Sunteți pe pagina 1din 2

TERIT.

Nr. ARIE INTABU


LAC ADMINISTRARE BUCUR
crt (ha) LAT
ESTI
1 Buftea 307 Da Nu
2 Mogoşoaia 120 ALPAB Da Nu
inchiriere 10 ani - A3-
Ord.1529/ 2017
3 Chitila 35 Nu
Licitatie atribuire 16.05.19
(rowater.ro)
4 Străuleşti 44 ALPAB Da Parţial
75.8
5 Griviţa ALPAB Da
5
6 Băneasa 40 ALPAB Da da
7 Herăstrău 77 ALPAB Da Da
8 Floreasca 70 ALPAB Da Da
9 Tei 80 ALPAB Da Da
inchiriere 10 ani - A3-
10 Plumbuita 55 Da Da
Ord.1529/ 2017
11 Colentina 29 Da Da
inchiriere 10 ani - A3-
12 Fundeni 88 Da Partial
Ord.1529/ 2017
Dobroeşti
13 93 Partial
(Pantelimon I)
Pantelimon
14 260 ALPAB Partial Nu
(Pantelimon II)
15 Cernica 341 ALPAB Da Nu
ALPAB + HG1153/2013 * ETerra

Regim juridic: domeniul public al statului; coordonarea exploatării se face de Apele Române (L.107/1996, art.3, art.63)

*Zona de protecţie a lacurilor de acumulare - intre Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului (limita de interventie a constructiei) (art.40; anexa 2, L
107/1996)

ISTORIC

- Incepand cu 1930, intre 1933-1972 – lucrari hidrotehnice pentru suplimentarea debitului cursului raului
- Scopul: de a crea o salba de lacuri pentru reducerea riscului de inundatii si pentru beneficiile aduse
o tehnice: regularizarea debitelor, alimentări cu apă; (strategie dv Sect 2)
o ameliorarea esteticii – anterior, rau mic, mlăştinos;
o ameliorarea microclimatului – creşterea umidităţii (strategie dv Sect 2)
o beneficii economice: piscicultura, agrement,

Lacul Tei – microhidrocentrala – baraj cu Plumbuita


STRATEGII, STUDII

-
- CSB35

IMBAIERE

Pe teritoriul judetului Ilfov nu exista zone naturale de îmbaiere care sa se încadreze în definitiile din HGR nr. 459/2002. Zonele traditionale de îmbaiere localizate
de-a lungul salbei de lacuri Colentina (aflate în dreptul localitatilor Buftea, Snagov, Mogosoaia) nu sunt autorizate sanitar (nefiind amenajate) si nu au intrat într-un
program de monitorizare deoarece nu sunt frecventate de un numar mai mare de 150 persoane pe zi în timpul sezonului de îmbaiere. Sursa: Raport privind starea
factorilor de mediu în 2010 în regiunea Bucuresti Ilfov.

LEGISLATIE
- Legea 107 /
Art.3 – Aparţin domeniului public al statului …. Malurile şi cuvetele lacurilor
Art.40 – zone protective
Art.63 Coordonarea exploatării lacurilor de acumulare pe districte de bazine
hidrografice, ndifferent de deţinător, se asigură de Administraţia Naţională
«Apele Române»
Anexa 2 – zone de protecţie: c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor
de acumulare: - intre Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului.

- ORD 76-2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare ∫i


competen˛ele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare ∫i
a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor
metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare
bazinal„ ∫i a Regulamentului-cadru
pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare ∫i prizelor de alimentare cu
ap„

- ORD 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea


calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a
corpurilor de apa; pentru Lacuri – pe baza elementelor de calitate
biologice, hidromorfologice, chimice si fizico-chimice prevazute la alin.
(1); pentru lacuri se va tine seama si de gradul de trofie, celor 5 stari
ecologice