Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

/ Data / _________

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL


ÎN CAZUL VOLUNTARILOR SUB 18 ANI

Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI


_____________ seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă
în Str. _____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. _____
Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal _________ Telefon
fix: (includeţi prefixul) ( ) ______________, Mobil _______________, E-mail
_________________________,
în calitate de părinte reprezentant legal al minorului
______________ _______________________ sunt de acord ca acesta să fie înscris
ca voluntar în baza de date
gestionată de________________________ (organizaţia gazdă) și să beneficieze
de serviciile oferite de acesta.

Menţionez că am luat la cunoștinţă prevederile legii 78/2014, Legea voluntariatului.

Data: Semnătura:

___________________ ______________________

S-ar putea să vă placă și