Sunteți pe pagina 1din 2

str. Pictor Arthur Verona, nr.

19, 010312 București,


ANEXA NR. 8. România

T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office@oar.archi

EVALUARE DE SINTEZĂ
A ÎNDRUMĂTORULUI DE STAGIU
NR. X

PERIOADA DE RAPORTARE ZZ.LL.AAAA – ZZ.LL.AAAA

arh. stag. Prenume NUME

nr. TNA 1234

îndrumător de stagiu Prenume NUME

nr. TNA 5678

loc efectuare stagiu Prenume NUME BIA / SC FIRMA SRL / etc.

CIF 1324567890

filiala teritorială OAR Nume Filială

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA Întocmit / redactat de:


Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România arh. stag. Prenume NUME
Data: 09.11.19 | Pag. 1 din 2
str. Pictor Arthur Verona, nr.
19, 010312 București,
A. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE România

T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office@oar.archi
A.1. Abordarea domeniilor de competență | (în intervalul de raportare au
fost dezvoltate competențe din domeniile bifate în tabel)

doctrinare tehnice ecologice relaționale manageriale economice juridice

x x

A.2. Nivelul de asimilare-dezvoltare al competențelor profesionale | (ridicat / mediu /


slab)

doctrinare tehnice ecologice relaționale manageriale economice juridice

ridicat mediu slab

B. OBSERVAȚII ȘI SUGESTII ALE ÎNDRUMĂTORULUI DE STAGIU

- după caz, max. 1 pagină (cca. 250 cuvinte) -

îndrumător de ............................ semnătură


stagiu

nr. TNA ............................ parafă

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA Întocmit / redactat de:


Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România arh. stag. Prenume NUME
Data: 09.11.19 | Pag. 2 din 2