Sunteți pe pagina 1din 32
Rugul Aprins Organizația culturală ” Rugul Aprins ”, denumită și „Grupul de la Mănăstirea Antim”,

Rugul Aprins

Organizația culturală ”Rugul Aprins”, denumită și „Grupul de la Mănăstirea Antim”, se formează treptat începând din 1945. La baza formării acestei organizații se afla întâlnirea vizionarilor Alexandru Teodorescu (alias Sandu Tudor), poet,

eseit, publicist și Ivan Culighin (duhovnicul mitropolitului Kievului , eliberat de trupele germano- române în

eseit, publicist și Ivan Culighin (duhovnicul mitropolitului Kievului, eliberat de trupele germano- române în orașul Rostov), aflat în chilia sa de la Mănăstirea Antim.

Simbolistica „Rugului Aprins” reprezintă focul etern al credinței care nu se

mistuie, rugăciunea neîncetatâ a lui Hristos. Termenul este din Vechiul Testament și simbolizează rugul văzut de Moise în pustietate care arde și nu se preface în cenușă. „Rugul Aprins” este un simbol al rugăciunii repetate, al rugăciunii inimii, al adorării lui Dumnezeu.

Perioada legalității

Grupul se va înregistra în anul 1946 și va activa până în 1948 (când va fi scos în afara legii) sub denumirea de „Rugul Aprins al Maicii Domnului”, în fapt reprezenta un nucleu de intelectuali laici și monahi care își propunea păstrarea valorilor ortodoxe, a dreptei credințe, curățirea Bisericii Ortodoxe Române în vremuri de ateism comunist. În mod practic, prin credință și rugăciune, membrii grupului doreau să se opună comunismului adus de trupele URSS în

anul 1944. Încă de la înființare, grupul se remarcă a fi o comunitate a credinței în Dumnezeu, în cadrul căreia se regăseau teologi, profesori, călugari, studenți etc.

[1]

Întâlnirile de la Mănăstirea Antim aveau loc joia, în biblioteca sau în pridvorul mănăstirii și erau prezidate de către starețul din acea vreme, Părinte Arhimandrit Vasile Vasilache. Se citeau piese literare (comentate apoi dintr-o

perspectivă teologică), texte scripturistice, patristice și filosofice, sau erau dezbătute chestiuni diverse din actualitatea imediată, culturală, economică și socială din România postbelică.

Câteva dintre subiectele abordate cu predilecție erau: Isihasmul, Iisus-Logosul întrupat, Păcatul originar, Scena și altarul, Rugăciunea Inimii, Exegeza smochinului

neroditor și blestemat, etc

Părintele

Ioan „cel strain”( Ivan Kulighin ) a fost axul moral și spiritual, duhovnic și părinte duhovnicesc în adevăratul sens al cuvântului, pentru toți nou-născuții întru Rugăciunea lui Iisus. În ajunul plecării sale, el i-a încredințat lui Sandu Tudor misiunea de a continua lucrarea călăuzitoare. [2]

În afara legii

Odată cu instalarea puterii comuniste în România, organizația va intra în vizorul securității încă din anul 1948, pentru atitudinea protectoare și ocrotitoare manifestată față de refugiații ruși în general și față de Părintele Ioan Kulighin în special, dar și din cauza temerii organelor represive legate de apropierea dintre Biserică și intelectuali. În fapt, monahul va fi primul arestat în același an și trimis în U.R.S.S, unde va primi condamnarea la 25 de ani muncă silnică.

Religia era prima care trebuia să dispară și laolaltă cu ea întreaga cultură națională.

Convorbirile din cadrul “Rugului Aprins” au continuat pânã pe la jumãtatea anului 1948, apoi cu ordin din partea Patriarhiei conduse de Justinian Marina, au încetat pentru mai mulți ani. O bunã parte din personalul slujitor de la Mănãstirea Antim a fost repartizat în altã parte, mai

ales la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamțu.

În anul 1950, Sandu Tudor sau părintele Agaton, este arestat și condamnat la 5 ani de muncă silnică (trei îi va ispăși la Canal), după eliberare se va retrage la Mănăstirea Rarău, hirotonit cu numele de Daniil. Prigoana adevarată va începe după 1956 când încep noi arestări în România, după modelul celor din U.R.S.S. În fapt, arestările din cadrul grupului

încep în 25 februarie 1958, cu părintele Adrian Făgețeanu care era acuzat de implicare în mișcarea legionară și după mai multe interogatorii prin tortură va fi obligat să declare că Sandu Tudor are un trecut legionar și prin extensie ”Rugul Aprins” era o organizație „subversivă și contrarevoluționară”. [3]

Mai mult decât cele declarate de anchetatori, ministrul de interne în regimul comunist, Alexandru Drăghici,

susținea prezența unei conspirații legionare în interiorul Bisericii Ortodoxe Române care trebuie eradicată imediat. În concluzie , acesta își propunea doar îngenunchierea credinței în fața marxism-leninismului ateu. Vor fi mai multe valuri de arestări: În 14 iunie 1958 au fost arestați cei mai mulți dintre „suspecți”: Alexandru Teodorescu (Sandu Tudor), Benedict Ghiuș, Roman Braga, Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Arsenie Papacioc, Alexandru („Codin”) Mironescu,

Toți aceștia vor fi incluși în ceea ce în arhivele Securității a rămas sub numele de "Lotul Teodorescu Alexandru și alții" (Alexandru Teodorescu era numele de buletin al lui Sandu Tudor) Procesul va începe la 29 octombrie 1958. De fapt va fi unul formal și cu ușile închise. Întregul grup de la Antim va fi condamnat la

închisoare în urma sumbrei Sentințe numărul 125 din 8 noiembrie 1958, hotărîtă de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară - Colegiul de Fond. Dosarul 2164/1958 se închide în ședința din 29 octombrie 1958, cînd inculpații, sunt acuzați, în majoritate, de „crimă de uneltire contra ordinei sociale și pentru crima de activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării revoluționare”. [5]

"Rugul Aprins” era considerat ca fiind „o organizație subversivă unde s-au ținut mai multe ședințe cu caracter conspirativ, [care] a atras o serie de elemente reacționare din rândul studenților și i-au instigat la acțiuni contrarevoluționare împotriva orânduirii de stat democratice din RPR”. [5]

decedat în detenție la data de 17 noiembrie 1962). Poetul Vasile Voiculescu a fost condamnat la cinci ani de temniță. Nu i-a ispășit pe toți. Cu sănătatea distrusă de anii de temniță, Vasile Voiculescu avea să fie grațiat în data de 28 aprilie 1962, prin Decretul nr. 291 al Consiliului de Stat. A murit un an mai târziu (26 aprilie 1963). [6]

Membrii "Rugului Aprins" au fost eliberați în anul 1964, prin decretul 411, împreuna

cu mai mulți detinuți politici, în fapt acțiunea regimului comunist făcea parte din atitudinea generată de acesta pentru o destindere a legăturilor cu Occidentul.

Galeria membrilor

George Văsii Vezi și Mănăstirea Antim Bibliografie

Vezi și

George Văsii Vezi și Mănăstirea Antim Bibliografie

Bibliografie

Andre Scrima - Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiția răsăriteană , Editura Humanitas, București, Andre Scrima - Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiția răsăriteană, Editura Humanitas, București, 2012.

Marius Oprea , - Adevărata călătorie a lui Zahei — Vasile Voiculescu și taina Rugului Marius Oprea, - Adevărata călătorie a lui Zahei — Vasile Voiculescu și taina Rugului Aprins, Editura Humanitas, 2008 - recenzie1 - recenzie2

Sabina Măduța - Vasile Voiculescu, scriitorul martir și Rugul aprins , Editura Florile Dalbe, 2001 Sabina Măduța - Vasile Voiculescu, scriitorul martir și Rugul aprins, Editura Florile Dalbe, 2001

Mihai Rădulescu - Rugul aprins de la Mănăstirea Antim la Aiud , Editura Proxima Mihai Rădulescu - Rugul aprins de la Mănăstirea Antim la Aiud, Editura Proxima

Constantin Jinga - Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul și opera , București, Editura Christiana, 2005 Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul și opera, București, Editura Christiana, 2005

Note

4. ^ Rugul Aprins , 25 iulie 2012, CrestinOrtodox.ro, accesat la 20 februarie 2014

5. ^ a b Rugul Aprins al Maicii Domnului. Condamnarea 8 noiembrie 1958 – Sentința nr. 125 , Ioana Diaconescu, România literară - anul 2013, numărul 1.2, accesat la 20 februarie 2014

Constantin Jinga, CrestinOrtodox.ro

Rugul Aprins si temnita , 6 februarie 2008, Parintele Sofian Boghiu, Vestitorul Ortodoxiei , 1996 Rugul Aprins si temnita , 6 februarie 2008, Parintele Sofian Boghiu, Vestitorul Ortodoxiei, 1996