Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor , Responsabil comisie metodică, Director,

Meiroṣu Mădălina prof . Cange Sonia prof. Istrate Iuliana Roxana

PLANIFICARE ANUALĂ,
CALENDARISTICĂ,
PE UNITĂȚI

Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ


Clasa: a VI-a (2 ore/săptămână)

MANUALUL Limba moderna 1 – Limba engleza, Editura Uniscan Grup Educational, Autor: Jenny Dooley

Conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 3393/28.02.2017


SEMESTRUL I

Nr. UNITATEA DE NR.


Crt ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE DE SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES) ORE
Revision All. All 2 S1
09-13 sept
Initial test 2 S2
16-20 sept
WELCOME - Countries/Nationalities- to 1.2.Identificarea semnificaţiei generale 2 S3
BACK be a mesajelor orale curente, clar și rar 23-27 sept

- Subject/ object pronouns articulate


2 S4
- Family members, can/ 30sept-04oct
can’t
2 S5
- Clothes/ Accessories- has 07-11oct
got/ hasn’t got
- Footwear 2 S6
14-18 oct
- Days of the week
- There is/ there are
- Months/ Seasons
- School subjects
- Question words
1. MY WORLD - Daily rountines 1.2.Identificarea semnificaţiei generale a 2 S7
mesajelor orale curente, clar și rar 21-25 oct
- Free-time activities articulate
- Appearance 1.3.Identificarea unor elemente culturale S8
specifice limbii studiate 2
- Character 28oct-01nov
2.1.Realizarea unei expuneri scurte, exersate,
- Present simple asupra unui subiect familiar
S9
- Adverbs of frequency 2.2.Participarea la scurte interacţiuni verbale 2 04-08 nov
cu sprijin din partea interlocutorilor
- Present continuous
2.3.Exprimarea unei păreri în legătură cu un
- Present simple vs present subiect familiar/o situaţie cunoscuta S10
2.4.Manifestarea interesului pentru 2 11-15 nov
continuous
participarea la schimbul verbal
- Stative verbs 3.3 Identificarea unor informaţii de detaliu
- CLIL- (citizenchip)- Good dintr-un document web
Students 3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de mesaje scrise

2. ROUND WE - Means of transport 1.2.Identificarea semnificaţiei generale a 2 S11


mesajelor orale curente, clar și rar articulate
GO - Signs in a city 1.3.Identificarea unor elemente culturale 18-22 nov
- Shops and services specifice limbii studiate
- Materials 2.2.Participarea la scurte interacţiuni verbale 2 S12
cu sprijin din partea interlocutorilor
- Comparative 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură cu un 25-29 nov
- Prepositions of place subiect familiar/o situaţie cunoscuta
- Superlative 2.4.Manifestarea interesului pentru
2 S13
participarea la schimbul verbal
- CLIL-Landmarks 3.1.Identificarea informaţiilor necesare din 02-06 dec
- Presentation skills liste sau din texte funcţionale
simple (pliante, meniuri, orare, reclame S14
3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un text clar 2
structurat (articole de ziar/digitale simple, 09-13 dec
broșuri), în care numerele și numele joacă un
rol important S15
3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru 2
informare prin lectură 16-20 dec
4.3 Participarea la schimbul de mesaje scrise
SEMESTRUL AL II-LEA

Revision All previous. S1


2
13-17 jan

3. BACK IN - Famous people 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din 2 S2


fragmente scurte înregistrate,referitoare la
TIME - Landmarks aspecte cotidiene previzibile, atunci când se 20-24 jan
- Places in a city vorbește rar
- Past simple of ”to be” and și clar
1.3.Identificarea unor elemente culturale
’’ have got’’ specifice limbii studiate S3
2
- CLIL- Great Queens 2.1.Realizarea unei expuneri scurte, exersate,
asupra unui subiect familiar 27-31 jan
2.2.Participarea la scurte interacţiuni verbale
cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3.Exprimarea unei păreri în legătură cu un
subiect familiar/o situaţie cunoscuta S4
3.1.Identificarea informaţiilor necesare din 2
liste sau din texte funcţionale simple (pliante, 03-07 feb
meniuri, orare, reclame
3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple,
broșuri), în care numerele și numele joacă un S5
rol important 2
3.3 Identificarea unor informaţii de detaliu 10-14 feb
dintr-un document web
3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de mesaje scrise

4. CELEBRITIES -Celebrities 1.2.Identificarea semnificaţiei generale a 2 S6


- Jobs mesajelor orale curente, clar și rar 17-21 feb
articulate
- Types of entertainment 1.3.Identificarea unor elemente culturale
- Past simple of regular and specifice limbii studiate 2 S7
irregular verbs, affirmative 2.2.Participarea la scurte interacţiuni verbale 24-28 feb
and negative cu sprijin din partea interlocutorilor 2 S8
- CLIL- Musical 2.4.Manifestarea interesului pentru 02-06 mar
participarea la schimbul verbal
Instruments 3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Project-A poster A informare prin lectură
traditional musical 4.1 Completarea unui formular cu informaţii
S9
instrument and dance de identificare (educaţie, interese, competenţe) 2 09-13 mar
4.2 Prezentarea unei activităţi în scris,
utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”,
„pentru că”)
5. WHAT AN - Holiday activities 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale din 2 S10 S12
- Sports/ Extreme Sports fragmente scurte înregistrate,referitoare la 16-20 mar
ADVENTURE! aspecte cotidiene previzibile, atunci când se
- Weather Saptamana
vorbește rar și clar
- Endangered species 1.2.Identificarea semnificaţiei generale a „Scoala Altfel”
- Feelings mesajelor orale curente, clar și rar articulate
S11
- Past Simple/ interogative 2.1.Realizarea unei expuneri scurte, exersate, 2 23-27 mar
and short answers asupra unui subiect familiar
2.2.Participarea la scurte interacţiuni verbale
- Question tags cu sprijin din partea interlocutorilor
- Connectors 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură cu un 1 May Ziua
- Adverbs ending in -ly, -ily subiect familiar/o situaţie cunoscuta muncii-zi
- CLIL- Travel with Care 3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un text clar S13
structurat (articole de ziar/digitale simple, 2 20-24 apr libera
- Project- Leaflet
broșuri), în care numerele și numele joacă un
rol important
3.3 Identificarea unor informaţii de detail
dintr-un document web
.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
2 S14
informare prin lectură
27apr-01may
6. SPECIAL - Celebrities and festivities 1 Identificarea informaţiilor esenţiale din 2 S15
fragmente scurte înregistrate, 04-08 may
DAYS - Phrases with Do/ Make referitoare la aspecte cotidiene previzibile,
- Food and food categories atunci când se vorbește rar
- Future simple și clar
1.2.Identificarea semnificaţiei generale a
- Can/ can’t mesajelor orale curente, clar și rar S16
2
- May/ may not articulate 11-15 may
1.3.Identificarea unor elemente culturale
- Adverbs of manner specifice limbii studiate
- Quantifiers 2.1.Realizarea unei expuneri scurte, exersate,
asupra unui subiect familiar
2.2.Participarea la scurte interacţiuni verbale
cu sprijin din partea interlocutorilor S17
2 18-22 may
3.1.Identificarea informaţiilor necesare din
liste sau din texte funcţionale
simple (pliante, meniuri, orare, reclame
4.2 Prezentarea unei activităţi în scris, 2 S18
utilizând cuvinte de legătură 25-29 may
(„și”, „dar”, „pentru că”)
4.3 Participarea la schimbul de mesaje scrise

7. REVISION & CLIL (History): The story behind 2 S19 1 iunie Zi libera-
01-05 jun Ziua Copilului
EVALUATION Thanksgiving in the USA
World Tales 5 iunie Zi libera-
Evaluation (Modules1-6) Ziua Invatatorului
2 S20
08-12 jun 8 iunie- zi libera
legal- Rusalii