Sunteți pe pagina 1din 93

CUPRINS:

1
Capitolul 1: Prezentarea BCR
1.1. Aparitia si evolutia BCR
1.2. Misiunea si obiectivele BCR
1.3. Cadrul legislativ
1.4. Locul si rolul in sistemul bancar romanesc
1.5. Pozitia BCR pe piata bancara
Capitolul 2: Structura organizatorica
2.1.Conducerea si administrarea BCR
2.2.Organigrama BCR
Capitolul 3: Gama de produse si servicii oferite de BCR
3.1. Produse si servicii oferite persoanelor fizice
3.1.1. Carduri
3.1.2. Credite
3.1.3. Depozite
3.1.4. E-banking si E-commerce
3.1.5. Alte servicii
3.2. Produse si servicii oferite persoanelor juridice
3.2.1.Carduri
3.2.2.Credite
3.2.3.Depozite
3.2.4. E-banking si E-commerce
3.2.5. Alte servicii
Capitolul 4:Operatiunile bancare
4.1. Deschiderea si functionarea conturile bancare
4.2. Operatiuni de incasari si plati
4.3. Operatiuni de creditare -creditul ipotecar
4.4. Operatiuni de virament
4.5. Operatiuni valutare
4.6. Constituirea depozitelor la termen
Capitolul 5. Gestiunea financiara in banci
5.1. Riscurile in activitatea bancara
5.2. Gestiunea riscului de creditare la BCR

Capitolul 1.Prezentarea BCR

2
1.1.Aparitia si evolutia BCR
Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în
România, dorinţa generalã fiind aceea a unei schimbãri atotcuprinzãtoare.
Banca Naţionalã a României a fost reorganizatã, în sensul cã a cedat
operaţiunile de naturã comercialã şi a cãpãtat din nou numai sarcinile de Bancã
Centralã. Fostele bãnci de stat au fost transformate în bãnci comerciale. Au fost
înfiinţate bãnci cu capital privat autohton, precum şi sucursale ale unor bãnci strãine.
La 4 septembrie 1990 prin Hotãrârea Guvernului 1048 se înfiinţeazã Banca
Comercialã Românã, care se va organiza pe baza H.G. nr. 1195, de la 12 noiembrie
1990.
Ministerul Finanţelor a aprobat funcţionarea Bãncii Comerciale Române prin
certificatul nr.130996 / 17.IX.1990, prin care se confirma obiectul sãu de activitate:
operaţiuni specifice unei bãnci comerciale. Certificatul este înscris în registrul de stat
sub nr. 10 din 17.IX.1990.
La 15 noiembrie 1990, preşedintele BCR transmite în ţarã o circularã prin care
anunţã cã Banca Comercialã Românã va începe sã funcţioneze cu data de 1 decembrie 1990
şi îşi va desfãşura activitatea prin: administraţia centralã, sucursalele judeţene şi sucursala
municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii.
Fondatã la 1 decembrie 1990 în cadrul procesului de restructurare pe douã niveluri a
sistemului bancar românesc, BCR a început sã funcţioneze prin preluarea portofolului de
credite pentru industrie, gestionat anterior de BNR continuând astfel o tradiţie de peste 50 de
ani de activitate comercialã.
Anii 1991-1993 au reprezentat perioada de definire şi consolidare a structurii
operaţionale ale bǎncii, concomitant cu ajustarea activitǎţilor tradiţionale la noile condiţii de
funcţionare. În acest interval, reţeaua de unitaţi s-a dublat, în paralel cu creşterea numericǎ a
personalului. Baza de clienţi s-a extins fiind reprezentatǎ aproape integral de agenţi
economici, majoritatea firme industriale cu capital de stat.
BCR este astazi cel mai important grup financiar romanesc,cu activităţi naţionale şi
internaţionale diversificate,desfăsurate prin intermediul sucursalelor si agenţiilor sale, fiind un
judecator extraordinar pe piaţa de capital,leasing,asigurţri si asset management prin
companiile specializate ale grupului BCR.
BCR deţine subsidiare interne care ofera principalele servicii financiare nebancare
respectiv asigurări,leasing,asset management si brokeraj.Acest lucru asigură o mai buna
satisfacere a nevoilor clienţilor si asigură o poziţie buna pentru BCR pe masură ce mediul
bancar se consolidează.
Mai deţine subsidiare bancare la Londra Anglo Romanian Bank Limited, cu un capital
de 100 milioane EUR si sucursale la Frankfurt,Bucuresti,Republica Moldova(sucursala BCR
Chisinau),precum si o reprezentanta la Moscova.
BCR este cea mai mare banca din Romania, administrând active care depaşesc 14
miliarde EUR,având peste 500 de sucursale si agenţii în întreaga tară,vana unităţi în
majoritatea municipiilor şi oraselor cu peste 10000 de locuitori.
Unul dintre punctele forte care sprijină excelenţa BCR îl reprezintă personalul bine
pregătit si dedicat,implicat în toate activităţile şi afacerile băncii.60% din personal sunt
femei,bine reprezentate la nivel de top management(51%) si middle management (66%).
Evoluţia si cele mai importante realizări de-a lungul anilor de la infiinţare pâna în
prezent sunt :
-în anul 1990. Guvernul României emite, pe 4 septembrie, Hotǎrârea nr. 1011 privind
reorganizarea BNR şi înfiinţarea BCR care preia, astfel, de la BNR operţiile specifice unei
bǎnci comerciale.Centrala BCR era organizatǎ în 12 direcţii de sine stǎtǎtoare: Direcţia

3
economicǎ şi de secretariat, Direcţia de informaticǎ şi telecomunicaţii interbancare, Direcţia
contabilitate, Direcţia operaţii cu strǎinǎtatea şi arbitraj, etc.BCR începe sǎ-şi desfǎşoare
activitatea cu 5.317 salariaţi, prin 100 de unitǎţi.
- in anul 1991. BCR lanseazǎ primele instrumente de economisire în lei şi valutǎ
penru personae juridice.În august, activitatea în Centrala BCR se reorganizeazǎ, în sensul cǎ
apar noi direcţii/servicii: Serviciul secretariatul Consiliului de administraţie şi protocol,
Serviciul juridic şi contencios, Direcţia contabilitǎţii operaţiunilor valutare, Direcţia decontǎri
comerciale, Direcţia decontǎri necomerciale, Direcţia relaţii financiare internaţionale.BCR
avea 250 de bǎnci corespondente, iar conducerea era asiguratǎ de un Preşedine şi 3
Vicepreşedinţi.
- in anul 1992. În ianuarie se modificǎ organizarea Centralei BCR: apare Direcţia de
strategie şi învǎţǎmânt şi Direcţia contabilitaţii externe.Se dezvoltǎ activitatea de pregǎtire şi
perfecţionare a personalului bǎncii prin integrarea ofertei de cursuri a IBR în activitatea
proprie, astfel încat se acoperǎ întreaga activitate bancara.BCR devine operaţionalǎ în reţeaua
SWIFT.
- in anul 1993. Obţine prima facilitate comercialǎ şi de trezorerie, fǎrǎ colateral.
Realizeazǎ prima strategie BCR pentru perioada 1993-1997. Devine membru principal VISA.
Incepe sǎ acorde credite persoanelor juridice.
- in anul 1994. Se adoptǎ prima strategie pe termen mediu (1994-1997) structuratǎ pe
10 capitole: Clienţi, Produse şi servicii, Resurse umane, Organizare, Marketing-vânzari,
Planificare şi prognozǎ, Reţeaua de subunit, Profitabilitate, Riscurile în activitatea bancarǎ,
Tehnologia informaţiei.
Devine membru principal al EUROPAY şi primul acceptator de carduri din România.
În octombrie se înfiiţeazǎ Direcţia creditǎrii sectorului de stat şi Direcţia de administrare a
creditelor.
- in anul 1995. Prima bancǎ din România care intrǎ în Top 1000 realizat de revista
The Banker (în care ocupǎ locul 978).
Emite primele carduri de debit.
În martie se înfiinţeazǎ Direcţia de marketing.
În decembrie se realizeazǎ prima tranzacţie la un ATM în România.
- in anul 1996.În februarie cele 18 direcţii sunt grupate în 4 departamente: Credite,
Internaţional, Financiar şi Organizare şi administrare.
În martie se înfiinţeazǎ Centrul de pregǎtire.
În aprilie HERMES acceptǎ BCR ca bancǎ sau împrumutǎtor pentru limita de 30 ml. DEM în
cazul tranzacţiilor de pânǎ la 1 an şi 20 mil DEM pentru cele de peste 1 an.
Este desemnatǎ banca anului de revista Capital.
- in anul 1997. Se înfiinţezǎ Direcţia pieţe de capital.
În martie se lanseazǎ o emisiune de euroobligaţiuni în valoare nominala de 75 mil. USD, cu o
mauritate de 3 ani.
În septembrie a fost dat în folosinţǎ Complexul de pregǎtire Braşov.
Primul an în care nu a apelat la împrumuturi de la Banca Centralǎ sau de la bǎncile
comerciale.
Premii: Banca Anului – revista Piaţa Financiarǎ
- in anul 1998. În februarie a fost lansat serviciul de încasǎri/plǎţi în valutǎ
MoneyGram.
Se afiliazǎ la Facors Chain International penru derularea operaţiilor de factoring extern.
În octombrie se înfiinţeazǎ BCR Chişinǎu.
Premii: Best domestic bank in Romania – revista Euromoney
Cel mai bun produs bancar – revista Piaţa Financiară.

4
- in anul 1999. În septembrie se finalizeazǎ procesul de fuziune prin absorţie cu Banca
de Comerţ Exterior – BANCOREX.
Premii: Best bank in Romania – revista Global Finance
Premiul de excelenţǎ pentru rezultate remarcabile în construirea şi
implementarea programului propriu de Marketing bancar – AROMAR.
- in anul 2000. Lanseazǎ primul credit de trezorerie pe piaţa financiar-bancarǎ pentru
personae fizice.Este elaborat Codul de servire a lucrǎtorului bancar în relaţiile cu clienţii.
Premii: Banca Anului – revista The Banker, Piaţa Financiarǎ, XPRIMM
Premiu de recunoaştere a calitaţii serviciilor - JP Morgan Chase London.
- in anul 2001. Lanseazǎ în premierǎ în România certificatul de depozit cu discount.
A fost implementat sistemul de tranzacţionare on-line la nivelul unitǎţilor teritoriale.
În decembrie se înfiinţeazǎ SC.BCR Asigurǎri SA.
Premii: Banca Anului – revista The Banker, Piaţa Financiarǎ, XPRIMM
Most dynamic bank in retail – publicaţia Bucharest Business Week
- in anul 2002. Lanseazǎ primul credit ipotecar de pe piaţa bancarǎ.
Este autorizatǎ de BNR drept dealer primar pe piaţa titlurilor de stat.
Devine lider factoring export în system 2 factori în România.
Premii: Banca Anului – revista The Banker, Piaţa Financiarǎ, XPRIMM
Premiera anului şi Premiul pentru transparenţa – No-Cash
Medalia pentru calitatea serviciilor şi dinamism în diversificarea ofertei
de produse adresate clientilor – TIBCO
Certificate of honour – European Market Research Center
Premiul special pentru politica de credite în domeniul turismului şi
colaborarea cu Ministerul Turismului
- in anul 2003. Lanseazǎ primele operaţiuni cu instrumente financiare derivate pentru
clientele nebancarǎ.
În aprilie a fost certificatǎ ISO 9001:2000.
Este lansat Portalul Grupului BCR, primul portal bancar din România.
Premii: Banca Anului – revista XPRIMM, Euromoney
Banca Anului în România – Global Finance
Cel mai semnificativ client al industriei IT&C
Premiul de excelenţǎ – Bursa Românǎ de Mǎrfuri
Cel mai vǎndut card de credit şi Cel mai vandut card de debit – No-Cash
Premiul pentru încurajarea utilizǎrii IT&C in mediul financiar- e-week.
- in anul 2004. Se înfiinţeazǎ Unitatea de audit intern, Unitatea de Conformitate,
Unitatea de protecţie şi securitate.
În iunie BERD şi IFC devin acţionari în BCR.
Începe implementarea Sistemlui Oracle HRMS.
În octombrie sefinalizeazǎ operaţia de fuziune dintre subsidiarele externe ale BCR Anglo
Romanian Bank Ltd, Frankfurt Bucharest Bank AG, Banque Franco Roumaine SA.
Premii: Banca Anului în România – Euromoney
Cel mai bun produs bancar – revista Piaţa Financiarǎ pentru Maxicredit
Best Correspondent Bank in South-East Europe şi Best Trade Finance
Bank in South-East Europe – publicaţia Emerging Markets.
- in anul 2005. Devine membru deplin Factors Chain International.
În octombrie se inaugureazǎ Universitatea BCR, prima universitate corporativǎ din România.
Lanseazǎ cardul co-brand BCR VISA.
Pe 21 decembrie se semneazǎ contractul de vânzare-cumpǎrare de acţiuni între Erste Bank şi
AVAS/BERD/IFC.
Premii: Banca Anului în România – The Banker

5
Premiul pentru efectuarea a peste 1 mil. de tranzacţii – MoneyGram
Premiul pentru calitate – JM Jirau.
- in anul 2006. În februarie lanseaza, in premieră prin Universitatea BCR, programul de
practică – STUDENT BCR.În martie lansează cardul de debit co-branded BCR – EURO <
26.În aprilie lansează un nou produs de creditare MaxiPLus BCR şi cardul destinat exclusiv
adolescenţilor BCR Visa Electron Junior.
BCR este prima bancă din România care a implementat sistemul de Management al Securităţii
şi Sanatăţii în Munca.Acest permite unei organizaţii să işi ţina sub control propriile riscuri şi
să işi imbunataţeascâ în mod continuu performanţa.
Premii : A fost desemnată„Cea mai buna bancă din România” de catre revista Global
Finance.
- in anul 2007.BCR este prima bancă din România care a depasit pragul de 10.000 de
POS-uri instalate. A semnat cu Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii şi
Cooperaţie (ANIMMC), un protocol de colaborare pentru susţinerea investiţiilor realizate de
catre intreprinderi nou infiinţate şi microintreprinderi,în iunie organizează în premieră pentru
România o reuniune a bancherilor de varf din Europa Centrala.În septembrie realizează o
evoluţie spectaculoasă în clasamentele europene.În octombrie contribuie la dezvoltarea
investiţiilor în Europa de Est şi are un rol important în desemnarea strategiilor de dezvoltare
economică în Sudul Europei de Est.
Premii: - prima instituţie bancara din România care obţine Certificarea internaţională pentru
Sistemul de Management al Securitaţii Informaţiei – ISO/IEC 27001: 2005, din partea
prestigioasei instituţii British Standards Instituţion (BSI).
- este desemnată «banca anului » în cadrul galeriei premiilor NO CASH pentru
industria cardurilor.
- in anul 2008. BCR lansează pe 22 aprilie, un parteneriat cu Fundaţia H, organizaţie
care are ca principală preocupare invăţământul la distanţă destinat persoanelor cu nevoi
speciale.Împreună cu Erste Group lansează „Group Junior Trinee Program” in luna mai. A
semnat cu banca germană KFW Frankfurt am Main, un acord de finanţare in valoare de 20
milioane EUR pentru finanţarea intreprinderilor mici şi mijlocii.În septembrie are loc lansarea
BCR Banca pentru Locuinţe (BCR Bpl)-o solutie atractivă de finanţare a domeniului
locativ.În octombrie lansează un nou produs pentru studenţi-pachetul Gaudeamus.
Premii : - BCR a obţinut, din partea START Internship ROMANIA, Diploma de Excelenţă
pentru derularea celor mai multe strategii de tip “internship”.
- BCR a primit pentru al treilea an consecutiv Premiul “Trusted Brand” în sectorul
bancar din România, conform “European Trusted Brand”.
- in anul 2009. BCR a depăşit, în premieră pentru România, nivelul record de 2.500.000
de carduri active, fiind lider de piaţă cu o cotă de aproximativ 19%.
Propune un volum total al finantarilor, in programul „Prima casa” de 450 milioane euro.
Premii : - Premiile Euromomey :Serviciul Private Banking BCR cel mai bun din România .
- « Banca anului 2009» in România,apreciază The Banker.
- in anul 2010(anul curent) :1 aprilie 2010 - Erste Group şi Banca Comercială Româna
anuntă semnarea încheierii unui contract de credit în beneficiul Mechel Câmpia Turzii,
împreună cu Mechel Targovişte şi Ductil Steel, în valoare totală de 30.000.000 Euro.
17 mai 2010 – Banca Comercială Româna (BCR) anuntă semnarea unui parteneriat cu
Federaţia Româna de Tenis (FRT) prin care banca a devenit Partenerul Oficial al FRT.

1.2. Misiunea si obiectivele BCR

6
Misiunea BCR constă în a fi factorul primordial in realizarea procesului de susţinere a
economiei reale, prin furnizarea de produse şi servicii bancare competitive.
Obiectivul principal îl reprezintă consolidarea poziţiei de lider în sistemul bancar
intern, prin implementarea unei culturi a Excelenţei, de a creea şi consolida cultura
organizaţionala pe principiile managementului calitaţii, ceea ce presupune implementarea
imbunatăţirii continue până la nivel de individ.
De aceea a fost definit decalogul valorilor BCR:
1. Integritate şi profesionalism în afaceri
2. Responsabilitate socială
3. Etica şi deontologie profesională
4. Relaţie de parteneriat cu clienţii
5. Servicii cu valoare adaugată pentru clienţi
6. Delegare de competenţă şi asumare de responsabilităţi
7. Flexibilitate şi proactivitate
8. Loialitate şi dedicare
9. Spirit de echipă şi creativitate
10. Competenţă şi dinamism în promovarea calitaţii
Mesajul preşedintelui executiv al BCR este urmatorul: pentru clienţi: "Avem convingerea ca
excelenţa în afaceri se concretizează prin adecvarea permanentă a produselor şi serviciilor
financiar-bancare la cerinţele tot mai diversificate ale clienţilor, oferite prin canale de
distribuţie integrate, în condiţii de cost controlabile, astfel încât să asiguram susţinerea
avantajului competitiv pentru toate grupurile de interes în compania noastra: clienţi,
salariaţi, acţionari şi societate”, pentru angajaţi: „Dorim să construim împreună cu echipa de
profesionisti ai Băncii Comerciale Române o cultură a calitaţii, care să urmarească atingerea
excelenţei în tot ceea ce intreprindem şi parteneriate de lungă durată şi reciproc avantajoase
cu clienţii nostri” şi pentru investitori „Scopul nostru este acela de a creste valoarea băncii şi a
valorii adăugate pentru client, prin menţinerea unei profitabilităţi şi
eficienţe ridicate”.

1.3 Cadrul legislativ


BCR este organizatã şi funcţioneazã în conformitate cu prevederile următoarelor acte
normative :
• Hotãrârea Guvernului României nr.1011/4.IX.1990 privind înfiintarea BCR;
• Hotãrârea Guvernului României nr.1195/12.XI.1990 privind organizarea BCR;
• Statutul BCR, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.1195/12.XI.1990, modificat şi
completat prin hotãrâri ale Adunãrii generale a acţionarilor, care au fost publicate în
Monitorul Oficial şi înregistrat la Registrul Comerţului;
• Legea nr.31/16.XI.1990 republicatã, privind societate comercialã;
• Legea bancarã nr.58/5.III.1998;
• Normele BNR nr.2/1998 privind autorizarea bãncilor modificate de normele BNR
nr.10/2000 şi Normele BNR nr.3 privind modificãrile din situaţia bãncilor.
BCR este persoana juridicã, organizatã ca societate comercialã bancarã pe acţiuni, cu
sediul central în municipiul Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3.
Banca are şi poate înfiinţa, în ţară şi în străinatate, unităţi fără personalitate juridică
denumite sucursale (sucursala municipiului Bucureşti, sucursale judeţene, sucursale), agenţii,
reprezentanţi, precum, şi filiale cu personalitate juridică, pe baza aprobării consiliului de
administraţie al băncii.
În cadrul activitãţii pe care o desfãşoarã, BCR se supune reglementãrilor emise de BNR
pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plãţi, de asigurare a prudenţei

7
bancare şi de supraveghere a societãţilor bancare. De asemenea, colaboreazã cu celelalte
societãţi bancare, ministere, organe centrale şi locale.
Organismele de control ale bãncii sunt Direcţia de control din conducerea societãţii şi
auditul extern din exterior.
BCR are ca obiect principal de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti, în lei
şi valută, de la persoane fizice si juridice, din ţară şi străinatate, acordarea de credite pe
termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare, operaţiuni pentru activităţi de
comerţ exterior şi alte operaţiuni bancare, potrivit legii.

1.4.Locul si rolul in sistemul bancar romanesc

ROLUL BCR IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR


B.C.R. este clasată în cadrul sistemului băncilor comerciale ca una din băncile mari, cu
capital de stat, care ocupa după nivelul unor indicatori de baza primele locuri în ierarhia
acestor bănci.
B.C.R. are relaţii foarte largi cu un număr apreciabil de clienţi persoane fizice sau
persoane fizice şi o reţea foarte întinsă intr-un număr de peste 200 de oraşe mari şi localităţi.
Banca întreţine relaţii de afaceri cu toate băncile româneşti şi cu peste 60 bănci şi instituţii
financiare din lume.
Avându-se în vedere aceste aspecte, banca este interesata să fie prezentată în aceste
relaţii, cât şi opiniei publice interne şi internaţionale, intr-un mod corespunzător, unitar şi
printr-un sistem de informaţii care pot face o imagine cât mai reală şi edificatoare asupra
situaţiei şi poziţiei sale de ansamblu.

LOCUL PE PIAȚA BANCARÃ

BCR este considerată liderul sistemului bancar din România !


Banca Comericală Româna (BCR) este cea mai importanta bancaă din România,
gestionând active de peste 9 miliarde de EURO.
BCR se prezintă astăzi ca cel mai important Grup financiar din România, cu activităţi în
tară şi strainatate, prin subsidiare şi sucursale bancare, cu o prezentă marcată prin societaţile
sale de profil, pe piata de capital, pe piata leasingului, pe cea a asigurărilor şi în domeniul
managementului activelor.
Pe piata romaneasca, BCR ocupa o poziţie dominantă. BCR are în prezent 393 sucursale
si agenţii în intreaga tară, având unităţi în majoritatea oraselor cu peste 10.000 de locuitori.
Banca pune la dispoziţia clienţilor servicii de Internet banking şi e-commerce, emite 17 tipuri
de carduri de credit şi de debit şi are instalată cea mai mare reţea naţională de ATM (peste
1.100).
BCR este, în continuare, principalul jucator pe piata bancară, cotele de piată – 25,4% la
active, 26,4% la creditele neguvernamentale şi 28,6% la depozite clienţi - confirmând
consolidarea poziţiei sala de lider şi formator de piată.
Puterea financiară a bancii a crescut permanent, ca urmare a eficienţei sale economice
care s-a imbunatăţit constant, capitalurile proprii ale băncii sporind cu 11,6% în 2005 la
3.952,4 milioane lei (RON) (echivalent cu 1,075 miliarde EUR) de la 3540,2 milioane lei
(RON) în 2004.
BCR a continuat şi în 2005 să-şi îmbunatăţească eficienţa şi capacitatea de a genera
profit. Profitul net obţinut de BCR în 2005, conform standardelor romaneşti de contabilitate,

8
a crescut puternic, cu 15,6%, în termeni nominali, comparativ cu 2004, până la 742,3 milioane
lei (RON) (echivalent cu 202 milioane EUR), creşterea echivaland cu un plus de 100,2
milioane lei (RON), potrivit rezultatelor financiare preliminare.
BCR a finalizat, în cursul anului trecut, reorganizarea activităţii de retail şi este în curs
de implementare a proiectului de optimizare a activităţii de corporate, ambele realizate cu
asistenta firmei germane IDS Scheer şi se află în faza finală de construcţie a unui sistem IT
imbunătăţit, realizat de specialistii băncii împreună cu cei ai firmelor Oracle, Ernst & Young,
Microsoft si Softwin.
BCR urmăreste în permanenţă realizarea obiectivelor sale strategice de a adăuga valoare
pentru acţionari, de a-şi proteja clienţii, de a-şi consolida poziţia din piată si de a reduce
riscul.
Recent, prestigioasa revistă americana Global Finance a desemnat BCR – “Banca anului în
România”.
BCR a fost desemnată, în 2005, pentru a patra oară începând din anul 2000, drept
“Banca Anului” în România de catre prestigioasa revistă britanică The Banker. Aceasta
reprezintă o nouă recunoastere publică internaţională a evoluţiei BCR banca fiind desemnată,
în 2004 şi 2003, “Cea mai bună bancă din România” de catre revista britanica
EUROMONEY.
În acelasi timp, poziţia BCR în Topul 1000 al Revistei The Banker s-a imbunătăţit
continuu ajungând pe locul 332 mondial, cu 40 de poziţii în urcare fată de 2004.

Cap 2.Structura organizatorică

2.1.Conducerea şi administrarea BCR


BCR dispune de o structură organizatorică specifică, ce serveşte atat derulării
nemijlocite a proceselor bancare cat şi înfăptuiri managementului acestora.
Acţionariatul BCR este compus din:
→ Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - 69,15%
→ SIF Moldova - 6%
→ SIF Banat - Crişana - 6%
→ SIF Transilvania - 6%
→ SIF Muntenia - 6%
→ SIF Oltenia - 6,12%
→ Alti actionari – 0,0421%

Conducerea şi administrarea Băncii Comerciale Române sunt asigurate de:

Adunarea generala a Acţionarilor


→ AGA este organul de conducere a băncii şi reprezintă totalitatea acţionarilor;
→ Toţi acţionarii pot participa la adunările generale ale acţionarilor, personal sau printr-
un reprezentant. Acţionarii persoane fizice pot fi reprezentaţi numai de alţi acţionari, în baza
unui mandat. Administratorii şi directorii executivi nu pot reprezenta pe acţionari, chiar dacă
au calitatea de acţionar.
→ AGA ordinara deliberează şi ia hotărâri cu privire la:
-Situaţiile financiare anuale, considerând rapoartele prezentate de Administratori şi
Auditorul Financiar, Comitetul de Remunerare, Comitetul de Audit şi Conformitate şi de alte
comitete ale Consiliului de Supraveghere;

9
-Alegerea şi revocarea Administratorilor, Preşedintelui şi Vicepreşedintelui
Consiliului de Supraveghere, prin vot secret;
-Stabilirea remuneraţiei Administratorilor;
-Strategia şi Planul de Afaceri, Țintele Financiare, Planul de Structurare a
Instituţiei şi Procedurile de Mediu;
-Aprobarea Regulamentului AGA.
→ AGA extraordinară deliberează şi ia hotărâri cu privire la:
-Majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;
-Schimbarea obiectului de activitate;
-Fuziunea sau divizarea Băncii;
-Lichidarea şi dizolvarea Băncii;
-Modificarea Actului Constitutiv al Băncii.

Consiliul de Supraveghere

• Supravegherea, administrarea şi coordonarea activităţii Băncii sunt delegate


Consiliului de Supraveghere de catre AGA.
• Este format din 7 membri (Administratori), numiţi pe perioade de trei ani, cu
posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de trei ani.
În perioada în care SIF Banat – Crişana, SIF Moldova, SIF Muntenia, SIF Oltenia şi
SIF Transilvania („SIFurile”) deţin împreună cel puţin 20% din capitalul social al Băncii,
Administratorii aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor sunt nominalizaţi dupa cum
urmează:
-cinci candidaţi ce urmează a fi alesi de catre Adunarea Generală a Acţionarilor sunt
nominalizaţi de acţionarul deţinand cel putin 50% plus o acţiune din capitalul social al Băncii
-doi candidaţi ce urmează a fi aleşi de către Adunarea Generală a Acţionarilor sunt
nominalizaţi de SIF-uri, care acţioneaza împreună pentru acest unic scop
• Administratorii nu pot fi membri ai Comitetului Executiv, directori executivi, salariaţi
sau consultanţi ai Băncii.
• Preşedintele Consiliului de Supraveghere nu va accepta nici un post, sarcină sau
funcţie care ar intra în conflict cu responsabilităţile sau sarcinile funcţiei lui in Bancă.
• Administratorii trebuie să aiba competenţa, experienţa şi integritatea cerute de
legislaţia şi regulamentele aplicabile.
• Stabileşte şi menţine un Comitet de Audit şi Conformitate şi un Comitet de
Remunerare.
• Se intruneşte lunar. Atunci cand este necesar, pot fi convocate şedinte speciale.
• Competente şi atribuţii:
-Numirea şi revocarea Preşedintelui Executiv şi a celorlalţi membri ai Comitetului
Executiv şi stabilirea competenţelor Comitetului Executiv, altele decat cele prezentate în
Actul Constitutiv;
-Urmarirea implementării Planului de Afaceri şi Strategiei, Planului de Structurare a
Instituţiei, Țintele Financiare şi Procedurile de Mediu şi analiza bugetului de venituri şi
cheltuieli, a investiţiilor proprii şi a reparaţiilor capitale;
-Aprobarea principiilor directoare privind activitatea băncii, incluzând pe cele de
credit, lichiditate, trezorerie şi management al riscului;
-Aprobarea structurii organizatorice şi a atribuţiilor Conducatorilor băncii;
-Aprobarea infiinţării în străinatate şi în tară de sucursale, agenţii sau reprezentante;
-Aprobarea de investiţii de capital în societaţi comerciale, financiare şi bancare şi
instrainarea de astfel de participaţii, cu valori cuprinse intre 5% -15% inclusiv, din fondurile
proprii ale Băncii;

10
-Aprobarea strategiilor pentru fiecare filială şi analizarea de rapoarte periodice de la
aceste entitaţi;
-Aprobarea achiziţionării sau instrăinării mijloacelor fixe a căror valoare depaseşte
10% din fondurile proprii ale Băncii;
-Aprobarea structurii globale de remunerare şi a Contractului Colectiv de Muncă
-Alte responsabilităţi care sunt în mod normal atribuţii ale Consiliului de
Supraveghere.

Comitetul Executiv

• Asigură conducerea operativă a Băncii, precum şi:


-Coordonarea implementării Țintelor Financiare, Strategiei şi Planului de Afaceri,
Planului de Structurare a Instituţiei şi Procedurilor de Mediu;
-Numirea Conducerii Executive a Băncii şi urmarirea îndeplinirii de aceasta a
îndatoririlor;
-Aprobarea achiziţionarii sau înstrăinării mijloacelor fixe cu o valoare mai mică de
10% din fondurile proprii ale Băncii;
-Aprobarea efectuării sau renunţarii la orice investiţii de capital cu o valoare mai mică
de 5% din fondurile proprii ale Băncii;
-Aprobarea normelor, procedurilor, instrucţiunilor şi a cadrului operaţional pentru
deşfasurarea activitaţii Băncii;
-Pregatirea şi coordonarea implementării strategiilor pentru fiecare filiala şi analiza
rapoartelor de la aceste entităţi;
-Aprobarea de noi produse şi servicii bancare în portofoliul Băncii;
-Alte responsabilităţi care sunt în mod normal atribuţii ale Comitetului Executiv.
• Este alcătuit din 6 membri: Preşedintele Executiv al Băncii şi 5 Vicepreşedinţi Executivi.
Membrii Comitetului Executiv sunt salariaţi ai Băncii
• Membrii Comitetului Executiv nu vor accepta nici un post, sarcină sau funcţie care ar
intra în conflict cu responsabilităţile sau sarcinile funcţiei lor în Bancă
• Comitetul Executiv pune la dispoziţia Consiliului de Supraveghere toate materialele şi
documentele necesare pentru deşfasurarea activităţii acestuia. Membrii Comitetului Executiv
pot participa în calitate de invitaţi la şedintele Consiliului de Supraveghere.
• Membrii Comitetului Executiv şi directorii executivi nu pot conduce alte banci sau
societăţi comerciale, nu pot fi administratori sau manageri ai altor bănci sau societăţi
comerciale, altfel decat cu autorizarea Consiliului de Supraveghere şi ca reprezentanţi ai
Băncii.
BCR işi desfasoară atribuţiile prin urmatoarele categorii de unităţi subordonate:
 Centrul Informatic;
 Sucursale Coordonatoare;
 Sucursale de tip 1 si 2;
 Agenţii;
 Puncte de lucru (reprezentante).

2.2.Organigrama BCR

Organizarea Unitatii BCR la nivel central :

11
Presedinte si Vicepresedinti ai
Consiliului de Administratie

Control financiar şi contabilitate Risc şi Credit Management

Audit si Control Resurse Umane

Juridic Relaţii Publice

Secretariat general

Divizia Retail Diviza Trezorerie şi Divizia Corporaţii Divizia Operaţiuni şi IT


Pieţe capital

Marketing Corp. Mari şi Prelucrarea Tranzacţ.


Arbitraj şi Trezorerie Multinaţionale

Consumer Corporaţii Back Office

Managementul Bilanţului
şi Portifoliului 12
IMM Sector Public Info. si Comunicaţii
Dezv.
Canale
Consumer
şiCarduri
Management
de distribuţie
Risc Finantări
Instituţii
Cash
Credite
Management
Structurate
Corporaţii
Financiareşi Securitate
Organizare
Logistică
Achiziţii
Bancară
Prod. Project Finance
Principalele direcţii şi servicii din cadrul BCR sunt:
• Direcţia politici şi risc de credite:
1. Serviciul politică şi administrare a creditului
2. Serviciul administrare a riscului de credit
3. Serviciul participaţii
4. Serviciul metodologii de creditare şi instrumente de decontare
• Direcţia credite I :
1. Serviciul creditării regiilor autonome de interes naţional
2. Serviciul creditării societăţilor comerciale din sectorul textile, pielărie şi
companii internaţionale mari
3. Serviciul creditării SC din industria construcţiilor de maşini şi
electrotehnice
4. Serviciul creditării SC din sectorul metalurgie
• Direcţia credite II:
1. Serviciul creditării SC din industria lemnului, materialelor de
construcţii şi economie locală
2. Serviciul creditării SC din agricultură, alimentaţie, silvicultură, mediu şi
construcţii montaj
3. Serviciul din comerţ, cooperaţie, turism, transport,telecomunicaţii
4. Serviciul creditării persoane fizice
5. Serviciul creditării activităţii de consultaţii, evaluarea studiilor de
fazabilitate a garanţiilor şi a patrimoniului
• Direcţia credite în valută:
1. Serviciul credite I
2. Serviciul credite II
3. Serviciul garanţii
4. Serviciul finanţare externă
• Direcţia urmărire a creditelor neperformante:
1. Serviciul administrării creditelor
2. Serviciul central de recuperare
3. Serviciul regional al portofoliului

13
• Direcţia strategie şi studii:
1. Serviciul de strategie şi politici bancare
2. Serviciul analize financiare bancare şi sinteze economice
3. Serviciul studii, documente şi publicaţii proprii
• Direcţia relaţii internaţionale:
1. Serviciul relaţii bancare I
2. Serviciul relaţii bancare II
3. Serviciul organizare financiară internaţională şi agenţii guvernamentale
4. Serviciul swift şi cheie telegrafică
5. Serviciul investigaţii
• Direcţia decontări comerciale:
1. Serviciul cooperare, acorduri, compensări
2. Serviciul acreditive import I
3. Serviciul acreditive import II
4. Serviciul de plată remise
5. Serviciul incasso şi cliring
6. Serviciul acreditive export
7. Serviciul ordine de plată
• Direcţia decontări necomerciale:
1. Serviciul ordine de plată emise
2. Serviciul carduri
3. Serviciul clienţi, utilizatori carduri
4. Serviciul ordine de plată primite
5. Serviciul conturi personale
• Direcţia evidenţa operaţiuni externe:
1. Serviciul metodologie
2. Serviciul bănci corespondente I
3. Serviciul bănci corespondente II
4. Serviciul balanţa externa
5. Serviciul decontări valutare interbancare
6. Serviciul statistica valutară
• Direcţia trezorerie
1. Serviciul arbitraj
2. Serviciul evidenţa tranzactiilor
3. Serviciul titluri şi hârtii de valoare
4. Serviciul analiza şi politici monetare
• Direcţia contabilitate generală:
1. Serviciul planificare şi profitabilitate
2. Serviciul bilanţ
3. Serviciul decontări intra şi interbancare
4. Serviciul contabilitate proprie
5. Metodologie şi îndrumare contabilă
• Direcţia informatică:
1. Serviciul informatizarea activităţii sediului central
2. Serviciul informatizarea activităţii unităţilor proprii
3. Serviciul exploatare
4. Serviciul dezvoltare reţele şi service

• Direcţia operaţiuni de numerar şi de caserie:


1. Serviciul operaţiuni de caserie

14
2. Serviciul evidenţa şi gestiunea valorilor, expertizare metale preţioase
3. Serviciul tezaur şi caserie
• Direcţia organizare şi resurse umane:
1. Serviciul organizare
2. Serviciul salarizare şi contract colectiv de munca
3. Serviciul personal
4. Birou evidenţă personal
5. Serviciul planificare şi organizare a programelor de învatamant
6. Serviciul pregătire a persoanelor din sistemul propriu
7. Birou de traduceri
• Direcţia marketing:
Serviciul marketing
Serviciul reclamă, public, relaţii cu publicul şi mass-media
Serviciul vânzări produse bancare şi monitorizarea pieţei
• Direcţia administrare a reţelei:
Serviciul planificare financiare şi profitabilitate
Serviciul dezvoltarea şi modernizarea pieţei
Serviciul administrare, securitate şi paza

● Direcţia economică şi secretariat:


1. Serviciul aprovizionare
2. Serviciul social
3. Serviciul transport
4. Serviciul protocol
5. Serviciul secretariatul băncii
6. Serviciul intendenta
• Direcţia juridică şi fiscalitate:
1. Serviciul legislaţie şi reprezentarea generală a băncii
2. Serviciul fiscalitate
3. Serviciul contracte şi legislaţia muncii
4. Serviciul executării silite
• Direcţia de control:
Serviciul control financiar de gestiune
Serviciul control operaţiuni bancare
Compartimentul de sinteza şi control general
● Direcţia investiţii:
Serviciul investiţii
Serviciul reparaţii
Serviciul planificare şi urmărirea realizării investiţiilor şi reparaţiilor

Centrala BCR coordoneazã, controleazã şi îndrumã pe probleme specifice domeniile


de activitate bancarã a sucursalelor şi agenţiilor din fiecare judeţ sau municipiu.
Banca centrală are următoarele funcţii:
 stabilirea şi implementarea politicii monetare şi de credit;
 acţionează ca bancă a celorlalte bănci;
 împrumutător de ultimă instanţă;
 acţionează ca agent al statului şi ţine în evidenţele sale Trezoreria statului;
 asigurarea de fonduri pentru stat;

15
 asigurarea legăturii cu organizaţii financiar –bancare internaţionale;
 analist al condiţiilor monetare si economice
 emisiunea de monedă;
 monotorizarea cursurilor valutare;
 administrarea rezervelor valutare;
 supravegherea instituţiilor financiar-bancare;
BCR, prin centrala sa, îndeplineşte funcţia de coordonator pentru toate activitãţile şi
operaţiile bancare care se desfãşoara în unitãţile teritoriale, în condiţii de profitabilitate,
asigurând aplicarea corectã a legilor, hotãrârilor şi a tuturor actelor normative ce guverneaza
activitatea bancarã.
La Banca Comercială Română, munca operativă şi de evidenţa este organizată pe
grupe, dupa felul şi volumul operaţiunilor, la propunerea sefului serviciului contabilităţii şi cu
aprobarea contabilului-sef al unităţii băncii. Salariaţii din cadrul grupelor raspund pentru
respectarea dispoziţiilor legale şi normelor de lucru cu privire la primirea, verificarea şi
semnarea documentelor şi înregistrarea acestora în conturile corespunzatoare. Coordonarea
lucrarilor în cadrul grupei este atribuită unui economist, referent de specialitate sau referent cu
experienţă desemnat de contabilul-sef la propunerea sefului serviciului contabilităţii.
Repartizarea conturilor şi a lucrărilor între salariaţii din cadrul grupelor se face de catre seful
serviciului contabilităţii cu aprobarea contabilului-sef prin dispoziţia scrisă care se înmânează
sub semnatura fiecarui salariat; semestrial se efectuează rotirea salariaţilor în administrarea
conturilor.
În repartizarea conturilor se va ţine seama de volumul lucrărilor, pregatirea salariaţilor
şi interzicerea ca salariaţilor băncii să li se repartizeze conturi ale rudelor de gradul unu sau
doi. De asemenea, se interzice ţinerea evidenţelor contabile la firme care au conturi deschise
la unităţile BCR.
Activitatea de inspecţie bancară cu privire la organizarea, coordonarea, verificarea
unităţilor sucursalelor judeţene şi a unitatilor subordonate lor se exercită prin servicii proprii
ale direcţiei de control Banca Comercială S.A. Verificarea se efectuează pe baza unor
programe de activitate întocmite de Directia de Control şi executate de inspectori bancari.
Atribuţiile Direcţiei de Control şi ale inspectorilor bancari sunt stabilite în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Băncii.

Organigrama sucursala BCR

16
Director executiv
Teodorescu Virgil

Zona consiliere Consiliere Consiliere


Casierie
retail zona rapida clienti micro

Diagrama de relatii intre compartimentele unei sucursale BCR

Consiliere
Zona rapida
Clienti Micro

Zona consiliere
retail

Pornind de la zona micro catre zona rapida pot exista operatiuni prin internet banking.
Invers cei de la zona rapida pot trimite clientii catre zona micro pentru detalii,de
exemplu,despre un credit(linie de credit) sau despre un card de credit.
Angajatii departamentului de consiliere micro pot informa clientii despre existenta
cardurilor de debit pentru virarea salariilor cu descoperit de cont ,dupa care umeaza ca acestia
sa ii trimita catre zona de consiliere pentru mai multe detalii.
De asemenea angazatii departamentului de consiliere zona rapida ii pot anunta pe clienti
care solicita informatii despre existenta creditelor pentru nevoi personale persoane
fizice,credite ipotecare,carduri de credit,descoperit de cont sau alte servicii dupa care ii
directioneaza catre zona de consiliere pentru ca angajatii acestui departament sa le ofere toate
detaliile necesare.

17
Capitolul 3.Gama de produse şi servicii BCR

3.1.Produse şi servicii oferite persoanelor fizice

3.1.1.Carduri

Banca Comercială Română emite pentru persoanele fizice carduri de debit, în lei şi dolari
şi de credit în lei.
În cazul cardurilor emise în lei, la utilizarea în străinătate, conversia valutară se face automat
de catre sistemul de autorizare, la cursul BNR.

a.Carduri de debit emise în lei


AVANTAJE:
-Acumulare puncte de loialitate la plata cumpărăturilor direct cu cardul: astfel, plăteşti cu
comision 0% şi în plus pentru fiecare 2 lei cheltuiţi la comercianţii din ţară, străinătate sau pe
internet.
Acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
» la orice bancomat din România şi din străinătate pentru obţinerea de numerar
» in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului operaţiuni
prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor (Maşini Multifuncţionale) şi a telefonului.
-Reduceri la plata cumpărăturilor cu cardul la partenerii BCR.
-Siguranţa sporită a tranzacţiilor datorită tehnologiei cip încorporate
-Plăţi pe Internet în condiţii de siguranţă maximă prin înrolarea 3-D Secure
-Schimbarea codului PIN direct la ATM BCR, fără comision
-Acces permanent la contul curent la care este legat, prin intermediul Serviciului de efectuare
operaţiuni prin Canale Alternative BCR (Alo 24 Banking BCR şi Click 24 BankingBCR)
-Posibilitatea accesării unui descoperit de cont individual sau prin protocol în cazul încasării
salariului la BCR.
-Serviciul Asistenţă Carduri BCR disponibil 24/7 la numerele de telefon 021 311.10.01 sau
021 311.02.16

BCR Maestro este un card de debit legat direct la contul curent în lei, cu tehnologie
cip încorporată, destinat persoanelor fizice. Cardul poate fi utilizat atat în tară, cat şi în
străinatate, în mediu electronic (terminale POS şi/sau ATM), oriunde este afişată sigla
Maestro.
BCR VISA Electron este un card de debit emis în lei, destinat persoanelor fizice.
Cardul poate fi utilizat atât în tară, cat şi în străinatate, în mediu electronic (terminale POS
şi/sau bancomate), oriunde este afişată sigla VISA Electron.
BCR Visa Clasic este un card de debit legat direct la contul curent în lei, cu tehnologie
cip încorporată. Cardul este destinat persoanelor fizice rezidente sau nerezidente şi are o
perioadă de valabilitate de 3 ani.BCR VISA Clasic în lei este un produs superior, care permite
efectuarea de tranzacţii în mediul online (plata cumparaturilor la POS / pe Internet sau
retragere de numerar de la bancomat) şi în mediu offline (tranzacţii la imprinter), oriunde este
afisată sigla VISA.
În cazul virării salariului lunar într-un cont curent deschis la BCR, se poate acorda:

18
√ un credit în limita unui plafon cuprins între 75% din salariul net şi maxim 6 salarii nete (fără
a depaşi limita maxima de 5.000 EUR, echivalent în lei la cursul BNR din data aprobării), în
baza protocolului încheiat de banca cu angajatorul.
SAU
√ un credit în limita unui plafon cuprins între 1 si 6 salarii nete, maxim 5.000 EUR, echivalent
în lei la cursul BNR din data aprobării, fără a fi necesara încheierea unui protocol între BCR
şi firma angajatoare.

b.Carduri de debit emise in USD:

BCR VISA Clasic este un card de debit embosat legat direct la contul curent în USD,
cu tehnologie cip încorporată. Cardul este destinat persoanelor fizice care călătoresc frecvent
în străinătate în special în zona euro şi are o perioada de valabilitate de 3 ani.BCR VISA
Clasic în USD poate fi folosit atât în tară cât şi în străinatate pentru plăţi direct la
comercianţi / pe internet sau pentru ridicare de numerar la bancomate (în România clientul va
retrage lei iar în străinatate valuta tării respective).Cu acest tip de card se pot efectua tranzacţii
on-line ( la POS, ATM) şi off-line (tranzacţii la imprinter), peste tot în lume unde este afisată
sigla VISA.

BCR VISA VIRTUON -USD este un card de debit fără bandă magnetică şi fără PIN,
ataşat unui cont curent în USD, destinat strict tranzacţiilor pe internet. Cardul Virtuon este
adresat oricarui detinator de card de debit BCR, fie că este persoana fizica sau
juridică.Alimentarea cardului se poate face oricând, 24 de ore din 24, de la orice ATM din
tară (funcţia Transfer fonduri) sau prin telefonul mobil (serviciul Mobile Banking BCR) prin
transferul sumelor din oricare dintre conturile curente care au atasate carduri de debit
mentionate de catre Deţinator.

c.Carduri de debit emise în EUR

BCR VISA Clasic-EURO - este un card de debit embosat legat direct la contul curent
în EUR, cu tehnologie cip încorporată. Cardul este destinat persoanelor fizice care călătoresc
frecvent în străinătate în special în zona euro şi are o perioada de valabilitate de 3 ani.
BCR VISA Clasic în EUR poate fi folosit atât în ţară cât şi în străinatate pentru plăţi direct la
comercianţi / pe internet sau pentru ridicarea de numerar la bancomate.
Cu acest tip de card se pot efectua tranzacţii on-line (la POS, ATM) şi off-line (tranzacţii la
imprinter), peste tot în lume unde este afişată sigla VISA.

d.Card de credit emis în lei

Visa POWERCARD BCR este un card de credit cu CIP emis în RON sub logo
VISA /MasterCard, destinat persoanelor fizice rezidente cu vârsta între 18 - 60 ani
(neîmpliniţi), respectiv 18 -75 ani (neîmpliniţi) în cazul cardurilor garantate cu depozit
colateral.
Poate fi folosit pe teritoriul României şi în străinătate, oriunde este afişata sigla
VISA/MasterCard. Valabilitatea cardului este de 3 ani, iar a liniei de credit este de 5 ani.
MasterCard POWERCARD BCR este un Card de credit cu CIP emis în RON sub
logo VISA /MasterCard, destinat persoanelor fizice rezidente cu vârsta între 18 - 60 ani
(neîmpliniţi), respectiv 18 -75 ani (neîmpliniţi) în cazul cardurilor garantate cu depozit
colateral.

19
Poate fi folosit pe teritoriul României şi în străinătate, oriunde este afişata sigla
VISA/MasterCard. Valabilitatea cardului este de 3 ani, iar a liniei de credit este de 5 ani.

e.Card de credit emis în EUR

BCR MasterCard Gold este un card de credit emis în EURO, destinat persoanelor
fizice rezidente, cu venituri de minim 1.000 EUR sau care prezintă garanţii, cu vârsta între 18
- 60 ani (neîmpliniţi), respectiv 18 -75 ani (neîmpliniţi) în cazul cardurilor garantate cu
depozit colateral/certificat de depozit/garanţii reale imobiliare. Poate fi folosit în ţară şi
străinătate, oriunde este afişată sigla MasterCard. Valabilitatea cardului este de 2 ani, iar a
liniei de credit de 5 ani.

f. Carduri co-brand de credit emise în lei

BCR MasterCard - ALTEX, BCR VISA - Depozitul de calculatoare, BCR VISA


- Ultra PRO, BCR MasterCard - Praktiker,BCR MasterCard Zass, BCR MasterCard -
Media Galaxy sunt carduri de credit emise de BCR în baza parteneriatelor încheiate cu
lanturile de magazine respective. Clienţii care deţin un asemenea card pot beneficia de o linie
de credit cu destinaţie multipla acordata de catre banca prin contul aferent acestui card pana la
nivelul unui plafon prestabilit, pe care îl utilizează pentru achitarea bunurilor achiziţionate de
la partener, percum şi alte operaţiuni.

SMS Reminder

» Este un nou serviciu oferit gratuit de catre BCR detinatorilor de card de credit.
» Utilizatorii acestui serviciu nu vor mai trebui să memoreze toate datele şi să ţină
minte detalii de plata, pentru ca vor primi notificări în fiecare lună privind contul lor, suma
minimă de plată, data scadenţei şi întârzieri, direct pe telefonul lor mobil.

3.1.2.Credite

BCR ofera clienţilor săi persoanle fizice urmatoarele categorii de credite:

a ) Investiţii imobiliare

− REZIDENȚiAL EXTRA/SUPER BCR se acorda pentru efectuarea de investiţii


imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă desţinatie decat cea locativă şi pentru rambursarea
unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contactat anterior.
Caracteristici:
Beneficiarii sunt persoane fizice, în varstă de cel putin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile
de eligibilitate solicitate de catre banca. Moneda de acordare: RON, EUR.
Suma maximă: până la 100% din valoarea investiţiei, în funcţie de capacitatea de
rambursare a solicitantului şi a coplătitorilor acestuia, dacă este cazul, precum şi de garanţiile
constituite, fără a depasi:
√ 300.000 EUR (credite cu avans cuprins intre zero inclusiv şi 10% exclusiv) sau
√ 400.000 EUR (credite cu avans cuprins între 10% inclusiv şi 25% exclusiv)
Pentru creditele la care aportul propriu al solicitantului este de minim 25% din valoarea
investiţiei, nu este stabilită o limita maximă.
Termen maxim:
√ 30 ani, în cazul creditelor cu avans minim de 10% inclusiv;

20
√ 25 ani, în cazul creditelor cu avans 0%
Avans minim: nu este necesar, solicitantul putând opta, în funcţie de destinaţia creditului
garanţiile constituite şi de criteriile de eligibilitate îndeplinite, pentru contractarea unui credit
cu sau fără avans
Confirmarea deţinerii avansului poate fi facută astfel:
--depunerea în numerar sau prin virament, în contul deschis la BCR a sumei prevazute
--achitarea unui avans pe baza de chitanţă autentificată la notariat sau
precontract/contract -de vânzare-cumpărare, în cazul unui bun imobil (teren şi/sau construcţie)
achiziţionat de la o persoană fizică sau juridică
--achitarea parţială sau totală în avans a terenului şi/sau a unor materiale de construcţii
ori servicii executate pe baza de facturi, devize/situaţii de lucrări, emise de furnizorii de
materiale, antreprenorul de construcţii sau alte societăţi prestatoare de servicii
În cazul în care aportul propriu este reprezentat de un imobil aflat în proprietatea solicitantului
sau de faze de lucrări executate la o construcţie, valoarea acestuia este cea apreciată, rezultată
din raportul de evaluare acceptat de bancă.
Dobanda: corespunzatoare avansului minim prezentat de client; solicitantul poate opta
pentru o dobândă fixă pe toată perioada de creditare (pentru creditele în valută), pentru o
dobândă variabilă pe toata perioada de creditare, stabilită în funcţie de indicii
ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marja fixă sau pentru o dobandă fixă în
prima perioadă de creditare (respectiv 5 ani, pentru creditele în lei) şi ulterior variabilă,
stabilită în funcţie de indicele ROBOR la 6 luni, la care se adauga o marja fixă .
Perioada de graţie: maxim 12 luni, în cadrul termenului de rambursare, cu excepţia
creditelor acordate cu un avans cuprins între 0% si 10 % exclusiv, pentru care nu se acorda
perioada de graţie. În cadrul perioadei de graţie, împrumutatul achită numai dobânda calculată
lunar la soldul creditului.
Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant şi
coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, venituri realizate în străinatate, din activităţi independente, din depozite şi dobânzi
bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de
profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc..Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţă, precum
si a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decat creditul): chirii, asigurări etc.
Forma de decontare este viramentul în contul:
-vânzatorului locuinţei sau al terenului
-societăţii de construcţii, care va execută lucrarea (esalonat în funcţie de graficul de
executare a lucrarilor)
-împrumutatului, în cazul construirii în regie proprie
Modalităţi de rambursare a creditului:
-la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)
-utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valuta, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin
telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil
Cererea – Contract de acces la Serviciu)
-la orice ATM din reteaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei
PUNTE EXTRA/SUPER BCR se acorda persoanelor fizice, proprietari legali ai unui
imobil (imobilul poate fi şi proprietatea unui terţ), în scopul achiziţionarii/construirii unei ale
proprietăţi imobiliare locative, cu obligaţia de a vinde imobilul deţinut în proprietate în scopul

21
rambursării creditului într-o singură transă.Clientul are obligaţia de a vinde imobilul deţinut în
proprietate în scopul rambursării creditului într-o singură tranşă
Beneficiari sunt persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care indeplinesc condiţiile
de eligibilitate solicitate de catre bancă.
Moneda de acordare: RON, EUR.
Termenul:
-maxim 12 luni pentru cumpararea de imobile
-maxim 24 luni pentru construirea de imobile
Avans: nu este necesar
Dobânda: dobânda variabilă pe întreaga perioadă de creditare, stabilită în funcţie de indicii de
referinţă ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marja fixă.
Garanţii:
√ Ipotecă de rang I asupra imobilului personal propus spre valorificare cat şi asupra
imobilului ce urmează a fi cumparat (daca este cazul)1
√ Asigurarea imobilelor la o societate de asigurări agreată de bancă şi cesionarea
poliţelor de asigurare în favoarea băncii; BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la
BCR Asigurări Vienna Insurance Group, dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea
imobilului şi la o altă societate de asigurări, agreată de bancă, costul poliţei fiind suportat în
acest caz de către împrumutat
√ Certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit2 de catre bancă, în condiţiile
standard impuse de catre societatea de asigurări, persoanelor care au calitatea de împrumutat
şi vârsta cuprinsa între 18 şi 65 ani împliniţi (la data semnării certificatului de asigurare), în
care BCR figurează ca beneficiar.
Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de catre solicitant
şi coplatitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, venituri realizate în străinatate, din activităţi independente, din depozite şi dobânzi
bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de
profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţă, precum
şi a altor angajamente de plata lunare (de altă natură decat creditul): chirii, asigurari etc.
Rambursarea: rambursarea creditului se face într-o singură tranşă, în termen de maxim
1 – 2 ani de la data tragerii acestuia, din suma rezultată în urma valorificării imobilului deţinut
de împrumutat, iar lunar, împrumutatul va achita suma reprezentând 100% dobânzi.
Modalitati de rambursare:
-la orice ATM din reteaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei
-utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin
telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil
Cererea – Contract de acces la Serviciu)
-la orice ATM din reţeaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil
Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei.

b.credite cu destinatie multipla

DIVERS EXTRA/SUPER BCR

22
Caracteristici:

Beneficiari: persoane fizice, în varsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă
Destinaţia: se acordă pentru satisfacerea nevoilor personale ale împrumutatului
Moneda de acordare: RON, EUR
Suma:
√ minim - 700 EUR (sau echivalent RON)
√ maxim 20.000 EUR (sau echivalent RON) pentru clienţii cu istoric BCR[1]; pentru
credite mai mari de 10.000 EUR (sau echivalent RON) este necesară prezentarea unuia sau a
doi codebitori
√ maxim 10.000 EUR (sau echivalent RON) pentru clienţii fără istoric BCR
1)Clienţi care au un istoric cu banca (îşi încasează salariul într-un cont curent la BCR,
au avut un comportament bun de plată etc.)
Termen maxim:
√ 10 ani pentru clienţii cu istoric BCR1
√ 5 ani pentru clienţii fără istoric BCR
Avans: nu este necesar
Dobândă: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client
Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant şi
coplatitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, din activităţi independente, din depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite
sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de
profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţa, precum
si a altor angajamente de plata lunare (de altă natură decât creditul): chirii, asigurări etc..
Modalităţi de angajare a creditului: sumele se pun la dispoziţia clientului prin cont
separat de împrumut. Plaţile se efectuează prin alimentarea din contul separat de împrumut a
contului curent, de unde se pot efectua plăti catre terţi, dispuse prin ordine de plata sau ridicări
de numerar.
În cazul creditelor în RON, plafonul de credit poate fi pus la dispoziţia clienţilor prin cont de
card de debit.

Modalităţi de rambursare a creditului:


√ la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)
√ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valuta, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin
telefon şi Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil
Cererea – Contract de acces la Serviciu)
√ la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei

MAXICREDIT EXTRA/SUPER BCR

Caracteristici:

Beneficiari: persoane fizice, in varsta de cel putin 18 ani, care indeplinesc conditiile de
eligibilitate solicitate de catre banca
Destinatia: se acorda pentru rezolvarea nevoilor personale ale imprumutatului

23
Modalităţi de acordare: RON, EUR
Suma maximă: 500.000 EUR (sau echivalent RON) în funcţie de capacitatea de rambursare
şi de garanţiile constituite, dar nu va putea depăşi 75% din valoarea de garanţie a imobilului
(construcţie existentă şi/sau teren intravilan) ce urmează a fi admis în garanţie sau 90% din
valoarea depozitelor colaterale/certificatelor de depozit/titlurilor de stat.
Termen maxim: 25 ani
Avans: nu este necesar
Dobândă: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client
Garanţii reale (proprietatea împrumutatului sau a cel puţin unuia dintre coplătitori):
-Ipotecă
-Depozite colaterale/certificate de depozit cu discount/certificate de depozit la purtător
constituite în sistem BCR/titluri de stat
Garanţii personale:
√ certificat de asigurare (asigurare de viaţă) oferit gratuit1 de către banca, în condiţiile
standard impuse de catre societatea de asigurări, persoanelor care au calitatea de împrumutat
şi vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani împliniţi (la data semnării certificatului de asigurare).
1) condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească clientul pentru a beneficia de
certificatul de asigurare gratuit vor fi comunicate acestuia la sediile băncii în momentul
consilierii, clientul prin semnarea cererii de credit certificând faptul ca a luat la cunoştiinţă
aceste condiţii şi le acceptă.
Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant şi
coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, venituri realizate în străinătate, din activităţi independente, din depozite şi dobânzi
bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de
profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţă, precum
şi a altor angajamente de plată lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurări etc..
Modalităţi de angajare a creditului: sumele reprezentând creditul acordat vor fi puse la
dispoziţia clientului prin cont curent/cont de card (pentru creditele in lei), deschis pe numele
său, din care se pot efectua retrageri de numerar sau ordona plăti prin virament
Modalităţi de rambursare a creditului:
-la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei stabilite prin graficul de
rambursare)
-utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin
telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil
Cererea – Contract de acces la Serviciu)
-la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei.

DESCOPERIT DE CONT INDIVIDUAL

Caracteristici:

Este un credit de consum acordat în limita unui plafon cuprins între 1 şi 6 salarii nete,
maxim 5.000 EUR, cu condiţia ca virarea lunară a salariului să fie efectuată într-un cont
curent deschis la BCR.
Nu este necesară încheierea unui protocol între BCR şi firma angajatoare.
Target: persoane fizice care realizează venituri lunare din salarii au un card de debit BCR în

24
al carui cont încasează salariul lunar solicita deschiderea unui cont curent cu card de debit
ataşat (BCR Maestro/BCR VISA Electron/BCR VISA Clasic)
Moneda de acordare: RON
Plafon acordat: maxim 6 salarii nete fără a depăşi 5.000 EUR (echivalent lei la cursul
BNR din data aprobării) .Plafonul este atasat contului curent.
Plafonul de descoperit de cont se activează dupa prima alimentare a contului curent cu
drepturile salariale.
Perioada de acordare a descoperitului de cont: nedeterminată dacă s-au respectat
condiţiile prevazute în contract şi împrumutatul işi păstrează calitatea de salariat
Dobânda: ROBOR 3M + marja de produs de 7 puncte procentuale
Este dobânda variabilă stabilită în funcţie de cotaţia ROBOR 3M la creditele acordate
persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de debit fiind revizuită de banca trimestrial,
respectiv în prima zi lucrătoarea a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie şi Octombrie a fiecarui an şi
se va stabili în funcţie de valoarea ROBOR 3M fixata în ultima zi lucrătoare bancară a lunilor
Decembrie, Martie, Iunie şi Septembrie rotunjită la 2 zecimale + marja de produs de 7 puncte
procentuale.
Dobânda penalizatoare peste nivelul dobânzii curente: ROBOR 3M + marja de produs
de 7 puncte procentuale + 5 puncte procentuale.

c).Credite pentru bunuri de folosire indelungata

MOTOR EXTRA/SUPER BCR

Caracteristici:

Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă.
Destinaţia: se acordă pentru achizitionarea de vehicule noi, din producţia internă şi din
import, comercializate în tară de catre producători/dealeri autorizaţi şi de vehicule rulate din
producţia internă şi din import, de la persoane fizice/juridice române
Moneda de acordare: RON, EUR
Suma maximă:
-Creditele acordate pentru achiziţionarea de vehicule noi: 30.000 EUR (sau
echivalent RON)
-Creditele acordate pentru achiziţionarea de autoturisme rulate: 12.000 EUR (sau
echivalent RON)
Avans: aport propriu nu este necesar
Termen maxim:
√ vehicule noi: maxim 7 ani
√ vehicule rulate: maxim 5 ani
Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant
şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, din activităţi independente, din depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite
sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte şi depinde de
profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţă, precum
şi a altor angajamente de plată lunare (de alta natură decât creditul): chirii, asigurări etc..
Modalitatea de acordare a creditului: virament în contul dealer-ului/persoanei fizice sau
juridice care comercializează autovehiculul

25
Modalităţi de rambursare a creditului:
-la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)
-utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin
telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil
Cererea – Contract de acces la Serviciu)
-la orice ATM din reţeaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil
Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei.

PRACTIC EXTRA/SUPER

Caracteristici:

Beneficiari: Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc
condiţiile de eligibilitate solicitate de catre bancă.
Destinaţia: achiziţionarea de bunuri şi servicii din ţară sau străinatate (aparatură electronică
şi electrocasnica, mobilier, produse IT, blănuri, materiale de construcţii, biciclete etc.) de la
furnizorii interni sau externi sau dealerii autorizati ai acestora.
Moneda de acordare: RON/EUR
Suma maximă: 5.000 EUR (sau echivalent RON)
Avans: nu este necesar
Termen maxim: 5 ani
Perioada de graţie: cel mult 2 luni, fără depasirea termenului maxim de rambursare . În
cadrul perioadei de graţie împrumutatul achită comisioanele aferente, cu excepţia
comisionului de urmărire riscuri şi a comisionului de administraţe.
Dobânda se calculează lunar la soldul creditului şi se capitalizează la sfârşitul perioadei de
graţie, fiind inclusă în valoarea creditului
Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de către solicitant şi
coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, din activităţi independente, din depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite
sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de
profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţă, precum
şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii, asigurări etc.
Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc
şi comportamentul de plată al acestuia.
Modalitatea de acordare a creditului: virament, în contul furnizorului de bunuri
Modalităţi de rambursare:
-la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei),
-la sediul unităţii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei/valută (inclusiv
în ziua scadenţei),
-utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin
telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil
Cererea – Contract de acces la Serviciu)

26
-la orice ATM din reţeaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil
Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în lei.

3.1.3.Depozite

SUCCES BCR-depozit la termen în lei şi în valută.

Caracteristici:
Beneficiari: persoane fizice
Moneda: RON, EUR, USD
Termene:
-1 lună, 2, 3, 6, 9 şi 12 luni, pentru depozitele la termen în RON şi valută cu dobândă
fixă
-1 lună, 3, 6, 9, 12 luni, pentru depozitele la termen în RON cu dobândă variabilă
Suma minimă de constituire:
-100 lei, pentru depozitele la termen în RON cu dobândă variabilă
-1.000 lei, pentru depozitele la termen în RON cu dobanda fixă
-500 EUR/USD, pentru depozitele la termen în valută cu dobândă fixă
Opţiune de acumulare: se pot depune oricând bani în suma minimă de 100
RON/EUR/USD în contul de depozit până la maturitatea acestuia.
Dobânda: variabilă/fixă pe perioada cuprinsă între momentul achiziţionării şi data
scadenţei; se poate opta pentru:
-plata dobânzii lunar (depozitele în RON la termen de 1, 3, 6, 9, 12 luni cu
dobânda variabilă, respectiv depozitele în valută la termen de 12 luni)
-plata dobânzii la scadenţă (depozitele în RON şi în valută la termen de 1, 2, 3, 6,
9, 12 luni)
-capitalizarea automată, împuternicind banca sa constituie un nou depozit, pe aceeaşi
perioadă de timp, dar la care se adaugă la suma iniţială şi dobânda cuvenită (depozitele în lei
şi în valută la termen de 1, 2, 3, 6, 9, şi 12 luni cu plata dobânzii la scadenţă)
Este necesară deţinerea unui cont curent.
Lichidare depozit: la scadenţa/la cerere; în cazul în care îşi retrage suma înaintea expirării
termenului, clientul încasează dobânda la vedere.
Dobânda pentru depozitele la termen se compune din dobânda aferentă sumei de constituire a
depozitului şi dobânzile corespunzatoare fiecarei alimentări ulterioare. Dobânda aferenta unei
alimentări ulterioare se determină utilizând tipul de dobândă al depozitului principal, astfel:
-nivelul de dobândă practicat va fi cel corespunzator nivelului transei în care se
încadrează suma cu care se efectuează alimentarea şi corespunzător termenului egal scadenţei
reziduale a depozitului principal sau imediat inferior acestuia.
-în cazul în care scadenţa reziduală a depozitului principal este mai mică de o lună
pentru valuta RON/ EUR/ USD: nivelul de dobândă se stabileşte scăzând 2 pp în cazul valutei
LEI, respectiv 0,5 pp în cazul valutelor EUR/USD din dobânda practicată pentru tranşa ce
corespunde sumei cu care se efectuează alimentarea, aferentă maturităţii de o luna.

Costuri:
√ comision pentru deschiderea contului de depozit la termen: zero
√ comision pentru retragere de numerar, la ghiseele băncii, din contul de depozit la
termen:
» RON:
-0,4%, min 6 RON

27
-comision zero pentru lichidarea depozitele la termen constituite pe termene de 12
luni sau 24 luni sau la prima scadenţă sau dupa prima scadenţă
-0,2% min. 0,20 lei în cazul retragerii de la ATM a dobânzii virate în contul curent ce
este ataşat unui card de debit pentru salariaţii instituţiilor bugetare, pensionari, studenţi nu se
percepe comision la retragerea de numerar de la ATM-urile din reţeaua BCR)
» valuta:
-0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR sau echivalent EUR.
-2,5% pentru sume mai mari de 100.000 EUR sau echivalent EUR
comision zero pentru retragerile de numerar din depozitele la termen constituite pe termene
de 12 sau 24 luni la prima scadenţă sau dupa prima scadenţa
Avantaje:
Fructificarea economiilor
-dobândă atractivă, în special pentru depozitele la termen de 3, 12 şi 24 luni
-dobânda aferentă acestui produs nu se impozitează
-posibilitatea de a depune bani în contul de depozit până la maturitatea acestuia,
beneficiind de o dobândă avantajoasă
-nu se percepe comision la alimentarea contului
-comision zero la lichidarea depozitelor în RON şi în valută constituite pe termene de
12 şi 24 luni la prima scadenţă sau după prima scadenţă
Siguranta şi confort
-gestionarea economiilor este mai uşoară prin evidenţierea în acelaşi cont de depozit
a alimentărilor ulterioare, banca eliberând raportul privind situaţia depozitului la termen şi
sumele acumulate
-eliminarea riscului pe care îl presupune păstrarea economiilor la domiciliu
-garantarea disponibilităţilor din cont prin Fondul de Garantare a Depozitelor, în
limita nivelului stabilit periodic de catre acesta.
Independenta şi libertate de mişcare
-se pot constitui şi prin serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR.
-posibilitatea ridicării sumelor şi de la alta unitate decat cea la care clientul îsi are
deschis contul
-pot fi utilizate ca obiect al garanţiei pentru creditele, scrisorile de garaţie bancară
solicitate la BCR
-oferă posibilitatea instruirii copilului în sensul dezvoltării capacităţii de a dispune şi a
gestiona sume de bani

Documente:

BI/CI iar în cazul persoanelor fizice minore: declaraţie tip data în fata salariaţilor băncii /
declaraţie în forma autentică data în fata notarului public
MAXICONT BCR-cont de economii în lei şi în valută
Caracteristici:
Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu vârsta de până la 18 ani sau peste
18 ani, care deţin suma minimă de constituire a contului de economii.
Moneda: RON, USD, EUR
Suma minimă/sold minim:
» RON: 500
» USD: 250
» EUR: 250
Depuneri/alimentări: oricând, în sume minime de 50 lei sau 50 USD/EUR, prin:

28
» depunerea de numerar la sediul oricărei unităţi bancare teritoriale
» virament intră şi interbancar
» transfer de fonduri din contul curent ce este ataşat cardului de debit în lei (de la
ATM-urile BCR)
» alimentarea de la extern
În situaţiile în care sumele reprezentând alimentarea contului de economii sunt inferioare
valorilor minime stabilite, se va proceda la refuzul acestora; excepţie fac alimentările contului
prin intermediul cardului de debit.
Retrageri: oricând, orice sumă. Retragerile se pot face prin:
» numerar
» virament în contul curent cu sau fără card de debit ataşat şi/sau în contul de card de
credit al titularului
» constituirea de depozite la termen
În situaţia în care soldul zilnic al contului de economii scade sub nivelul soldului minim, se va
proceda la virarea acestuia în contul curent şi lichidarea contului de economii:
» Este necesară deţinerea unui cont curent
» Împuterniciţi: titularul de cont poate desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi care
pot efectua operaţiuni în cont pe baza actului de identitate prezentat în original, în limita
sumelor aferente contului de economii.
Dobânda este variabilă şi este diferenţiata pe transe valorice
Aceste niveluri de dobânda vor fi bonificate cu condiţia menţinerii soldului minim obligatoriu
cel puţin o luna de la data deschiderii conturilor de economii în lei, respectiv 3 luni pentru
conturile de economii în valută.
În situaţia în care soldul contului de economii scade sub nivelul minim stabilit pe parcursul
primei luni calendaristice, pentru conturile în lei, respectiv primelor 3 luni pentru conturile în
valută, nivelul dobânzii practicate va fi cel la vedere, pentru perioada scursă de la data
deschiderii şi până la data diminuării soldului.
Dobânda la conturile de economii se bonifică lunar, în contul de economii în lei, respectiv,
trimestrial, în contul de economii în valută.

Costuri
√ comision pentru deschidere a contului de economii: 0
√ comision de administrare a contului de economii*:
» RON: 4 lei/lună
» EUR: 1 EUR/lună
» USD: 1 USD/lună
√ comision pentru retragere numerar, la ghişeele băncii:
» RON:
- 0,4%, min 6 lei
» EUR/USD:
- 0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR
- 2,5% pentru sume mai mari de 100.000 EUR
* se aplică exclusiv conturilor de economii nou deschise incepând cu data de 28.10.2009
Avantaje
√ dobândă aferentă acestui cont nu se impozitează
√ flexibilitate prin:
» acces rapid la sumele economisite, cu condiţia menţinerii soldului minim
» transfer de sume între contul de economii şi contul curent prin serviciul de
efectuare de operaţiuni prin canale alternatice BCR.

29
» alimentarea contului de economii prin intermediul cardurilor de debit în lei (de la
ATM-urile BCR)
√ dobânda atractivă, apropiată de cea a depozitelor la termen
√ un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobânda fiind diferenţiată pe
transe valorice
√ siguranţa oferită de garantarea de către Fondul de Garantare a Depozitelor a sumelor
economisite
Documente
√ BI/CI
√ Convenţie de cont de economii în lei/valută pentru persoane fizice sau Convenţie de
cont de economii în lei/valută pentru persoane fizice minore
√ Convenţie de cont curent pentru persoane fizice, dupa caz.

ACTIV BCR
-Este un instrument de economisire ce oferă posibilitatea de a beneficia, pe o anumită
perioadă de timp de avantajele unor dobânzi atractive şi fixe. Se poate opta pentru cumpărarea
de certificate de depozit cu discount emise de către banca în RON, USD şi EUR.
Avantaje:
√ Dobânda aferentă acestui produs nu se impozitează, începând cu data de 01.01.2009
√ Banca nu percepe taxe şi nici comisioane la vânzarea/răscumpararea certificatelor
√ Clientul beneficiază de siguranţa şi confidenţialitatea depunerilor
√ Poate fi cumpărat/rascumparat oricând şi de la orice unitate BCR, la valoarea cotaţiei
din ziua respectivă, banca bonificând o dobândă fixă corespunzatoare perioadei de la
cumpărare şi până la data scadenţei.
√ Certificatul de depozit cu discount este acceptat drept garanţie pentru creditele sau
scrisorile de garanţie bancară solicitate la bancă, precum şi pentru instrumentele derivate
(forward pe cursul de schimb)
√ Posibilitatea cumpărării şi răscumpărării prin serviciul de efectuare operaţiuni prin
Canale Alternative BCR
√ Activ BCR intră în categoria produselor garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor.
Caracteristici:
√ Se adresează persoanelor fizice
√ Moneda: RON, USD, EUR
√ Valorile nominale: 1.000 lei/1.000 USD/ 1.000 EUR, preţul de achiziţie fiind valoarea
nominală minus discount-ul. Acesta din urmă reprezintă dobânda bonificată în avans, dar
platită la scadenţă
√ Scadenţa maximă: 24 luni; se pot cumpăra certificate de depozit cu discount emise de
bancă în orice zi din perioada de la emitere şi până la scadenţă
√ Clientul poate vinde certificatul inainte de scadenţă la pretul de răscumpărare cotat de
bancă în ziua respectivă; suma trebuie mentinută minim o treime din perioadă pentru care a
fost achiziţionat pentru a obţine câstig.
√ Este necesară deţinerea unui cont curent
√ Se bonifică o dobânda egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere după data
scadenţei certificatului.
Costuri:
√ Comision pentru deschiderea contului de certificat de depozit cu discount: zero
√ Comision pentru retragere de numerar, la ghişeele băncii, din contul de certificat de
depozit cu discount: zero
Documente:

30
√ BI/CI
√ Convenţie de certificat de depozit cu discount

CONFIDENȚIAL BCR- Certificat de depozit la purtător


Este un titlu de credit pe termen, emis de banca, care atestă depunerea unei sume de bani pe
baza căruia, la scadenţă, se poate încasa atât suma depusa cât şi dobânda aferentă.
Se stabileşte o parolă, ca element de identificare, pe baza căreia la scadenţa, împreună cu
certificatul de depozit, clientul poate răscumpăra valoarea acestuia.
Avantaje:
√ Se poate utiliza certificatul de depozit la purtător ca obiect al garanţiei pentru creditele
sau scrisorile de garanţie bancară solicitate la BCR, prin deposedare, precum şi pentru
instrumentele derivate (forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe
devize, swap pe rata dobânzii)
√ Dobânda aferentă acestui produs nu se impozitează, începând cu data de 01.01.2009
√ Dobânda acordată de bancă ramane fixă pe toată perioada depozitului
√ Banca nu percepe taxe şi nici comisioane la vânzarea certificatelor
√ Banca oferă siguranţa şi confidenţialitatea economiilor clientului prin utilizarea parolei
√ Exista posibilitatea ca, la solicitarea clientului, banca sa asigure pastrarea certificatelor in
grop sigilat sau in casete de valori pana la scadenta

Caracteristici:
√ Se adresează persoanelor fizice
√ Este un titlu de credit pe termen, emis de bancă, care atestă depunerea unei sume de bani
pe baza căruia, la scadenţă, se poate încasa atât suma depusă cât şi dobânda aferentă
√ Certificatul de depozit cu parola se obţine contra unei sume egale cu valoarea nominală a
acestuia;
√ Se poate opta pentru un termen de: 3, 6, 12 luni
√ Valoarea de vânzare este multiplu de 100 lei sau multipli
√ Se stabileşte o parolă, ca element de identificare, pe baza căreia la scadenţă, împreună cu
certificatul de depozit, clientul poate răscumpăra valoarea acestuia.
√ Certificatul de depozit cu parola se poate răscumpăra şi înainte de scadenţă, dobânda
modificandu-se diferenţiat: până la 30 de zile de la data cumpărării, banca nu bonifică
dobânda, iar peste 30 de zile dobânda primită este jumătate din dobânda stabilită şi inscrisă pe
certificat, calculată la durata efectiva a depozitului.
√ Nu se bonifică dobânda dupa scadenţa certificatului de depozit cu parola
Costuri:
√ comision pentru cumpărare: zero
√ comision pentru răscumpărare în numerar: 0,25%
√ Comisionul de transmitere a certificatelor de depozit la purtător de la o persoană fizică la
alta, prin intermediul băncii, este de 10 lei
Documente:
√ BI/CI
√ Cerere de cumpărare/răscumpărare de certificate de depozit

3.1.4. E-commerce şi E-banking

BCR oferă clienţilor posibilitatea achiziţionări de produse şi servicii prin comerţ electronic,
de la comercianţii care deţin magazine virtuale. Clientul trebuie doar să fie posesorul unui
card, utilizabil în ţară sau stărinatate, în funcţie de originea site-ului care găzduieşte
magazinul virtual.

31
Pe Internet există magazine virtuale care oferă cumpărătorilor grade de siguranţă diferite. În
dorinţa de a veni în întampinarea cerintelor clienţilor de a tranzacţiona pe Internet dar şi de a
asigura o cât mai bună protecţie a acestora în confruntarea cu fraudatorii, BCR oferă mai
multe opţiuni cu grade diferite de securitate. Alegerea uneia sau alteia dintre opţiuni rămâne la
latitudinea clientului, cu asumarea riscurilor inerente.
Clienţii pe care nu ii preocupă riscul expunerii cardurilor la eventuale fraude pot să solicite
înscrierea intr-o bază de date specială; astfel, ori de câte ori vor dori să initieze o tranzacţie pe
orice site, sistemul de carduri BCR va transmite cererea spre autorizare. Pentru înscriere,
trebuie completată o cerere tip se enumera cardurile care vor fi utilizate, la orice ghişeu BCR.
Notificarea băncii cu privire la decizia clientului de a renunţa la aceasta înscriere, se poate
face ulterior doar printr-un telefon sau e-mail la serviciul Asistenţă deţinatori de carduri.
În cazul magazinelor virtuale care asigura un anumit grad de securitate (ex.: SSL, TLS) şi
afiseaza un simbol de forma unui lacat pe bara de jos a ecranului la momentul cumpărării,
tranzacţiile vor fi autorizate fără a fi nevoie ca banca să fie avizată în prealabil. Sistemul de
carduri BCR detectează faptul ca site-ul este securizat, cardul nu este expus fraudei prin
captarea informaţiilor în timpul tranzacţiei şi aceasta este autorizată în limita sumei din
contul.
Pentru clienţii care doresc să elimine riscurile, BCR, împreună cu VISA internaţional şi
MasterCard a creat serviciul 3-D Secure. Acesta înglobeaza concepte şi tehnologii hard/soft
de ultimă ora care concură la asigurarea unui grad înalt de securitate tranzacţiilor pe Internet.
Standardul international 3-D Secure care stă la baza noului serviciu este implementat sub
brand-urile Verified by Visa şi MasterCard Secure Code şi impune autentificarea prin metode
specifice a tuturor participanţilor într-o tranzacţie pe Internet, înainte de lansarea cererii de
autorizare a sumei de plată către banca clientului. Astfel cardul este protejat de orice încercare
frauduloasă de cumpărare pe Internet, iar magazinele virtuale la care apelaţi sunt veritabile,
securizate şi afisează logo-urile Verified by Visa şi/sau MasterCard Secure Code. Acestea, la
randul lor, au siguranţa autenticităţii cumpărătorului nemaifiind expuse riscului de a nu încasa
contravaloarea bunurilor/ serviciilor vândute.
Serviciul electronic banking se adresează clienţilor persoane fizice care au cel puţin un
cont curent în lei deschis la una din unităţile teritoriale BCR şi oferă posibilitatea efectuării
confortabile şi în maximă siguranţă a operaţiunilor bancare în lei şi valută, de la orice
calculator conectat la Internet. Este permisa realizarea urmatoarelor operaţiuni:
• plăti în lei, din contul curent, în sistem intra şi interbancar;
• achitarea facturilor şi impozitelor;
• alimentarea conturilor de card de debit emise de BCR, prin virament, din conturile
curente în lei sau în valută;
• vizualizarea extraselor conturilor/subconturilor curente în lei şi în valută, existând
inclusiv posibilitatea salvării acestora pe calculatorul personal;
• constituirea depozitelor la termen în lei şi în valută şi cumpărarea-răscumpărarea
certificatelor de depozit cu discount ACTIV BCR;
• efectuarea de rambursări ale ratelor de credit în lei şi în valută, din contul curent,
precum şi ale sumei minime lunare de plată pentru cardurile de credit emise în lei;
• schimb valutar;
• primirea de informaţii financiar-bancare, cum ar fi: ratele de schimb şi dobânzile
practicate de BCR la depozite şi la credite, ratele de schimb ale BNR, informaţii
despre Piata valutară internă si Piata internationala de capital etc.
În plus, clientul poate sti în orice moment situaţia exactă a conturilor bancare şi a celor
aferente cardurilor.
Pentru a beneficia de acest serviciu, clienţii trebuie să facă o cerere de acces la e-BCR, iar
apoi să semenze o convenţie privind efectuarea de operaţiuni prin e-BCR. Nu se percepe o

32
taxă de acces, iar valoarea altor taxe şi comisioane este egală cu cea perceputa pentru
oparaţiunile desfasurate la ghişeu.

3.1.5 Alte servicii


24 Banking reuneşte servicii prin care clienţii băncii pot obţine informaţii
personalizate şi pot efectua operaţiuni bancare direct de acasă (prin telefon/internet) sau
din zonele special amenajate în unităţile BCR, fără a fi necesară prezenţa lor la ghişeele
băncii şi fără să depindă de programul de lucru al unităţilor BCR.
Sunt disponibile 3 variante:
- Click 24 Banking BCR (internet banking)
- Alo 24 Banking BCR (phone banking)
- Easy 24 Banking BCR (zone special amenajate în 38 de unităţi BCR)
Avantaje
√ economie de timp - efectuarea de operaţiuni bancare fără a fi necesară
deplasarea clientului la unităţile teritoriale
√ confort - posibilitatea administrării de la distanţă a conturilor bancare
√ costuri avantajoase:
» aplicarea unor reduceri semnificative pentru transferurile
efectuate prin Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative
» comision zero pentru obţinerea de informaţii personalizate prin canale
alternative
» comision zero pentru operaţiuni de schimb valutar
√ siguranţa - securitatea utilizării serviciului este garantată prin trei
niveluri: nume utilizator, codul PIN pentru protejarea dispozitivului Token şi codurile
generate de Token
√ suport tehnic oferit 24/7, fie prin apelarea telefonică a Contact Center, fie prin
email, la adresa suport.direct@bcr.ro.

Cont curent

Avantaje

-Economie de timp
Prin activarea serviciilor asociate contului curent clientul are posibilitatea efectuării
unei game largi de operaţiuni, fără a fi necesara prezenţa clientului la bancă
-Accesibilitate
• posibilitatea efectuării de operaţiuni de la orice unitate teritoriala a băncii
• utilizând cardul de debit ataşat contului curent clienţii pot avea acces la sumele
deţinute în contul curent indiferent de orarul băncii, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin
intermediul ATM-urilor
• suma minimă de deschidere a contului curent poate fi zero
• titularul de cont poate desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi care să poată efectua
operaţiuni în cont
-Eficienţa - costuri reduse prin:
• aplicarea unor reduceri semnificative pentru transferurile efectuate prin Serviciul de
efectuare operaţiuni prin Canale Alternative fată de ghişeu
• comision zero pentru obţinerea informaţiilor personalizate prin canale alternative

33
-Pentru sumele existente în contul curent banca acordă o dobanda de
0,10%

Primeşte pensia în cont curent

Avantaje

-Economie de timp
√ nu mai este necesară deplasarea la postă sau aşteptarea poştasului pentru
încasarea pensiei cuvenite
√ prin activarea serviciilor asociate contului curent (Plăţi facturi la ATM,
Efectuare operaţiuni prin canale alternative), clientul are posibilitatea efectuării unei game
largi de operaţiuni, fără a fi necesară prezenţa clientului la bancă
-Accesibilitate
√ posibilitatea efectuării de operaţiuni de la orice unitate teritorială a băncii
√ utilizând cardul de debit ataşat contului curent clienţii pot avea acces la
sumele deţinute în contul curent indiferent de orarul băncii, 24 de ore din 24, 7 zile din 7,
prin intermediul ATM-urilor
√ suma minimă de deschidere a contului curent poate fi zero
√ titularul de cont poate desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi care să poată
efectua operaţiuni în cont
-Costuri reduse
√ comision zero pentru plăţile la comercianţi sau la retragerile de numerar de la
ATM-urile BCR
√ se pot plăti facturile curente (lumină, gaze, telefon, cablu), fără comision,
direct de la ATM-urile BCR

Direct debit -Modalitate de plata a unei sume de bani convenite între plătitor şi
beneficiar, care constă în debitarea preautorizată a contului curent al plătitorului de către
bancă în baza prevederilor mandatului de debitare directă, la solicitarea beneficiarului.
Avantaje
√ comision zero pentru plăţile efectuate prin Direct Debit;
√ economie de timp, prin posibilitatea achitării unor plăţi cu caracter de
regularitate fără deplasări la bancă;
√ evitarea riscului neplăţii la timp a unor furnizori;
√ evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/servicii,
rate.

Standing Order
- Reprezintă modalitatea de plată prin care, banca plătitorului execută ordine de plată la
date şi în sume fixate în prealabil, în baza contractului încheiat cu plătitorul.
- Serviciul se adresează titularilor de cont curent/depozit colateral pentru plăţi prin
standing order în lei la BCR, persoane fizice sau persoane juridice, şi permite efectuarea
unor plăţi cu caracter regulat, la date fixe şi pentru sume prestabilite (rate de leasing,
chirii), fără a fi necesară prezenţa la bancă a plătitorului.

ESCROW BCR - Cont de depozit temporar

34
-Este un cont de depozit temporar ce se poate deschide la bancă (Agent Escrow) atât în
lei, cât şi în valută în vederea păstrării/depozitării unor sume de bani până la încheierea
unui contract, livrarea unor mărfuri, cumpărarea unor bunuri sau indeplinirea unor condiţii
specificate într-un contract sau angajament încheiat între doua părti, drept garanţie a
utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită şi/sau ca masură asiguratorie a realizării
obiectivelor urmărite de părţi prin contractul sau angajamentul respectiv.
-Avantaje:
- siguranţa pentru părţile implicate într-o tranzacţie
- garanţia utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită
- bonificarea dobânzii la vedere pentru sumele depuse în cont
- dobânda se achită cumpărătorului

Plăţi prin mandat


Modalitate de plată prin care banca achită în baza mandatului scris al beneficiarului şi
acordul prealabil al clienţilor săi, contravaloarea unor servicii/produse/mărfuri/rate, cu
caracter de repetabilitate (telefon mobil şi fix, energie electrică, gaze etc.); Plăţile se
efectuează din contul curent al persoanelor fizice şi persoanelor juridice către prestatorii de
servicii/furnizori, în sistem intrabancar.
Avantaje
-Economisirea timpului (nu este necesara prezenţa la bancă a ordonatorului) şi
evitarea riscului neplăţii la timp a unor furnizori
-Costuri minime
-Poate fi achiziţionat de la orice unitate BCR
-Oferă siguranţa ordonării şi fluidizării plăţilor curente
-Control asupra tranzacţiilor efectuate – eliberare extras de cont lunar

Cecuri de călătorie

Avantaje:

-pot fi utilizate oriunde în lume, ca mijloc de plată pentru achiziţionarea de bunuri


sau servicii în magazine, hoteluri, restaurante etc.
-pot fi preschimbate oriunde în lume, în moneda locală a ţării, la bănci sau case de
schimb
- conferă siguranţă, evitând grija păstrării şi riscul pierderii numerarului (cecurile
pierdute/furate pot fi înlocuite de regula in 24 ore, în cazul în care clientul sună imediat la
numarul de telefon din pliantul primit de la bancă împreună cu cecurile de călătorie)
-nu au durată de expirare (sunt valabile pe termen nelimitat)
-BCR acceptă la plată (răscumparare) toate tipurile de cecuri de călătorie prezentate

SEIF BCR - Casete de valori si saci sigilati

Caracteristici
-se adreseaza clientilor persoane fizice si juridice

-au marimi diferite

35
-exista încuietori si chei distincte (cheia de la caseta este repartizata deponentului,
iar cheia de la dulap casierului)

- În casete se pot pastra:

-bijuterii din metale si pietre pretioase


-bilete de banca si valuta cash
-diverse colectii (de monede romanesti si straine, obiecte istorice vechi etc)
-documente de valoare
-obiecte fara valoare determinata
-testamente
-titluri, actiuni, obligatiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit etc
Comision:
pentru servicii de depozitare si pastrare a obiectelor sau documentelor cu valoare
nedeclarata în casete se achita un comision de 100 RON/luna exclusiv TVA
Avantaje
§ siguranta valorilor tezaurizate (bijuterii, diverse colectii, documente de valoare,
testamente, titluri, actiuni, obligatiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit)
§ confidentialitatea operatiunilor
§ eliminati riscurile furtului din locuinta dvs.

Transferuri de sume in valuta


-Transferul de fonduri prin sistemul MoneyGram -serviciul presupune
efectuarea, de către persoanele fizice, de transferuri rapide de fonduri între agenţii
sistemului MoneyGram.
-SMITH&SMITH-serviciul presupune efectuarea de transferuri intre persoane
fizice prin intermediul retelei de agenti SMITH&SMITH.
-SC Speed Transfer SRL -Transfer de fonduri in valuta din strainatate catre
persoane fizice din Romania prin intermediul SC SPEED TRANSFER SRL.
-Coinstar -Sistemul Coinstar permite transferul de fonduri între persoane fizice prin
intermediul reţelei de agenţi Coinstar.
-Banco Popular Espanol – TRABEX -Serviciul faciliteaza efectuarea de transferuri de
sume din Spania, prin unitatile bancii spaniole Banco Popular Espanol si unitatile BCR,
catre beneficiari din Romania.
-CECA (Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros) – ROCES BCR -Serviciul
faciliteaza efectuarea de transferuri de sume in EUR din Spania, prin unitatile bancii
CECA sau unitatile bancilor de economii care fac parte din Asociatia Spaniola a
Bancilor de Economii (CECA) si unitatile BCR, catre persoane fizice din Romania.

Achizitionarea aurului de la clienti


Persoanele fizice pot vinde aur de 14; 18; 20; 22 (benzi dentare, monede); 23,6 karate.
BCR achiziţionează obiecte din aur, sub forma de:
√ monede din aur, fara valoare numismatica, emise in România si in alte tari sau fragmente
din astfel de monede;
√ medalii comemorative românesti si din alte tari specificate in cataloage
√ lingouri si bare din aur

36
√ bijuterii, fragmente de bijuterii (fara pietre pretioase)
√ benzi dentare

Preschimbare bancnote -preschimbarea bancnotelor straine cotate de BNR, uzate,


deteriorate sau a celor scoase din circulatie.
Avantaje
-oferă posibilitatea de a recupera o parte din valoarea bancnotei uzate
-se pot preschimba la orice unitate BCR
-în situaţia în care unitatea bancară nu dispune de fracţii monetare ale valutei respective,
contravaloarea sumei ce urmează a se plăti se va achita în lei româneşti la cursul BNR valabil
din ziua efectuării plăţii.

Schimb valutar –serviciu prin care persoanele pot sa schimbe in alte valute, sumele de bani în
lei sau în valuta de care dispun.

3.2.Produse si servicii oferite persoanelor juridice

CARDURI PERS JURIDICE

BCR VISA Business International


Card de debit (toate tranzactiile se efectueaza in limita disponibilului din contul de card), emis
in USD, destinat persoanelor juridice, inclusiv autoritatilor administratiei publice locale
(AAPL), ai caror angajati se deplaseaza in strainatate. Cardul poate fi utilizat in mediu
electronic (terminale POS si/sau bancomate), cat si manual (imprintere ZIP-ZAP), oriunde
este afisata sigla VISA.
Avantaje:
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din strainatate pentru obtinerea de numerar;
• eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului;
• mijloc eficient de control asupra cheltuielilor de afaceri;
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul calatoriilor în
strainatate, sigla VISA sub care este emis cardul fiind cel mai utilizat sistem de plati
din lume.

Cardul poate fi utilizat pentru:


• plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri;
• ridicarea de numerar de la automatele bancare (ATM-uri) si de la ghiseele bancilor
care accepta carduri (exclusiv BCR);
• plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor curente de utilitati/servicii.
Documente:
• firmele completeaza un formular numit „Cerere pentru eliberare de card”;
• personalul bancii poate acorda consultanta persoanelor care solicita relatii privind
emiterea de carduri;
• analiza formularului de catre conducerea unitatii teritoriale si inaintarea acestuia, spre
aprobare catre centrala bancii;
• dupa primirea aprobarii se contacteaza firma in vederea ordonantarii transferului
sumei minime necesara deschiderii contului de card;
• completarea DPE-ului conform reglementarilor in vigoare, pentru fiecare delegatie
care se face in numele firmei;
• reprezentantul firmei vine sa ridice cardul utilizatorilor desemnati de catre firma.

37
BCR Eurocard Business

Card de debit (toate tranzactiile se efectueaza in limita disponibilului din contul de


card), emis in lei, destinat persoanelor juridice, inclusiv autoritatilor administratiei publice
locale (AAPL), ai caror angajati efectueaza, pe teritoriul Romaniei, diverse plati in interes de
afaceri (hotel, restaurant, transport etc.). Cardul poate fi utilizat numai in tara, atat in mediu
electronic (terminale POS si/sau bancomate), cat si manual (imprintere ZIP-ZAP), oriunde
este afisata sigla Eurocard/MasterCard.
Avantaje:
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid;
• elimina utilizarea numerarului si a incovenientelor legate de manipularea, pastrarea in
siguranta si transportul acestuia;
• banca bonifica pentru disponibilitatile din contul de card dobanda aferenta conturilor
curente ale persoanelor juridice (in prezent dobanda este de 2% pe an);
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara pentru obtinerea de numerar;
• mijloc eficient de control asupra cheltuielilor de afaceri.
Caracteristici:
• poate fi utilizat la:
• plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri;
• ridicarea de numerar de la automatele bancare (ATM-uri) si de la
ghiseele bancilor care accepta carduri;
• accesarea serviciului Mobile Banking ;
• plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor la utilitati ;
• reincarcare cartele Connex Go si Kamarad.
Documente si etape de parcurs in vederea obtinerii cardului:
• firmele completeaza un formular numit „Cerere pentru eliberare de card”;
• transferul, de catre sucursala a sumelor necesare deschiderii contului special pentru
operatiuni cu carduri al firmelor care indeplinesc conditiile necesare;
• personalul bancii poate acorda consultanta persoanelor care solicita relatii privind
emiterea de carduri;
• analiza formularului de catre conducerea unitatii teritoriale;
• solicitantul ridica plicul ce contine PIN-ul si semneaza pe verso-ul cardului.

BCR MasterCard Business Credit

Card de credit emis in USD, destinat persoanelor juridice ai caror angajati calatoresc
in strainatate. Cardul poate fi utilizat in strainatate dar si in tara, atat in mediu electronic
(terminale POS si/sau bancomate), cat si manual (imprintere ZIP-ZAP), oriunde este afisata
sigla Eurocard/MasterCard (EC/MC).
Creditul se acorda pe baza unei analize a bonitatii clientului efectuata de catre unitatea BCR la
care acesta s-a adresat (plafon maxim de creditare de 50.000 USD). Odata aprobata cererea de
creditare, se incheie un contract pentru o perioada de 1 an intre banca si client. Contractul se
poate prelungi printr-un act aditional.
Avantajele pe care le ofera cardul BCR MasterCard Business Credit:
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din strainatate pentru obtinerea de numerar;
• eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului;

38
• achitarea de bunuri sau servicii la orice comerciant din strainatate ce are afisata sigla
Eurocard/MasterCard, fara a dispune de numerar;
• dupa aprobarea creditului, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in limita
plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii.
Cardul poate fi utilizat pentru:
• plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri;
• ridicarea de numerar de la automatele bancare (ATM-uri) si de la ghiseele bancilor
care accepta carduri (exclusiv BCR);
Documente si etape de parcurs in vederea obtinerii cardului:
• firmele completeaza un formular numit „Cerere de emitere de card de credit in valuta
BCR Eurocard/Mastercard Business Credit”, semnat de catre solicitant si utilizatorul
autorizat;
• se incheie un contract pentru emiterea cardului de credit BCR Eurocard/Mastercard
Business Credit in valuta pentru persoane juridice, semnat de ambele parti in trei
exemplare (emiterea si utilizarea cardurilor de credit, nivelul liniei de credit si
conditiile utilizarii ei, conditiile de deschidere si administrare a contului de card);
• clientul primeste conditiile de utilizare ale cardului;
• personalul bancii poate acorda consultanta agentilor economici care solicita relatii
privind emiterea de carduri;
• conducerea unitatii teritoriale analizeaza formularul iar decizia finala se ia in urma
analizei bonitatii clientului, capacitatii de rambursare;
• cardurile se transmit de catre Centrala unitatilor teritoriale, insotite de o scrisoare de
remitere, in doua exemplare;
• solicitantul ridica plicul ce contine PIN-ul si semneaza pe verso-ul cardului.

BCR VISA Business Electron

Card de credit emis in lei, destinat persoanelor juridice. Cardul este utilizabil numai in mediu
electronic (terminale POS si/sau bancomate), iar tranzactiile se efectueaza in limita unui
plafon de creditare acordat de catre banca, de maximum 800 milioane lei.
Avantajele:
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru obtinerea de
numerar;
• eliminarea riscurilor, in tara si in strainatate, pe care le presupune detinerea
numerarului;
• odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in limita plafonului
aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii;
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul calatoriilor in tara
si in strainatate, sigla VISA sub care este emis cardul avand cea mai larga raspandire
din lume.

Cardul poate fi utilizat pentru:


• achitarea de bunuri sau servicii;
• la orice comerciant din tara si/sau strainatate care are afisata sigla Visa (insemnul Visa
Electron);
• ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri;
• plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor la utilitati;

39
• reincarcare cartele Connex Go si Kamarad.
Documente:
• solicitantul completeaza un formular numit „Cerere de emitere de card de credit in lei
BCR Visa Business Electron”, semnat de catre solicitant si utilizatorul autorizat;
• incheie un contract pentru emiterea cardurilor de credit in lei pentru persoane juridice
BCR Visa Business Electron, semnat in trei exemplare (emiterea si utilizarea cardului
de credit, nivelul liniei de credit si conditiile utilizarii ei, conditiile de deschidere si
administrare a contului de card);
• se prezinta cu documentatia de credit prevazuta de NM 1/2000 privind activitatea de
creditare a persoanelor juridice;
• personalul bancii poate acorda consultanta persoanelor care solicita relatii privind
emiterea de carduri;
• analiza formularului de catre conducerea unitatilor teritoriale, semnarea contractului si
constituirea garantiilor;
• solicitantul ridica cardul si plicul ce contine PIN-ul si semneaza pe veso-ul cardului.

BCR MasterCard Business Debit

Card de debit (toate tranzactiile se efectueaza in limita disponibilului din contul de


card), emis in Euro, destinat persoanelor juridice, inclusiv autoritatilor administratiei publice
locale (AAPL), ai caror angajati se deplaseaza in strainatate, dar poate fi utilizat si pe
teritoriul Romaniei.Cardul poate fi utilizat atat in mediu electronic (terminale POS si/sau
bancomate), cat si manual (imprintere), oriunde este afisata sigla MasterCard.
Avantaje:
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din strainatate si din tara, care are afisata sigla
MasterCard, pentru obtinerea de numerar;
• eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului;
• mijloc eficient de control asupra cheltuielilor de afaceri;
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul calatoriilor de
afaceri.
Cardul poate fi utilizat pentru:
• plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri;
• ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri
(exclusiv ghisee BCR);
• accesarea serviciului Mobile Banking BCR;
• plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor curente de utilitati/servicii.
Documente si etape de parcurs in vederea obtinerii cardului:
• firmele completeaza un formular numit „Cerere pentru eliberare de card”;
• personalul bancii poate acorda consultanta persoanelor care solicita relatii privind
emiterea de carduri;
• incheie cu BCR un contract pentru emitere card de debit in valuta (acesta va fi semnat
de catre persoanele care angajeaza firma);
• conducerea unitatii teritoriale analizeaza formularul si il inainteaza, spre aprobare catre
centrala bancii;
• dupa primirea aprobarii se contacteaza firma in vederea ordonantarii transferului
sumei minime necesara deschiderii contului de card;

40
• incasarea de catre BCR a sumelor necesare deschiderii contului special pentru
operatiuni cu carduri al solicitantilor carora li s-a aprobat cererea de emitere;
transmiterea cererilor la centrala;
• reprezentantul firmei vine sa ridice cardul utilizatorilor desemnati.

3.2.2 Credite persoane juridice

Banca Comerciala Romana ofera, cu un inalt grad de profesionalism, o gama larga de


credite pentru finantarea companiilor: acreditivul, factoringul, creditul de forfetare, creditul
pentru activitatea de leasing, creditul pentru export, creditul pentru finantarea stocurilor
sezoniere, creditul pentru finantarea stocurilor temporare, credite pentru cumpararea de
actiuni, credite pentru echipament, creditul de scont, creditul pentru facilitati de cont, linii de
credite, scrisoarea de garantie, creditul in valuta pe termen mediu si lung, creditul in valuta pe
termen scurt, credite pe cecuri remise spre incasare, creditul de trezorerie pentru valuta
vanduta.

Credite pentru (pre)finantarea exporturilor


Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Flexibilitate prin negocierea dobanzilor;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Se acorda clientilor din categoria corporate, pentru:
• realizarea de produse sau prestarea de servicii destinate exportului,
• desfasurarea activitatii de intermediere a vanzarii produselor/prestarii
serviciilor destinate exportului.
• Este destinat:
• acoperirii cheltuielilor aferente activitatii de exploatare ocazionate de
fabricarea produselor destinate exportului, inclusiv pentru activitati de
intermediere a vanzarii produselor/prestarii serviciilor destinate exportului,
• desfasurarii corespunzatoare a activitatii de exploatare pe perioada de la
livrarea produselor si pana la incasarea contravalorii lor de la partenerii
externi.
• De regula, modalitatea de incasare a produselor exportate trebuie sa fie prin acreditiv
de export irevocabil; in conditii justificate, se accepta ca in contractele de export sa
existe si alte modalitati de plata: incasso documentar, ordinul de plata si cesiunea de
acreditiv;
• Volumul creditului se determina pe baza portofoliului de contracte de export sau de
comenzi ferme incheiate;
• Este disponibil in lei si valuta;
• Se pot acorda facilitati de dobanda clientilor care deruleaza operatiunile de incasari si
plati in valuta prin BCR;
• Durata creditului este de maxim 12 luni.

41
Documentatia necesara
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare);
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Descrierea modalitatilor de garantare a creditului;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit);
• Acte de proprietate ale bunurilor aduse in garantie;
• Dovada existentei contractelor de export sau comenzilor ferme incheiate direct cu
partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.
Documentatia specifica
• in cazul creditelor acordate pentru realizarea unor produse care necesita importuri de
completare, se vor prezenta si copii dupa contractele (comenzile ferme confirmate) de
import care fac obiectul creditului de finantare a activitatii de export;
• in cazul creditelor acordate pentru ciclul circulatiei (desfacere-incasare) se vor
prezenta bancii contractele de export si/sau documentele ce atesta livrarea marfurilor
la export.

Linii de credite

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Posibilitatea de a opta pentru dobanda fixa sau variabila;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Se acorda pentru creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare,
productie, desfacere, prestari servicii sau pentru creditarea unor subactivitati, proiecte,
contracte etc.;
• Constituie o modalitate de creditare in lei si valuta a clientilor din categoria corporate
in baza unui contract de credit, prin care banca se angajeaza ca pe o anumita perioada
de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de
nevoile acesteia, fara a depasi nivelul stabilit prin contractul de credite, cu posibilitatea
de a face trageri si rambursari multiple;
• Volumul creditului se determina in functie de cash– flow-ul clientului, dar nu mai mult
decat volumul incasarilor curente realizate prin banca in perioada anterioara, egala ca
numar de zile cu perioada viitoare de creditare;
• Se acorda, de regula, pe termene de 3, 6 si 12 luni;
• in cazuri justificate economic si in urma unor analize, se pot acorda linii de credit
pentru activitatea de productie si pe termen mediu de maxim 36 de luni;

42
• Pot fi prelungite, la cererea clientilor, pe noi perioade de creditare, pe baza de acte
aditionale, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare si daca
incasarile lunare reprezinta peste 10% din plafonul de creditare aprobat.
Documentatia necesara obtinerii creditului
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite facilitati de cont


Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat finantarii activitatii de exploatare, respectiv pentru plata furnizorilor,
salarii, impozite si taxe catre bugete;
• Se acorda clientilor din categoria corporate, pentru acoperirea lipsei temporare de
lichiditati, ca urmare a aparitiei unor situatii neprevazute fata de planificarea fluxurilor
financiare;
• Este disponibil in lei, in baza unor contracte de credit distincte sau acord cadru de
creditare cu o perioada de valabilitate de maxim 1 an, in limita unui plafon de maxim
5.000 mil. lei/client, care functioneaza in sistem revolving;
• Acordul – cadru de creditare poate fi ulterior prelungit, pe noi perioade de maxim 1
an;
• Durata creditului este de maxim 30 de zile;
• Volumul creditului se stabileste in functie de valoarea totala a marfurilor livrate,
lucrarilor executate sau serviciilor prestate de client pana la data solicitarii creditului,
cu conditii certe de incasare pana la expirarea duratei de creditare, influentata cu
obligatiile care urmeaza a se plati in urmatoarele 30 zile de la acordarea creditului;
Documentatia necesara obtinerii creditului

43
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite pe descoperit de cont

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat achitarii unor obligatii stringente (aprovizionare cu materii prime,
materiale, combustibil, energie, impozite, taxe curente si alte operatiuni curente);
• Se acorda clientilor din categoria corporate pentru prevenirea lipsei temporare de
disponibilitati in cont la data decontarii unor instrumente de plata de debit emise (cec,
cambii, bilete la ordin);
• Este disponibil in lei, in baza unor contracte de credit distincte sau acord-cadru de
creditare, cu o perioada de valabilitate de maxim 1 an, in limita unui plafon de maxim
5.000 mil. lei/client, care functioneaza in sistem revolving;
• Acordul – cadru de creditare poate fi ulterior prelungit, pe noi perioade de maxim 1
an.
Documentatia necesara obtinerii creditului
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare);
• Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului
conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);

44
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite pentru activitatea de leasing

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Consultanta gratuita la întocmirea documentatiei de credite;
• Volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici:
• Sunt destinate achizitionarii de bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta
îndelungata, aflate în circuitul civil, noi sau second hand;
• Se acorda societatilor si institutiilor specializate în desfasurarea activitatii de leasing,
pentru achizitionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing încheiate cu
utilizatorii;
• Volumul maxim al creditului pentru activitatea de leasing nu poate depasi 85% din
pretul de achizitie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmeaza a fi cumparate si închiriate
în regim de leasing;
• In cazul bunurilor imobile, valoarea creditului nu va putea depasi 85% din valoarea
admisa în garantie rezultata din raportul de evaluare;
• In cazul bunurilor mobile second hand, valoarea creditului nu va putea depasi 50% din
valoarea facturii proforme, iar garantarea se va putea face si cu alte bunuri decat cele
finantate de banca;
• Este disponibil în lei si valuta, pe termen mediu (maxim 5 ani);
• Perioada de creditare nu trebuie sa depaseasca durata contractului de leasing;
• Se poate acorda astfel:
• prin contracte de credit distincte pe baza de contracte de leasing
prezente si/sau viitoare, cu un singur utilizator,
• prin acorduri de creditare distincte pe baza de contracte de leasing
prezente si/sau viitoare, cu diversi utilizatori,
• prin acorduri de creditare, în sistem revolving, pe baza contractelor de
leasing prezente si viitoare cu diversi utilizatori.

Documentatia necesara obtinerii creditului


• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare);
• Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului
conform reglementarilor legale în vigoare;

45
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
înscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a împrumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Garantii cumulative acceptate de banca


• bunuri mobile noi si/sau imobile care fac obiectul contractelor de leasing finantate de
banca si/sau, dupa caz, alte bunuri aflate în proprietatea împrumutatului/garantilor;
• drepturile de încasat rezultate din politele de asigurare încheiate de împrumutat cu
sociatati de asigurare agreate de banca privind riscul financiar de neplata, precum si
din politele de asigurare împotriva riscurilor generale;
• suplimentar, banca poate solicita constituirea cesiunii de creanta asupra drepturilor de
încasat rezultate din contractele de leasing.

Creditul agricol

Avantaje
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat finantarii activitatii curente de productie agricola;
• Se acorda producatorilor agricoli, care exploateaza terenuri agricole sau efective de
animale, in scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializarii (prevazuti in
Legea 150/2003);
• Se acorda pentru:
• infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole si plantatiilor,
• achizitionarea din productia interna sau producerea puilor de pasare, a
purceilor pentru ingrasat si a tineretului ovin si bovin pentru ingrasat,
• aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si
tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru
intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente,
• asigurarea culturilor si plantatiilor impotriva efectelor daunatoare ale
factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale impotriva
efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor.

46
• Volumul creditelor se determina in functie de tehnologiile necesare pe culturi sau
categorii de animale si de cheltuielile necesare pentru desfasurarea activitatii curente
de productie agricola;
• Pentru certificarea determinarii corecte a volumului creditelor solicitat bancii, cererile
de credit vor fi vizate in prealabil de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala;
• Este disponibil in lei pe maxim 12 luni, termenele de rambursare fiind stabilite in
functie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a
productiei;
• Creditele pot fi garantate in proportie de maxim 50% de Fondul de Garantare a
Creditului Rural;
• Beneficiarii creditelor care ramburseaza creditele si platesc dobanzile la termenele
scadente prevazute in contractele de imprumut vor primi o alocatie bugetara de pana la
30% din volumul creditului, calculata la nivelul ratelor de imprumut rambursate.

Documentatia necesara
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• In cazul societatilor pe actiuni, se va solicita hotararea organului competent potrivit
actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea creditului, precum
si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite pentru investitii

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de credite;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat pentru finantarea activitatii de investitii, in completarea surselor proprii
ale clientilor, pe total activitate de investitii sau pe obiective (proiecte) de investitii,
pentru:
• realizarea de noi capacitati de productie,

47
• dezvoltarea/mentinerea capacitatilor de productie existente,
• modernizarea/retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor,
masinilor, instalatiilor, cladirilor existente etc.
• Se acorda clientilor din categoria corporate pentru finantarea in completare a unei parti
din valoarea totala a investitiei, diferenta reprezentand aportul propriu al clientului
care, de regula, trebuie utilizat inainte de punerea la dispozitie a creditului; importurile
de completare pot fi finantate integral;
• Este disponibil in lei si valuta pe termen scurt, mediu si lung, pe cel mult 10 ani;
• Se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit de pana la 2 ani, iar
in cazul creditelor contractate de autoritatile administratiei publice locale perioada de
gratie este de maxim 1 an;
• Nivelul creditului este de maxim 85% din valoarea totala a investitiei, 15% fiind
sursele proprii ale solicitantului;
• Aportul propriu al solicitantului consta fie in lichiditati inregistrate in contul curent, fie
in realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva;
• Banca poate acorda clientilor care achizitioneaza echipament in leasing, credite pentru
plata avansului solicitat de compania de leasing sau pentru plata valorii reziduale, cu
conditia ca solicitantul sa contribuie cu surse proprii reprezentand 20% din valoarea
avansului;
• in cazul creditelor acordate autoritatilor administratiei publice locale, banca poate
accepta constituirea unui aport propriu mai mic de 15%;
• Creditele pentru investitii acordate asociatiilor de locatari vor fi garantate in proportie
de cel putin 25% cu garantii cash.

Documentatia necesara
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Planul de afaceri (in cazul clientilor cu o cifra anuala de peste 1 milion echivalent
EUR);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Studiu de fezabilitate (in cazul proiectelor de investitii mari si pentru investitiile tip
green-field?); ceilalti solicitanti vor prezenta planul de afaceri;
• Documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii sau memorii
justificative privind necesitatea acestor investitii cu devize estimative si listele de
utilaje si alte dotari care se vor atasa planului de afaceri, in cazul proiectelor de
investitii la care nu este necesar studiul de fezabilitate;

48
• Autorizatia de constructie cu avizele si acordurile necesare;
• Lista cheltuielilor de capital pentru investitia (se solicita in cazul proiectelor de
investitii a caror acoperire financiara se asigura partial de la buget sau din fondurile
speciale extrabugetare);
• Acte justificative privind situatia juridica a terenului;
• Alte documente prevazute de legile in vigoare.

Credit pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare


Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Flexibilitate prin negocierea dobanzilor;
• Continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Posibilitatea de a opta pentru o dobanda fixa sau o dobanda variabila;
• Consultanta gratuita la întocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat finantarii operatiunilor cu caracter temporar ocazionate de:
• stocurile care au fost aprovizionate în perioada precedenta fara a fi
achitate,
• stocurile care urmeaza a fi aprovizionate,
• cheltuielile temporare aferente acestor stocuri, precum si pentru alte
cheltuieli temporare.
• Se acorda clientilor din categoria corporate in conditiile existentei unor cauze
economice justificate, care au determinat formarea stocurilor si generarea cheltuielilor
cu caracter temporar;
• Este disponibil in lei si valuta;
• Durata creditului este de maxim 12 luni.

Documentatia necesara obtinerii creditului


• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Documentatia din care sa rezulte situatia stocurilor si cheltuielilor care fac obiectul
creditarii si cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

49
Credite pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor sezoniere

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Flexibilitate prin negocierea dobanzilor;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Posibilitatea de a opta pentru o dobanda fixa sau o dobanda variabila;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat finantarii operatiunilor cu caracter sezonier;
• Se acorda clientilor din categoria corporate care constituie stocuri sezoniere de
produse agricole, agroalimentare, de provenienta vegetala sau animala, precum si
cheltuieli cu caracter sezonier, care se consuma sau se efectueaza intr-o perioada mai
mare de un trimestru, fara a depasi 12 luni de la constituire;
• Pot face obiectul creditarii stocurile si cheltuielile necesare pentru desfasurarea de
catre agentii economici de profil a activitatii turistice in sezonul estival;
• Este disponibil in lei si valuta;
• Durata creditului este de maxim 12 luni.

Documentatia necesara obtinerii creditului


• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Documentatia din care sa rezulte situatia stocurilor si cheltuielilor care fac obiectul
creditarii si cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective ?
Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite - de scont
Avantaje

50
• Dobanda de scont ramane neschimbata, indiferent de modificarile survenite pe
intreaga perioada a creditarii;
• Sumele provenite din scontarea titlurilor de credit pot avea orice fel de destinatie,
inclusiv rambursari de credite;
• Posibilitatea incasarii creantelor inaintea scadentei titlurilor de credit;
• Fluidizarea platilor;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei.
Caracteristici
• Este destinat finantarii activitatii curente (furnizori, impozite, salarii, taxe etc.);
• Se acorda clientilor din categoria corporate, care sunt posesorii legali ai unor titluri de
credit (cambii sau bilete la ordin) si doresc incasarea inainte de scadenta a sumei
inscrise pe acestea;
• Este disponibil in lei si valuta, in baza unui contract de credit de scont sau a unui acord
– cadru pentru acordarea de credite de scont incheiat pe o perioada de maxim 1 an;
• Acordul – cadru de creditare poate fi ulterior prelungit, pe noi perioade de maxim 1
an;
• Scadenta creditului se stabileste in ziua incasarii sumelor aferente efectelor de comert
scontate;
• Posesorul efectelor de comert primeste valoarea nominala a acestora, mai putin agio
(dobanda si comisionul de gestiune);
• Se accepta la scontare titluri care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• solicitantul este beneficiarul titlului prezentat la scont (titlul nu a fost
girat niciodata),
• trasul/emitentul titlului trebuie sa fie, de regula, client al bancii,
• titlurile indeplinesc toate cerintele de forma si fond acceptate pe plan
international si/sau prevazute de legea aplicabila in Romania si nu sunt
declarate ca fiind pierdute, furate, distruse sau anulate,
• cambia sa fie acceptata legal la plata,
• intervalul de timp dintre momentul prezentarii la scontare si scadenta
titlului sa nu depaseasca 6 luni,
• valoarea titlului de credit perezentat la scontare sa nu depaseasca cifra
de afaceri medie lunara realizata de posesorul titlului pe ultimile 6 luni,
• titlul sa aiba clauza “fara protest” sau “fara cheltuieli” inscrisa de
tragator/emitent,
• titlul sa aiba scadenta la data fixa si sa fie emis intr-un singur exemplar,
• pe titlul de credit sa fie completat in mod obligatoriu obiectul platii la
rubrica “valoarea reprezinta”,
• in cazul titlurilor exprimate si platibile in valuta, trasul/emitentul trebuie
sa fie nerezident,
• titlurile de credit prezentate la scontare trebuie sa aiba la baza tranzactii
comerciale reale
• Clientul trebuie sa prezinte titlurile la banca cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de
scadenta;
• Daca trasul/emitentul unui titlu de credit nu este clientul BCR, atunci titlul trebuie
avalizat de o societate bancara agreata de BCR.

Documentatia necesara:

51
• Cerere de scontare;
• Titlurile de credit pentru care se solicita scontarea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare);
• Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului
conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite pe cecuri

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare.
Caracteristici
• Este destinat finantarii activitatii curente (furnizori, impozite, salarii, taxe etc.);
• Se acorda clientilor din categoria corporate care depun cecuri spre incasare;
• Este disponibil in lei, in baza unui contract de credit distinct sau a unui acord - cadru
de creditare incheiat pe o perioada de maxim 1 an;
• Durata creditului o constituie intervalul dintre ziua acordarii creditului si cel mult 7
zile lucratoare dupa expirarea termenelor legale de prezentare la plata a cecurilor
creditate;
• Scadenta creditelor acordate pe cecuri remise spre incasare se stabileste in ziua
incasarii sumelor;
• Termene legale de prezentare la plata:
• 8 zile daca cecul este platibil in localitatea in care a fost emis,
• 15 zile daca cecul este platibil in alta localitate decat cea in care a fost
emis.
• Se admit la creditare cecuri certificate si cecuri simple/barate, care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
• au ca data a emiterii cel tarziu data prezentarii la banca (nu sunt permise
cecuri postdatate si nici cecuri simple/barate girate);
• au la baza tranzactii comerciale reale si documente contractuale,
probate cu documente justificative.
• Nivelul creditului este de 90% din valoarea nominala a cecurilor.

52
Documentatia necesara
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare);
• Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului
conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Cecurile si 4 exemplare ale borderourilor completate, precum si listele din care sa
reiasa valoarea nominala;
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Credite promotori

Avantaje
• Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului;
• Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit;
• Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de credite;
• Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile
de rambursare.
Caracteristici
• Este destinat:
• demararii constructiilor de locuinte (proiectarea, avizarea, autorizarea si
contractarea executiei),
• cumpararii de terenuri destinate construirii de locuinte,
• primirii in concesiune a terenurilor destinate constructiei de locuinte din
credite,
• efectuarii lucrarilor de constructii de locuinte.
• Se acorda pentru construirea de locuinte convenabile si case de vacanta de catre
persoanele juridice specializate si autorizate denumite promotori imobiliari;
• Promotorii imobiliari sunt agentii economici specializati in atragerea si administrarea
de resurse pentru construirea, cumpararea/vanzarea, reabilitarea, consolidarea si
extinderea locuintelor, inclusiv pentru cele exploatate in regim de inchiriere, in scopul
valorificarii acestora;
• Este disponibil in lei si valuta pe termen de maxim 10 ani;
• Aportul propriu al clientului este de:

53
• 15% din valoarea lucrarii pentru locuintele convenabile,
• 20% din valoarea lucrarii pentru finantarea constructiei de case de
vacanta.
• La cererea clientilor, banca poate suplimenta creditul cu maxim 50% din volumul
aprobat initial, fara a depasi insa perioada maxima de creditare de 10 ani;
• Se poate acorda o perioada de gratie de maxim 2 ani pentru plata ratelor de credit.
Documentatia necesara
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de
profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusive acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
• Planul de afaceri (in cazul clientilor cu o cifra anuala de peste 1 milion echivalent
EUR);
• Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.
Documentatie specifica
• Studiu de fezabilitate;
• Documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii;
• Autorizatia de constructie cu toate avizele necesare;
• Acte justificative privind situatia juridica a terenului;
• Planul urbanistic de zona;
• Proiectul tehnic avizat de organele administratiei locale;
• Devizul general.

3.2.3.Depozite

a.Cont curent in lei/valuta


Cont deschis de clientii persoane juridice, prin care se deruleaza operatiuni de incasari si plati
in numerar si prin virament si care evidentiaza disponibilitatile clientului. Poate fi deschis cu
sold zero si poate fi alimentat, atat prin depuneri de numerar, cat si prin virament.
Deschiderea de cont si depunerea banilor nu se comisioneaza, iar suma depusa este bonificata
lunar la rata dobanzii la vedere.

b.Certificat de depozit cu discount

54
Reprezinta un depozit pe termen mediu in cont nominal, in forma dematerializata, care ofera
posibilitatea de a beneficia, pe o anumita perioada de timp, de avantajele unor dobanzi
atractive. Astfel, sunt combinate avantajele conferite de un depozit la termen cu cele ale
titlurilor de stat. Valoarea nominala a certificatelor este de 1000 unitati monetare si se poate
opta pentru certificate emise in RON, EUR sau USD, iar la achizitie se plateste valoarea
nominala minus un discount.

c.Depozit la termen in lei


Reprezinta suma de bani in lei incredintata bancii de catre deponent, rambursabila in
totalitate, cu dobanda, la cerere sau la un termen convenit de ambele parti. Termenele de
constituire pot fi de 1, 3, 6, 9, 12 si 18 luni, iar suma minima de constituire este de 2.500
RON.

d.Depozit la termen in valuta


Reprezinta suma de bani in valuta incredintata bancii de catre deponent, rambursabila in
totalitate, cu dobanda, la cerere sau la un termen convenit de ambele parti. Termene de
constituire: 1, 3, 6, 9, 12 si 18 luni. Suma minima de constituire a depozitului este de 3.000
USD, 3.000 EUR sau echivalent.

e.Cont escrow
Este un cont de depozit temporar, deschis in vederea pastrarii unor sume de bani in lei sau
valuta pana la incheierea unui contract, livrarea unor marfuri sau indeplinirea unor conditii
specificate intr-un contract sau angajament incheiat intre doua parti; in cadrul acestei
operatiuni banca indeplineste rolul de agent escrow, iar deponentul sumelor va fi titularul
contului. Astfel este oferita garantia utilizarii sumelor pentru o destinatie bine stabilita, iar
suma depusa este bonificata la nivelul dobanzii la vedere.

Dobanda cu care BCR bonifica depozitele constituite de catre clientii persoane juridice
poate fi observasta in tabelele urmatoare.

Pentru depozite in lei, valoarea dobanzii nominale (%/an) este:


Perioada Dobanda nominala
la vedere 0,25

55
termen 1 luna 5,50
termen 3 luni - plata dobanzii lunar -
termen 3 luni -plata dobanzii la scadenta 5,75
termen 6 luni - plata dobanzii lunar -
termen 6 luni - plata dobanzii la scadenta 6,00
termen 9 luni - plata dobanzii lunar -
termen 9 luni - plata dobanzii la scadenta 6,10
termen 12 luni - plata dobanzii lunar -
termen 12 luni - plata dobanzii la 6,25
scadenta
termen 18 luni - plata dobanzi lunar -
termen 18 luni - plata dobanzi la 6,50
scadenta
termen 24 luni - plata dobanzi semestrial -

Pentru depozite in valuta, valoarea dobanzii nominale (%/an) este:


Perioada USD EURO
termen de 1 luna 2,75 2,50
la termen de 3 luni 3,25 3,00
la termen de 6 luni 3,50 3,10
la termen de 9 luni 3,75 3,25
la termen de 12 luni - plata dobanzii 3,60 3,25
lunar
la termen de 12 luni - plata dobanzii la 4,00 3,50
scadenta
la termen de 18 luni 4,25 4,00
la termen de 24 luni - -

3.2.4. E-commerce si E-banking


BCR ofera comerciantilor posibilitatea derularii tranzactiilor de comert electronic,
denumite generic tranzactii e-commerce, realizate prin intermediul Internetului la
comerciantii care detin magazine virtuale. Serviciul e-commerce, pus la dispozitie de BCR
comerciantilor, ofera acestora posibilitatea efectuarii tranzactiilor e-commerce, in mediu
securizat. Pentru aceasta, organizatiile internationale Visa si MasterCard International au
realizat infrastructura tehnica necesara derularii tranzactiilor e-commerce. Noutatea
serviciului, pus la dispozitie de Visa International, sub marca Verified by Visa, si de
MasterCard International, sub marca MasterCard Secure Code, consta in faptul ca prin
intermediul unor proceduri software precum si a unor echipamente hardware, instalate la
centrul de procesare Romcard, se certifica autenticitatea celor doi protagonisti ai oricarei
tranzactii: detinatorul de card si comerciantul astfel incat fiecare dintre cei doi are certitudinea
ca partenerul sau este cu adevarat cel care se recomanda, autenticitatea celor doi fiind
garantata chiar de catre cele doua organizatii internationale. Pentru a beneficia de acest
serviciu, clientii trebiue sa achite anumite taxe si comisioane (de inrolare, de mentenanta si de
procesare).

56
Serviciul electronic banking oferit de BCR (http://ebcr.bcr.ro) permite, prin intermediul
Internet-ului, efectuarea de plati in lei, obtinerea extraselor de cont si a unor informatii de
trezorerie, fara a mai fi necesara deplasarea la sediul bancii.
e-BCR este destinat IMM-urilor care realizeaza activitate financiar-contabila cu un numar mic
de tranzactii si care nu dispun de resurse umane din domeniul informaticii pentru intretinerea
unei retele locale sau pentru realizarea unor interfete cu propriile sisteme informatice. Pentru
acestia conexiunea cea mai simpla la un sistem de plati electronice este cea de tip Internet
care nu cere resurse speciale pe calculatorul clientului. Pentru a putea folosi acest sistem de
plati, banca ofera clientilor sai un fisier de tip plug-in sub forma unui program ce se va instala
in mod automat in structura browser-ului local si care permite, in mod securizat, realizarea
conexiunii cu banca.

3.2.5. Alte servicii

a.Pastrarea valorilor in grupuri sigilate sau in casete


Permite pastrarea in tezaurul cu casete al bancii, a titlurilor, hartiilor de valoare si a altor
valori posibil de tezaurizat. Se realizeaza in baza unui contract de depozit sau o conventie de
inventar si se percepe o taxa lunara.

b.Preschimbarea bancnotelor straine uzate, deteriorate sau scoase din circulatie


Permite preschimbarea la orice sediu BCR a bancnotelor straine uzate, rupte si reconstituite
prin lipire pe verso-ul acestora, mototolite, decolorate sau scoase din circulatie. Pentru aceasta
operatiune trebuie intocmita o cerere in 3 exemplare si se percepe un comision de 8-10% in
functie de gradul de deteriorare a bancnotelor si 50% in cazul monedelor.

c.Plati facturi prin ATM


Ofera osibilitatea efectuarii platilor de la orice ATM al BCR, din orice localitate, in orice
moment, evitandu-se astfel aglomeratia de la ghisee. In cazul unor carduri in lei nu se percepe
comision, iar in cazul celor in valuta, un comision de 2% pentru conversie valutara.

d.Instrumente financiare derivate


Sunt destinate oricarui tip de clienti (persoane fizice sau juridice), chiar si altor banci. Aceste
contracte pot fi:
 Contracte swap pe devize
 Contracte swap pe rata dobanzii
 Contracte forward pe cursul de schimb
 Contracte forward pe rata dobanzii – FRA

e.Decontarea electronica a datoriei vamale


Serviciul este destinat clientilor persoane juridice cu activitate de import – export si realizeaza
decontarea datoriei vamale prin mijloace informatice, la ghiseele bancii sau prin utilizarea
serviciilor MultiCash BCR sau e-BCR, in vederea acordarii de catre autoritatea vamala a
liberului de vama.
Acesta permite birourilor vamale utilizarea formei electronice a Ordinului de Plata pentru
Trezoreria statului pe suport hartie, care reprezinta dovada necesara pentru acordarea liberului
de vama marfurilor destinate importului sau exportului. In prezent, conform reglemetarilor
legale in vigoare, sistemul de decontare electronica a datoriei vamale si transmiterea automata
a confirmarilor de plata este functional in cadrul a 78 de birouri vamale.

57
Clientul trebuie sa semneze Conventia privind decontarea electronica a datoriei vamale care
intra in vigoare dupa 7 zile lucratoare de la data semnarii acesteia de catre ambele parti si sa
depuna la sediul bancii lista cu birourile vamale pentru care solicita utilizarea serviciului de
decontare electronica a datoriei vamale.
Pentur acest serviciu se percepe un abonament lunar pentru fiecare birou vamal accesat,
diferentiat in functie de modalitatea de decontare aleasa: la ghiseele bancii – 15 EUR, iar prin
MultiCash BCR/e-BCR – 10 EUR. Abonamentul se incaseaza in echivalent lei din contul/
subcontul clientului in ultimele 5 zile lucratoare ale lunii, utilizand cursul de schimb al BNR
din ziua precedenta, valabil pentru ziua platii. De asemenea, la data efectuarii operatiunilor se
percepe un comision conform Tarifului standard de comisioane in vigoare.

Capitolul 4:Operatiunile bancare

4.1. Deschiderea si functionarea conturile bancare

a.Persoane fizice

Persoana fizica, majora sau minora, rezidenta sau nerezidenta, pentru deschiderea unui
cont/subcont pe numele sau, trebuie sa se prezinte la unitatea bancara teritoriala cu actul de
identitate acceptat in reglementarile interne ale bancii. Administratorul de cont deschide
contul/ subcontul numai in urma verificarilor efectuate si daca persoana fizica se incadreaza in
reglementarile interne ale bancii. La deschiderea conturilor curente, se vor incheia conventii
cu clientii persoane fizice majore si cu persoane fizice minore respectand prevederile din
conventiile de cont.
Conturile curente/subconturile in valuta se deschid pe tipuri de clienti si in valutele
cotate la BNR in functie de politica de trezorerie a BCR. Se vor deschide conturile/
subconturile in valuta doar in acele valute pentru care s-a comunicat expres de catre Directia
de Trezorerie din BCR Centrala posibilitatea efctuarii unor astfel de operatiuni.
Se pot deschide conturi/subconturi curente in lei si valuta si cu sold zero. Contul/
subcontul curent va functiona efectiv dupa alimentarea sa cu disponibil. Banca efectueaza prin
conturile deschise clientilor sai operatiuni dispuse de titularul de cont/ subcont sau
imputernicitii acestuia, numai in limita disponibilului din cont, cu respectarea prevederilor
conventiei de cont si a reglementarilor legale in vigoare.
• Contu de depozite la termen in lei si valuta
Conform legislatiei in vigoare, prin depozit la termen se intelege suma de bani incredintata
bancii in urmatoarele conditii:
-Sa fie rambursata in totalitate, cu sau fara dobanda sau orice alte facilitati, la
cerere sau la un termen convenit de catre deponent cu depozitarul;
-Sa nu se refere la transmiterea proprietatii, la furnizarea de servicii sau la
acordarea de garantii.
Persoana fizica rezidenta sau nerezidenta, majora sau minora, poate deschide contul de
depozit la termen pe numele sau la sediul bancii sau prin MultiCash, conform conventiei
incheiate. Pentru deschiderea de conturi de depozit la termen la sediul bancii, persoana fizica
va prezenta administratorului de cont actul de identitate. Este interzisa deschiderea contului de
depozit la termen fara alimentarea lor cu suma disponibila.
• Contul curent
Penrezinta contul prin care se efectueaza operatiuni de incasari si plati in numerar si prin
virament. In acest scop, clientul semneaza o conventie de deschidere a contului de
disponibilitati si poate efectua operatiuni de alimentare cu numerar si prin virament, de

58
eliberare de sume in numerar la cererea si in favoarea sa, de plati prin virament in limita
soldului disponibil.

b.Persoane juridice

O persoana juridica poate solicita deschiderea uni singur cont curent in lei si in valuta
la o unitate teritoriala a bancii. Orice alte deschideri de conturi vor fi considerate de unitatile
teritoriale ale BCR extensii ale aceluiasi cont, urmand regula subcontului de incasari si plati
sau, dupa caz, subconturi de incasari (colectoare).
Persoanele juridice straine rezidente vor prezenta bancii documentele din care sa
rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea
speciala a celui care o reprezinta in tranzactii.Persoanele juridice nerezidente vor prezenta
bancii acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul
inmatricularii, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta in tranzactii.
Daca doresc sa deschida un cont, clientii persoane juridice rezidenti, care desfasoara
activitati comerciale, trebuie sa prezinte bancii, odata cu cererea de deschidere a contului si
urmatoarele documente:
• Contractul de societate, stampilat si autentificat la Notariat;
• Statutul societatii, autentificat la Notariat;
• Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
• Inregistrarea societatii la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului
Finantelor de Stat;
• Hotararea judecatoreasca privind autorizarea functionarii societatilor si constituirea
legala a acestora, in conformitate cu Legea 31/1990;
• Extras din Procesul verbal al Adunarii Generale al Actionarilor pivind aprobarea
nominala a conducerii societatii si a persoanelor imputernicite cu drept de semnatura
in banca;
• Codul fiscal si amprenta stampilei;
• Dovada existentei spatiului in care isi desfasoara activitatea;
• Fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor cu drept de semnatura in banca si a
persoanelor imputernicite a reprezenta valabil societatea.
De asemenea pot fi solicitate si alte documente (plan de afaceri, ultimul bilant contabil etc.),
in functie de particularitatile fiecarei solicitari.

Operatiuni curente si operatiuni speciale

Operatiuni de incasari in numerar si prin virament in contul curent pot fi discpuse de


titularul contului curent sau imputerniciti, precum si de terti care sunt in masura sa furnizeze
cu exactitate denumirea sediului bancar unde titularul de cont are deschis contul curent,
numele si prenumele titularului, simbolul contului curent. Operatiuni de plati prin cont curent
si prin virament pot fi dispuse de titularul de cont, de imputerniciti, in limita imputernicirii
acordate sau a mostenitorilor.
Banca poate efectua operatiuni fara acordul expres al titularului de cont in urmatoarele
cazuri:
• Plati la scadenta pentru sume datorate bancii, alte angajamente asumate anterior fata
de banca de catre titularul de cont;
• Stornarea operatiunior efectuate eronat de catre banca, inclusiv dobanzile si
comisioanele aferente;

59
• Plati pe baza de titluri executorii definitive, in cadrul procedurii de executare silita,
prin propire de cont, cu viza oficiului juridic;
• Blocarea sumelor in conturi colaterale.
Operatiuni de constituire a depozitului la termen in numerar si prin virament se pot
efectua de titularul de cont sau imputernicitii titularului de cont. Operatiunile de lichidare a
depozitului la termen in numerar si prin virament se pot efectua de titularul de cont/
imputernicitii/ mostenitorii acestuia la data scadentei sau inaintea scadentei, atat la unitatea
bancara unde este deschis contul de depozit la termen, cat si la oricare unitate teritoriala a
BCR.

Inchiderea conturilor bancare

Inchiderea conturilor bancare are loc in urmatoarele situatii:


• La cererea titularului de cont;
• Daca titularul nu mai indeplineste conditiile cu privire la deschiderea si functionarea
conturilor;
• Daca in decurs de sase luni, contul nu prezinta alta miscare decat operatiuni
reprezentand dobanda bonificata la disponibilitatile existente;
• Daca titularul de cont a produs incidente de plati majore cu cecuri, bilete la ordin si
cambii si nu are datorii fata de banca.

4.2.Operatiuni de incasari si plati


4.2.1. Operatiuni de plata

a.Cecul pentru ridicarea numerarului


Este un inscris prin care titularul de cont, denumit tragator, dispune bancii la care isi are
deschis contul, denumit tras, sa plateasca in numerar din fondurile de care dispune la aceasta,
o suma de bani determinata tragatorului aflat in pozitie de beneficiar sau unei terte persoane.
Acest document trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
• seria si numarul cecului;
• denumirea emitentuluisi numarul contului acestuia;
• denumirea de cec;
• locul si data emiterii;
• banca platitoare;
• dispozitia de a plati;
• suma de plata in cifre si in litere;
• codul fiscal;
• semnaturi autorizate si stampila emitentului.
Eliberarea unui carnet de cecuri se poate face in baza unei cereri depuse in acest scop
la banca, cerere in care sa se regaseasca datele de indentificare a titularului de cont conform
anexei la cont. Cererea se verifica de catre referentul de specialitate al bancii si apoi este
trimisa compartimentului decontari contabilitate spre aprobare. In etapa urmatoare se
intocmeste un ordin de incasare pentru contravaloarea formularului “carnet de cecuri“ care se
achita la caserie. Referentul de la ghiseu personalizeaza carnetul de cecuri si il inmaneaza
clientului dupa ce acesta face dovada platii. Titularul carnetului de cec pentru ridicarea
numerarului, poarta intreaga raspundere pentru daunele cauzate de pierderea, furtul sau

60
instrainarea carnetului sau a unor cecuri din componenta acestuia, de folosirea in alte scopuri,
precum si de neregulile savarsite de catre persoanele autorizate sa semneze cecurile.
Emiterea unui cec de catre titularul carnetului, fara ca acesta sa dispuna de fondurile
necesare la banca in momentul prezentarii inscrisului atrage sanctiuni civile si penale precum
si sistarea dreptului de a mai utiliza acest instrument de plata timp de un an.
La primirea cecului, referentul de la ghiseu verifica daca:
• cecul prezentat face parte din carnetul de cecuri emis de unitatea respectiva;
• cecul are toate elementele si datele completate, este scris citet cu aceeasi cerneala sau
pasta, sa nu contina modificari sau stersaturi;
• exista disponibil in cont pentru acoperirea sumei solicitate;
• suma in cifre corespunde cu cea din litere;
• semnaturile si stampila corespund cu cele din fisa specimenelor de semnaturi din
banca.
Cecurile prezentate la ghiseul bancii care nu indeplinesc una sau mai multe din
conditiile prezentate mai sus sunt restituite tragatorului si urmeaza a fi anulate. Cecul operat
se inregistreaza in jurnalul de casa pentru plati si se preda pe cale interna pentru efectuarea
operatiilor de plata la caserie. Pentru ridicarea de numerar de la alte unitati decat cea care a
emis cecul se foloseste un carnet de cecuri nominale sau la purtator, fila depusa pentru
incasare in numerar trebuind sa fie certificata de catre unitatea bancara emitenta a cecului.

b.Ordinul de plata intern


Este un document intern al bancii prin care compartimentul deccontari contabilitate dispune
caseriei bancii sa se elibereze in numele beneficiarului ordinului o suma determinata inscrisa
in ordinul de plata.
Ordinul de plata se intocmeste intr-un singur exemplar si cuprinde:
• numarul si data documentului;
• persoana careia i se plateste suma cu datele de identitate;
• contul in care se integistreaza plata;
• natura platii;
• suma de plata in cifre si litere.

Ordinul de plata se emite si se semneaza de catre compartimentul deccontari


contabilitate de intocmire si pentru inregistrare injurnalul de casa pentru plati si se trimite pe
cale interna la caseria bancii. Casierul executa operatiunea, semneaza, aplica
stampila “achitat“ si anexeaza ordinul de plata operat la actele de casa.

Banca Comerciala Romana se ocupa si de colectarea si/sau transportul numerarului, aceasta


adresandu-se clientilor persoane juridice cu un volum mare de incasari. Banca Comerciala
Romana ofera urmatoarele servicii:
• colectarea numerarului de la clientii bancii, prin genti sigilate, cu mijloace de transport
valori;
• transportul numerarului cu automobile proprii de la sediile BCR la sediul titularului;
• transportul numerarului cu automobile proprii de la sucursalele BNR la sediul
societatiilor bancare si invers.
Clientul va incheia o conventie cu unitatea bancara cu valabilitate de un an, cu posibilitatea
prelungirii acesteia, va achita, pentru serviciul de colectare a numerarului, un comision

61
reprezentand 0,15%-0,30% din valoare, cu posibilitatea negocierii si va plati pentru
transportul numerarului un comision intre 0,05%-0,15% din valoarea transportului, in functie
de distanta, grad de risc si volumul incasarilor.

4.2.2. Operatiuni de incasari

a.Foaie de varsamant cu chitanta


Foaia de varsamant cu chitanta este un document prin care un client al bancii depune in banca
o suma de bani in numerar. Aceasta se intocmeste de catre depunator si trebuie sa cuprinda
urmatoarele elemente:
• numarul si data documentului;
• numele si prenumele deponentului;
• denumirea beneficiarului si numarul contului deschis la banca in care se depun banii;
• denumirea unitatii bancii in care se depun banii;
• suma ce se depune in cifre si in litere;
• explicatia depunerii;
• monetarul.
Banca primeste foaia de varsamant cu chitanta in doua exemplare (trei daca deponentul
este altul decat titularul contului in care se face inregistrarea depunerii), care au urmatoarea
destinatie:
• exemplarul 1 (chitanta), care se elibereaza deponentului;
• exemplarul 2 (foaia de varsamant), care ramane la caseria bancii;
• exemplarul 3 (foita), care se anexeaza la extrasul contului beneficiarului sumei.
Referentul de la ghiseu verifica daca foaia de varsamant cuprinde elementele mai sus
mentionate si este bine complatata, suma in cifre si litere scrisa de deponent este identica,
elementele din chitanta corespund cu cele din foaia de varsamant. In cazul completarii eronate
a foii de varsamant si chitantei acestea vor fi anulate si restituite deponentului spre a-i servi
pentru justificare, urmand sa se completeze o noua foaie de varsamant.
In ultima etapa pe baza foii de varsamant, casierul efectueaza operatiunea de casa,
eliberand clientului deponent chitanta aferenta.

b.Ordinul de incasare
Acesta este un document intern al bancii prin care compartimentul decontari-
contabilitate dispune caseriei bancii incasarea de la salariatii/clientii bancii a unor sume
reprezentand restituiri din avansurile spre decontare, depunerea in casa a sumelor incasate de
catre salariatii bancii din vanzarea imprimatelor bancii sau alte sume datorate de catre salariati
sau clienti. Ordinul de incasare se foloseste si in cazul in care clientii dapun la caseria bancii

62
sume pentru plata unor imprimate, pentru cheltuieli de telex, telefon, fax efectuate de catre
banca in favoarea lor.
Se intocmeste intr-un singur exemplar pe formular tipizat ce cuprinde urmatoarele
elemente:
• numarul si data documentului;
• numele deponentului;
• contul in care se vireaza suma;
• natura operatiunii;
• suma ce se depune in cifre si in litere.
Acest document se semneaza de catre compartimentul decontari-contabilitate, se
inregistreaza in jurnalul de casa pentru incasari si se onoreaza la caseria bancii. Casierul
executa operatiunile pe baza lui iar deponentului i se va elibera o chitanta pentru a dace
dovada depunerii numerarului/achitarii debitului.

c.Borderoul insotitor cu chitanta


Se foloseste in cazul depunerii de catre clientii bancii a numerarului, in genti sigilate, direct la
ghiseele bancii sau prin casierii colectori ai bancii, operatiune care se efectueaza pe baza de
conventie scrisa, incheiata intre banca si client. Documentul parcurge circuitul prezantat in
figura.
Formularul se intocmeste in trei exemplare si cuprinde urmatoarele informatii:
• locul si data primirii gentilor sigilate cu numerar;
• numarul gentilor cu numerar;
• denumirea deponentului si contul sau de la banca;
• suma totala incasata in cifre si literepe cupiuri;
• chitanta de primire a gentilor sigilate cu indicarea sumei numerarului depus in banca.
Borderoul insotitor se preda referentului de ghiseu care il verifica si apoi il trimite pe
cale interna caseriei. Cele trei exemplare au urmatoarele destinatii:
• exemplarul 1, semnat de caserie de primirea banilor si de catre compartimentul
decontari-contabilitate in vederea inregistrarii in jurnalul de casa pentru incasari –
ramane la caserie ca si act de casa;
• exemplarul 2, se anexeaza la extrasul de cont al deponentului;
• exemplarul 3 (chitanta), semnat de casier, se preda deponentului.
La ghiseele bancii se pot primi genti cu numerar sigilate ale statiilor C.F.R. aduse la
banca de catre organele postale cu lista de incarcare-predare precum si genti sigilate ale
acelorasi unitati aduse direct la banca de catre casierii acestora cu buletinul de expediere-
primire al gentilor. La primirea gentilor se verifica integritatea sigiliului si corectitudinea
completarii borderoului cu mentiunea ca la aparitia neregulilor se refuza primirea gentilor. In
cazul in care numerarul este depus in genti prin casierii colectori ai bancii acestia trebuie
imputerniciti in acest sens de catre seful compartimentului tezaur si caserie.

4.3.Operatiuni de creditare

Creditul ipotecar

1. Creditele ipotecare sunt acordate de către BCR persoanelor fizice pentru achiziţionarea,
construirea sau reabilitarea (inclusiv modernizarea), consolidarea sau extinderea locuinţelor,
cumpărarea de terenuri aflate în intravilan şi în circuitul civil, în scopul construirii de locuinţe,
inclusiv pentru efectuarea lucrărilor de viabilizare a terenurilor respective.
2. Cadrul legal de acordare a creditelor ipotecare

63
Cadrul legal pentru acordarea creditelor ipotecare este constituit în principal de:
• Codul civil
• Legea bancară nr. 58/1998
• Legea nr.190/1999 privind creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare
• Norme metodologice nr.3/2000 de aplicare a Legii nr.190/1999 emise de BNR şi
CNVM
• Regulamentul 2/2000 de aplicare a Legii nr.190/1999 emis de CNVM şi aprobat
prin Ordinul nr.4/2000 al Preşedintelui CNVM
• Instrucţiuni de lucru nr.2/2001 ale BCR privind creditele ipotecare persoanelor
fizice şi a persoanelor juridice autorizate, cu modificarea şi completările
ulterioare
Acest cadru se completează automat cu orice alte prevederi privind construcţia de locuinţe,
precum şi cu completările şi modificările ulterioare ale legislaţiei privind proprietatea şi creditul
ipotecar.
3. Definirea creditelor ipotecare
3.1. creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare reprezintă acel tip de credit acordat de
instituţii financiare autorizate, destinat să finanţeze construirea, cumpărarea, reabilitarea (inclusiv
modernizarea), consolidarea sau extinderea imobilelor cu detinaţie locativă, precum şi pentru lucrări
de viabilizare a terenului, respectiv asigurarea cu utilităţile necesare: electricitate, apă canalizare,
gaze, telefon (denumit în contul credit ipotecar)
Potrivit legii, prin imobil se înţelege terenul şi construcţia existentă sau care urmează a se
ridica pe acesta, pentru care se acordă creditul.
4. Principii şi reguli generale de acordare a creditelor ipotecare
4.1. Destinaţia creditelor ipotecare
4.1.1Creditele ipotecare pot fi acordate pentru construcţia, cumpărarea, reabilitarea,
consolidarea sau extinderea imobilelor de destinaţie de locuinţe permanente, temporare sau caase de
vacanţă, cumpărarea de terenuri aflate în intravilan necesare construirii de locuinţe, efectuarea
lucrărilor de viabilizare a terenurilor (asigurarea cu utilităţile necesare: electricitate, apă,canalizare,
gaze, telefon, inclusiv TVA, după caz)
Pentru construcţii de locuinţe, creditele ipotecare acoperă cheltuielile referitoare la plata
dirigintelui de şantier şi a manoperei, prevăzute în devizul general.
Corespunzător prevederilor art.21, lit d, Cap III din Legea nr.10/1995 calitatea în construcţii,
investitorii în construcţii au obligaţia asigurării-execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin
diriginţi de specialitate sau economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor.
Corespunzator art.2 din Legea nr 10/1995, sunt exceptate de la prevederi clădirile cu locuinţe
cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti din mediul rural şi satele ce aparţin oraşelor,
precum şi construcţiilor provizorii.
4.1.2 Terenurile aflate în intravilan destinate construcţiilor de locuinţe trebuinţate fie în
circuitul civil, cu menţiunea că sunt destinate construirii de locuinţe, respectiv fie scoase din circuitul
agricol.
5. Resurse de finanţare a creditelor ipotecare de către BCR
Resurse de finanţare destinate acordării creditelor ipotecare de către BCR
a)resurse proprii ale BCR
b) surse de finanţare externe
c)emisiunea de obligaţiuni ipotecare
d)surse puse la dispoziţie de ANL. Nu intră sub incidenţa prezentelor Instrucţiuni aceste
credite, care se acordă pe riscul şi în limita resurselor depozitate de ANL la BCR, în condiţiile
privitoare de Instrucţiunile de lucru nr.2/Circulara BCR nr.49/2000, cu modificarea şi completările
ulterioare.

64
6. Beneficiarii creditelor ipotecare şi condiţiile de eligibilitate

6.1.Pot beneficia de credite ipotecare persoane fizice care îndeplinesc următoarele condiţii
a.au cetăţenie română
b.au domiciliul în Romînia
c.au vârsta cel puţin 18 ani
d.au cont curent la BCR
6.2 Creditele ipotecare destinate construirii, reabilitării, consolidării sau extinderii imobilelor
pot fi acordate persoanelor fizice, pentru
a.executării lucrărilor de către o societate de construcţii
b.executarea lucrărilor în regie proprie
6.3 Nu se acordă credite persoanelor fizice care au înregistrat întârziere în rambursarea ratelor
de creditare mai mare de 30 zile la alte credite contractate cu BCR.

7. Moneda de acordare a creditelor ipotecare

7.1 Creditele ipotecare detinate persoanelor fizice pot fi acordate în lei sau valută (USD sau
EUR), în funcţie de propriile politici de creditare ale băncii şi de modul de constituire a resursei de
finanţare a creditelor ipotecare
7.2 Suma aferentă creditului va fi pusă la dispoziţia clientului, în valută sau în lei, într-un cont
special de împrumut
7.3 În cazul creditelor acordate în valută, cu ocazia efectuării tragerilor din acest cont, clientul
va completa un ordin de vnzare pe piaţa valutară, care va fi executat de bancă, conform normelor în
vigoare.
Plăţile se vor efectua, în concordanţă cu destinaţia creditului, numai în lei, pe baza sumei
rezultate din operaţii de vânzare a valutei pe piaţa valutară, conform prevederilor Regulamentului
valutar al BNR.

8. Termenul de acordare a creditelor ipotecare

8.1 Creditele ipotecarese acordă pe termen de minim 10 ani şi până la cel mult 15 ani, atât
pentru cele în lei, cât şi valută.
8.2 În cazul creditelor ipotecare acordate pentru construcţii de locuinţe, indiferent de regimul
juridic al terenului (proprietate, concesionat sau drept de superficie) pe care urmează a se realize
construcţia, la cererea beneficiarului de credite, banca va putea acorda, în cadrul termenului de
rambursare, o perioade de graţie între 3 şi 12 luni, în funcţie de complexitatea şi durata lucrărilor din
devizul general, fără a depăşi perioada de tragere a creditului. În perioada de graţie împrumutatul va
acorda băncii numai dobânzile datorate şi comisioanele aferente creditului.

9. Suma creditului

9.1 Creditul ipotecar va acoperi cel mult 75% din preţul locuinţei cumpărate sau valoarea
investiţiei prevăzute în devizul general al locuinţei care urmează a fi construite, reabilitate,

65
consolidate, extinse incluzând terenul aferent, unde este cazul, indiferent dacă operaţiunile se
realizează cu o societate de construcţii sau în regie proprie.
9.2 Dovada constituirii resurselor proprii poate fi efectuată de solicitantul creditului ipotecar,
prin oricare din următoarele modalităţi
a. depunerea în numerar sau prin virament, în contul deschis la BCR a sumei
minimeprevăzuteşi care va fi evidenţiat într-un subcont cu afectaţiune specială.
b. achitarea unui avans, pe bază de chitanţă autentificată la notariat sau precontract-contract
de vânzare-cumpărare, în cazul achiziţiei unui bun imobil (teren şi/sau construcţie) de la o persoană
fizică sau juridică.
c. achitarea parţială sau totală în avans a unor materiale de construcţii sau servicii executate
pe bază de situaţii de lucrări facturi sau chitanţe fiscale emise de furnizorii de materiale, antreprenorul
de construcţii sau alte societăţi prestatoare de servicii, în cazul construcţiei, reabilitării (inclusiv
modernizarea), consolidării sau extinderii locuinţei.
Aportul propriu al solicitantului va fi utilizat înaintea efectuării tragerilor din credite, cu
excepţia situaţiei în care se încheie direct contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil, iar aportul
propriu se constituie ca parte a preţului şi se virează vânzătorului odată cu creditul.
9.3 Suma maximă a unui credit ipotecar în valută sau în lei, care se poate acorda unei
persoane fizice, nu poate depăşi echivalentul a 500.000USD.
9.4 Pentru a determina suma creditului pe care solicitantul poate să o contracteze se va avea
în vedere ca rata lunară de rambursat (credit şi dobândă) să nu depăşească 50% din veniturile lunare
certe, cu caracter de permanenţă, realizate de împrumutat şi, după caz, soţul/soţia.

10. Dobânda şi comisione aplicabile creditului ipotecar

10.1 Dobânda aplicabilă creditului ipotecar este variabilă iar variaţia ratei dobânzii se
stabileşte având în vedere următoarele
a. în cazul creditelor în lei, variaţiile ratei dobânzii aplicabile creditului ipotecar va fi legată
de dobânda BUBOR la 6 luni comunicată de BNR, la care se adaugă o marjă stabilită de BCR
b. în cazul creditelor evidenţiate în valută rata dobânzii aplicabile va fi legată de dobânda
LIBOR sau EURIBOR la 6 luni comunicată de BNR, la care se adaugă o marjă stabilită de BCR
10.2 Pentru creditele ipotecare acordate în lei sau valută, banca percepe un comision (flat) de
gestiune a creditului, al cărui nivel este prevăzut în reglementările interioare ale băncii referitoare la
speze şi comisioane.

11. Competenţele de aprobare a creditelor ipotecare

Competenţele de aprobare a creditelor ipotecare destinate persoanelor fizice se stabilesc în


raport de expunerea totală a băncii faţă de debitorul respectiv, astfel
a. Comitetul director al agenţiei până în 10.000USD
b. Comitetul director al sucursalei până în 20.000USD
c. Comitetul director al sucursalei judeţene şi al celei din muncip. Bucureşti până la
30.000USD
d. Comitetul director al sucursalei din municip. Bucureşti până la 50.000USD
e. Comitetul de credite până la 100.000USD

66
f. Comitetul de direcţie al băncii peste 100.000USD
g. Consiliul de Administraţie al băncii orice sumă pentru persoane aflate în relaţii speciale
cu banca (mai puţin salariaţii)
11.2 Creditele ipotecare a căror sumă depăşeşte suma de 100.000USD sunt considerate
credite ipotecare de valoare mare şi se avizează de către Comitetul de risc al băncii.

12. Garanţiile creditului şi evaluarea acestora

12.1 Creditele ipotecare se garantează cu ipoteca de rang I, constituită asupra imobilului


-teren şi construcţii- pentru care se acordă creditul, care vor fi valabile pe întreaga perioadă de
derulare a creditelor ipotecare.
Ipoteca poate avea ca obiect, atât terenul, cât şi construcţiile ridicate pe terenul respectiv,
ulterior constituirii acestuia, în limita valorii stabilite prin contractul de credite şi pe măsura utilizării
creditului.
În cazul suplimentar creditului i se poate accepta cel mult ipoteca de rang II.
12.2 Evaluarea bunurilor imobiliare aduse în garanţie se efectuează conform normelor şi
instrucţiunilor de credit, precum şi normelor tehnice în vigoare ale BCR.
Valoarea bunurilor aduse în garanţia rezultată din raportul de evaluare nu poate fi mai mică
de 120% din valoarea creditului ipotecar.
12.3 Bunurile aduse în garanţia creditorului trebuie asigurate de împrumutat, înainte de
angajarea creditului, la o societate de asigurări agreată de bancă, pe toată perioada de rambursare a
creditului ipotecar. În contractul de asigurare banca va figura ca beneficiar al poliţei de asigurare.
Contractul de asigurare a bunului imobil adus în garanţie se va încheia la o valoare care să
acopere cel puţin suma totală a creditului şi dobânzile aferente calculate pe 1 an de zile.
Constituirea garanţiilor reprezentând ipoteci trebuie să se efectueze în termen de maxim 30
de zile de la semnarea contractului de credit, iar contractul de asigurări a bunurilor ipotecare sau
privilegiate, trebuie să se încheie în termen de 5 zile de la încheierea celui de garanţie.
Primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat odată cu rambursarea ratelor aferente
creditului ipotecar.
Beneficiarul creditului are obligaţia de a reînnoi anual poliţa de asigurarea bunurilor aduse în
garanţia creditului.
În situaţia în care, beneficiarul nu îşi respectă aceste obligaţii, reînnoirea poliţei va fi efectuată
de către bancă, suma urmând a fi recuperată cu prioritate din sumele depuse de client în contul curent
pentru rata de credit şi dobânda, imediat următoare.

13. Termenele de angajare (tragere) a creditului ipotecar

13.1 Angajarea (tragerea) sumelor din creditul aprobat vor putea fi efectuate de catre
beneficiar numai după prezentarea la bancă a contractului de garanţie constituit conform legii
prezentelor Instrucţiuni a extrasului de Carte funciară privind publicitatea acestora, precum şi a
poliţei de asigurare a bunurilor aduse cu garanţie, cu cesionarea acestora în faţa băncii.
Termenele de angajare ale creditelor, considerate de la data punerii la dispoziţiei a creditului
şi până la angajarea ultimei tranşe din credit se stabilesc după cum urmează
• 90 de zile în cazul creditelor destinate achiziţionării de terenuri şi-sau locuinţe
• 180 de zile în cazul creditelor destinate reabilitării (reamenajări, inclusiv introducerea
de gaze şi apă curentă) consolidarea, extinderea imobilului
• 360 de zile pentru creditele destinate construcţiei de locuinţe, indifferent de regimul
juridic al terenului achiziţionat (proprietate, concesiuni sau drept de superficie),
inclusive executarea lucrărilor de viabilizare aterenului

67
13.2 Utilizarea creditelor ipotecare se va efectua în lei, iar sumele aferente creditului pot fi
puse la dispoziţia beneficiarului integral sau eşalonat, pe baza ordinului de plată depus la bancă de
către beneficiarul creditului
13.3 Ofiţerii de credit sau specialiţtii băncii, evaluatori atestaţi ANEVAR, au obligaţia de a
efectua periodic, conform prevedrilor normelor şi instrucţiunilor de credit ale BCR, însă cel puţin o
dată la 3 luni, propriile verificări privind modul de derulare a lucrărilor de construcţii
Verificările trebuie să urmărească încadrarea construcţiilor în graficul de execuţie al lucrărilor
sau modul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în planul de finanţare (în cazul lucrărilor în
regie), în special cele referitoare la valoarea sumelor avansate şi la termenele de execuţie, respective
proiectului tehnic de execuţie a construcţiei.
13.4 În cazul creditelor pentru construcţii, reabilitare, consolidare, extindere a locaţiei banca
poate accepta, la solicitarea beneficiarului de credit suplimentar împrumutului iniţial o singură dată,
în cazuri justificate şi în condiţiile în care
a. suma creditului suplimentar nu depăşeşte 30% din împrumutul iniţial
b. împrumutatul are capacitatea de rambursare
c. împrumutatul a respectat graficul de lucrări stabilite prin devizul general şi destinaţia
creditului.
Proceduri de lucru privind acordarea de credite ipotecare
Creditele ipotecare se acorda persoanelor fizice pe termen de minim 10 ani, prin contul
separat de imprumut "credite ipotecare".
Pentru obtinerea de credite ipotecare clientii trebuie sa depuna la banca, pe langa
documentatia comuna prezentata anterior si urmatoarele:
-declaratie privind angajamentele de plata si obligatiile devenite exigibile si neonorate la
scadenta, la care se vor anexa copii dupa contractele de credit, contractele de leasing, contractele de
cumparare in rate a bunurilor de folosinta indelungata;
- declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile
respective.
In cazul construirii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii imobilelor, solicitantii de credit
ipotecar vor prezenta un plan de finantare convenit cu constructorul, care sa prevada esalonarea in
timp a sumelor avansate.
Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar, banca va face o oferta
scrisa catre solicitant, care va cuprinde toate clauzele si termenul de valabilitate ale contractului.
Contractul de credit va cuprinde pe langa clauzele generale, si clauze specifice, dupa cum
urmeaza:
■ calcularea de dobanzi si in cazul sumelor neachitate la scadenta, reprezentand rate
de credit si/sau dabanda, al caror niveluri vor fi transmise prin instructiuni de lucru separate;
■ in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de credit ipotecar vor fi semnate
contractele de garantie reprezentand ipoteci de rangul I privilegii, care sa acopere cel putin 120% din
valoarea creditului ipotecar;
■ trageri din creditul ipotecar aprobat vor putea fi admise de banca numai dupa
intocmirea, conform legii, a contractelor de garantie (ipoteca);
■ in termen de 5 zile de la semnarea contractului de garantie, imprumutatul va incheia
un contract de asigurare a imobilului ipotecat, la una din societatile de asigurare- reasigurare agreate
de banca. In contractul de asigurare, imprumutatorul (banca) este beneficiar al politei de asigurare. In
cazul in care despagubirile acordate vordepasi valoarea creditelor ipotecare ramase de rambursat si a
celorlalte sume datorate bancii, diferenta se cuvine beneficiarului creditului. Primele de asigurare vor
fi achitate de imprumutat odata cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.
■ In cazul intarzierii la plata, banca va trimite beneficiarului imprumutului o notificare
prin scrisoare recomandata, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii contractului de credit
ipotecar. Daca in termen de 30 de zile de la primirea notificarii beneficiarul creditului nu executa

68
obligatiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept si intreaga suma a ratelor de
credit cu dobanzile aferente devine exigibila;
■ Contractul de credit ipotecar, precum si garantiile reale si personale subsecvente
constituie titluri executorii, urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului
unde este situat imobilul.
Creditele ipotecare se garanteaza cu ipoteca legala de gradul I pe imobilul pentru care se
acorda imprumutul, care trebuie sa acopere in proportie de 120% creditul ipotecar.
Contractul de garantie (ipoteca) se incheie in termen de 30 de zile de la semnarea contractului
de imprumut.
Din creditul ipotecar aprobat vor putea fi facute trageri numai dupa incheierea conform legii
a contractelor de garantie (ipoteca). In acest sens documentele de plata din creditul ipotecar aprobat
vor putea fi decontate de banca numai cu viza ofiterilor de credite.
Rambursarea creditelor ipotecare se va face la termenele si in sumele prevazute in contractul
de imprumut.
In cazul creditelor ipotecare acordate pentru construirea, reabilitarea consolidarea si
extinderea imobilelor, ofiterii de credite vor verifica modul in care au fost utilizate ;creditele pe baza
de documente justificative si vor controla eel putin odata la 3 luni ;incadrarea constructorului in
graficul de executie al lucrarilor si conditiile cuprinse in :planul de finantare.
Ca o particularitate a creditului ipotecar, banca va putea derula astfel de credite pe baza
fondurilor puse la dispozitie de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) sau alte institutii financiare
abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pe baza de conventii speciale incheiate intre finantator
si derulator (banca).
In aceasta situatie, banca va efectua numai operatiunile de derulare si urmarire creditelor
acordate pe baza resurselor puse la dispozitie de finantator, precum si recuperarea creantelor la
scadenta, conform normelor de creditare proprii si a conventiilor speciale incheiate sau va recupera
creditele si dobanzile restante prin executarea silita a debitorilor, potrivit legii. ...
Conform prevederilor legii creditului ipotecar si a propriilor norme de lucru, finantatorul
analizeaza si aproba cererile de; credite depuse de solicitanti, dupa care le transmite la banca pe cele
aprobate, cu precizarea in scris a conditiilor in care au fost aprobate: beneficiarul creditului, suma
aprobata, perioada de aprobare, rata anuala a dobanzii, garantiile asiguratorii, conditiile de utilizare a
creditului, alte conditii si clauze specifice etc.
Dupa primirea de la finantator a comunicarii de aprobare a creditelor si a conditiilor de
derulare, banca procedeaza la incheierea contractului de credite, a celui de ipoteca, pe care le
semneaza in numele acestuia si intocmeste graficul de rambursare.

14.Documente necesare:
→Cerere de credit (formular tip BCR)
→Declaratia – acord pentru coplatitor(i), daca este cazul (formular tip BCR)
→Certificat de casatorie sau hotarare de divort, daca este cazul (copie)
→Adeverinta de salariu (formular tip BCR, sau alte formulare care sa contina obligatoriu
informatiile solicitate de banca), pentru solicitant si daca este cazul, coplatitor(i)
→Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
→Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
→Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende,
venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de
rambursare
→Documente care atesta existenta surselor proprii de finantare ale împrumutatului: copie
extras de cont, convenţie, etc

69
→Extrase din documentatia cadastrala (copie)
→BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i)
→Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii
creditului
→Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse oferite de alte
bănci

15.Documente specifice:

1) Pentru cumpararea de imobile constituite din teren si constructia situata pe acesta si pentru
cumpararea de apartamente cu teren in cota indiviza:

→Precontractul de vanzare-cumparare a imobilului


→Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vanzarii (copie)
→Declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului, conform Legii 10/2001, ca bunurile
imobiliare respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii in legatura cu acestea

2) Pentru construirea unei locuinte pe terenul detinut de solicitantul creditului:

→Actul de proprietate/concesionare/drept de superficie/drept de folosinta asupra terenului


pe care urmeaza sa se realizeze constructia (copie)
→Declaratia pe proprie raspundere a imprumutatului, conform Legii 10/2001, ca terenul
nu este revendicat si ca nu exista litigii în legatura cu acesta
→Contractul de construire încheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (numai daca
lucrarile de construire se realizeaza cu o societate de constructii)
→Contract de prestari servicii încheiat cu dirigintele de santier (doar în cazul constructiilor
efectuate in regie proprie)
→Autorizatia de construire, în baza avizelor si aprobărilor necesare obtinerii acesteia,
notata in Cartea Funciara
→Aprobările pentru asigurarea cu utilităţi
→Proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare
→Devizul general încheiat cu antreprenorul/societatea de constructii si, unde este cazul,
raportul de evaluare a acestuia
→Planul de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (în cazul
lucrarilor in regie proprie)
→Atestat MLPTL/Inspectia de Stat in Constructii (copie) pentru dirigintele de
santier/inspectorul tehnic (numai în cazul constructiilor efectuate in regie proprie)

3) Pentru cumpararea unui teren si construirea unei locuinte pe acest teren:

→Precontractul de vanzare-cumparare al terenului


→Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul vanzarii (copie)
→Declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului, conform Legii 10/2001, ca terenul
respectiv nu este revendicat si ca nu exista litigii în legatura cu acesta
→Pentru construirea unei locuinte pe terenul cumparat din credit (punctul 3) se solicita, in
a doua etapa, toate documentele prevazute la punctul 2.

70
4.4.Operatiuni de virament

1. Ordinul de plata

Aceasta reprezinta dispozitie neconditionata, data de catre emitent unei societati


bancare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani, cu conditia ca
platitorul sa dispuna de fondurile banesti necesare efectuarii operatiunilor de transfer a
fondurilor banesti si nu prevede ca plata sa fie la ordinul beneficiarului.
Utilizatori pot fi atat persoane juridice, cat si persoane fizice, singura conditie fiind de a avea
cont deschis la BCR.
Mentiuni obligatorii pe Ordinul de plata sunt:
 Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani;
 Numele beneficiarului si numarul contului acestuia;
 Numele platitorului si numarul contului acestuia deschis la societatea bancara
initiatoare;
• Codul fiscal al platitorului;
 Denumirea societatii bancare initiatoare;
 Denumirea societatii bancare destinatare;
 Elementul care sa permita autentificarea emitentului de societatea bancara initiatoare;
 Denumirea „ORDIN DE PLATA”;
 Data emiterii;
 Informatii din care sa se poata reconstitui sirul neintrerupt al circulatiei ordinului de
plata pe suport hartie pe parcursul efectuarii transferului credit pana la finalizarea
acestuia.
In calitate de emitent, BCR are urmatoarele obligatii:
● Receptia
-se intocmesc 3 exemplare: primul (alb) serveste la debitarea contului emitentului
si se arhiveaza la actele zilei, al doilea (roz) serveste pentru creditarea contului
beneficiarului la banca destinatara si se anexeaza la extrasul de cont al acestuia, iar
al treilea (verde) se restituie platitorului ca anexa la extrasul de cont.
-daca exista borderou, acesta se intocmeste in doua exemplare (unul la banca si
unul la platitor);
-se verifica daca ordinul de plata este complet si corect din punctul de vedere al
formei si continutului.
● Autentificarea
-se efectueaza de referentul de ghiseu si urmeaza receptiei;
-procedura de recunoastere a persoanelor pe care emitentul le autorizeaza sa
semneze autentic;
-se efectueaza prin confruntarea semnaturilor si a stampilei inscrise in O.P.
-cu cele din fisele specimenelor de semnaturi;
-emitentul poate fi reprezentat si de alte persoane pe care le imputerniceste prin
procedura autentica.
● Acceptarea
-recunoasterea de catre unitatea bancara a valabilitatii ordinului de plata dupa
verificarea existentei disponibilului in contul platitorului;
-se aplica stampila, data si semnatura referentului de ghiseu pe toate exemplarele
ordinului de plata;

71
-daca nu exista disponibil sau nu sunt indeplinite alte conditii de forma sau de
fondordinul de plata se restituie clientului.

● Executarea
-prelucrarea documentului in vederea transferarii fondurilor banesti la banca
destinatara de catre administratorul de cont al platitorului; sunt introduse datele, se
genereaza operatiunea de plata, se remite validatorului exemplarul roz al si se
arhiveaza exemplarul alb;
-exemplarul roz al este transmis prin posta la unitatea destinatara care il va preda
clientului beneficiar ca dovada a creditarii conului sau cu suma respectiva;
-exemplarul vernil este anexat de administratorul de cont de la unitatea emitenta la
extrasul de cont al clientului platitor.
In situatia in care este indicata data platii, executarea are loc in ziua acceptarii, cel mai tarziu a
doua zi.
In cazul in care exista o banca intermediara (numai in cazul decontarilor interbancare)
exemplarele 2 ale ordinelor de plata primite de la unitati BCR din teritoriu se remit prin
agentii de compensare societatilor bancare destinatare, iar pentru cele primite de la alte banci
se remit pe parcurs intrabancar, in mod electronic, in vederea acceptarii sau refuzarii lor.
In calitate de banca destinatara, BCR are urmatoarele atributii:
• Administratorul de cont vizualizeaza macheta cu ordine de plata primite cu cont corect
si denumire completa, confirma operatiunea si genereaza automat inregistrarea
contabila 341 = 2511;
• Se crediteaza contul beneficiarului, iar exemplarul 2 al ordinului de plata se preda
beneficiarului ca anexa la extrasul de cont;
• Ordinul de plata refuzat sau neacceptat se restituie pe circuit intra sau interbancar, in
functie de modalitatea de decontare utilizata, referentului de ghiseu care administreaza
contul platitorului pentru a fi inapoiate emitentului, operatiunea de debitare anulandu-
se.
Clientii emitenti au urmatoarele obligatii:
• sa prezinte bancii numai formulare aprobate de Banca Nationala a Romaniei;
• sa intocmeasca ordinul de plata in minim 3 exemplare prin dactilografiere, cu cerneala
sau pix cu pasta de culoare albastra sau neagra si sa il prezinte completat cu toate
mentiunile obligatorii;
• sa completeze, daca este cazul, mentiuni suplimentare privind: data platii viitoare,
adresa beneficiarului, daca acesta nu are cont deschis la banca destinatara, referinte
privind continutul economic al operatiunii, daca clientul este beneficiar de credite;
• sa emita ordine de plata numai in limita disponibilului existent in cont;
• in cazul persoanelor juridice, sa semneza si stamplieze
• ordinele de plata trebuie depuse la banca cu/fara borderou care se intocmeste in doua
exemplare semnat de persoanele autorizate si stampilat;
• sa respecte programul de ghiseu pentru depunerea actelor si ridicarea extrasului de
cont.
Clientii beneficiari vor aduce la cunostinta bancii, in cel mai scurt timp posibil de la
ridicarea extrasului de cont, orice neconcordanta aparuta intre sumele anexate, nerespectarea
acestor proceduri atragand dupa sine plata oricaror dobanzi sau penalitati suportate de banca
incepand cu cea de-a treia zi lucratoare de la ridicarea extrasului de cont.

72
Refuzul unui ordin de plata survine in cazul lipsa platii „P” ca mentiune suplimentara
nu poate fi respectata, in cazul lipsei totale sau partiale a disponibilului in contul platitorului
sau daca exista vicii de completare (elemente lipsa, stersaturi, taieturi, repetari etc.).
Pentru solutionarea refuzurilor se solicita instructiuni suplimentare emitentului, in cadrul
termenului de acceptare, iar daca nu se elimina cauzele imposibilitatii executarii, se
intocmeste o comunicare de refuz la executare (CRE) care se preda platitorului si care se
semneaza de catre persoanele desemnate de conducerea bancii si se inregistreaza intr-un
Registru de evidenta C.R.E.
Banca destinatara va emite o justificare de refuz care se transmite sediului initiator si
se intocmeste pentru fiecareordin de plata refuzat; aceatsa se intocmeste de referentul de
ghiseu care administreaza contul beneficiarului si se verifica de seful serviciului viramente. In
cazul decontarilor interbancare, pe baza acestuia se intocmeste „Refuz la incasare” in 3
exemplare, document care se grupeaza pe unitati bancare insotit de o banda de control a
sumelor inscrise in ordinele de plata compensabile refuzabile.
In cazul transferurilor nefinalizate, eronate sau intarziate, unitatea bancara initiatoare este
obligata sa returneze platitorului suma primita in baza ordinului de plata prin creditarea
contului acestuia (dupa primirea fondurilor transferate de la celelalte societati sau unitati
bancare participante la transferul - credit).

2. Cecul
Cecul este un instrument de plata utilizat de titularii de conturi bancare care au
disponibil corespunzator in aceste conturi. Disponibilul se poate crea printr-un depozit bancar,
operatiuni de incasari sau prin acordarea unui credit. Disponibilul trebuie sa fie lichid, cert si
exigibil.
Pentru a fi valabil, cecul trebuie sa contina mentiunile obligatorii cuprinse in Legea nr.
58/1934, modificata prin Legea nr. 83/1994.
BCR poate face comert cu cecuri si presta servicii bancare specifice pentru clientii lor luandu-
si toate masurile pentru eliminarea riscurilor care pot apare pe parcursul derularii unor astfel
de operatiuni.
Cecul este un instrument de plata care pune in legatura in procesul crearii sale 3
persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Instrumentul de plata este intocmit de tragator,
care, in baza unui disponibil constituit in prealabil la banca sa, da un ordin neconditionat
acesteia, care se afla in pozitie de tras, sa plateasca la prezentarea cecului o suma fixa, unei
terte persoane sau insusi tragatorului emitent, aflat in pozitie de beneficiar. Cecul utilizat de
unitatile bancii indeplineste conditiile de forma si de fond obligatorii potrivit standardului de
continut prezentat in Norma cadru nr. 7/1994 emisa de Banca Nationala a Romaniei.
Obligatiile celor 3 persoane puse in legatura prin cec sunt: tragatorul emite cecul, posesorul
legitim il incaseaza iar trasul il plateste. Unitatile bancii elibereaza clientilor sai, carnete cec
completate partial cu anumite informatii, pe care acestia le pot utiliza in scopul efectuarii
oricarei plati catre furnizori, creditori sau pentru ridicari de numerar.
Unitatile BCR pot accepta in operatiunile lor numai cecuri redactate in limba romana si in
moneda nationala “lei”.
Un cec cuprinde in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
• denumirea de “cec” trecuta in insusi textul titlului;
• ordinul neconditionat de a plati o anumita suma in lei, in cifre si litere;
• denumirea bancii trase;
• denumirea tragatorului (sau numele si prenumele), semnatura si stampila;
• contul tragatorului si codul bancii;
• locul unde plata trebuie facuta (banca trasa);
• data si locul emiterii cecului: ziua, luna si anul;

73
• contul, banca beneficiarului si codul bancii;
• scopul platii (in rubrica “stipulat”).

Lipsa unuia din aceste elemente atrage de la sine nulitatea cecului.


Posibilitatile de circulatie, ale unui cec sunt:
a. Simpla remitere - cazul cecului la purtator care in momentul emiterii, nu indica
expres beneficiarul sau poarta mentiunea „la purtator”. Acest cec, va fi platit fie persoanei
desemnate ca beneficiar, fie destinatarului cecului.
b. Cesiunea de creanta ordinara - atunci cand cecul este emis pe numele unei
anumite persoane si contine mentiunea „ nu la ordin”; in acest caz numai persoana
nominalizata poate sa incaseze cecul.
c. Girarea - operatiune prin care se transmit odata cu remiterea si toate drepturile
rezultate din cec. Ea este o mentiune speciala facuta pe verso-ul cecului in favoarea oricui,
inclusiv in favoarea tragatorului. Noul beneficiar poate, la randul sau, sa gireze cecul.
Cecurile care pot fi utilizate sunt de mai multe tipuri, clasificate dupa diferite criterii:
a)din punct de vedere al modului in care este stipulat beneficiarul:
-nominativ;
-la ordin (circula prin gir);
-nu la ordin (circula prin cesiune de creanta ordinara);
-la purtator.
b)dupa modul de incasare exista:
-cec obisnuit (nebarate);
-cec barat: cu barare simpla, generala sau speciala;
-cec de calatorie;
-cec certificat.
Cecul obisnuit este folosit pentru ridicarile de numerar din contul platitorului
(tragatorului). Cecul va fi completat cu toate datele prevazute de formular pe fata si verso
cecului. Beneficiarul unui cec care solicita numerar, va inscrie pe cec: data (ziua, luna, anul),
primit suma de ... lei (cifre si litere), semnatura (data in prezenta salariatului bancii), seria,
numarul si data eliberarii buletinului de identitate. Dupa verificarea realitatii datelor, de catre
referentul de ghiseu, cecul va fi semnat si stampilat, apoi il va inscrie in jurnalul de casa, dupa
verificarea existentei disponibilului in cont. Casierul la primirea cecului va proceda la
identificarea platitorului si va efectua plata cu respectarea prevederilor din Normele
metodologice nr. 18/1994 cu modificarile ulterioare. Cecul obisnuit are urmatoarea structura:
Cecul cu barare generala – poarta doua linii paralele verticale sau oblice, dar nu
orizontale, oriunde pe fata instrumentului si care nu are nimic inscris in spatiul delimitat de
aceste linii.
Cecul cu barare speciala – are inscrisa in spatiul delimitat de linii denumirea unei
societati bancare. Cecul cu barare generala nu poate fi platit de tras decat unei societati
bancare, sau unui client al trasului. Cecul cu barare speciala nu poate fi platit de tras decat
societatii bancare inscrise in cec sau, daca aceasta este trasul unui client al acestei societati
bancare. O societate bancara nu poate dobandi un cec barat decat de la unul din clientii sai sau
de la alta societate bancara. Cecul purtand mai multe barari speciale nu poate fi platit de tras
decat in cazul a doua barari, din care una pentru incasarea prin intermediul unei case de
compensatii.
Cecul barat se prezinta in felul urmator:
Cecul de calatorie este instrumentul de plata prin care tragatorul conditioneaza plata
acestuia de identitatea celor doua semnaturi puse pe cec de cumparator. Se foloseste la
deplasarile in strainatate, pentru asigurarea faptului ca banii de cheltuieli sunt in siguranta si

74
comod de calatorit cu ei. Se cumpara cecuri de calatorie inainte de plecare si apoi se pot folosi
ca bani gheata sau pentru a le schimba cand este nevoie. Dupa ce s-au cumparat cecurile,
acestea trebuie semnate, odata cand se cumpara si din nou cand se folosesc. La intoarcerea din
calatorie cecurile nefolosite pot fi incasate in numerar, repede si usor. In multe tari, cecurile
de calatorie pot fi folosite intocmai ca banii gheata (magazine, hoteluri, restaurante). Cecurile
trebuie semnate inainte de a putea fi schimbate in valuta. De aceea ele sunt o piedica mai
mult impotriva furtului si cu mult mai in siguranta de a le avea asupra ta decat banii gheata
sau cartile de credit.
Cecul certificat – se caracterizeaza prin faptul ca societatea bancara ca tras confirma
inaintea remiterii cecului catre beneficiar existenta disponibilului de plata. Aceasta mentiune
poate fi solicitata atat de tragator, cat si de beneficiar.
a) in functie de partile angajate in derularea platilor:
-cec personal (trase de persoane fizice sau juridice asupra unei banci);
-cec circular sau bancar (trase de o banca asupra altei banci).
b) in functie de platile angajate in derularea platilor, cecurile pot fi:
-personale (trase de persoane fizice sau juridice asupra unei banci);
-circulare sau bancare (trase de o banca asupra altei banci).
Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de catre o societate bancara asupra
unitatilor sale bancare sau asupra altei societati bancare, platibil la vedere in oricare din
locurile aratate de emitent.
Termenele de prezentare la plata a cecurilor emise si platibile in Romania sunt:
- 8 zile daca cecul este platibil chiar in localitatea in care a fost emis;
-15 zile daca cecul este platibil intre localitati diferite;
-30 zile in cazul cecului circular.
Daca cecul este platibil in strainatate termenul de prezentare la plata va fi cel aratat de legea
tarii respective si normele bancii platitoare straine. Termenele de prezentare la plata a
cecurilor se calculeaza incepand cu ziua urmatoare datei emiterii cecului de catre tragator.
Plata cecului se face pe baza urmatoarelor acte:
• ordonanta de anulare a cecului;
• certificat de la judecatoria competenta ca nu s-a introdus opozitie in termen impotriva
ordonantei de anulare a cecului sau hotararea definitiva a instantei de respingere a
opozitiei.
Pastrarea, gestionarea si evidenta carnetelor de cec se face conform Normelor
Metodologice nr. 14/1995, elaborate de Banca Comerciala Romana privind operatiunile de
casa in unitatile Bancii Comerciale Romane.
Unitatile BCR pot confirma pe cec la solicitarea tragatorului, existenta disponibilului necesar
efectuarii platii, daca aceasta confirmare i-a fost ceruta de viitorul beneficiar al cecului. In
aceasta situatie cecul devine “cec certificat” de banca platitoare. Persoana care a emis cecul
(tragatorul) nu mai poate retrage din contul sau aceasta suma pana la expirarea perioadei de
prezentare la plata. Pentru “cecurile certificate” banca va pastra la grupa operativa o fotocopie
a cecului eliberat, pentru verificare, in momentul prezentarii la plata.
Cecul se certifica prin expresia “certificat” insotita de numele si prenumele referentului de
ghiseu precum si de semnatura si stampila unitatii bancare platitoare. Certificarea cecului
obliga banca trasa, ca in cazul unui refuz din partea tragatorului, sa despagubeasca pe viitorul
beneficiar al cecului. In situatia in care tragatorul trage un cec pe numele sau, banca va elibera
suma acestuia, care are si calitatea de beneficiar al cecului.
Cecul este platibil numai “la vedere”.
Pentru a se evita riscul falsificarii cecurilor, unitatile bancare nu vor accepta la
decontare decat cecuri la care suma de plata indicata in litere, corespunde cu cea in cifre, cu
un scris clar si fara alterari ale textului. Unitatile bancii pot primi la decontare un cec intocmit

75
si semnat de o alta persoana decat tragatorul, daca prezinta o imputernicire autentificata, prin
care se obliga la plata sumei in numele tragatorului initial.
In acest caz persoana imputernicita are obligatia prezentarii “specimenului de semnatura”,
bancii platitoare, imputernicire semnata de persoane autorizate.
Bancile pot primi la decontare cecuri transmisibile prin “gir” (la ordin).Girul este un act prin
care posesorul cecului, numit girant, transfera unei alte persoane numita giratar, printr-o
declaratie scrisa si subscrisa pe instrument odata cu predarea acestuia, toate drepturile
decurgand din cecul astfel redactat si completat.
Cecul poate fi girat cel mult de doua ori. Girul trebuie sa fie “neconditionat” si “in
plin” fapt care pentru banca inseamna ordinul de a plati unei anumite persoane indicata de
girant, suma mentionata pe fata cecului.
Girul dat de o persoana “neconditionat si in plin” trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu
urmatoarele elemente:
• numele, prenumele, adresa sau denumirea girantului;
• numele, prenumele si adresa giratarului sau denumirea, adresa contul si banca in cazul
persoanelor juridice;
• semnatura girantului si data girarii ( in cazul persoanelor juridice se aplica si
stampila).
Daca girantul nu s-a ingrijit de asigurarea fondurilor pentru a evita neplata unui cec,
cand acesta este prezentat la plata, raspunde fata de giratar, banca nefiind responsabila de
acest fapt.
Unitatile bancii obligate ca la verificarea unui cec sa urmareasca succesiunea girurilor
si sa legitimeze persoana care prezinta cecul pentru incasare care trebuie sa corespunda cu
ultimul giratar inscris pe cec.
Posesorul unui cec primit prin gir nu poate pretinde plata in numerar daca cecul
contine in rubrica “stipulat” mentiunea “platibil in cont” sau “numai prin virament”.In acest
caz banca va efectua operatiunea numai scriptic prin creditarea contului beneficiarului.
Daca in rubrica “stipulat” tragatorul a mentionat “netransmisibil” plata se va efectua
beneficiarului inscris pe cec, el fiind primul dar si ultimul posesor al cecului. Beneficiarul
cecului in care este mentionata clauza “netransmisibil” poate gira cecul numai unitatii sale
bancare pentru stingerea unor obligatii de plata fata de aceasta. In acest caz, beneficiarul
cecului va mentiona pe verso cecului “girat pentru incasare”.
Modalitatea de circulatie a unui cec este stabilita de tragator din momentul emiterii acestuia,
prin completarea rubricilor prevazute de formular.
Unitatile bancii pot primi spre decontare cecuri garantate printr-un “aval”. Avalul il
poate da o terta persoana numita avalist, care are capacitatea juridica necesara prevazuta de
lege si care este in fapt garantul unei obligatii asumate de una dintre persoanele obligate prin
cec, numita avalizat. Avalistul va inscrie pe cec cuvintele “pentru aval” sau “pentru garantie”
si va purta obligatoriu semnatura autorizata si stampila avalistului inscrisa numai pe fata
cecului. Unitatile bancii vor accepta cecuri cu mentiunea “aval” numai pentru intreaga suma
in scopul evitarii operatiunii de “refuz partial de plata” cauzata de lipsa disponibilului in cont.
In cazul lipsei disponibilului in contul platitorului (tragatorului), banca trebuie sa
accepte efectuarea platii din contul avalistului care s-a obligat autonom si solitar fata de
platitorul cecului. Daca avalistul are cont la banca platitorului, operatiunea trebuie sa se
efectueze in aceeasi zi, daca nu, documentul se transmite bancii prin sistemul intrabancar sau
interbancar.
Un cec pierdut sau furat poate fi revocat (anulat) numai in interiorul termenului de
prezentare la plata.
In relatiile de decontare pe baza de cecuri, platitorul unui cec nu i se acorda perioada
de gratie nici prin lege, nici pe cale judecatoreasca. In procesul decontarii unui cec unitatile

76
bancare se pot confrunta cu unele proceduri de executare silita in cazul in care cecul nu a fost
decontat la termen, proceduri de care banca trebuie sa tina seama: cecul este un titlu atat
pentru tragator cat si pentru banca pentru suma inscrisa pe el, impreuna cu eventuala dobanda
de intarziere calculata de la data prezentarii la banca pentru plata pana la data achitarii,
precum si pentru cheltuielile de judecata. In acest caz, judecatoria dispune aplicarea formulei
executarii direct pe fila de cec, neonorata la plata.

Arhivarea cecurilor se va face zilnic de catre aparatul operativ care a efectuat


decontarea cecului in ordinea cronologica a conturilor sintetice si se va pastra o perioada de 5
ani. Formularul de “cec” prezentat in anexa face parte integranta din prezentul proiect de
norme si este obligatoriu din punct de vedere al formei si continutului.

3. Cambia si biletul la ordin

Cambia reprezinta un titlu de credit negociabil si instrument de plata care certifica


obligatia debitorului (tras) de a plati al vedre sau la termen o suma de bani determinata la o
data fixa unei persoane numita beneficiar, la ordinul unei persoane numita tragator (creditor).
Beneficiarul poate, fie sa incaseze suma inscrisa in cambie, fie prin girarea acesteia sa-si
achite alte obligatii ale sale.
Biletul la ordin este un titlu de credit negociabil si instrument de plata ce constata
obligatia asumata de catre debitor (subscriitor sau emitent) de a plati la vedre sau la o
scadenta fixata beneficiarului sau la ordinul acestuia o suma de bani determinata. Obligatia
subscriitorului este aceeasi cu aceea a trasului acceptant in cazul cambiei.
Cambia este nula in lipsa unuia din urmatoarele elemente:
• denumirea de cambie;
• ordinul neconditionat, imperativ „platiti”;
• numele sau denumirea trasului;
• beneficiarul;
• numele sau denumirea celui care emite cambia.
Totusi, pot lipsi:
• scadenta (se plateste la vedere);
• locul de plata (de ia in considerare locul de langa Tras);
• locul emiterii (se ia in considerare locul de langa Tragator).
In cazul cambiei, intre tragator si beneficiar poate sa nu existe o relatie directa, intre ei
interpunandu-se un tert care nu este expres indicat pe cambie, dar fata de care tragatorul are o
obligatie de plata.
Cambia poate fi DOMICILIATA, atunci cand fie tragatorul cu ocazia emiterii, fie trasul cu
ocazia acceptarii cambiei, pot sa indice ca loc al platii domiciliul unui tert, din aceeasi
localitate cu trasul sau din alta localitate. Clauza domicilierii poate fi inscrisa pe cambie
numai de catre tragator sau de catre tras domicilierea facuta de un girant considerandu-s
inexistenta.
Completarea mentiunilor de pe o cambie emisa in alb de catre posesorii succesivi, nu poate
depasi 3 ani de la data reala a emiterii cambiei, astfel incat in momentul prezentarii la plata,
titlul sa contina in mod obligatoriu toate elementele cerute de lege si sa aiba completat numele
ultimului posesor.
Operatiunile pe care unitatile teritoriale BCR le pot efectua in legatura cu cambiile si biletele
la ordin sunt:

77
• remiterea spre avizare a biletelor la ordin si remiterea spre acceptare a cambiilor;
• primirea cambiilor si biletelor la ordin in banca in vederea platii sau remiterii la plata;
• scontarea cambiilor si biletelor la ordin la banca;
• primirea in garantie a cambiilor si biletelor la ordin.

Acceptarea cambiei consta in prezentarea la acceptare si poate fi facuta oricand dar


nu mai tarziu de data scadentei. Este operatia prin care trasul se obliga sa plateasca la scadenta
suma inscrisa pe cambie posesorului legitim al titlului. Prezentarea la acceptare a cambiei va
fi facuta in cadrul termenului stabilit pentru aceasta de tragator sau in lipsa acestei mentiuni,
prezentarea la acceptare va putea fi facuta oricand, pana cel tarziu chiar in ziua scadentei.
Dupa acceptarea cambiei de catre tras, acesta devine obligatul principal (debitorul) in relatia
cambiala.
Prezentarea cambiei la acceptare poate fi:
• obligatorie, cand tragatorul sau unul din giranti prevad in mod expres aceasta sau cand
cambia este platibila la un anumit termen (timp de la vedere) deoarece de la data
prezentarii la acceptare curge termenul pentru scadenta;
• interzisa, cand tragatorul mentioneaza expres acest lucru, cambia devenind astfel,
neacceptabila;
• facultativa, daca nu exista o indicatie speciala in sens contrar in text (mentiunea
acceptarii obligatorii sau mentiunea neacceptabila).
Acceptarea trebuie sa fie datata cuprinzand anul, luna, ziua, pentru cambiile platibile
la un anumit termen de la vedere si pentru acele cambii in care tragatorul sau girantul
stabilesc un termen de prezentare la acceptare. O cambie neprezentata la acceptare sau
neacceptata de catre tras nu se poate deconta prin unitatile B.C.R. O astfel de cambie se poate
incasa doar prin prezentare directa la tras evitand circuitul bancar.
Avizarea biletului la ordin consta in inscrierea pe fata acestuia, la rubrica „Vazut”, a
numelui s prenumelui emitentului, datei, semnaturii si stampilei. Avizarea este obligatoriu sa
se dateze in situatia unei scadente la un anume timp de la vedere. In acest caz termenul de
plata curge de la data vizei pusa de emitent pe titlu.
Girarea cambiei si a biletului la ordin este operatia prin care posesorul titlului numit
girant, transfera altei persoane, numita giratar, odata cu predarea titlului toate drepturile
decurgand din acesta pentru achitarea unei terte obligatii. Cambiile si biletele la ordin
cuprinzand sau nu mentiunea „la ordin” pot circula prin gir, iar cele care cuprind mentiunea
„nu la ordin” sau o expresie echivalenta sunt transmisibile numai sub forma si cu efectele unei
cesiuni de creanta ordinara (operatiune prin care creditorul numit cedent transmite dreptul sau
de proprietate asupra cambiei altei persoane numite cesionar). Girul trebuie sa fie
neconditionat; orice gir partial este nul. Girul transmite proprietatea titlului. Posesor legitim al
titlului este ultimul dintr-o serie neintrerupta de giruri.
Scontarea cambiei si a biletului la ordin reprezinta incasarea cambiei sau a biletului
la ordin inainte de scadenta la banca beneficiarului cu cedarea unei parti din valoarea titlului
in favoarea bancii, cedarea cambiei sau a biletului la ordin in favoarea bancii cu toate
drepturile ce decurg din aceasta, banca urmand sa o incaseze la scadenta.
Unitatile teritoriale ale Bancii Comerciale Romane pot primi la scont cambii si bilete la ordin
care pe langa respectarea tuturor cerintelor legale de forma si fond indeplinesc si urmatoarele
conditii cumulative:

78
• Posesorul (beneficiarul sau ultimul giratar) sa fie client al Bancii Comerciale Romane;
• Cambia sau biletul la ordin sa fie acceptata legal la plata;
• Intervalul de timp dintre momentul prezentarii la scont si scadenta titlului, sa nu
depaseasca un an;
• In situatia in care trasul (acceptantul) respectiv subscriitorul este client al altei societati
bancare cambia sau biletul la ordin vor putea fi admise la scont, numai daca sunt
avalizate de societatile bancare care-l deservesc pe tras respectiv subscriitor si aceasta
este agreata de BCR.

Pentru obtinerea unui scont la o unitate B.C.R. posesorul legal (beneficiarul sau
ultimul giratar) va intocmi o cerere de scontare in doua exemplare pe care o va depune la
banca sa impreuna cu titlul. Prin aceasta posesorul se angajeaza sa plateasca bancii taxa
scontului egala cu dobanda la creditele pe termen scurt. In maxim 7 zile lucratoare banca va
da raspunsul solicitantului (admis/respins la scont). Concomitent are loc inscrierea cambiei
sau biletului la ordin in „ Registrul cambiilor sau biletelor la ordin primite la scont” care se
tine la serviciul credite.
Efectele platii unei cambii sau ale unui bilet la ordin sunt urmatoarele:
• Numai plata la scadenta stinge obligatia trasului;
• Posesorul cambiei sau biletului la ordin nu poate fi silit sa primeasca plata inainte de
scadenta;
• Orice actiuni rezultand din cambie impotriva acceptantului se prescriu in termen de 3
ani socotiti de la data scadentei;
• Tragatorul raspunde de: acceptarea cambiei si de plata cambiei;
• Subscriitorul raspunde de plata biletului la ordin.
Protestul cambiei si al biletului la ordin se poate realiza fie in ziua scadentei, fie in
urmatoarele doua zile lucratoare. Protestul se inregistreaza la judecatorii – Registrul special,
Camera de Comert si Industrie, Banca Nationala a Romaniei – Centrala Incidentelor de Plati.
Toate conditiile privind utilizarea, circuitul, termenele si operatiunile ce se efectueaza cu
cambii si bilete la ordin vor fi inscrise in conventii bilaterale incheiate intre unitatile bancare
teritoriale si clientii pe care acestea ii deserveste.

4. Acreditivul documentar

Acreditivul este o modalitate de plata prin care platitorul solicita bancii sa asigure
anticipat din disponibilitatile pe care le are sau din credite, sumele necesare efectuarii platilor
pentru livrarile de marfuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii intre partile
contractante. In acest scop la cererea cumparatorului banca rezerva la dispozitia furnizorului,
antreprenorului sau prestatorului de servicii o suma care i se elibereaza pe masura indeplinirii
conditiilor mentionate in cererea de deschidere a acreditivului.
Acesta consta in angajamentul de plata asumat de banca emitenta, in numele
cumparatorului (ordonatorului), de a plati furnizorului (beneficiarului), contravaloarea
marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, cu conditia prezentarii
documentelor de expediere e marfii/ de executare a lucrarilor/ de prestare a serviciilor, in
stricta conformitate cu termenele si conditiile prevazute in acreditiv. Poate fi deschis atat in lei
cat si in valuta si are doua variante confirmat sau neconfirmat. Deschiderea acreditivului se
face la cererea cumparatorului, din disponibilitatile proprii sau credite bancare/finantare
externa. Domicilierea acreditivului poate fi facuta la banca cumparatorului, a furnizorului sau

79
la o terta banca. Incetarea valabilitatii acreditivului are loc in cazul: expirarii termenului de
valabilitate, utilizarii integrale a creditului sau prin anulare, la cererea cumparatorului, cu
acordul beneficiarului si a bancii confirmatoare. In toate etapele derularii acreditivului, toate
partile iau in considerare documentele si nu marfurile la care documentele se refera, iar
acreditivul documentar, prin natura sa, este o tranzactie separata de contractul de vanzare sau
da alt contract ce poate sta la baza lui;
Pentru acesta se percep anumite comosioane, in conformitate cu tariful de speze si comisioane
in vigoare, pe tip de operatiune ce intervine in derularea unui acreditiv. Comisioanele sunt
datorate la momentul efectuarii operatiunilor si nu sunt returnabile in cazul in care acreditivul
se anuleaza sau expira total sau partial neutilizat.

Acreditivul are doua forme:


-acreditiv simplu – presupune rezervarea de catre banca, la cererea clientului
platitor, a unei sume din disponibilul banesc al acestuia sau din creditul disponibil pentru
achitarea obligatiilor fata de beneficiar.
-acreditiv documentar – modalitatea de plata prin care banca la solicitarea
clientului platitor, se obliga sa rezerve banii necesari si sa achite obligatiile fata de beneficiar,
in mod direct sau prin virament, unei banci corespondente cu conditia prezentarii
documentelor care certifica expedierea marfii, executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor
pentru care s-a deschis acreditivul in cauza. La randul sau, acesta:
-acreditiv revocabil – poate fi modificat sau chiar anulat de catre platitor, in
orice moment, fara a fi nevoie de acordul beneficiarului;
-acreditiv irevocabil – el nu poate fi modificat in intervalul de timp pentru
care a fost deschis fara acordul beneficiarului;
-acreditiv irevocabil confirmat – este o forma a acreditivului irevocabil ce
presupune ca in momentul deschiderii lui sa existe o confirmare din partea beneficiarului
asupra clauzelor acestuia;
-acreditiv revolving – caracteristica principala a acestuia este aceea ca se
reinnoieste dupa fiecare utilizare, la valoarea stabilita initial, fara a fi depasita suma totala
convenita in momentul deschiderii acestuia;
-acreditiv transferabil – prezinta facilitatea de modificare, in cursul derularii
sale, a beneficiarului sau a bancii la care se pastreaza disponibilul necesar derularii
decontarilor.
Clientul intocmeste o cerere de deschidere a acreditivului pe care impreuna cu ordinul de
plata, in patru exemplare, o prezinta bancii. Ea trebuie sa contina urmatoarele elemente:
• denumirea platitorului si momentul in care se deschide acreditivul;
• banca in care platitorul isi are contul;
• denumirea beneficiarului de acreditiv in contul caruia se efectueaza platile;
• banca la care beneficiarul isi are contul;
• suma acreditivului in cifre si litere;
• obiectul acreditivului;
• documentele pe care beneficiarul trebuie sa le prezinte la banca si conditiile in care se
pot incasa sume din acreditiv;
• termenul de valabilitate al acreditivului;
• semnaturile autorizate si stampila platitorului.
In cazul in care clauzele mentionate in contractul de deschidere al acreditivului permit,
modificarea ulterioara a sumei sau revocarea acreditivului se realizeaza in baza unei scrisori

80
prezentate de catre client, bancii sale, in doua exemplare, unul atasat fisei de cont a
acreditivului, iar celalalt remis bancii furnizorului pentru instiintarea acestuia. In situatia in
care se doreste reducera sau revocarea unui acreditiv se va proceda invers pentru contul de
acreditive deschise si contul de disponibil sau de credite. Aceste operatii se efectueaza in baza
unor note contabile interne intocmite de catre banca.
Pentru efectuarea platilor din acreditiv referendul de la ghiseu, care tine evidenta
contului de acreditiv, verifica respectarea realizarii conditiilor acreditvului de catre beneficiar
si onoreaza operatia de platasolicitata pe baza documentelor prezentate.
In cazul neindeplinirii conditiilor sau in cazul unui sold insuficient al contului de acreditiv
documentele se restituie beneficiarului.

5. Scrisoarea de garantie bancara

Scrisoarea de garantie bancara constituie un angajament irevocabil al bancii de a plati


in cazul in care clientul sau nu-si poate onora la scadenta obligatiile sale contractuale.
Partile implicate in circuitul acesteia sunt:
• clientul bancii, solicitant al scrisorii de garantie bancara, aflat in postura de debitor,
persoana juridica;
• partenerul de afaceri al clientului bancii, aflat in pozitia de creditor al obligatiei de
plata garantate;
• banca, in calitate de terta persoana care apare ulterior initierii relatiei contractuale
dintre cei doi parteneri de afaceri, vine sa garanteze onorarea la scadenta a obligatiilor
financiare ale debitorului, client al sau.
Pentru emiterea unei scrisori de garantie bancara este necesara depunerea urmatoarei
documentatii:
• cerere de emitere a scrisorii de garantie bancara;
• contract angajament;
• contract de livrare, executie sau prestari servicii;
• documentatie de licitatie (dupa caz);
• documentele necesare analizei situatiei economico-financiare a clientului.
BCR pune la dispozitia clientilor sai scrisori de garantie destinate atat personelor
fizice cat si persoanelor juridice, cu elemente specifice pentru fiecare categorie.
Scrisoarea de garantie destinata persoanelor fizice reprezinta modalitatea de
garantare de catre banca a unei plati/prestatii, din care decurge bonitatea clientului; se
elibereaza in lei si in valuta la cererea clientilor persoane fizice. Aceasta poate avea ca scop
garantarea platii taxelor vamale si a altor creante bugetare, garantarea platii unor echipamente
achizitionate in sistem de leasing/credit furnizor, restituirea avansului primit in baza unui
contract incheiat, oferta depusa in vederea participarii la licitatie sau buna executie a
contractului. Eliberarea scrisorii se garanteaza cu garantii acoperitoare acceptate de banca.
Eliberarea scrisorii se comisioneaza in functie de valoarea, tipul si natura garantiilor acceptate
de banca (depozite colaterale, ipoteca, garantie reala imobiliara, etc.).
Scrisoarea de garantie destinata persoanelor juridice este o modalitate de garantare
de catre banca a unei plati/prestatii. Obiectul sau il constituie garantarea respectarii
obligatiilor contractuale rezultate din:operatiuni de comert, acordarea de credite, participarea
la licitatii interne sau internationale in vederea achizitiilor de bunuri, servicii. Scrisoarea se
acorda pe termen scurt, mediu si lung, atat in lei, cat si in valuta, in functie de termenii
contractului comercial care sta la baza emiterii, iar pentru obtinere, clientul trebuie sa deruleze
operatiunile de cont curent prin banca. Eliberarea scrisorii se comisioneaza in functie de
valoarea sa, de perioada de valabilitate si de formele de garantie acceptate de banca (ipoteca,
gaj, cesiune de creanta,

81
4.5.Operatiuni valutare

Prin intermediul Departamentului Trezorerie, BCR oferă oportunitatea de a efectua


tranzacţii pe piaţa monetară, valutară sau de capital, asigurând condiţii avantajoase, protecţie
împotriva riscului ratei dobânzii şi riscului valutar şi, de asemenea, maxim beneficiu, în funcţie de
fluctuaţiile pieţei.
Clientii BCR pot efectua operaţiuni de schimb valutar - cumpărare/vânzare - atât din
valută străina în moneda naţională şi vice-versa, cât şi dintr-o valută străină în altă valută străină.
Cursurile de schimb se pot negocia, în funcţie de suma tranzacţionată cu un membru al echipei
Trezorerie.
Cursurile de schimb sunt stabilite zilnic de către Departamentul Trezorerie al Bancii, ele
putând fi modificate ori de câte ori fluctuaţiile pieţei o impun.
Valutele cotate la BCR sunt: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, CAD, AUD, HUF, SEK, JPY, PLN,
CZK, NOK.
Cerinţe necesare desfăşurării operaţiunilor:
√ Clientul trebuie să dispună în cont de contravaloarea monedei tranzacţionate la data
iniţierii operaţiunii;
√ Existenţa unei cereri de tranzacţionare, semnată de către client şi acceptată de către
Bancă.

4.6.Constituirea depozitelor la termen


Depozitele la termen pot fi constituite numai prin virament.
Persoanele juridice pot constitui depozite la termen potrivit nomenclatorului de produse al BCR.
Este interzisă deschiderea depozitelor la termen fără alimentarea lor cu suma minimă stabilită.
La cerea scrisă a persoanei juridice, semnată de persoanele desemnate să reprezinte persoana juridică
în relaţiile cu bancă, potrivit fisei specimenelor de semnături, după deschiderea contului de depozit la
termen, administratorului de cont iniţiază nota contabila aferentă.
Constituirea depozitelor la termen în lei se poate face şi pe baza ordinului de plată întocmit de
către client. În cazul in care, în ordinul de plată, la explicaţii privind plata, la explicaţii privind plata,
este menţionat termenul în care se solicita constituirea depozitului respectiv, persoana juridică nu are
obligaţia de a prezenta Cererea pentru deschiderea depozitelor la termen.
La expirarea termenului depozitului constituit de persoana juridică, în lipsa unei solicitări din partea
acesteia, banca va prelungi automat depozitul pe un nou termen egal cu cel stabilit prin convenţia
bilaterală iniţială. Procedura de prelungire automata a depozitului la termen se consideră o nouă
constituire de depozit la termen.
Convenţiile de depozit la termen se păstrează, de către administratorii de cont, cronologic, în dosare
separate deschise pe titular de cont.
Perioada depozitelor
Depozite la termen pot fi constituite în lei sau devize, potrivit nomenclatorului de produse, în
funcţie de opţiunea titularului de cont curent/subcont.
Perioada de valabilitate a depozitelor la termen este cuprinsă între data constituirii (inclusiv) şi data
scadenţei (exclusiv) .
La deschiderea depozitelor la termen ale persoanelor juridice se are în vedere plafonul minim stabilit
de bancă la data constituirii acestora.
Dobânda
Banca, pentru depozite la termen constituite de persoanele juridice, calculează dobânda la
termen aferentă. Dobânda înregistrată în contul de datorii ataşate aferent depozitului la termen se
bonifică la data scadenţei/ lichidării depozitului la termen în contul curent persoane juridice. În cazul

82
depozitelor la termen cu capitalizarea dobânzii, dobânda înregistrată în contul de datorii ataşată
aferent depozitului la termen se bonifică la data scadenţei în contul depozitului la termen.
Procentul de dobândă acordat în cazul prelungirii automate a depozitului la termen va fi cel aferent
depozitului la termenul respectiv, valabil la data prelungirii depozitului.
În cazul lichidării depozitului la termen înainte de data scadenţei, banca calculează şi
înregistrează dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere, ţinând cont de evoluţia istorică a nivelului
acesteia, pentru întreaga perioadă cuprinsă între data constituirii depozitului la termen (inclusiv) şi
data lichidării acesteia (exclusiv).

Capitolul 5. Gestiunea financiara in banci

5.1. Riscurile in activitatea bancara


Riscul bancar este probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar
sa apara o pierdere. Riscul bancar mai poate fi denumit, ca fiind probabilitatea de producere a
unui eveniment cu consecinte adverse pentru subiect. Aceste apare deoarece orice operatiune
financiar – bancara este supusa actiunii unui ansamblu de factori de risc independenti.
Sintetizand, riscul bancar reprezinta:
• Complex de evenimente cu consecinte adverse pt. banca;
• Eveniment incert, posibil si viitor, care poate afecta intreaga activitate a unei societati
bancare;
• Probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat.
Gestiunea riscului bancar urmareste:
• minimizarea cheltuielilor, a pierderilor;
• modificarea comportamentului salariatilor;
• modificarea imaginii publice a bancii.
Riscurile bancare se clasifica dupa diferite criterii.

a) In functie de caracteristica bancara:


• Riscuri financiare (de lichiditate, de capital);
• Riscuri de prestare (operational, tehnologic, introducerii de noi
produse);
• Riscuri ambientale (de frauda, economic, legal).
b) In functie de geneza:
• Risc de exploatare;
• Risc financiar;
• Risc de faliment.
c) In functie de natura lor:
• Riscuri comerciale;
• Riscuri provocate de cauze de forta majora;
• Riscuri politice;
• Riscuri valutare (de schimb valutar si rata dobanzii).

1.Riscul de creditare

Principala operaţiune efectuată de către băncile comerciale este acordarea de


credite,care se situează ,ca pondere,pe primul loc în cadrul plasamentelor totale.Maniera în
care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influenţa,într-un mod

83
hotărâtor,dezvoltarea economică la nivel local sau naţional.Pe de altă parte,orice bancă îşi
asumă,într-o oarecare măsură,riscuri atunci când acordă credite şi toate băncile înregistrează
în mod curent pierderi atunci când unii debitori nu îşi onorează obligaţiile.Oricare ar fi
nivelul riscurilor asumate,pierderile pot fi minimizate dacă operaţiunile de creditare sunt
organizate şi gestionate cu profesionalism.

Din acest punct de vedere,cea mai importantă funcţie a managementului bancar este
de a controla şi analiza calitatea portofoliului de credite,deoarece slaba calitate a creditelor
constituie una dintre principalele cauze ale falimentului bancar.

Este necesară existenţa unei informări permanente a conducerii băncii despre


rezultatele procesului de analiză a calităţii creditelor,astfel încât cele cu probleme să fie
detectate şi corectate (în limita posibilităţilor) în timp.

Procesul de analiză a calităţii portofoliului de credite constituie o acţiune care se


repetă,parcurgând mai multe momente,dintre care se detaşează două:

• Momentul ce precede acordarea creditului şi care include,în principal,analiza


financiară a clientului,respectiv analiza internă,la care se aduc în completare şi aspecte
nefinanciare.

• Etapa acordării şi post-acordării creditului,care presupune o atentă supraveghere a


clientului beneficiar de împrumut,a modului în care se rambursează ratele de credit şi
dobânzile.

Analiza se concentrează asupra eventualelor modificări ale calităţii portofoliului de


credite,faţă de momentul acordării împrumuturilor şi condiţiile iniţiale stabilite de bancă
pentru derularea acestora,datorită unor factori imprevizibili.

Există câteva condiţii reglementate de care orice bancă trebuie să ţină seama
permanent.Ele sunt reglementate,fie de către Banca Naţională în virtutea funcţiei sale de
supraveghere bancară,fie de propriile norme şi proceduri.

Este cunoscut că normele bancare româneşti stabilesc unele restricţii în acordarea


creditului de care,ca orice bancă comercială,şi Banca Comercială Română ţine seama şi îşi
face prin această prismă propriile verificări de încadrare în aceste prevederi.De exemplu:

• Împrumuturile acordate de o societate bancară unui singur debitor nu pot


depăşi,cumulate,20% din capitalul şi rezervele băncii.

• Regiile autonome pot contracta credite în proporţie de cel mult 20% din veniturile
brute realizate în anul precedent,pentru acoperirea cheltuielilor curente,în condiţiile în care
mijloacele acestora nu sunt suficiente în decursul unui an.

• Suma totală a împrumuturilor mari acordate debitorilor nu poate depăşi de 8 ori


nivelul fondurilor proprii ale băncii.

• Toate creditele şi scrisorile de garanţie şi orice alte angajamente în lei şi valută pe


termen scurt,mediu şi lung,acordate unui agent economic,indifferent de forma de organizare
şi de natura capitalului social,nu vor putea depăşi de cel mult 12 ori capitalurile proprii ale

84
agentului economic respective.Capitalurile proprii ale agentului economic reprezintă
capitalul social şi primele de capital,diferenţele din reevaluare,rezervele,fondul de
dezvoltare,alte fonduri,profitul nerepartizat reportat din anii precedenţi,subvenţiile pentru
investiţii şi provizioanele reglementate.

• Clienţii incluşi în programele guvernamentale speciale de restructurare şi redresare


financiară,banca le va putea acorda credite numai în limita sumelor cuprinse în aceste
programe.

Toate aceste elemente constituie prevederi şi proceduri anti-risc pe care banca le


analizează permanent şi asupra cărora face o evaluare globală,menită să limiteze
expunerea,chiar în condiţiile în care restricţiile legale sunt respectate.

Analiza calităţii portofoliului de credite se face în contexul luării în calcul şi a acestor


elemente de expunere,până la bariera reglementată în principal prin normele băncii centrale.

Banca Comercială Română acordă o atenţie specială analizei şi clasificării


portofoliului de credite şi pentru protecţia împotriva riscului,prin constituirea de provizioane
specifice de risc.

Analiza şi clasificarea portofoliului se fac având în vedere şi evaluarea performanţelor


financiare ale împrumutatului,precum şi serviciul datoriei acestuia,respectiv a capacităţii sale
de a-şi onora datoriile la scadenţă.

Agenţii economici sunt clasificaţi în 5 categorii (A,B,C,D,E),în vederea determinării


performanţelor lor financiare.

Categoria A – performanţele financiare sunt foarte bune şi permit achitare la scadenţă


a dobânzii şi a ratei.Totodată,se prefigurează şi menţinerea în perspectivă a performanţelor
fianciare la nivel ridicat.

Categoria B – performanţele financiare sunt bune sau foarte bune,dar nu pot menţine
acest nivel în perspectivă mai îndelungată.

Categoria C – performanţele financiare sunt satisfăcătoare,dar au o evidentă tendinţă


de înrăutăţire.

Categori D – performanţa financiară este scăzută şi cu o evidentă ciclicitate în


intervale scurte.

Categoria E – performanţele financiare arată pierderi şi există perspectiva clară că nu


pot fi plătite nici ratele,nici dobânzile.

Această încadrare a agenţilor economici se face pe baza analizei financiare,ce permite


atribuirea unui punctaj criteriilor cuantificabile,care se coroborează cu rezultatele analizei
criteriilor necuantificabile.Serviciul datoriei,potrivit normelor Bancii Comerciale
Române,este apreciat astfel:

• Bun – în situaţiile în care ratele şi dobânzile sunt plătite la scadenţă sau cu o


întârziere maximă de 7 zile.

85
• Slab – când ratele şi dobânzile sunt plătite cu o întârziere de până la 30 de zile.

• Necorespunzător – în situaţia în care ratele şi dobânzile sunt plătite cu o întârziere


de peste 30 de zile.

În analiza destinată aprecierii serviciului datoriei şi a calităţii portofoliului de


împrumuturi,băncile se confruntă cu situaţii în care unităţile beneficiază de mai multe
categorii de credite (lei,valută,termen scurt,termen lung,etc.) şi în care trebuie aplicate
proceduri acoperitoare pentru unităţile proprii.

Metodologiile B.C.R. stipulează că serviciul datoriei unui agent economic faţă de


bancă va fi unic şi se va stabili în funcţie de modul de achitare a datoriilor împrumutatului
(credite şi dobânzi),indiferent dacă acestea provin de la creditele în lei sau de la cele în
valută.

De asemenea,serviciul datoriei unui agent economic este determinat de vechimea cea


mai mare a creditelor şi/sau dobânzilor neplătite.De exemplu,un împrumut poate avea,în
cadrul categoriei credite pentru capital de lucru,rate nerambursate şi dobânzi neachitate mai
vechi de 30 de zile în sumă de 20.000.000 lei,în timp ce ratele şi dobânzile neachitate
aferente creditului pentru stocuri şi cheltuieli constituite temporar au o vechime de până la 7
zile şi totalizează 50.000.000 lei.De asemenea,agentul economic înregistrează dobânzi
neachitate până la 30 de zile aferente unui credit în valută.În situaţia de faţă,serviciul datoriei
va fi determinat de restanţa cea mai veche – de 20.000.000 lei – şi nu de celelalte datorii mai
recente,chiar dacă sumele sunt mai mari.În acest exemplu,serviciul datoriei va fi
necorespunzător.

În politica de creditare,banca utilizează şi restricţii menite să elimine riscul acestei


activităţi.Astfel,banca nu acordă credite:

• Agenţilor economici cu pierderi,fără perspectiva de redresare.

• Agenţilor economici care nu contribuie cu capital propriu la finanţarea mijloacelor


circulante sau a investiţiilor.

• Unităţile economice reorganizate sau lichidate,potrivit legii nr.64/1995.

Trebuie amintit,că persoanele care se află în relaţii speciale cu banca intră într-un
regim special de analiză şi aprobare.

Pentru asemenea persoane,deciziile de aprobare a împrumuturilor le ia numai


Consiliul de administraţie,baza unui raport al direcţiilor de specialitate.

În acelaşi timp,normele Băncii Naţionale obligă la asigurarea evidenţei acestor


împrumuturi în “Registrul împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu
banca” şi la ţinerea evidenţei soldurilor curente şi restante.

În urma analizei performanţei financiare şi a serviciului datoriei,creditele sunt


clsificate astfel:

86
• Standard – acele credite care nu implică deficienţe şi riscuri,rambursarea lor
făcându-se la timpul şi termenele prevăzute,respectiv credite acordate unor clienţi
solvabili,pentru afaceri bune.

• În observaţie – acele credite acordate unor clienţi cu rezultate economico-financiare


foarte bune,dar care,în anumite perioade de timp,întâmpină greutăţi în rambursarea ratelor
scadente şi dobânzilor aferente.Pentru aceşti clienţi,banca estimează o scădere a profiturilor
lor în viitor,ca urmare a unor posibile probleme de natura aprovizionării tehnico-materiale,a
reducerii cererii de produse pe piaţă,a altor probleme de natură tehnică,organizatorică,de
personal.

• Standard – sunt creditele care prezintă deficienţe şi riscuri care periclitează


rambursarea datoriei,ele neputând fi recuperate integral în cazul în care deficienţele
creditului nu sunt corelate pe parcurs.

• Îndoielnice – sunt împrumuturile care nu pot fi rambursate,iar garanţiile lor sunt


incerte.

• Pierdere – sunt creditele care nu pot fi restituite băncii,ceea ce face ca înregistrarea


lor în continuare ca active bancare să nu fie garantată.

Serviciul datoriei,în combinaţie cu performanţele financiare,permite încadrarea


creditului în cele 5 grupe de calitate.

Serviciul Bun Slab Necorespunzător

datoriei

Performanţele

financiare
A Standard În observaţie Substandard
B În observaţie Substandard Pierdere
C Substandard Îndoielnic Pierdere
D Îndoielnic Pierdere Pierdere
E Pierdere Pierdere Pierdere

O formă de asigurare împotriva riscului este provizionarea. Sistemul de provizionare


în cadrul B.C.R.,rglementat de normele în vigoare,este destinat protejării capitalului
băncii,protejării depozitelor persoanelor fizice şi juridice,acoperirii eventualelor credite cu
incertitudini în recuperare.

Provizioanele specifice de risc sunt aferente fiecărui credit aprobat,în curs de


derulare la unităţile băncii,şi sunt destinate acoperirii eventualelor credite care,în urma
analizei performanţelor financiare ale împrumutaţilor şi a serviciului datoriei,prezintă
incertitudine în recuperarea lor.

În vederea determinării provizioanelor specifice de risc,expunerea brută a


debitorului,respectiv soldul creditelor pe termen scurt,mediu şi lung,în lei şi valută
(echivalent lei),curente şi restante şi dobânzile aferente acestora înregistrate la 30 iunie sau

87
30 decembrie,poate fi micşorată doar cu valoarea unor angajamente cum ar fi:garanţii de la
Guvernul României sau de la B.N.R.,garanţii de la bănci înregistrate în unele ţări din
categoria A nominalizate de B.N.R. în cadrul limitelor de risc acceptate,depozite plasate la
B.C.R.,garanţii de la alte bănci din România în cadrul limitelor de risc acceptate,colaterale
non-cash acceptate de bancă.

Expunerea netă se determină diminuând volumul creditelor angajate şi dobânzilor


aferente cu valoarea reală a garanţiilor ,stabilită în funcţie de posibilitatea de valorificare a
acestora pe piaţă,chiar dacă,în unele cazuri,aceasta este diferită de valoarea din evidenţa
contabilă.

O atenţie deosebită se acordă evaluării corecte şi reale a riscului de creditare şi


dobânzilor aferente,precum şi a posibilităţilor certe de valorificare a garanţiilor avute în
vedere la acordarea creditelor,astfel încât volumul provizioanelor constituite să fie acoperitor
pentru creditele şi dobânzile incerte.

Dacă valoarea reală (de piaţă) a garanţiilor constituite este acoperitoare pentru
expunerea brută,expunerea netă va fi zero şi,în acest caz,nu vor fi constituite provizioane.

In vederea administrării riscului general de credite,rezultat din activitatea de


creditare,banca are obligaţia să constituie rezerva generală pentru riscul de credit,în limita de
2% din soldul creditelor acordate existent la sfârşitul anului,în conformitate cu Normele
nr.10/1995 ale B.N.R..

Banca constituie provizioane specifice de risc,în conformitate cu Normele B.N.R.


nr.3/1994 pentru următoarele categorii de credite şi dobânzile aferente acestora:

a) Credite ,,pierderi” – în limita a 100% din soldul acestora.

b) Credite ,,îndoielnice” – în limita a 50% din soldul acestora.

c) Credite ,,substandard” – în limita a 20% din soldul acestora.

d) Credite ,,în observaţie” – în limita a 5% din soldul acestora.

Pentru creditele ,,standard” nu se constituie provizioane.

În vederea limitării riscurilor în activitatea de creditare şi pentru a menţine în


permanenţă un nivel minim de solvabilitate,banca îşi constituie provizioane specifice de
risc,în urma clasificării creditelor în funcţie de calitatea lor.

În B.C.R.,constituirea şi înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc


se face centralizat,de către Direcţia contabilităţii generale,în termen de 30 de zile de la data
stabilită pentru depunerea de către societăţile bancare a raporturilor financiar-contabile
întocmite pentru 30 iunie şi bilanţul contabil la 31 decembrie.

Referitor la rezerva generală pentru riscul de credit,aceasta este destinată acoperirii


de pierderi din credite numai dacă au fost epuizate toate celelalte măsuri de recuperare a
creditelor şi acoperire a pierderilor.

88
1. Riscul de lichiditate
Lichiditatea este capacitatea activelor de a se transforma rapid si cu cheltuiala minima in
moneda lichida (numerar si disponibil in cont), mai poate fi si capacitatea bancii de a-si
finanta operatiile curente. Lichiditatea este o proprietate generala a activelor bancare, o
problema a gestiunii activelor si pasivelor bancare.
Cauzele aparitiei riscului de lichiditate :
• Situatia economiei reale;
• Influenta mass – media;
• Indisciplina financiara a agentilor economici;
• Independenta pe piata financiara.
Principalele surse de lichiditate:
• Depozite la termin si in vederea economisirii;
• Moneda efectiva;
• Moneda de cont;
• Pasive ce pot fi transformate in lichiditati (titluri de imprumut).
Pentru asigurarea lichiditatii, banca dispune de rezerve primare, secundare si tertiare, dupa
cum urmeaza:
• Rezerve primare – contul de corespondent deschis la alte banci comerciale din tara si
strainatate, lichiditati din casierii, conturi curente deschise la BNR;
• Rezerve secundare – depozite la alte banci din tara si strainatate;
• Rezerve tertiare – titluri de valoare.
Lichiditatea minima, precum si aplicarea politicii bancii centrale legata de restrangerea
creditului in economie in conditiile existentei ratei inflatiei sunt asigurate de constituirea
rezervelor minime obligatorii.

2. Riscul ratei dobanzii


Dobanda este suma ce revine proprietarului capitalului la rambursarea unui imprumut acordat
cu pretul folosirii capitalului, precum si remunerarea riscului pe care il implica imprumutul
respectiv.
Principalele componente ale riscului ratei dobanzii :
• Riscul venitului este riscul realizarii unor pierderi in ce priveste venitul net din
dobanzi ca urmare a faptului ca miscarile ratelor dobanzilor la imprumuturile luate nu
sunt perfect sincronizate cu cele ale imprumuturilor acordate;
• Riscul investitiei este riscul producerii unor pierderi in patrimoniul net ca rezultat al
unor schimbari neasteptate ale ratei dobanzii.
Factorii care influenteaza aparitia si dezvoltarea riscului ratei dobanzii sunt:
• Factori endogeni (importanti pentru gestiunea riscului, actiunea asupra lor generand
minimizarea expunerii la risc): structura activelor si pasivelor bancare, calitatea si
esalonarea scadentelor creditelor, scadenta fondurilor atrase;
• Factori exogeni (determinati de evolutia conditiilor economice generale): situatia
economica generala, tipul de politica economica, monetara si financiar – valutara
practicata de autoritati, rata inflatiei.

3. Riscul insolvabilitatii
Insolvabilitatea este situatia in care se afla o persoana fizica sau juridica de a nu putea
satisface angajamentele sale de plati. Solvabilitatea unei societati bancare este data de capital
si fondurile proprii. Riscul insolvabilitatii este acel risc care se manifesta ca urmare a

89
neindeplinirii contractului de credit de catre client. Factorii principali care genereza riscul
insolvabilitatii sunt masa creditului acordat si rata dobanzii.
Principalele cai de reducere ale acestui risc sunt:
• Micsorarea riscului de portofoliu;
• Majorarea capitalului;
• Crearea de rezerve pentru creante indoielnice.

4. Riscul valutar
Riscul valutar reprezinta probabilitatea ca o variatie a cursului valutar pe piata sa duca la
diminuarea profitului net bancar. Mai putem spune ca riscul valutar reprezinta probabilitatea
ca o variatie a cursului valutar pe piata sa influenteze negativ marja dobanzii bancare. Riscul
valutar apare in urma executarii de catre banca a unor operatiuni pentru clientii sai sau in
nume propriu.
Cresterea riscului valutar este influentata de existenta unor pozitii valutare deschise si
volatilitatea ratelor de schimb, iar diminuarea acestora se poate realiza prin monitorizarea
gestiunii expunerii valutare si utilizarea tehnicilor de acoperire a riscului valutar.

5.2. Gestiunea riscului de creditare la BCR

Banca Comerciala Romana incadreaza agentii economici care apeleaza la credite intr-
o categorie de bonitate in functie de punctajul obtinut la criteriile cuantificabile, coroborat cu
rezultatul analizei criteriilor necuantificabile.
Rezultatul obtinut prin adunarea punctelor acordate fiecarui criteriu cuantificabil,
determina clasificarea preliminara, care poate fi mentinuta sau modificata in functie de
concluziile analizei criteriilor necuantificabile, determinand astfel performanta finala a celui
care a solicitat creditul.
A. Clasificarea preliminara se va stabili in functie de punctajul (scoringul) obtinut la
analiza criteriilor care urmeaza:
Nr. Indicatorul Formula de calcul Rezultatul Puncte obtinute
Lc<=80% -2
80<Lc<=100% -1
Lc = (Ac-Sn-Ci)/ 100<Lc<=120% 1
1. Lichiditatea curenta
(D<1an)*100 120<Lc<=150% 2
150<Lc<=170% 3
Lc>170% 4
S<=80% 0
80<S<=100% 1
100<S<=120% 2
S=(A-Sn-Ci) /
2. Solvabilitatea 120<S<=140% 3
(D-Cp)*100
140<S<=160% 4
160<S<=180% 5
S>180% 6
Gi>100 -1
Gradul de 80<Gi<=100 0
3. indatorare Gi=D/CPNs*100 60<Gi<=80 1
generala 40<Gi<=60 2
Gi<=40 3

90
Viteza de rotatie a Rac<=5 1
4. activelor Rac=Car/AC 5<Rac<=10 2
circulante Rac>10 4
Rep<=0% 0
0<Rep<=10% 1
Rentabilitatea
5. Rcp=Pn/CPNs*100 10<Rep<=30% 3
financiara
30<Rep<=50% 4
Rep>50% 2
0<Ad<=20 3
20<Ad<=40 2
Acoperirea
6. Ad=Cd/Car*100 40<Ad<=60 1
dobanzii
60<Ad<=80 0
Ad>80 -1
Dependenta de At>50,1% si De>50,1% 4
pietele de Ai>50,1% si De>50,1% 3
7. X
aprovizionare si At>50,1% si De>50,1% 2
desfacere Ai>50,1% si De>50,1% 1
• Garantii neconditionate
primite de la guvern 4
• Garantii bancare
irevocabile primite de la 4
banci de prim rang
• Depozitul bancar 4
8. Garantii* X • Ipoteca 3
• Gajul cu deposedare 2
• Gajul fara deposedare 2
• Cesiunea de creanta 1
• Fidejusiunea (cautiunea) 1
• Gaj general 0

TOTAL PUNCTAJ
<5 6-10 11-16 17-25 >25
GENERAL
CATEGORII
E D C B A
IMPRUMUTATI

Lc -lichiditate curenta; Gi-gradul de indatorare generala;


Ac -active circulante; CPNs-capitaluri proprii nete in sens strict;
Sn -stocuri nefavorabile; Rac-viteza de rotatie a activelor circulante;
Ci -clienti incerti; Cd-cheltuieli cu dobanzile;
D<1an -datorii pe termen scurt; CAr-cifra de afaceri realizata;
S -solvabilitate; At-aprovizionari in tara in raport cu totalul aprovizionat;
A-total active; Ai-aprovizionari din import;
D-datorii totale; Dt-desfaceri in tara in raport cu totalul desfacerilor;
Cp-diferente de conversie pasiv; De-desfaceri la export in raport cu totalul desfacerilor.

*La determinarea punctajului in cazul clientilor care garanteaza creditul cu mai multe tipuri
de garantii se utilizeaza media ponderata.

91
B. Analiza nefinanciara se face in functie de urmatoarele criterii:
• calitatea conducerii;
• calitatea organizarii;
• sectorul de activitate al firmei;
• pozitia firmei in ramura;
• strategia de dezvoltare si perspectiva unitatii.

92
93