Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

la istorie clasa V-a

Data_______ Numele, prenumele_______________________


1. Explicați termenii istorici: (4 puncte)
Politeism-_________________________________________________________________________
Faraon-___________________________________________________________________________
Istorie-____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sarcofag-__________________________________________________________________________
2. Notați cu A (adevărat) sau cu F (fals) enunțurile de mai jos: (7 puncte)
____Egiptul este traversat de fluviul Ind.
____Sumerienii și akkadienii trăiau în Mesopotamia.
____Denumirea de Egipt înseamnă ,,vale neagră’’.
____Cea mai veche civilizație apărută în Asia a fost Babilonul.
____Regele Nabucodonosor I a reușit să elibereze Babilonul de sub ocupația perșilor.
____Sumerul a fost numit ,,leagănul civilizației omenești’’.
____Monoteismul semnifică credința în mai mulți zei.
3. Numiți 5 orașe-state din Orientul Antic. (5 puncte)
__________________________________________________________________________________
4. Realizaţi corespondența dintre termenii de pe cele două coloane: (5 puncte)

Darius Valea Nilului


Egipteni Mesopotamia
Sumerieni Oraş-stat
Solomon Imperiul Persan
Uruk Regatul evreilor

5. Se dă textul:

,,… Învăţaţii persani susţin că fenicienii… veniţi de pe ţărmurile Erythreei (Marea Roşie), pe
cele ale Mediteranei… se apucară îndată de un intens negoţ pe mare; cărând cu corăbiile lor mărfuri din
Egipt şi din Asia în diferite locuri.” Herodot, Istorii

Răspundeţi următoarelor întrebări: (15 puncte)

De unde proveneau fenicienii, după părerea autorului?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Transcrieţi din text ocupaţia lor principală.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
De unde proveneau mărfurile comercializate de fenicieni?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Barem de corectare
 Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
1. Câte 1 punct pentru fiecare definiţie corectă. (1p x 4 = 4 p)
2. Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: F- fluviul Nil; A; A; F- Sumerul; F- asirienilor; A;
F- politeismul. (1p x 7= 7 p)
3. Câte 1 punct pentru fiecare oraş-stat din Orientul Antic menţionat. ( 1p x 5= 5p)
4. Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Darius – Imperiul Persan; Egipteni – Valea Nilului;
Sumerieni – Mesopotamia; Solomon – Regatul evreilor; Uruk – oraş – stat. ( 1p x5 = 5 p)

5. 5 puncte pentru răspunsul: ţărmurile Erythreei( Marea Roşie)


5 puncte pentru precizarea: „…se apucară îndată de un intens negoţ”
5 puncte pentru răspunsul: din Egipt şi din Asia (5px3= 15 p)

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5
Punctaj 36-34 33-29 28-24 23-20 19-16 15-12