Sunteți pe pagina 1din 6

DISCIPLINA:EDUCAŢIE PLASTICĂ

CLASA: a VII-a
DATA :11.10.2019
AN SCOLAR : 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ”Sfantul Nicolae”,Vânători
PROFESOR: Mihai Cristina

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE INVĂŢARE: COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: Simetria in pătrat
SUBIECTUL APLICATIV: Motiv unic
TIPUL LECŢIEI: De formarea priceperilor si deprinderilor.
SCOPUL LECTIEI: Cunoasterea şi aplicarea principiilor compoziţiei decorative
TIMPUL: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea cu sensibilitate si spirit critic a mesajelor artistic-vizuale in scopul formarii culturii artistice de baza
2. Utilizarea de instrumente si tehnici variate specifice artelor plastice
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor si a mesajelor, utilizand limbajul artistic vizual in contexte variate

COMPETENȚE SPECIFICE
1.1.Interpretarea de mesaje si semnificatii transmise prin limbaj artistic in cazul artelor decorative
- identificarea corespondentelor dintre destinatia unui spatiu ambiental si mijloace de expresie folosite de proiectant( de exemplu,
mobilier, cromatica, lumina, elemente de decoratie
2.2.Valorificarea valentelor expresive ale limbajului plastic in studiul dupa natura si /sau compozitie.
-obtinerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice de pictura si de modelaj.
3.1 Explorarea unor modalitati noi de exprimare a ideilor,sentimentelor si mesajelor prin compozitii plastice.
-realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse.
-realizarea de studii dupa natura
OBIECTIVE OPERATIONALE
Pe parcursul orei elevii vor dobandi urmatoarele competente:
O.1 - sa cunoasca notiunea de compozitie decorativa;
O.2 - sa identifice şi sa utilizeze principiile artei decorative;
O.3 - sa foloseasca simetria in compozitia decorativa;
O.4 - sa aiba deprinderi in organizarea elementelor de limbaj plastic într-un spaţiu dat;
O.5 – sa aiba o atitudine pozitiva fata de disciplina Educatie plastica

METODE SI PROCEDEE:
1.exercitiu practic
2.explicatia
3.conversatia euristica
4.conversatia
5.demonstratia
6.observatia dirijata
7.expunerea
FORME DE ORGANIZARE: frontal,individual

MATERIALE DIDACTICE: - pentru profesor: - manual de educatie plastica


- reproduceri si fotografii
- planse metodice,
- reproduceri de arta-album,
- pentru elevi: - manual de clasa a VII- a
- materiale de lucru: rigla, creion , radiera, pensula,acuarele, bloc de desen, cana cu apa.
MODALITATILE DE EVALUARE:- Autoevaluare; Evaluare orala; apreciere verbala;

BIBLIOGRAFIE:
- „Educaţie plastica”, cls. A VII-a,
-Programa scolara pentru clasa a VII a
-Ghid metodologic pentru aplicarea programelor scolare din aria curiculara Arte-M.E.C si consiliu national pentru Curriculum,Bucuresti 2017
-Internet
SECVENȚE COMPETENȚE CONȚINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICE OPERATIONALE
Etapele lecției Obiective Competențe METODE MIJLOACE
Activitatea profesorului Activitatea elevilor ȘI DE EVALUARE
PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.Etapa de O.5 Asigur un climat favorabil Elevii așteaptă în Conversatia Imagini digitale Evaluarea
organizare pentru o bună desfășurare liniște începerea euristică Album de artă produselor
a lecției. lecției. activităţilor
2 min Salut elevii, verific Răspund la salut.
prezența și ținuta elevilor.
Îndrum elevii în activități
de pregătire a materialelor
necesare și de stabilire a
ordinii și disciplinei.
Îmi pregătesc materialul
didactic.
2.Captarea Prezint materialul didactic Elevii urmăresc Conversația Imagini digitale Observarea
atenției O.1 pentru această lecție. imaginile din Explicația sistemică
O.5 imaginile digitale Observația
3 min dirijată

3. Anunțarea O.1 În cadrul acestei ore vom Elevii urmăresc Conversația Imagini digitale Observarea
obiectivelor O.5 realiza exerciţii de obţinere a imaginile din Expunerea- Album de artă sistemică
și a temei simetriei fata de diagonale si albume de artă şi Dialogul
fata de medianele patratului imaginile digitale dirijat
cu ajutorul formelor si Vom avea discuții cu
culorilor; rol clarificator
4.Prezentarea O.1 Voi face o scurtă recapitulare a elevii participă activ Conversația Lucru cu Evaluare orală
situației de O.2 cunoștințelor învațate în clasa la oră, răspund la Expunerea mijloace
învațare O.5 a-VI-a referitoare la definiţia întrebările (explicativă) didactice:
compoziţiei, ce este profesorului; Dialogul reproduceri,
10 min compozitia decorativa si care -elevii urmăresc dirijat planșe,colecții de
1.1. sunt principiile artei imaginile și modul imagini +
decorative. de realizare; digitale/PC
-elevii notează in
Explic modalităţile prin care caiet noile
se poate obţine o compozitie cunostințe;
decorativa cu tema data.
-se discută cu ajutorul
schitelor realizate la tabla, dar
si a imaginilor digitale.
5 . Dirijarea O.1 Pe parcursul activităţii liber- -elevii sunt atenți la Exercițiul Coli de desen Probă practică
activitatii O.2 aplicative urmăresc realizarea cerințele practic Tempera,
O.3 etapelor de lucru. profesorului; pensule,
25 min O.4 2.2. Urmăresc activitatea elevilor -ascultă explicatiile, vas pt. apa
O.5 3.1. şi pun întrebări astfel încât să vizualizează imagini
conducă la realizarea şi realizează lucrarea
obiectivelor propuse şi aduc practică;
corecţii când situaţia o -lucrează individual;
impune.

6. Verificarea O.1 Urmăresc respectarea temei Elevii analizeaza Conversaţia Evaluarea


cunostintelor O.2 date şi a modalităţilor de propriile lucrari in Observaţia orală
insuşite O.3 realizare; originalitatea în comparatie lucrarile Autoevaluare
O.4 compunerea spaţiului plastic, cele mai reusite
3 min respectarea simetriei in patrat expuse pe tabla, cu
si a tehnicii decorative. scopul de a si
evalua lucrarea si
cunostintele.
Incheierea Evidenţiez raspunsurile Elevii vor strânge Conversaţia Apreciere
lecţiei; corecte şi fac aprecieri verbale materialele, şi vor verbală
-
Aprecieri şi dar aduc şi o ultimă lămurire face curat la locul de
recomandări acelor elevi care nu au înteles. lucru.
2 min

S-ar putea să vă placă și