Sunteți pe pagina 1din 4

MODELUL MATEMATIC AL S.A.

E CU MASINI

SINCRONE CU MAGNETI PERMANENTI

Pentru a determina modelul sistemului, sa pornim de la modelul motorului sincron de


2𝜋
baza, presupus a fi nesaturat, infasurarile statorice identice sunt defazate la grade electrice
3
intre ele si plasate in crestaturi de latime infinit mica, iar campul in intrefier are repartitie
sinusoidala, pierderile in fier se neglijeaza iar pe rotor nu exista colivii in scurtcircuit.

Pentru cele trei faze ale masinii se poate scrie:


𝑑
uA=R1iA+𝑑𝑡 ψA

𝑑
uB=R1iB+𝑑𝑡 ψB (3.1)

𝑑
uC=R1iC+𝑑𝑡 ψC

unde uA,B,C reprezinta tensiunile de faza, iA,B,C- curentii de faza, ψA,B,C- fluxurile legate de fazele
A,B,C, iar R1 – rezistenta ohmica a unei faze statorice.

Deoarece infasurarile statorice sunt legate in stea, suma curentilor este nula:

iA+iB+iC=0 (3.2)

Pentru fluxurile legate de fiecare faza in parte, se poate scrie:

ψA=LAAiA+LABiB+LACiC+ ψ0cos𝜃

2𝜋
ψB=LBAiA+LBBiB+LBCiC+ ψ0cos(𝜃 − ) (3.3)
3

4𝜋
ψC=LCAiA+LCBiB+LCCiC+ ψ0cos(𝜃 − )
3

unde inductivitatile totale se pot scrie ca:

LAA=LBB=LCC= 𝐿𝜎1 +L0 (3.4)


Inductivitatile mutual datorate simetriei masinii se gasesc ca:

2𝜋 1
LAB=LBA=LAC=LCA=LBC=LCB=L0cos 3 = -2 L0 (3.5)

Respectiv fluxurile legate:


3
ψA=(𝐿𝜎1 + 2 L0) iA+ ψ0cos𝜃= L1iA+ ψ0cos𝜃

3 2𝜋 2𝜋
ψB=(𝐿𝜎1 + 2 L0) iB+ ψ0cos(𝜃 − )= L1iB+ ψ0cos(𝜃 − ) (3.6)
3 3

3 4𝜋 4𝜋
ψC=(𝐿𝜎1 + 2 L0) iC+ ψ0cos(𝜃 − )= L1iC+ ψ0cos(𝜃 − )
3 3

3
ψ0 reprezinta fluxul total produs de magnetul permanent plasat pe rotor iar L1=2 L0

Se obtine:

uA+uB+uC=0 (3.7)

Pentru curenti, aceste doua necunoscute se propun ca a fi definite:


𝑖 𝑖
𝑖𝛼 =𝑖𝐴 𝑖𝛽 = 𝐵− 𝐶 (3.8)
√3

Similar, pentru tensiuni se poate scrie:


𝑢𝐵− 𝑢𝐶
𝑢𝛼 =𝑢𝐴 𝑢𝛽 = (3.9)
√3

Facand aceste schimbari de variabile in ecuatiile (3.1), in care fluxurile au fost inlocuite prin
(3.3), se obtine pentru prima relatie:

𝑑
𝑢𝛼 = R1iα +𝑑𝑡 (Lliα+ ψ0 cos𝜃)

𝑑
𝑢𝛽 = R1iβ +𝑑𝑡 (Lliβ+ ψ0 sin𝜃) (3.10)

𝑑
𝑢𝛼 +j𝑢𝛽 =R1(iα+ j𝑖𝛽 )+ 𝑑𝑡[Ll (𝑖𝛼 + j𝑖𝛽 )+ ψ0(cos𝜃+ j sin𝜃)] 3.11

𝑖1𝑠 = 𝑖𝛼 + j𝑖𝛽 3.12

𝑢1𝑠 = 𝑢𝛼 + j𝑢𝛽 3.12’


Cos𝜃+jsin𝜃=𝑒 𝑗𝜃

Ecuatia (3.11) devine:


𝑑
𝑢1𝑠 =R1𝑖1𝑠 +𝑑𝑡(Ll𝑖1𝑠 + ψ0ejθ) 3.13

𝑖1𝑟 =𝑖𝑙𝑠 e-jθ 𝑢𝑙𝑟 = 𝑢𝑙𝑠 e-jθ 3.14

𝑖1𝑟 =id+jiq=i1ejε=i(cosε+jsinε)=(iα+ j𝑖𝛽 )( cos𝜃- j sin𝜃)= iα cos𝜃+ 𝑖𝛽 sin𝜃+j(-iα sin𝜃+ 𝑖𝛽 cos𝜃)

id= iα cos𝜃+ 𝑖𝛽 sin𝜃 iq= - iα sin𝜃+ 𝑖𝛽 cos𝜃 3.14’

𝑑
𝑢1𝑟 𝑒 +𝑗𝜃 = R1𝑖1𝑟 𝑒 +𝑗𝜃 +𝑑𝑡[(L1𝑖1𝑟 + ψ0) e jθ] 3.15

𝑑𝑖 𝑟
𝑢1𝑟 = R1𝑖𝑙𝑟 +L1 𝑑𝑡1 +j𝜃[(L1𝑖1𝑟 + ψ0)

2𝜋 4𝜋
Wm= ψ0iA cos𝜃+ ψ0iB cos(𝜃 − )+ ψ0iC cos(𝜃 − ) 3.17
3 3

𝜕𝑤 𝑚 𝜕𝑤 𝑚
m= =𝑃 3.18
𝜕𝛽 𝜕𝜃

2𝜋 4𝜋 3 𝑖𝐵 −𝐼𝐶 3
m= -P ψ0[ iA sin𝜃+ iB sin(𝜃 − )+iC sin(𝜃 − )]= 2 P ψ0 [-iAsin𝜃+ cosθ]= 2 P ψ0[-iα
3 3 √3
3 3
sin𝜃+ 𝑖𝛽 cos𝜃]= 2 P ψ0iq=2 P ψ0 i1 sin∈ 3.19

Ecuatia de echilibru dinamic este identica pentru toate tipurile de masini electrice:
𝑑𝛺
J 𝑑𝑡 =m-mr
𝜋 𝜋
𝑖1𝑠 =𝑖1𝑟 𝑒 𝑗𝜃 =𝑖1 𝑒 𝑗𝜀 𝑒 𝑗𝜃 =𝑖1 𝑒 𝑗 2 𝑒 𝑗𝜃 =𝑖1 𝑒 𝑗( 2 +𝜃) =-i1sin𝜃+ji1cos𝜃

iA=-i1sin𝜃
2𝜋
iB=-i1sin(𝜃 − ) 3.22
3

4𝜋
iC=-i1sin(𝜃 − )
3

𝑟𝑒𝑓
𝑖𝑥
ix=𝑘 3.23
𝑇`1 (1+𝑠𝑇1)

unde kTI reprezinta constanta de transfer a traductoarelor de current.