Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei


Data: 06.12.018
Clasa: pregătitoare B
Învățătoare: Honciuc Maria Raluca
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Despre Univers
Subiectul: Legenda lui Moș Nicolae- sunetul l, litera L, litera l
Tipul lecţiei: mixtă
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
Scopul: Dezvoltarea capacității de receptare a unui mesaj și înțelegerea simbolistică a acestuia
Obiective operaţionale:
O1- să asculte cu atenție textul citit poveștii;
O2 - să formuleze răspunsuri clare, corecte și complete la întrebările adresate ;
O3 – să exemplifice cuvinte care conțin sunetul “l”;
O4 – să scrie corect litera „L” izolat, ȋntr-un cuvânt și, în baza unor sarcini date;
Resurse:
• procedurale: conversaţia, explicația, ghicitoarea, problematizarea, metoda RAI (răspunde-aruncă-
interoghează), pânza de păianjen, metoda fonetică analitico-sintetică;
• materiale: planșe pentru poveste, cub, bol, cartonașe colorate, creioane colorate, plicuri cu ghicitori,
planșă cu rebus, carioci, fișe pentru colorat, scrisoarea de la Moș Nicolae
• organizatorice: frontal și individual
Dișcipline implicate:
MEM:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-10
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în,
pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic.
MM:
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
AVAP:
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/
desen animat, care reflectă un context familiar -
Durata: 35 de minute activitate propriu zisă, 15 minute activități recreative

Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar
Documentele profesorului pentru clasa pregătitoare – Editura Sigma 2014
Metode interactive de grup -editura Arves ,2007
Metode de nota 10 - editura Risoprint, 2004
Caietul elevului pentru clasa pregătitoare, Comunicare în limba română, Editura Intuitext
Demersul didactic
Momentele Ob Conţinutul Strategii didactice Evaluare

lecţiei op instructiv-educativ Metode și Mijloace de Forme de


învățământ organi-
procedee
zare

1.Momentul Pregătirea materialelor necesare și Conversaţia Ghem de frontal Observare


organizatoric asigurarea cadrului organizatoric Problematizarea ață a
sistematic
desfăşurării lecţiei.
Observația ă
Întâlnirea de dimineaţă: Se poartă
o discuție despre semnificația zilei,
despre sosirea “Bunului“ care lasă
în ghetuțele copiilor cuminți
daruri.
Se completeazǎ:,,Calendarul Pânza de
naturii”, prezența ṣi mesajul zilei. păianjen
“În brăduțul impodobit am găsit
de dimineață un plic și sunt foarte
curioasă ce conține”. Sub brăduț
copiii găsesc și pachete surpriză,
urmând să le descopere la ora de
MEM.
Acum o să ne jucăm cu un
ghem de ață .
Se așează elevii în cerc. Un
elev va primi ghemul de ață cu
următoarea instrucțiune: “Să
păstrezi capătul de ață, să
denumești un cadou primit în
ghetuțe, să pasezi ghemul altui
elev”. Ghemul se va da mai
departe, până când toți elevii vor
ține în mână ghemul de ață, în așa
fel încât să se formeze o pânză de
păianjen, iar ei vor răspunde la
întrebările adresate de colegi la
primirea ghemului.
Cântând „Dacă vesel se
trăiește”elevii se duc spre locurile
lor.(Muzică și mișcare)

2.Reactualizarea O1 Din ghetuța Moșului Nicolae, Mâna oarbă Bol Frontal Observare
cunoștințelor elevii vor extrage bileţele colorate, a
Conversaţia Biletele cu individual
învățate anterior pe care vor fi lipite imagini sistematic
bomboană, mașină, mănuși, imagini ă
nuielușă, păpușă, joc. Școlarii
denumesc imaginea primită în dar, Problematizarea Apreciere
despart în silabe cuvântul care verbală
Observaţia
denumește imaginea, găsesc
sunetul inițial.

3.Captarea Pe ramurile bradului copiii Ghicitori Planșă cu Frontal Observare


atenției descoperă plicuri pe care sunt rebusul, a
scrise numere de la unu la zece. În Conversaţia plicuri cu individual sistematic
interiorul plicurilor sunt ghicitori, Problematizarea ghicitori, ă
iar soluțiile acestora vor ajuta la
completarea unui rebus. Observaţia

4. Anunţarea O1 Se anunțǎ tema ṣi obiectivele Expunerea Frontal Observare


temei şi a lecției: a
obiectivelor „Astăzi vom descoperi “Legenda sistematic
Moșului Nicolae” și vom învăța
ă
despre sunetul [l] şi literele „l”
mic de tipar ṣi ,,L” mare de tipar.
5. Dirijarea O2 Se expune textul Legendei lui Lectura după Imagini Frontal Observa-
învățării Moș Nicolae, utilizându-se și imagini rea
imagini suport. După finalizarea Creioane Individual sistemati-
textului, se analizează imaginile și Conversaţia colorate că
sunt identificate obiectele în CLR- Caiet
denumirea cărora se găsește Apreciere
pentru clasa
sunetul “l”. pregătitoare verbală
, Editura
Școlarii sunt încurajați să răspundă Metoda RAI Intuitext
la întrebări, să arunce zarul
Exercițiul
poveștii și să adreseze întrebări
referitoare la textul audiat. Observaţia
Li cere elevilor sǎ ofere exemple
O3
de cuvinte care se scriu cu litera
O4 inițialǎ „L” mare de tipar (nume de
pesoane, etc.)
Se rezolvǎ exercițiile din
caietul auxiliar: Caiet pentru clasa
pregătitoare, Editura Intuitext.

6.Fixarea Ȋnvǎțǎtoarea propune un joc Conversaţia Individual


cunoștințelor didactic: „Ghiceṣte ṣi ridicǎ mâna
dacǎ...”Regula jocului presupune Problematizarea Frontal
prezentarea unor imagini, iar elevii
vor ridica mâna doar atunci când observaţia
denumirea imaginii conține
sunetul “l”.

7. Obținerea O3 Fiecare elev va primi o fişă de Conversaţia Fișă de Indiviual Observa-


performanței lucru individuală pentru colorat. Exercițiul lucru rea
(AVAP) Problematizarea frontal sistema-
observaţia Creioane tică
Apreciere
verbală

8. Încheierea Apreciez elevii activi, încurajez Conversaţia Frontal Observa-


activității elevii timizi sau nesiguri și le rea
citesc mesajul Moșului Nicolae, individual sistema-
poezia Scrisoare de la Moș tică
Nicolae, scrisa de Vali Slavu.
Apreciere
verbală

S-ar putea să vă placă și