Sunteți pe pagina 1din 2

Optica _M.

Chiriţă

Test optică - BAC


I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

1. În faţa unei oglinzi sferice concave cu raza de 20 cm, se aşază un obiect la distanţa de 60 cm de
oglindă. Imaginea se formează faţă de oglindă, la distanţa:
a. 12 cm; b. 18 cm; c. 24 cm; d. 30 cm.

2. Dacă pe o oglindă plană cade o rază sub un unghi de incidenţă i iar oglinda se roteşte cu un
unghi α în jurul unei axe oarecare, raza reflectată corespunzătoare se roteşte în jurul aceleaşi axe cu unghiul:
a. α; b. 2α; c. 2i; d. i.

3. Alegeţi informaţia greşită referitoare la figura de interferenţă obţinută cu dispozitivul lui Young:
λD
a. interfranja are valoarea i = ;
2l
b. interfranja scade de n ori, dacă dispozitivul se introduce într-un mediu transparent cu
indicele de refracţie n;
c. diferenţa de fază dintre razele monocromatice care interferă în vederea formării unui
maxim este ∆ϕ = 2kπ ;
d. maximele au intensităţi diferite.

4. O rază de lumină cade sub un unghi de incidenţă i=60º pe un mediu cu indicele de refracţie

n = 3 . Unghiul de refracţie este:


a. 30 º; b. 45 º; c. 60 º; d. 90 º.

5. Mărirea liniară transversală pentru dioptrul sferic este:


n2 x21 x2 n1 x2 x2
a. β= ; b. β= ; c. β= ; d. β =− .
n1 x1 x1 n2 x1 x1

II. Precizaţi ce tipuri de lentile se află în cutia din figură şi


precizaţi cât este distanţa dintre cele două lentile în funcţie de
distanţele lor focale.

R:30.03.2006; A:30.03.2006 - ©gavteste


Optica _M. Chiriţă

III. Rezolvaţi următoarele probleme.

1. Un obiect se află în faţa unei lentile convergente subţiri din sticlă(n=1,5). Lentila convergentă
este biconvexă şi are razele feţelor de curbură R1=5 cm şi respectiv R2= 20 cm. Lentila formează pentru obiect o
imagine care se prinde pe un ecran şi care este de 4 ori mai mare decât obiectul. Să se afle:
a. unde trebuie aşezat obiectul faţă de ecran;
b. cu cât şi în ce sens trebuie deplasat ecranul, dacă între obiect şi lentilă se aşază o lamă
cu feţe plan-paralele cu grosimea e=2,25 cm şi indicele de refracţie nℓ=1,8;
c. unde se va forma imaginea faţă de lentila de la a. şi care este natura imaginii, dacă din
planul focal imagine al lentilei se află un mediu transparent cu indicele de refracţie n,=1,6 care umple
complet spaţiul din spatele lentilei, în condiţiile în care obiectul se află aşezat ca la punctul a.

2. Pe o reţea de difracţie cade o radiaţie monocromatică cu lungimea de undă λ=500 nm. Să se


afle:
a. constanta reţelei, dacă în cazul incidenţei sub unghiul de incidenţă i=30º, maximul de
ordin 2 se obţine sub un unghi de difracţie egal cu cel de incidenţă;
b. dacă se poate obţine maximul de difracţie de ordin 4, în cazul iluminării reţelei sub inci-
denţă normală;
c. lărgimea spectrului de ordin 1 care se observă pe un ecran aflat la 30 cm de reţeaua de
difracţie, dacă reţeaua de difracţie se iluminează normal cu radiaţie cu lungimea de undă
λ ∈ (400nm,750nm ) .

R:30.03.2006; A:30.03.2006 - ©gavteste