Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

TEMATIC

AN ȘCOLAR 2019-2020
Argument
‘’Sunt la fel ca ceilalţi copiii?’’, ‘’Corpul meu este la fel cu al celorlalţi ?
Acestea sunt dintre puţinele întrebări pe care şi le pune orice copil. Din dorinţa de a răspunde la
aceste întrebări , precum şi altele despre corpul omenesc, fiinţele şi lucrurile care ne înconjoară
am dezvoltat proiectul ‘’Eu şi lumea mea’’ în cadrul căruia să pot transmite copiilor într-o
manieră atractivă şi accesibilă informaţii despre corpul uman, familie, grădiniţă şi comunitate.

Motto:
„În palma mea mică
Încape universul mare;
Pornesc la drum, fără frică
Şi văd lumea ca pe o floare!”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


CINE SUNT /SUNTEM?
Scrisoare de intenţie adresată părinţilor

Dragii noştri părinţi,

Proiectul tematic „Eu şi lumea mea!” se va derula pe parcursul a trei săptămâni având ca
teme săptămânale :

”JOCURI ;I JUCĂRII”- 30.09-04.10.2019


„OCHI, NĂSUC ȘI O GURIȚĂ”- 7-11.10.2019
„MAMA, TATA ȘI CU MINE” -14-18.10 2019

După cum vedeţi, pornim cu copiii într-o călătorie a cunoaşterii; începutul călătoriei este
grădiniţa ,fcu jocuri si jucării, cunoaşterea propriului corp și minunata lume a cxopilului, familia.
Obiectivele proiectului tematic vor fi susţinute de activităţi diferite şi sperăm să fie atinse
până la sfârşitul lui. Acest lucru va fi posibil cu siguranţă dacă veţi fi alături de noi, încurajând
copiii, discutând cu ei, sau procurând materiale.
Vă vom ţine la curent cu temee săptămânale şi sperăm să reuşim împreună să dezvoltăm
copiilor abilităţi care să le trezească curiozitatea şi să-i motiveze în acţiuni.

Vă mulţumim,

GRUPA PISICUȚELOR
Scopul proiectului:
Explorarea universului apropiat dar şi mai îndepărtat în scopul cunoaşterii locului pe care îl
ocupă copilul în lume în raport cu ceilalţi; înţelegerea mediului înconjurător.

Dimensiuni ale dezvoltării:


Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
Autocontrol și expresivitate emoțională
-Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
Activare și manifestare a potențialului creativ
Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat

Comportamente vizate:
explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș,
plastic, burete etc.)
își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii;
recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de
artă etc.;
își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în
contexte familiare;
exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;
demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative;
demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime,
lungime, volum;
evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.
Resurse
Materiale:
cărţi de poveşti ilustrate;
cărţi, reviste, tablouri, planşe, imagini ale corpului uman în diferite ipostaze, cu scene de
familie etc.;
felicitări, vederi, albume cu ilustaţii din ţară şi/sau străinătate;
albume cu fotografii ale membrilor familiei în diferite ipostaze şi situaţii;
caiete de lucru;
siluete, măşti. - creioane negre şi colorate, pensule;
planşete, materiale-suport pentru diluarea culorilor;
acuarele, plastilină, materiale din natură, resturi textile, diverse materiale refolosibile, carton
şi hârtie colorată, aracet;
caiete de desen; coli de carton şi hărtie albă A4, A3 şi A5. - siluete de carton în forma
corpului uman;
album sau atlas anatomic;
jetoane;
piese geometrice, Logi I şi Logi II;
jocuri cu cifre;
tablă magnetică;
materiale din natură;
-jucării.
Calculator;
DVD – uri;
Umane:copii, educatoare, părinţi, bunici, membri ai comunităţii locale
De timp:
3 săptămâni
Metode:
Povestirea;
Conversaţia;
Explicaţia;
Demonstraţia;
Exerciţiul;
Problematizarea;
Învăţarea prin descoperire;
Metode interactive de grup: brainstorming – ul, ciorchinele, învăţarea dramatizată.

CENTRUL TEMATIC:

Sunt expuse materiale care ilustrează aspecte din activitatea copiilor în grădiniţă, atlas
“Corpul meu”, cartea “Întrebări şi răspunsuri”, atlas enciclopedic, “MEMO pentru cei mici”.

Pe parcursul realizării proiectului, centrul tematic va fi îmbogaţit cu materiale aduse de copii,


părinţi, dar şi cu lucrări realizate în grădiniţă.
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE VREM SĂ AFLĂM?

Suntem oameni. Ce reprezintă numele de familie şi cel


Avem o familie. personal;
Avem fraţi, surori… Ce rol are fiecare în familie ?
Mergem la grădiniţă. De ce trebuie să respectăm anumite reguli de
Ştim cum arătăm. comportament în familie, la grădiniţă, în
Există fete şi băieţi. societate şi care sunt acestea;
Avem îndatoriri, dar avem şi drepturi şi care
sunt acestea;
Ce înseamnă viaţă sănătoasă ?
De ce suntem diferiţi ?
De ce copiii seamănă cu părinţii ?
Elementele / părţile componente ale corpului
uman;
Comportamente şi atitudini igienice corecte în
vederea menţinerii sănătăţii.

:
CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

BIBLIOTECĂ: ARTĂ: ŞTIINŢĂ:

- albume cu fotografii ale - caiete de desen; coli de carton - album sau atlas anatomic;
membrilor familiei în diferite şi hâtie albă A4, A3 şi A5
ipostaze şi situaţii - jetoane;
- creioane negre şi colorate,
- cărţi de poveşti ilustrate pensule - piese geometrice, Logi I şi
Logi II;
- cărţi, reviste, tablouri, planşe, - planşete, materiale-suport
imagini ale corpului uman în pentru diluarea culorilor; - siluete de carton în forma
diferite ipostaze, cu scene de corpului uman;
familie etc. - acuarele, plastilină, materiale
din natură, resturi textile, - jocuri cu cifre;
- felicitări, vederi, albume cu diverse materiale refolosibile, - tablă magnetică;
ilustaţii din ţară şi/sau carton şi hârtie colorată, aracet
străinătate - materiale din natură;

- caiete de lucru -jucării.

- siluete, măşti

JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:

- decoruri / tablouri uzuale cu - jocuri de construcţie:


membrii familiei afişate în Combino, Multiplast, Incastre,
spaţiul centrului etc.;

-jocuri de creaţie: pentru gătit, - jocuri de masă : Puzzle, Din


curăţenie, şi alte activităţi jumătate întreg, Loto etc.;
specifice vieţii în familie
- cuburi de lemn / plastic;
- păpuşi, jucării diverse
- maşini, utilaje, jucării,
- costumaţii diverse, măşti materiale din natură şi
refolosibile;

- personaje miniatură din


plastic, lemn sau pluş.
DIRECŢII DE DEZVOLTARE:
discuţii cu preşcolarii din grupă;
discuţii cu persoane implicate: - specialişti,
alte cadre didactice,
părinţi şi alţi membri ai familiei copiilor,
alţi copii;
lecturarea unor informaţii suplimentare;
rezultate;
harta proiectului
HARTA PROIECTULUI

“ JOCURI ȘI JUCĂRII! ” “ MAMA , TATA ȘI CU MINE ”

EU SI LUMEA MEA

”OCHI NĂSUC ȘI O GURIȚĂ”


EVALUAREA :

a) Secvenţială:

 probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, ghicitori, convorbire,


interviul, observarea curentă, verificarea, turul galeriei, jocul didactic,
investigaţia, problematizarea,
 probe scrise: fişe

b) Finală

 Program artistic;
 Expoziție de artă plastică : ,,LUMEA MEA”;
 Realizarea unui album cu imagini din familiile copiilor.

c) Evaluare de grup:

 CD cu poze din activitățile desfăşurate pe parcursul derulării proiectului.

BIBLIOGRAFIE:

 ***,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 2008;


 F. Grama, ,,Activitatea integrată din grădiniţă”, Ed. DPH, 2008;
 V. Preda, M. Pletea, ,,Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră integrată a
activităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005
 Pletea, M. et all - Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, vol III,
Bucureşti: Editura DPH, 2009
 Munteanu, C., Munteanu, E. N.- Ghid pentru învăţământul preşcolar .O abordare din
perspectiva noului curriculum, Iaşi: Editura Polirom, 2009

S-ar putea să vă placă și