Sunteți pe pagina 1din 2
/ PREAVIZ DE EXMATRICULARE Către, Conform Art. 21 din Statutul Elevului, anexă la Regulamentul de

/

PREAVIZ DE EXMATRICULARE

Către,

Conform Art. 21 din Statutul Elevului, anexă la Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, prin prezenta vă înştiinţăm că

fiul/fiica dumneavoastră

20182019 a cumulat până la data de

elev(ă) în clasa

un număr de

, an şcolar

absenţe nemotivate.

Prezenta înştiinţare constituie pentru elev o sancţiune şi ea atrage scăderea notei la purtare,

conform Art. 21, alin. (3), Art. 27, alin (1) din regulamentul anterior precizat.

Menţionăm că la 40 de absenţe nemotivate, elevul va fi sancţionat conform Art.23 alin. (2)

din Statutul Elevului, anexă la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de

Învăţământ Preuniversitar.

Vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la şcoală pentru a clarifica situaţia

fiului/fiicei dumneavoastră.

DIRECTOR,

DIRIGINTE,

SECRETAR,

prof. Ciuca Claudiu-Corneliu

Boar Corina

Extras din Statutul Elevului:

Extras din Statutul Elevului:
Extras din Statutul Elevului:
Extras din Statutul Elevului:
Extras din Statutul Elevului: