Sunteți pe pagina 1din 1
ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, I.L. CARAGIALE,, MUNICIPIUL SIBIU , JUDEŢUL SIBIU

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.L. CARAGIALE,, MUNICIPIUL SIBIU, JUDEŢUL SIBIU

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, I.L. CARAGIALE,, MUNICIPIUL SIBIU , JUDEŢUL SIBIU

NR. ……./ ……………………

Proces verbal sancționare disciplinară

ora………… de către învățător/diriginte/profesor de

cu ocazia constătării

încălcării Regulamentului Intern aprobat în Consiliul de Administrație şi/sau ORDINULUI Nr. 4742/2016

privind aprobarea Statutului Elevului art. ……………………. de către

elevul………………………………………………

Încheiat în data………………………

serviciu………………………………………………………………………………

,

………din

clasa …………….

Acțiunea/activitatea sancționată (descriere)………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A fost completat cu aceste informații Registrul de sancțiuni.

Sancțiunea acordată……………………………………………………………………………………

Învăţător / Diriginte / profesor de serviciu,

Nume și prenume