Sunteți pe pagina 1din 49

Dezvoltarea competențelor transversale

pentru o carieră de succes (2015-2017)


(TRAIning Transversal - Supporting
Career Development and Research)
Project number: 015-1-RO01-KA202-015084

Instrumente inovatoare pentru


dezvoltarea
Competențelor transversale
pentru tinerii din învățământul
profesional și tehnic

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Dezvoltarea competențelor transversale
pentru o carieră de succes (2015-2017)
(TRAIning Transversal - Supporting
Career Development and Research)

Intro
TRAIning Transversal - Supporting Career Development and Research (2015-2017) (ID
de proiect: 015-1-RO01-KA202-015084) este un proiect Erasmus+ de parteneriat strategic
Acțiunea Cheie 2 orientat spre a oferi tinerilor o oportunitate inovativă și alternativă de a învăța
cum să-și dezvolte competențele transversale. Mai mult decât atât, în cadrul proiectului TRAIT
am studiat unele dintre competențele cheie ale cetățenilor europeni și am investigat modalități
prin care tinerii angajați și formatorii din întreprinderi și companii ar putea accesa materiale și
resurse care să îi ajute să își desfășoare activitățile profesionale într-un mod cât mai
competent.
Acest proiect a fost implementat de către:
Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, România (instituția
coordonatoare)
Bluebook s.r.l., Torino, Italia
Archivio della Memoria, Roma, Italia
Burdur Il Milli Egitim Mudurlugu, Burdur, Turcia
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf, Austria
ProEduca z.s., Republica Cehă

Chose one noun


project pictogram
2
(if you like)
Competențe transversale

Definiția competenței tinde să se refere


la o noțiune complexă ce cuprinde mai
mult decât aspectele cognitive și include
atitudinile, capacitățile, precum și seturile
de abilități pe care le poate avea o
persoană. Mai mult decât atât, noțiunea
de competență poate include, de
asemenea, și pe cele de capacitate,
calitate, îndemânare sau pricepere.

Competențele cheie, așa cum au fost ele definite la nivel european, sunt acelea de care "au
nevoie toate persoanele pentru împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă,
incluziunea socială și ocuparea forței de muncă". Definiția europeană a competențelor în
EQF include și noțiunile de autonomie și responsabilitate.
Astfel, competența este definită ca o capacitatea dovedită de a folosi cunoștințele,
abilitățile și abilitățile personale, sociale și/sau metodologice, în situații de lucru sau de
studiu și în dezvoltarea profesională și personală. În documentul din 2004, Competențe-
cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții; Un cadru european de referință, competența
este descrisă ca o combinație de abilități, cunoștințe, aptitudini și atitudini esențiale pentru
împlinirea personală, cetățenia activă și incluziunea și capacitatea de angajare.
Contextele sunt similare; Principala diferență este că, pentru EQF, competența trebuie să
fie "dovedită", deoarece este un cadru legat de calificări.
Abilitatea, pe de altă parte, înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințe și de a le folosi
pentru a îndeplini sarcini și a rezolva probleme. În contextul EQF, competențele sunt
descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau
practice (care implică dexteritate manuală și utilizarea metodelor, materialelor și
instrumentelor).
Cheia reflectă gama de competențe de care individul are nevoie pentru a funcționa eficient
în societate. Competențele cheie contribuie, prin urmare, la obiective individuale și sociale.
Proiectul TRAIT s-a înscris pentru a dezvolta cele 4 competențe transversale definite în
Competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Consiliul Uniunii Europene,
2006):
Învățarea învățării;
Competențe civice și sociale;
Inițiativă și simț antreprenorial;
Conștientizare și exprimare culturală.
Investigațiile inițiale efectuate de partenerii implicați în acest proiect au sugerat adăugarea a
încă 2 competențe transversale care au ieșit ca fiind foarte importante pentru factorii de
educație (formatori, profesori) și angajatori: Comunicarea socială și interpersonală și
Valori etice și dezvoltare durabilă - bună guvernare).

3
Modulul 2

A învăța să înveți

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 4


Modulul 2

A învăța să înveți

Introducere

Cu toții învățăm, în mod natural. Dar, în timp ce învățarea în sine este un proces
natural, oamenii au încercat în timp să-l "instituționalizeze" în toate modurile
educației formale. În zilele noastre, când tehnologia și societatea progresează cu
viteză, există un ritm constant al schimbării și progresului. Acest lucru înseamnă
că indivizii și organizațiile trebuie nu numai să execute în mod optim ceea ce știu
deja, ci să inoveze continuu. Dar când avem de rezolvat probleme, de cercetat
sau de inovat, începem în mod inevitabil să învățăm! Nu este o învățare formală,
cu instructori și obiective cunoscute, ci o învățarea informală. Atunci când
inventăm, inovăm, colaborăm, comunicăm, de fapt învățăm!

Nu este vorba doar de învățare de moment, ci de dezvoltare în timp, de evaluare


constantă a fluxurilor de informații, de conectare la rețelele sociale, de auto-
prezentare și multe altele.
Aceasta este atitudinea de învățare a învățării, adică, pe scurt, modul de utilizare
a modului nostru natural de învățare într-un mod eficient și pe parcursul întregii
vieți - învățarea pe tot parcursul vieții. În zilele noastre, nevoia de a fi rapid este
cu atât mai importantă iar această agilitatea provine din capacitatea de a învăța
mai repede.

Semnificația pe care o are învățarea de a învăța (sau, într-adevăr, învățarea pe


tot parcursul vieții) rezultă dintr-o înțelegere a pieței muncii actuale și viitoare ca
fiind una în care lucrătorii trebuie să se poată adapta din ce în ce mai mult la noi
roluri. Deci, voi, ca absolvenți sau viitor angajați, nu vă puteți aștepta la un singur
drum sau la o carieră fixă; Schimbarea este mai probabil să fie norma, deci
trebuie să fiți conștienți de ea și să vă pregătiți pentru aceasta.
E mai ușor decât credeți. Noi toți suntem persoane care învață și cu toții putem fi
mai buni. Nu contează nivelul de inteligență sau nivelul de studii absolvit.

Doar încercați!
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 5
Secțiunea 1

O societate bazată pe
învățarea de-a lungul întregii
vieți

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 6


Fiecare secțiune este compusă din patru părți:

Focus Explorează Surf Exerciții


practice

Poți efectua
marea majoritate
a exercițiilor
singur.
Pictogramele te
vor ghida.

Prima parte se
concentrează pe
explicarea conceptelor
cheie și a principalelor
repere teoretice.

A doua parte reprezintă


o aprofundare a Unele dintre
problemelor prezentate exrciții trebuie
sub forma unor A treia parte este o efectuate în grup.
exemple, studii de caz, colecție de resurse Pictogramele te
idei sau articole ce pot online (videouri, articole, vor ghida.
fi explorate și jocuri, exemple,
dezbătute. exerciții) ce pot fi
explorate folosind
internetul.
A patra parte este
o secțiune de
exerciții practice
prin care te poți
La sfârșitul modulului vei găsi o selecție de testa singur și în
citate celebre sau mai puțin cunoscute despre care poți reflecta
subiectul modulului. O provocare pentru a asupra a ceea ce
explora mai mult. ai învățat.

Notă: în acest document vei găsi multe pictograme. Ele sunt preluate de pe siteul The Noun Project: un website oferă o
colecție de simboluri create și publicate de graficieni din întreaga lume. Fondatorii acestui site se adresează în special
designerilor și arhitecților dar și persoanelor cu dizabilități care au nevoie de un limbaj vizual accentuat.
7
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Inspirațional

Secțiunea 2: Secțiunea 3:
Să învățăm O persoană care
oriunde și oricum învață? Sunt eu.

Focus Explorează Surf Exerciții


practice
Ești aici!

Secțiunea1: O societate bazată pe


învățarea de-a lungul întregii vieți

Intro

Structura modulului 8
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 1
O societate bazată pe învățarea de-a
lungul întregii vieți
Scop: învățarea ar trebui să devină o atitudine.
OBIECTIVE

La sfârșitul acestei secțiuni vei descoperi:…

• De ce este necesară învățarea


• Câte lucruri noi înveți de-a lungul vieții
• Că învățarea nu este limitată la școală și că se petrece
în multe locuri și în multe feluri
• Care sunt câteva din barierele care îi fac pe oameni să
se oprească din învățare
• Care sunt beneficiile învățării
• Că învățarea este o abilitate care poate fi dezvoltată

Ce este învățarea și de ce avem nevoie de ea? Pag. 11


Învățarea are loc oricând, oriunde 12
Explorează: diferite feluri de a învăța 13
Ce-i oprește pe oameni din învățare? 14
Școala animalelor: fabula lui George Reavis 15
Învățarea în secolul 21 16
Explorează: cele mai populare resurse de pe net 17
Surf 18
Învățarea: ce câștigăm? 19
Exerciții practice 20

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 9


Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea de-a lungul
întregii vieți
Cuvânt cheie:
să înțelegem învățarea
Ce este învățarea și Chinezii spun că e o
de ce avem nevoie comoară ce își urmează
maestrul oriunde. Rușii
de ea? spun că dacă nu îi mai
adaugi în plus, o vei
pierde. Romanii spuneau
că este cea mai mare
putere. Arabii spuneau că
este cea care te face
nemuritor. Grecii spuneau
că nimeni nu e prea
bătrân pentru ea.
Să ne concentrăm asupra învățării și a Ce este?
învățării pe parcursul vieții

Învățarea înseamnă “să mergi mai Conectarea învățării la scopurile vieții


departe, să găsești o cale” Abilitatea noastră de a învăța este ceea ce ne
Învățarea este un lucru natural. Și aceasta este face să fim oameni: suntem născuți curioși și
ceea ce facem tot timpul: mergem dincolo de ceea capacitatea noastră de a nu ne opri din învățare
ce știm deja, dobândim noi abilități și ne adaptăm este ceea ce ne definește – la nivel individual,
la lumea din jur. de comunitate sau societate. Învățarea poate
aduce numeroase beneficii, atât personal cât și
la nivelul familiei, companiei sau comunității în
De ce avem nevoie să învățăm?
care trăiți. Doar câteva dintre ele includ:
Unii oameni învață pentru a obține un loc de
Creșterea personală și extinderea orizonturilor
muncă, alții - pentru mai mulți bani, și alții - pentru
Sporirea capacității de angajare și
că se simt bine învățând. Dar noi toți învățăm
îmbunătățirea perspectivelor de dezvoltare a
pentru viață. Viața noastră face ca această
carierei
călătorie să fie atât de lungă, incitantă, plină de
O gamă mai largă de interese și o viață socială
provocări, idei și oportunități.
mai bogată
Abilitatea de a crea propriul viitor
Învățarea pe parcursul vieții
Învățarea pe tot parcursul vieții este o activitate de
învățare cu totul deosebită, desfășurată în Cu toții învățăm pentru viață,
permanență, cu scopul de a îmbunătăți deci să nu încetăm niciodată să
cunoștințele, aptitudinile și competențele. ne îmbunătățim abilitățile,
Învățarea în zilele noastre este practic universală.
Ea cuprinde diferite modalități de a dobândi cunoștințele și competențele!
cunoștințe și abilități - în educația formală, în
cursurile non-formale și în formarea informală.
Oamenii pot învăța la locul de muncă, pe internet,
într-o sală de clasă, în aer liber; Ghidați de
profesor / mentor, susținuți de colegi
sau chiar de unii singuri.

10
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea de-a lungul
întregii vieți

Învățarea are loc


oricând, oriunde

Cuvânt cheie: să înțelegem

Învățare formală, informală și non-formală


Să ne concentrăm asupra Iată aici definiția completă
modalităților de învățare

Învățarea formală
Învățarea formală are, de obicei, loc în școli, universități sau instituții de formare și conduce la
obținerea unei diplome sau a unui certificat.
În ultimul secol, rolul tradițional al profesorului a suferit o mulțime de transformări - instructor,
mentor, tutore, antrenor și facilitator.
Aceste transformări ilustrează modul în care elevul a devenit mai autonom și auto-orientat.

Învățarea informală și non-formală


Învățarea non-formală include educația gratuită a tinerilor și adulților în cadrul cercurilor de
studiu, proiectelor sau grupurilor de discuții care au o programă proprie și un ritm propriu de
lucru, fără examinare la final.
Învățarea informală poate fi găsită peste tot, de exemplu în familii, la locul de muncă, în ONG-
uri, în grupuri de teatru, pe internet sau se poate referi și la activități individuale acasă, cum ar fi
citirea unei cărți, vizionarea TV, călătorii, vizitarea obiectivelor turistice etc.

Formarea tradițională în școală nu este singura modalitate de a obține


cunoștințe.
Există modalități de evaluare și validare a ceea ce ați învățat în afara
școlii.
Oamenii pot învăța oricând, oriunde – sunt multe locuri pe care le asociem cu învățarea:
școli, universități, biblioteci. Dar totuși noi învățăm peste tot – atunci când urmărim serialul
preferat, când citim o revistă sau când urmărim un program multimedia pe un DVD.
Majoritatea oamenilor învață ușor atunci când sunt implicați direct în ceea ce fac – aceasta
este modalitatea prin care obținem abilitățile noastre practice. Putem, de asemenea, învăța
urmând instrucțiuni, prin asociații de idei și concepte sau prin folosirea memoriei vizuale.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 11


Diferite modalități de învățare
Învățarea non-formală
... Este o învățare intențională dar voluntară (nu
obligatorie) ce poate avea loc într-o diversitate
de medii și contexte pentru care
predarea/instruirea și învățarea nu sunt în mod
necesar activități obligatorii (ca în cazul școlii).
Aceste medii și contexte pot fi temporare iar
activitățile sau cursurile pot fi organizate de
către facilitatori profesioniști (cum ar fi formatorii
de tinere) sau de către voluntari. Activitățile și
cursurile sunt planificate dar rareori sunt
structurate în forme convenționale sau care să
respecte o anumită programă. Ele se
adresează unor grupuri țintă specifice și nu pun
accent pe evaluarea sau verificarea rezultatelor
învățării (cel puțin nu într-un mod vizibil,
tradițional).

Învățarea formală
...Este o învățare intențională ce are loc într-un
mediu distinct, instituționalizat, alcătuit special
pentru predare/instruire/învățare, în care
lucrează profesioniști special pregătiți pentru
educație (profesori), pentru materii specifice și
pentru o categorie specifică de formabili (definiți
în funcție de vârstă, nivel de educație sau
profil). Scopurile învățării sunt aproape
întotdeauna stabilite din exterior, progresul
învățării este de obicei monitorizat și evaluat iar
rezultatele învățării sunt de obicei recunoscute
prin certificate și diplome. Cea mai mare parte a
educației formale este obligatorie până la un
anumit nivel (educația școlară).

Educația informală
Din punctul de vedere a celui care învață,
această educație nu este intențională și are loc
în contextele vieții de zi cu zi, în familie, la locul
de muncă, în timpul liber și în activitățile la nivel
social. Această educație are rezultate dar
acestea sunt rareori înregistrate sau
monitorizate și aproape niciodată nu sunt
certificate, nefiind vizibile într-un mod imediat
pentru cel care învață. Aceste rezultate ale
învățării informale nu sunt luate în calcul pentru
educație, pentru formare sau pentru scopuri de
angajare.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 12


Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea
de-a lungul întregii vieți

Ce-i oprește pe
oameni din învățare?

Să înțelegem
Există câteva mituri populare despre învățare care-i
împiedică pe mulți oameni să continue să învețe. Cine
credea că omul va zbura spre Lună, va inventa mașini
mai inteligente decât el și va începe să decopere
secretele genelor?
Să ne concentrăm asupra Acum, deoarece toate aceste evenimente "de
barierelor în învățare neconceput" sunt realitate, este timpul să rupem miturile.

Mulți oameni cred că sunt "prea bătrâni", "nu Dacă aveți o grădină de flori, veți observa că
prea inteligenți" sau poate că "au învățat unele dintre ele cresc dintr-o dată, altele - foarte
suficient". Alții consideră că învățarea este "prea încet, deși vă ocupați de ele în mod egal. Dar
plictisitoare" sau "doar pentru copii" sau că "nu când înfloresc, toate sunt frumoase în mod diferit.
au suficient timp". Același lucru se întâmplă cu învățarea - nu este
"Învățarea este doar pentru tineri" un test sau o cursă de viteză. Unii dintre noi sunt
"Nu sunt atât de deștept" mai buni în cifre, alții - în metafore. Trebuie doar
"Am învățat suficient" să dobândim niște tehnici eficiente care să ne
"Prea greu și plictisitor" ajute să ne dezvoltăm potențialul. Apoi, odată
atrasă de idei noi, mintea noastră nu va mai
Majoritatea oamenilor se tem de eșec. Dacă reveni niciodată la starea dinainte!
cineva are dificultăți în școală sau are nevoie
de mai multe explicații pentru a înțelege ceva, Învățarea nu este un concurs sau o
asta nu înseamnă că este prost. Este o competiție
chestiune stil de învățare, de obiceiuri
nepotrivite sau o problemă de abordare în Învățarea nu este niciodată suficientă. Lumea se
practica didactică. Uneori trebuie să uităm ce schimbă și ne provoacă în fiecare zi. Nu
considerăm inutil sau greșit pentru a înlocui producem mâncare așa cum am făcut-o înainte.
cu o informație sau o abilitate mai productivă. Nu călătorim așa cum am făcut-o acum 100 de
ani. Nu comunicăm așa cum am făcut-o acum 50
Încercările și greșelile noastre sunt cel mai de ani și nu mai folosim aparatele pe care le-am
puternic combustibil pentru învățare folosit acum 10 ani.
Învățarea poate fi distractivă! Pentru mulți, învățarea înseamnă memorare pe
Odată ce începeți să vă bucurați de ea, de rost. Așa au arătat lucrurile acum mulți ani.
devine o dependență sănătoasă Învățarea în zilele noastre este mai orientată spre
Învățarea ne ajută să trăim mai bine și să cel care învață. Putem învăța să gătim de la TV
ne bucurăm de viața noastră sau putem învăța limbi străine cu programe de pe
calculator. Putem învăța istorie în timp ce
călătorim în străinătate.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 13


Școala animalelor: o fabulă de George Reavis
Odată ca niciodată, animalele au decis să facă ceva nou
pentru a face față complexității din ce în ce mai mari a
societății din pădure. Au avut o întâlnire și, în sfârșit, au
decis să organizeze o școală. Materiile de studiu au fost
stabilite pe baza comportamentelor de bază ale majorității
animalelor: alergare, cățărare, înot și zbor. Toți elevii ar
trebui să studieze aceste materii.
Rața era excelentă la înot, mai bună decât profesorul. Se
descurca destul de bine și la zbor. La alergare, însă, nu se
pricepea deloc așa că trebuia să rămână la școală după ore,
să exerseze. A trebuit să renunțe la înot pentru a avea timp
pentru alergare. După o vreme, picioarele raței erau așa de
rănite de la alergare încât nu a mai reușit să obțină decât
rezultate medii la înot. Era acceptabil, nimeni nu a fost
îngrijorat, în afară de rață. Iepurele, era campionul clasei la
alergare dar a cedat nervos exersând în zadar înotul.
Veverița era cea mai bună la cățărare dar a dezvoltat un
blocaj nervos în clasa de zbor, mai ales când profesorul a
insistat să înceapă de pe sol, nu de pe vârfurile copacilor.
Veverița a fost forțată să practice zborul până când a
devenit atât de musculoasă încât nu a mai reușit să obțină
decât nota 8 la cățărare și 7 la alergare.
Vulturul a fost cea mai gravă problemă a școlii. La zbor era
excelent însă nu a fost convins în ruptul capului să se urce
în vârful copacilor folosind cățărarea.
Cârtițele au refuzat să meargă la școală pentru că săpăturile
nu fuseseră incluse între materiile de studiu. Ei și-au trimis
copiii în ucenicie la bursuc și apoi, alături de marmote, au
deschis o școală privată ce oferea educație alternativă.
(http://agsc.tamu.edu/384/AnimalSchool.pdf)

Ar trebui să reflectăm serios asupra noțiunii de învățare

Învățarea poate fi distractivă dacă are Odată atrasă de idei noi, mintea
legătură cu provocările, comunicarea, noastră nu va mai reveni niciodată la
cunoașterea oamenilor noi, munca în
starea dinainte!
echipă, împărtășirea de idei cu ceilalți,
învățarea din greșeli, soluționarea
problemelor și găsirea de soluții la Învățăm ceva nou în fiecare zi și
sarcini practice. Învățarea ne ajută să acest lucru este hrană pentru mințile
creăm și să generăm idei noi. noastre!
Odată ce începem să ne bucurăm de
învățare, devine o dependență
Învățarea îi ajută pe oameni să se
sănătoasă.
Învățarea ne face mai competenți, mai simtă în control asupra propriilor
încrezători și mai de succes. Învățarea vieți.
nu înseamnă numai muncă!
Învățarea poate fi distracție, interacțiune,
provocare, un timp liber creativ și plăcut.
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 14
Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea de-a lungul
întregii vieți

Să înțelegem
În ultimii ani,
Să învățăm în secolul importanța învățării a
crescut semnificativ
21 pentru că oamenii au
înțeles că aceasta
este una din cele mai
importante valori ale
epocii în care trăim.
Această viziune este
datorată progresului
tehnologic și
dezvoltării umane.
Este un punct
important în evoluție,
Să ne concentrăm asupra noilor după revoluția
modalități de învățare industrială.

În ultimii 10 ani oamenii au învățat mai multe lucruri decât cei din secolul al XIX-lea care au
învățat o viață întreagă deoarece cunoașterea îi ajută pe oameni să țină pasul cu timpul dinamic
Ce sa schimbat în ultimii 50 de ani? Omul, viața, lumea. De asemenea, învățarea în sine a fost
schimbată - nu doar acumularea cunoștințelor, ci și felul în care acestea sunt folosite, aplicate,
adică trecerea de la educație formală la învățarea continuă, pe tot parcursul vieții. Asta
înseamnă altceva decât să stai într-o sală de clasă ci să fii în centrul unui spațiu de învățare,
special conceput pentru a vă satisface nevoile.
Ce e diferit?

Învățarea se poate produce oriunde și este mai aproape de cel care învață.
Poți găsi informații pe Internet despre aproape orice.
Acum, oamenii pot învăța oriunde, oricând, chiar fără sprijinul unui profesor.

De la transferul de cunoștințe la un proces orientat către cel care învață, centrat pe elev:
Acest lucru este posibil datorită tehnologiilor și noilor modalități flexibile de învățare - la locul de
muncă, de la computerul personal sau oriunde aveți o conexiune la internet.

De la carte la mouse - Tehnologiile informației și comunicațiilor au schimbat modul în


care oamenii învață:
Una dintre noile dimensiuni ale învățării este învățarea bazată pe internet (virtuală). Folosind
mediul Internet, elevii comunică cu educatorii și colaborează unul cu celălalt. Astfel s-a
dezvoltat o nouă cultură a învățării. Ea pune elevul în centrul procesului de învățare, propune
noi metode atractive și abordări flexibile. Acestea leagă teoria și practica și fac ca elevul și
profesorul să fie la fel de responsabili pentru rezultatele învățării.

Astăzi, elevul și profesorul sunt parteneri:


Emanciparea elevilor este esențială pentru societatea bazată pe cunoaștere. În prezent există
o varietate largă de programe universitare la distanță, cursuri de formare online și materiale
gratuite pentru învățarea auto-dirijată. Iar această învățare este recunoscută pe bază de
diplome acreditate! Poți să faci asta de la mii de kilometri depărtare, fără a părăsi casa ta!
15
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Noi resurse ‘virale’pe
Internet
au apărut folosing cunoștințe
comune comune - Google,
Wikipedia, YouTube, reviste
electronice, bloguri, forumuri și
rețele de învățare etc. Google
Google it
1. „Google it" înseamnă să căutați
este cel mai popular motor de ceva pe Google, folosind internetul.
căutare din lume, oferind acces 2.Pentru a căuta (pe internet) ceva în
ușor la informații, date, resurse, general
imagini etc. Utilizatorii de internet "Google asta"!
Wikipedia contribuie de obicei la
crearea, actualizarea și rafinarea
unei cunoștințe valoroase din
punct de vedere social. Toată
lumea poate contribui cu articole
și resurse.

Datorită noilor tehnologii,


procesul de învățare a devenit
mai aproape, mai ieftin și ușor
accesibil pentru majoritatea
oamenilor. Acum, oamenii pot
învăța oriunde, oricând, chiar
fără sprijinul unui profesor, pot
folosi multe resurse gratuite pe
Internet sau pot profita de
cursuri și programe de învățare
la distanță; comunicând pe
internet găsiți informații despre
toate subiectele de interes și
împărtășiți idei și informații cu
alte persoane de pe glob.

Tehnologia Informatiei si Comunicarii (TIC)


schimbă domeniul competențelor de bază pe
care oamenii trebuie să le dețină astăzi
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea de-a lungul
întregii vieți

Un curs masiv deschis online (MOOC) este un curs


online destinat participării nelimitate și a accesului
deschis prin intermediul internetului. În plus față de
materialele de curs tradiționale, cum ar fi mici Coursera este un
filmulețe, lecturi și seturi de probleme, multe MOOC spațiu online de
furnizează forumuri interactive pentru cursanți pentru învățare susținut de
a sprijini interacțiunile dintre aceștia și profesori, universități americane.
traineri, specialiști. Oferă cursuri pe arie
Puteți afla mai multe aici largă de subiecte. Și,
cel mai bun lucru,
înregistrarea este
gratuită!
Iată aici websiteul
aceeași întrebare Coursera!

Cum învăț eu?


răspunsuri diferite
Iversity.org este o platformă
europeană de educație online.
Începând cu octombrie 2013,
aceasta s-a specializat în
furnizarea de cursuri și conferințe
online, în special MOOC.
Cursurile sunt gratuite și deschise
pentru oricine dorește să se
înscrie și să participe.
Intră pe website!

Navigarea pe internet
vă va ajuta să descoperiți
cum să faceți ‘browse’ edX este un furnizor de cursuri
sau ‘surf’ și să înțelegeți masive online (MOOC). Acesta
cum funcționează găzduiește cursuri online într-o
internetul. gamă largă de discipline, inclusiv
Află mai multe aici! cursuri gratuite. De asemenea,
derulează cercetări în materie de
învățare bazată pe modul în care
oamenii utilizează platforma sa.
Iată linkul!

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 17


Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea de-a lungul
întregii vieți
Să înțelegem
"Prin învățarea academică dar și prin aventurile
educaționale de zi cu zi, alături de curiozitatea
Învățarea: nativă, ne extindem înțelegerea, ne dezvoltăm și ne
creăm cu adevărat o viață multidimensională
ce câștigăm? interesantă. Nu este nimic mai bun decât asta!"
Nancy Merz Nordstrom

Să ne concentrăm pe
beneficiile învățării
Învățarea îi ajută pe oameni să-și Învățarea – ce câștigăm?
depășească limitele Învățarea unor noi abilități profesionale:
Învățarea este o investiție Un loc de muncă mai bun, promovare, să vă
simțiți mulțumiți de munca dvs., să fiți mai
Învățarea este cea care ne determină propria încrezători în viitor, să câștigați mai mulți bani,
carieră și dezvoltarea personală. Prin educație să vă bucurați de timpul dvs. de lucru, crește
vom beneficia de un nivel superior de educație și plăcerea de a vă învăța și de a ajuta,
vom fi competitivi pe piața forței de muncă. Învățarea limbilor străine:
Învățarea contribuie la menținerea sănătoasă a Călătorii, lectură, cunoașterea culturilor, întâlniri
creierului, sprijinind viața productivă și cu noi prieteni, noi abilități și locuri de muncă
semnificativă precum și îmbătrânirea activă. Învățarea despre noi tehnologii:
Învățarea aduce bucurie în viață și muncă. Comunicare modernă, competitivitate la locul de
Învățarea îi ajută pe oameni să depășească muncă, abilități tehnice moderne
bariere, are un impact pozitiv asupra contactelor Învățarea despre artă și cultură:
noastre sociale, a încrederii în sine, a stimei de Vă dezvoltați creativitatea și imaginația, vă
sine și a capacității de adaptare la situații noi. transformați energia în ceva pozitiv, găsiți un alt
Întotdeauna câștigăm atunci când învățăm - o mijloc de exprimare, interacționați cu alte
nouă abilitate, informații, contacte, o experiență, persoane
o idee sau doar un sentiment pozitiv. Învățarea unui sport:
Să vă mențineți energia și contactele sociale, să
A învăța să înveți este o abilitate ca fiți sănătoși, pozitivi, să aveți o mai bună stima
oricare alta - o puteți îmbunătăți de sine, să vă dezvoltați spiritul de echipă și stilul
de viață activ
Învățarea învățării este cea mai importantă
abilitate a vieții, pe care o dezvoltăm de obicei Există câțiva factori cheie în procesul de
în copilărie și apoi folosim pentru acumularea învățare:
de noi informații, noi abilități și cunoștințe, pe tot Motivația pentru învățare;
parcursul vieții. Scopul - să știi ce vrei să înveți;
Stilul de învățare - modul cel mai eficient în care
Care este cea mai importantă abilitate dobândiți noi abilități și cunoștințe;
în învățare? Pregătirea și regimul
18
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 1 – O societate bazată pe învățarea de-a lungul
întregii vieți

Să exersăm!

Gândește-te la felul tău propriu în care ai învățat până acum: unde


1. și cum ai învățat - într-un cadru formal, non-formal sau informal?
Care sunt experiențele cele mai plăcute de învățare? Ce preferi
când înveți?
2. Enumeră toate motivele (scuzele) la care te poți gândi pentru a NU învăța.

3. Dacă vă gândiți la învățare ca la o activitate pentru întreaga viață,


oferiți câteva exemple practice despre cum și când învață oamenii
de-a lungul vieții.

4. Desenați o reprezentare grafică a învățării formale, informale și non-


formale. Discutați cu colegii despre relația dintre aceste forme de
învățare.

5. Încercați să vă amintiți perioada copilăriei. Vă amintiți prima dată când


ați încercat să învățați ceva în mod conștient, intenționat – o poezie
sau un cântec, zilele săptămânii sau cum să vă legați șireturile la
pantofi, cum să fierbeți un ou, cum să desenați un copac, etc. Ce v-a
ajutat să învățați. Descrieți și explicați colegilor, cu detalii.

6. Ordonați următoarele caracteristici ale unui bun cursant, luând în


considerare importanța învățării pe întreaga durată a vieții:
are inițiativă, este independent, este conștiincios, acceptă
responsabilitatea, vede problemele ca pe niște provocări, este
disciplinat, este curios, are o dorință puternică de a învăța sau de a se
schimba, are încredere în sine, folosește abilități specifice de studiu,
își organizează timpul, își stabilește un ritm propriu de învățare, are un
plan pentru a-și îndeplini munca, este orientat spre scop, îi place să
învețe.
Comparați și dezbateți diferențele între ierarhia proprie și a celorlalți.

7. Discutați pe marginea fabulei Școala animalelor, propusă de


George Reavis pornind de la următoarea afirmație:
Ar trebui să ne orientăm întotdeauna pe dezvoltarea punctelor
noastre forte. Există întotdeauna o tentație de a încerca să ne
îmbunătățim performanțele în domenii în care suntem mai puțin
performanți.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 19


Secțiunea 2

Să învățăm oriunde și oricum

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 20


Inspirațional

Ești aici!

Secțiunea 2: Secțiunea 3:
Să învățăm O persoană care
oriunde și oricum învață? Sunt eu.

Focus Explorează Surf Exerciții


practice

Secțiunea1: O societate bazată pe


învățarea de-a lungul întregii vieți

Intro

Structura modulului 21
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 2:
Să învățăm oriunde și oricum

Scop: recunoașterea oportunităților de învățare, găsirea motivației personale de


OBIECTIVE

dezvoltare! La sfârșitul acestei lecții veți învăța ...

• Că motivația este cel mai important factor pentru


învățare
• Că aveți deja o motivație de învățare de care s-ar
putea să nu fiți conștienți
• Că atitudinile sunt esențiale în direcționarea motivației
și susținerea procesului de învățare
• Ce înseamnă să fii eficient
• Cum să vă dezvoltați competențele proprii

Ce este motivația și de ce avem nevoie de ea? 24


Care sunt factorii motivaționali? 25
Tipuri de motivație 26
Despre procrastinare (amânare) pe scurt 27
Despre persoanele care învață eficient: profil 28
Despre persoanele care învață eficient:
sentimente și rațiune 29
Ce este competența? 30
Cum știm dacă suntem sau nu motivați?
Cum menținem motivația? 31
Activități practice 32

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 22


Secțiunea 2: Să învățăm oriunde și oricum

Ce este motivația
și de ce avem
nevoie de ea?

Să înțelegem
Ce ne face să ne trezim în fiecare zi, să
ne grăbim să ajungem la serviciu și să
ne implicăm în rutină obișnuită? Ce ne
face să urmăm aceleași activități zilnice
zi de zi, pe tot parcursul vieții noastre?
Să ne concentrăm asupra motivației
De unde vine energia necesară pentru a investi în fiecare activitate în care ne
implicăm?
Ne străduim să obținem ceva "bun" în viața noastră și suntem uneori complet dedicați unui scop sau
unui ideal superior. În acea plăcere de a urmări scopul mai înalt, în mod normal, tindem să trecem cu
vederea durerile și necazurile mai mici cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi.
Uneori investim multă energie pentru a obține ceva.
Spunem deseori că avem întotdeauna nevoie de un motiv pentru a face o acțiune. Asta e adevărat, cu
toții procedăm așa. Motivația este o parte esențială a vieții noastre și ne dă energia necesară pentru a
investi în fiecare activitate în care ne implicăm.
Avem, de asemenea, nevoi. Pentru a le îndeplini, ne implicăm uneori în acțiuni drastice pentru a
răspunde acestora. Să ne gândim la o situație în care suntem disperați de foame. Vom încerca să
mâncăm orice - chiar dacă este ceva ce nu ne place sau nu am mai mâncat până acum!
Motivele și nevoile sunt aspecte esențiale ale motivației umane.
Spre deosebire de alte ființe, oamenii au, de asemenea, nevoi mai înalte, cum ar fi nevoile sociale
ale iubirii și apartenenței, nevoile de siguranță și securitate, nevoile de stimă și statut, nevoile de
succes și autorealizare în viață.
Nevoile noastre superioare ne asigură o viață socială de succes.
Toate ființele au nevoie să exploreze, să realizeze și să învețe. Învățarea este un aspect central al
vieții umane, așa cum se întâmplă aproape oricând de oriunde din primul moment în care ne-am
născut.
Când spunem că suntem motivați să învățăm, ne referim la intenția noastră personală de a ne
îmbunătăți abilitățile și de a înțelege lucrurile cu scopul de a îndeplini bine o sarcină, la un loc de
muncă, de exemplu. Motivația de învățare este prezentă în fiecare persoană care dorește să-și
îmbunătățească abilitățile și să înțeleagă.

Cunoașterea principalelor motive ale acțiunilor noastre este foarte


importantă pentru scopul vieții noastre.
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 23
Secțiunea 2: Să învățăm oriunde și oricum

Care sunt factorii


motivaționali?

Cuvinte cheie: să înțelegem


Există două tipuri principale de motivație: motivația
intrinsecă și extrinsecă. Motivația externă este
îndreptată spre recompensele externe și întăriri.
Să ne concentrăm asupra Motivația internă este îndreptată spre
recompensele interne și consolidări. Mai multe
factorilor motivaționali despre acestea: Tipes de motivație.htm
Factorii motivaționali pot veni ‘din afara’ individului
Motivarea poate veni uneori din afara unui individ. Factorii motivatori sunt externi, cum ar fi
recompense - banii sau notele. Aceste recompense oferă satisfacția și plăcerea pe care sarcina
însăși nu le poate oferi. Această motivație este peste tot în jurul nostru, pornind de la reduceri sau
cărți de fidelitate din supermarket la creșterea salariilor sau oferirea de bonusuri.
Factorii motivaționali externi pot fi pozitivi sau negativi (recompensă sau pedeapsă)

Factorii motivaționali pot veni ‘din interiorul’ individului


Motivarea poate veni din interiorul individului iar asta înseamnă că în orice moment avem toate
resursele necesare și trebuie doar să folosim resursele potrivite. Cea ce creează motivația în interior
este Pasiunea sau Interesul. În momentul în care trăiți cu pasiune, nu mai aveți nevoie de altceva
pentru a vă motiva.
Înainte ca oamenii să poată învăța, ei trebui să fie motivați să o facă
Învățarea este un proces de schimbare prin care oamenii dobândesc noi cunoștințe, abilități sau
atitudini. Învățarea are loc în timp și ar trebui considerată un proces sau o experiență pe tot
parcursul vieții. Obiectivul învățării este de a înlocui sau de a spori unele dintre modurile în care
gândim sau acționăm cu idei, atitudini sau comportamente noi.

Există întotdeauna mai mult decât un singur motiv pentru învățare.


Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 24
Tipuri de Motivație
Extrinsecă
Motivația externă se bazează pe recompense externe și
condiționări.
Câteva exemple de recompense externe sunt banii,
laudele, premiile etc. Câteva exemple de condiționări
externe sunt politicile și procedurile, acțiunile disciplinare,
biletele de depășire a vitezei, stabilirea limitelor etc.
Motivația extrinsecă se consideră a fi mai puțin eficientă
deoarece provine din afara persoanei. Condiționările
externe, de exemplu, sunt de obicei sub formă de control.
Legile sunt pentru controlul social. Politicile și procedurile
există pentru controlul intern iar regulile casei sunt
necesare pentru acestea sunt în vigoare pentru a fixa
limite și consecințe pentru încălcarea acelor limite.
Potrivit teoriei bifactoriale a lui Herzberg, multe
recompense externe (de exemplu salariul, securitatea
locului de muncă, beneficiile) nu motivează cu adevărat,
dar dacă nu sunt acolo, persoana poate deveni
demotivată. Herzberg numește acești factori, "factori de
igienă".

Intrinsecă
Motivarea intrinsecă este îndreptată spre recompensele interne
și consolidări. Putem sărbătorim succesul nostru atunci când ne
descurcăm bine și ne putem certa pe noi înșine când nu o
facem. Câteva exemple de recompense interne sunt plăcerea,
realizarea, un sentiment de competență. Câteva exemple de
întăriri interne sunt „Ar trebui să…", „Trebuie" și „Se cuvine
să…", o conștiință vinovată și rușinea. Recompensele interne
sunt asociate cu rezultate academice și profesionale ridicate.
Se pare că motivația este mai puternică atunci când facem ceva
pentru că ne place ... sau pentru sentimentul de realizare. Poate
este un hobby, un plan de carieră sau scopul nostru în viață.

Orientarea "spre" sau "departe de"


Cei mai mulți dintre noi au auzit despre tipurile de motivație "Morcov-sau-
Băț". Înțelepciunea convențională sugerează că unii oameni sunt mai
motivați de băț și alții de morcov.
Oamenii motivați de băț răspund mai bine la condiționări externe și
interne, în timp ce oamenii motivați de morcov răspund mai bine la
recompensele externe și interne.
O altă modalitate de a privi acest lucru este orientarea "spre sau departe
de". Persoanele de tip băț sunt orientate spre a se îndepărta de durere.
Morcovii se mișcă spre plăcere. Există momente în care fiecare orientare
este necesară. De exemplu, dacă obiectivul dvs. este de a vă gestiona
greutatea, este mai eficient să adoptați o orientare spre plăcere,
deoarece cu cât vă apropiați mai mult de obiectivul dvs. (de exemplu, un
stil de viață sănătos), cu atât devine mai puternică motivația.
Dacă luați orientarea "departe de" ... cu cât veți scăpa de greutatea pe
care nu o doriți, cu cât motivația dvs. devine mai slabă.
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 25
Despre procrastinare (amânare) pe scurt
Ce este procrastinarea?
Procrastinarea este o provocare cu care ne-am confruntat cu toții la un moment
dat. Toți oamenii s-au confruntat la un moment dat cu întârzierea, evitarea,
amânarea rezolvării unor probleme/situații.
Procrastinarea este un comportament caracterizat prin amânarea acțiunilor sau
a sarcinilor pentru mai târziu.
De ce amânăm?
Cel mai bun mod de a înțelege acest fenomen este să ne imaginăm că avem 2 Euri: Eul
prezent și Eul viitor. Când ne stabilim scopuri – cum ar fi să slăbim sau să scriem o carte sau
să învățăm o limbă străină – ne facem planuri pentru Eul viitor. Ne imaginăm cum am dori să
fie viața noastră în viitor. Cercetătorii au descoperit că atunci când ne gândim la Eul viitor, este
ușor pentru creierul nostru să înțeleagă valoarea acțiunilor noastre și beneficiile pe termen
lung. Eul viitor valorizează recompensele pe termen lung.
Totuși, în timp ce Eul viitor își poate stabili scopuri îndepărtate, doar Eul prezent poate iniția
acțiuni. Atunci când inițiem o acțiune, alegerea nu este facută de Eul viitor ci de Eul prezent.
Cercetătorii au descoperit faptul că Eul prezent este atras de recompensele imediate, nu cele
pe termen lung.
Acesta este motivul pentru care ai putea să pleci seara la culcare motivat să faci o schimbare
importantă în viața ta, chiar începând de mâine dar când te trezești a doua zi, lucrurile par a fi
foarte greu de schimbat. Creierul nostru apreciază beneficiile pe termen lung atunci când se
raportează la viitor dar valorizează recompensele imediate atunci când este în prezent.
Cum să oprim amânările chiar acum!
Opțiunea 1: apelați la recompense sau acțiuni imediate
Una dintre cele mai bune metode de a aduce recompensele viitoare în momentul prezent este o strategie
numită combinarea tentației (temptation bundling) – să combini împreună două activități: una pe care ar trebui
să o faci dar o eviți și una pe care o iubești dar nu este neapărat necesară sau productivă. Combinarea
tentației e un concept care a apărut din cercetările economiștilor comportamentaliști (Katy Milkman,
univesitatea din Pennsylvania). Concret, strategia presupune să legi un comportament care este bun pentru
tine pe termen lung cu un comportament care te face să te simți bine pe termen scurt. Formatul de bază este:
voi face [comportamentul care îți place] în timp ce/după ce voi face [comportamentul pe care îl amâni].

Opțiunea 2: Transferă consecințele amânării în prezent


Și poți folosi un serviciu ca Stickk pentru a plasa un … pariu.

Opțiunea 3: Programează în detaliu acțiunile tale viitoare


Unul din instrumentele preferate de psihologi pentru a combate procrastinarea este numit “Angajament.”
Angajamentele includ un plan detaliat și te pot ajuta să oprești procrastinarea. Ele fac, de asemenea, și o
analiză a ‘pericolelor’ sau a factorilor distractori.

Opțiunea 4: Fă sarcinile mai accesibile


Tensiunea creată de procrastinare este de obicei centrată pe începutul comportamentului evitat. Din momentul
în care acest început este depășit, este adesea mai puțin dificil să continui. În acest caz se poate folosi Regula
celor 2 minute, în 2 părți: partea I: “Dacă ce ai de făcut durează mai puțin de 2 minute, atunci fă“, partea II
“Când te apuci să faci ceva, ar trebui să dureze mai puțin de 2 minute să te apuci.” Ideea este să faci începutul
mai ușor și să ai încredere că odată acest moment depășit, vei putea să faci în continuare ce ai de făcut, fără
să mai amâni. Regula celor 2 minute

Opțiunea 5: Folosește indicii vizuale pentru a începe acțiunile și măsoară progresul


Un indiciu vizual este ceva ce poți vedea și care îți amintește ce ai de făcut. Poți folosi Strategia agrafelor de
birou sau Strategia Seinfeld.
Sursa: http://jamesclear.com/procrastination

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 26


Secțiunea 2: Să învățăm oriunde și oricum

Despre persoanele
care învață eficient:
profilul

Să înțelegem
Există multe aspecte care pot crea un context
motivațional pentru susținerea activităților de
învățare. Unele dintre ele sunt legate mai
mult de sentimentele și emoțiile noastre -
altele sunt legate de mintea și de cunoștințele
Să ne concentrăm asupra factorilor noastre.
care influențează învățarea
Profilul celui care învață este important! De aceea, o persoană care învață eficient este:

Autonom și auto-dirijat Experiențe de viață


Trebuie să fii autonom și auto-îndrumat. Trebuie să fii Ai acumulat diverse experiențe care pot
liber să te auto-ghidezi, prin urmare, trebuie să te include diferite aspecte ale vieții. Trebuie să
implici activ în procesul de învățare și să-și exprimi conectezi aceste lucruri pe care le știi deja cu
perspectiva proprie asupra scopurilor învățării. experiențele de învățare. Experiența
personală este deosebit de importantă pentru
Orientat spre scop orice activitate de învățare.
Trebuie să fii orientat spre scop. Trebuie să știi Relevanță
înainte de a începe să înveți care sunt scopurile
Trebuie să fii orientat spre relevanță. Trebuie
pentru care o faci și ce vrei să obții.
să existe un motiv pentru orice activitate de
învățare iar cunoașterea motivelor tale este
importantă. Valoarea acordată învățării este și
Practic
ea la rândul ei, esențială.
Trebuie să fii practic, orientat spre acele
aspecte ale lecției care sunt cele mai Respect
folositoare pentru tine. Te interesează mai puțin Toți cei care învață au nevoie să fie respectați.
cunoașterea în sine ci cum acea lecție te poate Trebuie să fii tratat ca egal cu ceilalți și să ți se
ajuta în viitor. permită să-ți exprimi liber părerile și
experiențele personale.
Există o multitudine de surse de motivare pentru învățare
Pentru că suntem ființe atât de complexe, există și alte surse relevante de motivație pentru a învăța.
Acestea pot fi: relații sociale: să-ți faci prieteni noi; îndeplinirea așteptărilor: respectarea instrucțiunilor
de la altcineva; bunăstarea socială: îmbunătățirea abilității de a ajuta omenirea, pregătirea pentru
sprijinirea comunității; progresul personal: obținerea unui statut mai înalt în cadrul unui loc de muncă;
evadare/stimulare: pentru a scuti plictiseala, pentru a oferi o pauză în rutina de acasă a oferi un
contrast față de alte aspecte ale vieții; cunoștințe de interes: a învăța de dragul învățării, de a căuta
cunoștințe de dragul lor sau de a satisface o minte curioasă.
27
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 2: Să învățăm oriunde și oricum

Despre persoanele
care învață eficient:
emoții și rațiune

Să înțelegem
Învățarea implică, pe lângă studiul individual,
petrecerea timpului în compania altor
persoane. Ce ne face să ne bucurăm cu toții
de petrecerea timpului petrecut într-o sală de
clasă împreună cu oameni care sunt - la
Să ne concentrăm asupra factorilor început - străini și apoi poate chiar prieteni pe
viață?
care influențează învățarea
Învățarea poate fi influențată de emoții și de rațiune
Crearea unei atmosfere de învățare în care elevii și profesorii se
Stabilirea simt respectați și conectați unul la celălalt.
incluziunii Incluziunea este conștientizarea faptului că sunteți parte a unui
mediu în care voi și instructorul vostru sunteți respectați și
conectați unii cu alții. Acest lucru este legat de climatul social
pozitiv.

Respectul Respectul va apărea întotdeauna când veți ști că vă puteți exprima


așa cum sunteți, fără frică de amenințare sau umilință. Toți
oamenii din lume au nevoie de acest lucru pentru a se adapta
armonios realității din jurul lor.

Conectarea cu ceilalți este percepută ca un sentiment de


Conectarea la apartenență față de alții și o conștiință că fiecăruia îi pasă de
ceilalți celălalt și este protejat. Există o înțelegere comună între membrii
grupului care susțin bunăstarea reciprocă.

Apartenența la grup susține conectarea cu ceilalți.


Apartenența la grup Toți aparținem anumitor grupuri: poate că suntem grupul dintr-o
anumită clasă, un grup dintr-o anumită școală, o echipă de lucru
la serviciu sau o familie. Voi din ce grupuri faceți parte?

Experiențe de O experiență de învățare provocatoare, care îl implică activ pe cel


care învață este motivantă intrinsec deoarece sporește gama de
învățare conexiuni conștiente cu acele interese, motive și scopuri care
provocatoare sunt importante pentru cursanți.

Lucrurile importante generează sentimente reale. Este învățarea importantă pentru tine?

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 28


Secțiunea 2: Să învățăm oriunde și oricum

Să înțelegem
"Competențele" reprezintă o combinație între
cunoștințe practice și teoretice, abilități cognitive,
comportament și valori pentru îmbunătățirea
Ce este competența? performanței personale.
Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului
European și a Consiliului prevede:
"Competențele-cheie în forma cunoștințelor,
aptitudinilor și atitudinilor corespunzătoare
fiecărui context sunt fundamentale pentru fiecare
individ într-o societate bazată pe cunoaștere. Ele
oferă valoare adăugată pentru piața forței de
muncă, coeziunea socială și cetățenia activă,
oferind flexibilitate și adaptabilitate, satisfacție și
motivație ".
Să ne concentrăm asupra
Sursa: Competențele cheie europene
competențelor
Competența este dorința de a fi eficient pentru ceea ce ni se pare important.
Atunci când exersăm abilități noi și ne descurcăm în situații dificile, trăim sentimente pozitive:
sentimente de auto-realizare care sunt prezente în viața omului din copilărie. Această dispoziție
înnăscută a omului de a fi competent este atât de puternică încât uneori riscăm pericole sau durere
pentru a îndeplini un scop important pentru noi. Este felul particular în care ne construim viața și
cariera.
Competența generează încredere
Calitatea de a fi competent apare atunci când oamenii au șansa să aplice în viața concretă ceea ce
au învățat. Atunci când avem dovezi (prin feed-back) că ceea ce am învățat este bun, folosim auto-
încurajări “chiar știu asta” sau “sunt bun la asta” care ne asigură că suntem pe traseul dorit. Vom
experimenta sentimente de eficiență și motivare internă pentru că suntem competenți și pentru că
efectuăm o activitate care ne conduce spre îndeplinirea unui scop important pentru noi.

Expertiză Când oamenii știu, cu un anumit grad de certitudine, că ceea ce învață este bun,
devin încrezători. Această încredere apare din înțelegerea faptului că au
devenit/sau vor deveni foarte buni (experți) în ceva.

Toți suntem ‘experți’ în ceva!


Competența ne permite să fim mai încrezători iar acest
lucru asigură un suport emoțional pentru efortul de a
învăța noi cunoștințe sau abilități.
Realizarea cu succes a acestor noi provocări de învățare
sprijină în continuare încrederea care sprijină și motivează
din nou învățarea mai amplă.
Acest lucru poate duce la o dinamică în spirală a
competenței și a încrederii care se potențează una pe
cealaltă și se dezvoltă
By learning we gain împreună.
proficiency and self confidence.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 29


Cum știm dacă suntem motivați sau nu?
Prin verificarea nivelului de motivație, putem fi conștienți de calitatea învățării noastre.
Crearea motivației pentru învățare nu este ușoară și îi implică întotdeauna pe cei care
învață, dar și pe profesori/formatori/traineri.
Prin urmare, este întotdeauna un lucru bun să petrecem suficient timp gândindu-ne serios
la motivele pe care le avem pentru învățare și la ceea ce trebuie să realizăm prin această
învățare.
Testing motivation allows us to understand the quality
A fi of learning.de
conștienți
Nimeni nu te poate face să înveți! aspectele care
Începe atunci când ești pregătit pentru asta. influențează
Fă-ți o idee clasă despre ceea ce vrei să învățarea este o
obții și de ce ai nevoie să înveți. Unii chestiune de interes
oameni învață pentru a avea un loc de atât pentru cei care
muncă mai bun, alții pentru că le place. învață cât și pentru
Motivele tale pot fi diferite dar trebuie să fie profesori/formatori/tr
puternice! aineri.

7 semne că ești motivat să înveți


Poți să verifici nivelul tău de motivație pentru învățare prin verificarea
următoarelor 7 aspecte pe care le poți aduna la final:

1. Începi activitățile de învățare fără rezistență.


2. Îți plac sarcinile provocatoare și interesante.
3. Faci în mod spontan analogii între ceea ce înveți și alte lucruri pe care le
știi sau de care ești interesat.
4. Pui întrebări pentru a înțelege mai mult decât ceea ce ai la dispoziție în
materialul de învățat.
5. Faci teme în plus.
6. Îți face plăcere să te implici în activitățile specifice învățării: studiu, scris,
citit…
7. Ești mândru de ce ai învățat și de ceea ce știi.

Cunoașterea tipului personal de motivație ne


ajută să câștigăm controlul asupra traseului de
învățare și asupra rezultatelor dorite la sfârșitul
procesului de învățare.

Controlează traseul tău de învățare

Tu ești motorul învățării tale!

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 30


Secțiunea 2: Să învățăm oriunde și oricum

Să exersăm!
1. Gândește-te la o situație când, de exemplu, ai vrut foarte mult să vezi un film la
noul televizor iar pentru asta a trebuit să afli cum se folosește … telecomanda.
Sau când ai cumpărat un telefon mobil nou în care a trebui să înveți cum să
operezi. După ce ai învățat, ai fost capabil să-l folosești eficient, nu-i așa? Poți
să-ți amintești în detaliu cum ai făcut ca să înveți?

2. Gândește-te un minut la motivele pentru care înveți. Există mai mult de un


singur motiv, nu-i așa? Alcătuiește o listă cu motivele tale de învățare.

3. Gândește-te la ceva la care te pricepi. Trebuie să fie întotdeauna ceva la care


ești bun iar cei din jur te apreciază pentru asta. Povestește colegului tău ceea
ce știi să faci foarte bine și cum ai învățat.

4. Multe meserii implică și riscuri – cum ar fi riscuri de


sănătate. Poți găsi câteva exemple?

5. Închide ochii și încearcă să-ți reamintești un moment în care ai fost pasionat și


interesat de ceva. Încearcă să descrii acele emoții și sentimente.

6. Gândește-te la motivele pentru care înveți și la toate obstacolele sau tentațiile


care ar putea să te împiedice sau să te oprească din învățare. Alcătuiește o
listă cu eventualele obstacole/tentații.

7. Gândește-te la o situație de învățare desfășurată într-o manieră foarte strictă și


autoritară. Evaluează dacă incluziunea și respectul erau prezente în acea
situație și argumentează răspunsul tău.

8. Cu toții aparținem anumitor grupuri: poate suntem într-o anumită clasă, dintr-o
anumită școală, o echipă sau o familie. Tu căror grupuri aparții? Descrie
grupurile din care faci parte și motivele pentru care ești membru în acel grup.

9. Gândește-te la o situație când ai amânat să faci un lucru important dar care ți


se părea dificil. Descrie acea situație în detaliu, punând accent pe motivele
amânării și povestește cum s-a finalizat acea situație sau cum ai rezolvat-o.
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 31
Secțiunea 3

O persoană care învață?


Sunt eu.

Chose one noun


project pictogram
(or more than one if
you like)

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 32


Inspirațional

Ești aici!
Secțiunea 2: Secțiunea 3:
Să învățăm O persoană care
oriunde și oricum învață? Sunt eu.

Focus Explorează Surf Exerciții


practice

Secțiunea1: O societate bazată pe


învățarea de-a lungul întregii vieți

Intro

Structura modulului 33
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project
Secțiunea 3:
O persoană care învață? Sunt eu.

Scop: să devii conștient de felul în care înveți și de stilul tău de învățare, pentru a
SCOPURI

le putea controla și îmbunătăți!


La sfârșitul acestei lecții vei învăța…
• Cum să devii un manager eficient al propriei învățări
• Cum să perseverezi și să te concentrezi pentru perioade mai mari de timp
• Cum să reflectezi critic asupra obiectului și scopului învățării
• Despre stilul tău de învățare și metodele preferate de învățare
• Cum să folosești câteva tehnici de învățare: fragmentarea, automatizarea,
tehnica Pomodoro

Care este cea mai importantă abilitate în învățare? 36


Ce este IQ și cât de mult contează? 37
Cum să învățăm într-un mod inteligent? 38
Cum să devenim conștienți de învățarea noastră? 39
Cum să selectăm activ ceea ce învățăm? 40
Gruparea, automatizarea, eșalonarea 41

Tehnica Pomodoro 42
Cum să devii conștient de competențele ascunse 44
Stilurile de învățare 45
Surf 47
Activități practice 48

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 34


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Care este cea mai


importantă abilitate
în învățare?

Concept cheie
A ști să înveți este o abilitate ca oricare
Să ne concentrăm pe alta – poți să o îmbunătățești oricând.
abilitatea de a ști să înveți
A ști să înveți este cea mai importantă abilitate a vieții, pe care o dezvoltăm de obicei în copilărie și
apoi folosim pentru îmbunătățirea informațiilor noi, a noilor abilități și a cunoștințelor pe tot parcursul
vieții noastre.
Inteligent sau prost?
Atunci când erai copil, părinții și profesorii Factori cheie ai învățării:
obișnuiau să se refere la unii copii ca fiind
inteligenți sau … slabi, nu-i așa?
Motivația pentru învățare;
Ei bine, făceau o greșeală de care nici măcar nu
erau conștienți. De fapt, trebuie să combatem Scopul – să știi pentru ce înveți;
ideea că limita minții noastre este o chestiune a Stilul de învățare – felul în care
inteligenței pe care o avem. achiziționezi cel mai eficient noile
cunoștințe;
Noțiunea de inteligență înseamnă că învățarea nu
este o acțiune sau un curs de acțiune; Este ceva Pregătirea
ce vi se întâmplă, ceva care nu este controlat. Regimul (programul)
Aceasta înseamnă că abilitatea de a învăța este în
afara controlului vostru, adică, faptul că nu vă Poți să-ți îmbunătățești capacitatea
puteți îmbunătăți capacitatea de învățare. de învățare
Limitele minții noastre nu sunt legate de
nivelul de inteligență! Nu există limite prestabilite pentru
Este asemănător sistemului imunitar: unii capacitatea noastră de învățare!
oameni au un sistem imunitar bun iar alții nu;
La fel cum unii sunt înalți și alții nu. Aceste Totuși, nu suntem cu toții marcați la
lucruri sunt toate dincolo de controlul nostru. naștere cu un semn special care să indice
Suntem cu toții victime neajutorate ale "inteligent" sau "prost". Aceasta înseamnă
coeficientului de inteligență primit la naștere! că nu există o limită fixă prestabilită pentru
capacitatea noastră de a învăța!

Inteligența nu este echivalentă cu învățarea școlară!


Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 35
Ce este QI (coeficientul de inteligență) și
cât de mult contează acesta?
Orice elev poate învăța, indiferent cât de
QI, prescurtarea pentru coeficientul de
inteligent este. Dar unii studenți au dificultăți în
inteligență, este o măsură a capacității
școală din cauza unei slăbiciuni într-un anumit
de gândire a unei persoane.
domeniu al inteligenței. Acești elevi beneficiază
adesea de programe educaționale speciale, în
Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de
care primesc diferite forme de sprijin. Testele de
bine poate cineva să folosească
inteligență îi pot ajuta pe profesori să înțeleagă
informațiile și operațiile gândirii pentru
care dintre eleii ar avea nevoie de un asemenea
a rezolva probleme.
ajutor suplimentar.

Este tentant să citești multe în coeficientul de inteligență al unei persoane. Cei mai mulți non-
specialiști tind să creadă că inteligența este motivul pentru care unii oameni au succes. Psihologii
care studiază inteligența consideră că acest lucru este doar parțial adevărat. Testele IQ pot anticipa
cât de bine se vor descurca unii oameni în situații particulare care țin de gândirea abstractă din
știință, inginerie sau artă. Dar nu este doar atât. Succesul depinde, de fapt, de multe alte lucruri
care includ ambiția, perseverența, sesizarea oportunității, abilitatea de a gândi eficient sau de a
gestiona emoțiile iar uneori, chiar de noroc.
Această întrebare cere copilului să
identifice steagul UE. Acesta este, evident,
Vom folosi un item dintr-un test de un test al modului în care copilul a asimilat
inteligență vechi pentru a demonstra faptul că elemente din viața socială și politică a
aceste teste pot evalua succesul școlar dar nu în Europei. Dacă un copil este un migrant
termeni de inteligență ci în funcție de atribute recent venit sau trăiește într-o societate
sociale și culturale. izolată departe de Europa, este posibil să nu
O întrebare folosită în testele de știe steagul UE.
inteligență este următoarea:
Ceea ce spunem este că acest test
Identifică imaginea
IQ ar putea fi parafrazat cu exactitate:
"Sunteți un migrant recent în Europa?"

Cel mai probabil, testele IQ nu


măsoară o inteligență înnăscută – ele
măsoară învățarea culturală.
Într-un fel testul este încă un
predictor excelent al succesului școlar:
dacă ești migrant, sărac sau negru,
probabil că vei renunța la școală înainte
de cei care sunt europeni, bogați și albi.
Deci, ca predictor al caracteristicilor
Răspunsuri corecte: steagul european; școlare, testul este corect, dar nu există
steag nimic în aceste întrebări care să testeze
Răspunsuri greșite: emblemă, băț, pânză, într-un fel inteligența.
zmeu.

Inteligența contează. Dar nu atât de mult cum ați putea crede.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 36


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Metacognitiv:
Cum să învățăm semnificație:
“Meta înseamnă
într-un mod despre sau în
privința și "cognitiv"
inteligent? înseamnă învățare,
cunoaștere.
Deci, metacogniția
înseamnă "despre
învățare,
conștientizare a
învățării".

Să ne concetrăm asupra
învățării inteligente
Învățarea poate include învățarea oricărui lucru, nu doar învățarea cunoștințelor abstracte în
școală.
Acesta poate include, de exemplu, să înveți cum să spui glume, să flirtezi sau să respingi
avansurile, să dormi noaptea sau să vorbești la telefon.
De ce nu am învățat?
Cele mai obișnuite Noi considerăm că
Cum să învățăm într-un
răspunsuri sunt: aceste răspunsuri mod inteligent?
pentru că nu am sunt greșite. Singurul
Trebuie să subliniem că deși inteligența
studiat destul; răspuns posibil ar
nu depinde de o dotare biologică, aceasta nu
pentru că vin din putea fi: “pentru că
înseamnă că nu pot exista factori biologici sau
clasa socială nu am fost suficient
obstacole implicate în învățare. Suntem de acord
nepotrivită, pentru de metacognitiv”. Iar
că pot exista condiții biologice care să
că nu sunt deștept, în această lecție veți
îngreuneze învățarea (cum ar fi starea numită
pentru că nu am afla ce înseamnă să
dislexie – dificultatea de a citi) dar numai o mică
știut cum să exprim fii metacognitiv.
parte a populației este afectată. Iar punctul
ceea ce știam,
nostru de interes este întotdeauna cum să
pentru că nu pot.
manipulăm inteligent condiția biologică.
Cum să studiem inteligent
Doar câteva obstacole biologice

Dacă inteligența este o calitate a felului în care facem ceva, așa cum puteți face ceva cu
foarte multă grijă, atunci la fel puteți face acel ceva într-un mod inteligent – sau în termenii noștri,
într-un mod metacognitiv.
Astfel, există o diferență între a studia și a fi conștient de ceea ce studiezi. A fi metacognitiv
înseamnă să deții controlul învățării tale, să-ți monitorizezi învățarea, să știi ceea ce știi și ceea ce
încă nu știi.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 37


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Să devii conștient de
ceea ce înveți

Concept cheie
A fi metacgonitiv înseamnă să deții
controlul învățării, să monitorizezi
Să ne concentrăm asupra învățarea, să știi ce știi și ceea ce încă
controlului învățării nu știi.

Să știi… ce nu știi Puteți identifica ceea ce nu știți


atunci când simțiți confuzie sau
Prin regândirea inteligenței ca metacogniție, ca un plictiseală față de ceea ce este
proces, acela de a face lucrurile într-un mod inteligent, prezentat.
reformulăm inteligența ca un proces de monitorizare. A
Deci, cum putem fi siguri că învățarea
face ceva într-un mod inteligent înseamnă a monitoriza
nu ajunge conform proverbului “intră pe
situația, a verifica în mod constant cum merg lucrurile.
o ureche și iese pe cealaltă”?
Mintea inconștientă
Cu siguranță vă amintiți multe cazuri în care, atunci
când cineva, un profesor sau un prieten, vorbea mult
iar la un moment dat… ați renunțat să mai ascultați.
Aveți o explicație pentru acest comportament?

Poate că persoana care vorbea era plictisitoare! … Putem


dar există și un răspuns științific la această întrebare. procesa 5-7
De fapt, putem asimila și putem fi atenți la 5-7
elemente de informație pe rând. Tot ce este mai mult
elemente de
de această cantitate nu poate fi reținut pentru că, de informație
fapt, nu a putut ajunge în memoria de lucru. odată!
Memoria de scurtă durată Într-un mod foarte sumar, putem defini "memoria pe termen scurt" drept
= mintea conștientă mintea conștientă, acea parte a minții pe care o utilizăm când
participăm activ și suntem atenți. Acea parte a minții cu care îi ascultați
atent pe profesori.
Memoria de lungă durată = “Memoria de lungă durată”, în schimb, este acea parte a minții
știe lucruri chiar și atunci care știe lucruri chiar și atunci când nu suntem atenți sau de care
când nu suntem atenți deseori nici nu suntem conștienți. Gândiți-vă la cunoașterea limbii
proprii sau la cunoașterea cartierului în care locuiți.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 38


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Cum să selectezi
activ ceea ce înveți

Memoria de lucru este un spațiu mintal în


Să ne concentrăm asupra care gândim în mod conștient și activ.
controlului învățării Acest spațiu are o capacitate limitată.

Pentru a lucra într-un mod inteligent, trebuie să fim Metafora memoriei ca un gât de
metacognitivi. Dacă este imposibil să reții sau să lucrezi sticlă este cea mai bună ilustrare a
cu toată informația, atunci pr care dintre cele 5-7 nevoiei de monitorizare și urmărire
elemente de informație le vei selecta? Lași acest lucru la conștientă a învățării. Este metafora a
voia întâmplării, orice îți va atrage atenția? Sau mai ceea ce înseamnă să fii metacognitiv.
degrabă vei fi metacognitiv și vei decide conștient care Working Memory as a Bottleneck in
sunt lucrurile pe care vrei să le reții? Learning
Este imposibil să fim atenți și să Three ways to improve memory
reținem toate informațiile
Sunt 3 soluții pentru problema gâtului
de sticlă:
Câștigi controlul asupra a ceea ce vreo
1. Gruparea
să-ți amintești 2. Automatizarea
3. Eșalonarea
Ești responsabil de felul în care aborezi
ideile noi
Poți controla
Să fim realiști: au fost peste 100 de idei deja propria ta
prezentate în acest curs până acum iar la final îți învățare
vei aminti doar 5-7 dintre ele. Care sunt cele 7 idei
pe care le vei alege? Prin încercarea
de a reține
Care sunt cele 7 elemente de informație conștient prea
pe care ți le vei aminti? multă
informație, ne
Concluzie! Să fii metacognitiv înseamnă că nu supraîncărcăm.
ești o victimă pasivă a obiceiurilor și
experiențelor trecute și câștigi
controlul a ceea ce vrei să înveți.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 39


Metoda grupării Organizează ideile mici într-o
Gruparea înseamnă organizarea unor idee mai mare
mai multe idei mici într-o singură idee mare
pe care apoi să ne concentrăm să o reținem.
În acest fel se pot gestiona mai multe
elemente de informație. De exemplu: pentru a Fii atent la ideile mari
ne aminti un număr de telefon (9849523450)
îl putem fragmenta în 98 495 234 50. astfel,
în loc să încercăm să memorăm 10 cifre Concentrează-te pe ideile
separate (care depășesc limita de 7
elemente), memorăm 4 grupuri de numere.
importante

Automatizarea
Automatizarea presupune să exersezi
ceva în așa fel încât să poți folosi ulterior fără Exersează abilități pe care să le
să depui efort cognitiv, într-un mod automat. poți executa fără să mai fii
Acest lucru se întâmplă atunci când devii foarte concentrat
șofer cu experiență. Automatizarea înseamnă
încercarea de a face cât mai multe abilități să
funcționeze automat, în așa fel încât să nu
trebuiască să folosim memoria de lucru, să o Multe sub-abilități importante
păstrăm pentru altceva mai important de sunt automate.
făcut.

Eșalonarea
Eșalonarea se Practica generează perfecțiune
referă la a gestiona
informațiile pe rând,
adică a organiza
acumularea de
informații în așa fel Organizează informațiile în așa
încât mintea conștientă fel încât mintea ta conștientă
să nu fie copleșită de să nu fie suprasolicitată.
încercarea de a asimila
prea multe lucruri
deodată. Eșalonarea
înseamnă să
fragmentezi câteva Chip off a few things at a time
lucruri, pe rând, pentru
a te putea concentra
asupra lor.

Concentrate on the more important things first


Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 40
Tehnica Pomodoro…
este o metodă de management a
timpului dezvoltată de Francesco Cirillo
la sfârșitul anilor 1980. Această tehnică
folosește un cronometru pentru a
împărți munca în intervale de câte 25
de minute, separate de pauze scurte.
Aceste intervale sunt numite
pomodoros, pluralul englezesc al
cuvântului italian pomodoro (roșie),
inspirat după cronometrul de bucătărie
în formă de roșie folosit de Cirillo în
vremea studenției sale.

Sunt șase pași ai acestei tehnici:


1. Stabilirea sarcinii de făcut.
2. Setarea cronometrului pentru 1 pomodoro (în mod tradițional 25
de minute).
3. Lucru intensiv pentru sarcina de făcut până când sună
cronometrul. Dacă apare un factor distractor în acest interval, notați-l
rapid undeva și întorceți-vă imediat la sarcină.
4. După ce sună cronometrul, bifați 1 pomodoro pe o foaie de hârtie.
5. Dacă aveți mai puțin de 4 pomodoro, puteți lua o pauză scurtă (3-5
minute) apoi vă reîntoarceți la pasul 2.
6. După 4 pomodoros, luați o pauză mai lungă (15–30 minute),
resetați numărul de pomodoros la zero și mergeți la pasul 1.
Pentru scopurile tehnicii, 1 pomodoro este intervalul de timp petrecut
efectiv lucrând. După îndeplinirea sarcinii de lucru, timpul rămas dintr-un
pomodoro este petrecut pentru fixare și repetare. 1 pomodoro este indivizibil.
Atunci când sunteți întrerupt în timpul unui pomodoro, ori acea activitate este
notată și amânată pentru mai târziu, ori pomodoro este abandonat.
Creatorul și adepții acestei tehnici încurajează o abordare low-tech
(fără tehnologie), folosindu-se în acest caz un cronometru manual, hârtie și
creion. Actul fizic al încordării arcului cronometrului confirmă determinarea
utilizatorului de a începe lucrul: ticăitul externalizează dorința de a termina
sarcina iar soneria anunță pauza. Ritmul de lucru și concentrarea se asociază
cu acești stimuli externi.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 41


„Gruparea este ca și cum ai mânca un
elefant, înghițitură cu înghițitură, cu gura
plină. Nu va avea un gust mai bun dar va
fi posibil să îl terminați de mâncat."

Cuvântul chunk (bucată mare) a fost propus de George A.


Miller în 1956 în celebrul său articol Numărul magic șapte,
plus-minus doi: limite ale capacității de procesare a
informației.

Gruparea este un mod flexibil de învățare iar


probabilitatea de reamintire este mai mare atunci când
folosim această tehnică.

Acest lucru este posibil pentru că informațiile pe care le


reținem nu au o structură lineară ci una ierarhică, cu mai
multe nivele de reprezentare. Ierarhia permite legături
între informații care sunt astfel mai bine reținute.

Căutați în secțiunea “Surf” pentru a descoperi mai multe.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 42


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Schemă: semnificație
Să devenim un grup de idei sau informații conectate între ele
conștienți de
competențele
noastre ascunse

Să ne concentrăm asupra schemelor


Cum putem fi siguri că nu vom uita ceea ce am învățat?
Pentru a înțelege acest fenomen, trebuie să introducem ideea de schemă. O schemă este un
grup de informații conectate unele de altele la nivel mental.

Acest lucru explică faptul că


De exemplu, conceptul de “lac” informațiile din memoria noastră de
poate activa multe informații, lungă durată nu sunt separate, ca un
imagini sau idei din memoria sac plin cu pietre. Mai degrabă
de lungă durată: copilărie, rațe, memoria noastră de lungă durată
apă, vapor, etc. toate acestea este ca un sac plin cu cârlige de
sunt conectate într-o schemă pescuit, amestecate unele cu altele.
din memoria de lungă durată Ne putem gândi la scheme ca la
astfel încât au putut fi grupuri de idei sau informații legate
reactualizate cu un singur unele de altele astfel încât, dacă unul
cuvânt. dintre aceste cârlige este tras afară
din sac (în memoria de lucru,
conștientă), le trage după el pe toate
celelalte care sunt legate între ele.

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 43


Cum să învăț oriunde, oricând, în stilul meu propriu
“Stilul de învățare” se referă la individualitate fiecărei persoane care învață.
Diferențele individuale pot include elemente de personalitate, procesare
mentală, încredere, atitudine, sensibilitate senzorială sau o combinație
complexă din toate acestea și altele.
Stilul tău de
învățare is este
determinat de
simțurile pe care le
folosești cel mai
mult. Toată lumea
are un mix de
stiluri de învățare.
Stilul tău de învățare este puternic legat de
felul în care funcționează creierul tău.
Unele investigații
arată că fiecare stil Folosește-ți simțurile
de învățare pentru a învăța!
folosește părți
diferite ale Îți poți dezvolta abilitate în
creierului. Dacă stilurile mai puțin dominante
veți încerca să pentru tine și de asemenea îți
implicați activ mai poți dezvolta și mai mult
multe părți ale stilurile de învățare preferate.
creierului atunci Prin recunoașterea și
când învățați, vă înțelegerea propriului stil de
veți reaminti mai învățare, poți folosi tehnici
multe din ceea ce care ți se potrivesc mai
ați învățat. bine. Acest lucru
îmbunătățește viteza și
Stilul de învățare are mai
calitatea cu care înveți.
multă influență decât ați
putea crede. El ghidează
felul în care învățați.
Nu există un stil de învățare “pur”
Atitudine și aptitudine Atitudinea ta are un impact puternic asupra învățării. Îți
poți schimba și controla atitudinea; ai nevoie să fii activ și să-ți
atingi scopurile dar ai nevoie să fii si reflexiv, pentru a interioriza
conținuturile învățării.
Combinarea Vei avea întotdeauna o atitudine pozitivă față de lucrurile
atitudinii active pe care le faci ușor. Acest lucru are legătură cu aptitudinile
și pasive tale: ușurința în a face ceva – care sunt conectate cu abilitățile,
competențele, capacitățile tale.

Activ și reflexiv Fii pozitiv: învățarea este un proces de durată


Fii încrezător: procesul de învățare stă în mâinile tale
Învățarea îți oferă libertate.
Află care este stilul tău de învățare pe platforma Moodle!

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 44


Felul în care învățăm
Stilul auditiv

Își amintește ce spune el și ce spun alții.


Își amintește cel mai bine dacă repetă verbal sau cu voce tare.
Preferă să discute imediat ideile pe care nu le înțelege.
Își amintește bine instrucțiunile verbale.
Îi plac ocaziile de a se prezenta verbal, zgomotos, inclusiv
folosind muzică.
I se pare dificil să lucreze în tăcere pe perioade lungi de timp.
Este ușor distras de zgomot dar și de liniște.
Își exprimă verbal interesul și entuziasmul.
Îi plac discuțiile în clasă și în grup.
Stilul vizual

Preferă să vadă cuvintele scrise pe hârtie.


Când ceva este descris, preferă să aibă o imagine suport pentru a vedea.
Preferă o ordonare cronologică a evenimentelor și a informațiilor.
Preferă instrucțiunile scrise mai mult decât cele verbale.
Observă detaliile fizice din sala de clasă.
Își organizează bine materialele de învățare.
Îi place să-și decoreze/amenajeze spațiul de învățare.
Preferă fotografiile și ilustrațiile tipărite.
Își amintește și înțelege cel mai bine cu ajutorul diagramelor, schemelor, hărților.
Apreciază prezentările cu suport vizual proiectat sau tipărit.
Studiază materialele luând notițe, subliniind, făcându-și propriile scheme.
Îi plac activitățile de artă vizuală.

Stilul tactil/kinestezic

Îi amintesc foarte bine ceea ce fac practic.


Își amintesc cel mai bine dacă sunt implicați fizic în ceea ce trebuie învățat.
Îi place să joace roluri ale situațiilor relevante pentru subiectul de studiat.
Îi place să facă lucruri, să creeze.
Îi place să realizeze materiale de învățare și să le manevreze fizic.
Va lua notițe pentru a se menține ocupat dar nu le va folosi foarte des.
Îi place să folosească computerele/tableta/telefonul.
Își exprimă interesul și entuziasmul în mod fizic, devenind activ și mobil.
Are dificultăți în a sta nemișcat sau într-un singur loc pentru perioade lungi de
timp.
Îi plac activitățile practice.
Are tendința să se joace cu obiecte mici atunci când ascultă sau muncește.
Are tendința să ronțăie (să mănânce) atunci când învață.

Află mai multe din secțiunea “Surf”


Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 45
Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Află care este stilul tău de învățare în Știi cum să înveți?


doar 20 de întrebări: VARK îți spune ceva despre tine, ceva ce
http://www.educationplanner.org/stude poate nu știai până acum:
nts/self-assessments/learning-styles- http://vark-learn.com/the-vark-
quiz.shtml questionnaire/

aceeași întrebare
Cum învăț eu?
Automatizare până la perfecțiune!
Urmărește formația Toyota de roboți
pentru a vedea profesioniștii în …
automatizare:
răspunsuri diferite https://www.youtube.com/watch?v=Nczs
RWqm9pc

O metodă practică de grupare,


ideală pentru textele dificile:
https://www.facinghistory.org/re
source-library/teaching-
strategies/chunking

Să te pregătești cum trebuie pentru a învăța


eficient este primul pas important în a ști să
înveți. Află mai multe aici:
https://www.skillsyouneed.com/learn/organis
e-study.html#ixzz4YO3leNBn
Forty percent of our daily activities are
automated routines or habits which are
not under conscious control. Learn how
to use gamification beyond awareness
program in the context of the science of
habits. Learn more here:
https://www.youtube.com/watch?v=Bqyv
UvxOx0M

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 46


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Să exersăm!
1. Încearcă să-ți amintești un moment din copilăria ta. Îți amintești prima
dată când ai învățat în mod conștient ceva – o poezie sau un cântec,
zilele săptămânii, cum să-ți legi șireturile, cum să fierbi un ou sau cum
să desenezi un copac? Ce te-a ajutat să înveți?

2. O întrebare simplă despre experiențele tale școlare din trecut: când ai


luat o notă proastă la o teză, un examen sau când nu ai promovat, ce
te-a făcut să eșuezi? Concentrează-te în răspunsul tău pe ideile
personale care să explice nereușita ta.

3. Cât de multe îți amintești dintr-un film, după ce l-ai văzut?


Cât de multe îți amintești dintr-o carte, după ce ai citit-o?
Cât de multe îți amintești la finalul unei lecții nou predate?

Gândește-te la lucrurile pe care ni le amintim de fapt…

4. Ești rugat să pregătești un discurs pentru o activitate oficială la


școală. Cum te descurci să-ți construiești discursul?

De exemplu, chiar dacă ortografia ta nu este perfectă, la


început scrii ideile și te concentrezi asupra lor. Apoi revii asupra
textului și faci corecturile de ortografie. În acest fel te ocupi pe
rând de toate aspectele importante.
Este mai bine să ne concentrăm la început asupra a ceea
ce este cel mai important. Asta înseamnă că te vei concentra mai
întâi asupra a ceea ce vrei să spui în discursul tău și abia apoi vei
corecta exprimarea sau greșelile de ortografie.

5. Să presupunem că suntem atenți să nu ne supraîncărcăm


memoria de scurtă durată, concentrându-ne asupra celor mai
importante aspecte. Cum putem fi siguri că selectăm aspectele
importante? Cum putem fi siguri că memoria de lucru va
transfera informațiile importante în memoria de lungă durată?

6. Încearcă să înveți folosind simțuri diferite.


Care este modul în care înveți cel mai bine? Ascultând, citind
sau făcând? Care dintre simțurile umane simți că se dezvoltă cel
mai bine atunci când înveți ceva? Ce metode ai vrea să
folosească profesorii tăi pentru ca tu să înveți cel mai bine?

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 47


Secțiunea 3: O persoană care învață? Sunt eu.

Să exersăm!

1. Care este, după părerea ta, diferența între a învăța într-un mod
inteligent și a învăța într-un mod … ineficient? Ce crezi că ar trebui să
faci pentru a învăța în mod inteligent?

Povestește unui coleg dificultățile tale la … matematică, de exemplu.


2. Apoi ascultă dificultățile lui și încercați să găsiți soluții.
Scrie 3 lucruri pe care ai vrea să le înveți.
Apoi pregătește un plan concret pentru a reuși să le înveți (ce, de ce,
cum când).

3. Descrie „stilul de învățare„ în cuvintele tale.


Alcătuiește o listă cu 5 obiecte pe care îți place să le înveți.
Alcătuiește o listă cu 5 metode cu ajutorul cărora ai vrea să înveți.
Povestește două amintiri plăcute de la școală, legate de învățare.

4. Scrie împreună cu un coleg care sunt caracteristicile stilurilor de


învățare care vi se potrivesc cel mai bine. Ce observați?

Bineînțeles că vă amintiți multe situații în viața voastră când cineva, un


5. profesor sau un prieten, vorbea foarte mult și … ați încetat să mai
ascultați ce spune, la un moment dat. Aveți o posibilă explicație pentru
acest comportament?

Gătești o rețetă interesantă. Rețeta conține mai multe ingrediente,


6. trebuie să folosești diverse ustensile de bucătărie și diferite tehnici de
gătire. Trebuie să faci un plan și să decizi care sunt pașii pe care îi faci,
pentru că nu poți face toate lucrurile în același timp. Cum faci acel plan?
Care sunt pașii pe care îi vei urma?

Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project 48


Inspirațional

Scopul învățării este dezvoltarea, iar mințile noastre, spre deosebire de trupuri, au posibilitatea de a
se dezvolta pe parcursul întregii vieți.
Mortimer Adler

Întreaga lume este un laborator pentru mințile curioase.


Martin H. Fischer

Nu am eșuat – doar am găsit cele 10.000 de feluri în care nu merge.


Thomas Edison

Oricine se oprește din învățare este bătrân, indiferent dacă are 20 sau 80 de ani.
Henry Ford

Nu contează cât de experți suntem în ceva, atunci când ne propunem să învățăm ceva nou (o
limbă străină, o știință sau cum să mergem pe bicicletă) suntem într-un tărâm nou, ca un nou
născut într-o lume nouă.
Frances Willard

Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic.


Mahatma Gandhi

Spune-mi și am să uit. Învață-mă și îmi voi aminti. Implică-mă și voi învăța cu adevărat.
Benjamin Franklin

Întotdeauna sunt gata să învăț deși nu întotdeauna îmi place să fiu învățat de către alții.
Winston Churchill

Dezvoltă-ți pasiunea pentru învățare. Dacă o faci, nu vei înceta să crești.


Anthony J. D'Angelo

Învățarea este începutul bogăției. Învățarea este începutul sănătății. Învățarea este începutul
spiritualității. Căutarea și învățarea sunt acolo unde începe miracolul.
Jim Rohn

Sper ca în acest nou an, vei face greșeli. Pentru că dacă greșești, faci lucruri noi, încerci lucruri noi,
înveți, trăiești, te schimbi pe tine și schimbi lumea. Faci lucruri pe care nu le-ai mai făcut niciodată,
și cel mai importat, faci ceva.
Neil Gaiman

Învățarea fără rațiune este muncă pierdută. Rațiune fără învățare este pericol.
Confucius

Nu cunoașterea în sine, ci procesul învățării, nu posesia, ci demersul de a ajunge acolo, sunt cele
care îți oferă cea mai mare satisfacție.
Carl Friedrich Gauss

Sunt pasionat de învățare, sunt pasionat de viață.


Tom Cruise
Modulul 2 – A învăța să înveți– TRAIT project

S-ar putea să vă placă și