagini şi după un şir de întrebări de evaluare, planșe cu imagini din
ȚARĂ – (ascultare, desenate 1.3 - dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori povești, imagini cu diverse obiecte,
DEALURI- vorbire, 2. Scrierea 1.4 elementari: şi, atunci, însă, deoarece, dacă, atunci etc. ghicitori,planşe-formule specifice în
102
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

LE interacţiune) corectă a 2.1 - formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură cuvintelor într- 2.2 - cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit prezentare, solicitare
Scriere/ un/ într-o, dintr- 2.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără b.procedurale :
redactare un/ dintr-o, sau/ 3.1 terminologie) conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de s-au – actualizare 3.2 - despărţirea cuvintelor în silabe munca independentă, munca în
construcţie a 3. Cuvinte care au 3.3 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt echipă,problematizarea,
comunicării aceeaşi formă şi 4.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ jocul, învăţarea prin descoperire
înţeles diferit unui sunet c.forme de organizare :
4. Exerciţii - fişă de lucru activitate frontală, activitate
aplicative – fişă - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după individuală (proba orală şi scrisă)
de lucru indicii date
5. Lectură:
Prinţesa şi bobul
de mazăre de H.
Ch. Andersen
XXII CĂLĂTO- MEM Numere 1. Dealurile - 1.6 - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
RIND PRIN Ştiinţele Fracţii 2.2 concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, planşe
ŢARĂ Pământului (jumătate/doime) 3.1 caiet etc.); b.procedurale:
2. Dealurile - 5.1 - marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Fracţii 5.2 cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; c.forme de organizare a
(jumătate/doime) - recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ colectivului:
3. Dealurile - prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de activitate frontală, activitate
Fracţii viaţă; individuală (proba orală)
(sfert/pătrime) - realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau
4. Dealurile - cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei;
Fracţii - compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel
(sfert/pătrime încât să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief
şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief
(munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini date;
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia
corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXII INTERACȚ DP RECAPITUL Iată ce am 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
IUNI ARE învăţat! comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii rechizite
SIMPLE concrete din experienţa elevilor b. procedurale: conversaţia
103
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

CU FIIN ȚE - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie euristică, exerciţiul, muncă
ȘI - elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al independentă, problematizarea,
OBIECTE copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) simularea, joc de rol, joc didactic
FAMILIAR - crearea unor mesaje de mulţumire adresate c. forme de organizare a
E colegilor/prietenilor colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
CĂLĂTORI AVAP Pictură 1.Trenuleţul 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
ND PRIN (decupare, 1.3 utilizate; şi abilităţi practice, şablon, , foarfece,
ŢARĂ Colaj pensulaţie, lipire) 2.2 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii material textil (canafas), coală
2.Dealul (desen, 2.3 sau în sculptură; colorată, creion, acuarele, pensule.
Desen stilizare, repetiţie) - explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; b. procedurale: conversaţia,
- folosirea liniei cu scop de contur; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- folosirea punctului cu scop decorativ; exerciţiul, problematizarea.
- realizarea colajuluii. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXII CĂLĂTO- MM Cântare 1. Improviza ția 1.1 - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
RIND PRIN instrumentală ritmică 2.3 percuţie corporal diversă, care să marcheze fie ritmul, fie laptop
ȚARĂ – spontană timpii egali b. procedurale: conversația,
DEALURI- Audi ție Audi ție-Ghiocelul explicația, demonstrația, exercițiul,
LE Cântec: Ghiocelul jocul
2.Percu ția
c. forme de organizare a
corporală colectivului: frontală, individuală,pe
grup, evaluare orală
XXIII CĂLĂTO- CLR Comunicare 1. Povestirea 1.1 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
RIND PRIN orală orală după un şir 1.2 imagini şi după un şir de întrebări de evaluare, planșe cu imagini din
ŢARĂ – (ascultare, de întrebări 1.3 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui povești, imagini cu diverse obiecte,
MUNŢII vorbire, 2. Scrierea 1.4 fruct, a unei flori etc. ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) corectă a 2.1 - fişă de lucru situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură cuvintelor sa/ s-a 2.2 - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Alcătuirea unor 2.3 indicii date b.procedurale :
redactare texte după imagini 3.1 - repovestirea unor poveşti citite sau audiate conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de (II) 3.2 - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe munca independentă, munca în
construcţie a 4. Exerciţii 3.3 senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi, echipă,problematizarea,
comunicării aplicative – fişă 4.1 mirosuri, atingerea unei suprafeţe) jocul, învăţarea prin descoperire
de lucru 4.2 k. a.forme de organizare :
4.3 activitate frontală, activitate
104
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

individuală (proba orală şi scrisă)


5. Lectură:
Prinţesa şi bobul
de mazăre de H.
Ch. Andersen
XXIII CĂLĂTO- MEM Numere 1. Munţii - Fracţii 1.6 - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
RIND PRIN Ştiinţele echivalente 2.2 concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, de evaluare, planşe
ŢARĂ Pământului 2. Munţii - Fracţii 3.1 caiet etc.); b.procedurale:
echivalente 5.1 - identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
3. Munţii - - recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ c.forme de organizare a
Exerciţii şi prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de colectivului:
probleme viaţă; activitate frontală, activitate
4. Evaluare - realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau individuală (proba orală şi scrisă)
cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel
încât să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief
şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief
(munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini date;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXII INTERACȚ DP INTERAC ȚI Ştiu să-mi fac 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
I IUNI UNI SIMPLE prieteni-Abilități comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii rechizite
SIMPLE CU FIIN ȚE necesare în concrete din experienţa elevilor b. procedurale: conversaţia
CU FIIN ȚE ȘI OBIECTE relațiile cu ceilalți - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor euristică, exerciţiul, muncă
ȘI FAMILIARE facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi independentă, problematizarea,
OBIECTE păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis simularea, joc de rol, joc didactic
FAMILIAR c. forme de organizare a
E colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
CĂLĂTO- AVAP Desen 1.Războiul de 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
RIND PRIN ţesut 1.3 utilizate; şi abilităţi practice, şablon, foafecă,
ŢARĂ Confecţii şi 2.Covoraşul de la 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul lipici, carioca neagră, fire textile albe,
jucării munte (ţesut cu 2.4 cunoscut; negre şi roşii, o mărgeluţă .
benzi din material -realizarea lucrării;; b. procedurale: conversaţia,
textil) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi exerciţiul, problematizarea.
105
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

materialelor de lucru. c. forme de organizare a


colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXI CĂLĂTO- MM Mișcare pe 1. Jocuri 1.4 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
II RIND PRIN muzică muzicale 2.1 prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite laptop
ŢARĂ – Floarea mea - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la b. procedurale: conversația,
MUNŢII 2. Jocuri alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo explicația, demonstrația, exercițiul,
- desenarea unui personaj din cântec – jocul
muzicale
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat c. forme de organizare a
Pe baltă, intuitiv colectivului: frontală, individuală,pe
Floarea mea - Jocuri muzicale grup, evaluare orală
Pe baltă, Floarea mea
XXI PRINTRE CLR Comunicare 1. Alcătuirea unor 1.1 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
V STELE orală texte după benzi 1.2 imagini şi după un şir de întrebări de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, desenate (II) 1.3 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Punctuaţia – 1.4 fruct, a unei flori etc. ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) actualizare 2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 3. Lectură: De ce 2.2 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. prezentare, solicitare
Scriere/ nu se întâlnesc 2.3 - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după b.procedurale :
redactare soarele şi luna 3.1 indicii date conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 3.2 - repovestirea unor poveşti citite sau audiate munca independentă, munca în
construcţie a 3.3 echipă,problematizarea,
comunicării 4.1 jocul, învăţarea prin descoperire
4.2 c.forme de organizare :
4.3 activitate frontală, activitate
individuală (proba orală şi scrisă)
XXIV PRINTRE MEM Numere 1. Planetele 2.1 - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
STELE Ştiinţele Sistemului Solar - 2.2 dreptunghi, cerc planşe, figuri geometrice
Pământului Figuri geometrice 3.1 - recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri b.procedurale:
(triunghiul) din mediul apropiat conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Planetele - conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, c.forme de organizare a
Sistemului Solar - dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de colectivului:
Figuri geometrice geometrie/şabloanelor; activitate frontală, activitate
(triunghiul) - identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen individuală (proba orală)
3. Planetele dat/ dintr-o figură geometrică „fragmentată”;
Sistemului Solar - - gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date;
Figuri geometrice - identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;

106
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

(pătratul) - realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice


4. Planetele învăţate;
Sistemului Solar - - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele
Figuri geometrice simple/ în filme documentare;
(pătratul) - discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXI INTERACȚ DP INTERAC ȚI Îmi pasă de 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
V IUNI UNI SIMPLE ceilalţi. Respecă comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii rechizite
SIMPLE CU FIIN ȚE şi vei fi respectat!- concrete din experienţa elevilor b. procedurale: conversaţia
CU FIINȚE ȘI OBIECTE Comportamente euristică, exerciţiul, muncă
ȘI FAMILIARE acceptate în independentă, problematizarea,
OBIECTE relațiile cu ceilalți. simularea, joc de rol, joc didactic
FAMILIAR Respectul în c. forme de organizare a
E relațiile cu ceilalți colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
PRINTRE AVAP Pictură 1.Planetele 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
STELE (pensulaţie, cusut) 2.3 -ralizarea lucrări ; şi abilităţi practice,şablon , pătratul
Confecţii şi 2.Racheta 2.4 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; tangram, foarfecă, jumătăţi coajă de
jucării (decupare, tăiere, - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi nucă, borcan, pietricele, acuarele,
lipire, conturare) materialelor de lucru. carioca, burete, lipici.
b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizare
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXI PRINTRE MM Elemente de Interpretarea 1.3 - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
V STELE limbaj Nuanțe-tare, 2.3 intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu laptop
muzical mediu, încet 3.4 mişcărisugestive ale braţelor b. procedurale: conversația,
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” explicația, demonstrația, exercițiul,
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele deînălţimi diferite jocul
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple aduratelor şi a c. forme de organizare a
înălţimilor sunetelor muzicale(jetoane – ca simboluri convenţionale colectivului: frontală, individuală,pe
destructurare a melodiilor simple) grup, evaluare orală
Cântec. Doamna florilor

107
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

XXV ZIUA ŞI CLR Comunicare 1. Alcătuirea unor 1.1 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
NOAPTEA orală texte după un şir 1.2 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, de întrebări (II) 1.3 ce scop?” etc.) - ordonarea cronologică a imaginilor care povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Exerciţii 1.4 reprezintă momente ale acţiunii textului audiat ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) aplicative – Fişă 2.1 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură de lucru 2.2 - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Lectură: De ce 2.3 început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. b.procedurale : conversaţia,
redactare nu se întâlnesc 3.1 - recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării explicaţia, exerciţiul, munca
Elemente de soarele şi luna 3.2 lor sau după prezentarea acţiunilor acestora independentă, munca în
construcţie a 3.3 - fişă de lucru echipă,problematizarea, jocul,
comunicării 4.1 învăţarea prin descoperire
4.2 m. c.forme de organizare :
4.3 activitate frontală, activitate
individuală (proba orală şi scrisă)
XXV ZIUA ŞI MEM Numere 1.Ciclul zi-noapte 2.1 - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
NOAPTEA Ştiinţele - Figuri 2.2 dreptunghi, cerc planşe figuri geometrice
Pământului geometrice 3.1 - recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor unor corpuri din b.procedurale:
(dreptunghiul) 4.2 mediul apropiat conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2.Ciclul zi-noapte - conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, c.forme de organizare a
- Figuri dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de geometrie/ colectivului:
geometrice şabloanelor; activitate frontală, activitate
(dreptunghiul) - identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen individuală (proba orală şi )
3.Ciclul zi-noapte dat/ dintr-o figură geometrică „fragmentată”;
- Figuri - gruparea unor forme geometrice după criterii date;
geometrice - identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;
(cercul,semicercul - realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice
) învăţate;
4.Ciclul zi-noapte - investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare – un glob se
- Figuri roteşte în sens invers acelor de ceasornic şi este luminat cu o
geometrice (axe lanternă;
de simetrie) - realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în
jurul Pământului/unui satelit în jurul unei planete;
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului
în jurul axei sale, prin modelare;
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa
plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
108
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de


obiecte/simboluri/numere;
ABILITĂȚI DP RECAPITUL Iată ce am 3.2 - crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
ȘI ARE învăţat! clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii rechizite
ATITUDINI - prezentarea unor scurte proiecte despre condiţiile de învăţare de
DE acasă şi de la şcoală b. procedurale: conversaţia
ÎNVĂȚARE - realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă sau euristică, exerciţiul, muncă
părinţilor: „Dacă ai fi director, ce ai păstra şi ce ai schimba la independentă, problematizarea,
şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai bine, mai uşor şi cu simularea, joc de rol, joc didactic
plăcere?” c. forme de organizare a
- „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la clasă a unor bunici colectivului: activitate frontală,
care să relateze experienţele personale din copilărie despre activitate individuală, activitate în
învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de acasă, cadrele didactice, grup/ pe perechi
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării
XX ZIUA ŞI AVAP Pictură 1.Cer înstelat 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
V NOAPTEA (pensulație) 2.1 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor şi abilităţi practice, şablon, , foarfecă,
Confecţii şi 2.O zi însorită 2.2 ce au suferit deformări minore, etc.; acuarele, pensule, şerveţele albe,
jucării (pensulaţie, 2.4 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu lipici.
decupare, lipire) (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, b. procedurale: conversaţia,
confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- folosirea liniei cu scop de contur; exerciţiul, problematizarea.
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; c. forme de organizare a
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi colectivului: activitate frontală,
materialelor de lucru. activitate individuală.
XXV ZIUA ŞI MM Elemente de 1. 1.1 - Audiţia interioară - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
NOAPTEA limbaj Interpretarea 1.3 duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea laptop
muzical Cântec vesel/ 2.1 acestora cu mişcări sugestive ale braţelor b. procedurale: conversația,
- marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, explicația, demonstrația, exercițiul,
trist cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau jocul
2. Audi ție : folosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, c. forme de organizare a
Cavalerul intensităţi diferite colectivului: frontală, individuală,pe
căluțului de Cântece:Toba și pianul/ Lecție pentru pui grup, evaluare orală
lemn Cântec: Lec ție pentru pui
Audi ție: Cavalerul călu țului de lemn

109
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

XXVI SĂRBĂTO CLR Comunicare 1. Despărţirea 1.1 - formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
RIM orală textului în 1.2 citit de evaluare, planșe cu imagini din
PAŞTELE (ascultare, fragmente 1.3 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Înţelegerea 1.4 familiare şi expresii elementare ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) mesajului unui 2.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură text 2.2 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Scrierea 2.3 - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un b. procedurale :
redactare corectă a 3.1 text citit conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de cuvintelor sau/ s- 3.3 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt munca independentă, munca în
construcţie a au, sa/ s-a – 3.4 text citit echipă,problematizarea,
comunicării actualizare 4.1 - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de jocul, învăţarea prin descoperire
4. Lectură: La 4.2 desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat c.forme de organizare :
Paști de George 4.3 - emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit activitate frontală, activitate
Coșbuc - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de individuală (proba orală şi scrisă)
dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autor- citirea unor
cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste electronice,
enciclopedii etc. din iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
XXVI SĂRBĂTO MEM Numere 1.Forţe exercitate 1.6 - recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
RIM Ştiinţele Fizicii de magneţi - 2.2 din mediul apropiat planşe,
PAŞTELE Corpuri 3.1 - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, magneţi
geometrice 4.1 cuboid, sferă, cilindru, con); b.procedurale:
(cubul) 5.2 - gruparea unor corpuri geometrice după criterii date; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2.Forţe exercitate - decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, c.forme de organizare a
de magneţi - cuboid, cilindru, con; colectivului:
Corpuri - investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi activitate frontală, activitate
geometrice sau materiale magnetice cu evidenţierea polilor N şi S şi a individuală (proba orală şi scrisă)
(cuboidul) atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici;
3.Forţe exercitate - investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui
de magneţi - circuit electric simplu;
Corpuri - realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi;
geometrice - descrierea planului de lucru pentru investigarea materialelor
(cilindrul) conductoare şi izolatoare;
4.Forţe exercitate - rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea
de magneţi - operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
Corpuri de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
110
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

geometrice - organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple


(conul) în scopul rezolvării
5.Forţe exercitate - rezolvarea de probleme în mai multe moduri;
de magneţi - - completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
Corpuri obiecte/simboluri/numere;
geometrice (sfera)
XX ABILITĂȚI DP ABILITĂ ȚI ȘI Ce mă ajută să 3.2 - elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?” 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
VI ȘI ATITUDINI învăţ-Condițiile - jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce îmi place rechizite
ATITUDINI DE învățării: factori să învăţ, uşor şi greu în activitatea de învăţare, cine mă ajută) b. procedurale: conversaţia
DE ÎNVĂ ȚARE favorizanți/ - interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării euristică, exerciţiul, muncă
ÎNVĂȚARE resurse independentă, problematizarea,
(instrumente, simularea, joc de rol, joc didactic
persoane, c. forme de organizare a
contexte) colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
SĂRBĂTO AVAP Colaj 1.Coşuleţul 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
RIM (împletire) 1.3 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii şi abilităţi practice, şablon, acuarele,
PAŞTELE 2.Oul de Paşte 2.2 sau în sculptură; pensule, foarfecă, lipici, scobitori.
(decupare, lipire) 2.3 - explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; b. procedurale: conversaţia,
- realizarea lucrării . explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXV SĂRBĂTO MM Elemente de Interpretarea 1.4 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
I RIM limbaj Procedee 2.1 prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite laptop
PAŞTELE muzical armonico- - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv b. procedurale: conversația,
polifonice (solist- - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, explicația, demonstrația, exercițiul,
cor, lanţ, dialog, urmând o mişcare egală jos-sus; jocul
grupe alternative) - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren (exemplu: În c. forme de organizare a
poiană***, Floarea mea***) colectivului: frontală, individuală,pe
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) grup, evaluare orală
însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor
muzicale
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat
intuitiv

111
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Cântec: Masă bună

XXVII SIMFONIA CLR Comunicare 1. Despărţirea 1.1 - formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
FLORILOR orală textului în 1.2 citit de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, fragmente 1.3 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Înţelegerea 1.4 familiare şi expresii elementare ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) mesajului unui 2.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură text 2.2 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Scrierea 2.3 - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un b.procedurale :
redactare corectă a 3.1 text citit conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de cuvintelor sau/ s- 3.3 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt munca independentă, munca în
construcţie a au, sa/ s-a – 3.4 text citit echipă,problematizarea,
comunicării actualizare 4.1 - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de jocul, învăţarea prin descoperire
4. Lectură: La 4.2 desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat c.forme de organizare :
Paști de George 4.3 - emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit activitate frontală, activitate
Coșbuc - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de individuală (proba orală şi scrisă )
dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autor- citirea unor
cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste electronice,
enciclopedii etc. din iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
XXVII MĂSURĂM MEM Numere 1.Lungimea - 1.6 - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării succesive 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
, APOI Măsurări metrul (m), 3.1 (două câte două) a lungimii / capacităţii / masei lor; planşe,
AFLĂM! centimetrul (cm), 6.1 - identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind riglă, ruletă, metrul de tâmplărie,
milimetrul (mm) 5.2 lungimea/capacitatea/ masa acestora (”mai lung”, ”mai scurt”); ruleta, metrul de croitorie
2.Lungimea - - estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ la fel de b.procedurale:
metrul (m), înalţi?); conversaţia, explicaţia, exerciţiul
centimetrul (cm), - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică c.forme de organizare a
milimetrul (mm) dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează colectivului:
3.Lungimea - operaţii; activitate frontală, activitate
metrul (m), - modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se individuală (proba orală şi scrisă)
centimetrul (cm), schimbe;
milimetrul (mm) - transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
4.Instrumente de invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
măsură invers;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
112
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;


- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple
în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/
simboluri/ numere;
XXV IGIENA DP ABILITĂ ȚI ȘI Uneori am nevoie 1.3 - amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală, condiţii 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
II PERSONA ATITUDINI de ajutor- de învăţare etc.), care să respecte reguli simple de igienă rechizite
-LĂ DE Condițiile învățării: - discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră b. procedurale: conversaţia
ÎNVĂ ȚARE factori de stres/ - realizarea unor proiecte în grupuri mici despre euristică, exerciţiul, muncă
obstacole regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă independentă, problematizarea,
(instrumente, - jocuri de rol pentru exemplificarea simularea, joc de rol, joc didactic
persoane, comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite c. forme de organizare a
contexte) contexte colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
SIMFONIA AVAP Colaj 1.Păpuşa (tăiere) 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
FLORILOR 2.Cordonul 2.1 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor şi abilităţi practice,şablon, foarfece,
Confecţii şi păpuşii (croşetat) 2.2 ce au suferit deformări minore, etc.; lipici, adeziv cu sclipici, material textil
jucării 2.3 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu subţire cu lungimea de 20 cm şi
2.5 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, lăţimea de 10 cm, un nasture, ac, aţă
confecţii, foto-video); de papiotă.
- folosirea liniei cu scop de contur; b. procedurale: conversaţia,
- realizarea obiectelor decorative; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXV SIMFONIA MM Cântarea cu Cântarea cu 1.1 -Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic- audiţia – 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
II FLORILOR acompaniam acompaniament 1.2 joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a laptopul,
ent instrumental 1.3 înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu mişcări sugestive b. procedurale: conversația,
3.1 ale braţelor explicația, demonstrația, exercițiul,
- jocul ”Mergi cum se cântă!” jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu c. forme de organizare a
percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii colectivului: frontală, individuală,pe
113
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

egali grup, evaluare orală


- utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării
muzicale simple (exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste
jucării
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de
copii
Cântec: Vine mai
XXVII HARNICI CLR Comunicare 1. Desprinderea 1.1 - formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
I CA orală învăţăturii unui 1.2 citit de evaluare, planșe cu imagini din
ALBINELE (ascultare, text 1.3 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Scrierea 1.4 familiare şi expresii elementare ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) funcţională – 2.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură Biletul de 2.2 - realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau comună prezentare, solicitare
Scriere/ mulţumire 2.3 (album cu desene realizate de elevi în urma citirii/ audierii textelor, b.procedurale :
redactare 3. Scrierea 3.1 însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la computer) conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de corectă a 3.3 - prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în munca independentă, munca în
construcţie a cuvintelor care 3.4 grup echipă,problematizarea,
comunicării conţin vocale 4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe jocul, învăţarea prin descoperire
duble 4.2 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt n. c.forme de organizare :
4. Poveşti - jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute, folosind activitate frontală, activitate
îndrăgite – jocuri păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti etc. - participarea la individuală (proba orală şi scrisă )
de rol activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii
5. Lectură: Ce ascultă întâmplări/ evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme
miros au povestite/ citite de copii sau adulţi
meseriile de - conversaţii pe teme de interes pentru copii
Gianni Rodari - recitarea unor poezii pe teme familiare
XXVII HARNICI MEM Numere 1.Organizarea şi 1.2 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
I CA ALBINA Figuri şi reprezentarea 3.1 comparare a două numere mai mici decât 1000; planşe
corpuri datelor 5.1 - selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii b.procedurale:
geometrice 2.Organizarea şi 5.2 date; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Date reprezentarea - selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date (ex.: c.forme de organizare a
Ştiinţele vieţii datelor Alegem materiale tari, aspre şi colorate.) colectivului:
Ştiinţele 3.Organizarea şi - înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele; activitate frontală, activitate
Pământului reprezentarea - construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor informaţii individuală
datelor date/ culese;
- clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu
proprietăţi magnetice;
114
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple


în scopul rezolvării;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/
simboluri/ numere;
IGIENA DP RECAPITUL Iată ce am 1.3 - realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
PERSONA ARE învăţat! personale asupra sănătăţii rechizite
-LĂ - elaborarea în echipă a unor scurte compuneri b. procedurale: conversaţia
despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea săpunului, euristică, exerciţiul, muncă
respectarea orelor de masă, etc.) independentă, problematizarea,
- (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor simularea, joc de rol, joc didactic
de igienă personală c. forme de organizare a
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să colectivului: activitate frontală,
investigheze rolul şi consecinţele respectării/ nerespectării regulilor activitate individuală, activitate în
de igienă personală (chestionar, interviu, prezentare de rezultate) grup/ pe perechi
XXV HARNICI AVAP Modelaj 1.Joc – paharul 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
III CA de prins albina 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon, foarfece,
ALBINELE Pictură (modelare, 2.3 cunoscut; piuneză, tub prosoape de hârtie,
ansamblare) 2.4 -realizarea jocului. acuarele, pensule, creioane colorate,
Confecţii şi 2.Jocul preferat carioca, lipici.
jucării (pensulaţie) b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
HARNICI MM Cântare cu1.Jucării 1.1 -Acompaniament instrumental realizat de cadrul didacti audiţia – 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
CA acompaniame muzicale din 1.2 joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a laptop
ALBINELE nt material natural- 1.3 înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu mişcări sugestive b. procedurale: conversația,
confecționare 3.1 ale braţelor explicația, demonstrația, exercițiul,
Elemente de - jocul ”Mergi cum se cântă!” jocul
2. Audi ție
limbaj - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu c. forme de organizare a
muzical percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii colectivului: frontală, individuală,pe
egali grup, evaluare orală
- utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării
muzicale simple (exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste
jucării
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de
115
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

copii
Audi ție: Zum, zum, zum
XXIX PARTE- CLR Comunicare 1. Cartea, ziarul 1.1 - prezentarea unor lucrări personale 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
NERI CU orală sau revista clasei 1.2 - repovestirea unor poveşti citite sau audiate de evaluare, planșe cu imagini din
ELECTRIC (ascultare, 2. Textul 1.3 - concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc. povești, imagini cu diverse obiecte,
ITATEA vorbire, nonliterar/ 1.4 - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) informativ 2.1 - citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură 3. Să ne 2.2 electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului prezentare, solicitare
Scriere/ exprimăm corect! 2.3 - căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă b.procedurale :
redactare 4. Dezvoltarea 3.1 - jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de unor enunţuri 3.3 simboluri munca independentă, munca în
construcţie a simple. 3.4 - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un echipă,problematizarea,
comunicării 5. Lectură: Ce 4.1 text citit jocul, învăţarea prin descoperire
miros au 4.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt o. c.forme de organizare :
meseriile de text citit activitate frontală, activitate
Gianni Rodari - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de individuală (proba orală şi scrisă)
desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- recitarea unor poezii pe teme familiare
XXIX PARTE- MEM Numere 1.Corpuri şi 1.6 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
NERI CU Măsurări materiale care 3.1 măsurarea masei; planşe, vase de diverse capacităţi,
ELECTRIC Ştiinţele Fizicii conduc 5.2 - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi diverse tipuri de cântare
ITATEA electricitatea – 6.1 mărimi diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor; b.procedurale:
Capacitatea: litrul 6.4 - modificarea unei reţete culinare simple în vederea realizării unui conversaţia, explicaţia, exerciţiul
(l), mililitrul (ml) număr mai mare/mai mic de porţii; c.forme de organizare a
2.Corpuri şi - aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ; colectivului:
materiale care - compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se activitate frontală, activitate
conduc cuprinde de un număr întreg de ori în masa celuilalt; individuală
electricitatea – - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
Capacitatea: litrul succesive (două câte două) a capacităţii / masei lor;
(l), mililitrul (ml) - identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind
3.Corpuri şi lungimea/capacitatea/ masa acestora (plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai
materiale care greu” etc.);
conduc - estimarea unor dimensiuni (Care copii cântăresc aproape la fel?;
electricitatea – În câte pahare pot vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?);
Masa: kilogramul - echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase
(kg), gramul (g) asemănătoare/ diferite;
4.Corpuri şi - cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei;
116
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

materiale care - măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în


conduc mililitri;
electricitatea - - măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în
Masa: kilogramul kilograme/grame;
(kg), gramul (g) - identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea
unor măsurători (vasul gradat, cântarul, balanţa);
- măsurarea unor cantităţi/volume, cu instrumente de măsură
potrivite (ex.:, a masei corporale, a masei ghiozdanului, a
volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.);
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură
(Cântăreşte cu balanţa 2 mere etc.);
scheme/ exerciţii/ formule;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/ exerciţii/
formule;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi
invers;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple
în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXI EXPLORA- DP IGIENA Sunt curat şi 3.3 - jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De-a 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
X REA PERSONAL îngrijit-Norme de prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc. rechizite
MESERII- Ă igienă în contexte - vizite la locuri de muncă interesante pentru copii (fabrica de b. procedurale: conversaţia
LOR variate ciocolată, cabinet de stomatologie, primărie, redacţie de ştiri, euristică, exerciţiul, muncă
centrul pompierilor etc.). independentă, problematizarea,
117
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi simularea, joc de rol, joc didactic
beneficiile acestora pentru membrii comunităţii c. forme de organizare a
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, utilitatea colectivului: activitate frontală,
meseriilor (mecanicul repară o maşină stricată, medicul ne activitate individuală, activitate în
tratează când sunte mbolnavi, pictorul creează tablouri frumoase grup/ pe perechi
etc.)
XXI PARTENERI AVAP Pictură 1.Vaza(2 ore) 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
X CUELECTRI (pensulaţie) 2.4 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; şi abilităţi practice, şablon, , acuarele,
CITATEA 2.6 - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi pensule,fire textile, lipici, foarfecă.
materialelor de lucru; b. procedurale: conversaţia,
- realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exprimare explicaţia, demonstraţia, observaţia,
plastică, cu alte forme de exprimare artistic exerciţiul.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
PARTENERI MM Cântarea cu Cântarea cu 3.1 -Acompaniament instrumental realizat de cadrul didacti audiţia – 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
CUELECTRI acompaniam acompaniament 3.2 joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a laptop
CITATEA ent de jucării înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu mişcări sugestive b. procedurale: conversația,
muzicale ale braţelor explicația, demonstrația, exercițiul,
- jocul ”Mergi cum se cântă!” jocul
realizate de
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu c. forme de organizare a
copii percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii colectivului: frontală, individuală,pe
egali grup, evaluare orală
- utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării
muzicale simple (exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste
jucării
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de
copii
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe
cântec
Cântec: Piticii
Cântec: Ariciul
XXX LUMEA CLR Comunicare 1. Afişul 1.1 - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
SUNETE- orală 2. Exprimarea 1.2 activitatea zilnică - marcarea prin chenare sugestive/ elemente de evaluare, planșe cu imagini din
LOR (ascultare, părerii proprii 1.3 grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje, anunţuri povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3. Reguli de 1.4 importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă ghicitori,planşe-formule specifice în

118
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

interacţiune) comunicare 2.1 - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură eficientă 2.2 familiare/ care prezintă interes prezentare, solicitare
Scriere/ 4. Micul scriitor 2.3 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera b.procedurale :
redactare 5. Lectură: 3.1 de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de Soldăţelul de 3.3 - completarea unui jurnal personal sau al clasei, folosind desene, munca independentă, munca în
construcţie a plumb de H. Ch. 3.4 decupaje şi enunţuri scurte echipă,problematizarea,
comunicării Andersen 4.1 - crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă jocul, învăţarea prin descoperire
4.2 - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, p. c.forme de organizare :
în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale activitate frontală, activitate
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la individuală (proba orală şi scrisă )
experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete,
gusturi, mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje ale
textelor citite de elevi
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor
- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre
didactice, bibliotecar, colegi
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi
informaţii
XXX LUMEA MEM Numere 1.Intensitatea şi 1.6 - realizarea de experimente care să evidenţieze inte-nsitatea/ tăria 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
SUNETE- Măsurări tăria sunetelor - 3.1 sunetului; planşe, casetofon, diverse tipuri de
LOR Ştiinţele Fizicii Timpul (ora) 4.2 - identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra ceasuri
2.Intensitatea şi 5.2 vieţuitoarelor; b.procedurale:
tăria sunetelor - 6.2 - identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Timpul (ziua) perete, ceasul electronic, ceasul; c.forme de organizare a
3.Intensitatea şi - poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea colectivului:
tăria sunetelor - orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un sfert/ activitate frontală, activitate
Timpul 15 minute, ora 10 şi jumătate/ 30 de minute, ora 7 şi 20 de minute individuală
(anotimpurile) etc.);
4.Intensitatea şi - marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de
tăria sunetelor - oră;
Timpul (exerciţii şi - realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace
probleme) indicatoare şi cel electronic;
- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii
variate (durată, momentul începerii etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
119
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează


operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple
în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXX EXPLORA- DP IGIENA Doresc să-mi fie 3.3 - jocuri de prezentare a profesiilor prin costumaţii din materiale 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
REA PERSONAL bine-Importanța reciclabile - “Parada meseriilor” rechizite
MESERII- Ă normelor de - crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie) b. procedurale: conversaţia
LOR igienă pentru în care să prezinte meseriile din zona în care locuiesc şi produsele euristică, exerciţiul, muncă
sănătate, învățare diferitelor meserii independentă, problematizarea,
și relațiile cu - realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea simularea, joc de rol, joc didactic
ceilalți unor meserii c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
LUMEA AVAP Colaj 1.Canarul (tăiere, 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate ; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
SUNETE- asamblare, 2.2 -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; şi abilităţi practice, şablon, acuarele,
LOR Confecţii şi îndoire) 2.3 -realizarea lucrării origami; pensule, paie băuturi răcoritoare.
jucării 2.Colivia (tăiere, 2.4 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; b. procedurale: conversaţia,
lipire) - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi explicaţia, demonstraţia, observaţia,
materialelor de lucru; exerciţiul.
- exersarea muşchilor mici ai mâinii . c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XX LUMEA MM Mișcare pe Dans tematic 1.1 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
X SUNETE- muzică Lacul 1.2 - desfăşurarea unui dans popular liber pe cântecul „Hora” (din laptop
LOR lebedelor- 1.3 folclorul copiilor), b. procedurale: conversația,
fragment P.I. 3.1 valorificând elementele de mişcare déjà asimilate explicația, demonstrația, exercițiul,
- dans liber, cu obiect portabil jocul
Ceaikovski
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în c. forme de organizare a
perechi, pe o muzică audiată colectivului: frontală, individuală,pe
120
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe grup, evaluare orală
cântec
Lacul lebedelor-fragment P.I. Ceaikovski
XXXI BUN CLR Comunicare 1. Personaje 1.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
VENIT, orală preferate 1.2 - formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un de evaluare, planșe cu imagini din
VARĂ! (ascultare, 2. Exerciții 1.3 mod de comportament etc. povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, recapitulative 1.4 - dramatizări ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 3. Exerciții 2.1 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură recapitulative 2.2 fruct, a unei flori etc. prezentare, solicitare
Scriere/ 4. Exerciții 2.3 - recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor b.procedurale :
redactare recapitulative 2.4 - citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 5. Exerciții 3.1 didactice, bibliotecar, colegi munca independentă, munca în
construcţie a recapitulative 3.3 - repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi echipă,problematizarea,
comunicării 6. Lectură: 3.4 informaţii jocul, învăţarea prin descoperire
Soldăţelul de 4.1 c.forme de organizare :
plumb de H. Ch. 4.2 activitate frontală, activitate
Andersen 4.3 individuală (proba orală şi scrisă )
XXXI BUN MEM Numere 1.Caracteristicile 1.3 - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
VENIT, Măsurări anotimpului vara – 1.4 lunilor anului; planşe,monede, bancnote
VARĂ! Ştiinţele vieţii Banii (leul) 1.6 - identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a b.procedurale:
Ştiinţele 2.Caracteristicile 3.1 copilului; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Pământului anotimpului vara – 5.2 - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care c.forme de organizare a
Banii (leul) 6.2 acesta are loc; colectivului:
3.Caracteristicile 6.3 - completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu activitate frontală, activitate
anotimpului vara – evenimente care au importanţă pentru copii/ activităţi extraşcolare; individuală
Banii (euro) - prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea
4.Caracteristicile acestora;
anotimpului vara – - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei,
Banii 200 lei, 500 lei
(euro) - schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt
grup de bancnote sau monede având aceeaşi valoare;
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi
monedele învăţate;
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de bani de
care dispun;
- jocuri de utilizare a banilor;
- compararea unor sume de bani compuse din monede şi
121
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

bancnote diferite;
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/ buget/ cumpărături, oral
şi scris, folosind adunarea şi/ sau scăderea, înmulţirea, împărţirea;
- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În excursie”;
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un
obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple
în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXX EXPLORA- DP RECAPITUL Iată ce am 3.3 - crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
I REA ARE învăţat! beneficiile acestora pentru membrii comunităţii rechizite
MESERII- - dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, utilitatea b. procedurale: conversaţia
LOR meseriilor (mecanicul repară o maşină stricată, medicul ne euristică, exerciţiul, muncă
tratează când sunte mbolnavi, pictorul creează tablouri frumoase independentă, problematizarea,
etc.) simularea, joc de rol, joc didactic
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea c. forme de organizare a
unor meserii colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în
grup/ pe perechi
XXXI BINE AI AVAP Desen 1.Vara 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor uilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
VENIT, (pensulaţie) 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon, , hârtie
VARĂ! Pictură 2.Invitaţia 2.1 cunoscut; colorată, hîrtie creponată verde şi
(decupare, tăiere, 2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor albasatră de diferite nuanţe, lipici,
Colaj lipire, caligrafie, 2.3 ce au suferit deformări minore etc.; foafece, creioane, acuarele, pensule,
pensulaţie) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu scobitori, pietricele, foafecă.
(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, b. procedurale: conversaţia,
confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
-participarea la lucrarea colectivă; exerciţiul, problematizarea.
122
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

-folosirea liniei cu scop de contur; c. forme de organizare a


-realizarea colajului. colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXXI BUN MM Mișcare pe Dans popular 1.4 - desfăşurarea unui dans popular liber pe cântecul „Hora” (din 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
VENIT, muzică Hora 2.1 folclorul copiilor),valorificând elementele de mişcare dejaasimilate laptop
VARĂ! - dans popular pe un cântec de joc din zonă b. procedurale: conversația,
- dans liber, cu obiect portabil explicația, demonstrația, exercițiul,
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică jocul
audiată c. forme de organizare a
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe colectivului: frontală, individuală,pe
cântec grup, evaluare orală
Hora
XXXII IATĂ CE CLR Comunicare 1. Exerciţii 1.1 - audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi 5+1 a. materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
ŞTIM! orală recapitulative 1.2 manifestarea reacţiilor corespunzătoare la acestea de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2. Exerciţii 1.3 - ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, recapitulative 1.4 mesajului transmis de un text audiat ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 3. Exerciţii 2.1 - schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură recapitulative 2.2 mesajul transmis prezentare, solicitare
Scriere/ 4. Exerciţii 2.3 - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, b.procedurale :
redactare recapitulative 2.4 „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, „Propoziţia conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 5. Lectură: Ce e 3.1 crescătoare” etc. munca independentă, munca în
construcţie a mai uşor? de V. 3.3 - povestirea unor vise, poveşti etc. echipă,problematizarea,
comunicării Oseeva 3.4 - prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă jocul, învăţarea prin descoperire
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie c.forme de organizare :
4.2 tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet activitate frontală, activitate
4.3 (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre individuală (proba orală şi scrisă )
litere şi cuvinte
XXXII IATĂ CE MEM Numere Recapitulare 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000; 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
ŞTIU! Figuri şi finală 1.2 - compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci de evaluare
corpuri 1.3 când acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, cu b.procedurale:
geometrice 1.4 ajutorul numărătorii de poziţionare; conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Date 1.5 - aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere c.forme de organizare a
Măsurări 1.6 date; colectivului:
Ştiinţele vieţii 3.1 - rezolvarea de probleme în mai multe moduri; activitate frontală, activitate
Ştiinţele Fizicii 4.2 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică individuală
Ştiinţele 5.1 dată/de la numere date/de la verbe/expresii care sugerează
Pământului 5.2 operaţii;

123
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se


schimbe;
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a
unităţilor, zecilor şi sutelor;
- ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor numere naturale
de trei cifre prin compararea acestora două câte două;
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un
obiect/serviciu, vârsta unor arbori/ animale;
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat;
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele
intervalului;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor
cu anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele
simple/ în filme documentare;
- discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar;
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/
prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de
viaţă;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel
încât să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief
şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
adaptările la mediu etc;
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief
(munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini date;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;
XXXII DP EXPLORAR Vreau să 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
EA devin...La ce 1.3 reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine rechizite
MESERIILO folosesc 2.1 şi acestea b. procedurale: conversaţia
R meseriile? 2.2 - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi euristică, exerciţiul, muncă
124
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

2.3 deosebirilor dintre sine şi ceilalţi independentă, problematizarea,


3.2 - jocuri de rol pentru exemplificarea simularea, joc de rol, joc didactic
3.3 comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite c. forme de organizare a
contexte colectivului: activitate frontală,
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, activitate individuală, activitate în
cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, grup/ pe perechi
fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...)
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu
ascultă activ
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al
copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie)
în care să prezinte meseriile din zona în care locuiesc şi produsele
diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea
unor meserii
XXXII IATĂ CE AVAP Colaj 1.Costumul meu 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
ŞTIM! pentru carnaval(2 2.2 uilizate; şi abilităţi practice, şablon, material
ore)(tăiere, pliere, 2.4 -folosirea liniei cu scop de contur textil gros, ac, aţă de papiotă, fire
asamblare) -transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor textil, foarfecă.
prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire. b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXXII IATĂ CE MM Audiții 1.1 - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
ŞTIM! Recapitulare 2.1 intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu laptop
Audierea unor 2.2 mişcări sugestive ale braţelor b. procedurale: conversația,
cântece 2.3 - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, explicația, demonstrația, exercițiul,
interpretate de 3.1 urmând o mişcare egală jos-sus; jocul
copii 3.4 - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren - audiţie c. forme de organizare a
interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) însoţite de colectivului: frontală, individuală,pe
dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale grup, evaluare orală
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat
intuitiv
125
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu


percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii
egali
- acompanierea melodiilor populare audiate
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime)
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un
dans liber pe linii melodice proprii, simple
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
XXXII ADUNĂM CLR Comunicare 1. Exerciții 1.1 - scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
I ROADELE orală recapitulative 1.2 unor silabe de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2. Exerciții 1.3 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, recapitulative 1.4 alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 3. Exerciții 2.1 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură recapitulative 2.2 - scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu prezentare, solicitare
Scriere/ 4. Exerciții 2.3 respectarea convenţiilor b.procedurale :
redactare recapitulative 2.4 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 5. Test de 3.1 cunoscute munca independentă, munca în
construcţie a evaluare finală 3.3 - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi echipă,problematizarea,
comunicării 6. Lectură: 3.4 individuale sau comune jocul, învăţarea prin descoperire
Evaluare - 4.1 - crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă q. c.forme de organizare :
Evocări despre 4.2 - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, activitate frontală, activitate
învăţătorul Ion 4.3 în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale individuală (proba orală şi scrisă )
Creangă de Jean - test de evaluare finală
Bart
XXXII ADUNĂM MEM Numere Evaluare finală 1.2 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
I ROADELE Figuri şi 1.3 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi de evaluare
corpuri 1.5 ordin/ de ordine diferite; b.procedurale:
geometrice 1.6 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Date 3.1 >, =; c.forme de organizare a
Măsurări 4.1 - compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci colectivului:
Ştiinţele vieţii 4.2 când acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, cu activitate frontală, activitate
Ştiinţele Fizicii 5.2 ajutorul numărătorii de poziţionare; individuală (proba orală şi scrisă)
Ştiinţele - aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere
Pământului date;
126
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;


- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele
intervalului;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/
câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple
în scopul rezolvării;
XXXII DP EXPLORAR Ce pot face două 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
I EA mâini dibace. 1.3 reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine rechizite
MESERIILO Fiecare la locul 2.1 şi acestea b. procedurale: conversaţia
R potrivit- Utilitatea 2.2 - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi euristică, exerciţiul, muncă
socială a 2.3 deosebirilor dintre sine şi ceilalţi independentă, problematizarea,
meseriilor – 3.2 - jocuri de rol pentru exemplificarea simularea, joc de rol, joc didactic
produse realizate. 3.3 comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite c. forme de organizare a
Utilitatea socială a contexte colectivului: activitate frontală,
meseriilor – - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, activitate individuală, activitate în
beneficii pentru cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, grup/ pe perechi
sine și pentru fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...)
comunitate - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu
ascultă activ
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al
copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie)
în care să prezinte meseriile din zona în care locuiesc şi produsele
diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea
unor meserii
XXXII ADUNĂM AVAP Pictură 1.Unde-mi voi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
I ROADELE petrece vacanţa? 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul şi abilităţi practice, şablon, hârtie
Desen Evaluare (desen, 2.2 cunoscut; colorată, acuarele, pensule, lipici,
pensulație) 2.3 - explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; foarfece, o coală de hârtie colorată.
Colaj 2.Bucuriile verii. -realizarea colajului şi exprimarea opiniilor personale în legătură b. procedurale: conversaţia,
Evaluare (colaj) cu ceea ce va conţine aceasta (prin poze,filmuleţe, imagini..). explicaţia, demonstraţia, observaţia,
127
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
ADUNĂM MM Cântarea Evaluare 1.2 - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
ROADELE vocală Jocuri 1.3 (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) laptop
1.4 - marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, b. procedurale: conversația,
2.1 cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau explicația, demonstrația, exercițiul,
2.2 folosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, jocul
2.3 intensităţi diferite c. forme de organizare a
3.1 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv colectivului: frontală, individuală,pe
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) grup, evaluare orală
însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor
muzicale
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a
înălţimilor sunetelor musicale (jetoane – ca simboluri
convenţionale de structurare a melodiilor simple)
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie
de nunanţă sau tempo
XXXI VINE CLR Comunicare 1. Unde îți vei 1.4 - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este 5+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
V VACANȚA orală petrece vacanța 2.1 să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau de evaluare, planșe cu imagini din
MARE! (ascultare, mare? 2.2 într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie) povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 2. Pagină de 2.3 - jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) jurnal (jurnal de 2.4 - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lectură lectură) 3.1 senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi, prezentare, solicitare
Scriere/ 3. Jocuri 3.3 mirosuri, atingerea unei suprafeţe) b.procedurale :
redactare distractive 3.4 - realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau comună conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Elemente de 4. Lectură: 4.1 (album cu desene realizate de elevi în urma citirii/ audierii textelor, munca independentă, munca în
construcţie a Șezătoare literară 4.2 însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la computer) echipă,problematizarea,
comunicării 4.3 jocul, învăţarea prin descoperire
c.forme de organizare :
activitate frontală, activitate
individuală (proba orală şi scrisă )
XXXI VINE MEM Rebusuri 5 a.materiale: caiet, fişe de lucru
V VACANŢA Jocuri b.procedurale:
MARE! conversaţia, explicaţia, exerciţiul
c.forme de organizare a
colectivului:
128
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

activitate frontală, activitate


individuală
JOACĂ- DP RECAPITUL Iată ce am 1 a. materiale: fișe de lucru
TE! ARE învăţat! b. procedurale: conversaţia
euristică, exerciţiul, muncă
independentă, problematizarea,
simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală (probă orală și
scrisă).
XXXI VINE AVAP Confecţii şi 1.Ariciul – suport 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; 2 a. materiale: caietul de arte vizuale
V VACANŢA jucării de creioane (2 2.1 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor şi abilităţi practice, şablon, foarfece,
MARE! ore) 2.2 ce au suferit deformări minore, etc.; lipici, hârtie creponată de diverse
Modelaj (modelare, incizie, 2.3 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu culori, hârtie colorată, staniol.
presare, 2.5 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, b. procedurale: conversaţia,
pensulaţie) confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
-participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
VINE MM Cântarea Jocuri muzicale 1.1 - jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
VACANȚA vocală 1.4 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin laptop
MARE! 2.1 prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite b. procedurale: conversația,
2.2 - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat explicația, demonstrația, exercițiul,
2.3 intuitiv jocul
- acompanierea melodiilor populare audiate c. forme de organizare a
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a colectivului: frontală, individuală,pe
înălţimilor sunetelor musicale (jetoane – ca simboluri grup, evaluare orală
convenţionale de structurare a melodiilor simple)

LIMBA ENGLEZĂ-Planificare pe unităţi de conţinut

Săpt Teme Vocabular Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ă tenţe ore
mân

129
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

a
1. Hello!How Cities, Hello! 1.1 -oferirea răspunsului la salut:”Bună ziua”,”Bună” 1 a.materiale:caiet,
are you countries How are you today? 2.1 - răspuns la întrebări simple: „Unde locuieşti?” “De unde jetoane cu diferite ţări
today? I’m happy. 2.3 eşti?” ”Locuiesc...”.”Sunt din….” b.procedurale:metoda audio-
Where are you from?I’m from Romania. 4.1 -intonarea unui cântec; linguală,exerciţiul,
-participarea la jocuri de construire a unor jocul didactic,metoda directă,munca
mesaje;exemplu:”De unde eşti?Sunt din America.” independentă
- redactarea unor mesaje simple ; c:forme de organizare a
colectivului:frontală,individuală
2. Meet my Sports and This is my friend ,Polly. 1.1 - introducerea unui prieten: „Ea e prietena mea Polly.” 1 a.materiale:caiet,jetoane cu diferite
friend! activities Do you like sports? 2.1 -răspuns la întrebări simple:”Îţi place sportul?” sporturi
Yes,I do. 2.2 “Ce sport îţi place?” b.procedurale:metoda audio-
What sport do you like? 2.3 -recitarea unei poezii scurte-“Prietenului meu îi place linguală,exerciţiul,
I like tennis. 4.1 ceaiul” jocul didactic,metoda directă,munca
What does Tom like? -participarea la jocuri de construire a unor mesaje; independentă
Tom likes football. -intonarea unui cântec;”Aleargă şi stai!” c:forme de organizare a
- redactarea unor mesaje simple ; colectivului:frontal ,individuală
3. Autumn hobbies What do I like? 3.1 -realizarea unui afiş cu colaje şi etichete pentru 1 a.materiale:caiet,
Poster What does my friend like? exprimarea hobbiurilor; etichete,lipici,foarfece
b.procedurale:,munca independentă,
exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
colectivului:frontală,
individuală
4. Who is it? Appearance, This is Emma. 1.1 -prezentarea unei persoane folosind câteva detalii 1 a.materiale:caiet,
adjectives, Who is it? 2.1 familiare :nume, gen, vârstă,trăsături; fotografia fiecărui
clothes Who has got curly hair? 2.3 -realizarea unui proiect de prezentare personală : numele, copil,carton,foarfece,lipici,
She has got straight hair. 4.1 vârsta, hobby-ul, unde locuieşte ; b.procedurale:metoda audio-
-participarea la jocuri de comunicare-joc de rol; linguală,exerciţiul, joculdidactic,metoda
- redactarea unor mesaje scrise simple ; directă,munca independent,proiectul
c:forme de organizare a colectivului:
frontală,individuală
5. Trick or Halloween The pumpkin is big. 1.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet
Treat? items,adjectives 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b.procedurale:metoda audio-
2.3 corecte; linguală,exerciţiul,
4.1 -recitarea unei poezii scurte-“Halloween fericit” metoda directă,munca independentă
-redactarea unor mesaje scrise simple ;exemplu:”Goblin c:forme de organizare a
este scund si fericit.” colectivului:frontal,individuală

130
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

6. Where are Rooms, I’m in the living room. 1.1 -citirea unor mesaje scrise simple şi scurte cu accent pe 1 a.materiale:caiet
you? furniture, My dog is under my chair. 2.1 cuvintele care exprimă poziţii(în,pe ,sub,în faţa,în spatele); b.procedurale:metoda audio-
Where is prepositions Where’s the bird? 2.3 -redactarea unor mesaje simple ;exemplu:”Pasărea este linguală,exerciţiul,
it? 2.4 în copac.” jocul didactic,metoda directă,munca
4.1 - independentă
-participarea la jocuri de comunicare prin cererea şi c:forme de organizare a
oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la colectivului:frontal
localizarea obiectelor-“Găseşte obiectul” ,individuală
7. Autumn Halloween items Trick or Treat! 3.1 -realizarea unui afiş pe care se marchează prin lipire 1 a.materiale:caiet,
Poster imagini specifice sărbătorii de Halloween ; etichete,lipici,foarfece
b.procedurale:,munca
independent,exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
colectivului:frontal,individuală
8. This is my Prepositions, There is a shop opposite the school. 1.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet,
town town items Is there a theatre between the school 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei jetoane cu diferite clădiri
and the restaurant? 2.3 corecte; b.procedurale:metoda audio-
4.1 -redactarea unor mesaje simple ;exemplu:Este un spital linguală,exerciţiul
în faţa teatrului.” ,metoda directă,munca independentă
- recitarea unei poezii scurte-“Aici este biserica” c:forme de organizare a
colectivului:frontală,
individuală
9. Where is Instructions, Where is your house? 1.1 -realizarea de dialoguri simple profesor-elev, elev-elev (cu 1 a.materiale:caiet,
your prepositions Go along the street. 2.1 sprijin) pentru localizarea clădirilor ; jetoane cu diferite cladiri;
house? 2.3 -cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple b.procedurale:metoda audio-
2.4 referitoare la localizarea unor clădiri ;exemplu:”Unde este linguală,exerciţiul,
4.1 casa ta?” metoda directă,munca independent,proiectul
-redactarea unor mesaje simple ; c:forme de organizare a
-redactarea unei invitaţii la sărbătorirea unei zile de colectivului:frontal ,individuală
naştere pornind de la mesaje de felicitări(pot fi descărcate
de pe site-uri de felicitări online);
10. Autumn Town items My town 3.1 -realizarea unui afiş cu imagini şi etichete –clădirile 1 a.materiale:caiet,
Poster reprezentative pentru un oraş; etichete,lipici,foarfece
b.procedurale:
,munca independentă,exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
colectivului:frontal ,individuală
11. What’s the Time,numbers What’s the time? 1.1 -formularea unor întrebări simple şi răspunsuri la aceste 1 a.materiale:caiet
time? It’s four o’clock. 2.1 întrebări –exprimarea timpului;exemplu”Cât este ceasul? b.procedurale:metoda audio-
2.3 Este trei.” linguală,exerciţiul,
131
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

4.1 -redactarea unor mesaje scurte-răspunsuri la întrebări; jocul didactic,metoda directă,munca


-citirea unor mesaje scurte; independentă
- recitarea unei poezii –“Imi place să mă trezesc c:forme de organizare a
dimineaţa” colectivului:frontală,
-participarea la jocuri de pantomimă –identificare a individuală
mesajului şi reproducere a acestuia prin pantomimă;-“Ora
ceaiului”
12. I get up at Time,daily 1.1 -citirea si redactarea unor mesaje scurte;exemplu:”Ea se 1 a.materiale:caiet,
seven routine 1.3 trezeşte la ora şapte.Ea nu se trezeste la ora opt.” creioane colorate,creion grafit
o’clock 2.1 -corelarea mesajelor cu imaginile corespunzatoare b.procedurale:metoda audio-
2.2 acestora; linguală,exerciţiul,
2.3 -răspunsuri verbale şi redactarea acestora;exemplu:”Tu te jocul didactic,metoda directă,munca
4.1 trezeşti la ora zece?Nu.” independentă
-recunoaşterea fazelor zilei şi desenarea unor acţiuni c:forme de organizare a
corespunzatoare acestora; colectivului:frontal
-concurs de mesaje însoţite de pantomimă;”Ghiceşte” ,individuală
13. Here Christmas items 1.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet,
comes 1.3 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei creioane colorate,carioca,creion grafit
Santa! 2.1 corecte; b.procedurale:metoda audio-
2.3 -redactarea unei scrisori pentru Moş Crăciun; linguală,exerciţiul
4.1 -joc de recunoaştere a denumirilor obiectelor specifice ,metoda directă,munca independentă
sărbătorii Crăciunului; c:forme de organizare a
-intonarea unui cântec de Crăciun”Rudolf cel cu nasul colectivului:frontal ,individuală
roşu”
-decodarea unui mesaj şi îndeplinirea
instrucţiunii;exemplu:”Decorează şoseta pentru cadouri.”
14. The Seasons, The leaves are yellow. 1.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet,jetoane cu diferite
seasons irregular plurals It’s autumn. 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei fenomene ale naturii
2.3 corecte; b.procedurale:metoda audio-
4.1 - citirea si redactarea unor mesaje scurte;exemplu:”Sunt linguală,exerciţiul,
ghiocei peste tot.Este primăvară.” metoda directă,munca independentă
-pluralul neregulat;exemplu”frunză-frunze” c:forme de organizare a
-recitarea unei poezii-“Ce faci primăvara?” colectivului:frontal, individuală
-intonarea unui cântec-“Anotimpurile”
15. What is Weather, What is the weather like? 1.1 -răspunsuri verbale la întrebări;exemplu:”Cum este 1 a.materiale:caiet,jetoane cu diferite
the seasons, It’s rainy. 2.1 vremea?Vremea este ploioasă. fenomene ale naturii
weather rhyming words What’s the weather like in summer? 2.3 -redactarea răspunsurilor la întrebări; b.procedurale:metoda audio-
like? It’s hot. 4.1 -realizarea corespondenţei dintre imagini si mesaje scrise; linguală,exerciţiul,
-jocuri de pronunţie;găsirea de cuvinte care metoda directă,munca independent,jocul
rimează;exemplu:”umbrelă-Cenuşăreasa” didactic
132
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

-intonarea unui cântec-“Cum este vremea?” c:forme de organizare a


-jocuri de asociere a imaginilor cu mesajele transmise de colectivului:frontal ,individuală
acestea;
16. Winter Weather, What is the weather like in summer? 3.1 -realizarea unui afiş cu imagini şi etichete; 1 a.materiale:caiet,
Poster seasons, What do you wear in summer? etichete,lipici,foarfece
clothes b.procedurale:,munca
independent,exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
colectivului:frontală, individuală
17. Evaluation 1.1 2 a.materiale:caiet
2.1 b.procedurale:metoda audio-
2.3 linguală,exerciţiul,
4.1 joculdidactic,metoda direct,munca
independentă
c:forme de organizare a
colectivului:frontală,individuală
18. I have got Adjectives, I have got a doll. 1.1 -citirea unor mesaje scurte; 1 a.materiale:caiet
a big features,toys, It’s a dirty doll. 1.3 -răspunsuri la intrebări şi redactarea acestora;exemplu:”A b.procedurale:metoda audio-
umbrella body Who has got a ball? 2.1 cui este mingea?””Cine are un balon verde mare?” linguală,exerciţiul,
parts,clothes Dan has got a ball. 2.3 -descrierea jucăriei favorite-nume,trăsături,îmbrăcăminte; jocul didactic,metoda directă,munca
It’s a green big ball. 4.1 -descrierea unui animal; independentă
- recitarea unei poezii :”Elefantul” c:forme de organizare a
-participarea la jocuri de pantomimă –identificare a colectivului:frontal,individuală
mesajului şi reproducere a acestuia prin
pantomimă-“Elefantul”
19. On Ways of I go on holiday by plane. 1.1 --repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet,jetoane cu obiecte
holiday transport, She goes on holiday by car. 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei vestimentare
clothes, She doesn’t go train. 2.3 corecte; b.procedurale:metoda audio-
4.1 -răspunsuri la întrebari şi redactarea linguală,exerciţiul,
acestora;exemplu:”Ce iau ei in vacanţă?” jocul didactic,metoda directă,munca
“Sue ia în vacantă….” independentă
- exerciţii de asociere a imaginilor cu mesajele transmise c:forme de organizare a
de acestea;exemplu:”Ann pleacă în America.Ea merge colectivului:frontal,individuală
cu…..”
-desenarea unor obiecte vestimentare;denumirea
acestora;
-joc de recunoaştere ,denumire şi poziţionare a obiectelor
vestimentare;exemplu:”În geamantan este o fustă.”
20. Winter Names, My class 3.1 -realizarea unui colaj-album de grup în care sunt marcate 1 a.materiale:caiet,
Poster hobbies în scris numele membrilor grupului şi hobby-urile lor; etichete,lipici,foarfece
133
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

b.procedurale:,munca
independent,exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
colectivului:frontal,individuală
21. On the Park items There is a lake in the park. 1.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet
swing Is there a lake in the park? 1.3 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b.procedurale:metoda audio-
Yes,there is. 2.1 corecte; linguală,exerciţiul,
2.3 -citirea unor mesaje scurte; jocul didactic,metoda directă,munca
4.1 -exerciţii de găsire a răspunsului corect-alegere independentă
multipla;exemplu:”Este în parc un zmeu?Da,este.Nu,nu c:forme de organizare a
este.” colectivului:frontal ,individuală
-intonarea unui cântec-“Dacă vesel se trăieşte,bate aşa”
-joc de rol-“Bătrânul surd”
22. Can you Can-ability I can ride a bike. 1.1 -citirea unor mesaje scurte; 1 a.materiale:caiet,
ride a Sports and Can you ride a bike? 2.1 -exerciţii de asociere a imaginilor cu mesajele jetoane cu animale,jetoane cu diferite
bike? activities Yes ,I can.No ,I can’t. 2.3 corespunzătoare; sporturi;
4.1 -formularea de intrebări şi găsirea răspunsurilor –alegere b.procedurale:metoda audio-
multiplă; linguală,exerciţiul,
-redactarea răspunsurilor; jocul didactic,metoda directă,munca
-citirea unor mesaje trăsnite şi asocierea lor cu imaginile independentă
corespunzătoare; c:forme de organizare a
-recitarea unei poezii-“Pot să bat cu ambele mâini” colectivului:frontală,
-jocuri de intuire a unor animale pe baza unor individuală
informaţii;exemplu:”Este mare?Poate să zboare?Este o
pasăre?”
23. Surprise Party Hide! -citirea unor mesaje scurte; 1 a.materiale:caiet,
birthday items,numbers,gi Surprise! 1.1 Formularea de întrebări şi redactarea creioane colorate,carioci,creion grafit
party ving commands How old are you? 2.1 răspunsurilor:exemplu:”Câţi ani are Ann?Ea are opt ani.” b.procedurale:metoda audio-
How old is Ann? 2.3 -asocierea unor mesaje cu imaginile linguală,exerciţiul, metoda direct,munca
She’s eight. 4.1 corespunzătoare;exemplu:Acesta este tortul independent,proiectul
meu.”Completarea unor mesaje cu cuvintele c:forme de organizare a
corespunzătoare;exemplu:”….este câinele ănnei.Acesta colectivului:frontală,individuală
este câinele Annei.”
-intonarea unui cântec-“La mulţi ani!”
-proiect-realizarea unei felicitări;
24. Spring Party items Mother’s Day 3.1 -realizarea unui afiş cu etichete pentru anumite imagini cu 1 a.materiale:caiet,
Poster tema “Ziua mamei” etichete,lipici,foarfece
b.procedurale:,munca
independentă,exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
134
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

colectivului:frontală,individuală
25. Where do Animal habitats, Cows live on the farm. 1.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet,
they live? prepositions Where do crocodils live? 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei jetoane cu diferite medii de viaţa
They live in the river.There are camels 2.3 corecte; b.procedurale:metoda audio-
in the desert. 4.1 -redactarea răspunsurilor la întrebări;exemplu:”Unde linguală,exerciţiul,
locuiesc cămilele?Cămilele locuiesc în deşert.” metoda directă,munca independentă
-pluralul neregulat;exemplu:”şoarece-şoareci” c:forme de organizare a
asocierea unor mesaje cu imaginile corespunzătoare; colectivului:frontală,individuală
26. Easter Holidays, Where are the Easter Eggs? 1.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet
Bunny prepositions The red egg is under the tree. 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b.procedurale:metoda audio-
2.3 corecte; linguală,exerciţiul,metoda directă,munca
4.1 -completarea unor mesaje cu cuvintele independent,proiectul
corespunzătoare;exemplu”Oul roşu este….””Oul roşu este c:forme de organizare a
lângă pui.” colectivului:frontal ,individuală
-proiect-redactarea unei scrisori către iepuraş;
-răspunsuri la întrebări şi redactarea lor;exemplu:”Cum
este vremea?””vremea este insorită.”
-recitarea unei poezii-“Primăvara”
27. Let’s play! Rhyming Where you go and rhymes with pool is 1.1 -găsirea de cuvinte care rimează şi alcătuirea umor 1 a.materiale:caiet
words,riddles,odd … school. 2.1 mrsaje trăsnite cu ajutorul acestora;exemplu:”albină-ceai- b.procedurale:metoda audio-
words The bee drinks tea. 2.3 Albina bea ceai.” linguală,exerciţiul,
4.1 -intuirea diferenţelor dintre două imagini şi redactarea jocul didactic,metoda directă,munca
acestora; independentă
-gasirea unor mesaje cu ajutorul exerciţiilor matematice; c:forme de organizare a
colectivului:frontal ,individuală
28. Spring 3.1 -realizarea unui afiş cu animale care trăiesc în diferite 1 a.materiale:caiet,
Poster habitate; etichete,lipici,foarfece
b.procedurale:,munca
independentă,exerciţiul,proiectul
c:forme de organizare a
colectivului:frontal, individuală
29. I am an sunflower Can you help me? 2.4 - jocuri de rol în perechi între colegi sau între professor şi 1 a.materiale:caiet
actor Thank you! elevi; b.procedurale:metoda audio-
linguală,exerciţiul,
jocul didactic,metoda directă,munca
independentă
c:forme de organizare a
colectivului:frontală, individuală
30. Letter to a Letter, Dear Mary, 1.1 1 a.materiale:caiet
penfriend penfriend,Post,po Bye, 2.1 -redactarea unei scrisori către un prieten; b.procedurale:metoda audio-
135
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

stman, 2.3 linguală,exerciţiul,


countries,activitie 4.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu metoda directă,munca independentă
s,sports individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei c:forme de organizare a
corecte; colectivului:frontal ,individuală
31. What can revision 1.1 1 a.materiale:caiet
you do in 2.1 b.procedurale:metoda audio-
English? 2.3 linguală,exerciţiul,
4.1 jocul didactic,metoda directă,munca
independentă
c:forme de organizare a
colectivului:frontală, individuală
32. Evaluation 2

LIMBA FRANCEZĂ- Planificare pe unităţi de conţinut -CLASA A II-A

Săpt Unităţi de Conţinuturi Vocabular Com Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ă invăţare pe ore
mâna tenţe
1 Bonjour ! Que Donner et demander Je suis….. j’ai ….ans. je 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, jetoane, imagini
fais-tu des informations suis de …. 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
aujourd’hui ? personnelles. Parler de până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; metoda ludica, exerciţiul, dialogul dirijat
soi Exerciţii de identificare prin asociere de imagini; c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
Exerciţii de simulare a unui dialog; Activitate perechi
ludica
2 Mon ami Présenter quelqu’un Mon ami(e) s’appelle….. 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Parler de son ami il /elle a …ans. Il /elle est 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
de …. Il/elle aime …. 2.2 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul,
Exerciţii de recitare; Exerciţii de simulare; dialogul dirijat,
Activitate ludică; c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuala
3 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece creioane colorate
travail 1 connus correspondante! 3.1 grup care conţin etichete cu imagini si cuvintele b. procedurale:
corespunzatoare; exercitii de completare a Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul
cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor didactic
cu imaginea; desenare si colorare c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
4 C’est qui ? Identifier des Il /elle a les cheveux …., 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
personnes. les yeux ….etc. 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:

136
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Faire le portrait 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul,
physique Exerciţii de simulare; Activitate ludică; dialogul dirijat,
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuala
5 Où es-tu ? où Donner des Mon chien est sur /sous la 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
est-il ? où est- informations spatiales. table, mon chat est 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
elle ? Les prépositions de sur/sous la chaise etc. până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul,
lieu. Exerciţii de simulare; Activitate ludică; dialogul dirijat,
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuala
6 Ma ville Reconnaitre les C’est ma ville. Dans ma 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
édifices de la ville. ville il y a une école, un 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
S’orienter en ville. supermarché, un cinéma, 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat,
Demander/donner des une poste etc. Exerciţii de simulare a unui dialog; Exerciţii de lucrul individual
informations. identificare prin asociere de imagini c. forme de organizare a colectivului: frontală,
colectiva
7 Où habites- Demander/ donner des Où habites-tu ? j’habite …. 1.1 Exerciţii de intuire a sensului unei propoziţii pe 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
tu ? informations sur À droite/à gauche, derrière, 1.3 baza unei imagini; Exerciţii de repetare după b. procedurale:
l’environnement. devant … 2.1 model; Exerciţii de identificare prin asocierea metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat,
imaginii cu cuvântul; Recitarea unei poezii simple; lucrul individual
c. forme de organizare a colectivului: frontală,
colectiva
8 Atelier de Identifier des mots Trouve les mots pour 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece creioane colorate
travail 2 connus compléter et colle une 3.1 grup care conţin etichete cu imagini si cuvintele b. procedurale:
Ecrire une invitation maison ! Dessine et colorie corespunzatoare; exercitii de completare a Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul
des masques ! cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor didactic
cu imaginea; desenare si colorare c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
9 Quelle heure Demander/donner Quelle heure est-il ? il est 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
est-il ? l’heure …… 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului: frontală,
Exerciţii de identificare şi completare; individuală
10 Mon Demander/donner des À quelle heure tu prends le 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
programme informations sur son petit déjeuner? À quelle 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
programme heure tu vas à l’école ? 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
…… Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului: frontală,
Exerciţii de completare individuală
11 Les saisons Identifier et donner les Les saisons de l’année, il 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
saisons de l’année fait chaud, il fait froid, 1.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
137
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

j’aime l’été, ma saison 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
préférée est … Exerciţii de pronunţie; Exercitii de recitare; c. forme de organizare a colectivului: frontală,
Exerciţii de completare individuală
12 Atelier de Identifier des mots Trouve l’étiquette 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece creioane colorate
travail 3 connus correspondante et les mots 3.1 grup care conţin etichete cu imagini b. procedurale:
Écrire une lettre au pour compléter la lettre! reprezentând aceste cuvinte; exercitii de Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul
Père Noël Dessine ton cadeau completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi didactic
préféré ! asocierea lor cu imaginea; desenare si colorare c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
13 Je sais lire Identifier la règle : on Retiens ! lis le dialogue. 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
ne lit pas le « e » final. Trouve des mots avec 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
Lire des mots connus « e » final 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului: frontală,
Exerciţii de identificare şi completare; individuală
14 Atelier de Identifier des mots Mots croisés 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
travail 4 connus 2.1 grup care conţin etichete cu imagini b. procedurale:
Écrire des mots avec reprezentând aceste cuvinte; exercitii de exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
« e » final completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi c. forme de organizare a colectivului: frontală,
asocierea lor cu imaginea individuală
15 J’ai un grand Identifier des objets. Voilà un parapluie. J’ai un 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
parapluie Décrire des objets. grand / petit parapluie. Tu 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
Avoir – personnes du as un grand/petit parapluie. 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
singulier Il a un grand/petit Exerciţii de asociere si completare; Recitarea unei c. forme de organizare a colectivului: frontală,
parapluie. C’est un grand poezii simple; individuală
ballon bleu….
16 En vacances Demander/Donner des Pour aller en vacances, je 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
informations sur ses prends le bus/le 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
vacances train/l’avion …. 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul
Exerciţii de asociere si completare; Exercitii de didactic
identificare; Activitate ludica c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuală
17 Atelier de Identifier et écrire des Trouve et écris le mot 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 5 mots connus correspondant ! 3.1 grup care conţin etichete cu imagini si cuvintele b. procedurale:
corespunzatoare; exercitii de completare a Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală,
cu imaginea; desenare si colorare individuală
18 Joue avec Demander et donner Je fais du piano, je fais du 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
moi ! des informations vélo, je joue dans le parc, 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
personnelles etc. 3.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul,
Exerciţii de identificare; Exercitii de completare; dialogul dirijat
138
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Activitate ludica c. forme de organizare a colectivului: frontală, in


perechi, individuala
19 Tu peux faire Identifier et nommer Je peux faire du tennis, je 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
du vélo ? les jeux préférés peux faire du vélo etc. 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, recitare de
Exerciţii de identificare; Exercitii de completare; poezii
Recitarea unei poezii simple; c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuală
20 Joyeux Parler de soi. Faire des Joyeux anniversaire ! c’est 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet,creioane colorate, CD player
anniversaire! vœux. mon gâteau d’anniversaire, 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
etc. 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat,
Exerciţii de identificare; Exerciţii de colorare; lucrul individual, intonare de cantec
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuală
21 Atelier de Identifier et écrire des Trouve et écris le mot 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,creioane colorate
travail 6 mots connus correspondant ! 1.2 grup care conţin etichete cu imagini b. procedurale:
3.1 reprezentând aceste cuvinte; exercitii de Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi c. forme de organizare a colectivului: frontală,
asocierea lor cu imaginea; desenare si colorare individuală
22 Où vivent les Identifier et nommer Le lion vit dans la forêt/ la 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate , imagini, CD
animaux les animaux et leur vache vit à la ferme/ le 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor player
habitat poisson vit dans la rivière 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; b. procedurale:
etc. Exerciţii de identificare si asociere; Audierea metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat,
cântecului lucrul individual, audierea si intonarea unui cantec
‘’Un éléphant se balançait” c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
23 Joyeuses Faire des vœux. Joyeuses Pâques ! On 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Pâques ! Demander /donner des mange des œufs. La nuit 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
informations sur le jour de Pâques on va à 2.2 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, recitare de
de Pâques. l’église… Exerciţii de identificare si asociere; Exerciţii de poezii
colorare; Recitarea unei poezii simple c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuală
24 Les jours de la Identifier les jours de la Les jours de la semaine 1.2 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
semaine semaine 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, recitare de
Exerciţii de identificare si asociere; Recitarea unei poezii
poezii simple c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuală
25 Atelier de Identifier et écrire les Trouve et écris le mot 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
travail 7 jours de la semaine correspondant ! 2.1 grup care conţin etichete cu imagini b. procedurale:
139
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

reprezentând aceste cuvinte; exercitii de Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul
completare a cuvintelor didactic
c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
26 Les métiers Identifier les métiers Les métiers : professeur, 1.2 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
facteur, policier, médecin, 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
institutrice, pompier, 1.3 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte ; metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul,
docteur, boulanger, Exerciţii de simulare; Activitate ludică; dialogul dirijat,
chauffeur, cuisinier c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
perechi, individuala
27 Atelier de Identifier et écrire les Trouve l’étiquette 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,creioane colorate
travail 8 métiers correspondante ; écris le 3.1 grup care conţin etichete cu imagini b. procedurale:
mot correspondant ! reprezentând aceste cuvinte; exercitii de Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi c. forme de organizare a colectivului: frontală,
asocierea lor cu imaginea; desenare si colorare individuală
28 L’école Identifier des mots Lexique de l’école : le 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
familiers ; l’univers de pupitre, le plumier, la 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
l’école classe, etc. 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
Exerciţii de identificare si asociere; Recitarea unei c. forme de organizare a colectivului: frontală,
poezii individuală
29 Je sais lire Identifier la règle : Retiens ! lis le dialogue. 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
« ai » > [e]. Lire des Trouve des mots avec « ai» 1.2 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
mots connus 2.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului: frontală,
Exerciţii de identificare şi completare; individuală
30 Un jeu pour Sensibilisation aux Trouve les mots qui 1.1 Exerciţii de identificare si asociere; Exercitii de 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
toi ! sons spécifiques du riment ! Trouve les mots 1.2 completare; Exerciţii de identificare a obiectelor b. procedurale:
français cachés ! 2.1 Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
31 Atelier de Identifier des mots Trouve les images 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,creioane colorate
travail 9 connus correspondantes ! 3.1 grup care conţin etichete cu imagini b. procedurale:
reprezentând aceste cuvinte; exercitii de Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
completare a cuvintelor; reperarea etichetelor c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală
32 Je suis un petit Réciter des poésies, Culture et civilisation 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
acteur dire une devinette française : fable de La 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
Fontaine : La cigale et la 3.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat,
fourmi. Devinette Activitate ludică; Recitarea unei poezii simple lucrul individual, jocul didactic
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in
140
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

perechi, individuală
33 Une lettre à Donner/demander des Je suis Monique. J’ai 7 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
mon ami informations ans. J’aime nager… 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
personnelles. Écrire 3.1 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
une lettre. Exerciţii de identificare si asociere; realizarea unei c. forme de organizare a colectivului: frontală,
scrisori individuală
34 Tu es fort en Donner des Je peux : chanter une 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
français ? informations chanson en français, dire 2.1 profesor a unui mesaj simplu individual/ în cor b. procedurale:
personnelles sur ses les couleurs, dire les quatre 2.2 până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
activités préférées saisons de l’année… Exerciţii de identificare si asociere; c. forme de organizare a colectivului: frontală,
individuală

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-LIMBA GERMANĂ


Săpt Unităţi de Conţinuturi Vocabular Com Activităţi de învăţare Nr Resurse
. invăţare pe or
tenţe e
1 Guten Tag !Wie Fragen und eigenen Ich heiße….. Ich bin …. 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, jetoane, imagini
geht es dir Information geben. Jahre alt. Ich komme aus 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda ludica, exerciţiul, dialogul dirijat
heute? …. intonaţiei corecte ; c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi
Exerciţii de identificare prin asociere de imagini; Exerciţii de
simulare a unui dialog; Activitate ludica
2 Mein Freund Sich vorstellen. Mein Freund heißt….. Er 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Vorstellen sein ist…..Jahre alt. Er kommt 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul, dialogul
Freund. aus …. Er mag…. 2.2 intonaţiei corecte ; Exerciţii de recitare; Exerciţii de simulare; dirijat,
Activitate ludică; c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuala
3 Arbeitszeit 1 Identifizieren die Finde die Bilder und klebe 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece creioane colorate
unbekannten Wörter Sie ein! 3.1 conţin etichete cu imagini si cuvintele corespunzatoare; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul didactic
de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
cu imaginea; desenare si colorare
4 Wer ist ? Identifizieren die Er hat …….Haar, 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
anderen. ……….Augen 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul, dialogul
Bezeichnen das 2.1 intonaţiei corecte ; Exerciţii de simulare; Activitate ludică; dirijat,
physisch Porträt c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuala
5 Wo ist er ? Wo Platz Mein Hund ist auf/unter 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
ist sie? Wo bist Präpositionen. dem Tisch. Meine Katze ist 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul, dialogul
du? auf/unter dem Stuhl intonaţiei corecte ; Exerciţii de simulare; Activitate ludică; dirijat,
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuala
6 Meiner Stadt In die Stadt. Sich Das ist meine Stadt . In 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
orientieren. Fragen meiner Stadt gibt es eine 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul
141
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

und Information Schule, ein Kino, ein 2.1 intonaţiei corecte ; Exerciţii de simulare a unui dialog; Exerciţii de individual
geben Postamt etc. identificare prin asociere de imagini c. forme de organizare a colectivului: frontală, colectiva
7 Wo wohnst du? Fragen und Wo wohnst du ? ich wohne 1.1 Exerciţii de intuire a sensului unei propoziţii pe baza unei imagini; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
Information geben in …. 1.3 Exerciţii de repetare după model; Exerciţii de identificare prin b. procedurale: metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul
Links/ rechts / gegenüber 2.1 asocierea imaginii cu cuvântul; Recitarea unei poezii simple; individual
c. forme de organizare a colectivului: frontală, colectiva
8 Arbeitszeit 2 Identifizieren die Finde die Bilder und klebe 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece creioane colorate
unbekannten Sie ein! 3.1 conţin etichete cu imagini si cuvintele corespunzatoare; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul didactic
Wörter. Eine de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
Invitation schreiben cu imaginea; desenare si colorare
9 Wie spät ist Wie spät ist es? Es Wie spät ist es? Es 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
es ? ist…….Uhr ist…….Uhr 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
Exerciţii de identificare şi completare;
10 Meinem Fragen und Um wieviel Uhr gingst du in 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Programm Information geben die Schule ? 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
2.1 intonaţiei corecte ; Exerciţii de pronunţie; Exerciţii de completare c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
11 Die Fragen und Die Jahreszeiten/ es ist 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Jahreszeiten Informationnen kalt/es ist warm/ regnet 1.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
geben. esich mag der Sommer 2.1 intonaţiei corecte ; Exerciţii de pronunţie; Exercitii de recitare; c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
Exerciţii de completare
12 Arbeitszeit 3 Identifizieren die Finde die Bilder und klebe 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece creioane colorate
unbekannten Sie ein! 3.1 conţin etichete cu imagini reprezentând aceste cuvinte; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul didactic
Wörter. Ein Brief für de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
Weihnachtsmann cu imaginea; desenare si colorare
schreiben.
13 Ich kann lesen Die Regeln Lies den Dialog ! 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
erkennen. Lesen 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
Exerciţii de identificare şi completare;
14 Arbeitszeit 4 Identifizieren die Kreuzworträtsel 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
unbekannten 2.1 conţin etichete cu imagini reprezentând aceste cuvinte; exercitii b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
Wörter. de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
Kreuzworträtsel cu imaginea
15 Ich habe ein Identifizieren die Das ist einen 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Regenschirm Objekten. Regenschirm. Er ist groß / 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:
beschreiben rot/ klein 2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de asociere si completare; Recitarea exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
unei poezii simple; c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
16 Die Ferien Fragen und In die Ferien 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
Information geben 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul didactic
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de asociere si completare; Exercitii de c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuală
identificare; Activitate ludica
17 Arbeitszeit 5 Identifizieren die Finde und schreibe die 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
Wörter Wörter 3.1 conţin etichete cu imagini si cuvintele corespunzatoare; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
cu imaginea; desenare si colorare
18 Wir spielen Fragen und Sport machen 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
142
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

zusammen Information geben 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul, dialogul
3.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare; Exercitii de completare; dirijat
Activitate ludica c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuala
19 Kannst du mit Fragen und Ich spiele Tennis, ich gehe 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
dem Fahrrd antworten mit dem Fahrrad 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, recitare de
gehen ? 2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare; Exercitii de completare; poezii
Recitarea unei poezii simple; c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuală
20 Es ist mein Glückwunsch ! Alles Gute zum Geburtstag. 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet,creioane colorate, CD player
Geburtstag! 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare; Exerciţii de colorare; individual, intonare de cantec
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuală
21 Arbeitszeit 6 Identifizieren die Finde und schreibe die 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,creioane colorate
Wörter Wörter 1.2 conţin etichete cu imagini reprezentând aceste cuvinte; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
3.1 de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
cu imaginea; desenare si colorare
22 Die Tiere Identifizieren die Der Löwe, der Bär, die 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate, imagini, CD player
Tiere Haustiere/ die Wildtiere 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare si asociere; Audierea metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
cântecului audierea si intonarea unui cantec
‘’Un éléphant se balançait” c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
23 Frohe Ostern Es ist Osternzeit. Frohe Ostern 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, recitare de
2.2 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare si asociere; Exerciţii de poezii
colorare; Recitarea unei poezii simple c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuală
24 Die Die Wochentage Die Wochentage 1.2 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Wochentage 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, recitare de
intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare si asociere; Recitarea poezii
unei poezii simple c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuală
25 Arbeitszeit 7 Identifizieren die Finde und schreibe die 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Wochentage Wörter 2.1 conţin etichete cu imagini reprezentând aceste cuvinte; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual, jocul didactic
de completare a cuvintelor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
26 Die Handwerke Identifizieren die Lehrer, Polizist, Arzt, 1.2 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Handwerke Feuerwehrmann, Fahrer 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, metoda ludică, exerciţiul, dialogul
1.3 intonaţiei corecte ; Exerciţii de simulare; Activitate ludică; dirijat,
c. forme de organizare: frontală, in perechi, individuala
27 Arbeitszeit 8 Identifizieren die Finde die Bilder und klebe 1.2 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,creioane colorate
Wörter Sie ein! 3.1 conţin etichete cu imagini reprezentând aceste cuvinte; exercitii b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor şi asocierea lor c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
cu imaginea
28 Die Schule Die Schule Die Schulsachen 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare si asociere; Recitarea c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
unei poezii
29 Ich kann lesen Die Regeln Lies den Dialog 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
erkennen. Lesen 1.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
2.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de pronunţie;Exerciţii de identificare şi c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
completare;
143
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
Tel:0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

30 Spielen spielen Lerne die Reime. Welche 1.1 Exerciţii de identificare si asociere; Exercitii de completare; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
Wörter reimen 1.2 Exerciţii de identificare a obiectelor b. procedurale:
2.1 Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
31 Arbeitszeit 9 Identifizieren die Finde die Bilder ! 1.1 Exerciţii de participare la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,creioane colorate
Wörter 3.1 conţin etichete cu imagini reprezentând aceste cuvinte; exercitii b. procedurale:
de completare a cuvintelor; reperarea etichetelor Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
32 Ich bin Künstler Lerne die Reime, Rätsel 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Rätsel 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul
3.1 intonaţiei corecte; Activitate ludică; Recitarea unei poezii simple individual, jocul didactic
c. forme de organizare a colectivului: frontală, in perechi, individuală
33 Brief für Ein Brief schreiben Ich bin Peter. Ich bin7 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
meinem Jahre alt. Ich bin Schüler 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
Freund 3.1 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare si asociere; realizarea c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
unei scrisori
34 Sprichst du gut Fragen und Ich kann singen, lesen, 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea după profesor a unui 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
Deutsch? Information geben spielen 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale: Exerciţiul, lucrul individual, dialogul dirijat
2.2 intonaţiei corecte; Exerciţii de identificare si asociere; c. forme de organizare a colectivului: frontală, individuală
35 Évaluation 2 Evaluatuion Wiederholungen 1.1 Joc de rol după imagini date 1 a. materiale: caiet, creioane colorate, fişe de lucru
1.2 Exerciţii de identificare şi asociere; Exercitii de completare; b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat, conversaţia euristică, lucrul
2.1 Exercitii de recapitulare individual
2.2 c. forme de organizare a colectivului: in perechi, frontală, individuală
3.1

144